Byla 2A-1519-619/2013
Dėl tarpininkavimo sutarties pripažinimo nutraukta nuo 2009 m. liepos 14 d., tretysis asmuo A. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo apeliantų M. K. ir A. K. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos ir negautų pajamų priteisimo bei atsakovo M. K. priešieškinį ieškovui A. K. dėl tarpininkavimo sutarties pripažinimo nutraukta nuo 2009 m. liepos 14 d., tretysis asmuo A. S. ,

3Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus, n u s t a t ė :

  1. Ginčo esmė

4ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l. 67-73) ir nurodė, kad 2008 m. liepos 14 d. ieškovas A. K. ir atsakovas M. K. bei tretysis asmuo A. S. sudarė Tarpininkavimo sutartį (toliau – Sutartis) pagal kurią ieškovas įsipareigojo tarpininkauti atsakovui ir trečiajam asmeniui parduodant jiems ar vienam iš jų priklausančias UAB „Trikampis žiedas“ akcijas vienai ar kelioms iš Sutarties 1.1. punkte nurodytų užsienio įmonių, atsakovas ir/arba tretysis asmuo įsipareigojo ieškovui sumokėti Sutartyje sulygtą atlyginimą už suteiktas paslaugas–tarpininkavimą parduodant akcijas–Sutartyje numatytomis sąlygomis. Tiek atsakovas, tiek tretysis asmuo turėjo po 50 proc. UAB „Trikampis žiedas“ akcijų, todėl tiek atsakovas, tiek tretysis asmuo jiems priklausančių akcijų pardavimo atveju įsipareigojo sumokėti ieškovui ne mažiau kaip po 50 000,00 Lt. Vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu, atlyginimas ieškovui turėjo būti sumokėtas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir kainos sumokėjimo dienos. Ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo M. K. 50 000 Lt pagal Sutartį, 3 938,72 Lt, nuostolių ir 1 618,00 Lt už žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas, taip pat skaičiuoti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo patikslinto ieškinio pateikimo teismui dienos (2011 m. kovo 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškovo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškovo pateiktą patikslintą ieškinį (b.l. 195-202) nurodė, M. K. , A. S. ir A. K. 2008 m. liepos 14 d. sudarė ir pasirašė Sutartį, pagal kurią A. K. įsipareigojo veikdamas M. K. ir A. S. interesais tarpininkauti atsakovui M. K. ir trečiajam asmeniui A. S. sudarant sutartis dėl akcijų pardavimo su PanAIarm AB, ( - ); Panaxia Security AB, ( - ); Nordisk Bevakningstjanst AB, ( - ), o atsakovas M. K. ir tretysis asmuo A. S. įsipareigojo mokėti A. K. atlyginimą (2008 m. liepos 14 d. Sutarties 1 p.). Kadangi ieškovas nevykdė sutarties, todėl atsakovas nutarė nutraukti Sutartį su ieškovu nuo 2009-07-14, apie tai pranešė ieškovui. Atsiliepime į ieškinį pažymėjo, jog atsakovas su ieškovu susitikęs nebuvo, atsakovo pozicijos apie akcijų kainą, pardavimo sąlygas, galimybes parduoti akcijas nederino, atskiro pavedimo atsakovas ieškovui nebuvo pateikęs. Teigia, kad ieškovas jokių veiksmų pagal Sutartį neatliko ir fiziškai negalėjo atlikti, su potencialiais pirkėjais susitikęs nebuvo, su jais jokia forma nebendravo, derybose nei Lietuvoje, nei Švedijoje nedalyvavo, sutarties sąlygų galimiems pirkėjams neaiškino. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo parengta ir derinta atsakovo ir pirkėjų, nedalyvaujant ieškovui, prie šios sutarties rengimo, jos derinimo, pasirašymo etapų ir pasirašymo procedūrų ieškovas neprisidėjo. Mano, kad ieškovo teiginiai, jog jis neva vykdydamas įsipareigojimus pagal Sutartį organizavo Švedijos kompanijų atstovų ir atsakovo tarpusavio susitikimus deryboms dėl galimo UAB „Trikampio žiedas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, neva pats dalyvavo šiose derybose, yra deklaratyvūs, neparemti leistinais įrodymais. Ieškovas nenurodo nei kada vyko šios derybos, nei kokios Švedų kompanijos dalyvavo šiose derybose, nei kiek šių derybų buvo, nei kur jos vyko, t.y. ieškovas savo teiginių, kuriais bando įrodyti tinkamą Sutarties vykdymą, neparemia įrodymais.

