Byla e2-1102-273/2019
Dėl avanso, kompensacijos, nuostolių priteisimo ir neteisėto nekilnojamojo turto valdymo nutraukimo, trečiasis asmuo G. Š

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Laurai Gintvainytei, Rasai Juronienei, dalyvaujant ieškovų K. D., T. D. ir D. D. atstovui advokatui A. B., atsakovui T. G., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Armolita“ atstovei A. G., atsakovų T. G. firmos „Axon“, uždarosios akcinės bendrovės „Armolita“ ir T. G. atstovei advokatei V. G., trečiajam asmeniui G. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų K. D., T. D. ir D. D. patikslintą ieškinį atsakovams T. G. firmai „Axon“, uždarajai akcinei bendrovei „Armolita“ ir T. G. dėl avanso, kompensacijos, nuostolių priteisimo ir neteisėto nekilnojamojo turto valdymo nutraukimo, trečiasis asmuo G. Š.,

Nustatė

3Ieškovai K. D., T. D. ir D. D. patikslintame ieškinyje prašė:

41) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai priteisti 8 800 Eur nesumokėto avanso dalį ir 265,45 Eur nuo šios sumos mokėtinų palūkanų bei 3 168 Eur priskaičiuotų delspinigių;

52) iš atsakovo T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai priteisti 63 294,76 Eur nesumokėto nuomos mokesčio kompensaciją už neteisėtą naudojimąsi pastatu - gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), esančiu A. S. g. 60, ( - ), bei jame esančiais ieškovų daiktais ir įranga;

63) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir UAB „Armolita“ solidariai, o iš atsakovo T. G. subsidiariai priteisti 38 371,12 Eur nesumokėto nuomos mokesčio kompensaciją už neteisėtą naudojimąsi pastatu - sandėliu, unikalus Nr. ( - ), esančiu A. S. g. 58, ( - ), bei jame esančia ieškovų įranga;

74) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir UAB „Armolita“ solidariai, o iš atsakovo T. G. subsidiariai priteisti 3 613,62 Eur sumą už atsakovų sunaudotą ir neapmokėtą elektros energiją;

85) įpareigoti atsakovus T. G. firmą „Axon“ ir T. G. nedelsiant perduoti ieškovams visus nekilnojamojo turto raktus ir kitus su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus, kaip tiesiogiai susijusius su ieškovų betarpiška galimybe valdyti, naudotis ir disponuoti turtu;

96) iš atsakovo T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai priteisti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (117 512,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

107) iš atsakovės UAB „Armolita“ priteisti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (41 984,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

118) iš atsakovų priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

12Dėl avanso priteisimo

13Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio 5 d. atsakovė T. G. firma „Axon“ (pirkėjas) ir ieškovai K. D. ir A. D. (jo teisių perėmėjai T. D. bei D. D.) (pardavėjai) sudarė preliminarią sutartį (toliau – Preliminari sutartis), kuria šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pardavėjai įsipareigojo parduoti pirkėjui pardavėjams nuosavybės teise priklausančius žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą - sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esančius A. S. g. 58, ( - ), taip pat žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esančius A. S. g. 60, ( - ) (toliau - ginčo turtas). Preliminarios sutarties 5.1 p. šalys susitarė, jog pirkimo - pardavimo sutarties kaina bus mokama dviem etapais - 15 000 Eur, kaip avansinis mokėjimas, sumokamas sudarant Preliminariąją sutartį, o likusi 345 000 Eur suma - sudarant pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį. 2017 m. kovo 3 d. šalys sudarė susitarimą dėl Preliminarios sutarties pakeitimo, kuriame pratęsė iki 2017 m. balandžio 30 d. pagrindinės sutarties sudarymo terminą ir padidino avansinę įmoką 8 800 Eur suma. Ieškovams iš viso buvo sumokėtos dvi avansinės įmokos - 15 200 Eur ir 1 000 Eur dydžio, nors pagal sutartį, ieškovai iš atsakovės T. G. firma „Axon“ iki 2017 m. balandžio 30 d. turėjo gauti viso: 25 000 Eur (15 200 + 1 000 + 8 800). Atsakovė T. G. firma „Axon“ neįvykdė savo prievolės sumokėti papildomą 8 800 Eur avanso sumą ieškovams, todėl ieškovai per trečiąjį asmenį informavo atsakovę, jog nutraukia Preliminarią sutartį dėl atsakovės kaltės nuo 2017 m. gegužės 5 d. Pagal Preliminarios sutarties 6.1 punktą, tuo atveju, kai pagrindinė sutartis nebus sudaryta dėl pirkėjo kaltės, t. y. taip, kaip ir buvo nagrinėjamu atveju, pardavėjui atitenka pagal Preliminarią sutartį mokėtina avanso suma, kaip minimalių pardavėjo nuostolių atlyginimas. Vadovaujantis Preliminariosios sutarties 6.1 punktu nesumokėta 8 800 Eur papildoma avanso dalis turi būti priteista ieškovams iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G.. Ieškovai nurodė, kad 2017 m. kovo 3 d. Preliminariosios sutarties priede Nr. 3 šalys susitarė, kad už vėluojamas mokėti sumas bus skaičiuojamos 3 % metinės palūkanos, susitarė, kad vėluojant mokėti nustatytą sumą pagal grafiką, bus skaičiuojami 0,2 % delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną. Palūkanos už nesumokėtą 8 800 Eur avanso dalį, skaičiuojant nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki ieškinio pareiškimo dienos sudaro 265,45 Eur (8800x 3%/365 x 367 diena), o delspinigiai sudaro 3 168 Eur skaičiuojant už paskutiniąsias 180 dienų (8800x0,2%x180 dienų).

14Dėl neatlygintino naudojimosi nekilnojamuoju turtu

15Ieškovai nurodė, kad atsakovai nuo 2016 m. spalio 5 d., kada buvo sudarytas Preliminarios sutarties priedas Nr. 1, neatlygintinai naudojasi ieškovų turtu. Ieškovai gera valia buvo suteikę teisę naudotis turtu, su sąlyga, jog bus tinkamai vykdoma Preliminari sutartis ir bus sudaryta pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis, kurios pagrindu atsakovė T. G. firma „Axon“ įgis nuosavybės teisę į ginčo objektus. Ieškovams vienašališkai nutraukus Preliminarią sutartį, atsakovai šį turtą nuo 2017 m. gegužės 10 d. naudojo be teisinio pagrindo ir turi atlyginti dėl to ieškovų patirtus nuostolius. Ieškovams vienašališkai nutraukus Preliminarią sutartį, atsakovai buvo informuoti apie pareigą iki 2017 m. gegužės 10 d. apleisti ginčo turtą, tačiau tai nebuvo padaryta iki šiol. Atsakovai naudojosi ieškovų turtu nemokėdami nuomos mokesčio, todėl laikytina, jog jie, pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, nepagrįstai sutaupė ir ieškovai negavo įprastai už ginčo turto naudojimą mokėtino nuomos mokesčio. Be to, ieškovų nuosavybės teisės dėl atsakovų naudojimosi ginčo turtu yra suvaržytos. Atsakovai praturtėjo ieškovų sąskaita, todėl ieškovams už jų nuosavybės teisių suvaržymą iš atsakovų priklauso kompensacija. Pagal portalo aruodas.lt duomenis, gyvenamųjų namų nuomos kaina už 1 kv. m Lietuvoje laikotarpiu 2017 m. gegužės mėn. - 2018 m. gegužės mėn. siekė vidutiniškai 7,05 Eur/kv. m per dieną, o gamybinių patalpų nuomos kaina už 1 kv. m Kauno rajono savivaldybėje tuo pačiu laikotarpiu sudarė vidutiniškai 2,67 Eur/kv. m per dieną. Ieškovų nuomone, atsakovai turėtų atlyginti nesumokėto nuomos mokesčio sumą, kaip kompensaciją už neteisėtą naudojimąsi, kuris truko 358 dienas atitinkamai 63 294,76 Eur sumą už neteisėtą naudojimąsi gyvenamuoju namu bei jame esančiais daiktai ir 38 371,12 Eur sumą už neteisėtą naudojimąsi pastatu sandėliu bei jame esančia įranga. Ieškovai nurodė, kad atsakovai naudojasi ginčo turtu, tačiau nemoka komunalinių mokesčių. Ieškovai 2018 m. balandžio mėnesį buvo informuoti, kad ginčo adresu yra susidariusi 3 613,62 Eur skola AB „Energijos skirstymo operatorius“ už suteiktą elektros energiją, todėl ji turi būti priteista iš atsakovų. Atsakovai ginčo turtą naudoja savo asmeniniam gyvenimui bei verslui vykdyti. Atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G. sutuoktinės A. G. vadovaujamos UAB „Armolita“ korespondencijos adresai nurodomi ginčo turto adresu. Atsižvelgiant į tai, kad veikla iš T. G. firmos „Axon“ perkelta į UAB „Armolita“, į tai, kad UAB „Armolita“ veiklą vykdo tuo pačiu adresu ir naudojasi ieškovų ginčo gamybinėmis patalpomis 38 371,12 Eur nesumokėto nuomos mokesčio suma, kaip kompensacija už neteisėtą naudojimąsi pastatu sandėliu ir 3 613,62 Eur skola už suteiktą elektros energiją turi būti solidariai priteista iš atsakovų UAB „Armolita“ ir T. G. firmos „Axon“. 2018 m. balandžio mėnesio pabaigoje ieškovai grįžę iš JAV apsilankė ginčo objektuose ir nustatė, kad turtas atsakovų naudojamas, gyvenamasis namas - apgyvendintas, o gamybinėse patalpose yra vykdoma baldų gamyba.

