Byla 2A-570/2013
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės L. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-777-340/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Interior Avenue“ ieškinį atsakovei L. Ž. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartimi ieškovui UAB ,,Interior Avenue“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriui paskirtas UAB ,,Adsum“. Teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

6Ieškovas BUAB ,,Interior Avenue“ 2011-07-07 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės L. Ž. – buvusios įmonės vadovės, 32 763,76 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad atsakovė yra vienintelė BUAB ,,Interior Avenue“ akcininkė; nuo 2007-03-20 iki 2009-08-31 buvo įmonės vadovė. Patikrinęs bankrutuojančios įmonės buhalterinę apskaitą įmonės administratorius nustatė, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2010 m. vasario 28 d. atsakovei pagal avanso apyskaitas buvo išmokėta 341 606,98 Lt suma, tačiau ji pateikė tik 308 843,22 Lt lėšų panaudojimą patvirtinančius dokumentus, todėl įmonei liko skolinga 32 763,76 Lt sumą. Nurodė, kad atsakovė, būdama atskaitingas asmuo, už gautas iš ieškovo pinigines lėšas pagal avanso apyskaitas privalėjo apskaitos dokumentais pagrįsti jų panaudojimą, o nesant panaudojimą patvirtinančių dokumentų – grąžinti pinigus į kasą.

8Reikalavimus ieškovas grindė CK 2.82 straipsnio 1 ir 2 dalimis, CK 2.87 straipsniu, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi. Pažymėjo, kad atsakovė, pažeidė įstatymo numatytas pareigas ir jai kyla pareiga atlyginti įmonei padarytą žalą, kad jos kaltė preziumuojama.

9Be to, ieškovo teigimu, aplinkybė, kad atsakovė ieškovui suteikė 390 125,60 Lt paskolą, nepaneigia jos civilinės atsakomybės už nuostolius, nes po bankroto bylos iškėlimo kreditoriaus ir bendrovės priešpriešinių reikalavimų įskaitymas negalimas.

10Atsakovė pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad ieškovui 2007 m. suteikė 166 528 Lt paskolą, 2008 m. – 229 678 Lt paskolą, todėl ne atsakovė skolinga ieškovui, o ieškovas – atsakovei. Atsakovės nuomone, šios aplinkybės paneigia ieškovo teiginius, kad ji laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2010-02-28 nepateikė gautų piniginių lėšų pateisinančių dokumentų 32 763,76 Lt sumai ir iki šiol šios pinigų sumos negrąžino į ieškovo kasą. Nesutikdama su ieškinio teisiniu pagrindu, nurodė, kad kaip juridinio asmens savininkė ir vadovė veikė sąžiningai, todėl nėra pagrindo kvalifikuoti jos veiksmus kaip neteisėtus.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. sprendimu ieškinį patenkino – priteisė ieškovui BUAB ,,Interior Avenue“ iš atsakovės L. Ž. 32 763,76 Lt žalos atlyginimo ir 500 Lt atstovavimo išlaidų.

13Teismas konstatavo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2010 m. vasario 28 d. atsakovei L. Ž. buvo sumokėta 32 763,76 Lt pagal avanso apyskaitas; buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių gautų lėšų panaudojimą, bendrovėje nėra. Pažymėjo, jog atsakovė šio fakto neginčijo. Nurodė, kad ieškovas skolingas atsakovei 390 125,60 Lt pagal paskolos sutartis, banko sąskaitų išrašus, kasos pajamų orderius, kartu pažymėjo, jog iki bylos išnagrinėjimo atsakovės finansinis reikalavimas ieškovo bankroto byloje nebuvo pareikštas.

14Teismas, atmesdamas atsakovės argumentus, jog suteiktų paskolų suma (390 125,60 Lt) padengia paimtų ir negrąžintų pagal avansines apyskaitas lėšų sumą (32 763,76 Lt) pažymėjo, kad lėšos, perduotos įmonei pagal paskolų sutartis, tapo bendrovės nuosavybe, dalis jų buvo perduota atsakovei, kaip bendrovės direktorei, pagal avansines apyskaitas. Teismas konstatavo, kad L. Ž. pažeidė CK 2.87 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintas specialiąsias pareigas juridinio asmens atžvilgiu vengti situacijų, kai jos asmeniniai interesai prieštarauja įmonės interesams, o bendrovės vadovės turtas sutapatinamas su bendrovės turtu.