6Tretysis asmuo A. S. atsiliepime su pareikštu ieškiniu sutinka, patvirtina, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal Sutartį vykdė tinkamai, ko pasekoje 2009-10-29 tarp M. K. ir Panaxia Security AB buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis.

7Atsakovas M. K. pateikė teismui priešieškinį (b.l. 227-230) kuriuo prašė pripažinti tarpininkavimo sutartį nutraukta dėl atsakovo A. K. kaltės. Nurodė, kad po Sutarties pasirašymo iš A. K. nebuvo gauta jokių pasiūlymų dėl akcijų pardavimo Sutarties 1 punkte nurodytoms užsienio bendrovėms, taip pat jokios informacijos apie vykdomas derybas, t.y. jis visiškai nevykdė sudarytos sutarties ir ieškovas negavo to, ko tikėjosi sudarydamas sutartį, todėl 2009-07-14 raštu pranešė atsakovui A. K. , jog Sutartį nuo pranešimo išsiuntimo dienos nutraukia. 2009-12-29 atsakovas A. K. kreipėsi į ieškovą, prašydamas pateikti informaciją apie tai, kada ir su kokia įmone ieškovas sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kiek akcijų pardavė, ar pirkėjas atsiskaitė už akcijas, taip pat pateikti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. 2010-01-15 pareiškimu ieškovas dar kartą informavo atsakovą apie sutarties negaliojimą. Vadovaujantis LR CK 6.217 str., 6.763 str., 6.764 str. ieškovas nusprendė, jog atsakovas pažeidė sutartį, šis pažeidimas yra esminis, todėl 2009-07-14 teisėtai nutraukė Sutartį dėl atsakovo kaltės.

8A. K. atsiliepimu į priešieškinį prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovo M. K. argumentai, jog Sutartis nebuvo vykdoma ir neva dėl to 2009-07-14 raštu yra nutraukta, yra nepagrįsti ir prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Vadovaujantis Sutarties 8.1 dalimi „visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, faksu ar elektroniniu paštu adresais, nurodytais Sutartyje“. Atsakovas A. K. niekada nei iš ieškovo M. K. , nei iš trečiojo asmens A. S. nėra gavęs pranešimų apie Sutarties nutraukimą ar ketinimą ją nutraukti nei Sutartyje nurodytais, nei kitais būdais, išskyrus 2010 m. sausio 15 d. pranešimą apie jos negaliojimą, kuris, beje pateiktas po akcijų pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo. Pabrėžė, kad tarpininkavimo sutartis galėjo būti nutraukta tik nesudarius akcijų pirkimo-pardavimo sutarties (b.l. 251-254). Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovui buvo tinkamai pranešta apie Sutarties nutraukimą.

9Tretysis asmuo A. S. atsiliepimu į priešieškinį nurodė, kad su pareikštu priešieškiniu nesutinka, prašė priešieškinį atmesti. Nurodo, kad jam nėra žinoma apie faktą, kad 2009-07-14 buvo nutraukta Sutartis. Mano, kad be jo, trečiojo asmens atstovo, žinios Sutartis negalėjo būti nutraukta, nes jis yra viena iš sutarties šalių.

  1. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Dėl šalių sudarytos 2008 m. liepos 14 d. Tarpininkavimo sutarties teisinio kvalifikavimo, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovo atsiliepimo į ieškinį bei priešieškinio argumentai dėl šalių santykių kvalifikavimo kaip pavedimo sutarties yra nepagrįsti. Teismas atsakovo priešinį ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, konstatavo, jog atsakovas neinformavo ieškovo apie sutarties nutraukimą kaip tai numatyta CK 6.217 str.1d., tokiu būdu pažeisdamas pastarojo teises ginti savo teisėtus interesus. Nurodytų aplinkybių pagrindu pripažino, kad atsakovo vienašališkas Tarpininkavimo sutarties nutraukimas nuo 2009 m. liepos 14 d. nėra teisėtas, todėl negali būti patenkintas priešieškinio reikalavimas dėl minėtos sutarties nutraukimo būtent nuo 2009 m. liepos 14 d. Teismas ieškovo ieškinį atmetė konstatavęs, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis įvykdė Tarpininkavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (CPK 178 str.), pabrėžė, kad byloje nėra duomenų, kad J. J. I. buvo ar yra įgaliotas veikti Panaxia Security AB ar PanAlarm AB vardu, taip pat, kad yra dalyvavęs bent viename po Tarpininkavimo sutarties sudarymo vykusiame susitikime dėl derybų, sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, konstatavo, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta ne ieškovo atliktų veiksmų pagal sutartinius įsipareigojimus rezultate, dėl ko padarė išvadą, kad ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovo komisinio atlyginimo.