16Dėl trukdymo įgyvendinti nuosavybės teises

17Ieškovai nurodė, kad jiems 2018 m. balandžio mėnesio pabaigoje atvykus į ginčo objektus, jie atsakovų buvo išvaryti iš teritorijos. Atsakovai ieškovams trukdo įgyvendinti jiems priklausančio ginčo turto nuosavybės teisės turinį, ieškovai nei patys, nei per savo atstovus negali patekti į jiems nuosavybės teise priklausantį turtą, negali jo tinkamai valdyti, juo disponuoti. Todėl atsakovai turi būti įpareigoti nedelsiant perduoti ieškovams raktus ir visus su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus.

18Dėl atsakovo T. G. procesinio statuso

19Ieškovai nurodė, kad atsakovas T. G. yra T. G. firmos „Axon“ savininkas, kuris kartu su A. G. perkėlė įmonės veiklą iš T. G. firmos „Axon“ į UAB „Armolita“ ir dėl šios priežasties galima daryti prielaidą, jog T. G. firma „Axon“ yra nemoki arba tokia gali tapti ateityje, todėl T. G. CK 2.50 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu tenka subsidiari atsakomybė už atsakovės T. G. firmos „Axon“ skolas ieškovams.

20Ieškovų atstovas sutiko sumažinti iki 2 731 Eur ieškinio reikalavimą dėl atlyginimo už neapmokėtą elektros energiją priteisimo, o kitoje dalyje palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė toje dalyje ieškinio reikalavimus tenkinti visa apimtimi.

21Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovai prašė patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime atsikirsdami į ieškovų argumentus nurodė tokius motyvus:

22Dėl avanso priteisimo

23Atsakovai nesutiko, kad pagrindinė ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės T. G. firma „Axon“ kaltės, vengimo atsiskaityti su ieškovais ir sumokėti likusią 8 800 Eur avanso sumą. Nurodė, kad sutartis buvo nesudaryta dėl objektyvių priežasčių, nes ieškovams buvo apribota nuosavybės teisė į ginčo turtą ir šią aplinkybę trečiasis asmuo nuslėpė nuo atsakovų. Pagrindinė ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovų piktybiško vengimo atvykti į Lietuvą, bet ne dėl atsakovės T. G. firma „Axon“ nemokumo. Atsakovė T. G. firma „Axon“ buvo ir dabar yra tvirtai apsisprendusi pirkti ginčo turtą, kadangi yra investavusi į ginčo turto pagerinimą nemažai lėšų. Atsakovė T. G. firma „Axon“ tiesioginių kontaktų su ieškovais neturėjo, o trečiasis asmuo ieškovų kontaktų neteikė, atsakovė iš trečiojo asmens negaudavo galutinių susitarimų su ieškovų parašais. Atsakovai nesutiko su ieškinio reikalavimu dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo, kurį laikė neteisėtu ir nepagrįstu. Nurodė, kad pagrindinė ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ne dėl atsakovės T. G. firma „Axon“ kaltės, šalių sutartiniai santykiai nutrūko nuo 2017 m. gegužės 5 d., todėl atsakovė neprivalo ieškovams mokėti delspinigių ir palūkanų. Be to, reikalavimas priteisti netesybas ir palūkanas kartu reikštų dvigubos atsakomybės už tą patį sutarties pažeidimą taikymą.

24Dėl neatlygintino naudojimosi nekilnojamuoju turtu

25Atsakovai nesutiko su ieškinio reikalavimu priteisti iš jų kompensaciją ieškovams už naudojimąsi ginčo turtu ir prašė ieškinio reikalavimą dėl kompensacijos priteisimo atmesti visa apimtimi. Atsakovai nurodė, kad tarp šalių nebuvo sudaryta nuomos sutartis, nebuvo susitarta dėl nuomos mokesčio, kurį atsakovė T. G. firma „Axon“ būtų įsipareigojusi mokėti ieškovams už naudojimąsi ginčo turtu. Nurodė, kad ieškovai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki dabar leido atsakovei T. G. firma „Axon“ ginčo turtą valdyti ir disponuoti juo neatlygintinai. Šią aplinkybę patvirtina byloje pateikti susirašinėjimai elektroniniais laiškais. 2016 m. rugpjūčio 9 d. laiškas, kuriame nurodoma, kad trečiasis asmuo iš ieškovų gavo leidimą leisti atsakovams naudotis patalpomis bei 2016 m. spalio 6 d. laiškas, kuriame trečiasis asmuo perdavė pardavėjų (ieškovų) žodžius, kad ieškovai sutinka ir leidžia atsakovei T. G. firmai „Axon“ nemokamai naudotis patalpomis, t. y. ginčo turtu. Atsakovų nuomone tarp šalių susiklostė žodiniai panaudos santykiai, kuomet atsakovė T. G. firma „Axon“ įsipareigojo apmokėti už komunalines paslaugas, o ieškovai atsakovei leido neatlygintinai naudotis ginčo turtu iki kol bus sudaryta pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis. Atsakovų teigimu, 3 613,62 Eur skola už suteiktą elektros energiją yra susidariusi dėl prieš tai buvusių nuomininkų, kurie naudojosi ginčo patalpomis, vengimo apmokėti už komunalines paslaugas, nes atsakovė T. G. firma „Axon“ visuomet laiku apmokėdavo sąskaitas už elektros energiją ir jos įsiskolinimo šiuo metu nėra.

26Dėl trukdymo įgyvendinti nuosavybės teises

27Atsakovai nesutiko su ieškinio reikalavimu nedelsiant perduoti atsakovams raktus ir visus su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus. Nurodė, kad atsakovės T. G. firmos „Axon“ iškeldinimas iš ginčo turto galimas tik teismo sprendimu. Atsakovai niekada nedraudė atsakovams atvykti į ginčo turtą bei į jį patekti, visos konfliktinės situacijos kildavo tik dėl pačių ieškovų negeranoriškumo ginčo situaciją spręsti taikiu būdu.

28Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai sumažintą ieškinio reikalavimą dėl 2 731 Eur atlyginimo už sunaudotą elektros energiją priteisimo pripažino ir su ieškovų reikalavimu šioje dalyje sutiko, kitoje dalyje prašė patikslintą ieškinį atmesti.

29Patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.

30Faktinės aplinkybės

312016 m. spalio 5 d. atsakovė T. G. firma „Axon“ (pirkėjas) ir ieškovai K. D. ir A. D. (pardavėjai) sudarė preliminarią sutartį (toliau – Preliminari sutartis), kuria šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pardavėjai įsipareigojo parduoti pirkėjui pardavėjams nuosavybes teise priklausančius nekilnojamojo turto vienetus: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,4868 ha ploto; pastatą - sandėlį, unikalus Nr. ( - ), 1 190,91 kv. m ploto, esančius A. S. g. 58, ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 0,5470 ha ploto, pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 768,70 kv. m ploto, esančius A. S. g. 60, ( - ) (toliau - ginčo turtas) (el. b. t. 1, b. l. 115-116). Preliminarioje sutartyje šalys numatė, kad pagrindinė ginčo turto sutartis turėjo būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. (sutarties 2.1 p.), bendra ginčo turto kaina – 360 000 Eur (sutarties 3.3 p.). Preliminarios sutarties 5.1 p. pirkėjas įsipareigojo per 2 darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo pardavėjams sumokėti 15 000 Eur avansinę įmoką (mokėjimą). Likusią sumą pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjams pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu arba per 30 dienų nuo pagrindinės sutarties sudarymo dienos (sutarties 5.1 p.). 2016 m. spalio 5 d. šalys sudarė priedą Nr. 1 prie Preliminarios sutarties, kuriuo pardavėjai prisiėmė atsakomybę dėl objekte esančių įrengimų tinkamo funkcionavimo ir sutiko, kad įrengimų remonto kaštų kaina būtų mažinama ginčo turto pardavimo kaina (el. b. t. 1, b. l. 117). 2017 m. kovo 3 d. sudarytu priedu Nr. 2 prie Preliminarios sutarties šalys susitarė, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 30 d., ginčo turto sandoris įvyks išsimokėtinu būdu ir tikslus mokėjimo grafikas bus nustatytas priede Nr. 3; sutarė, kad pirkėjo sumokėtos avansinės 15 200 Eur ir 1 000 Eur įmokos bus įskaitytos į galutinę turto pardavimo kainą; pirkėjas iki 2017 m. balandžio 30 d. įsipareigojo sumokėti pardavėjams 8 800 Eur avansinio mokėjimo sumą (el. b. t. 1, b. l. 118). 2017 m. kovo 3 d. šalys sudarė priedą Nr. 3 prie Preliminarios sutarties, kuriame nustatė pirkimo išsimokėtinai per penkerius metus grafiką, nustatė prievolę pirkėjui įmokų pagal grafiką nemokėjimo atveju, mokėti 0,2 % delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną (el. b. t. 1, b. l. 119). 2016 m. spalio 13 d. atsakovė T. G. firma „Axon“ sumokėjo A. D. 15 200 Eur (el. b. t. 1, b. l. 23-25). Iki 2017 m. balandžio 30 d. ginčo turto pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. 2017 m. gegužės 5 d. trečiasis asmuo G. Š. elektroniniu laišku pranešė A. G., kad Preliminari sutartis laikoma nutraukta ir pareikalavo iki 2017 m. gegužės 10 d. apleisti ginčo patalpas (el. b. t.1, b. l. 49).

32Dėl avanso, palūkanų ir delspinigių priteisimo

33Ieškovai reikalauja priteisti iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai 8 800 Eur nesumokėto avanso. Ieškovų teigimu, atsakovai neįvykdė prievolės sumokėti papildomą 8 800 Eur avanso sumą ieškovams, todėl pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo T. G. firmos „Axon“ kaltės, todėl ieškovai Preliminarios sutarties 6.1 punkto pagrindu įgijo teisę reikalauti iš pirkėjo mokėtiną avanso sumą, kaip minimalių pardavėjų nuostolių atlyginimą. Atsakovai nesutikimą su minėtu ieškovų reikalavimu motyvuoja tuo, kad pagrindinė sutartis buvo nesudaryta dėl ieškovų kaltės, t. y. dėl ieškovų piktybiško vengimo sudaryti pagrindinę sutartį, todėl ieškovai neturi teisės į nuostolių atlyginimą iš atsakovų.

34Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 str. 1 d.). Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017, 15 punktas). Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai dėl sutarties nesudarymo padarytus nuostolius. Teisinis pagrindas civilinei atsakomybei esant ikisutartiniams santykiams kilti yra nesąžiningas šalies elgesys (CK 6.163 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2016 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016 29 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Pagal CPK 178 straipsnio nuostatas, šalis reikalaudama nuostolių atlyginimo dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, privalo įrodyti sąlygas priešingos šalies atsakomybei kilti - kaltę (nesąžiningą elgesį), nepagrįstą vengimą ar atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį, priežastinį ryšį tarp neveikimo ir pagrindinės sutarties nesudarymo.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl avanso teisinės reikšmės preliminariosios sutarties sudarymo atveju, nurodė, kad sutartis dėl avanso ir preliminarioji sutartis yra atskiros sutartys, kiekviena jų turi savo dalyką, t. y. kitokias šalių teises ir pareigas. Iš avanso sutarties kyla pareiga tam tikru laiku ir nustatytomis sąlygomis sumokėti konkrečią pinigų sumą, kuri yra laikoma būsimuoju mokėjimu. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Jis vykdo mokėjimo paskirtį, bet šia paskirtimi gali būti naudojamasi, jeigu ateityje atsiranda mokėjimo prievolė. Jeigu ateityje mokėjimo prievolė neatsiranda, nes, pvz., pagrindinė sutartis nesudaroma, tai nėra pagrindo sumokėtą avansą naudoti pagal mokėjimo paskirtį. Preliminariąja sutartimi paprastai šalys įsipareigoja sudaryti pagrindinę sutartį. Nuostatos dėl avanso mokėjimo gali būti įtrauktos į preliminariąją sutartį, todėl kad ji susijusi su būsimu pagrindinės sutarties sudarymu ateityje, o pagal pagrindinę sutartį gali būti vykdomi mokėjimai. Ta aplinkybė, kad avanso sutartis raštu išdėstoma viename dokumente (viename tekste) su preliminariąja sutartimi, nekeičia šių sutarčių autonomiškumo. Prievolių pagal avanso sutartį įvykdymas nereiškia visų įsipareigojimų pagal pagrindinę sutartį įvykdymo. Preliminariosios sutarties įvykdymas reiškia, kad turi būti sudaryta pagrindinė sutartis. Avanso sumokėjimas pagal sutartį yra atskira prievolė, todėl nebūtina aplinkybė avanso nesumokėjimas, kaip pagrindas spręsti dėl atsakomybės už pagrindinės sutarties nesudarymą. Ta aplinkybė, kad avansas sumokėtas, negarantuoja pagrindinės sutarties sudarymo. Aplinkybė, kad avansas sumokėtas, nesudaro pagrindo spręsti, jog preliminarioji sutartis įvykdyta. Preliminariosios sutarties įvykdymo nepatvirtina avanso sumokėjimas, nes nepasiektas preliminariosios sutarties tikslas – ateityje sudaryti pagrindinę sutartį (CK 6.165 str. 1 d.). Kasacinis teismas išaiškino, kad preliminarioje sutartyje šalių prisiimama prievolė ateityje sudaryti pagrindinę sutartį gali būti užtikrinta netesybomis pagal sutartį (CK 6.70 str.). Jeigu ikisutartiniuose santykiuose sumokamas avansas, tai Civilinis kodeksas nedraudžia susitarti, kad avanso suma būtų naudojama kaip netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018).

36Ieškovai reikalauja priteisti iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai 8 800 Eur nesumokėto avanso. Ieškovų teigimu, atsakovai neįvykdė prievolės sumokėti papildomą 8 800 Eur avanso sumą ieškovams, todėl pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo T. G. firmos „Axon“ kaltės, ir ieškovai Preliminarios sutarties 6.1 punkto pagrindu įgijo teisę reikalauti iš pirkėjo mokėtiną avanso sumą, kaip minimalių pardavėjų nuostolių atlyginimą. Atsakovai nesutikimą su minėtu ieškovų reikalavimu motyvuoja tuo, kad pagrindinė sutartis buvo nesudaryta dėl ieškovų kaltės, t. y. dėl ieškovų piktybiško vengimo sudaryti pagrindinę sutartį, todėl ieškovai neturi teisės į nuostolių atlyginimą iš atsakovų.

37Nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą, dėl kurios iš šalių veiksmų ar neveikimo nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, turi būti vadovaujamasi CPK 185 straipsniu, reglamentuojančiu įrodymų vertinimą, taip pat preliminariojoje sutartyje įtvirtintomis sąlygomis, numatančiomis šalių pareigas. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Preliminarios sutarties 7-ame punkte šalys numatė, jog visi šios sutarties šalių pasirašyti pakeitimai ir priedai sudaro neatskiriamą šios sutarties dalį. Atsižvelgiant į tai, Preliminarios sutarties sąlygos aiškintinos taip pat atsižvelgiant ir į priedų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 prie Preliminarios sutarties nuostatas (CK 6.193 str.). Pagal Preliminarią sutartį ir jos priedus ieškovai (pardavėjai) įsipareigojo iki 2017 m. balandžio 30 d. sudaryti pagrindinę ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartį su atsakove T. G. firma „Axon“ (pirkėju), įsipareigojo iki pagrindinės sutarties sudarymo savo sąskaita pašalinti ginčo turto naudojimo ir disponavimo suvaržymus, kurie nebuvo numatyti Preliminarios sutarties 3.2 punkte (2005 m. balandžio 6 d. hipoteka Nr. ( - ) ir 2013 m. rugsėjo 17 d. ir 2014 m. balandžio 1 d. areštai) arba gauti kreditorių sutikimus dėl ginčo turto pagrindinės sutarties sudarymo, sumokėti visus būtinus su ginčo turtu mokėjimus ir padengti skolas, paruošti su ginčo turtu susijusius dokumentus (sutarties 4.1-4.3 punktai), išvalyti patalpas, užtikrinti objekte esančių įrengimų veikimą (Priedas Nr. 1). Pagal Preliminarią sutartį atsakovė (pirkėjas) T. G. firma „Axon“ patvirtino, kad yra finansiškai pajėgus (įskaitant bet neapsiribojant banko sprendimais finansuoti ginčo turto įsigijimą) sumokėti turto kainą (sutarties 4.5-4.6 punktai). Preliminaria sutartimi atsakovė (pirkėjas) T. G. firma „Axon“ įsipareigojo pardavėjams sumokėti pradinį įnašą, kuris įskaitomas į bendrą ginčo kainą (sutarties 5.1 p.). Atsižvelgiant į priedų Nr. 2 ir 3 prie Preliminarios sutarties nuostatas, iki 2017 m. balandžio 30 d. šalių nustatytos pagrindinės sutarties sudarymo dienos atsakovė (pirkėjas) T. G. firma „Axon“ ieškovams iš viso turėjo sumokėti 25 000 Eur avansą. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė sumokėjo 16 200 Eur dalį avanso, o 8 800 Eur avanso dalies atsakovė nesumokėjo. Preliminarioje sutartyje ir jos prieduose Nr. 1, 2 ir 3 šalys numatė šalių atsakomybės sąlygas dėl Preliminarios sutarties nevykdymo. Šalių susitarimu ieškovai (pardavėjai) pripažįstami kaltais dėl ginčo turto pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo, jeigu iki pagrindinės sutarties sudarymo dienos iš savo kreditorių (hipotekos kreditorių) negauna sutikimo dėl ginčo turto pardavimo, nepašalina naudojimosi bei disponavimo ginčo turtu suvaržymų, kurie nebuvo nurodyti Preliminarios sutarties 3.2 punkte. Šalių susitarimu atsakovė (pirkėjas) T. G. firma „Axon“ pripažįstama kalta dėl ginčo turto pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo tuo atveju, jeigu iki pagrindinės ginčo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo paaiškėtų, kad pirkėjas nėra finansiškai pajėgus sumokėti preliminarioje sutartyje numatytą ginčo turto kainą (sutarties 4.6 punktas). Šalys Preliminaria sutartimi (6.1-6.3 punktai) ir Priedu Nr. 2 (2.1-2.3 punktai) sutarė, kad pirkėjo sumokėtas avansas atliks prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją. Jei pagrindinė ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartis iki numatyto termino nebus pasirašyta dėl pirkėjo kaltės (įskaitant atsisakymą bei vengimą sudaryti sutartį), tai jo sumokėta pardavėjams avanso suma liks pardavėjams (ieškovams) kaip pardavėjų patirtų minimalių nuostolių atlyginimas. Jei pagrindinė ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartis iki numatyto termino nebus pasirašyta dėl pardavėjų kaltės (įskaitant atsisakymą bei vengimą sudaryti sutartį), tai pardavėjai per 3 dienas privalės grąžinti pirkėjui jo sumokėtą avansą ir pirkėjas įgis teisę iš pardavėjų reikalauti baudos, lygios 15 000 Eur.

38Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad pagal šalių sudarytos Preliminarios sutarties ir jos priedų nuostatas atsakovės T. G. firmos „Axon“ sumokėtas avansas atlieka ne tik mokėjimo – atsiskaitymo, bet ir netesybų funkciją. Tačiau nei Preliminarios sutarties, nei jos priedų sąlygose nėra numatyta, kad atsakovei T. G. firmai „Axon“ iki nustatyto termino pabaigos nesumokėjus visos avanso sumos, atsakovė (pirkėjas) būtų pripažįstama kalta dėl pagrindinės ginčo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo. Tiek pagal Preliminarios sutarties ir jos priedų sąlygas atsakovės mokėtino avanso paskirtis buvo padengti dalį ginčo turto kainos. Taigi avanso sumokėjimas šiuo atveju buvo atskira atsakovės (pirkėjo) prievolė, kuri nelaikytina iš Preliminarios sutarties kilusia atsakovės prievole. Teismas, įvertinęs šias nustatytas aplinkybei bei atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus dėl avanso teisinės reikšmės preliminariosios sutarties sudarymo atveju, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovės visos nustatytos avanso sumos nesumokėjimas ieškovams iki nustatyto termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos, nesudaro pagrindo kilti atsakovės atsakomybei dėl pagrindinės ginčo turto pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo.

39Ieškovų reikalavimas 8 800 Eur nesumokėtą avansą subsidiariai priteisti iš T. G. firmos „Axon“ ir jos savininko T. G. taip pat yra grindžiamas T. G. firmos „Axon“ nemokumu. Šiuos ieškovų argumentus teismas laiko nepagrįstais. Pažymėtina, kad įmonės nemokumas yra konstatuojamas iškeliant įmonei bankroto bylą teismine ar neteismine tvarka. Rašytinių įrodymų apie tai, kad atsakovei T. G. firmai „Axon“ yra iškelta bankroto byla, ieškovai nepateikė. Byloje atsakovų pateikti rašytiniai įrodymai (išrašas iš T. G. firmos „Axon“ kasos knygos, kasos pajamų orderis Nr. AXO2017, PVM sąskaita-faktūra Nr. AXO2017027) patvirtina, kad atsakovės T. G. firmos „Axon“ pajamų likutis kasoje 2017 m. balandžio 27 d. sudarė 62 120,02 Eur (el. b. t.3, b. l. 146-148). Teismo vertinimu, minėtais įrodymais yra ne tik paneigiami ieškovų deklaratyvūs argumentai dėl atsakovės nemokumo, bet ir patvirtinama, kad šalių nustatytą pagrindinės ginčo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dieną (2017 m. balandžio 30 d.) atsakovė turėjo realias finansines galimybes ne tik sumokėti visą avansą, bet ir sumokėti Priede Nr. 3 nustatytą 40 000 Eur įmoką pagrindinės sutarties pasirašymo dienai (el. b. t.1, b. l. 119). Atsižvelgiant į tai, kad priede Nr. 3 šalys sutarė, jog visą ginčo turto kainą atsakovė (pirkėjas) ieškovams (pardavėjams) sumokės dalimis per penkerius metus po 15 955 Eur kas ketvirtį, atsakovei nebuvo būtina jau pagrindinės sutarties sudarymo metu turėti visos piniginių lėšų sumos, atitinkančios ginčo turto pardavimo kainą.

40Apibendrinant konstatuotina, kad ieškovai neįrodė, jog ginčo turto pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis buvo nesudaryta dėl atsakovės T. G. firmos „Axon“ kaltės, todėl ieškovų reikalavimas priteisti iš atsakovės T. G. firmos „Axon“ ir subsidiariai iš atsakovo T. G. 8 800 Eur nesumokėto avanso sumą kaip nuostolių atlyginimą dėl pagrindinės ginčo turto pirkimo – pardavimo sutarties nesudarymo atmestinas.

41Ieškovai prašė iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai priteisti 265,45 Eur palūkanas, mokėtinas nuo 8 800 Eur nesumokėto avanso bei 3 168 Eur priskaičiuotus delspinigius. Nurodė, kad Preliminariosios sutarties priede Nr. 3 šalys susitarė, kad už vėluojamas mokėti sumas bus skaičiuojamos 3 % metinės palūkanos, susitarė, kad vėluojant mokėti nustatytą sumą pagal grafiką, bus skaičiuojami 0,2 % delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną.

42Konstatavus, kad ieškovų reikalavimas dėl 8 800 Eur nesumokėto avanso priteisimo iš atsakovų yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, atitinkamai, negali būti tenkinamas ir išvestinis iš jo ieškovų reikalavimas dėl 265,45 Eur kompensuojamųjų palūkanų priteisimo. Kasacinio teismo išaiškinta, kad kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos – jomis tik kompensuojami dėl prievolės neįvykdymo patirti nuostoliai, todėl nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos gali būti įskaitytos į kompensacines palūkanas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Kasacinio teismo išaiškinta, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą kreditoriui iš skolininko reikalauti baudinių netesybų, t. y. ir nuostolių, ir netesybų visos sumos tuo pat metu. Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Nagrinėjamu atveju ieškovai neturi teisės reikalauti iš atsakovų priteisti ir 8 800 Eur nuostolių atlyginimo, kaip nesumokėto avanso, ir 3 168 Eur priskaičiuotų delspinigių. Kadangi ieškovų reikalaujamų priteisti nuostolių atlyginimo suma yra didesnė, todėl nuostolių atlyginimo suma apima ir 3 168 Eur delspinigių sumą. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovų reikalavimai dėl 265,45 Eur palūkanų ir 3 168 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir subsidiariai iš T. G. atmestini.

43Dėl įpareigojimo grąžinti raktus ir dokumentus bei dėl kompensacijų už naudojimąsi ginčo nekilnojamuoju turtu ir sunaudotą elektros energiją priteisimo

44Ieškovų reikalavimai įpareigoti atsakovus grąžinti ginčo nekilnojamojo turto raktus ir dokumentus bei priteisti iš atsakovų nuomos mokesčio kompensacijas už neteisėtą naudojimąsi ginčo turtu grindžiami tuo, jog atsakovai nuo 2017 m. gegužės 1 d. be teisinio pagrindo neatlygintinai naudojasi ieškovų ginčo turtu. Nurodoma, kad atsakovai ieškovams už naudojimąsi jų turtu turi sumokėti kompensaciją, kurios suma yra lygi nuomos mokesčio sumai, kurią ieškovai galėjo gauti iš ginčo turto nuomos, taip pat atsakovai turi padengti elektros energijos, kurią atsakovai sunaudojo vykdydami savo veiklą ginčo patalpose, išlaidas. Atsakovai nesutikimą su ieškovų reikalavimais grindžia tuo, jog jų naudojimąsis ginčo patalpomis yra teisėtas, nes ieškovai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki šiol leido atsakovei T. G. firmai „Axon“ ginčo turtą valdyti neatlygintinai.

45CK 6.629 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad panaudos sutartimi panaudos davėjas panaudos gavėjui perduoda nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą. Neatlygintinio naudojimosi daiktu sutarčiai atitinkamai taikomos CK 6.477 straipsnio 2 ir 3 dalių, 6.478, 6.479, 6.481 straipsnių, 6.489 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 6.501 straipsnio nuostatos (CK 6.629 str. 2 d.). Atsižvelgiant į CK 6.478 straipsnio 1 dalies normas, panaudos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė. Nekilnojamųjų daiktų panaudos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre (CK 6.478 str. 2 d.). Įstatymai nenustato panaudos sutarčiai konkrečios formos, jei ji sudaryta ne ilgesniam kaip vienerių metų terminui (CK 6.478 str.), todėl, šalims nesusitarus kitaip, trumpalaikė panaudos sutartis gali būti sudaryta bet kuria įstatymo nustatyta forma – žodine, rašytine arba notarine (CK 6.192, 1.72–1.74 str.). Įstatymo nustatytos rašytinės formos nesilaikymas, jei įstatymuose įsakmiai nenurodyta kitaip, nedaro rašytine forma sudarytos sutarties negaliojančios, tačiau pasunkina jos įrodinėjimą (CK 1.93 str. 1 ir 2 d.).

46Iš bylos medžiagos nustatyta, kad trečiasis asmuo G. Š. turėjo ieškovų įgaliojimą atstovauti ieškovams nustatant ir palaikant santykius su atsakove T. G. firma „Axon“ parduodant ieškovams nuosavybės teise priklausantį ginčo turtą (el. b. t.2, b. l. 56). 2016 m. rugpjūčio 9 d. elektroniniame laiške A. G. trečiasis asmuo nurodė, kad gavo ginčo turto savininkų „žodinį leidimą Jums naudotis patalpomis ir tuo pačiu perspėti likusį nuomininką dėl sutarties nutraukimo“ (el. b. t.1, b. l. 53). 2016 m. spalio 6 d. elektroniniame laiške A. G. trečiasis asmuo perdavė pardavėjo A. D. žodžius: ... „ mes jiems leidžiame nemokamai naudotis patalpomis“, ... „mūsų ketinimai yra tvirti, Jūs tai žinote.“ (el. b. t.1, b. l. 62). Atsiliepime į ieškinį atsakovai nurodė, kad ieškovai atsakovei T. G. firmai „Axon“ leido neatlygintinai naudotis ginčo turtu iki kol bus sudaryta pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis (el. b. t.2, b. l. 103-113). Priedo Nr. 2 prie Preliminarios sutarties 2.2 punkte šalys nustatė, kad tuo atveju, jei pagrindinė ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartis iki šio sutarties priedo 1.1 p. numatyto nebus pasirašyta dėl pirkėjo kaltės (įskaitant atsisakymą bei vengimą sudaryti sutartį), pirkėjas privalo per 5 darbo dienas, nuo šio numatyto termino pabaigos atlaisvinti pardavėjui priklausančias visas patalpas. Byloje nėra ginčo, kad iki šalių nustatyto termino (iki 2017 m. balandžio 30 d.) pagrindinė ginčo turto pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. 2017 m. gegužės 5 d. trečiasis asmuo G. Š. elektroniniu laišku pranešė A. G., kad Preliminari sutartis laikoma nutraukta ir pareikalavo iki 2017 m. gegužės 10 d. apleisti ginčo patalpas (el. b. t.1, b. l. 49).

47Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad tarp ieškovų ir atsakovės T. G. firmai „Axon“ buvo sudaryta terminuota žodinė panaudos sutartis, kurios pagrindu atsakovė įgijo teisę neatlygintinai naudotis ieškovams nuosavybės teise priklausančiu ginčo turtu iki ginčo turto pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, t .y. iki 2017 m. balandžio 30 d. šalių nustatyto termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos. Atsižvelgiant į 2017 m. gegužės 5 d. trečiojo asmens elektroniniame laiške perduotą ieškovų pranešimą atsakovei iki 2017 m. gegužės 10 d. apleisti ginčo patalpas, laikytina, kad nuo 2017 m. gegužės 11 d. atsakovė T. G. firma „Axon“ naudojasi ginčo patalpomis be teisinio pagrindo. Atsakovai neneigia fakto, kad jie ir šiuo metu naudojasi ginčo patalpomis.

48CK 4.95–4.97 straipsniuose įtvirtintos daiktinės teisės normos, reglamentuojančios savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. CK 4.95 straipsnyje įtvirtinta principinė asmens nuosavybės teisių apsaugos nuostata – savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacija). Teismui sprendžiant dėl turto išreikalavimo pagal ieškovo vindikacinį reikalavimą lemiamą reikšmę turi nustatymas, kas yra tikrasis turto savininkas. Vindikacinis ieškinys gali būti pareiškiamas tada, kai šalių nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2010; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

49Byloje nėra ginčo, kad ginčo turtas nuosavybės teise priklauso ieškovams ir kad ginčo turtu šiuo metu naudojasi atsakovai. Konstatavus, kad ginčo turtu atsakovai naudojasi be teisinio pagrindo, ir dėl to yra pažeidžiamos ieškovų teisės valdyti, bei naudotis ginčo turtu, sprendžiama, jog ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovus T. G. firmą „Axon“ ir T. G. grąžinti ieškovams visus ginčo turto raktus bei su ginčo turtu susijusius dokumentus yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 4.95 str.).

50Ieškovų reikalavimas dėl kompensacijos iš atsakovų priteisimo grindžiamas nepagrįstu atsakovų praturtėjimu sutaupius dėl nesumokėto ieškovams nuomos mokesčio už naudojimąsi ginčo turtu.

51Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo be pagrindo instituto (CK 6.237–6.242 str.) nuostatas, nurodė, kad niekas negali praturtėti svetimo nuostolio sąskaita be įstatyme ar sutartyje numatyto pagrindo. Kartu tai reiškia teisę išreikalauti iš kito asmens tai, ką šis nepagrįstai sutaupė, ar kitokią naudą, gautą kreditoriaus sąskaita. Teisinio reguliavimo sistemoje būdamas savarankiškas prievolės atsiradimo pagrindas, nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas teisės doktrinoje ar teismų praktikoje dažnai nurodomas kaip subsidiarus asmens teisių gynimo būdas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2014; 2014 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014; kt.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo (lot. actio de in rem verso), turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos. Pirma, turi būti nustatyta, ar atsakovas yra praturtėjęs dėl ieškovo veiksmų. Antra, turi būti nustatytas atsakovo praturtėjimą atitinkantis ieškovo turto sumažėjimas (atsakovas turi būti praturtėjęs ieškovo sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisti negalima, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių. Trečia, turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovo turto sumažėjimo ir atsakovo praturtėjimo. Ketvirta, atsakovo praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.). Penkta, nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Šešta, šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos. Septinta, ieškovas turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, t. y. nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; 2016 m. balandžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-236-611/2016 19 punktą; kt.). Nepagrįsto praturtėjimo institutas taikomas ne tik tais atvejais, kai asmuo nepagrįstai gauna turtą, bet ir tais atvejais, kai nepagrįstas praturtėjimas atsiranda nepagrįstai sutaupius (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2006; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; kt.).

52Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos nagrinėjamoje byloje ieškovų ieškinio reikalavimams taikyti nepagrįsto praturtėjimo institutą. Atsakovai neatlygintinai naudodamiesi ieškovams nuosavybės teise priklausančiu ginčo turtu sutaupė lėšas, kurias turėjo išleisti ginčo patalpų nuomos mokesčiui sumokėti. Bylos duomenys patvirtina, kad iki leisdami naudotis ginčo patalpomis, ieškovai ginčo patalpas nuomojo kitiems asmenims. Ši aplinkybė nustatyta iš 2016 m. rugpjūčio 9 d. elektroninio laiško, kuriame atsakovams leista naudotis ginčo turtu ir kartu jie informuoti apie ginčo turto nuomos sutarties su buvusiu šio turto nuomininku nutraukimą (el. b. t. 1, b. l. 53). Atsakovai ieškovų ginčo turtu naudojasi be teisinio pagrindo. Negaudami nuomos mokesčio ieškovai patiria nuostolius. Tarp ieškovų negauto nuomos mokesčio ir atsakovų praturtėjimo dėl nesumokėto nuomos mokesčio yra tiesioginis priežastinis ryšys. Patikslinto ieškinio pareiškimo dieną (2018 m. gegužės 5 d.) atsakovų praturtėjimas egzistavo, kadangi atsakovai ginčo patalpomis neteisėtai naudojasi jau nuo 2017 m. gegužės 11 d. Ieškovai negali apginti savo pažeistų teisių kitais pažeistų savininkų teisių gynimo būdais.

53Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę kito asmens neteisėtų veiksmų, yra žala, o piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Teismas ieškovų reikalavimą priteisti iš atsakovų kompensaciją dėl negauto nuomos mokesčio vertina kaip reikalavimą priteisti negautas pajamas (CPK 6.249 str.). Ieškovų reikalavimas atitinka kasacinio teismo praktikoje nustatytus kriterijus, kuriais remiantis patirti nuostoliai gali būti pripažįstami negautomis pajamomis: 1) pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais. Patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2011; kt.).

54Ieškovai prašo priteisti iš atsakovų kompensaciją dėl nesumokėto nuomos mokesčio už naudojimąsi gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )) ir gamybinėmis patalpomis (sandėliu) (unikalus Nr. ( - )). Byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro duomenimis pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), yra nebaigtas statyti, jo baigtumas sudaro 86 %, bendras plotas 768,70 kv. m, naudingas plotas 254,94 kv. m (el. b. t. 1, b. l. 10), pastatas – sandėlis, unikalus Nr. ( - ), yra baigtas, jo pagrindinė naudojimo paskirtis yra sandėliavimo, bendras plotas 1 190,91 kv. m, o pagrindinis plotas yra 1 110,38 kv. m (el. b. t. 1, b. l. 13). Ieškovų prašomas priteisti kompensacijos už naudojimąsi gyvenamuoju namu dydis yra 63 294,76 Eur, o kompensacijos už naudojimąsi sandėliu dydis – 38 371,12 Eur. Ieškovai nuomos mokestį skaičiuoja už 358 dienų (nuo 2017 m. gegužės 10 d. iki 2018 m. gegužės 3 d.), remdamiesi nekilnojamojo turto pardavimo portalo www.aruodas.lt duomenimis už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. ir taikydami atitinkamai 7,05 Eur/kv. m per mėnesį gyvenamam namui bei 2,67 Eur/kv. m per mėnesį mokesčio tarifą. Atsakovai nurodė, kad jiems nekilo pareigos mokėti ieškovams nuomos mokestį, be to ieškovų reikalaujamos kompensacijos suma yra per didelė, tačiau nesutikdami su kompensacijos dydžiu, savo teiginiams pagrįsti atsakovai jokių įrodymų nepateikė.

55Teismas kritiškai vertina ieškovų pateiktus nekilnojamojo turto pardavimo portalo www.aruodas.lt duomenis, kurių pagrindu ieškovai apskaičiavo prašomos priteisti kompensacijos dydį. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovų pateikta namų nuomos kainų statistika (el. b. t.2, b. l. 39) yra paimta visos Lietuvos mastu, o ne tos vietovės, t. y. Kauno rajono, kurioje yra ieškovų ginčo turtas. Ieškovai nepagrįstai nuomos mokestį skaičiuoja nuo ginčo namo bendrojo ploto (768,70 kv. m), o ne nuo namo naudingo ploto (254,94 kv. m), kuris yra tris kartus mažesnis nei naudingas plotas. Taigi, akivaizdu, kad dėl tokio neteisingo apskaičiavimo kompensacijos suma už naudojimąsi ginčo namu nepagrįstai padidėjo tris kartus. Ieškovų pateiktuose skaičiavimuose liko neįvertinta svarbi aplinkybė dėl 86 % ginčo namo baigtumo. Pažymėtina, kad iš ieškovų pateiktų ginčo namo nuotraukų matyti, kad naudojama tik pusė ginčo namo pirmo aukšto patalpų. Teismo vertinimu nurodytos aplinkybės taip pat sudaro pagrindą mažinti ginčo namo kompensacijos sumą. Ieškovai skaičiuodami kompensacijos dydį už naudojimąsi ginčo sandėliu nepagrįstai vadovavosi gamybos ir pramonės patalpų paskirties nuomos kainų statistika (el. b. t.2, b. l. 28). Ginčo sandėlio paskirtis yra sandėliavimo. Teismo vertinimu sandėliavimo patalpų nuomos kaina dėl žemesnių reikalavimų keliamų šios paskirties patalpų įrengimo kokybei yra mažesnė nei gamybos ir pramonės patalpų nuomos kaina. Nuomos mokesčio suma nepagrįstai apskaičiuota nuo ginčo sandėlio bendrojo ploto (1 190,91 kv. m), o ne nuo pagrindinio ploto ( 1 110,38 kv. m). Teismo vertinimu ginčo namo nuomos kaina 5 275 Eur mėnesiui (63 294,75/12) ir atitinkamai ginčo sandėlio nuomos kaina mėnesiui 3 198 Eur (38371,12/12) neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų (CK 1.5 str.).

56Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad visiško žalos atlyginimo principo esmė ta, jog žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m balandžio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2010; 2012 m. gegužės 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012; 2017 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-286-313/2017 52 punktą). Teismo vertinimu ieškovų apskaičiuotos kompensacijų sumos vadovaujantis išimtinai nekilnojamojo turto pardavimo portalo www.aruodas.lt duomenimis, neįvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių, neatspindi realių ieškovų negautų pajamų, todėl visos ieškovų reikalaujamos sumos priteisimas iš atsakovų sudarytų sąlygas ieškovams nepagrįstai praturtėti atsakovų sąskaita. Atsižvelgiant į tai sprendžiama, kad nagrinėjamu atveju ieškovai įrodė pagrindą prievolei dėl jų žalos atlyginimo atsirasti, tačiau jų reikalaujamos priteisti kompensacijos (negautų pajamų) dydis laikytinas nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

57Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, jog tais atvejais, kai šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas, reiškia, kad tuo atveju, kai žalos padarymo faktas, kaip pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti, yra įrodytas, ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas tik tuo pagrindu, kad suinteresuota šalis tinkamai neįrodė patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

58Iš byloje trečiojo asmens G. Š. 2017 m. lapkričio 2 d. elektroninio laiško A. G. turinio matyti, kad trečiasis asmuo persiuntė A. G. ieškovių T. D. ir K. D. nuomos mokesčio už ginčo sandėlio ir namo apskaičiavimus (el. b. t.2, b. l. 51). Ieškovės prašė trečiojo asmens perduoti atsakovams informaciją, kad atsakovai yra skolingi už sandėlio nuomą (nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.) už 14 mėnesių x1822,09 Eur/mėn. = 25 509,26 Eur, o už namo nuomą (nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.) už 9 mėnesius x 1176,11 Eur/mėn. = 10 684,99 Eur, iš viso 36 194,25 Eur. Ieškovės iš atsakovų pareikalavo sumokėti 17 997,55 Eur (36194,25-18196,70), įskaitydamos atsakovų jau sumokėtą 18 196,70 Eur sumą. Ieškovai ieškiniu reikalaujamą priteisti nuomos kainą per mėnesį už ginčo namą padidino beveik penkis kartus, o nuomos kainą per mėnesį už ginčo sandėlį vos ne dvigubai. Sprendžiant dėl kompensacijos dydžio nustatymo teismo vertinimu svarbia laikytina aplinkybė, kad atsakovai šioje byloje įrodinėdami, jog ginčo turto pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovų kaltės, ieškovams sumokėtos (16 200 Eur) avanso dalies priteisti iš ieškovų nereikalauja. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, sprendžiama, jog 1 500 Eur nuomos mokestis per mėnesį už naudojimąsi ginčo sandėliu bei 800 Eur nuomos mokestis per mėnesį už naudojimąsi ginčo namu atitiks teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str.). Atsižvelgiant į tai, už naudojimąsi ginčo namu kompensacijos suma yra 5 868,49 Eur (500x12x357/365), o už naudojimąsi ginčo sandėliu kompensacijos suma yra 15 258,08 Eur (1300x12x357/365), kur 357 dienos (nuo 2017 m. gegužės 11 d. iki 2018 m. gegužės 3 d.).

59Juridinių asmenų registro duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) T. G. yra T. G. firmos „Axon“ savininkas. Subsidiarioji atsakomybė gali kilti tik įstatymų ar sutartyje nustatytais atvejais (CK 6.245 str. 5 d.). Individualios įmonės savininkas subsidiariai savo asmeniniu turtu ar jam tenkančia bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalimi atsako už įmonės turtines prievoles, kurioms padengti nepakanka įmonės turto (CK 2.50 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovams iš atsakovės T. G. firmos „Axon“ ir subsidiariai iš atsakovo T. G. priteistina 5 868,49 Eur kompensacija už naudojimąsi ginčo namu.

60CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta solidariosios skolininkų pareigos prezumpcija, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Byloje nėra ginčo, kad ginčo sandėliu naudojosi atsakovės T. G. firma „Axon“ ir UAB „Armolita“. Juridinių asmenų registro duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad UAB „Armolita“ yra įregistruota 2016 m. rugsėjo 5 d., UAB „Armolita“ direktorė nuo 2017 m. birželio 8 d. yra A. G.. Byloje pridėti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad T. G. firma „Axon“ 2018 m. balandžio 3 d. perdavė visas savo funkcijas ir pareigas pagal jos sudarytas paslaugų sutartis su klientais bei įrenginius ir įrankius bei kitas priemones, reikalingas baldams gaminti, atsakovei UAB „Armolita“ (el. b. t.3, b. l. 150, 153). Atsižvelgiant į šią aplinkybę, laikytina, kad nuo 2017 m. gegužės 11 d. iki 2018 m. balandžio 3 d. (327 d.) ginčo sandėliu atsakovės T. G. firma „Axon“ ir UAB „Armolita“ naudojosi bendrai, o nuo 2018 m. balandžio 4 d. iki 2018 m. gegužės 3 d. (30 d.) ginčo sandėliu naudojosi tik UAB „Armolita“. Todėl ieškovams solidariai iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir UAB „Armolita“ bei subsidiariai iš T. G. priteistina 13 975,89 Eur (1300x12x327/365) kompensacija už naudojimąsi ginčo sandėliu (CK 2.50 str. 4 d., 6.6 str. 3 d., 6.249 str. 1 d.). Ieškovams iš atsakovės UAB „Armolita“ priteistina 1 282,19 Eur (1300x12x30/365) kompensacija už naudojimąsi ginčo sandėliu (CK 6.249 str. 1 d.).

61Ieškovai prašė priteisti iš atsakovų 3 613,62 Eur už sunaudotą elektros energiją. Teismo posėdžio metu ieškovai sutiko sumažinti reikalavimą dėl atlyginimo už sunaudotą elektros energiją priteisimo iki 2 731 Eur. Atsakovai ieškinio reikalavimą dėl 2 731 Eur atlyginimo už sunaudotą elektros energiją priteisimo pripažino ir su šiuo patikslinto ieškinio reikalavimu sutiko. Atsakovų 2 731 Eur skola už sunaudotą elektros energiją elektros energijos tiekėjui AB „Energijos skirstymo operatorius“ patvirtinta byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (el. b. t. 3, b. l. 182-184), todėl esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, ieškovams solidariai iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir UAB „Armolita“ bei subsidiariai iš T. G. priteistina 2 731 Eur atlyginimas už sunaudotą elektros energiją.

62CK 6.37 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Procesinės palūkanos atlieka kompensuojamąją funkciją, nes jos skirtos atlyginti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusius, kreditoriaus nuostolius, o pagrindas jas priteisti yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju ir dėl to jo kreditorius kreipėsi į teismą. Taigi prievolė mokėti procesines palūkanas yra išvestinė, o ne savarankiška, todėl nustačius teisinį pagrindą atsakovų solidariajai atsakomybei taikyti, pareiga mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už praleistą piniginės prievolės atlyginti žalą įvykdymo terminą taip pat yra solidarioji (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2012; 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2013 ir kt.).

63Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovams iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo iš atsakovų priteistų sumų nuo ieškinio priėmimo dienos (2018 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

65Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

66Ieškovų atstovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovų 1 935 Eur advokato pagalbos išlaidoms apmokėti (el. b. t. 3, b. l. 128). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė T. D. ieškovams byloje atstovavusiam advokatui sumokėjo 1935 Eur (el. b. t. 3, b. l. 129-130). Ieškovė T. D. už ieškinį sumokėjo 1 969 Eur žyminį mokestį (el. b. t. 1, b. l. 148, t. 2, b. l. 29).

67Atsakovai šioje byloje patyrė iš viso 1960 Eur advokato pagalbos išlaidų (el. b. t. 3, b. l. 157-164). Advokatams T. G. sumokėjo 380 Eur, kas sudaro 19 % (380/1960x100) nuo visos išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumos, UAB „Armolita“ sumokėjo 380 Eur, kas sudaro 19 % (380/1960x100) nuo visos išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumos, T. G. firma „Axon“ sumokėjo 1 200 Eur, kas sudaro 62 % (1200/1960x100) nuo visos išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumos.

68Teismas įvertinęs šalių atstovų pateiktą procesinių dokumentų kiekį (buvo teikiami ieškinys, atsiliepimas į ieškinį, paruošiamieji dokumentai, priešieškinys ir patikslintas ieškinys bei atsiliepimas į priešieškinį) bei į tai, kad byloje vyko trys teismo posėdžiai, kurių bendra suapvalinta trukmė yra 6 val., sprendžia, jog šalių patirtos advokato pagalbos išlaidos neviršija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių.

69Nagrinėjamoje byloje 2019 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovės T. G. firmos „Axon“ ieškinys atsakovams K. D., T. D., D. D. dėl ginčo turto pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimo, kuriuo buvo reiškiamas 360 000 Eur turtinis reikalavimas, paliktas nenagrinėtas ieškovei nesumokėjus nustatyto žyminio mokesčio. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad T. G. firmos „Axon“ ieškinys K. D., T. D., D. D., dėl ginčo turto pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimo paliktas nenagrinėtas dėl T. G. firmos „Axon“ nesumokėto žyminio mokesčio, laikytina, kad 2019 m. vasario 1 d. nutartimi procesinis sprendimas dėl T. G. firmos „Axon“ ieškinio yra priimtas K. D., T. D. ir D. D. naudai. Ieškovų K. D., T. D., D. D. ieškinio atsakovams T. G. firmai „Axon“, T. G. ir UAB „Armolita“ turtinis reikalavimas patenkintas 20 % (23857,57/117512,95x100), o neturtinis reikalavimas – 100 %, todėl bendrai buvo patenkinta 60 % (120/2) ieškovų ieškinio reikalavimų. Įvertinus tai, jog T. G. firmos „Axon“ pareikšto ieškinio palikimas nenagrinėtu yra prilygintas palankaus ieškovams teismo procesinio sprendimo priėmimui, laikytina, kad iš viso ieškovų patenkintų reikalavimų byloje dalis sudaro 80 % ((60+100)/2), iš viso atsakovų patenkintų reikalavimų byloje dalis sudaro 20 %. Šiomis proporcijomis paskirstytinos šalių byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos bei iš šalių priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

70Bylos duomenys patvirtina, kad visas ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas 3 904 Eur apmokėjo ieškovė T. D.. Ieškovei T. D. iš kiekvieno atsakovo priteistina po 1 041,06 Eur (3904x80%/3) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 str. 2 d., 98 str.).

71Atsakovams iš ieškovų priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 392 Eur (1960x20%). Kiekvienam atsakovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovų lygiomis dalimis proporcingai kiekvieno iš atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų daliai. Atsakovei T. G. firmai „Axon“ iš kiekvieno ieškovo lygiomis dalimis priteistina po 81,01 Eur (392x62%/3), atsakovams T. G. ir UAB „Armolita“ iš kiekvieno ieškovo lygiomis dalimis priteistina po 24,83 Eur (392x19%/3) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 str. 2 d., 98 str.).

72Valstybė šioje byloje patyrė 31,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Valstybei kiekvienas ieškovas turi atlyginti po 2,09 Eur (31,40x20%/3), o kiekvienas atsakovas po 8,37 Eur (31,40x80%/3) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi kiekvienam iš ieškovų tenkanti išlaidų suma (2,09 Eur) yra mažesnė nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (redakcija įsigaliojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.) nustatyta 3 Eur minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl iš ieškovų valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.). Valstybei priteistina iš kiekvieno atsakovo po 8,37 Eur (31,40x80%/3) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

73Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

74Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 29 d. nutartimi ieškovės T. G. „Axon“ firmos ieškinio reikalavimų dėl ginčo turto pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones: 1) įrašą Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre draudžiantį atsakovams K. D., T. D., D. D. perleisti nuosavybės teises nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esančius A. S. g. 58, ( - ); žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esančius A. S. g. 60, ( - ); 2) uždraudė atsakovams K. D., T. D. ir D. D. išnuomoti ar perduoti naudotis tretiesiems asmenims panaudos sutarties pagrindu nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esančius A. S. g. 58, ( - ); žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esančius A. S. g. 60, ( - ).

75Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovės T. G. firmos „Axon“ ieškinys atsakovams K. D., T. D., D. D. dėl ginčo turto pirkimo - pardavimo sutarties patvirtinimo paliktas nenagrinėtas ir minėta nutartis yra įsiteisėjusi, neliko teisinio pagrindo taikyti nurodytus apribojimus ginčo turtui, todėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo naikintina (CPK 150 str. 2 d.)

76Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais,

Nutarė

77Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

78Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) iš atsakovės

79T. G. firmos „Axon“ (j. a. k. 134378538) ir subsidiariai iš atsakovo T. G. (a. k. ( - ) 5 868,49 Eur (penkių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų 49 centų) kompensaciją už naudojimąsi pastatu - gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), esančiu A. S. g. 60, ( - ), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 5 868,49 Eur (penkių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų 49 centų) priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2018 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

80Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) iš solidariai iš atsakovių T. G. firmos firmos „Axon“ (j. a. k. 134378538) ir uždarosios akcinės bendrovės „Armolita“ (j. a. k. 304386463) ir subsidiariai iš atsakovo T. G. (a. k. ( - ) 13 975,89 Eur (trylikos tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt penkių eurų 89 centų) kompensaciją už naudojimąsi pastatu - sandėliu, unikalus Nr. ( - ), esančiu A. S. g. 58, ( - ), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 13 975,89 Eur (trylikos tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt penkių eurų 89 centų) priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2018 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

81Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Armolita“ (j. a. k. 304386463) 1 282,19 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 19 centų)

82kompensaciją už naudojimąsi pastatu - sandėliu, unikalus Nr. ( - ), esančiu A. S. g. 58, ( - ), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 1 282,19 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 19 centų) priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2018 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

83Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) iš solidariai iš atsakovių T. G. firmos „Axon“ (j. a. k. 134378538) ir uždarosios akcinės bendrovės „Armolita“ (j. a. k. 304386463) ir subsidiariai iš atsakovo T. G. (a. k. ( - ) 2 731,00 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt vieno euro) atlyginimą už sunaudotą elektros energiją, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 2 731,00 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt vieno euro) priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo dienos (2018 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

84Įpareigoti atsakovus T. G. firmą „Axon“ (j. a. k. 134378538) ir T. G. (a. k. ( - ) perduoti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) visus pastato - sandėlio, unikalus Nr. ( - ), esančio A. S. g. 58, ( - ) ir gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio A. S. g. 60, ( - ) raktus ir kitus su šiuo nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus.

85Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

86Priteisti ieškovei T. D. (a. k. ( - ) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ (j. a. k. 134378538), uždarosios akcinės bendrovės „Armolita“ (j. a. k. 304386463) ir T. G. (a. k. ( - ) po 1 041,06 Eur (vieną tūkstantį keturiasdešimt vieną eurą 6 centus) iš kiekvieno atsakovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

87Priteisti atsakovei T. G. firmai „Axon“ (j. a. k. 134378538) iš ieškovų K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) po 81,01 Eur (aštuoniasdešimt vieną eurą 1 centą) iš kiekvieno ieškovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

88Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Armolita“ (j. a. k. 304386463) iš ieškovų K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) po 24,83 Eur (dvidešimt keturis eurus 83 centus) iš kiekvieno ieškovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

89Priteisti atsakovui T. G. (a. k. ( - ) iš ieškovų K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( - ) po 24,83 Eur (dvidešimt keturis eurus 83 centus) iš kiekvieno ieškovo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

90Priteisti valstybei iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ (j. a. k. 134378538), uždarosios akcinės bendrovės „Armolita“ (j. a. k. 304386463) ir T. G. (a. k. ( - ) po 8,37 Eur (aštuonis eurus 37 centus) iš kiekvieno atsakovo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti. Valstybei priteistas sumas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

91Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1339-920/2018 taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

92Sprendimui įsiteisėjus, sprendimo kopijas išsiųsti Registrų centrui, Turto arešto aktų registrui sprendimo dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdymui.

93Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Laurai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovai K. D., T. D. ir D. D. patikslintame ieškinyje prašė:... 4. 1) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai priteisti 8 800... 5. 2) iš atsakovo T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai priteisti 63... 6. 3) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir UAB „Armolita“ solidariai, o... 7. 4) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir UAB „Armolita“ solidariai, o... 8. 5) įpareigoti atsakovus T. G. firmą „Axon“ ir T. G. nedelsiant perduoti... 9. 6) iš atsakovo T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai priteisti 5... 10. 7) iš atsakovės UAB „Armolita“ priteisti 5 (penkių) procentų dydžio... 11. 8) iš atsakovų priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.... 12. Dėl avanso priteisimo... 13. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio 5 d. atsakovė T. G. firma „Axon“... 14. Dėl neatlygintino naudojimosi nekilnojamuoju turtu... 15. Ieškovai nurodė, kad atsakovai nuo 2016 m. spalio 5 d., kada buvo sudarytas... 16. Dėl trukdymo įgyvendinti nuosavybės teises ... 17. Ieškovai nurodė, kad jiems 2018 m. balandžio mėnesio pabaigoje atvykus į... 18. Dėl atsakovo T. G. procesinio statuso... 19. Ieškovai nurodė, kad atsakovas T. G. yra T. G. firmos „Axon“ savininkas,... 20. Ieškovų atstovas sutiko sumažinti iki 2 731 Eur ieškinio reikalavimą dėl... 21. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovai prašė patikslintą ieškinį... 22. Dėl avanso priteisimo... 23. Atsakovai nesutiko, kad pagrindinė ginčo turto pirkimo - pardavimo sutartis... 24. Dėl neatlygintino naudojimosi nekilnojamuoju turtu... 25. Atsakovai nesutiko su ieškinio reikalavimu priteisti iš jų kompensaciją... 26. Dėl trukdymo įgyvendinti nuosavybės teises... 27. Atsakovai nesutiko su ieškinio reikalavimu nedelsiant perduoti atsakovams... 28. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai sumažintą ieškinio reikalavimą... 29. Patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.... 30. Faktinės aplinkybės... 31. 2016 m. spalio 5 d. atsakovė T. G. firma „Axon“ (pirkėjas) ir ieškovai... 32. Dėl avanso, palūkanų ir delspinigių priteisimo... 33. Ieškovai reikalauja priteisti iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G.... 34. Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl avanso teisinės... 36. Ieškovai reikalauja priteisti iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G.... 37. Nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą, dėl kurios iš šalių veiksmų... 38. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad pagal šalių sudarytos... 39. Ieškovų reikalavimas 8 800 Eur nesumokėtą avansą subsidiariai priteisti... 40. Apibendrinant konstatuotina, kad ieškovai neįrodė, jog ginčo turto... 41. Ieškovai prašė iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ ir T. G. subsidiariai... 42. Konstatavus, kad ieškovų reikalavimas dėl 8 800 Eur nesumokėto avanso... 43. Dėl įpareigojimo grąžinti raktus ir dokumentus bei dėl kompensacijų už... 44. Ieškovų reikalavimai įpareigoti atsakovus grąžinti ginčo nekilnojamojo... 45. CK 6.629 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad panaudos sutartimi panaudos... 46. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad trečiasis asmuo G. Š. turėjo ieškovų... 47. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad tarp ieškovų ir... 48. CK 4.95–4.97 straipsniuose įtvirtintos daiktinės teisės normos,... 49. Byloje nėra ginčo, kad ginčo turtas nuosavybės teise priklauso ieškovams... 50. Ieškovų reikalavimas dėl kompensacijos iš atsakovų priteisimo grindžiamas... 51. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas nepagrįsto praturtėjimo ar... 52. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog nagrinėjamu... 53. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą negautos... 54. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovų kompensaciją dėl nesumokėto nuomos... 55. Teismas kritiškai vertina ieškovų pateiktus nekilnojamojo turto pardavimo... 56. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad visiško žalos atlyginimo... 57. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalyje... 58. Iš byloje trečiojo asmens G. Š. 2017 m. lapkričio 2 d. elektroninio laiško... 59. Juridinių asmenų registro duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) T. G. yra T. G.... 60. CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta solidariosios skolininkų pareigos... 61. Ieškovai prašė priteisti iš atsakovų 3 613,62 Eur už sunaudotą elektros... 62. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad skolininkas taip pat privalo... 63. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovams... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 65. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 66. Ieškovų atstovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovų 1 935 Eur... 67. Atsakovai šioje byloje patyrė iš viso 1960 Eur advokato pagalbos išlaidų... 68. Teismas įvertinęs šalių atstovų pateiktą procesinių dokumentų kiekį... 69. Nagrinėjamoje byloje 2019 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovės T. G. firmos... 70. Bylos duomenys patvirtina, kad visas ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas... 71. Atsakovams iš ieškovų priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 392... 72. Valstybė šioje byloje patyrė 31,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 73. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 74. Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 29 d. nutartimi ieškovės T. G.... 75. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 1 d.... 76. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais,... 77. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 78. Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( -... 79. T. G. firmos „Axon“ (j. a. k. 134378538) ir subsidiariai iš atsakovo T. G.... 80. Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( -... 81. Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( -... 82. kompensaciją už naudojimąsi pastatu - sandėliu, unikalus Nr. ( - ),... 83. Priteisti ieškovams K. D. (a. k. ( - ) T. D. (a. k. ( - ) ir D. D. (a. k. ( -... 84. Įpareigoti atsakovus T. G. firmą „Axon“ (j. a. k. 134378538) ir T. G. (a.... 85. Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 86. Priteisti ieškovei T. D. (a. k. ( - ) iš atsakovų T. G. firmos „Axon“... 87. Priteisti atsakovei T. G. firmai „Axon“ (j. a. k. 134378538) iš ieškovų... 88. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Armolita“ (j. a. k.... 89. Priteisti atsakovui T. G. (a. k. ( - ) iš ieškovų K. D. (a. k. ( - ) T. D.... 90. Priteisti valstybei iš atsakovų T. G. firmos „Axon“ (j. a. k. 134378538),... 91. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartimi... 92. Sprendimui įsiteisėjus, sprendimo kopijas išsiųsti Registrų centrui, Turto... 93. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...