Byla 2A-27/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Alvydo Poškaus, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Audriui Bandzaičiui, atsakovo atstovei R. K., ekspertams J. V., M. O., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viržis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1578-798/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viržis“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Viržis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos kariuomenei, prašydamas priteisti iš atsakovo 307 691,68 Lt žalos (negauto pelno), 6 359,95 Lt žalos, susijusios su UAB „Viržis“ teisininko darbo santykiais, susijusiais su atsakovo neteisėtais veiksmais, žyminį mokestį, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, teisinės pagalbos išlaidas bei bylinėjimosi ir teismo išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2007-11-19 Vilniaus apygardos teismui buvo pateikęs ieškinį dėl civilinių viešojo konkurso teisinių santykių, kurį 2007-12-10 tikslino. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 8 d. sprendimu ieškovo UAB „Viržis“ ieškinį tenkino ir panaikino Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 2007-11-06 sprendimo Nr. MND 21-P-3 dalis, kuriose patvirtintoje preliminarioje pasiūlymų eilėje pirma bei antra vietos atskirose pirkimo dalyse skirtos UAB „Samsonas“ bei panaikino 2007-11-23 sprendimo Nr. MRD 21-P-6 dalis, kuriomis atskirų pirkimo dalių laimėtoju pripažintas UAB „Samsonas“. Taip pat buvo pripažintos niekinėmis ir negaliojančiomis Lietuvos kariuomenės skelbtame viešajame pirkime Nr. 56127 tarp Lietuvos kariuomenės ir UAB „Samsonas“ sudarytas 2007-12-17 ir 2007-12-29 pirkimo-pradavimo sutartis Nr. 295 ir Nr. 308, netaikant restitucijos. Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų, netinkamai organizuojant ir vykdant konkursą, potencialiam tiekėjui užkertant kelią dalyvauti ir laimėti konkursą yra padaroma žala, negautų pajamų forma. Teisę reikalauti žalos atlyginimo dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo numato VPĮ, CK 1.138 str. 6 p., 6.249 str. Atsakovo veiksmai, atlikti tikrinant tiekėjo UAB „Samsonas“ kvalifikacinius reikalavimus, buvo neteisėti, ką patvirtino ir Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 2A-42/2010. Lietuvos kariuomenė, priimdama UAB „Samsonas“ pasiūlymą ir pripažindama jį laimėjusiu, pažeidė imperatyvius Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p. reikalavimus bei neužtikrino 3 str. 1 d. numatytų lygiateisiškumo, skaidrumo principų įgyvendinimo. Pateikdamas pasiūlymą ieškovas planavo gauti ne mažesnį kaip 307 691,68 Lt grynojo pelno. Be to, siekdamas išvengti neteisėtų atsakovo padarinių savo bendrovėje įdarbino A. Ž. teisininko pareigoms. Dėl to ieškovas patyrė 6359,95 Lt žalą. Atsakovas, būdamas viešojo administravimo subjektas, kuriam taikomi padidinto atidumo ir rūpestingumo kriterijai, nesilaikė VPĮ numatytų principų, priėmė neteisingus sprendimus, dėl kurių ieškovo pasiūlymas buvo atmestas ir buvo užkirstas kelias laimėti konkursą, įvykdyti sutartį bei gauti pelną. Jeigu nebūtų atsakovo priešingų teisei veiksmų ieškovo atžvilgiu, ieškovas neabejotinai būtų laimėjęs konkursą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Viržis“ į valstybės biudžetą 10,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas, remdamasis byloje esančia rašytine medžiaga bei šalių paaiškinimais nustatė, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė 2007 m. rugsėjo 21 d. paskelbė atvirą konkursą šviežiems vaisiams ir daržovėms, raugintiems kopūstams pirkti. Pirkimo objektas buvo suskirstytas į 20 pirkimo dalių. Ieškovas UAB „Viržis“ pateikė pasiūlymus keturioms pirkimo dalims: antrai, trečiai, dvyliktai ir penkioliktai dalims. Pagal preliminarią pasiūlymų eilę ieškovas UAB „Viržis“ patvirtintas antra vieta 2, 3 ir 15 pirkimo dalyse bei trečia vieta 12 pirkimo dalyje. UAB „Samsonas“ patvirtintas pirma vieta 2, 3, 15 pirkimo dalyse bei antra vieta 12 pirkimo dalyje. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 8 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2-42/2010) panaikino atsakovo viešame pirkime 2007-11-06 sprendimo Nr. MND 21-P-3 dalis, kuriose patvirtintoje preliminarioje pasiūlymų eilėje pirma bei antra vietos atskirose pirkimo dalyse skirtos UAB „Samsonas“, taip pat panaikino 2007-11-23 sprendimo Nr. MRD 21-P-6 dalis, kuriomis atskirų pirkimo dalių laimėtoju pripažintas UAB „Samsonas“ bei pripažino niekinėmis ir negaliojančiomis tarp Lietuvos kariuomenės ir UAB „Samsonas“ sudarytas 2007-12-17 ir 2007-12-29 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 295, Nr. 308, netaikant restitucijos. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas, reikalaudamas atlyginti atsakovo neteisėtais veiksmais padarytą žalą, turi įrodyti ne tik tai, kad neteisėtais atsakovo veiksmais jam buvo užkirstas kelias pajamoms gauti, t.y. kad perkančiajai organizacijai pašalinus iš konkurso jį laimėjusį tiekėją, būtent ieškovas būtų laimėjęs šį konkursą, bet taip pat turi įrodyti ir prašomos priteisti žalos – negautų pajamų – dydį. Kaip matyti iš UAB „Viržis“ ieškinio, planuotą grynąjį pelną jis apskaičiavo iš pasiūlymo kainos (719 453,43 Lt) atėmęs 10,95 proc. (78 780,15 Lt) sąnaudų pardavimo pajamose (nurodė, kad pardavimo pajamos 2008 m. sudarė 3 009 708 Lt, veiklos sąnaudos – 329 599 Lt) bei atėmęs pasiūlyme nurodytų produktų įsigijimo savikainą – 332 981,60 Lt. Teismas nurodė, kad išskyrus šiuos ieškinyje pateiktus paskaičiavimus, ieškovas nei kartu su ieškiniu, nei su du bliku, nei vėliau bylą nagrinėjant teismo posėdyje nepateikė visiškai jokių įrodymų (dokumentų), kurių pagrindu galima būtų spręsti dėl negauto pelno dydžio. Atsižvelgdamas į tai, kad byloje nepateikta jokių dokumentų, buhalterinės apskaitos duomenų ar kitų objektyvių įrodymų, pagrindžiančių UAB „Viržis“ ieškinyje atliktus skaičiavimus, teismas reikalavimą priteisti 307 691,68 Lt negauto pelno atmetė kaip neįrodytą (CPK 178 str. 12 str.). Ieškovo teigimu, siekdamas išvengti neteisėtų atsakovo padarinių, 2008-01-28 įdarbino A. Ž. teisininko pareigoms, dėl ko patyrė 6359,95 Lt žalą. Teismas nurodė, kad sutinka su atsakovu, jog išlaidos teisininko pagalbai galėtų būti priskirtos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir atlyginamos CPK nustatyta tvarka, tačiau negali būti įskaičiuojamos kaip nuostoliai, todėl reikalavimas priteisti 6359,95 Lt sumą atmestinas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB ,,Viržis“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 8 d. sprendime konstatuotas perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas yra prejudicinis faktas ir jo nereikia įrodinėti. Taigi perkančiajai organizacijai pašalinus konkursą laimėjusį tiekėją (šiuo atveju UAB ,,Samsonas“), tikėtina, jog pirkimo sutartis dėl antros, trečios ir penkioliktos dalies būtų buvusi sudaryta su ieškovu UAB ,,Viržis“, kurio pasiūlymas įtrauktas į antrą eilę. Todėl šiuo atveju atsakovo kaltės įrodinėti nereikia. Teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl ekspertizės skyrimo, kuri nustatytų kokio dydžio pelną ieškovas būtų gavęs, pažeidė ieškovo teisę įrodyti ieškinį.

112. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo išlaidas teisininko pagalbai apmokėti. Išlaidos teisininko pagalbai apmokėti yra siejamos su žala, nes tokie nuostoliai nėra priskiriami prie bylinėjimosi išlaidų.

123. Teismas, atmesdamas ieškovo prašymus išreikalauti iš atsakovo įrodymus bei paskirti byloje ekspertizę, atėmė iš ieškovo galimybę pagrįsti ieškinį.

13Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas nesukūrė tokių teisnių pasekmių, kad ieškovas automatiškai būtų laikomas užėmusiu pirmą vietą bei su juo būtų sudaryta sutartis. Negautos pajamos yra lėšos, kurias realiai numatoma gauti, tačiau dar būtina įgyti teisę tiekti prekes, t. y. sudaryti sutartį su Lietuvos kariuomene. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovui galėjo būti nesuteikta teisė sudaryti pirkimo sutartį, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad sutartis tikrai būtų sudaryta, o taip pat tinkamai įvykdyta bei, kad ieškovo pelnas būtų lygiai ieškinyje nurodytai sumai. Negautos pajamos kaip nuostoliai turi būti įrodomos, tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė. Taip pat ieškovo patirtos išlaidos įdarbinat teisininką negali būti priskirtinos išlaidoms, skirtoms žalos prevencijai ar jos sumažinimui, tuo labiau, kad žalą sudaro negautos pajamos, o kokių veiksmų jis ėmėsi, kad žala būtų sumažinta, ieškovas nenurodo. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovo ieškinys turėtų būti atmestas ir dėl to, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

17Nagrinėjamoje byloje ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, yra dėl perkančiosios organizacijos deliktinės atsakomybės nustatymo.

18Dėl perkančiosios organizacijos deliktinės atsakomybės sąlygų

19Nagrinėjamam ginčui aktualiame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 123 straipsnyje buvo nustatyta, kad jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti šis įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (2006 m. sausio 31 d. įstatymo Nr. X-471 redakcija, galiojusi nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2007 m. lapkričio 7 d.). Šiuo metu galiojančio VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo prasme ieškovui (tiekėjui), siekiančiam prisiteisti žalos atlyginimą iš perkančiosios organizacijos, reikia įrodyti tik jos neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės; skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Nurodytos VPĮ ir CK nuostatos kartu aiškintinos ir taikytinos taip, kad perkančiosios organizacijos civilinė atsakomybė kyla be kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Eurovia Lietuva“ v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-32/2013).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė 2007 m. rugsėjo 21 d. paskelbė atvirą konkursą šviežiems vaisiams ir daržovėms, raugintiems kopūstams pirkti. Konkurso sąlygose pirkimo objektas buvo suskirstytas į dvidešimt keturias prekių grupes atskiras pirkimo dalis, tiekėjai savo pasiūlymus galėto teikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Ieškovas UAB „Viržis“ pateikė pasiūlymą keturioms dviejų prekių grupių pirkimo dalims: antrai, trečiai, dvyliktai ir penkioliktai. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimu patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę 2, 3 ir 15 pirkimo dalyse pirmą vietą suteikė UAB „Samsonas“ pasiūlymui, antrąją vietą – ieškovo UAB „Viržis“ pasiūlymui, o 12 pirkimo dalyje antrąją – UAB „Samsonas“ ir trečiąją – ieškovo UAB „Viržis“ pasiūlymams. 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu atsakovo viešojo pirkimo komisija patvirtino pasiūlymų eilę ta pačia preliminarios eilės tvarka ir konkurso laimėtoju 2, 3 ir 15 pirkimo dalyse pripažino UAB „Samsonas“ pasiūlymą. Nesutikdamas su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais ieškovas UAB „Viržis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti atsakovo viešojo konkurso komisijos veiksmus neteisėtais, o sprendimus dėl atitinkamų pirkimo dalių preliminarios eilės sudarymo ir laimėtojo pripažinimo šiose dalyse negaliojančiais. Įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2A-42/2010) buvo panaikinta atsakovo viešame pirkime 2007-11-06 sprendimo Nr. MND 21-P-3 dalis, kuriose patvirtintoje preliminarioje pasiūlymų eilėje pirma bei antra vietos atskirose pirkimo dalyse skirtos UAB „Samsonas“, taip pat panaikinta 2007-11-23 sprendimo Nr. MRD 21-P-6 dalis, kuriomis atskirų pirkimo dalių laimėtoju pripažintas UAB „Samsonas“ bei pripažinta niekinėmis ir negaliojančiomis tarp Lietuvos kariuomenės ir UAB „Samsonas“ sudarytos 2007-12-17 ir 2007-12-29 pirkimo-pardavimo sutartys Nr. 295 ir Nr. 308, netaikant restitucijos. Minėtoje nutartyje apeliacinis teismas konstatavo, kad Lietuvos kariuomenė, priimdama UAB „Samsonas“ pasiūlymą ir pripažindama jį laimėjusiu, pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir neužtikrino šiame įstatyme numatytų lygiateisiškumo, skaidrumo principų įgyvendinimo. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad bylos duomenimis konkurso sąlygų neatitinkančiam UAB „Samsonas“ pasiūlymui preliminariojoje eilėje skyręs pirmą vietą bei šio pasiūlymo tiekėją pripažinęs laimėtoju, atsakovas priėmė neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus. Apeliacinis teismas nurodė, kad nustatytas atsakovo Lietuvos kariuomenės veiksmų neteisėtumas sąlygojo neteisėtų sprendimų priėmimą, kurių panaikinimo pagrindas ir yra šie veiksmai.

21Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo (perkančiosios organizacijos) neteisėti veiksmai, vykdant konkursą, yra nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kurie laikyti prejudiciniu faktu CPK 182 straipsnio prasme ir kurių šiuo atveju nereikia įrodinėti.

22Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimas nesukūrė tokių teisnių pasekmių, kad ieškovas automatiškai būtų laikomas užėmusiu pirmą vietą bei su juo būtų sudaryta sutartis. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal naujausią kasacinio teismo praktiką, jei pagal atitinkamame pirkime susidėjusias konkrečias aplinkybes labiausiai tikėtina (objektyviai numanoma), kad perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ ir pirkimo sąlygose įtvirtintos tvarkos, tiekėjo (ieškovo), siekiančio žalos atlyginimo iš jos, pasiūlymą būtų pripažinusi laimėtoju (pvz., pirkime liko tik vienas tiekėjas arba, įvertinus neatmestus tiekėjų pasiūlymus, ieškovo siūloma kaina mažiausia), tada jai (perkančiajai organizacijai) tenka pareiga įrodyti, kad, nepaisant jos skundžiamų veiksmų, dėl tam tikrų teisėtų ir pateisinamų priežasčių sutartis su ieškovų nebūtų sudaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Eurovia Lietuva“ v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-32/2013; 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Eurovia Lietuva“ v. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, byla Nr. 3K-3-12/2014).

23Kaip minėta, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2007 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. MND 21-P-3 ir 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. MRD 21-P-6 patvirtino pasiūlymų eilę, pagal kurią 2, 3 ir 15 pirkimo dalyse pirmą vietą suteikė UAB „Samsonas“ pasiūlymui, antrąją vietą – ieškovo UAB „Viržis“ pasiūlymui. Dėl nurodytų aplinkybių sutiktina su apelianto argumentu, kad atsakovui (perkančiajai organizacijai) pašalinus konkursą laimėjusį tiekėją (šiuo atveju UAB ,,Samsonas“), tikėtina, jog pirkimo sutartis dėl antros, trečios ir penkioliktos dalies būtų buvusi sudaryta su ieškovu UAB ,,Viržis“, kurio pasiūlymas buvo įtrauktas į antrą eilę. Šiuo atveju atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti kitokią išvadą.