15Nurodė, jog nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Nors atsakovė turi teisę į savo reikalavimo bankrutuojančiai įmonei patenkinimą, tačiau po bankroto bylos iškėlimo ši teisė turi būti realizuojama ĮBĮ numatyta tvarka, t. y. trečiąja eile. Teismo vertinimu, atsakovė įrodinėdama, kad jai negrąžinus 32 763,76 Lt, bendrovė žalos nepatyrė, nes skola atsakovei padengia jos skolą, atsakovė siekia pripažinimo, kad jos prievolė grąžinti gautus pagal avansines apyskaitas pinigus pasibaigė priešinių reikalavimų įskaitymu. Teismas pažymėjo, kad įskaitymas po bankroto bylos iškėlimo negalimas, nes prieštarauja ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatoms. Teismas sprendė, kad byloje nustatyti visi civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai (CK 6.245, 6.246-6.249 str.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. sprendimą panaikinti ir priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas; bylą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2010 m. vasario 28 d. nepateikė gautų piniginių lėšų panaudojimą pateisinančių dokumentų 32 763,76 Lt sumai ir iki šiol nurodytų lėšų į įmonės kasą negrąžino. Šią aplinkybę paneigia faktas, kad atsakovė per 2007-2008 metus ieškovui suteikė bendrą 396 206 Lt paskolą.

192. Teismas padarė klaidingą išvadą dėl ieškovui suteiktų paskolų dydžio, kadangi buvo paskolinta 396 206 Lt, o ne 390 125,60 Lt suma.

203. Atsakovė nuo 2010 m. nebuvo įmonės vadovė, todėl negalėjo pažeisti CK 2.87 straipsnio 3 ir 4 dalių. Tuo metu, kai ieškovui buvo keliama bankroto byla, įmonės vadovė buvo Z. G., kuri neužtikrino bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių gautų lėšų panaudojimą 32 763,76 Lt sumai; ji taip pat turėjo užtikrinti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą dar iki bankroto bylos iškėlimo momento.

214. Teismas paviršutiniškai, tinkamai neįvertinęs visų faktinių aplinkybių, padarė klaidingą išvadą, kad byloje nustatyti visi civilinės atsakomybės pagrindai. Nenustatyta, kokiais konkrečiais neteisėtais ir kaltais veiksmai ji padarė žalą ieškovui. Žala atsakovės veiksmais nepadaryta, todėl nėra pagrindo jos veiksmus kvalifikuoti kaip neteisėtus.

225. Teismas netenkino atsakovės prašymo kviesti liudytojus – buvusią įmonės buhalterę T. M. ir įmonės vadovę Z. G., kurios būtų galėjusios paaiškinti įmonės finansinių srautų judėjimo aplinkybes, taip pažeisdamas atsakovės teisę pilnai, visapusiškai ištirti ir įvertinti įrodymus bei nustatyti objektyvią tiesą byloje.

236. Teismas 2011 m. gruodžio 19 d. išnagrinėjo bylą ir priėmė sprendimą atsakovei ir jos atstovui nedalyvaujant, nors dar 2011-12-16 teismui buvo pateiktas atstovo prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo.

24Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas BUAB ,,Interior Avenue“ prašo jį atmesti, priimtą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovės apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama:

251. Atsakovė nuo 2009-08-31 atleista iš bendrovės direktorės pareigų, tačiau nuo 2009-09-05 įdarbinta UAB „Interior Avenue“ projektų vadove, todėl ir toliau liko atskaitingas asmuo, gaunantis pinigines lėšas bendrovės reikmėms pagal avansines apyskaitas. Nuo 2010-02-25 bendrovėje buvo atleisti visi darbuotojai, įskaitant ir atsakovę. Nuo 2010-02-25 iki 2010-07-23 bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai ir bendrovės turtas buvo atsakovės, kaip vienintelės bendrovės akcininkės žinioje. Be to, atsakovė jai išmokamų piniginių lėšų gavimą patvirtindavo savo parašu, todėl ji asmeniškai turėjo pareigą pateikti dokumentus, patvirtinančius gautų pinigų panaudojimą bendrovės reikmėms. Iki bankroto bylos iškėlimo jokie priešpriešiniai įkaitymai nebuvo atlikti. Atsakovės nurodyta ieškovo skola jai vertintina kaip bankrutuojančios įmonės finansinė prievolė, neįvykdyta iki bankroto bylos iškėlimo. Po bankroto bylos iškėlimo toks įskaitymas negalimas.

262. Atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos: ieškovo patirta žala – nuostoliai dėl nustatyto piniginių lėšų trūkumo; neteisėti apeliantės veiksmai pasireiškė aplaidžiai ir nerūpestingai vykdant bendrovės vadovės bei atskaitingo asmens pareigas piniginių lėšų panaudojimo, o ir apskaitos srityse; nustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovės neveikimo ir piniginių lėšų trūkumo; žalos padarymo metu ieškovą ir atsakovę siejo darbiniai santykiai; žalos atsiradimo ryšys tiesiogiai susijęs su atsakovės darbine veikla.

273. Nepagrįsti atsakovės argumentai dėl pažeistos teisės į tinkamą atstovavimą, kadangi 2011-12-19 d. 8.15 val. vyksiančio teismo posėdžio data ir laikas buvo suderinti dalyvaujant abiem šalims.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus, o CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

30Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas BUAB ,,Interior Avenue“, kaip jau minėta, yra likviduojama dėl bankroto bendrovė, todėl nagrinėjamas ginčas yra susijęs tiek su pačios įmonės, tiek su jos kreditorių interesais. Dėl šios priežasties, kaip ne kartą savo nutartyse yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tokiose bylose ginamas taip pat ir viešasis interesas, todėl teismai privalo griežtai vykdyti proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų reikalavimus, ir tuopat metu būti aktyvūs (CPK 7 str.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-22/2010, etc.). Dėl nurodytų priežasčių, siekdama visapusiškai išnagrinėti civilinę bylą, kolegija neapsiriboja byloje esančiais duomenimis bei vadovaujasi teismų informacinės sistemos (LITEKO), Juridinių asmenų registro duomenimis, aplinkybėmis, kurios nustatytomis įsiteisėjusiais teismų sprendimais, priimtais kitose bylose tarp tų pačių šalių (CPK 7 str., 182 str. 2 p.).

31Dėl atsakovės civilinės atsakomybės

32Kaip žinoma, kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje šios kategorijos bylose yra išaiškinęs, kad įmonės vadovas atsako už bendrovės tikslų įgyvendinimą, įstatymuose bei kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą, veiklos organizavimą; vadovo pareiga juridiniam asmeniui yra fiduciarinio pobūdžio, t. y. grindžiama pasitikėjimu, toks asmuo turi būti lojalus vadovaujamai bendrovei, veikti išimtinai jos interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą – nustatoma, ar taip buvo elgiamasi. Šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kai dėl to bendrovei kyla žala (nuostoliai), lemia šio asmens atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas, tai yra pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą (CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.246-6.249 str., Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 str. 6, 8 d., 37 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009; 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012, etc.).

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, atsakovė L. Ž. yra vienintelė ieškovo UAB „Interior Avenue“ akcininkė (t. 1, b. l. 11-12). Ji nuo 2007-03-28 iki 2009-08-31 taip pat ėjo įmonės direktorės bei kasininkės pareigas (t. 1, b. l. 9A-10, t. 2, b. l. 3). Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad nuo 2009-09-01 įmonės vadove buvo paskirta Z. G.. Teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2013 m. kovo 26 d. nutartimi nustatė, jog Z. G. 2010-01-14 informavo įmonės vienintelę akcininkę (atsakovę), kad nuo 2010-01-28 atsistatydina iš direktorės pareigų ir 2010-02-17 buvo atleista iš UAB ,,Interior Avenue“ vadovės pareigų, o kitas įmonės direktorius paskirtas nebuvo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-550/2013) (CPK 182 str. 2 p.). Taip pat nustatyta, kad būtent atsakovė UAB „Interior Avenue“ akcininkė L. Ž., vykdydama ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą pareigą, perdavė bankroto administratoriui dokumentus bei turtą po to, kai Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartimi bendrovei buvo iškelta bankroto byla (t. 1, b. l. 9).

34Apeliantė skundą grindžia tuo, kad teismas nenustatė konkrečių neteisėtų jos veiksmų, kuriais būtų padaryta minima žala, teigia, jog nepažeidė bendrovės interesų, neatliko veiksmų, kurie bendrovei buvo ekonomiškai nenaudingi, todėl nėra pagrindo taikyti jai civilinės deliktinės atsakomybės sąlygų ir priteisti žalą. Teisėjų kolegija su šiais apeliantės teiginiais neturi pagrindo sutikti. Be to, nepagrįsti ir atsakovės argumentai, jog buvusi įmonės vadovė Z. G. netinkamai vykdė pareigą saugoti bendrovės apskaitos dokumentus, todėl būtent dėl šios priežasties šiuo metu nėra galimybės nustatyti bendrovės finansinės būklės (CPK 185 str.).

35Kaip jau minėta, apeliantė yra vienintelė ieškovo akcininkė, kuri nuo 2007-03-28 iki 2009-08-31 taip pat buvo paskirta įmonės direktore. Bankroto administratoriui bendrovės finansinius dokumentus 2010-08-10 perdavė taip pat pati atsakovė L. Ž.. Jau aukščiau nurodyta, jog įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-550/2013) nustatyta, kad ji nevykdė įstatymų reikalavimų užtikrinti, kad įmonės dokumentai bei turtas būtų tinkamai apskaityti ir perduoti-priimti tiek Z. G. skiriant įmonės direktore, tiek ją atleidžiant iš šių pareigų, tiek bendrovei iškėlus bankroto bylą. Šią išvadą pagrindžia ir kitos minėtoje byloje nustatytos aplinkybės (CPK 182 str. 2 p.). Dėl paminėto kolegija konstatuoja, kad tiek pirmosios instancijos teismo, tiek apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, jog ieškovui UAB „Interior Avenue“ iškeliant bankroto bylą ši bendrovė faktiškai buvo atsakovės žinioje (būtent ji bankroto administratoriui pateikė bendrovės dokumentus, etc.), kad būtent ji, kaip vienintelė bendrovės akcininkė, privalėjo užtikrinti tinkamą įstatymų laikymąsi (CPK 185 str.). Be to, kaip žinia, kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti pats atsakovas. Taigi ieškovas neprivalo įrodinėti, kad su juo nebuvo atsiskaityta; tai, kad prievolė yra įvykdyta tinkamai, turi įrodyti atsakovas. Nagrinėjamu atveju atsakovė, kaip ne kartą minėta, pati perdavusi ieškovui UAB „Interior Avenue“ finansinės atskaitomybės dokumentus, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių teismo išvadą, kad 32 763,76 Lt, kuriuos ji pagal avanso apyskaitas, įmonei nėra grąžinti ir nėra duomenų apie šių lėšų panaudojimą bendrovės interesais (CPK 178 str., 314 str.).

36Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, kuris reiškia, kad išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011, etc.). Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo konstatuotu faktu, kad ieškovas BUAB „Interior Avenue“ įrodė savo teiginius, jog neteisėtais veiksmais atsakovė L. Ž. pažeidė CK 2.87 straipsnio 3 ir 4 dalyse juridinio asmens valdymo organui įtvirtintas pareigas. Dėl aukščiau minėtų priežasčių, pripažinus, kad faktiškai įmonės valdymas buvo atsakovės žinioje, kilusiame ginče ji nelaikytina silpnesniąja ginčo šalimi, todėl aplinkybė, jog dalį šių lėšų gavo eidama UAB „Interior Avenue“ projektų vadovės pareigas, civilinės atsakomybės kvalifikavimui neturi teisinės reikšmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012) (CPK 185 str.).

37Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliantės argumentų, susijusių su 2007-2008 m. ieškovui suteiktomis 396 206 Lt paskolomis, sprendžia, jog ši aplinkybė nepaneigia teismo išvados, jog gavusi lėšas iš bendrovės kasos, ji privalėjo pateikti jų panaudojimą pateisinančius ar jų grąžinimą patvirtinančius dokumentus, arba grąžinti jas bendrovei. Kaip jau buvo minėta, atsakovė šioje byloje aukščiau nustatytų faktinių aplinkybių kontekste negali būti laikoma silpnesniąja ginčo šalimi – ji yra bendrovės vienintelė akcininkė, ne vienerius metus vadovavo įmonei, dirbo projektų vadove, kasininke. Taigi akivaizdu, kad apeliantei buvo ar turėjo būti žinomos Akcinių bendrovių įstatymo, Buhalterinės apskaitos įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos, preciziškai bei imperatyviai reglamentuojančios įmonės turto apskaitą, atliekamų finansinių operacijų įforminimo bei dokumentų apskaitymo, saugojuimo tvarką, be kita ko – ir priešpriešinių vienarūšių įsipareigojimų įskaitymo tvarką (CK 6.131 str.). Iš paminėto seka išvada, jog toks asmuo, nesilaikydamas minėtų imperatyvių reikalavimų, pats prisiima riziką dėl galimų pasekmių tuo atveju, jei, kilus ginčui dėl tam tikrų operacijų, nebus galima leistinais įrodymais nustatyti reikšmingų faktų (CPK 177 str.).

38Iš tiesų, byloje yra pateiktos paskolos sutartys, iš kurių matyti, jog atsakovė neterminuotai 2007-2008 m. laikotarpyje skolino įmonei pinigines lėšas (t. 2, b. l. 7-27); iš teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. įsiteisėjusia nutartimi bankroto administratoriaus prašymu ji įtraukta į BUAB „Interior Avenue“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 390 125,60 Lt finansiniu reikalavimu. Tačiau turėdama omenyje tai, kad minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-550/2013 konstatuota, jog L. Ž. neperdavusi administratoriui materialaus turto, esančio įmonės balansinėje apskaitoje, BUAB „Interior Avenue“ yra padariusi 76 664,37 Lt žalą, be to, atsižvelgdama į aukščiau šioje byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija, daro išvadą, jog pati apeliantė nesilaikė įstatymuose jai imperatyviai nustatytų pareigų, kad būtų išsaugotas bendrovės turtas bei finansinės apskaitos dokumentai, kuriuose būtų tinkamai užfiksuotos visos įmonėje vykdomos operacijos, tokiu būdu prisiimdama riziką, kad kilus ginčui, leistinais įrodymais negalės pagrįsti savo teiginių dėl žalos nepadarymo (CPK 177 str., 178 str., 185 str.). Beje, byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovė L. Ž. CK 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka būtų teikusi pareiškimą dėl vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo ar tai būtų padaryta įmonės iniciatyva, todėl neturi teisinės reikšmės apeliantės teiginiai, jog dar iki bankroto bylos iškėlimo atliktų vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą turėjo įforminti vadovės pareigas ėjusi Z. G. (CPK 185 str.).

39Dėl to, kas paminėta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą spręsti, jog ieškovas įrodė savo teiginius tiek dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, tiek dėl žalos fakto bei jos dydžio, tiek dėl priežastinio ryšio buvimo tarp šių dviejų civilinės atsakomybės sąlygų (CK 2.50 str., 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.246-6.249 str., CPK 178 str.).

40Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, iškėlus bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Todėl sutiktina su teismo išvada, kad nesant duomenų, jog priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas padarytas iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo, atsakovės teisė į kreditorinio reikalavimo patenkinimą šiuo metu galima tik ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 178 str., 185 str.).

41Dėl proceso teisės normų pažeidimo ir bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

42Atsakovė taip pat teigia, jog teismas, netenkindamas jos atstovo prašymo atidėti teismo posėdį dėl jo užimtumo kitoje byloje, pažeidė jos teisę į tinkamą atstovavimą (CPK 51 str.). Su šiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Minėta, kad atsakovei byloje atstovavo profesionalus teisininkas – advokatas. Teismo 2011 m. lapkričio 16 d. posėdžio protokole nurodyta, jog kito posėdžio data ir laikas – 2011-12-19 8.15 val. – buvo suderintas su šalimis (t. 1, b. l. 219). Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, teismas pagrįstai atmetė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl atsakovės atstovo užimtumo kitoje byloje. Be to, kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą, atsakovė iki šio teismo posėdžio turėjo pakankamai laiko pasirūpinti tinkamu atstovavimu (CPK 185 str.).

43Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliantės argumentų, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo nesuteikė jai galimybės pateikti papildomus įrodymus, tai yra apklausti liudytojas A. L., Z. G. ir T. M., o taip pat dėl jos prašymo nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka ir apklausti minimas liudytojas nurodo, jog visų pirma, kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismui naujų įrodymų negali būti pateikta, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, ar kai jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 302, 314 str.). Pažymėtina, kad pati apeliantė, atstovaujama profesionalaus teisininko, savo valia ir pasirinkimu nesiėmė aktyvių veiksmų, kad minėtos liudytojos būtų apklaustos pirmosios instancijos teisme. Be to, minėta, kad teismas išsamiai ir motyvuotai pasisakė dėl visų esminių ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių, tuo tarpu apeliantė konkrečiai nenurodė, kokią įtaką šių liudytojų parodymai, juos įvertinus visų įrodymų kontekste, turėtų teismo padarytų išvadų pagrįstumui, kaip jie paneigtų šias išvadas ar patvirtintų jos teiginius.

44Antra, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nebent bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujantys asmenys procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus, bylai išnagrinėti svarbios aplinkybės užfiksuotos įrodymuose, todėl darytina išvada, kad nėra pagrindų pripažinti, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Dėl to šie apeliantės argumentai ir prašymas atmetamas (CPK 185 str., 322 str.).

45Apibendrindama tai, kas pasakyta aukščiau, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais (CPK 263 str. 1 d., 328 str., 329 str. 1 d., 330 str.). Dėl kitų skunde bei atsiliepime į jį nurodytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie teisiškai neįtakoja teisingo byloje nagrinėtų klausimų išsprendimo.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

47Netenkinus atsakovė L. Ž. apeliacinio skundo, ieškovui BUAB „Interior Avenue“ priteistinos jo turėtos advokato išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas yra pateikęs įrodymus, kad turėjo 500 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų (t. 2, b. l. 74-75). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau Rekomendacijos) 8.11 punkte nurodytus dydžius, į bylos sudėtingumą, šį ieškovo prašymą tenkina visiškai ir priteisia jam iš atsakovės 500 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str., 98 str.).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Priteisti ieškovui BUAB „Interior Avenue“ (juridinio asmens kodas ( - ) iš atsakovės L. Ž. (asmens kodas ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartimi ieškovui UAB... 6. Ieškovas BUAB ,,Interior Avenue“ 2011-07-07 kreipėsi į teismą su... 7. Nurodė, kad atsakovė yra vienintelė BUAB ,,Interior Avenue“ akcininkė;... 8. Reikalavimus ieškovas grindė CK 2.82 straipsnio 1 ir 2 dalimis, CK 2.87... 9. Be to, ieškovo teigimu, aplinkybė, kad atsakovė ieškovui suteikė 390... 10. Atsakovė pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 6 d. sprendimu ieškinį patenkino... 13. Teismas konstatavo, kad laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2010 m. vasario... 14. Teismas, atmesdamas atsakovės argumentus, jog suteiktų paskolų suma (390... 15. Nurodė, jog nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 6... 18. 1. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2007 m. kovo... 19. 2. Teismas padarė klaidingą išvadą dėl ieškovui suteiktų paskolų... 20. 3. Atsakovė nuo 2010 m. nebuvo įmonės vadovė, todėl negalėjo pažeisti CK... 21. 4. Teismas paviršutiniškai, tinkamai neįvertinęs visų faktinių... 22. 5. Teismas netenkino atsakovės prašymo kviesti liudytojus – buvusią... 23. 6. Teismas 2011 m. gruodžio 19 d. išnagrinėjo bylą ir priėmė sprendimą... 24. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas BUAB ,,Interior... 25. 1. Atsakovė nuo 2009-08-31 atleista iš bendrovės direktorės pareigų,... 26. 2. Atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos: ieškovo patirta žala –... 27. 3. Nepagrįsti atsakovės argumentai dėl pažeistos teisės į tinkamą... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 30. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas BUAB ,,Interior Avenue“, kaip jau... 31. Dėl atsakovės civilinės atsakomybės ... 32. Kaip žinoma, kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje šios... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, atsakovė L. Ž. yra vienintelė ieškovo UAB... 34. Apeliantė skundą grindžia tuo, kad teismas nenustatė konkrečių... 35. Kaip jau minėta, apeliantė yra vienintelė ieškovo akcininkė, kuri nuo... 36. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių... 37. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliantės argumentų, susijusių su... 38. Iš tiesų, byloje yra pateiktos paskolos sutartys, iš kurių matyti, jog... 39. Dėl to, kas paminėta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 40. Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, iškėlus bankroto... 41. Dėl proceso teisės normų pažeidimo ir bylos nagrinėjimo žodinio proceso... 42. Atsakovė taip pat teigia, jog teismas, netenkindamas jos atstovo prašymo... 43. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliantės argumentų, kad pirmosios... 44. Antra, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog CPK 321 straipsnio 1 dalyje... 45. Apibendrindama tai, kas pasakyta aukščiau, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 47. Netenkinus atsakovė L. Ž. apeliacinio skundo, ieškovui BUAB „Interior... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 50. Priteisti ieškovui BUAB „Interior Avenue“ (juridinio asmens kodas ( - )...