Byla 2S-2270-264/2012
Dėl žemės, už kurią buvo sumokėta pagal preliminariąją sutartį, ir baudos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų G. N. K., A. J. atskiruosius skundus dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-535-393/2012 pagal ieškovės V. C. ieškinį atsakovams G. N. K. ir A. J., tretieji asmenys: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Lazdijų skyrius ir K. S., dėl žemės, už kurią buvo sumokėta pagal preliminariąją sutartį, ir baudos priteisimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės G. N. K. 3,2 ha žemės, iš 4,75 ha žemės grąžintinos atsakovės tėvo J. P. vardu pagal 2008 m. gegužės 13 d. Alytaus apskrities viršininko patvirtintą išvadą Nr. ( - ), priteisti solidariai iš atsakovės G. N. K. ir atsakovo A. J. 50 000 Lt baudą pagal preliminariosios sutarties dėl turto pirkimo-pardavimo 6 punktą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždėti areštą UAB „Hidrotechnika“ suprojektuotiems 4 žemės sklypams ( - ) kadastro vietovėje Lazdijų rajone ir 6 žemės sklypams ( - ) kadastro vietovėje Lazdijų rajone, grąžintiniems J. P. pagal 2008 m. gegužės 13 d. Alytaus apskrities viršininko patvirtintą išvadą Nr. ( - ); uždėti areštą atsakovų G. N. K. ir A. J. turtui ir piniginėms lėšoms ieškinio reikalavimo sumai.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Lazdijų rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies; ieškovės V. C. reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovams G. N. K. ir A. J. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nesant ar neužtenkant – jiems priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, neviršijant pareiškime nurodytos sumos, t. y. ne didesnei kaip 50 000 Lt sumai, leidžiant atsakovams iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove ir naudotis areštuotu turtu (jeigu jie tokio turto turi) pagal jo tiesioginę paskirtį, bei uždraudžiant atsakovams areštuotu turtu disponuoti; likusioje dalyje prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovė, prašydama taikyti areštą nekilnojamajam turtui – žemės sklypams nepilnai nurodė, kokiam turtui prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę, t. y. nenurodyti turtą identifikuojantys duomenys, tiksli turto buvimo vieta, trumpas turto aprašymas, turto savininkas. Teismas neturi procesinės pareigos už proceso šalį, reiškiančią prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, aiškintis tikslių turto duomenų. Tikėtina, jog didelė ieškinyje pareikšto turtinio reikalavimo suma – 50 000 Lt gali padidinti būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovų finansinė padėtis nėra žinoma, ieškovė tikėtinai pagrindė reikalavimą, todėl teismas sprendė, kad kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovė G. N. K. atskiruoju skundu (b. l. 41-43) prašo panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012-08-13 nutartį dalyje dėl arešto G. N. K. atžvilgiu taikymo.

8Atsakovas A. J. atskiruoju skundu (b. l. 45-47) prašo panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012-08-13 nutartį dalyje dėl arešto A. J. atžvilgiu taikymo. Atskiruosius skundus apeliantai grindžia analogiškais argumentais:

91. Teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėjo preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Apeliantų nuomone, išnagrinėjus bylą iš esmės, ieškovei palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas. Preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties 6 p. numatyta, kad 50000 Lt baudą G. N. K. moka tik vienu atveju - jeigu atsisakytų iki 2018-11-19 parduoti jiems žemės sklypą (4,75 ha), į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės pagal 2008 m. gegužės 13 d. Alytaus apskrities viršininko patvirtintą išvadą Nr. ( - ). Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad G. N. K. atsisako ateityje parduoti jai ar abiems akceptantams žemės sklypą, o apeliantė neketino ir neketina tai daryti. Be to, netesybos prašomos priteisti pagal sąlygą, dėl kurios apeliantė nesitarė su ieškove. Ieškovė grindžia savo reikalavimą dėl baudos priteisimo kitomis aplinkybėmis: įgaliojimo panaikinimo ir konkrečiai neįvardintų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Ieškovės reikalavimas priteisti netesybas yra neteisėtas, t. y. be faktinio pagrindo (raštiško šalių susitarimo), todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo jokio tam pagrindo.

102. Turto arešto mastas yra netinkamai nustatytas. Apeliantė įsipareigojo sumokėti 50000 Lt baudą ieškovei ir atsakovui kartu, bet ne 50000 Lt tik vienai ieškovei. Tokio dydžio baudą apeliantė turi mokėti tik tuo atveju, jei abiems akceptantams atsisakys parduoti žemės sklypus (3,2 ha ieškovei ir 1,55 ha atsakovui). Net ir tuo atveju, jei būtų pateikti įrodymai bei rašytinis susitarimas pagrindžiantys ieškovės reikalavimą dėl netesybų mokėjimo ir Sutarties nevykdymo jos atžvilgiu, ieškovei galėtų būti priteista tik dalis netesybų, proporcingai tenkančių jos įsigyjamam žemės sklypui, t. y. tik 33684,21 Lt. Todėl akivaizdu, kad net ir reikalavimo suma yra nepagrįsta įrodymais bei prieštaraujanti pačios ieškovės pasirašytos Sutarties sąlygoms.

113. Teismas neatkreipė dėmesio į Sutarties 1 punkto sąlygą, pagal kurią apeliantė G. N. K. siūlė parduoti ieškovei ir apeliantui A. J. tik jai nuosavybės teise priklausanti 4,75 ha žemės sklypą. Ieškovė įrodymų apie tai, kad apeliantei ieškinio pateikimo dienai priklausytų tokio didžio sklypas nepateikė. Todėl akivaizdu, ir tai, kad apeliantė net teoriškai negalėjo pažeisti savo vienintelio Sutarties įsipareigojimo, už kurį jai numatytos netesybos, nes šiuo metu ne tik kad minėtas žemės sklypas jai nepriklauso nuosavybės teise, bet ir iš vis žemės sklypas dar nėra suformuotas kaip nekilnojamojo turto objektas , t. y. dar nėra ko atsisakyti parduoti ir atitinkamai reikalauti priteisti.

12Ieškovė V. C. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 66-67) prašo atskirąjį skundą atmesti, Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Apeliantė jau yra gavusi iš ieškovės pinigus už grąžintiną žemę. Įgaliojimų ieškovei panaikinimas ir suteikimas analogiško įgaliojimo K. S. su analogiškomis teisėmis valdyti ir disponuoti žeme, ją parduoti, mainyti, išnuomoti ar kitaip perleisti, gauti pinigus ir kt. patvirtina, kad atsakovė atsisako ieškovei parduoti žemę. Pasirašydama atsakovo A. J. pasižadėjimą, kuriame jis tvirtina, kad visus pinigus už žemę sumokėjo būtent jis, o ne ieškovė, apeliantė galutinai įrodo, jog ieškovės atžvilgiu elgiasi nesąžiningai ir nevykdys Preliminariosios sutarties sąlygos - parduoti žemę ieškovei, o apeliantė yra pasirengusi žemę parduoti vienam A. J.. Tuo pagrindu Preliminariosios sutarties šalis - A. J. solidariai atsakingas už G. N. K. sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Sutarties 1 punkte teisingai nurodyta, kad oferentas siūlo pirkti jam nuosavybės teise priklausančią žemę, grąžintiną pagal 2008-05-13 Alytaus apskrities viršininko patvirtintą Išvadą Nr. ( - ), kaip valstybės išperkamą žemę. Apskrities viršininko išduodamas dokumentas - Išvada sutartyje vartojamas kaip savaime aiškus, įstatymu patvirtintas ir reglamentuotas dokumentas, kurio pagrindu atkuriama nuosavybės teisė į žemę.

13Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Lazdijų skyrius atsiliepimais į atskiruosius skundus (b. l. 69-71; 73-75) prašo įvertinti šalių reikalavimų pagrįstumą ir sprendimą priimti teismo nuožiūra. Pirkimo–pardavimo sutartis bei priėmimo–perdavimo aktas turi būti sudarytas iki 2018-11-19, todėl atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad atsakovė nepažeidė sutartinių įsipareigojimų, be to byloje nėra duomenų, kad atsakovė atsisako parduoti sutartyje nurodytus žemės sklypus.

14IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

15Atskirieji skundai tenkintini.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17Laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti atitinkamų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas šių priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia jų ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

18Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas, visų pirma, turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad ieškovui bus priimtas palankus sprendimas. Jeigu preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuomet kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susiję kriterijai tampa teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios bylos nagrinėjimui iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-560/2012).

19Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 19 d. buvo sudaryta Preliminarioji sutartis dėl turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo (b. l. 9-10), kuria apeliantė G. N. K. (oferentas) pasiūlė ieškovei V. C. (akceptantui) ir atsakovui A. J. (akceptantui) pirkti jai nuosavybės teise priklausantį 4,75 ha (3,2 ha ieškovei ir 1,55 ha atsakovui) žemės sklypą, esantį Lazdijų rajono savivaldybėje, priklausantį jai pagal 2008 m. gegužės 13 d. Alytaus apskrities viršininko patvirtintą išvadą Nr. ( - ), į kokią kadastrinę vietovę jis bebūtų perkeltas ir kokio dydžio bebūtų (Sutarties 1 p.). Akceptantai pasiūlymus priėmė ir įsipareigojo minėto turto pirkimo–pardavimo sutartį bei priėmimo–perdavimo aktą sudaryti iki 2018-11-19 (Sutarties 2 p.). Jeigu akceptantai nevykdo savo įsipareigojimų, tai jie sumoka 50 000 Lt baudą oferentui, o jeigu oferentas atsisako parduoti minėtą turtą, jis sumoka 50 000 Lt baudą akceptantams (Sutarties 6 p.).

20Laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti pareikštus reikalavimus, o teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti ne tik formalią jų atitiktį ieškovo siekiamam galutiniam rezultatui, bet ir atsižvelgti į nurodomus ginamos teisės pagrindus. Byloje nėra duomenų, kad 2008-11-19 Preliminarioje sutartyje aptartas žemės sklypas yra suformuotas kaip nekilnojamojo turto objektas, daiktinės teisės neįregistruotos (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7, 8 str.), todėl turto disponavimo teisė neatsiranda (CK 4.37 str.). Preliminarioje sutartyje nustatytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti iki 2018-11-19.

21Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai įvertinęs įrodymus, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai, sprendžia, kad pagal ieškinyje pareikštus reikalavimus negalima spręsti apie ieškovei galimai palankų sprendimą, skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams, pažeidžia proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

22Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino nagrinėjamam klausimui teisingai išspręsti svarbių faktinių aplinkybių ir dėl to prašymą išsprendė neteisingai, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmestinas (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės V. C. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atsakovė G. N. K. atskiruoju skundu (b. l. 41-43) prašo panaikinti Lazdijų... 8. Atsakovas A. J. atskiruoju skundu (b. l. 45-47) prašo panaikinti Lazdijų... 9. 1. Teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui... 10. 2. Turto arešto mastas yra netinkamai nustatytas. Apeliantė įsipareigojo... 11. 3. Teismas neatkreipė dėmesio į Sutarties 1 punkto sąlygą, pagal kurią... 12. Ieškovė V. C. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 66-67) prašo... 13. Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Lazdijų skyrius... 14. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 15. Atskirieji skundai tenkintini.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 18. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas,... 19. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 19 d. buvo sudaryta... 20. Laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti pareikštus reikalavimus, o... 21. Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai įvertinęs įrodymus, kuriais... 22. Remiantis išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartį panaikinti...