  1. Apeliacinių skundų teisiniai argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas A. K. (b.l. 297-301) prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį prašo tenkinti pilnutinai. Apeliantas sutiko su ta teismo sprendimo dalimi, kuria teismas atmetė atsakovo priešieškinį kaip nepagrįstą, taip pat sutiko su teismo pozicija, kad tarp šalių sudaryta paslaugų sutartis. Kitiems pirmosios instancijos teismo argumentams apeliantas nepritaria, mano, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.

12Apeliantas nesutinka su teismo vertinimu, kad „akcijų pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta ne ieškovo atliktų veiksmų rezultate“. Apeliantas teigia, kad Sutartyje nebuvo nurodyta nei kokia apimtimi, nei kokiu būdu ieškovas turėjo dalyvauti siekiant tikslo parduoti atsakovui priklausančias akcijas. Šalims buvo svarbus veiksmų rezultatas, kuris ir buvo pasiektas. Apeliantas visiškai nesutinka su teismo pozicija dėl J. J. I. parodymų. Apeliantas mano, teismas visiškai neatsižvelgė ir nevertino to fakto, kad nė viena iš šalių, tuo pačiu ir pats atsakovas, neginčijo ir neneigė minėto asmens tinkamumo ir neginčijo jo duotų paaiškinimų, todėl teismas taip pat neturėjo to daryti ir peržengti jam suteiktų diskrecijos ribų. Iš faktinių aplinkybių, kurių neneigia ir atsakovas, akivaizdu, kad minėtas asmuo nėra pašalinis ir turėjo teisę veikti užsienio bendrovių vardu. J. J. I. įgaliojimai ir jų ribos nėra ir negali būti įrodinėjimo dalyku šioje byloje. Kita vertus, teismas, suabejojęs minėto asmens parodymais, turėjo kelti analogiškus klausimus ir liudininko V. P. atžvilgiu, tačiau to nepadarė.

13Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas su apelianto apeliaciniu skundu nesutiko, mano, kad jis nepagrįstas, todėl atmestinas, prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžiamoje dalyje palikti nepakeistą. Mano, kad teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes, pagrįstai konstatavo, kad ieškovas savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, todėl negali pretenduoti į atlyginimo sumokėjimą. Priimdamas sprendimą, kuriuo atmetė ieškinį, pirmosios instancijos teismas buvo nuoseklus, tinkamai ir išsamiai įvertino byloje surinktus įrodymus bei priėmė teisingą, teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

14Apeliaciniu skundu atsakovas M. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl atsakovo priešieškinio atmetimo ir tenkinti atsakovo priešieškinį, pripažinti 2008-07-14 Tarpininkavimo sutartį nutraukta nuo 2009-07-14 dėl A. K. kaltės.