24Atsižvelgdama į nurodytas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendime nustatyti neteisėti atsakovo (perkančiosios organizacijos) veiksmai vykdant konkursą yra susiję teisiškai reikšmingu priežastiniu ryšiu su ieškovui atsiradusiomis pasekmėmis, todėl sudaro pagrindą žalos atlyginimui.

25Dėl prašomų priteisti nuostolių

26Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Viržis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės 307 691,68 Lt žalos (negauto pelno), 6 359,95 Lt žalos, susijusios su UAB „Viržis“ teisininko darbo santykiais, susijusiais su atsakovo neteisėtais veiksmais.

27CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.353 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas visiško nuostolių atlyginimo principas. Jis reiškia, kad žalą būtina tiksliai įvertinti, jog nukentėjusiajam būtų atlyginta tiek, kiek jis iš tiesų prarado. Kad šis principas nebūtų pažeistas, nukentėjusysis privalo tiksliai įrodyti jam padarytos žalos dydį. Žala nėra preziumuojama, todėl jos dydį privalo įrodyti ieškovas. Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl asmens neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių nukentėjusiojo asmens veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautas pajamas, kaip nuostolius, apibūdina tokie požymiai, kaip pagrįstas tikėtinumas jas gauti, jeigu pažeidimo nebūtų, ir pajamas suprantant kaip sumą, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veiklos. Tai turi būti jo grynasis pelnas (CK 6.249 str. 1 d.). Negautos pajamos, kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodomos. Jos neturi būti suprantamos kaip visos tikėtinos gauti iš asmens veiklos sumos, neatskaičius sąnaudų. Atskaičius iš visų pajamų (įplaukų) sąnaudas, gaunamas ikimokestinis pelnas. Jis dar nesudaro negautų pajamų, kaip nuostolių, nes tik nuo šios sumos atskaičius pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą, asmeniui liktų grynasis pelnas, t. y. tuo, kuo būtų pagerėjusi nukentėjusio asmens turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Rudeta“ v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-322/2008; 2014 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Danske Bank A/S v. UAB „Kaminera“, bylos Nr. 3K-3-418/2014).

28Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovas šiuo atveju nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje nurodomą 307 691,68 Lt negauto pelno dydį. Tačiau, nors žalos atlyginimo įrodinėjimo našta tenka ieškovui, ši principinė taisyklė nereiškia, kad teismas yra tik pasyvus įrodinėjimo proceso dalyvis, įstatymas įtvirtina teismo galimybę siūlyti šalims teikti papildomus įrodymus, kai jų nepakanka, įstatymo nustatytais atvejais teismas gali įrodymus rinkti savo iniciatyva (CPK 179 str.). Ginčuose dėl žalos atlyginimo, kai įrodinėjimo dalykas yra žalos dydis, teismas diskrecijos teisę dalyvauti įrodinėjimo procese turi įgyvendinti, atsižvelgdamas į tai, kad nenustačius tikrojo žalos dydžio, negali būti teisingai išspręstas šalių ginčas. CK 6.249 straipsnio, reglamentuojančio žalos (nuostolių) nustatymą, 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad tais atvejais, kai šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas; tai reiškia, kad tuo atveju, kai žalos padarymo faktas, kaip pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti, yra įrodytas, ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas tik tuo pagrindu, kad suinteresuota šalis tinkamai neįrodė patirtų nuostolių dydžio. Sprendimą dėl žalos atlyginimo teismas turi priimti tik tada, kai žalos dydis nustatytas, t. y. pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas patikimais, laikantis įrodinėjimo taisyklių ištirtais įrodymais.

