Byla 2-2725/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jami“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administratorių biuras“, civilinėje byloje Nr. B2-3178-582/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės banko „Snoras“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jami“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB bankas „Snoras“ 2011 m. rugsėjo 5 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Jami“, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“.

4Pareiškėjas UAB „Dzūkijos vandenys“ kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, taip pat prašė atsakovo UAB „Jami“ bankroto administratoriumi paskirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą.

5Kauno apygardos teismas rugsėjo 16 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Dzūkijos vandenys“ prašymo įtraukti į civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Jami“ bankroto bylą, o įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

8Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teismas nurodė, jog skiriama ieškovo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, nenustatyta, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Pareiškėjas UAB „Dzūkijos vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Jami“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“, ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartimi nepagrįstai atmetė jo prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ir ši nutartis yra apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui. Dėl minėtos nutarties neteisėtumo nepagrįstai buvo nesvarstyta pareiškėjo siūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra.

122. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorių biuras“ turi per didelį užimtumą, todėl negalės užtikrinti operatyvaus bankroto proceso. Be to, paskirtojo administratoriaus buveinė yra Vilniuje, o pareiškėjo siūlomo administratoriaus buveinė yra Kaune, todėl siūlomo administratoriaus (turinčio didelę ir ilgalaikę bankrutuojančių įmonių administravimo patirtį) kandidatūra yra tinkamesnė bei labiau atitinka ekonomiškumo ir proceso koncentracijos principus.

13Ieškovas AB bankas „Snoras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pagal formuojamą teismų praktiką, skundžiama teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo gali būti panaikinta tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių nebuvo nustatyta. Teigia, jog apelianto argumentas dėl paskirto administratoriaus netinkamumo dėl didelio darbo krūvio nėra absoliutus administratoriaus parinkimo kriterijus. Priešingai, didesnis užimtumas rodo didesnę patirtį, administruojant bankrutuojančias įmones, kas labiau atitinka kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus; be to, svarbus kriterijus yra tai, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis asmuo. Pažymi, jog atsakovo buveinė yra Alytuje, todėl tiek važiuojant iš Vilniaus, tiek iš Kauno, bus patiriamos laiko ir transportavimo sąnaudos.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo, kuriuo skundžiama dalis teismo nutarties, faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

17Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

18Teismas, iškeldamas bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių, o jį skirdamas, turi įvertinti visas pateiktas bankroto administratoriaus kandidatūras, patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.), ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio bankroto administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę siūlyti įmonės kreditoriai, savininkas bei įmonės administracijos vadovas. Administratoriumi parenkant konkretų asmenį, turi būti siekiama maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, kad būtų išvengta konfliktų su kreditoriais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-763/2010). Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, paprastai naikinama tuo atveju, jei paskirtasis administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009, 2010 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-856/2010).

19Iš bylos duomenų nustatyta, kad, nagrinėjant ieškovo prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą, teismui buvo pateikta ne tik ieškovo siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra, bet ir pareiškėjo UAB „Dzūkijos vandenys“, kuris pasirengimo nagrinėti bankroto bylą metu (2011 m. rugsėjo 15 d.), pateikė prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir atsakovo UAB „Jami“ bankroto administratoriumi paskirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą (118-119 b. l.). Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartimi šį pareiškėjo prašymą atmetė (130 b. l.), tačiau minėta nutartis dar nėra įsiteisėjusi. Kadangi šios apeliacijos nagrinėjimo objektu yra Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalis, kuria buvo paskirtas atsakovo bankroto administratorius, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su teismo nutartimi, kuria pareiškėjas nebuvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu (CPK 320 str., 338 str.).

20Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, atsisakymas įtraukti pareiškėją (potencialų kreditorių) į teisminį bankroto procesą trečiuoju asmeniu pasirengimo kelti bankroto bylą stadijoje pagal kito asmens paduotą ieškinį, neatima galimybės teikti pasiūlymą dėl bankroto administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-609/2009). Net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, t. y. pirmajame bankroto proceso etape nebūdamas dalyvaujančiu byloje asmeniu, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2009).

21Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, nagrinėjamoje byloje, paskirdamas atsakovo bankroto administratorių, be pagrindo nepasisakė dėl pareiškėjo UAB „Dzūkijos vandenys“ siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šioje nutartyje įvertina ir pareiškėjo pateiktą bankroto administratoriaus kandidatūrą - UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą.

22Iš viešai skelbiamos Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt, matyti, kad pareiškėjo siūlomo bankroto administratoriaus patirtis, lyginant ją su paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ patirtimi, gerokai mažesnė – pabaigtos 46 bankroto procedūros, o paskirtasis bankroto administratorius baigė 86 bankroto procedūras, kuris šiuo metu administruoja 23 bankrutuojančias įmones, o apelianto siūlomas administratorius – 35 bankrutuojančias įmones, be to, pas paskirtąjį bankroto administratorių dirba 3 fiziniai asmenys, kurie administruoja bankrutuojančias įmones, o pas siūlomą kandidatą – 8.

