Byla e2-654-798/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditoriaus) A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TYRUPĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“, skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, suinteresuoti asmenys A. B., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės įmonė Turto bankas, M. J., uždarosios akcinės bendrovės „Medastapolis“ ir „Tauragės vandenys“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-221-324/2020 iškelta bankroto byla atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB arba BUAB) „TYRUPĖ“; bankroto administratore paskirta UAB „Gribžiniai“. 2018 m. kovo 22 d. teismo nutartimi UAB „TYRUPĖ“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 2020 m kovo 23 d. teismo nutartimi pratęstas terminas BUAB „TYRUPĖ” likvidavimo procedūroms vykdyti iki 2021 m. sausio 1 d.

82.

9Atsakovė BUAB „TYRUPĖ“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“, kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir klausimą dėl BUAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių-hidroelektrinės, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ) (toliau – ir turtas (hidroelektrinė)), pardavimo perduoti iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui. Paaiškino, kad 2019 m. liepos 4 d. įvyko aštuntasis BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl naujų turto (hidroelektrinės) pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Balsų daugumą turintis kreditorius A. B. pateikė ir susirinkime patvirtino savo nutarimo variantą – turtą (hidroelektrinę) pardavinėti laisvu pardavimus vykdant du turto pardavimo etapus (1 etapas – minimali turto pardavimo kaina 6 200,00 Eur; pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. 2 etapas – minimali turto pardavimo kaina 6 000,00 Eur; pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos); apie turto pardavimą skelbiant internete (ne mažiau trys interneto portalai), vietiniame ir respublikiniame dienraštyje / savaitraštyje. Pagal kreditorių susirinkimo nustatytą tvarką bankroto administratorė paskelbė apie parduodamą BUAB „TYRUPĖ“ nekilnojamąjį turtą ir 2019 m. spalio 9 d. elektroniniu paštu gavo potencialios pirkėjos UAB „Glosas“ pasiūlymą turtą (hidroelektrinę) pirkti už 6 300,00 Eur kainą.

103.

11Bankroto administratorė sušaukė naują kreditorių susirinkimą, kuriame pateikė svarstyti UAB „Glosas“ pateiktą pasiūlymą. 2019 m. spalio 18 d. įvykusiame kreditorių susirinkime kreditoriai nepritarė bankroto administratorės siūlomam nutarimo variantui dėl nebaigtos statyti hidroelektrinės pardavimo pagal UAB „Glosas“ pateiktą pasiūlymą (už 6 300,00 Eur kainą). Kreditoriai sprendimo neparduoti turto (hidroelektrinės) pagal gautą pasiūlymą nemotyvavo. Bankroto administratorė toliau vykdė nekilnojamojo turto pardavimą pagal 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą. Daugiau pasiūlymų pirkti turtą negauta. Pasibaigus nekilnojamojo turto pardavimo terminui bankroto administratorė sušaukė dar vieną kreditorių susirinkimą, kuriame pasiūlė kreditoriams pritarti turto pardavimui UAB „Glosas“.

124.

132019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime nepritarta turto pardavimui UAB „Glosas“, kreditorius A. B. pateikė siūlymą atidėti turto pardavimo procedūras, nes ateityje galimai bus patvirtinta galimybė gauti paramą hidroelektrinės projektui, todėl parduodamo nekilnojamojo kaina didės. Bankroto administratorės nuomone, kreditorių susirinkimo 2019 m. lapkričio 22 d. nutarimas neatitinka sąžiningumo, protingumo, teisingumo, ekonomiškumo ir operatyvumo principų reikalavimų, taip pat vilkinamos bankroto procedūros bei kartu pažeidžiami bankrutavusios bendrovės ir visų jos kreditorių teisėti interesai. Kreditoriaus A. B. 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime pateiktas siūlymas atidėti pardavimo procedūras iki 2020 m. pirmojo ketvirčio prieštarauja ekonomiškumo ir operatyvumo principams, jis grindžiamas tik prielaidomis, be konkrečių duomenų, kad parduodamo turto kaina galėtų didėti. BUAB „TYRUPĖ“ turtas pardavinėjamas nuo 2018 m. pradžios. Kreditorių susirinkimuose nustatyta turto (hidroelektrinės) pardavimo kaina (100 000,00 Eur) sumažėjo iki 6 000,00 Eur. Dėl BUAB „TYRUPĖ“ turto pardavimo paskelbta 10 varžytynių, nuo 2019 m. gegužės mėn. turtas pardavinėjamas laisvu pardavimu apie jį skelbiant įvairiuose interneto skelbimų portaluose ir laikraščiuose. Balsų daugumą turintis kreditorius A. B. nepagrįstai padidino pradines turto pardavimo kainas. Kadangi bankrutavusi bendrovė jokio kito turto neturi, administravimo išlaidos bus dengiamos tik iš turto pardavimo gautų lėšų. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi patvirtino 7 600,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sąmatą. Šiuo metu nustatyta turto pardavimo kaina yra mažesnė už teismo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą.

145.

15Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime prašo atsakovės BUAB „TYRUPĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ skundą atmesti. Atsikirto, jog kreditorių susirinkime nustatyta pradinė nekilnojamojo turto (hidroelektrinės) pardavimo kaina buvo 100 000,00 Eur. Vadinasi, nors turtas (hidroelektrinė) yra nebaigtos statybos, tačiau jos vertė yra didelė ir jos pardavimas už bankroto administratorės siūlomą minimalią turto pardavimo kainą (6 000,00 Eur) yra neproporcingai mažas bei pažeidžiantis BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių interesus.

166.

17Suinteresuotas asmuo siūlo atidėti pardavimo procedūras iki 2020 metų pirmojo ketvirčio, kadangi nuo 2019 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcija Nr. XI-1375, pagal kurią hidroelektrinės gali tapti gaminančiais vartotojais. 2020 m. pradžioje turėtų būti patvirtinta galimybė nutolusiems gaminantiems vartotojams gauti paramą, todėl turto kaina būtų kelis kartus didesnė. BUAB „TYRUPĖ“ kreditoriams yra svarbus sklandus ir skaidrus bankroto proceso užbaigimas, visapusiškas kreditorių finansinių įsipareigojimų bei reikalavimų įvykdymas.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

197.

20Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 6 d. nutartimi skundą tenkino – panaikino BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir perdavė klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui.

218.

22Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas galiojant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymui (toliau – ir ĮBĮ), todėl teismas šio įstatymo nuostatas taikė nagrinėjam ginčui.

239.