29Nagrinėjamoje byloje, siekiant nustatyti ieškovo patirtos žalos (negauto pelno) dydį, ieškovo prašymu buvo paskirta finansų ekspertizė. Byloje atliktos ekspertizės išvadose nustatyta, kad jeigu ieškovas būtų laimėjęs atsakovo konkursą šviežiems vaisiams ir daržovėms pirkti, ir jeigu ieškovas atsakovui būtų pardavęs tokius pat kiekius šviežių vaisių ir daržovių, kaip kad pardavė UAB ,,Samsonas“ pagal 2007 m. gruodžio 29 d. pasirašytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 308 bei 2007 m. gruodžio 17 d. pasirašytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 295, tai ieškovo 2008 m. grynasis pelnas už pateiktas prekes būtų buvęs 8 666 Lt. Taip pat ekspertizės akte nurodyta, kad jeigu minėtos sutartys būtų buvusios pratęstos, kaip kad buvo pratęstos su UAB ,,Samsonas“, ir ieškovas 2009 metais atsakovui būtų pateikęs tokius pat kiekius vaisių ir daržovių, kaip kad pateikė konkursą laimėjusi UAB ,,Samsonas“, tai 2009 metais grynasis pelnas už pateiktas prekes būtų buvęs 5 478 Lt.

30CPK nenustatyta išankstinės galios ekspertizės išvadai, kaip įrodymų šaltiniui, ir ji turi būti vertinama kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 218 str.), tačiau kasacinio teismo praktikoje kartu pažymėta, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio mėn. 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERGO Lietuva“ v. H. P. B., bylos Nr. 3K-3-503/2009). Ekspertizės akto Nr. 11-3020(13) išvados padarytos pagal ekspertui pateiktas 2004-2008 metų bei 2005-2009 metų UAB ,,Viržis“ pelno (nuostolių) ataskaitas. Ekspertizės akte pažymėta, kad buvo apskaičiuoti vidutiniai penkerių metų įmonės pelningumo rodikliai, remiantis jais nustatytas ieškovo tikėtinų pardavimų grynasis pelnas, kurį ieškovas būtų gavęs, jei būtų laimėjęs atsakovo organizuotą konkursą ir sutartys būtų buvę pratęstos. Ekspertas, atlikdamas tyrimą, rėmėsi bylos medžiaga bei šalių pateiktais duomenimis. Šią ekspertizę atliko kvalifikuotas ekspertas J. V., turintis teismo buhalterijos, finansų ir bankininkystės eksperto kvalifikaciją, 30 metų ekspertinio darbo stažą. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apklaustas teismo ekspertas atsakė į jam užduotus klausimus dėl ekspertizės akte nustatyto ieškovo grynojo pelno už pateiktas prekes paskaičiavimo, kurių objektyvumas šalių argumentais nebuvo paneigtas. Teisėjų kolegijos nuomone, dėl nurodytų argumentų yra pagrindas, nustatant ieškovo negautų pajamų dydį, vadovautis minėto ekspertizės akto duomenimis (CPK 185 str., 216-218 str., CK 1.5 str.).

31Atmestini atsakovo atstovės apeliacinės instancijos teismo posėdyje išsakyti argumentai, kad ekspertizės akte už 2009 metus paskaičiuotas grynasis pelnas už pateiktas prekes neturėtų būti priteistas ieškovui, kadangi sutartis su ieškovu galėjo būti ir nepratęsta. Kaip teismo posėdyje nurodė atsakovo atstovė, sutartis su konkursą laimėjusia UAB ,,Samsonas“ 2009 metais buvo pratęsta todėl, kad ši bendrovė tinkamai vykdė sutartį 2008 metais. Tačiau atsakovas nepateikė jokių argumentų ar duomenų iš kurių preliminariai galima būtų spręsti, kad ieškovas su atsakovu sudarytą sutartį būtų vykdęs netinkamai, todėl šiuo metu turimais duomenimis negalima daryti išvados, kad sutartis su UAB ,,Viržis“ nebūtų buvusi pratęsta dar vieneriems metams.

32Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra nustatytos visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, priteisiant iš atsakovo ieškovui 14 144 Lt (8 666 + 5 478) žalos (negautų pajamų) atlyginimo.

