Byla 2KT-64-387/2016
Dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo bei Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės E. T. nušalinimo nuo procesinio klausimo (pareikšto nušalinimo) sprendimo

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas, susipažinęs su pareiškėjo Z. V. pareiškimu dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo bei Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės E. T. nušalinimo nuo procesinio klausimo (pareikšto nušalinimo) sprendimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Kauno apygardos teismo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 ir Nr. 2-1049-480/2016 medžiaga kartu su Z. V. jose pateiktu nušalinimo pareiškimu, kuriuo prašoma: nušalinti Kauno apygardos teismą nuo nurodytų bylų nagrinėjimo; nuo šio pareiškimo nagrinėjimo nušalinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkę E. T.; dėl galimai nusikalstamų veikų priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui.

3Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. birželio 15 d. ir 2016 m. birželio 20 d. gauti pareiškėjo Z. V. nušalinimo pareiškimo papildymai.

4Nušalinimas Kauno apygardos teismui nuo civilinės bylos Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjimo grindžiamas aplinkybėmis, kad: 1) Kauno apygardos teismas tik po metų laiko sprendė klausimą dėl trijų pareiškėjo prašymų priėmimo; 2) Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas M. Š., 2016 m. kovo 10 d. nutartimi spręsdamas teisėjui G. K. pareikšto nušalinimo klausimą, įsikišo į civilinės bylos Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjimą ir pasisakė dėl nepriimtų į bylą procesinių dokumentų; 3) teisėjai M. Š., E. T. ir A. N., spręsdami teisėjo G. K. nušalinimo pareiškimus į savo sprendimus įrašė bylos medžiagos ir tikrovės neatitinkančius faktus, nepagrįstai ir neteisėtai bandydami pateisinti teisėją G. K.; 4) net Teisėjų etikos ir garbės komisija įvertinusi teisėjo G. K. veiksmus nepagrįstai pareiškė, kad nepasitvirtino pareiškėjo nurodomos aplinkybės dėl pateiktų prašymų nenagrinėjimo; 5) teisėjas G. K. išnagrinėjo klausimus dėl tyčinio bankroto ir bankroto administratoriaus pakeitimo apie teismo posėdį nepranešęs pareiškėjui Z. V.; 6) 2016 m. birželio 11 d. pareiškėjas gavo Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti dalies pirmos eilės kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimą. Ši nutartis suinteresuotiems asmenims išsiųsta be dalyvaujančio byloje asmens procesinio dokumento, kurio pagrindu šios priemonės buvo pritaikytos; 7) teisėjas G. K. toleruoja tai, kad naujojo kreditoriaus M. Ž. vardu veikia kiti asmenys; 8) teisėjas G. K. šiurkščiai pažeidė CPK nuostatas, kadangi priėmė, išnagrinėjo ir tenkino byloje nedalyvaujančio asmens prašymą.

5Nušalinimas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei E. T. reiškiamas dėl šių aplinkybių: 1) prašymų dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas sprendžiamas 10 mėnesių, o šie akivaizdžiai šiurkštūs ir Kauno apygardos teismo atliekami CPK 7 ir 21 straipsnių pažeidimai yra toleruojami; 2) civilinės bylos Nr. B2-866-413/2016 medžiaga pagrindžia tikrovės neatitinkančius teiginius, nurodytus Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2KT-41-943/2016, kuria jau buvo spręstas Z. V. pareiškimas dėl teisėjo G. K. nušalinimo; 3) pirmininkė dangsto teisėjo G. K. neteisėtus veiksmus.

6Nušalinimas civilinę bylą Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjusiai teisėjai A. R. grindžiamas aplinkybe, kad teisėja leido procesiškai priešingas bylos šalis (atsakovą UAB „Admivita“ ir trečiąjį asmenį ieškovo pusėje UAB „FF Lizingas“) atstovauti tam pačiam bankroto administratoriui UAB „Admivita“.

7Nušalinimo pareiškime visam Kauno apygardos teismui nurodoma, kad nušalinimo pareiškimus vertinęs Kauno apygardos teismo pirmininkas ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas netinkamai įvertino aplinkybes, sudarančias nušalinimo pagrindus; nepagrįstai teigė, kad prašymai dėl proceso atnaujinimo bylose dėl bankroto bylos iškėlimo negalimi, t. y. pasisakė dėl klausimų, kurie priskirtini bylą nagrinėjančio teisėjo kompetencijai; šios aplinkybės kelia abejones dėl nurodytų bylų išnagrinėjimo nešališkai Kauno apygardos teisme.

8Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. birželio 21 d. gautas UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ atsiliepimas į pareiškėjo pareiškimą dėl nušalinimo. Atsiliepime nurodoma, kad Z. V. nenurodė nei vieno CPK nustatyto pagrindo, kodėl Kauno apygardos teismas in corpore privalėtų nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo. Nors įstatymas nenustato baigtinio nušalinimo aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti apie prašymo dėl nušalinimo pagrįstumą pareiškėjas taip pat nenurodė. Pareiškėjui skirtina 5 792 Eur dydžio bauda, 50 procentų baudos skiriant pareiškėjams ir atsakovei UAB „FF Lizingas“. Apie piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis spręstina iš pareiškėjo veiksmų: jam ne kartą buvo išaiškinta, kad procesas negali būti atnaujintas bankroto bylose, nepagrįsti nušalinimai reiškiami ne pirmą kartą, vilkinimas bylos nagrinėjimas.

9Nušalinimo pareiškimas dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės E. T. nušalinimo nuo procesinio klausimo (nušalinimo) sprendimo bei Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjimo netenkintinas.

10Pareiškimą dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo atsisakytina priimti.

11Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą įgyvendinimą, CPK normose įtvirtintas nušalinimo institutas. Byloje dalyvaujantis asmuo, manantis, kad jo bylą nagrinėjantis teisėjas gali būti neobjektyvus ir šališkas, remdamasis CPK 65 – 66 ir 71 straipsniuose nurodytomis aplinkybėmis, gali teikti motyvuotą teisėjo nušalinimo pareiškimą. Asmuo, reikšdamas nušalinimą, turi pagrįsti, kad egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, jog byla bus išnagrinėta neobjektyviai ir šališkai, t. y. nurodyti konkrečias aplinkybes ir pateikti jas patvirtinančius įrodymus, kurie patvirtintų tokį pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-234/2012). Tačiau įstatymo suteikta teise pareikšti nušalinimą asmuo turi naudotis laikydamasis įstatyme nustatytų reikalavimų.

12Visų pirma, pasisakytina dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės E. T. nušalinimo nuo pareiškėjo Z. V. Kauno apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. B2-866-413/2016 pareikšto nušalinimo nagrinėjimo. Iš nušalinimo pareiškimo matyti, kad pareiškėjas nušalinimą reiškia, nes nesutinka su Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2KT-41-943/2016, kuria pareiškėjo Z. V. nušalinimo pareiškimas šioje byloje jau buvo atmestas. Pažymėtina, kad pareiškėjui nepalankaus sprendimo priėmimas nesuponuoja išvados, jog tokį sprendimą priėmęs asmuo pareiškėjo atžvilgiu buvo šališkas. Taip pat atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės kompetencija dėl procesinių terminų laikymosi apygardos teismui nagrinėjant konkrečią civilinę bylą ir atliekant atskirus procesinius veiksmus joje yra ribota. CPK 72 straipsnio paskirtis – nustatyti pareigą teismui rūpintis, kad civilinė byla teisme būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką, nebūtų vilkinamas bylos išnagrinėjimas, siekti, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per vieną teismo posėdį (CPK 72 straipsnio 1 dalis). Įstatymų leidėjas, siekdamas, kad bylą nagrinėjantis teismas laikytųsi CPK nustatytų terminų procesiniams veiksmams atlikti, suteikė byloje dalyvaujantiems asmenims galimybę tais atvejais, kai teismas laiku neatliko konkretaus procesinio veiksmo, kurį pagal CPK privalėjo atlikti, kreiptis į apeliacinės instancijos teismą dėl termino šiam procesiniam veiksmui atlikti nustatymo. Šis prašymas pateikiamas per bylą nagrinėjantį teismą, o šis prašymo priėmimo klausimą privalo išspręsti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos. Jeigu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos teismas, dėl kurio neatliktų procesinių veiksmų yra pateiktas prašymas, atlieka atitinkamus procesinius veiksmus, laikoma, kad proceso dalyvis atsisakė pateikto prašymo. Priešingu atveju šis prašymas per septynias darbo dienas nuo jo gavimo persiunčiamas apeliacinės instancijos teismui. Siekiant, kad bylą nagrinėjantis teismas laikytųsi CPK nustatytų terminų procesiniams veiksmams atlikti, galima pasinaudoti minėta įstatyme įtvirtinta galimybe, o ne reiškiant nušalinimą. Nesant pagrindo abejoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės nešališkumu sprendžiant pareiškėjo nurodytus klausimus, nušalinimo pareiškimas netenkinamas. Visgi, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, šio pareiškimo dalies dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nagrinėjimo neperduoda Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei ir iš esmės pasisako dėl pareiškėjo Z. V. Kauno apygardos teismui pareikšto nušalinimo pareiškimo pagrįstumo (CPK 69 straipsnio 1 dalis).

13Nušalinimas, kuris pareikštas visam Kauno apygardos teismui, iš esmės grindžiamas abejonėmis dėl civilinę bylą Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjančio teisėjo nešališkumo ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko atlikto nušalinimo pagrįstumo vertinimo. CPK 69 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėjo nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas arba atitinkamo teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Civilinės bylos Nr. B2-866-413/2016 medžiaga patvirtina, kad šioje byloje bylą nagrinėjančiam teisėjui pareikšti nušalinimai buvo įvertinti: Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2016 m. kovo 10 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-41-943/2016.

14Kadangi pareikšti nušalinimai, kurie iš esmės ta pačia apimtimi atkartojami ir šiame Lietuvos apeliaciniam teismui teikiamame nušalinimo pareiškime, yra įvertinti laikantis CPK 69 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, nutartys šiais klausimais yra įsiteisėjusios ir galiojančios, todėl nušalinimo pareiškimo argumentai dėl civilinę bylą Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjančio teisėjo ir kitų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nevertinami ir dėl jų pakartotinai nepasisakoma.

15Pateiktu nušalinimo pareiškimu papildomai nurodoma, kad teisėjas G. K. išnagrinėjo klausimus dėl tyčinio bankroto ir bankroto administratoriaus pakeitimo apie teismo posėdį nepranešęs pareiškėjui Z. V.; prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo pateiktas byloje nedalyvaujančio asmens, todėl apskritai negalėjo būti nagrinėjamas, be to, nutartis suinteresuotiems asmenims išsiųsta be dalyvaujančio byloje asmens procesinio dokumento, kurio pagrindu šios priemonės buvo pritaikytos; teisėjas G. K. toleruoja tai, kad naujojo kreditoriaus M. Ž. vardu veikia kiti asmenys.

16Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (CPK III d.), o ne inicijuoti teisėjo ar bylą nagrinėjančio teismo nušalinimą. Tai, kad pareiškėjas nesutinka su teismo priimtais procesiniais sprendimais, nepritaria jų išvadoms ar tam tikrų aplinkybių vertinimui nesudaro pagrindo reikšti bylą nagrinėjančiam teisėjui, o kartu ir kitiems Kauno apygardos teisėjams, nušalinimą.

17Tam, kad būtų nušalinti visi apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai, o byla būtų perduota kitam apygardos teismui, neužtenka nurodyti argumentus dėl bylą nagrinėti paskirto teisėjo (teisėjų kolegijos) galimo šališkumo, tačiau turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys ir apie tai, kad nėra galimybės teisingai išspręsti bylą konkrečiame apygardos teisme, t. y. turi būti nurodytos aplinkybės, leidžiančios objektyviam stebėtojui pagrįstai abejoti visų konkretaus teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu. Be to, jeigu pareiškėjas savo prašymą grindžia bendro pobūdžio ir abstrakčiais pagrindais, nenurodydamas jokių specifinių ir realių faktų, kurie galėtų sukelti abejonių dėl teisėjų nešališkumo, jo prašymai dėl teismo šališkumo gali būti laikomi piktnaudžiavimu (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. liepos 9 d. sprendimą byloje A. K. prieš Lichtenšteiną, peticijos Nr. 38191/12, par. 67).

18Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas pažymi, kad teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-33/2008). Byloje nesant įrodymų, patvirtinančių galimą apygardos teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko šališkumą, nepaneigus preziumuojamo teisėjų nešališkumo ir nepriklausomumo, nėra pagrindo daryti išvadą, kad nurodyti asmenys yra suinteresuoti bylos baigtimi ir gali priimti procesinį sprendimą, palankų, kuriai nors iš bylos šalių, o tuo pačiu nepagrindžiamos ir pareiškėjo abejonės dėl galimos Kauno apygardos teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko įtakos kitiems teisėjų kolegijos nariams.

19Šiuo atveju nesant argumentų, kuriais būtų įrodinėjami visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo pagrindai, t. y. nesant nurodytam nė vienam iš CPK 65 - 66, 71 straipsniuose įtvirtintų nušalinimo pagrindų, darytina išvada, kad pareiškėjas nepaneigė preziumuojamo teismų (teisėjų) nešališkumo ir objektyviam stebėtojui negalėtų kilti pagrįstų abejonių, jog civilinė byla Nr. B2-866-413/2016 gali būti išnagrinėta Kauno apygardos teisme pažeidžiant teismo ir teisėjų nešališkumo principą, todėl nušalinimo pareiškimas netenkintinas.

20Pareiškėjui Z. V. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 20 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2KT-41-943/2016, taip pat išaiškinta, kad CPK 68 straipsnio 2 dalis nustato, jog teisėjams pareikštas nušalinimas turi būti motyvuotas ir pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams prieš nagrinėjant bylą iš esmės. Vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kada pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino vėliau (CPK 68 str. 2, 4 d.), t. y. bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje.

21Terminai procesiniams veiksmams atlikti gali būti apibrėžiami tikslia kalendorine data arba nurodomu įvykiu, kuris būtinai turi įvykti, arba laiko tarpu (CPK 73 str. 1, 2 d.). CPK nustato laike apibrėžtą terminą nušalinimo pareiškimui pateikti – pareiškimas turi būti pareikštas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės (CPK 68 str. 2 d.). Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 str. 1 d.).

22Nagrinėjamu atveju civilinės bylos Nr. 2-1049-480/2016 medžiaga patvirtina, kad nušalinimas, kurio pagrįstumas perduotas vertinti aukštesnės instancijos teismui, buvo pateiktas bylą iš esmės išnagrinėjus pirmosios instancijos teisme (sprendimas byloje priimtas 2016 m. gegužės 20 d., o nušalinimo pareiškimas pateiktas tik 2016 m. birželio 13 d.). Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu bylą nagrinėjančiai teisėjai reikšti nušalinimai Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2016 m. vasario 19 d. nutartimi, Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. kovo 1 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2KT-41-943/2016, nebuvo tenkinti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, kad po bylos išnagrinėjimo pareikštas nušalinimas yra paduotas pasibaigus įstatymo nustatytam terminui, todėl turi būti grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 75 str. 1 d.). Dėl praleisto procesinio termino išnykus teisei reikšti nušalinimą, Lietuvos apeliaciniame teisme negali būti sprendžiamas klausimas dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo, todėl jį atsisakoma priimti ir jis nevertinamas.

23Nušalinimo pareiškimu taip pat prašoma atskirąja nutartimi pranešti prokurorui dėl galimų nusikalstamų veikų. Pagal CPK 300 straipsnio 1 dalį, jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Minėta teisės normos dispozicija suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti dėl būtinybes priimti nutartį dėl kreipimosi į prokurorą. Nagrinėjamu atveju ši būtinybė nenustatyta.

24Atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą dėl nušalinimo UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ prašo pareiškėjui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

25CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti: tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio (ar kito procesinio dokumento) nepagrįstumas, jį pateikiant teismui. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. G., V. G. v. UAB ,,Minera“, bylos Nr. 3K-3-486/2013). Piktnaudžiauti procesu galima ir naudojant procesinę nušalinimo teisę ne pagal jos paskirtį, t. y. veikiant prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, įtraukiant teismą į nepagrįstų nuolatinių iš esmės to paties turinio skundų svarstymą, o ne norint pagrįstai nušalinti teisėją, kuris neatitinka nešališkumo reikalavimų ir negali objektyviai išnagrinėti bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-421/2016 ).

26Nušalinimo tikslas yra sudaryti teisingo ir nešališko teismo proceso prielaidas, kad būtų užkirstas kelias bylą nagrinėti teismui, dėl kurio suinteresuotumo ar šališkumo konkrečioje byloje pareikšta pagrįstų abejonių. Dėl to šalis, reiškianti prašymą nušalinti, privalo nurodyti pagrindus, kuriais remdamasi mano, jog teisėjas yra šališkas konkrečioje byloje. Pakartotinis nušalinimas negali būti grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas (CPK 68 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad Z. V. Kauno apygardos teismo nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. B2-866-413/2016 ir 2-1049-480/2016 jau buvo reiškęs nušalinimus iš viso 6 kartus, kurie Kauno apygardos teismo 2015 m. gruodžio 23 d., 2016 m. vasario 19 d., 2016 m. kovo 1 d., 2016 m. kovo 10 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 20 d. nutartimis netenkinti. Dėl reiškiamų nušalinimų teismui tenka atidėti numatytus procesinių sprendimų paskelbimus (civilinėje byloje Nr. B2-866-413/2016 2016 m. balandžio 21 d. ir 2016 m. birželio 13 d. bei civilinėje byloje Nr. 2-1049-480/2016 2016 m. birželio 16 d.). Nušalinimo pareiškimai teikiami iš esmės analogiškais argumentais, juos papildant motyvais, kuriais pareiškėjas nesutinka su anksčiau priimtais procesiniais sprendimais netenkinti pareiškėjo nušalinimo pareiškimų. Teisėjo procesinių veiksmų teisėtumas (pagrįstumas) paprastai gali būti tikrinamas tik konkretų sprendimą apskundus aukštesnės instancijos teismui.