15Atsakovo nuomone, nepagrįsta teismo išvada, jog tarp šalių nesusiklostė pavedimo santykiai, kad vadovaujantis LR CK 6.756, 6.763 straipsniais Tarpininkavimo sutartis negali būti pripažinta nutraukta nuo 2009-07-14. Pažymėjo, kad nepagrįsta teismo išvada, jog esant pavedimo santykiams turi būti sudaromi du dokumentai: vidinius santykius reguliuojanti sutartis ir išorinius santykius reguliuojantis – įgaliojimas. Atsakovo nuomone, įgaliojimas gali būti išduodamas tik tuo atveju, jei įgaliotiniui jo reikia. Tuo tarpu šiuo konkrečiu atveju ieškovas nevykdė Tarpininkavimo sutarties, todėl įgaliojimo jam nereikėjo, jis atskirai nebuvo išduotas. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas apskritai nenustatė, kokie santykiai tarp šalių susiklostė, todėl nepagrįstai vadovavosi materialinėmis teisės normomis, reguliuojančiomis bendrus sutarčių nutraukimo pagrindus (LR CK 6.217 str. 1 d., LR CK 6.218 str. 2 d.). Teismas turėjo nustatyti, kokie tai santykiai ir kokios konkrečios sutarties nuostatos šiems santykiams taikomos, tik po to spręsti, ar pagrįstas atsakovo reikalavimas pripažinti Tarpininkavimo sutartį nutraukta nuo 2009-07-14. Atsakovas daro išvadą, kad teismas tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių nekvalifikavo, todėl nepagrįstai taikė LR CK 6.218 str. 2 d., pažeidė LR CK 6.721 str. 1 d. Atsakovas nurodo, kad teismas konstatavo, jog „ieškovas neigė gavęs iš atsakovo pranešimą apie sutarties nutraukimą, o atsakovas patvirtino, jog toks pranešimas ieškovui nebuvo įteiktas“. Ieškovas teigia, kad ši teismo išvada nepagrįsta byloje esančiais įrodymais. Pažymėjo, kad atsakovas prašė teismo prijungti prie bylos medžiagos rašytinį įrodymą – sugrįžusį voką, tačiau teismas atsisakė jį prijungti, todėl vėliau sprendime nepagrįstai vadovavosi šiais atsakovo teiginiais (patvirtina teismo posėdžio protokolas, b.l. 279). Atsisakydamas prijungti rašytinį įrodymą, o vėliau juo grįsdamas sprendimą, teismas taip pat pažeidė LR CPK 263 straipsnį įpareigojantį teismo sprendimą grįsti tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje. Teismas šių rašytinių įrodymų nevertino, juos atmetė, tačiau motyvų, kodėl įrodymai atmetami, teismo sprendime nenurodė, todėl pažeidė LR CPK 265 str. 1 d. ir 270 str. 4 d. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikė prie bylos medžiagos papildomą įrodymą–voką, kaip įrodymą, kad ieškovui korespondencija jo nurodytu adresu grįžta kaip neįteikta. Atsakovo nuomone tai patvirtina aplinkybę, jog 2009-07-14 pranešimas apie sutarties nutraukimą negrįžo kaip neįteiktas, vadinasi ieškovas jį gavo.

16Atsiliepimu į M. K. apeliacinį skundą ieškovas A. K. prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Nurodo, kad sudarytos Sutarties negalima laikyti pavedimo sutartimi. Sutarties tikslas yra tarpininkavimas, siekiant sudaryti sutartis dėl akcijų-pirkimo pardavimo. Pabrėžia, kad nesuvokiami apelianto teiginiai, kad 2010-01-15 pareiškimas ieškovui buvo įteiktas tik jį pakartotinai išsiuntus ir, kad neva tai įrodo, jog 2009-07-14 pareiškimą apie sutarties nutraukimą ieškovas turėjo gauti, nes jis nesugrįžo kaip neįteiktas.

17Tretysis asmuo A. S. atsiliepimo į ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus nepateikė.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliaciniai skundai atmestini.

20Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo ir atsakovo pateiktų apeliacinių skundų ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinių skundų argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 str.).

21Faktinės bylos aplinkybės

22Byloje nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, reikalaudamas priteisti iš atsakovo 50 000 Lt skolą pagal tarpininkavimo sutartį, 3938,72 Lt nuostolius (negautas pajamas), 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad 2008 m. liepos 14 d. sudarytos Tarpininkavimo sutarties pagrindu ieškovas įsipareigojo veikdamas atsakovo ir trečiojo asmens interesais tarpininkauti sudarant sutartis dėl atsakovui ir trečiajam asmeniui priklausančių UAB „Trikampis žiedas“ akcijų pardavimo su Pan Alarm AB, Panaxia Security AB, Nordisk Bevakningstjanst AB. Tuo tarpu atsakovas ir tretysis asmuo minėta sutartimi įsipareigojo ne vėliau kaip per 20 dienų nuo akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir kainos atsakovui ir trečiajam asmeniui sumokėjimo dienos, sumokėti ieškovui atlyginimą. Ieškovas teigia, kad tinkamai įvykdė savo sutartines pareigas, ko pasekoje atsakovas ir Panaxia Security AB 2009 m. spalio 29 d. sudarė atsakovui visų priklausančių, 50 proc. UAB „Trikampis žiedas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Tokiu atveju ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo 50 000 Lt komisinio atlyginimo. Ieškovui pareikalavus atsakovą pateikti duomenis apie akcijų pardavimo kainą, atsakovas 2010 m. sausio 15 d. informavo ieškovą, kad sutartis yra negaliojanti, todėl jokių dokumentų nebus pateikta. Ieškovo nuomone, atsakovas neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir atsiskaityti mokėti komisinį mokestį. Be to, atsakovo prievolės nevykdymo laikotarpiu ieškovas negavo 3938,72 Lt pajamų, kurias būtų gavęs, įnešęs komisinį mokestį kaip banko indėlį už 6,98 proc. metines palūkanas (b.l. 67-73). Atsakovas priešiniu ieškiniu prašė pripažinti 2008 m. liepos 14 d. tarpininkavimo sutartį nutraukta nuo 2009 m. liepos 14 d. ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, 2008 m. liepos 10 d. įvyko susitikimas tarp UAB „Trikampis žiedas“ valdymo organų, ieškovo ir J. J. I., kurio metu pastarasis asmuo nurodė, kad Pan Alarm AB, Panaxia Security AB ir Nordisk Bevakningstjanst AB yra pareiškusios norą įsigyti UAB „Trikampis žiedas“ akcijas. 2008 m. liepos 11 d. ieškovas susisiekė su atsakovu ir pasiūlė pasirašyti tarpininkavimo sutartį, minėta sutartis buvo pasirašyta 2008 m. liepos 14 d. Atsakovo teigimu, ieškovas po sutarties pasirašymo neatliko jokių sutartyje numatytų veiksmų, todėl atsakovas 2009 m. liepos 14 d. pareiškė vienašališkai nutraukiantis sutartį nuo pranešimo datos. Nutraukus sutartį ji nustoja galioti, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovą vykdyti sutarties sąlygas (b.l. 227-230).

23Apeliaciniuose skunduose apeliantai nurodo, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas, nes teismas netinkamai įvertino bylos įrodymus, apeliaciniai skundai grindžiami netinkamu Tarpininkavimo sutarties kvalifikavimu ir vertinimu.

24Dėl 2008-07-14 Tarpininkavimo sutarties teisinio kvalifikavimo

25Šioje byloje vyksta šalių ginčas dėl sutarties dalyko ir iš to kylančios pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Sutartis yra vienas iš prievolės atsiradimo pagrindų (CK 6.2 straipsnis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtų kvalifikuoti sutartiniai teisiniai santykiai visų pirma būtina nustatyti tikrąjį sutarties turinį, t.y. sutartį išaiškinti. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos LAT precedentuose konkrečiose bylose (LAT CB skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis c.b. AB ,,Turto bankas“ v. UAB ,, Vaidluvė“ ir kt.; bylos Nr. 3K-3-406; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis c.b. BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „ARUM“; bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis c.b. UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Beltateksas“; bylos Nr. 3K-3-203/2007, ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes.