23Beje, apelianto nuoroda, jog jo siūlomo bankroto administratoriaus užimtumas yra ženkliai mažesnis už paskirtojo administratoriaus - nėra absoliutus administratoriaus parinkimo kriterijus, o su atskiruoju skundu nėra pateikta įrodymų, leidžiančių daryti pagrįstas prielaidas, jog paskirtas bankroto administratorius dėl darbuotojų užimtumo negalės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto administratoriaus pareigų. Paskirtas administratorius sutinka administruoti atsakovą, t. y. jis, geriausiai žinodamas savo užimtumą ir jį įvertinęs, nenurodo kliūčių dėl užimtumo administruoti atsakovą. Taigi administratoriaus užimtumo ir patirties palyginimas su apelianto siūlomo administratoriaus užimtumu bei patirtimi neleidžia daryti išvados, kad paskirto administratoriaus užimtumas yra tiek didelis arba patirtis per maža, kad galėtų iškilti sunkumų, administruojant atsakovo bankroto procesą.

24Nesudaro pagrindo panaikinti apygardos teismo nutartį ir apelianto argumentai dėl administratorių buveinės vietos. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovo buveinės vieta registruota Alytuje (48-49 b. l.); Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos tinklalapio (http://www.bankrotodep.lt) duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo siūlomo administratoriaus buveinės vieta registruota Kaune, o paskirtojo administratoriaus – Vilniuje. Apelianto teiginiai, jog jo siūlomas administratorius yra tinkamesnis ir labiau atitinka ekonomiškumo ir proceso koncentracijos principus, kadangi jis veiklą vykdo Kaune, nesudaro pagrindo teigti, jog dėl to bankroto procedūros bus operatyvesnės ir ekonomiškesnės; juolab, kad važiuojant tiek iš Vilniaus, tiek iš Kauno bus patiriamos laiko ir transportavimo sąnaudos, todėl nėra pagrindo kuriai nors iš bankroto administratorių kandidatūrų teikti prioritetą dėl buveinės vietos.

25Beje, pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, įrodančių, kad paskirtasis atsakovo bankroto administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų ar yra kitų svarbių aplinkybių, keliančių abejonių paskirtojo administratoriaus tinkamumu. Į bylą pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos raštas (115 b. l.), kuriame nurodoma, kad teismo paskirtasis bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorių biuras“ atitinka ĮBĮ reikalavimus.

26Dėl pasakyto apelianto argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad apygardos teismas paskyrė netinkamą atsakovo bankroto administratorių. Nesant duomenų, įrodančių, kad paskirtasis bankroto administratorius neatitinka įstatymų reikalavimų arba kyla pagrįstų abejonių jo tinkamumu, ar buvo paskirtas neteisėtai, nėra pagrindo panaikinti teisėtą bei pagrįstą apygardos teismo nutarties dalį, kuria atsakovo administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras” (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

27Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nepriklausomai nuo to, kurį asmenį bankroto administratoriumi paskiria teismas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas bankroto proceso eigoje turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo), jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl bankroto administratoriaus veiklos tinkamumo, o tokį klausimą gali iškelti bankrutuojančios įmonės kreditorius kreditorių susirinkime (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Nustačius, kad paskirtasis administratorius netinkamai atlieka pareigas, jis gali būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.), be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB bankas „Snoras“ 2011 m. rugsėjo 5 d. kreipėsi į Kauno... 4. Pareiškėjas UAB „Dzūkijos vandenys“ kreipėsi į teismą su prašymu... 5. Kauno apygardos teismas rugsėjo 16 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teismas nurodė, jog skiriama... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Pareiškėjas UAB „Dzūkijos vandenys“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartimi nepagrįstai... 12. 2. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto administratorių... 13. Ieškovas AB bankas „Snoras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, prašo jį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo, kuriuo... 17. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 18. Teismas, iškeldamas bankroto bylą, privalo paskirti bankroto... 19. Iš bylos duomenų nustatyta, kad, nagrinėjant ieškovo prašymą iškelti... 20. Pažymėtina, kad pagal formuojamą teismų praktiką, atsisakymas įtraukti... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, nagrinėjamoje byloje,... 22. Iš viešai skelbiamos Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos... 23. Beje, apelianto nuoroda, jog jo siūlomo bankroto administratoriaus užimtumas... 24. Nesudaro pagrindo panaikinti apygardos teismo nutartį ir apelianto argumentai... 25. Beje, pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, įrodančių, kad paskirtasis... 26. Dėl pasakyto apelianto argumentai nesudaro pagrindo teigti, kad apygardos... 27. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nepriklausomai nuo to, kurį asmenį... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį....