Byla 1-2184-923/2016
Dėl kokios priežasties prikibo prie statybininkų, išvadino juos necenzūriniais bei įžeidžiančiais žodžiais, vienam darbininkui delnu sudavė smūgį į ausį. Ar demonstravo savo lytinį organą statybininkams, neprisimena, nes buvo girtas. Įvykio metu (duomenys neskelbtini) alėjoje matė daug praeivių, kažkas iškvietė policiją, atvykę pareigūnai jį sulaikė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė, sekretoriaujant Redai Šilagalytei, dalyvaujant prokurorei Daliai Pangonienei, nukentėjusiajam O. M., kaltinamajam L. S., jo gynėjai advokatei Reginai Atkočaitienei,

2viešame teisiamajame posėdyje pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. S., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, mokosi Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre gyvenantis ( - ), teistas du kartus:

32013-03-15 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 str. 1 d. (4 veikos), 180 str. 2 d. (2 veikos), 178 str. 2 d. (2 veikos) vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. – laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

42013-05-10 pagal BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 metams 9 mėnesiams. Kauno apylinkės teismo 2014-06-13 nutartimi lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, neatlikus 6 mėnesių ir 1 dienos laisvės atėmimo bausmės, bausmę atlikęs, 2014-12-29 išbrauktas iš probuojamųjų asmenų sąrašo, teistumas išnykęs, kaltinamas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6L. S. 2016-11-03, apie 14.45 val., viešoje vietoje – Kaune, ( - ), prie namo Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, pašalinių žmonių akivaizdoje, be jokios priežasties prikibo prie namo renovacijos darbus vykdžiusių UAB „( - )“ darbuotojų, išplūdo juos necenzūriniais ir įžeidžiančias žodžiais, demonstravo pastariesiems savo lytinį organą, po ko vieną kartą delnu trenkė O. M. į kairę ausį, sukeldamas nukentėjusiajam O. M. fizinį skausmą ir neigiamus išgyvenimus, tokiais įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

7Kaltinamasis L. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016-11-02 su draugais šventė savo gimtadienį, buvo išsinuomavęs butą ( - ) alėjoje. 2016-11-03 skirstėsi namo, su draugais ėjo ( - ) alėja, fontano link, norėjo išsikviesti taksi. Jautėsi neblaivus, nežino dėl kokios priežasties prikibo prie statybininkų, išvadino juos necenzūriniais bei įžeidžiančiais žodžiais, vienam darbininkui delnu sudavė smūgį į ausį. Ar demonstravo savo lytinį organą statybininkams, neprisimena, nes buvo girtas. Įvykio metu ( - ) alėjoje matė daug praeivių, kažkas iškvietė policiją, atvykę pareigūnai jį sulaikė.

8Nukentėjusysis O. M. parodė, kad 2016-11-03 kartu su kolegomis dirbo ( - ) alėjoje namo renovacijos darbus. Priėjęs neblaivus kaltinamasis metė repliką ,,gaidžiai, dirbate valstybei“. Liepė kaltinamajam eiti iš kur atėjęs. Kaltinamasis nuėjo, tačiau netrukus apsisuko ir grįžo su draugu. Pradėjo įžeidinėti jo kolegas, sakė negerai, kad dirbate valstybei, išvadino našlaičiais, po to metė į juos bulvių traškučių pakelį, liepė pavalgyti, nes nesugebate patys nusipirkti. Kaltinamasis atsisegė klyną ir pademonstravo jiems savo lytinį organą. Paprašė kaltinamojo draugų, kurie buvo blaivesni, vesti jį namo. Kaltinamąjį šiek tiek nuvedė, o jie su kolegomis apsisuko ir grįžo į bromą, kai staiga pajuto smūgį į ausį. Jam trenkė kaltinamasis. Jautė fizinį skausmą. Jie kartu su kolegomis sulaikė sprunkantį kaltinamąjį ir prispaudę prie žemės laikė, kol atvyko policijos pareigūnai. Šį įvykį matė daug praeivių, daug žmonių įvykį filmavo.

9Iš 2016-11-03 įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad įvykio vieta yra ( - ) alėjoje, ties pastatu Nr. ( - ), Kaune (b.l. 10-13).

10Asmens testo alkoholiui protokolas patvirtina, jog L. S. 2016-11-03, 15.35 val. nustatytas 1,61 promilių girtumas (b.l. 36).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 290 str. 2 d., teisiamajame posėdyje buvo peržiūrėtas įvykio vaizdo įrašas, kurį į bylą pateikė portalas ,,Kas vyksta Kaune“ (b.l. 26-29).

12Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos BPK 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas viešosios tvarkos pažeidimu L. S. pasitvirtino. Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, paaiškindamas, kad Laisvės alėjoje dirbančius statybininkus vadino necenzūriniais bei įžeidžiančiais žodžiais, sudavė smūgį nukentėjusiajam O. M. į ausį, ar demonstravo savo lytinį organą, dėl girtumo neprisimena. Nukentėjusysis O. M. patvirtino kaltinamojo parodymus, papildydamas tuo, kad kaltinamasis atsisegęs klyną demonstravo statybininkams savo lytinį organą. Teismui nėra pagrindo abejoti nei išsamiais nukentėjusiojo, nei kaltinamojo parodymais, kadangi juos patvirtina teisiamajame posėdyje peržiūrėtas įvykio vaizdo įrašas.

13Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti, šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta didelė materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas jiems skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-491/2013, 2K-141/2015, 2K-520-303/2015). Motyvas ir tikslas nėra būtinieji BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos sudėties požymiai. Asmeninio pobūdžio paskatų buvimas nepaneigia veikos priešingumo viešajai tvarkai, jei kaltininkas savo asmeniniams santykiams spręsti pasirenka viešą vietą ir būdą, kuriuo demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-136/2010, 2K-120/2011, 2K-445/2013, 2K-141/2015). Tai, kad asmuo veikė be aiškios asmeninės motyvacijos arba panaudojo kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, skatina daryti išvadą, jog asmens veika pirmiausia nukreipta viešajai tvarkai pažeisti, todėl kvalifikuotina pagal BK 284 str. 1 d. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-126/2006, 2K-117-303/2016).

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad neblaivus L. S. dienos metu, viešoje vietoje – ( - ) alėjoje – necenzūriniais bei įžeidžiančiais žodžiais išvadino dirbančius statybininkus, atsisegęs klyną demonstravo jiems savo lytinį organą, nukentėjusiajam O. M. delnu sudavė į ausį, dėl ko nukentėjusysis jautė fizinį skausmą. Įvykio metu be statybininkų Laisvės alėjoje buvo praeivių, įvykį matė ne tik šios bylos dalyviai, į įvykio vietą buvo iškviesta policija, ką patvirtina teisiamajame posėdyje peržiūrėtas įvykio vaizdo įrašas. Šios faktinės aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad tokiu savo įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu, lytinio organo demonstravimu, necenzūrinių ir įžeidžiančių žodžių vartojimu, L. S. demonstravo nepagarbą visuomenei bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Kaltinamasis šiuo atveju veikė tiesiogine tyčia, tai yra suprato, kad savo įžūliu elgesiu – suduodamas smūgį nukentėjusiajam į ausį, demonstruodamas savo lytinį organą bei vartodamas necenzūrinius bei įžeidžiančius žodžius – demonstruoja nepagarbą aplinkiniams, numatė, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka ir šių padarinių norėjo.

15Tokie L. S. veiksmai kvalifikuojami kaip viešosios tvarkos pažeidimas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

16L. S. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

17Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad L. S. padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams, veikdamas tiesiogine tyčia, tai, kad nusikalstama veika baigta, į kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių santykį (1:1). Vertinant L. S. asmenybę, pažymėtina, kad jis 13 kartų baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų, mokosi Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre, priklausomybės ir psichikos ligų registruose neužregistruotas. L. S. dar būdamas nepilnamečiu buvo du kartus nuteistas už plėšimus, tačiau šiuo metu teistumas išnykęs (BK 97 str. 4 d.), todėl pagal BK 97 straipsnio 6 dalies nuostatas, laikomas neteistu.

18BK 284 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos viešųjų darbų, baudos, laisvės apribojimo, arešto ir terminuoto laisvės atėmimo iki dvejų metų bausmės. Parinkdamas bausmės rūšį, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis nusikalsta ne pirmą kartą, ir nors teistumas jau išnykęs, teismas jį vertina kaip nusikalsti linkusią asmenybę. Be to, jis 13 kartų baustas už administracinius teisės pažeidimus (už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje, už nedidelės vertės svetimo turto pasisavinimą, už neteisėtą perdavimą draudžiamų daiktų asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, už narkotinių medžiagų vartojimą, už girto pasirodymą viešoje vietoje, už nedidelį chuliganizmą, už važiavimą be bilieto). Siekiant sulaikyti tokį asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti jį už padarytą nusikalstamą veiką bei paveikti jį taip, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, teismo įsitikinimu, BK 284 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės – viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas ar areštas – yra per švelnios. Įvertinus kaltinamojo asmenybės pavojingumą, jo agresyvų elgesį nusikaltimo metu, jam skirtina BK 284 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta griežčiausia bausmės rūšis – laisvės atėmimas, nustatant artimą vidurkiui dydį.

19Tačiau įvertinus tai, kad L. S. savo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, kas akivaizdžiai matėsi ir teismo posėdžių salėje proceso metu, atsiprašė nukentėjusiojo O. M., duomenų apie kitus jo atžvilgiu atliekamus ikiteisminius tyrimus nepateikta, kaltinamasis mokosi Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre, nori įgyti statybininko profesiją, siekia integracijos į visuomenę, pagrįstai manytina, jog bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnio 2 dalyje, gali būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Teismo įsitikinimu, laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas užtikrins teisingo nubaudimo principą. Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, L. S. skirtini BK 75 straipsnio 2 dalyje numatyti įpareigojimai: neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei tęsti darbą.

20Kadangi kaltinamasis savo kaltę visiškai pripažino ir byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka, paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

21Laikinajame sulaikyme L. S. išbūtas laikas nuo 2016-11-03, 15.05 val. iki 2016-11-04, 13.40 val. (viena para) bausmės vykdymo atveju įskaitytinas į paskirtos bausmės laiką (BK 66 str.).

22Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

23CD diskas su vaizdo įrašu (b.l. 29) paliktinas saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

24Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė 2016-11-03 pažymą Nr. NTP-7-11885 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodyta, kad advokato darbo užmokestis – 34,74 eurų. BPK 106 straipsnio 2 dalis numato teismui teisę, pripažinus kaltinamąjį kaltu, iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus. Pažymėtina, jog BPK 431 straipsnyje imperatyviai nurodyta, kad nagrinėjant bylą pagreitinto proceso tvarka teisiamajame posėdyje dalyvauja ir gynėjas. Ši nuostata reiškia, kad įstatymų leidėjas numatė, jog pagreitintame procese, siekiant užtikrinti rungimosi principo įgyvendinimą, dalyvauja tiek kaltinimo, tiek gynybos pusės. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, pagal kurį yra numatytas tiek gynybos, tiek kaltinimo dalyvavimas pagreitintame procese, antrinės teisinės pagalbos išlaidų pripažinimas procesinėmis ir jų priteisimas iš nuteistojo nesuderinamas su šio teise į gynybą bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (6 straipsnio 3 dalies c punktas) įtvirtinta valstybės pareiga garantuoti asmeniui, neturinčiam pakankamai materialinių galimybių pasikviesti į baudžiamąjį procesą savo pasirinktą gynėją, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio gynėjo dalyvavimą. Atsižvelgiant į tai, Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos patirtos išlaidos teikiant antrinę teisinę pagalbą iš L. S. nepriteistinos.

25Teismas, vadovaudamasis BPK 297, 302-307 straipsniais,

Nutarė

26L. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

27Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, paskirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

28Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant L. S.:

29-neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu;

30-neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

31-nevartoti psichiką veikiančių medžiagų;

32-tęsti mokslą.

33Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (BPK 339 str. 3 d.).

34Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

35Bausmės vykdymo atveju į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016-11-03, 15.05 val. iki 2016-11-04, 13.40 val. (vieną parą).

36CD diską su vaizdo įrašu palikti saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

37Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų iš L. S. nepriteisti.

38Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė, sekretoriaujant Redai... 2. viešame teisiamajame posėdyje pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo... 3. 2013-03-15 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180... 4. 2013-05-10 pagal BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 metams 9 mėnesiams.... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. L. S. 2016-11-03, apie 14.45 val., viešoje vietoje – Kaune, ( - ), prie namo... 7. Kaltinamasis L. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2016-11-02 su... 8. Nukentėjusysis O. M. parodė, kad 2016-11-03 kartu su kolegomis dirbo ( - )... 9. Iš 2016-11-03 įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad įvykio vieta... 10. Asmens testo alkoholiui protokolas patvirtina, jog L. S. 2016-11-03, 15.35 val.... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 12. Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos BPK 20... 13. Pagal BK 284 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas viešoje vietoje įžūliu... 14. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad neblaivus L. S. dienos metu, viešoje... 15. Tokie L. S. veiksmai kvalifikuojami kaip viešosios tvarkos pažeidimas pagal... 16. L. S. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą... 17. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad L. S. padarė nusikalstamą... 18. BK 284 straipsnio 1 dalies sankcijoje yra numatytos viešųjų darbų, baudos,... 19. Tačiau įvertinus tai, kad L. S. savo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi... 20. Kadangi kaltinamasis savo kaltę visiškai pripažino ir byla išnagrinėta... 21. Laikinajame sulaikyme L. S. išbūtas laikas nuo 2016-11-03, 15.05 val. iki... 22. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 23. CD diskas su vaizdo įrašu (b.l. 29) paliktinas saugoti byloje kaip... 24. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė 2016-11-03... 25. Teismas, vadovaudamasis BPK 297, 302-307 straipsniais,... 26. L. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1... 27. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, paskirti... 28. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1... 29. -neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar... 30. -neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 31. -nevartoti psichiką veikiančių medžiagų;... 32. -tęsti mokslą.... 33. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 34. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 35. Bausmės vykdymo atveju į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikinajame... 36. CD diską su vaizdo įrašu palikti saugoti byloje kaip nusikalstamos veikos... 37. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų iš L. S. nepriteisti.... 38. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...