26Kolegijos vertinimu, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo atsiliepimo į ieškinį bei priešieškinio argumentai dėl šalių santykių kvalifikavimo kaip pavedimo sutarties yra nepagrįsti. Pavedimo sampratą reglamentuojančio LR CK 6.756 str. 1 d. nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir LR CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (LR CK 2.132-2.151 str., LAT CB skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-29 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-315/2009; 2010-11-23 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-461/2010, 2011-03-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-137/2011). Pavedimo esmė yra teisinių veiksmų atlikimas (CK 6.756 str. 1 d.). Šiuo atveju šalių buvo susitarta dėl faktinių veiksmų atlikimo. Ieškovas kaip paslaugų teikėjas, įsipareigojo suteikti atsakovui tarpininkavimo paslaugas parduodant atsakovui priklausančias akcijas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti ieškovui atlyginimą pagal sutartį nustatytomis sąlygomis (Sutarties 4 p.). Pagal CK 6.716 str. 1 d. paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Remiantis CK 6.716 str. 3 d. paslaugų sutartį reglamentuojančios teisės normos negali būti taikomos pavedimo teisiniams santykiams. Kad tarp šalių sudarytos Tarpininkavimo sutarties negalima laikyti pavedimo sutartimi nurodo ir ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp šalių pavedimo santykiai nesusiklostė, o kad tarp šalių buvo sudaryta atlygintina paslaugų sutartis, kuri šalių buvo pavadinta Tarpininkavimo sutartimi. Sutarties tikslas – teikiamos ieškovo paslaugos surandant atsakovo ir trečiojo asmens valdomų akcijų pirkėją ir jam jas parduoti. Atsakovas, sudarydamas Tarpininkavimo sutartį, siekė per ieškovą parduoti savo turimas akcijas, o ieškovas – už atitinkamą atlyginimą suteikti atsakovui paslaugą – surasti pirkėją, kuris nupirktų atsakovo akcijas. Ieškovo suteiktos paslaugos tikslas – faktinis atsakovo akcijų pardavimas. Traktuojant šalių Sutartį priešingai, t. y. kad paslaugų sutartis buvo sudaryta tam, kad būtų surastas pirkėjas, bet ne tam, kad realiai būtų parduotos akcijos, šios paslaugų sutarties sudarymas prarastų savo tikslinę paskirtį ir neatspindėtų atsakovo suinteresuotumo sudaryti šią Tarpininkavimo sutartį – pasinaudojant ieškovo paslaugomis realiai parduoti akcijas.

27Taigi, teismas tinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, todėl atmestini atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad nepagrįsta teismo išvada, jog tarp šalių nesusiklostė pavedimo santykiai ar pirmosios instancijos teismas apskritai nenustatė, kokie santykiai tarp šalių susiklostė. Teismas tinkamai kvalifikavo Tarpininkavimo sutartį kaip atlygintiną paslaugų sutartį.

28Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų, susijusių su netinkamu įrodymų vertinimu

29Kolegija laiko nustatytu, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog negalima teigti, kad būtent ieškovo pagalba buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis tarp atsakovo ir Panaxia Security AB. Teismas padarė tinkamą išvadą, kad ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovo komisinio atlyginimo. Pažymėtina, kad ieškovas nežinojo apie tai, kad buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, nes pats prašė iš atsakovo duomenų apie šios Sutarties sudarymą. Tai patvirtina pradinis ieškovo ieškinys (b.l. 2-4), kuriuo jis teismo prašė įpareigoti atsakovą pateikti išsamią informaciją ieškovui apie sudarytą UAB „Trikampis žiedas“ akcijų pirkimo-pardavimo sandorį, įskaitant informaciją kam buvo parduotos UAB „Trikampis žiedas“ akcijos, kokia dalis akcijų parduota, kokia akcijų pirkimo-pardavimo sandorio suma, informaciją ar pirkėjas apmokėjo akcijų pirkimo kainą, bei pateikti akcijų pirkimo-pardavimo sutarties kopiją. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas teigė, kad įtikino Panaxia Security AB atstovus, kad būtent UAB „Trikampis žiedas“ akcijas jie turėtų pirkti. Atkreiptinas dėmesys, kad įtikinimas pirkti nepatvirtina akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo fakto. O ir pats ieškovas teigė, kad derybų procesas užsitęsė ilgą laiką, nes užsienio įmonės itin kruopščiai ir atidžiai vertino UAB "Trikampis žiedas" ir neskubėjo priimti sprendimo dėl akcijų įsigijimo. Taip pat ieškovas nurodo, kad vėlesniuose susitikimuose jis nedalyvavo, tačiau nuolat bendravo telefonu. Teisinga teismo pozicija ir dėl J. J. I. parodymų, nes byloje nėra duomenų kad jis būtų dalyvavęs bent viename po Tarpininkavimo sutarties sudarymo vykusiame susitikime dėl derybų, sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Darytina išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir suteikė paslaugą atsakovui.

30Dėl sutarties nutraukimo dėl ieškovo kaltės

31CK 6.218 str. 1 d. reglamentuoja pranešimo apie numatomą sutarties nutraukimą bendrą tvarką, nurodant, kad CK 6.217 str. nustatytais pagrindais apie sutarties nutraukimą vienašališkai (nesikreipiant į teismą), privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenurodytas, – prieš 30 dienų. Tokios nuostatos leidžia sutartį pažeidusiai šaliai iš anksto sužinoti nukentėjusios šalies poziciją ir išvengti papildomų nuostolių, kurių gali atsirasti dėl to, kad nėra aišku, ar bus reikalaujama įvykdyti sutartį ir ar pavėluotas įvykdymas bus priimtas (LAT CB skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas c.b. J. Z. v. UAB „Baldras“, Nr. 3K-P-346/2004). Byloje nustatyta, kad šalių Sutartyje nebuvo susitarta dėl įspėjimo apie numatomą sutarties nutraukimą terminų, todėl taikytinas CK 6.218 str. 1 d. nustatytas 30 dienų terminas, kurio atsakovas nesilaikė. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjime (pranešime) nurodytos datos (CK 6.218 str.); jeigu šalis nesilaiko sutartyje ar teisės normose nustatytų įspėjimo terminų, tai sutarties nutraukimo diena pripažįstama sutartyje ar teisės normoje nustatyto termino pabaiga (LAT CB skyriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis c.b. UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ v. UAB ,,Glass market“, c.b. Nr. 3K-3-430/2008).

32Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas nesilaikė LR CK reglamentuojamų sutarčių nutraukimo taisyklių. Nurodytų aplinkybių pagrindu pripažino, kad atsakovo vienašališkas tarpininkavimo sutarties nutraukimas nuo 2009 m. liepos 14 d. nėra teisėtas, todėl negali būti patenkintas priešieškinio reikalavimas dėl minėtos sutarties nutraukimo būtent nuo 2009 m. liepos 14 d. Atmestini atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas buvo informuotas apie 2009 m. liepos 14 d. dienos pranešimą dėl sutarties nutraukimo, motyvuojant, kad atsakovo siųstas laiškas jam atgal negrįžo. Įrodymų, kad buvo siųstas laiškas ieškovui, atsakovas nepateikė, o kaip įrodymą pateikė 2010-02-02 neįteiktą laišką ieškovui. Vadovaujantis Sutarties 8.1 p. visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais šaliai, jeigu perduoti šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, faksu ar elektroniniu paštu adresais, nurodytais Sutartyje. Tokių įrodymų apie pranešimo įteikimą ieškovui byloje nėra, todėl atsakovo argumentai atmestini.

33Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje pateiktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės teisės normas ir priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo apeliantų... 3. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus, n u s t a t ė :
    4. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b.l. 67-73) ir... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškovo ieškinį atmesti.... 6. Tretysis asmuo A. S. atsiliepime su pareikštu ieškiniu sutinka, patvirtina,... 7. Atsakovas M. K. pateikė teismui priešieškinį (b.l. 227-230) kuriuo prašė... 8. A. K. atsiliepimu į priešieškinį prašo priešieškinį atmesti kaip... 9. Tretysis asmuo A. S. atsiliepimu į priešieškinį nurodė, kad su pareikštu... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. liepos 22 d. sprendimu ieškinį... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas A. K. (b.l. 297-301) prašo panaikinti Vilniaus... 12. Apeliantas nesutinka su teismo vertinimu, kad „akcijų pirkimo-pardavimo... 13. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas su apelianto apeliaciniu... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas M. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 15. Atsakovo nuomone, nepagrįsta teismo išvada, jog tarp šalių nesusiklostė... 16. Atsiliepimu į M. K. apeliacinį skundą ieškovas A. K. prašo atmesti... 17. Tretysis asmuo A. S. atsiliepimo į ieškovo ir atsakovo apeliacinius skundus... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliaciniai skundai atmestini.... 20. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 21. Faktinės bylos aplinkybės... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu,... 23. Apeliaciniuose skunduose apeliantai nurodo, kad teismo sprendimas yra... 24. Dėl 2008-07-14 Tarpininkavimo sutarties teisinio kvalifikavimo... 25. Šioje byloje vyksta šalių ginčas dėl sutarties dalyko ir iš to kylančios... 26. Kolegijos vertinimu, bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas... 27. Taigi, teismas tinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius... 28. Dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų, susijusių su netinkamu įrodymų... 29. Kolegija laiko nustatytu, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 30. Dėl sutarties nutraukimo dėl ieškovo kaltės... 31. CK 6.218 str. 1 d. reglamentuoja pranešimo apie numatomą sutarties... 32. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas nesilaikė... 33. Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 22 d. sprendimą palikti...