24Teismas nustatė, kad BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime dalyvavo ir balsavimo raštu biuleteniu balsavo vienas kreditorius A. B., kurio finansinio reikalavimo suma sudaro 57 311,79 Eur, t. y. 72,86 proc. teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Kvorumas buvo, todėl kreditorių susirinkimas galėjo priimti nutarimus. Kreditorių susirinkimui bankroto administratorė pateikė nutarimo projektą – pritarti UAB „Glosas“ pateiktam pasiūlymui ir UAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančius inžinerinius statinius-hidroelektrinę parduoti už 6 300,00 Eur kainą. Kreditorius A. B. pateikė savo siūlomą nutarimo projektą – atidėti pardavimo procedūras iki 2020 m. pirmojo ketvirčio, kadangi nuo 2019 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcija Nr. XI-1375, pagal kurią hidroelektrinės gali tapti gaminančiais vartotojais; 2020 metų pradžioje turėtų būti patvirtinta galimybė nutolusiems gaminantiems vartotojams gauti paramą; dėl šios priežasties pardavinėjamo objekto kainą būtų kelis kartus didesnė. Už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą nebalsavo „už“ nei vienas kreditorius, o už kreditoriaus A. B. pasiūlymą balsavo 72,86 proc. kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Nutarimas pagal kreditoriaus A. B. pasiūlytą nutarimo projektą priimtas nepažeidžiant balsavimo procedūros. Teismas, patikrinęs, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų nenustatė. BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkime dešimtuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (70,23 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui „BUAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančius kitus inžinerinius statinius (hidroelektrinę) pardavinėti dvejose varžytynėse nustatyta tvarka, skelbiant specializuotame el. portale, įkeliant kokybiškas parduodamo turto nuotraukas. Pirmose varžytynėse siūloma pardavinėti turtą už 100 000,00 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi), antrose – už 80 000,00 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi). Kainos kėlimo intervalą varžytynėse nustatyti ne mažesnį kaip 300,00 Eur, dalyvio mokestį – 10 proc. nuo pradinės parduodamo turto kainos. Nepardavus turto viešose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą ir nustatyti naują turto pardavimo tvarką ir kainas. Protokole nurodyta, kad šiuo darbotvarkės klausimu kiti nutarimo variantai nebesvarstyti, nes kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo variantui pritarta balsų dauguma. Bankroto administratorės pasiūlytas nutarimo projektas buvo hidroelektrinę pardavinėti skelbiant dvejas varžytynes: pirmose varžytynėse pradinę nekilnojamojo turto pardavimo kainą nustatant 20 179,00 Eur; antrose varžytynėse pradinę nekilnojamojo turto pardavimo kainą nustatant 16 143,00 Eur (20 proc. mažesnę nuo pirmų varžytinių kainos). Turto nepardavus iš dvejų varžytynių, bankroto administratorė sušauks kreditorių susirinkimą dėl naujų turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Šios aplinkybės patvirtina, kad jau pirmame kreditorių susirinkime bankroto administratorės pasiūlyta turto (hidroelektrinės) pardavimo kaina buvo padidinta beveik 5 kartus, t. y. nuo 20 179,00 Eur iki 100 000,00 Eur. BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (73,31 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui hidroelektrinę pardavinėti dvejose varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, skelbiant specializuotame el. portale. Pirmose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina buvo nustatyta 70 000,00 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi), antrose – už 60 000,00 Eur plius mokėtini mokesčiai (jei tokie būtų taikomi). Kainos kėlimo intervalą varžytynėse nustatyti ne mažesnį kaip 300,00 Eur, dalyvio mokestį – 10 proc. nuo pradinės parduodamo turto kainos“. Protokole nurodyta, kad šiuo darbotvarkės klausimu kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pateiktą nutarimo variantą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo variantui pritarta balsų dauguma. BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. rugpjūčio 9 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (73,31 proc.) pritarta tokiam nutarimui: dėl minėto turto pardavimo skelbti dar dvejas varžytynes, pirmose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 40 000,00 Eur, antrose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 30 000,00 Eur. Turto nepardavus pagal aukščiau nustatytas kainas, bankroto administratorė sušauks kitą kreditorių susirinkimą dėl naujų kainų ir tvarkos nustatymo. BUAB „TYRUPĖ“ 2018 m. lapkričio 12 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui: hidroelektrinės pardavimui skelbtos dvejos varžytynės (Nr. 158572 ir Nr. 160575), pirmose pradinę turto pardavimo kainą nustatant 25 000,00 Eur, antrose – 20 000,00 Eur.“ Protokole nurodyta, kad kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes A. B. pateiktam nutarimo projektui pritarta balsų dauguma. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui pirmose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą nustatant 15 000,00 Eur, antrose – 10 000,00 Eur, apie varžytynes paskelbiant pagrindiniuose šalies ir vietos dienraščiuose (mažiausiai dviejuose) bei nekilnojamojo turto populiariausiuose portaluose (mažiausiai dviejuose), informaciją skelbiant pirmų ir, jei prireiks, antrų varžytinių metu. Protokole nurodyta, kad kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes A. B. pateiktam nutarimo projektui pritarta balsų dauguma. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui hidroelektrinę pardavinėti laisvu pardavimus vykdant du turto pardavimo etapus, apie turto padavimą skelbiant internete (ne mažiau trys interneto portalai) ir nustatant sekančią turto pardavimo tvarką ir kainas: „1 etapas – minimali turto pardavimo kaina 8 000,00 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. 2 etapas – minimali turto pardavimo kaina 6 400,00 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. Bankroto administratorė, gavusi pasiūlymą įsigyti turtą, bet kuriame turto pardavimo etape įpareigojama sušaukti BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditorių susirinkimui svarstyti potencialių pirkėjų pateiktus pasiūlymus įsigyti turtą“. Protokole nurodyta, kad kreditoriai M. J. ir UAB „Medastapolis“ balsavo už bankroto administratorės pasiūlytą nutarimo projektą, tačiau tai neturi teisinės reikšmės, nes A. B. pateiktam nutarimo projektui pritarta balsų dauguma. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) pritarta kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui hidroelektrinę pardavinėti laisvu pardavimus vykdant du turto pardavimo etapus, apie turto padavimą skelbiant internete (ne mažiau trys interneto portalai) ir nustatant sekančią turto pardavimo tvarką ir kainas: 1 etapas – minimali turto pardavimo kaina 6 200,00 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. 2 etapas – minimali turto pardavimo kaina 6 000,00 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą rinkti 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. Bankroto administratorė, gavusi pasiūlymą įsigyti turtą, bet kuriame turto pardavimo etape įpareigojama sušaukti BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditorių susirinkimui svarstyti potencialių pirkėjų pateiktus pasiūlymus įsigyti turtą. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. spalio 18 d. kreditorių susirinkime kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) nepritarta bankroto administratorės pateiktam nutarimo projektui – pritarti UAB „Glosas“ pateiktam pasiūlymui parduoti nebaigtą UAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančią hidroelektrinę šiam pirkėjui už 6 300,00 Eur kainą. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime kreditorių balsų dauguma (72,86 proc.) nepritarta bankroto administratorės pateiktam nutarimo projektui – pritarti UAB „Glosas“ pateiktam pasiūlymui ir UAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančius inžinerinius statinius-hidroelektrinę parduoti šiam pirkėjui už 6 300,00 Eur kainą ir nutarta kreditoriaus A. B. pateiktam siūlymui – atidėti pardavimo procedūras iki 2020 metų pirmojo ketvirčio. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad klausimas dėl turto pardavimo kainos nustatymo ir tvarkos buvo svarstomas ir nutarimai priimami devyniuose kreditorių susirinkimuose, įvyko dešimt varžytynių, kuriose turto parduoti nepavyko. Taigi, vykdant bendrovės turto pardavimą dešimtyje varžytynių nuo 2018 m. sausio mėn. pagal pirmiau nurodytų kreditorių komiteto posėdžių nutarimais nustatytą turto pardavimo kainą nuo 100 000,00 Eur iki 10 000,00 Eur, turtas nebuvo realizuotas, nes varžytynės nei karto neįvyko. Tai reiškia, kad buvo sudarytos sąlygos dalyvauti, varžytis ir kainą siūlyti (didinti) kiekvienam norinčiam juridiniam ar fiziniam asmeniui. Viešas pardavimas užtikrina galimybę turtą realizuoti rinkos kainomis. Kreditoriams 2019 m. liepos 4 d. susirinkime pritarus kreditoriaus A. B. pateiktam nutarimo projektui hidroelektrinę pardavinėti laisvu pardavimus antrame etape nustatant 6 000,00 Eur minimalią turto pardavimo kainą ir potencialiam pirkėjui pateikus pasiūlymą įsigyti turtą už 6 300,00 Eur, kreditorių 2019 m. spalio 18 d. ir 2019 m. lapkričio 22 d. susirinkimuose buvo nutarta neparduoti turto už pirkėjo pasiūlytą 6 300,00 Eur kainą. Atsisakę parduoti turtą už potencialaus pirkėjo pasiūlytą kainą kreditoriai 2019 m. spalio 18 d. nutarime nenurodė jokių atsisakymo parduoti motyvų. 2019 m. lapkričio 22 d. kreditoriaus A. B. siūlymu buvo nutarta turtą pardavinėti 2020 m. pirmąjį ketvirtį, nes ateityje nuo pasikeitusio teisinio reguliavimo hidroelektrinės rinkos kainos didės. Teismas kreditoriaus argumentus vertino kaip nepagrįstą prielaidą, nepatvirtinančią, kad per protingą terminą įvyks tokio pobūdžio ir masto ekonominiai pokyčiai, kad turto vertė, paklausa ir galimybės operatyviai turtą realizuoti iš esmės pasikeis. Teismo vertinimu, šie argumentai neįrodo ginčijamo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo. Bankrutavusios bendrovės bankroto byla negali tęstis neapibrėžtą terminą, kol dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo padidės turto vertė ir paklausa. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad, jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Nurašytą nekilnojamąjį turtą administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų po jo nurašymo dienos pagal perdavimo aktą turi neatlygintinai perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje yra šis nekilnojamasis turtas. Per nurodytą terminą savivaldybė privalo perimti šį turtą. Kreditorių susirinkimo prašymu nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti. Šioje byloje ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatytas terminas baigiasi 2020 m. balandžio 2 d., todėl iki šio termino turi būti atliktos visos ĮBĮ numatytos procedūros įmonės likvidavimo procedūroms užbaigti.