27Šiuo atveju įvertinus tai, kad pareiškėjui buvo išaiškinta, jog nušalinimo pareiškimai po bylos išnagrinėjimo iš esmės negali būti reiškiami, atsižvelgiant į reiškiamų nušalinimų skaičių, jų motyvavimą iš esmės analogiškais pagrindais, nesudarančiais nušalinimo pagrindo (tai, kad nušalinimas negali būti grindžiamas procesiniais pagrindais buvo pareiškėjui akcentuotas ne kartą), leidžia manyti, kad Z. V. įstatymu jam suteiktomis teisėmis naudojasi ne pagal paskirtį, jomis piktnaudžiauja, neleidžia teismui susikoncentruoti ties ginčo nagrinėjimu, veikia prieš operatyvų bylos išnagrinėjimą, be to, apkrauna teismą papildomais nereikalingais prašymais ir bylos medžiaga, todėl jam už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirtina 150 Eur bauda. Teismas, skirdamas baudą, sprendžia, jog pareiškėjo Z. V. naudojimasis nušalinimo teise ne pagal paskirtį kenkia teisinei sistemai, objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų, trikdo normalią proceso eigą. Toks elgesys negali būti toleruojamas, dėl ko pareiškėjui skiriama bauda. Atsižvelgiant į proceso eigą nurodytose bylose, teismo nuomone, pakankamas poveikis pareiškėjui bus padarytas nurodytą baudą paskiriant sumokėti valstybės naudai, dalies jos neskiriant kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

29Atsisakyti priimti pareiškėjo Z. V. pareiškimą dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjimo.

30Pareiškėjo Z. V. pareiškimo dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės E. T. nušalinimo netenkinti.

31Pareiškėjo Z. V. pareiškimo dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. B2-866-413/2016 nagrinėjimo netenkinti.

32Skirti Z. V., asmens kodas ( - ) 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kuri turi būti sumokėta į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas, susipažinęs su... 2. Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Kauno apygardos teismo civilinių bylų Nr.... 3. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. birželio 15 d. ir 2016 m. birželio 20... 4. Nušalinimas Kauno apygardos teismui nuo civilinės bylos Nr. B2-866-413/2016... 5. Nušalinimas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei... 6. Nušalinimas civilinę bylą Nr. 2-1049-480/2016 nagrinėjusiai teisėjai A. R.... 7. Nušalinimo pareiškime visam Kauno apygardos teismui nurodoma, kad nušalinimo... 8. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. birželio 21 d. gautas UAB „Skomė“... 9. Nušalinimo pareiškimas dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų... 10. Pareiškimą dėl Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr.... 11. Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą... 12. Visų pirma, pasisakytina dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų... 13. Nušalinimas, kuris pareikštas visam Kauno apygardos teismui, iš esmės... 14. Kadangi pareikšti nušalinimai, kurie iš esmės ta pačia apimtimi... 15. Pateiktu nušalinimo pareiškimu papildomai nurodoma, kad teisėjas G. K.... 16. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad procesinių veiksmų... 17. Tam, kad būtų nušalinti visi apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus... 18. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas pažymi, kad teisėjas (teisėjai) gali... 19. Šiuo atveju nesant argumentų, kuriais būtų įrodinėjami visų Kauno... 20. Pareiškėjui Z. V. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus... 21. Terminai procesiniams veiksmams atlikti gali būti apibrėžiami tikslia... 22. Nagrinėjamu atveju civilinės bylos Nr. 2-1049-480/2016 medžiaga patvirtina,... 23. Nušalinimo pareiškimu taip pat prašoma atskirąja nutartimi pranešti... 24. Atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą dėl nušalinimo UAB „Skomė“ ir... 25. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms... 26. Nušalinimo tikslas yra sudaryti teisingo ir nešališko teismo proceso... 27. Šiuo atveju įvertinus tai, kad pareiškėjui buvo išaiškinta, jog... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1... 29. Atsisakyti priimti pareiškėjo Z. V. pareiškimą dėl visų Kauno apygardos... 30. Pareiškėjo Z. V. pareiškimo dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių... 31. Pareiškėjo Z. V. pareiškimo dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų... 32. Skirti Z. V., asmens kodas ( - ) 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų)...