33Taip pat iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų metinės procesinės palūkanos už priteisiamą žalos sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

34Ieškovas ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovo 6 359,95 Lt žalą, kurią grindė tuo, kad siekdamas išvengti neteisėtų atsakovo padarinių, 2008-01-28 įdarbino A. Ž. teisininko pareigoms, dėl to patyrė nurodyto dydžio žalą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad išlaidos teisininko pagalbai apmokėti galėtų būti priskirtos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu ir atlyginamos CPK nustatyta tvarka, tačiau negali būti įskaičiuojamos kaip nuostoliai, dėl to teismas pagrįstai ieškinio reikalavimą priteisti 6359,95 Lt sumą atmetė.

35Dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo

36Ieškovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio matu prašė byloje skirti pakartotinę finansų ekspertizę.

37CPK 218 straipsnyje nustatyta, kad eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Tačiau teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas byloje teismo priimame sprendime arba nutartyje. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nesutikimo su eksperto išvada ar abejojimo jos patikimumu priežasčių gali būti įvairių: išvados neišsamumas, neaiškumas, tam tikrų reikšmingų veiksnių neįvertinimas, prieštaravimas kitai ekspertizės išvadai ar kitiems byloje esantiems leistiniems įrodymams, faktų, keliančių abejonių eksperto nešališkumu, kvalifikacija ar kompetencija, paaiškėjimas ir kt. Tokiu atveju teismas gali arba atitinkamas išvadas daryti kitų pakankamų įrodymų pagrindu, arba skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. R. v. E. I. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-218/ 2009).

38Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktos ekspertizės akte esančius duomenis, ekspertizės akto turinio prieštaringumo, neišsamumo ar prieštaravimo kitiems byloje esantiems įrodymams nenustatė. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje dalyvavęs ekspertas atsakė į teismo bei šalių pateiktus dėl ekspertizės akto neaiškumo klausimus. Apeliacinės instancijos teismui nekyla abejonių dėl šio ekspertizės akto pagrįstumo. Vien tik apelianto nesutikimas su ekspertizės išvadomis ar ekspertizėje pateiktais paskaičiavimais nereiškia jų neteisingumo. Nenustačius pagrindų, dėl kurių negalima būtų vadovautis byloje pateikta ekspertizės akto išvada, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo tekinti apelianto prašymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo.

39Dėl ieškinio senaties

40Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams atlyginti padarytą žalą taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties termino pradžią reglamentuoja CK 1.127 straipsnis, pagal kurio 1 dalį teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi ieškinio senaties termino pradžia nusakoma ne objektyviu (teisės pažeidimo), o subjektyviu momentu (kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisės pažeidimą).

41Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovo ieškinys turėtų būti atmestas, nes ieškovas praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl žalos atlyginimo pareikšti. Atsakovo teigimu, šiuo atveju ieškinio senatis prasidėjo nuo 2007 m. lapkričio 12 d., kai ieškovas gavo atsakovo raštą, kuriuo ieškovo pretenzija dėl vykdomo pirkimo pripažinta nepagrįsta ir netenkintina. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais atsakovo argumentais. Nagrinėjamo ginčo atveju ieškinio senatis dėl reikalavimų priteisti žalą (negautą pelną) skaičiuotina nuo momento, kada ieškovas sužinojo apie savo teisę į žalos atlyginimą, t. y. kai Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 8 d. sprendimu buvo panaikinti atsakovo (perkančiosios organizacijos) sprendimai, kuriais viešajame pirkime patvirtinta pasiūlymų eilė bei pripažintos niekinėmis ir negaliojančiomis atsakovo ir UAB ,,Samsonas“ sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovas pateikė 2011 m. sausio 3 d., tai reiškia, kad CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas nėra suėjęs ir dėl to nėra pagrindo konstatuoti ieškinio senaties termino praleidimą ir taikyti jo teisinius padarinius.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Iš dalies tenkinant ieškovo apeliacinį skundą apskaičiuota, kad patenkintų ieškovo ieškinio reikalavimų dalis sudaro 4,5 procento. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, atitinkamai šalims paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo po

447 141 Lt (t. 1, b. l. 16, t. 7, b. l. 59). Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalį iš atsakovo ieškovui priteistina 642,70 Lt (7 141 x 4,5 proc. x 2) turėtų žyminio mokesčio išlaidų. Ieškovas byloje pateikė įrodymus, kad advokato padėjėjui už teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme turėjo 2 631,75 Lt išlaidų (t. 1, b. l. 18, t. 7, b. l. 25, 27). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį iš atsakovo ieškovui priteistina 118,43 Lt advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidų. Byloje paskirtos ekspertizės 3 951,47 Lt dydžio išlaidas apmokėjo ieškovas, dėl to dalis, t. y. 177,82 Lt ieškovo turėtų išlaidų priteistina iš atsakovo. Iš ieškovo priteistina 16,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB ,,Viržis“ ieškinį tenkinti iš dalies.

47Priteisti ieškovui UAB ,,Viržis“ (j. a. k. 159750366) iš atsakovo Lietuvos kariuomenės (j. a. k. 188732677) 14 144 Lt (4 096,39 eurų) žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-01-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

48Priteisti ieškovui UAB ,,Viržis“ iš atsakovo Lietuvos kariuomenės 642,70 Lt (186,14 eurų) žyminio mokesčio išlaidų, 118,43 Lt (34,30 eurų) advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidų, 177,82 Lt (51,50 eurų) ekspertizės išlaidų.

49Priteisti iš ieškovo UAB ,,Viržis“ 16,95 Lt (4,91eurų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

50Grąžinti ieškovui UAB ,,Viržis“ iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos 45,73 Lt permokėtus už ekspertizę apeliacinės instancijos teisme bei 550 Lt užstatą sumokėtą už eksperto dalyvavimą teismo posėdyje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Viržis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB ,,Viržis“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 10. 1. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 8 d. sprendime konstatuotas... 11. 2. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo... 12. 3. Teismas, atmesdamas ieškovo prašymus išreikalauti iš atsakovo įrodymus... 13. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 17. Nagrinėjamoje byloje ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių... 18. Dėl perkančiosios organizacijos deliktinės atsakomybės sąlygų... 19. Nagrinėjamam ginčui aktualiame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė 2007 m. rugsėjo... 21. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su... 22. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad viešojo pirkimo komisijos... 23. Kaip minėta, atsakovo viešojo pirkimo komisija 2007 m. lapkričio 6 d.... 24. Atsižvelgdama į nurodytas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 25. Dėl prašomų priteisti nuostolių ... 26. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Viržis“ ieškiniu prašo priteisti... 27. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 28. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad... 29. Nagrinėjamoje byloje, siekiant nustatyti ieškovo patirtos žalos (negauto... 30. CPK nenustatyta išankstinės galios ekspertizės išvadai, kaip įrodymų... 31. Atmestini atsakovo atstovės apeliacinės instancijos teismo posėdyje... 32. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra nustatytos visos sąlygos atsakovo... 33. Taip pat iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų metinės procesinės... 34. Ieškovas ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovo 6 359,95 Lt žalą,... 35. Dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo... 36. Ieškovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio matu prašė byloje skirti... 37. CPK 218 straipsnyje nustatyta, kad eksperto išvada teismui neprivaloma ir... 38. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktos... 39. Dėl ieškinio senaties... 40. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 41. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovo ieškinys... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 44. 7 141 Lt (t. 1, b. l. 16, t. 7, b. l. 59). Atsižvelgiant į patenkintų ir... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 46. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir... 47. Priteisti ieškovui UAB ,,Viržis“ (j. a. k. 159750366) iš atsakovo Lietuvos... 48. Priteisti ieškovui UAB ,,Viržis“ iš atsakovo Lietuvos kariuomenės 642,70... 49. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Viržis“ 16,95 Lt (4,91eurų) išlaidų,... 50. Grąžinti ieškovui UAB ,,Viržis“ iš Lietuvos apeliacinio teismo...