2510.

26Teismas, įvertinęs skundo ir atsiliepimų į skundą argumentus bei atsižvelgdamas į tai, kad nekilnojamasis turtas pardavinėjamas jau dvejus metus, ilgą laiką nenaudojamo nekilnojamojo turto vertė mažėja, į tai kad, administravimo išlaidos didina kreditorių patiriamus nuostolius, konstatavo, jog kreditorių susirinkimas neįgyvendina savo kompetencijos ir tai pažeidžia pačių kreditorių interesus, trukdo bankroto bylos eigai, todėl yra pagrindas tenkinti bankroto administratorės skundą, panaikinti bankrutavusios UAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui.

27III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2811.

29Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorius) A. B. prašo Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjos BUAB „TYRUPĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“, skundą dėl 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme pagal bylos nagrinėjimo eigoje pateiktus dokumentus.

3012.

31Nurodo, jog bendrovės kreditorių susirinkime nustatyta pradinė turto (hidroelektrinės) pardavimo kaina sudarė 100 000,00 Eur, t. y. nebaigtos statyti hidroelektrinės vertė yra didelė ir šio turto pardavimas už bankroto administratoriaus siūlomą minimalią turto pardavimo kainą 6 000,00 Eur yra neproporcingai mažas bei pažeidžiantis kreditorių interesus. BUAB „TYRUPĖ“ be hidroelektrinės jokio nekilnojamojo turto neturi, o kreditorinių finansiniai reikalavimai, įskaitant bankroto administravimo išlaidas, yra labai dideli (kreditoriaus A. B. finansinių reikalavimų suma sudaro 57 311,79 Eur). Apeliantas pagrįstai pasiūlė atidėti pardavimo procedūras iki 2020 metų pirmojo ketvirčio, kadangi nuo 2019 m, spalio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcija Nr. XI-1375, pagal kurią hidroelektrinės gali tapti gaminančiais vartotojais. 2020 m. pradžioje turėtų būti patvirtinta galimybė nutolusiems gaminantiems vartotojams gauti paramą, o būtent dėl šios priežasties pardavinėjamo turto kaina būtų kelis kartus didesnė. Taigi BUAB „TYRUPĖ“ kreditoriams yra svarbus sklandus ir skaidrus bankroto proceso užbaigimas, visapusiškas kreditorių finansinių įsipareigojimų bei reikalavimų įvykdymas. Apeliantas (kreditorius) veikė atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, rūpinosi, kad vienintelis bankrutuojančios įmonės turtas būtų parduotas kuo brangiau, kad būtų padengti visi kreditorių finansiniai įsipareigojimai bei tuo įmonė patirtų kuo mažiau žalos ir nuostolių. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas iš esmės įsikišo į išimtinai bankrutavusios bendrovės kreditorių kompetencijai spręstino klausimo išsprendimą, t. y. pažeidė įstatyme įtvirtintą kreditorių autonomijos principą.

3213.

33Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „TYRUPĖ“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“, prašo skundo netenkinti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

3414.

35Atsikirto, kad atskirojo skundo argumentas, jog BUAB „TYRUPĖ“ turto vertė yra didelė ir turtas negali būti parduotas pagal gautą pasiūlymą už 6 300,00 Eur kainą yra nepagrįstas ir neatitinka bankroto procese vyraujančių operatyvumo bei ekonomiškumo principų. Didelę nekilnojamojo turto vertę kreditorius A. B. pagal bankroto proceso pradžioje nustatytą pradinę turto pardavimo kainą (100 000,00 Eur), tačiau neatsižvelgia į tai, kad turtas buvo pardavinėjamas už kreditorių susirinkimo nustatytas dideles kainas ir niekas jo nepirko. Dėl to kreditorių susirinkimas buvo priverstas palaipsniui mažinti turto pardavimo kainas. Turto pardavimo kainos ir tvarka buvo nustatytos 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimu. UAB „Glosas“ pateikus pasiūlymą įsigyti turtą pagal kreditorių susirinkime nustatytą tvarką, kreditorius A. B. nusprendė nesilaikyti 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ir nepritarė turto pardavimui pagal gautą pasiūlymą. UAB „Glosas“ pasiūlymas pateiktas turtą pardavinėjant pirmuoju 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkime nustatytu etapu, t. y. ne už mažiausią kainą, o už didžiausią 6 300,00 Eur kainą.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos nagrinėjimo ribų

3815.

39Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir

402 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl nagrinėjamam ginčui reikšmingų faktinių aplinkybių

4116.

42BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimas sprendė klausimą dėl naujų nekilnojamojo turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Balsų daugumą turintis kreditorius A. B. pateikė ir susirinkime patvirtino savo pasiūlyto nutarimo variantą: BUAB „TYRUPĖ“ nuosavybės teise priklausančius kitus inžinerinius statinius-hidroelektrinę, kuri nebaigta statyti (40 proc. baigtumas), unikalus Nr. ( - ), ( - ), pardavinėti laisvu pardavimu, vykdant du turto pardavimo etapus apie turto pardavimą skelbiant internete (ne mažiau trys interneto portalai), vietiniame ir respublikiniame dienraštyje/savaitraštyje ir nustatant sekančią turto pardavimo tvarką ir kainas: 1 etapas. Minimali turto pardavimo kaina 6 200,00 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą pirkti per 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. 2 etapas. Minimali turto pardavimo kaina 6 000,00 Eur. Pasiūlymus įsigyti turtą pirkti per 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie pardavimą dienos. Bankroto administratorius gavęs pasiūlymą įsigyti turtą bet kuriame turto pardavimo etape įpareigojamas sušaukti BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditorių susirinkimui svarstyti potencialių pirkėjų pateiktus pasiūlymus įsigyti turtą. Apie minėto nekilnojamojo turto pardavimą paskelbti: 3 internetiniuose skelbimų portaluose (www.dedu.lt, www.skelbiu.lt ir www.aruodas.lt); 2 dienraščiuose / savaitraščiuose („Tauragės kurjeris“ ir „Lietuvos rytas“). BUAB „TYRUPĖ“ bankroto administratorė 2019 m. spalio 9 d. el. paštu UAB „Glosas“ pasiūlymą – nebaigtą statyti hidroelektrinę įsigyti už 6 300,00 Eur kainą. Bankroto administratorė sušaukė naują kreditorių susirinkimą, kuriame pateikė svarstyti UAB „Glosas“ pasiūlymą. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. spalio 18 d. kreditorių susirinkime kreditoriai nepritarė bankroto administratorės pasiūlytam nutarimo projektui dėl turto (hidroelektrinės) pardavimo už 6 300,00 Eur kainą pagal gautą UAB „Glosas“ pateiktą pasiūlymą, todėl bankroto administratorė toliau vykdė nekilnojamojo turto pardavimą pagal 2019 m, liepos 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, tačiau daugiau pasiūlymų dėl turto pirkimo negauta. Pasibaigus nekilnojamojo turto pardavinėjimo terminui bankroto administratorė sušaukė kreditorių susirinkimą, kuriame pakartotinai pasiūlė pritarti turto pardavimui pagal pateiktą UAB „Glosas“ pasiūlymą. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. skundžiamajame kreditorių susirinkime nepritarta turto (hidroelektrinės) pardavimui pagal UAB „Glosas“ pasiūlymą; kreditorius A. B. pasiūlė atidėti nekilnojamojo turto pardavimo procedūras, nes ateityje galimai bus patvirtinta galimybė gauti paramą hidroelektrinės projektui, todėl parduodamo nekilnojamojo turto kaina didėtų ir balsavo už savo pateiktą pasiūlymą. Dėl skundžiamojo kreditorių susirinkimo procedūrinių aspektų

4317.

44Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-291/2014 ir kt.).

4518.

46Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovės BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, pagal kreditoriaus A. B. pasiūlytą nutarimo projektą priimtas nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos susirinkimo sušaukimo tvarkos, kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliantas nekvestionuoja skundžiamojo kreditorių susirinkimo procedūrinių aspektų. Apeliacinės instancijos teismas skundžiamojo kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų nenustatė. Dėl skundžiamojo kreditorių susirinkimo materialinių aspektų

4719.

48Galimas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar / ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

4920.

50Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – tai išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata, numatanti, jog įmonės nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, yra bendrą taisyklę dėl įmonės nekilnojamojo ir įkeisto turto pardavimo būdo įtvirtinanti norma. Kadangi įstatymai ir lydintieji teisės aktai detaliai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų, todėl sprendžiant šiuos klausimus, turi būti taikoma įstatymo analogija arba teisės analogija – bendrieji civilinės teisės principai (teisingumas, protingumas, sąžiningumas), kuriais turi vadovautis bylą nagrinėjantis teismas (CK 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnis, CPK

513 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 6 dalis). Be to, turi būti atsižvelgiama ir į bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus bei tokiose bylose vyraujantį viešąjį interesą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012, 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015).

5221.

53Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neįsikišo į išimtinai BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių kompetencijai spręstino klausimo išsprendimą (nepažeidė įstatyme įtvirtinto kreditorių autonomijos principo), kadangi klausimą dėl atsakovės turto (hidroelektrinės) pardavimo perdavė iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui. Pažymėtina, jog apeliantas galimybę parduoti turtą (hidroelektrinę) už didesnę kainą grindžia aplinkybėmis, jog nuo 2019 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo redakcija Nr. XI-1375, pagal kurią hidroelektrinės gali tapti gaminančiais vartotojais bei

542020 m. pradžioje turėtų būti patvirtinta galimybė nutolusiems gaminantiems vartotojams gauti paramą. Taigi grąžintas BUAB „TYRUPĖ“ kreditoriams spręsti klausimas, susijęs su turto (hidroelektrinės) kaina, bus sprendžiamas po 2020 m. pirmojo ketvirčio, t. y. turint duomenis, ar nutolę gaminantys vartotojai gaus paramą (yra / nėra galimybė parduoti turtą (hidroelektrinę) už didesnę kainą). Tokiu būdu bus užtikrintas vienas iš esminių bankroto instituto taikymo tikslų – iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto kuo operatyviau bei kiek įmanoma daugiau patenkinti patvirtintų pagrįstų kreditorių finansinių reikalavimų. Atveju, jeigu tarp BUAB „TYRUPĖ“ kreditorių arba tarp kreditorių ir bankroto administratorės dar kartą kils ginčas dėl perduoto iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui klausimo, susijusio su turto (hidroelektrinės) pardavimu, ginčą spręs teismas, pagal proceso įstatymo reikalavimus tirdamas ir vertindamas byloje esančius įrodymus, taip pat vertindamas, ar ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta bankrutavusios bendrovės turto pardavimo tvarka ir kaina yra ekonomiškai pagrįstos ir geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus (ĮBĮ 34, 35 straipsniai). Teisminė kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų kontrolė skirta užtikrinti tiek tai, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo procedūros, tiek tai, kad nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos bei vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito intereso sąskaita (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-227/2012; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1687/2014). Dėl bylos procesinės baigties

5522.

56Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.). Dėl bylinėjimosi išlaidų

5723.

58Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis įtvirtintas bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Atskirasis skundas netenkintas, todėl iš apeliantui bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Taip pat nepriteisimos bylinėjimosi išlaidos atsakovei BUAB „TYRUPĖ“, kadangi prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio1 dalis).

59Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė

... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 8. 2.... 9. Atsakovė BUAB „TYRUPĖ“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 10. 3.... 11. Bankroto administratorė sušaukė naują kreditorių susirinkimą, kuriame... 12. 4.... 13. 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime nepritarta turto pardavimui... 14. 5.... 15. Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime prašo atsakovės BUAB „TYRUPĖ“,... 16. 6.... 17. Suinteresuotas asmuo siūlo atidėti pardavimo procedūras iki 2020 metų... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 7.... 20. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 6 d. nutartimi skundą tenkino –... 21. 8.... 22. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas galiojant Lietuvos... 23. 9.... 24. Teismas nustatė, kad BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreditorių... 25. 10.... 26. Teismas, įvertinęs skundo ir atsiliepimų į skundą argumentus bei... 27. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 11.... 29. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo (kreditorius) A. B. prašo Kauno... 30. 12.... 31. Nurodo, jog bendrovės kreditorių susirinkime nustatyta pradinė turto... 32. 13.... 33. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „TYRUPĖ“, atstovaujama bankroto... 34. 14.... 35. Atsikirto, kad atskirojo skundo argumentas, jog BUAB „TYRUPĖ“ turto vertė... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 15.... 39. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 40. 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas... 41. 16.... 42. BUAB „TYRUPĖ“ 2019 m. liepos 4 d. kreditorių susirinkimas sprendė... 43. 17.... 44. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 45. 18.... 46. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovės BUAB „TYRUPĖ“ 2019... 47. 19.... 48. Galimas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių... 49. 20.... 50. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – tai... 51. 3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 6 dalis). Be to, turi būti atsižvelgiama... 52. 21.... 53. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neįsikišo į išimtinai... 54. 2020 m. pradžioje turėtų būti patvirtinta galimybė nutolusiems... 55. 22.... 56. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 57. 23.... 58. Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 dalimis įtvirtintas bendrąsias bylinėjimosi... 59. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 60. Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą....