Byla 2-2457-214/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui Ž. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo Ž. B. 1332,34 Lt skolą, kurią sudaro 269,45 Lt pagrindinė skola, 948,19 Lt delspinigiai, 114,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2001-09-24 UAB „Tele2“ su atsakovu Ž. B. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. A8401526-2.7-440, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras, išrašytas laikotarpiu nuo 2002-06-30 iki 2002-09-30, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal minėtas sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovė įstatymų nustatytą tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai yra skolingas ieškovui 1332,34 Lt sumą, kurią sudaro 269,45 Lt pagrindinė skola, 948,19 Lt delspinigiai ir 114,70 Lt ieškovės patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos. Atsakovas tiek žodžiu, tiek raštu buvo raginamas atsiskaityti, tačiau visi ieškovės bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka buvo nesėkmingi. Kadangi atsakovas gera valia įsiskolinimo nepadengė, ieškovė kreipėsi į teismą.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu paskelbus pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. (b. l. 39), todėl laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 130 str.).

5Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-04-02 konsultaciją „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų taikymo“, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: mokėjimo nurodymu (b. l. 4), išrašu iš reikalavimo perleidimo sutarties (b. l. 5), delspinigių skaičiavimo aktu (b. l. 6), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 7), reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 8-11), išplėstiniu išrašu su istorija (b. l. 12-17), mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartimi Nr. A8401526-2.7-440 (b. l. 18-20), sąskaitomis (b. l. 23-26), pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 27).

8Civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad 2001-09-24 UAB „Tele-2“ su atsakovu sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau minėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas įstatymo nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas to nepadarė ir ieškinio parengimo dienai yra skolinga ieškovui 269,45 Lt skolą. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 1.136 str.-1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.101 str., 6.109 str., 6.200 str., 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.344 str.).

9Ieškovė taip pat ieškiniu reiškia reikalavimą dėl 948,19 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo. Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties 6.5. punktą atsakovas už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos privalo mokėti 0,1% dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovas prašo jam priteisti 948,19 Lt delspinigius už 3519 dienų (nuo 2002-11-01 iki 2012-06-20). Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra beveik keturis kartus didesni nei atsakovo įsiskolinimas. Ieškovė delspinigius paskaičiuoja net už 3519 dienų, t.y. beveik už 10 metų. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovė galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovė ir jos teisių perėmėjas daugiau nei 10 metų nesikreipdami į teismą nemanė, jog jų teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 3519 dienų nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki Lt (269,45 x 0,1% x 180 = 48,50), t.y. paskaičiuotini už 6 mėnesių laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 48,50 Lt, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d.).

10Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl 114,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias pagal pateiktą išklotinę, sudaro darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, administracija (buhalterija), kompiuterių nusidėvėjimas ir kt., teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Ieškovo pateiktoje skolos išieškojimo išlaidų išklotinėje nurodoma, kad ieškovas patyrė išlaidas 9 kartus siųsdamas atsakovui pranešimus, taip pat užklausdamas duomenų Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registro tarnybą, tačiau ieškovas nepateikė jokių šias ir kitas išlaidas patvirtinančių įrodymų, taip pat, kartu su ieškiniu netgi nėra pateikti išrašai iš minėtų registrų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

11Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2d.).

12Iš atsakovo priteistinos 14,00 Lt bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo Ž. B., a. k. ( - ) paskutinė žinoma ir deklaruota gyv. vieta ( - ), ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai – 269,45 Lt (du šimtus šešiasdešimt devynis litus 45 ct) skolą, 48,50 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus 50 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (317,95 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-12-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 17,28 Lt (septyniolika litų 28 ct) žyminio mokesčio.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovo Ž. B., a. k. ( - ) paskutinė žinoma ir deklaruota gyv. vieta ( - ), valstybei – 14,00 Lt (keturiolika litų 00 ct) išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas -Valstybinė mokesčių inspekcija (į. k. 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

18Atsakovas, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos 287 str. 1, 2, 3, 4 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai