Byla 1-932-818/2015

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, sekretoriaujant Linai Leščiovai ir Benediktai Baranauskaitei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Radišauskienei, vertėjaujant Helenai Žemaitel, kaltinamųjų gynėjams advokatams Tatjanai Benetei, Loretai Guižauskienei, Irenai Vaitiekaitienei, Elenai Žilėnienei, Liudmilai Karvelienei, Adomui Liutvinskui, Romualdui Lelertavičiui, Aldevinui Švedui, Ramūnui Vanagui, Vladimirui Buslovičiui, kaltinamiesiems S. G., J. B., P. Č., N. G., V. M., M. U., A. N., D. J., M. V., V. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

3S. G., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), teistas:

41. 2006-03-22 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 284 str. 1 d., 187 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, vadovaujantis BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant tęsti mokslą, uždraudžiant be bausmės vykdymą prižiūrinčios institucijos sutikimo išvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms; 2007 m. gegužės 31 d. nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas;

52. 2007-06-19 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 182 str. 1 d., 302 str. 1 d. laisvės atėmimu 2 metams, vadovaujantis BK 64 str., paskirta bausmė subendrinta su 2006-03-22 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 2 metams 3 mėnesiams;

63. 2007-06-29 Klaipėdos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 259 str. 1 d.- laisvės atėmimu 10 mėnesių, vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d., paskirta bausmė subendrinta su 2006-03-22 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 2 mėnesiams;

74. 2007-08-14 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 159 str., 178 str. 4 d., 3061 str. 1 d. laisvės atėmimu 8 mėnesiams, vadovaujantis BK 63 str. 9 d., 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2007-06-19 nuosprendžiu ir 2007-06-29 nuosprendžiu skirtomis bausmėmis, paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 6 mėnesiams; 2009-02-05 nutartimi vadovaujantis BVK 157 str., lygtinai paleistas neatlikus 8 mėnesių 6 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės;

85. 2007-10-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d., 178 str. 2 d., 259 str. 2d. – laisvės atėmimu 8 mėn. Vadovaujantis BK 63 str. 9 d., 4 d. šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2007-08-14 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo skirta galutine subendrinta 1 metų 2 mėnesių 20 dienų laisvės atėmimo bausme bei su 2007-06-19 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nuosprendžiu skirta subendrinta 2 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 6 mėnesiams;

96. 2010-09-10 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 259 str. 2 d. - laisvės apribojimu 1 metams;

107. 2011-02-23 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d. - 10 MGL (1300 Lt) bauda;

118. 2011-06-28 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d.- areštu 45 p., vadovaujantis LR BK 64 str., paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus m. 2 apyl. teismo 2011-02-23 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta 45 parų arešto bausmė ir 10 MGL (1300 Lt) bauda; (įsiteisėjo 2011-11-22);

129. 2011-10-03 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d.- laisvės apribojimu 11 mėn., Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 3 d., 9 d., paskirta bausmė subendrinta su bausme, paskirta 2011 m. vasario 23 d. nuosprendžiu, bausmes visiškai sudedant, skirta subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 11 mėnesių ir 10 MGL ( 1300 Lt) bauda. Ši bausmė subendrinta su bausme, paskirta 2010 m. rugsėjo 10 d. nuosprendžiu, vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 2 d., prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant visą neatliktos bausmės dalį, galutinė bausmė paskirta laisvės apribojimas 11 (vienuolikai) mėnesių 4 (keturioms) dienoms ir 10 MGL ( 1300 Lt) bauda;

1310. 2012-06-07 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausme. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. nuosprendžiu paskirta bausme, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. nuosprendžiu paskirtos laisvės apribojimo bausmės neatliktos dalies dalį, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant nuo 23.00 valandos iki 5.00 valandos būti namuose, jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, įpareigojant per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikalstama veika, už kurią S. G. nuteistas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. nuosprendžiu, padarytą turtinę žalą - 305,82 Lt, bei įpareigojant per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 (vieną šimtą) val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose ar organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

1411. 2013-02-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d, 178 str. 1 d., 178 str. 2 d., 178 str. 2d., 178 str. 2 d. - bauda 27 MGL (3510 Lt). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, įskaičius į paskirtą bausmę laikinajame sulaikyme išbūtą laiką, paskirta galutinė bausmė – 25 (3250 Lt) bauda;

1512. 2013-07-08 Trakų r. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 4 d. (pakeistas 2013-09-24 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu) galutinė bausmė: 90 parų areštas, 25 MGL bauda, 2014-01-31 atliko arešto bausmę;

16kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą BK 259 straipsnio 1 dalyje;

17J. B., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lenkas, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. ( - ), teistas 2012-11-26-17 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d., bausmė: 6 mėn. laisvės apribojimo, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, nurodytas BK 259 straipsnio 1 dalyje (2 nusikalstamos veikos), 259 straipsnio 2 dalyje ir 260 straipsnio 1 dalyje;

18P. Č., a.k. ( - ) gimęs ( - ), rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. ( - ), teistumas išnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje;

19N. G., a.k. ( - ) gimusi ( - ), rusė, Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio išsilavinimo, dirbanti UAB ( - ), gyv. ( - ), teista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-13 baudžiamuoju įsakymu (bausmė: 6 mėnesiai laisvės apribojimo su įpareigojimu), kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, nurodytą BK 259 straipsnio 1 dalyje;

20V. M., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lenkas, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyv. ( - ), teistumas išnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, nurodytas BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje bei 260 straipsnio 1 dalyje;

21M. U., a.k. ( - ) gimęs ( - ), rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, pradinio išsilavinimo, dirbantis UAB ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą BK 259 straipsnio 2 dalyje;

22A. N., a.k. ( - ) gimęs ( - ), rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje;

23D. J., a.k. ( - ) gimusi ( - ), rusė, Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio išsilavinimo, dirbanti ( - ), gyv. ( - ), teista:

241. 2009-02-09 Vilniaus m. 4 apyl. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 str. 1 d. paskirta 4 MGL (520 Lt) dydžio bauda; bauda sumokėta;

252. 2009-12-30 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259 str. 2 d. – 7 mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant ją kas mėnesį išdirbti po 20 valandų viešųjų darbų visuomenės labui. 2010-05-27 išbraukta iš įskaitos;

263. 2010-04-29 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259 str. 1 d. – nuteisti 8 (aštuonių) MGL, t.y. 1040 Lt. Galutinė bausmė 7 mėn. viešųjų darbų ir 8 MGL bauda. 2010-09-22 paskirta neatlikta viešųjų darbų bausmė pakeista į 20 parų arešto bausmę. 2011-03-21 paleista iš Panevėžio pataisos namų atlikus arešto bausmę;

27kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, nurodytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje;

28M. V., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), teistumas išnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, nurodytas BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (2 nusikalstamos veikos);

29V. S., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), teistumas išnykęs, padaręs nusikalstamas veikas, nurodytas BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (2 nusikalstamos veikos),

Nustatė

30Kaltinamasis S. G. 2013-11-03 apie 15.50 val. degalinėje „Statoil“, esančioje, adresu ( - ), neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, nusipirkdamas už 35 Lt iš J. B., įgijo 0,5829 g miltelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau 0,2833 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kuriuos laikė prie savęs iki kol 16.10 val., ties namu esančiu adresu ( - ), buvo sulaikytas ir jo asmens kratos metu pareigūnai rado 0,2833 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino.

31Šiais savo veiksmais kaltinamasis S. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje.

32Kaltinamasis J. B. ne vėliau kaip nuo 2011 metų pradžios ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), esančiame sandėliuke Nr. ( - ), neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, laikė 1,1278 g miltelių, kurių sudėtyje yra 0,2932 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino - iki kol 2014-11-04 atliktos kratos metu juos rado ir paėmė policijos pareigūnai.

33Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje.

34Be to kaltinamasis J. B. ne vėliau kaip nuo 2013-11-02, Vilniaus mieste neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, gabeno ir laikė su savimi nedidelį kiekį 0,1702 g. narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, iki 2013-11-04 16.05 val. prie namo esančio adresu ( - ) buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie jo asmens kratos metu rado ir paėmė 0,1702 g kanapių ir jų dalių.

35Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalyje.

36Be to kaltinamasis J. B. 2013-11-03 dienos metu, Stoties rajone, Vilniuje, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, už 80 Lt įgijo psichotropinės medžiagos - amfetamino, kurios dalį suvartojo, o kitą dalį - ne mažiau kaip 0, 5829 g miltelių, kuriuose yra 0,2833 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, gabeno ir laikė su savimi Vilniaus mieste, iki tos pačios dienos 15.50 val., kai degalinėje „Statoil“, adresu ( - ), 0,2833 g psichotropinės medžiagos – amfetamino – už 35 litus neteisėtai pardavė S. G..

37Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje.

38Be to kaltinamasis J. B. 2013-11-04 dienos metu, telefonu susitaręs su P. Č. dėl psichotropinės medžiagos – metamfetamino - pirkimo, Švento Stepono gatvėje, Vilniuje, susitiko su P. Č. ir V. M., kur ikiteisminio tyrimo metu nenustatyme automobilyje „Audi“ P. Č. nurodymu į automobilio dureles įdėjo 120 Litų, psichotropinės medžiagos- metamfetamino - įgijimui bei Vilniaus mieste iš V. M. ir P. Č., įgijo 4,4953 g. miltelių, kuriuose yra 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kuriuos laikė su savimi kuprinės dėkle ir gabeno Vilniaus mieste, iki tos pačios dienos 16.05 val., kai prie pastato ( - ), buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie jo asmens kratos metu rado ir paėmė 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino.

39Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje.

40Kaltinamasis P. Č. veikdamas bendrininkų grupėje su V. M., turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga – metamfetaminu – ir ją pardavė: jis, P. Č., 2013-11-04 dienos metu telefonu susitaręs su J. B. (J. B.) dėl psichotropinės medžiagos – metamfetamino – pardavimo, kartu su V. M. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu automobiliu „Audi“ atvyko į Šv. Stepono gatvę, Vilniuje, ten susitiko su J. B. (J. B.), kur automobilyje „Audi“, jis, P. Č., nurodė J. B. (J. B.) į automobilio dureles įdėti 120 litų, skirtus psichotropinės medžiagos- metamfetamino - įgijimui, po ko jis kartu su V. M. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, Vilniaus mieste perdavė 4,4953 g. miltelių, kuriuose buvo 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino - J. B. (J. B.).

41Šiais savo veiksmais kaltinamasis P. Č. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje.

42Kaltinamoji N. G. neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti, iki 2014-01-09 Vilniaus mieste laikė prie savęs ir gabeno automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), ne mažiau kaip 0,673 g miltelių, kuriuose ne mažiau kaip 0,154 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino - ir ne mažiau kaip 0,051 g miltelių, kuriuose ne mažiau kaip 0,007 g psichotropinės medžiagos - amfetamino. Tęsdama nusikalstamą veiką dėl neteisėto psichotropinės medžiagos disponavimo, ji 2014-01-09 apie 21.00 val. automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), atvežė V. M. į aikštelę, esančią prie ( - ), esančios ( - ), kur šiam įgijus psichotropinių medžiagų, 2014-01-09 apie 21.15 val., J. U. gatvėje, Vilniuje, automobilyje Honda Civic, valst. Nr. ( - ) neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti, nusipirkdama iš V. M. už 200 litų įgijo 8,983 g miltelių, kurių sudėtyje yra 1,551 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurią laikė ir gabeno automobilyje Honda Civic, valst. Nr. ( - ), kol tą pačią dieną 21.20 val. J. U. gatvėje, netoli sankryžos su Džiaugsmo gatve, Vilniuje, buvo sulaikyta policijos pareigūnų, kurie jos asmens kratos metu rado ir paėmė 0,007 g psichotropinės medžiagos - amfetamino, o atliktos automobilio apžiūros metu rado ir paėmė 1,551 g psichotropinės medžiagos – amfetamino ir 0,154 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino.

43Šiais savo veiksmais kaltinamoji N. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje.

44Kaltinamasis V. M. veikdamas bendrininkų grupėje su P. Č., turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga – metamfetaminu – ir ją pardavė: P. Č. 2013-11-04 dienos metu telefonu susitarus su J. B. (J. B.) dėl psichotropinės medžiagos – metamfetamino – pardavimo, kartu su P. Č. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu automobiliu „Audi“ atvyko į Šv. Stepono gatvę, Vilniuje, ten kartu su P. Č. susitiko su J. B. (J. B.), kur minėtame automobilyje „Audi“ P. Č. nurodė J. B. (J. B.) į automobilio dureles įdėti 120 litų, skirtus psichotropinės medžiagos - metamfetamino- įgijimui, po ko jis, V. M., kartu su P. Č. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, Vilniaus mieste perdavė 4,4953 g. miltelių, kuriuose buvo 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino - J. B. (J. B.).

45Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje.

46Be to kaltinamasis V. M. turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai laikė, gabeno ir pardavė psichotropinę medžiagą: jis, 2014-01-09 telefonu susitaręs su N. G. dėl 7-10 g psichotropinės medžiagos jai pardavimo, 2014-01-09 telefoninio pokalbio metu susitaręs su V. S. dėl psichotropinės medžiagos – amfetamino – pirkimo ir susitikimo vietos, atvyko N. G. vairuojamu automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), į V. S. nurodytą aikštelę prie ( - ), esančią ( - ), kur neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti, už 500 litų iš V. S. nurodyto asmens - M. V. – 2014-01-09 apie 21.00 val. įgijo 43,171 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 7,636 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurią laikė prie savęs ir gabeno N. G. vairuojamu automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), iki J. Urbšio gatvės, Vilniuje, kur tos pačios dienos 21.15 val. dalį - 8,983 g - miltelių, kurių sudėtyje buvo 1,551 g psichotropinės medžiagos – amfetamino – už 200 litų pardavė N. G., o likusią dalį – 34,188 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 6,085 g psichotropinės medžiagos – amfetamino – laikė su savimi iki tos pačios dienos, kai apie 21.20 val. J. Urbšio gatvėje, Vilniuje, buvo sulaikytas policijos pareigūnų, ir sulaikymo metu išmetė ant žemės 6,085 g psichotropinės medžiagos – amfetamino.

47Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje.

48Kaltinamasis M. U. 2014-02-05 apie 18.20 val., ( - ) namo laiptinėje, prie buto Nr. ( - ) iš A. N. už 30 Lt neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo 0.672 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurią neteisėtai laikė ir gabeno su savimi iki kol 2014-02-05 18.25 val., ( - ) buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie jo asmens kratos metu rado ir paėmė minėtą psichotropinę medžiagą.

49Šiais savo veiksmais kaltinamasis M. U. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalyje.

50Kaltinamasis A. N. veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., neteisėtai bute, adresu ( - ), žinodamas, kad pastaroji turi psichotropinės medžiagos, iki 2014-02-05 18.20 val. laikė ne mažiau kaip 0,672 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, 2014-02-05 apie 18.00 val. jis telefonu susitarė su M. U. dėl psichotropinių medžiagų – metamfetamino – pardavimo ir vykdydamas D. J. nurodymą, tą pačią dieną apie 18.20 val., ( - ) namo laiptinėje, prie buto Nr. ( - ), už 30 litų pardavė M. U., 0,672 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino.

51Šiais savo veiksmais kaltinamasis A. N. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje.

52Kaltinamoji D. J. 2014-02-04 apie 23.20 val. miškelyje, netoli Naujosios Vilnios poliklinikos, esančios adresu Sirokomlės g. 8, Vilniuje, iš V. S. neteisėtai, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo ne mažiau kaip 13,092 g miltelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2,24 g psichotropinės medžiagos metamfetamino, kurią laikė ir gabeno su savimi rankinėje iki buto, esančio ( - ).

53Tęsdama savo nusikalstamą veiką, ji bute, adresu ( - ), laikė 2,24 g psichotropinės medžiagos metamfetamino, kai 2014-02-05 apie 18.00 val. A. N., žinojęs kad D. J. turi su savimi psichotropinės medžiagos, prisijungęs prie jos daromos nusikalstamos veikos, telefonu susitarė su M. U. dėl psichotropinių medžiagų – metamfetamino – pardavimo, po ko dalį - 0,672 g - miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino ji perdavė A. N., kuris šią psichotropinę medžiagą 2014-02-05 18.20 val. ( - ) namo laiptinėje, prie buto Nr. ( - ), už 30 litų pardavė M. U., o likusią dalį - 12,420 g - miltelių, kurių sudėtyje buvo 2,107 g metamfetamino, ji laikė ir gabeno su savimi rankinėje Vilniaus mieste, kol 2014-02-05 20.20 val. ( - ), Vilniuje buvo sulaikyta policijos pareigūnų, kurie jos asmens kratos metu rado ir paėmė 2,107 g metamfetamino.

54Šiais savo veiksmais kaltinamoji D. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje.

55Kaltinamasis M. V. veikdamas bendrininkų grupėje su V. S., 2014-01-09 V. S. telefonu susitarus su V. M. dėl psichotropinės medžiagos – amfetamino – pardavimo, V. S. suderinus ir nurodžius jo (M. V.) su V. M. susitikimo vietą bei išorės požymius, neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti, laikė prie savęs bei 2014-01-09 apie 21 val. atgabeno į aikštelę prie ( - ), esančios ( - ), 43,171 g miltelių, kurių sudėtyje yra 7,636 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, kuriuos už 500 litų pardavė V. M..

56Šiais savo veiksmais kaltinamasis M. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje.

57Be to kaltinamasis M. V. veikdamas bendrininkų grupėje, turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai laikė, gabeno, pardavė psichotropinę medžiagą bei pasikėsino ją parduoti: jis veikdamas bendrininkų grupėje su V. S., turint bendrą tikslą ir susitarimą platinti psichotropines medžiagas ir parduoti jas D. J., V. S. ne vėliau kaip iki 2014-02-04 neteisėtai Vilniaus mieste prie savęs laikė ir gabeno 13,092 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 2,24 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino, kuriuos tą pačią dieną apie 23.30 val. Vilniuje, miškelyje, netoli Naujosios Vilnios poliklinikos, esančios adresu Sirokomlės g. 8, Vilniuje, neteisėtai už 400 litų pardavė D. J..

58Tęsdamas nusikalstamą veiką dėl psichotropinės medžiagos kartu su V. S. pardavimo D. J., M. V. nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko iki ne vėliau kaip 2014-02-06 Vilniaus mieste disponavo ne mažiau kaip 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,361 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurių dalį - 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino – kartu su V. S. automobiliu Volvo 940, valst. Nr. ( - ), gabeno iki vietos, esančios Vilniuje, ( - ), apie 50 metrų mažėjimo tvarka nuo 43 namo, kur tos pačios dienos apie 22.00 val. V. S. iš automobilio išnešus ir neteisėtai už 400 Lt pardavus D. J., atlikusiai nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, pasikėsino parduoti šią psichotropinę medžiagą, o likusią dalį - 0,006 g - psichotropinės medžiagos - metamfetamino, buvusio vatos tampone, M. V. laikė namuose, esančiuose ( - ), kai 2014-02-06 23.30 val. atliktos kratos metu šią medžiagą rado ir paėmė policijos pareigūnai.

59Šiais savo veiksmais kaltinamasis M. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje.

60Kaltinamasis V. S. 2014-01-09 telefonu susitaręs su V. M. dėl psichotropinės medžiagos – amfetamino – pardavimo, veikdamas bendrininkų grupėje su M. V., neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti psichotropinę medžiagą, V. M. (V. M.) nurodė atvykti į aikštelę prie VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, esančios Parko 15, Vilniuje, ir nurodė jam M. V., perduosiančio psichotropinę medžiagą, išorės požymius. Vykdydamas susitarimą dėl psichotropinės medžiagos per tarpininką pardavimą, jis, V. S., 2014-01-09 apie 21 val. aikštelėje, esančioje ( - ), per M. V., pastarajam atgabenus ir perdavus V. M. (V. M.) psichotropinę medžiagą, už 500 litų V. M. (V. M.) pardavė 43,171 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 7,636 g psichotropinės medžiagos – amfetamino.

61Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje.

62Be to kaltinamasis V. S., veikdamas bendrininkų grupėje, turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai laikė, gabeno, pardavė psichotropinę medžiagą bei pasikėsino ją parduoti: jis, veikdamas bendrininkų grupėje su M. V., turint bendrą tikslą ir susitarimą platinti psichotropines medžiagas ir parduoti jas D. J., ne vėliau kaip iki 2014-02-04 neteisėtai Vilniaus mieste prie savęs laikė ir gabeno 13,092 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 2,24 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino, kuriuos tos pačios dienos apie 23.30 val. miškelyje, netoli Naujosios Vilnios poliklinikos, esančios adresu Sirokomlės g. 8, Vilniuje, neteisėtai už 400 litų pardavė D. J..

63Tęsdamas nusikalstamą veiką dėl psichotropinės medžiagos kartu su M. V. pardavimo D. J., V. S. nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko iki ne vėliau kaip 2014-02-06 Vilniaus mieste disponavo ne mažiau kaip 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,361 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurių dalį - 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje yra 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino – V. S. kartu su M. V. automobiliu Volvo 940, valst. Nr. ( - ), gabeno iki vietos, esančios ( - ), apie 50 metrų mažėjimo tvarka nuo 43 namo, kur tos pačios dienos apie 22.00 val. V. S. iš automobilio išnešus ir neteisėtai už 400 Lt pardavus D. J., atlikusiai nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje yra 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, pasikėsino parduoti šią psichotropinę medžiagą, o likusią dalį - 0,006 g - psichotropinės medžiagos - metamfetamino, buvusio vatos tampone, M. V. laikė namuose, esančiuose ( - ), kai 2014-02-06 23.30 val. atliktos kratos metu šią medžiagą rado ir paėmė policijos pareigūnai.

64Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. S. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje,260 straipsnio 1 dalyje.

65Teismo posėdyje kaltinamasis S. G. savo kaltę pripažino visiškai. Jis parodė, kad nuvažiavo į degalinę, kur buvo sutaręs susitikti su A., kuris vairuoja „BMW“. Ten jau buvo J. Vyrai nusipirko atsigerti, pašnekėjo. S. G. nepamena, ar nusipirko, ar tiesiog draugai pavaišino jį amfetaminu.

66Kaltinamasis J. B. teismo posėdyje savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad kelis metus reguliariai vartojo narkotikus, ir dieną prieš šį įvykį, buvo dalį suvartojęs, o likusią dalį dar turėjo su savimi. Jis susitiko su A., kuris šioje byloje yra liudytojas, ir tikslo parduoti narkotinių medžiagų neturėjo, tiesiog jis vartoja reguliariai, o tarp narkomanų draugų būna, kad pasikeičia narkotikais, jei kas neturi. Dieną prieš tai, iš kitų savo pažįstamų draugų narkomanų J. B. buvo įsigijęs narkotikų už 70 Lt ir jų pas J. B. buvo likę, nes ne viską suvartojo. Jis perdavė šiuos narkotikus savo draugui už 30 litų, nes norėjo padėti draugui, kadangi žino, kaip būna jam pačiam, kai negauna narkotikų. J. B. sulaikė Konarskio gatvėje. Dėl savo veiksmų jis nuoširdžiai gailisi. Dėl sulaikymo Šv. Stepono gatvėje J. B. nieko negali papasakoti, nes buvo nemiegojęs ir apsvaigęs. Jis pamena, kad tada buvo susitikęs su M., Č., ir dar vairuotoja, nes jie prie jo privažiavo, o tada tiesiog „bludijo“ Šv.Stepono gatvėje. Ar jie buvo apsvaigę, J. B. nežino. Jis įsėdo į mašiną, ir narkotinės medžiagos buvo durelėse. Tuo metu J. B. ne viską suvokė. Č. pravardė „P.“, o kito draugo pravardė „B.“. Teismui pagarsinus bylos IV tomo 27-28 lapus, J. B. paaiškino, kad apklausos metu tyrėja truputį jį klaidino, nenorėjo rašyti, to, ką jis jiems sakė. Apklausos metu jis buvo abstinencijos būsenoje. Tyrėja sakė jam, kad jei nepasakys, kas pardavė, tai J. B. bus blogiau, bet visumoje jo parodymai surašyti teisingai. Jam teko atpažinti iš fotonuotraukų kitus asmenis ir jis nurodė „P.“, „B.“ fotonuotraukose, kurias jam rodė tyrėja. J. B. nebevartoja narkotikų nuo sulaikymo. Kaltę pripažįsta pilnai. Jis turi pastovią gyvenamąją vietą, mažą vaiką su kuriuo gyvena. Bandė susirasti darbą, bet yra paimtas jo dokumentas, dėl ko jis negali įsidarbinti. Jis buvo nuvykęs į pasų poskyrį ir jam paaiškino, kad jei turi kortelę, tai naujos nepadarys. J. B. teismo prašė, kad duotų dokumentus, nes jis susirado darbą, tik negali pradėti dirbti, nes neturi dokumentų. Be to šiuo metu laukiasi dar vieno vaiko. J. B. nežino, kas jam paliko narkotines medžiagas po radiatoriumi. Kai jis rado jas už radiatoriaus, niekam nieko nepranešė.

67Teismo posėdžio metu kaltinamasis P. Č. savo kaltę pripažino iš dalies. Jis parodė, jog buvo mašinoje, niekam narkotinių medžiagų nepardavinėjo ir už radiatoriaus nepaliko. Kaltinamasis buvo Šv. Stepono gatvėje, važinėjosi automobiliu „Audi“. Kartu buvo J. B., M., jis pats ir vairuotoja. P. Č. savo kaltę pripažįsta iš dalies, nes jis tik vartojo, turėjo, bet neplatino. Konfliktų tarp jo bei J. B. ir V. M. nėra buvę. P. Č. yra nelegaliai dirbęs statybose. Buvo atvejų, kai į jį kreipdavosi telefonu dėl narkotinių medžiagų gavimo.

68Kaltinamoji N. G. teismo posėdyje savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad susiskambino su V. M. ir nuvažiavo pas jį pirkti amfetamino, nes ir anksčiau buvo pirkusi iš jo amfetamino. Ji nežino ar V. M. visada turi narkotinių medžiagų, bet tuo metu, kai jai reikėjo, jis turėjo. Ji vartoja narkotikus apie pusę metų. Kai nuvažiavo, V. M. paprašė, kad jį kažkur nuvežtų. N. G. nuvežė, palaukė, ir kai jis grįžo, parvežė jį atgal namo. N. G. V. M. davė 200 Lt, bet narkotinių medžiagų jis jai nespėjo perduoti, nes sutrukdė pareigūnai. Šeimos N. G. neturi. Narkotinių medžiagų ji nebevartoja. Gyvena viena, turi nuosavą būstą, dirba. N. G. nėra žinoma iš kur V. M. gauna narkotinių medžiagų. Ji nuvežė jį į aikštelę ir liko mašinoje. Kur jis ėjo ir su kuo buvo N. G. nežiūrėjo.

69Teismo posėdyje kaltinamasis V. M. savo kaltę pripažino iš dalies. Jis parodė, kad važinėjo su „P.“, ir nuvažiavo į miestą prie stoties. Atėjo J. B., atsisėdo į mašiną, pakalbėjo ir išėjo. Narkotinių medžiagų platinimu V. M. neužsiima, tik sau perka, nes jau seniai vartoja. Jį labai stipriai mušė policijoje, davė elektrošoko ir liepė pasirašyti ant keturių lapų. Tada uždarė. Apklausė vyras ir moteris. Moteris jo nemušė. Ji klausė ir rašė, klausė ir rašė. Teismui pagarsinus bylos V tomo 41-42 lapą, kaltinamasis paaiškino, kad nedėjo narkotinių medžiagų į mašinos dureles. Jis namuose tarp durų rado grasinančio pobūdžio raštelį. Raštelyje buvo nurodyta, kad jam bus blogai. Iki tol jis jau buvo davęs parodymus pareigūnams. Teismas pagarsino bylos V tomo 35 lapą, kuriame yra raštelio pateikimo protokolas. Prieš akistatą, grįžęs namo, kaltinamasis V. M. rado raštelį. Į apklausą vyko su tėvais, nes bijojo, kad kažkas gali nutikti, nes pirmą dieną policininkai jį purtė elektrošoku. Iš pradžių V. M. bijojo apie raštelį policininkams sakyti, bet kai jie atėjo pas jį, jis apie tai pasakė. V. S. V. M. pažįsta nuo vaikystės.

70Kaltinamasis M. U. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad paskambino A. N. ir paklausė, kur galima gauti amfetamino. Jis gailisi dėl savo padarytos nusikalstamos veikos.

71Teismo posėdžio metu kaltinamasis A. N. savo kaltę pripažino visiškai. Jis paaiškino, kad jam paskambino M., ir paklausė, kur gauti amfetamino. D. jam padavė narkotinę medžiagą, kurią jis turėjo perduoti ir paimti pinigus. Pati D. negalėjo, nes ji tuo metu rengė dukrą ir neturėjo laiko. A. N. gyvena kartu su D. J.. Jie abu porą kartu yra vartoję narkotines medžiagas. A. N. oficialiai dirba. Jis žinojo, kad D. J. platina narkotines medžiagas. Jis jai sakė, kad ji baigtų. Pas A. N. rado tik D. svarstykles, kurias ji turbūt naudojo, kad pasvertų narkotines medžiagas. Svarstykles rado jo namuose ( - ) gatvėje. Tai buvo A. N. pirmas kartas. Jis dirba želdintoju sezonu metu, o kitu laiku dirba kitą darbą ir narkotikų platinimu neužsiima. Jam užtenka tų lėšų, kurias jis uždirba. D. J. negyvena pasiturinčiai.

72Kaltinamoji D. J. teismo posėdyje savo kaltę pripažino visiškai. Ji parodė, kad 2013 m. V. S. jai pasiūlė platinti narkotines medžiagas, nes jai reikėjo papildomų lėšų. D. J. sutiko. Jie apsikeitė telefono numeriais ir V. S. pasakė, kad vakare duos narkotines medžiagas. Susitikus, V. D. J. perdavė, rodos, 20 gramų amfetamino. Šią medžiagą D. J. pardavinėjo žmonėms, kurių teismo posėdžių salėje nėra. Pardavinėjo Naujoje Vilnioje, į Vilnių neteko vykti. A. N. papasakojo tiesą. Su V. S. D. J. bendraudavo kartą į savaitę. Ji visada gaudavo 20 gramų amfetamino vienoje pakuotėje. Pardavinėdavo po vieną gramą, o sverdavo iš akies ir viskas būdavo normaliai. Svarstyklės, esančios pas A. neveikė, ir D. J. jų nenaudojo. Ji turi 7-ių metų dukrą ir iš legaliai gaunamų pajamų neišgyvena. V. S. jai palikdavo laiškelį arba SMS žinutėmis tardavosi. M. U. neturėjo D. J. telefono numerio, todėl rašė A., ir D. J. padavė A. tą medžiagą, kurią gavo iš V., kad jis perduotų U. Jai yra tekę su pareigūno žinia pirkti narkotines medžiagas. Pareigūnai jai davė pinigų, ji parašė V. S., paliko pinigus jų sutartoje vietoje ir pareigūnai jį suėmė. V. jai pasiūlė pardavinėti narkotikus 2013m. gruodžio 26 dieną. Jie buvo susitarę, kad D. J. paliks pinigus miškelyje, o jis - narkotines medžiagas. Pinigus už narkotikus D. J. sumokėdavo pardavusi narkotines medžiagas. Aš pardavinėjo po 30 litų už gramą, o V. S. jai parduodavo už 20 litų. Pinigus miškelyje ji padėjo pati, o narkotikus paėmė pareigūnai. Laiko tarpas buvo apie 20 min. nuo jos pinigų padėjimo iki V. S. sulaikymo. Vienas pareigūnas buvo su D. J., o kur buvo kiti pareigūnai ji nežino. Ji planuoja eiti mokytis ir dirbti. A. tą kartą D. J. padėjo pirmą ir vienintelį kartą. Ji sutiko pareigūnams padėti. Sutarė su V. S., kad miškely paliks pinigus, o jis - narkotines medžiagas. Prie medžio D. J. paliko pinigus be jokio maišelio. Kai baigdavosi narkotikai, D. J. pati pranešdavo V. S..

73Kaltinamasis M. V. teismo posėdyje savo kaltę pripažino iš dalies ir parodė, kad narkotikų jis neplatina. Jo šeimoje įvyko kivirčas ir jis išvažiavo rinkti medžiagos savo baigiamajam darbui. Kadangi jis buvo blogos nuotaikos, V. S. pasiūlė pasigerinti ją. Tada M. V. jį pavežė. Jie važiavo link namų, ir jis tiesiog pavežiau V. S.. Visų kitų teismo posėdžių salėje esančių kaltinamųjų jis nepažįsta. Platinimu M. V. neužsiėmė ir kas pas jį buvo rasta – tai tik dėl savęs. Jis yra vartojęs narkotikus porą kartų ir labai gailisi. Jokios veikos su V. S. nepadarė, tiesiog pažįstami buvo. Kartu vaikus vedžiojo, sportavo, ir tiek. Tuo metu M. V. dirbo UAB ( - ) ir mokėsi magistrantūroje. Jis nepažįsta nei vieno iš teismo posėdžių salėje esančių nei iš kalbų, nei iš matymo, ir nei su vienu neteko bendrauti. Jį sulaikė automobilyje, kuriame jis buvo su V. S.. Automobilis „Volvo“ priklauso M. V. broliui, kurį jam brolis davė, kad pavežtų mamą, nes ji invalidė. M. V. turėjo tik V. S. telefono numerį, kitų asmenų tel. numerių jis neturėjo. Stiklainiai buvo bagažinėje, nes M. V. norėjo įsidėti narkotines medžiagas, kurios labai smirdėjo, o kastuvėlis visada buvo. Medžiagas būtų suuostęs, bet neuostė, nes pamanė, kad neverta, kadangi dar turėjo vairuoti. Jis turi mažametę 6-ių metų dukrą. Baigė magistro studijas su pagyrimu, dirba.

74Teismo posėdžio metu kaltinamasis V. S. savo kaltę pripažino iš dalies. Jis sutinka su D. J. ir V. M. epizodais, bet nesutinka dėl M. V.. Sausio 9-ą dieną prie psichiatrijos ligoninės jai neteko būti. Tuo metu jis buvo namie, nes jam atvežė miegamojo lovą ir jis ją surinkinėjo. Iš V. S. pusės M. V. nebuvo jokių nurodymų, o V. M. - taip. V. S. anksčiau vartojo narkotines medžiagas. Tabore jis nusipirko narkotikų, vartojo, ir pas jį jų liko. V. S. praėjo kursus, po kurių nieko nebevartojo - nei alkoholio, nei narkotikų, tik dabar kalėjime pradėjo rūkyti. Bet pas jį buvo likę likučiai ir jis pamanė, kad reikia susigrąžinti pinigus. V. S. pasiūlė narkotines medžiagas V. M., nes žinojo, kad jis jas vartoja. Jis paėmė, o kada gavo pinigus – neprisimena. Nepamena, koks buvo kiekis. M. V. kategoriškai nedalyvavo medžiagų perdavime. Tiesiog asmuo, kuriam V. S. perdavė narkotines medžiagas, yra labai panašus į M. V., jis irgi aukštas ir stambus. V. S. labai gailisi, kad padarė tokią nesąmonę. Jis negalėjo tuo metu (sausio 9 d.) perduoti narkotikų, nes turėjo namie surinkti lovą, ir jis perdavė kitam asmeniui, kurio vardo nenori įvardinti dėl savo ir savo šeimos saugumo. M. V. V. S. skambino, nes jam reikėjo jo pagalbos surinkti lovą. Jis atvažiavo, ir buvo pas V. S. namie. V. S. yra išsiskyręs, turi dvi dukras, 6-ių ir 16-os metų, kurias išlaiko.

75Teismo posėdyje liudytojas I. Č. parodė, kad 2013-11-03 kartu su kolegomis V. ir K., tikrindami informaciją dėl galimo narkotinių medžiagų platinimo, nuvyko į „Statoil“ degalinę, kur buvo pastebėti trys vaikinai: vienas iš jų buvo J. B., kitas S. G. ir M.. Asmenys bendravo apie 10 minučių. I. Č. matė kaip J. B. priartėjo prie G., ir vėliau atsiskyrė. J. B. įsėdo į mikroautobusą vairuotojo pusėje, o šalia jo M. Nutarus patikrinti tuos asmenis, jie buvo sustabdyti Ukmergės gatvėje ir I. Č. priėjo prie keleivio pusėje sėdinčio asmens. Jis paklausė ar asmuo turi uždraustų medžiagų. Jis atsakė, kad ne. Vėliau I. Č. kolega V. priėjo prie vairuotojo, kuris jam pasakė, kad turi amfetamino striukės kišenėje. Tada visi asmenys buvo pristatyti į 3 komisariatą. Rasta narkotinė medžiaga buvo polietileniniame maišelyje. Sulaikymo metu S. G. atrodė labai išsigandęs ir nieko I. Č. nepaaiškino.

76Liudytojas R. V. teismo posėdžio metu parodė, kad iš teismo posėdžių salėje esančių asmenų atpažįsta M. ir V., nes prieš metus jo kolega paprašė pagalbos įvykyje dėl narkotinių medžiagų platinimo. Nuvažiavęs į aikštelę, R. V. pamatė M., ir prie jo priėjo V. Stovėjo M., priėjo V. Pasisveikino ir po to pasisveikinimo iškart įkišo rankas į kišenes. Tada V. nuėjo link savo namo, o M. atsisėdo į savo mašiną. Vėliau, R. V. tiksliai nežinomoje gatvėje, buvo sulaikytas M. Su savimi jis turėjo narkotinių medžiagų, ir kai tik atidarė durelės, jis kažkaip išmetė tas narkotines medžiagas, kurios buvo maišelyje. Pagarsinus bylos III tomo 110-111 lapus, liudytojas patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Buvo vakaras, bet apšvietimas buvo geras, ir M. su V. stovėjo būtent prie šviestuvo. R. V. buvo apie 10 metrų nuo jų. Tarp jo ir V. buvo apie 5 metrų atstumas. Šalia R. V. tuo metu kitų asmenų nebuvo. M. gavo iš V. narkotinių medžiagų, ir sulaikymo metu M. išmetė tas medžiagas. V. perdavė narkotines medžiagas M. V. platino narkotines medžiagas. Po to kai M. kažką gavo iš V., savo ranką įkišo sau į kišenę. Liudytojui buvo matomas namo numeris, kurį jis nurodė ir kolegai. Kai jie vienas prie kito priėjo, tiesiog nenatūraliai pasisveikino ir greit išsiskyrė. Kai V. susitiko su M., tada R. V. pamatė V. pirmą kartą. Jie jam atrodė kaip tarpusavyje pažįstami, nes jie iškart priėjo vienas prie kito ir pasisveikino. Tarnybinį pranešimą paprastai privaloma surašyti iškart po įvykio. R. V. nepamena ar jam buvo pateiktos fotonuotraukos.

77Liudytojas V. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2013 metais nuvyko į „Statoil“ degalinę, esančią Geležinio Vilko g., kur buvo trys ar keturi žmonės, „BMW“ automobilis, ir mikroautobusas. Tarp šių asmenų buvo J. B.. Galimai įvyko narkotinių medžiagų perdavimas. Kai mikroautobusas išvažiavo, jis buvo sustabdytas. Mikroautobuso vairuotojas parodė savo kišenėje esančias narkotines medžiagas. Jei policijos pareigūnai nusprendė sulaikyti, reiškia, buvo kažkoks kontaktas, kuris sukėlė įtarimą. Narkotinės medžiagos buvo maišelyje. Liudytojas nežino, ką darė „BMW“ automobilyje buvę asmenys. Jis buvo degalinės teritorijoje ir ten buvo pakankamai šviesu. Anksčiau kaltinamųjų V. V. nepažinojo.

78Teismo posėdžio metu liudytojas A. R. parodė, kad J. B. ir S. G. pažįsta iš anksčiau. Su J. B. nuvažiavo į degalinę, kad susitiktų su S. G.. Kokiu reikalu, neprisimena, gal pinigų pasiskolinti. A. R. reikėjo pasiskolinti pinigų iš S. G.. Degalinėje jau laukė S. G., kuris buvo atvykęs baltu mikroautobusu, ir jame buvo dar kažkas, bet A. R. to asmens nepažinojo. Viskas vyko pietų laikotarpyje. Susitikimo metu buvo kalbama apie gyvenimą, rūkoma. Anksčiau A. R. yra vartojęs narkotines medžiagas, bet dabar nebevartoja. Pagarsinus liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis parodė, kad parašyta neteisybė dėl miltelių maišeliuose. Jis su draugais visada kalba apie narkotines medžiagas. J. B. jas vartoja. A. R. žinojo, iš kur galima įsigyti narkotinių medžiagų, bet teismo posėdžių salėje nėra asmenų iš kurių būtų galima jų įsigyti. Jis nežino, ar J. B. platino narkotines medžiagas. Pagarsinus bylos III tomo 98-99 lapus, A. R. patvirtino, kad automobilyje buvo vartojamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos. Iš posėdžių salėje esančių asmenų jam pažįstami tik J. B. ir S. G.. Kiti tik šiaip matyti. Jie vienas kitam padėdavo gauti narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Jis nematė, kad susitikimo metu J. B. būtų perdavęs narkotines medžiagas.

79Teismo posėdyje liudytojas A. K. parodė, kad 2013 m. pabaigoje buvo sulaikytas J. B., po to kai išplatino narkotines medžiagas S. G., ir sulaikymo metu pas jį buvo rastas amfetaminas. Sulaikytasis nurodė, kad narkotines medžiagas įgijo iš M. ir Č. Vėliau kartu su kolegomis A. K. buvo nuvykęs prie M. namų, kuris perdavė narkotines medžiagas N. G.. Toliau buvo sekamas M. ir matėsi, kaip M. su kitu vaikinu aikštelėje susikeitė smulkiais daiktais, sėdo į automobilį, kurį vairavo N. G., ir nuvažiavo. Policijos pareigūnai sekė toliau. Automobiliui sustojus, V. M. buvo sulaikytas. Po V. M. paaiškino, kad psichotropines medžiagas įgydavo iš V. S. ir dar nurodė, kad iš S. narkotines medžiagas dar perka ir D. J.. D. J. taip pat parodė, kad narkotines medžiagas įgyja iš V. S.. V. S. buvo sulaikytas kartu su M. V., kuris su S. atvažiavo į N. Vilnioje esantį miško masyvą. Po jų sulaikymo, A. K. kolega atpažino S. , kad tai tas pats asmuo su kuriuo M. aikštelėje apsikeitė smulkiais daiktais. Policijos pareigūnai turėjo duomenų, kad M. turėjo tą dieną platinti narkotines medžiagas N. G., ir ji atvyko prie V. M. namų „Honda“ pilkos spalvos automobiliu. Buvo fiksuojami telefoniniai pokalbiai.

80Liudytojas A. B. teismo posėdyje parodė, kad 2014-02-06 buvo atlikti nusikalstama veiką imituojantys veiksmai V. S. atžvilgiu, kuriuos atliko D. J.. D. J. nurodė, kad ( - ) gatvėje turi būti apsikeista pinigais ir narkotinėmis medžiagomis. Buvo stebėta apsikeitimo vieta. D. J. paliko pinigus ant kauburio, išsiuntė telefonu SMS žinutę V. S.. Vėliau pilka „Volvo“ atvyko V. S. ir nuėjo prie to kauburio, kur paėmė pinigus ir ištraukęs kažką iš kišenės padėjo ant kauburio. V. S. įsėdo į automobilį ir išvažiavo. A. B. su kolega nuėjo apžiūrėti, ką V. S. ten paliko, ir rado miltelius, kurie vėliau buvo ištirti ir nustatyta, kad tai narkotinės medžiagos, dėl ko vėliau V. S. buvo sulaikytas. A. B. prisidėjo prie to konkretaus veiksmo. Sekančią dieną buvo surašytas išsamus, nuoseklus, nuodugnus tarnybinis pranešimas. V. S. atėjęs pasilenkė, ištraukė ranką iš kišenės ir kažką padėjo. Viskas matėsi labai gerai. A. B. buvo už 30 metrų. Kai buvo sankcionuoti veiksmai, iš anketinių duomenų, fotonuotraukų A. B. susipažino su V. S.. Jis dirbo su kolega K. Daugiau be V. S. niekas nebuvo atėję, net pro šalį nėjo. buvo surinkta informacija po įtariamosios D. J. apklausos. A. B. D. J. apklausoje nedalyvavo. Šio modelio iniciatorius buvo K. D. J. sutiko atlikti visus veiksmus V. S. atžvilgiu. Ji savanoriškai viską pasakojo, bei padėjo atlikti visus su tyrimu susijusius veiksmus. Šio procesinio veiksmo tikslas buvo išaiškinti V. S. nusikalstamą veiką.

81Teismo posėdyje liudytoja N. B. parodė, kad apklausos vyko kabinete, tarnybinėse patalpose. Apklausti asmenys supažindinami su duotais parodymais ir leidžiama pateikti pastabas. D. J. pripažino kaltę ir pakankamai aiškiai nurodė aplinkybes, tik su V. M. buvo kažkokių nesklandumų. Šioje byloje viskas vyko pakankamai sklandžiai ir su niekuo tikrai nebuvo baramasi. Kai V. M. buvo sulaikytas, jis iškart pripažino savo kaltę, tik nenorėjo įvardinti duomenų asmens, iš kurio įgydavo narkotines medžiagas. Akistatos metu jo pozicija pasikeitė. Akistata buvo tarp V. M. ir M. V., ir akistatos metu V. M. pasakė, kad šį asmenį mato pirmą kartą. Po to V. M. vėl kardinaliai pakeitė parodymus. Jis pasakė, kad visai neužsiėmė narkotinių medžiagų platinimu, ir pasakė, kad jis yra išsigandęs, nes namie gavo grasinančio pobūdžio raštelį. Tačiau po kelių dienų jis atėjo ir pasakė, kad vis tik jis laikosi savo pirminių parodymų, kad kaltę pripažįsta ir platino narkotines medžiagas. Pareigūnai visą laiką klausdavo, ar viskas gerai, ar niekas neskambina. V. M. atsakydavo , kad viskas gerai, ramu ir nėra jokios įtakos, bet vėliau gavęs raštelį jis išsigando ir dėl to keitė savo poziciją. Jis įvardijo pravardes: „B.“, „B.“, „B.“. V. M. visada ateidavo pats, bet susitikimai buvo derinami telefonu. Jis aiškino, kad jis bijo, ir tokius parodymus davė tendencingai. Pareigūnai netyrė, kas surašė tą raštelį, nes lapelis buvo suglamžytas ir rašytas pieštuku. Liudytoja nemano, kad tą raštelį galėjo rašyti pareigūnai, nes tyrimo pradžioje V. M. prisipažino kaltę. Liudytoja mano, kad daugiau nebuvo nei vienos apklausos, po V. M. tyrimo nutraukimo. Kaltinamasis V. M. nurodė, kad bijo su V. S. susijusių žmonių, nes jis žinojo, kad V. S. yra suimtas, bet bijo kitų su juo susijusių asmenų, kurie yra laisvėje. V. M. buvo įtariamas psichotropinių medžiagų platinimu. Žmogus pats ateidavo į apklausas ir nebuvo minčių , kad jis gali pakeisti savo poziciją. Duomenų, kad M. turėtų kažko bijoti, pačioje pradžioje pareigūnai neturėjo, nors ir klausė ar viskas gerai. Remiantis D. J. duotais parodymais tyrimas buvo atliktas greičiau. Buvo atlikta labai daug procesinių veiksmų, ir byla buvo didelė, tai dėl to pareigūnas buvo apklaustas neprioritetine tvarka. Jei liudytoja gerai pamena, V. M. buvo sulaikytas sausio mėn. Buvo patvirtinta aplinkybė dėl V. M. narkotinių medžiagų platinimo. Taip pat buvo apklaustas K. ir eilė kitų pareigūnų. Liudytoja neprisimena ar liudytojas K. pats atėjo, ar jį kvietė.

82Teismo posėdžio metu pagarsinti kaltinamojo V. M. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu.

832014-01-10 ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju V. M. parodė, kad 2013 metų vasarą jo draugas, kurio vardo nepamena, gyvenantis Naujosios Vilnios rajone, jam pasiūlė pabandyti amfetamino, nes apie 5 metus vartoja psichotropines medžiagas – amfetaminą. Minėto amfetamino kokybė buvo labai gera, apie tai pasakė savo draugams ir pažįstamiems, kurie pradėjo prašyti, kad ir jiems gautų minėto amfetamino. Dėl šios priežasties pradėjo iš jo imti didesniais kiekiais amfetamino ir jį pardavinėti. Amfetaminą pirkdavo po 20 litų už gramą, o parduodavo po 25-30 litų už gramą. Vakar dieną jam paskambino jo nuolatinė klientė N., kuri paklausė, ar jis turi amfetamino. Pasakė, kad neturi, kad reikia važiuoti paimti. Su ja susitarė, kad ji atvažiuos vakare ir nuvažiuos kartu paimti amfetamino. Ji sakė, kad jai reikia nuo 7 iki 10 gramų. Apie 20.00 val. ji vėl paskambino ir pasakė, kad atvažiuoja prie jo namų. Po to jis paskambino draugui ir pasakė, kad atvažiuos, nes reikia 50 gramų amfetamino, kurį reikia sufasuoti į du atskirus maišelius, iš kurių viename būtų 10 gramų, o kitame - 40 gramų amfetamino. Draugas pasakė, kad jis perduoti negalės, kad jis atsiųs kitą žmogų. Susitarė susitikti prie psichiatrinės ligoninės aikštelėje. Jis (V. M.) kartu su N. nuvažiavo prie ligoninės. Važiuojant su ja apie tai nekalbėjo. Kai atvažiavo prie ligoninės, ji padavė 200 litų įvairiomis kupiūromis. Jis su savimi turėjo 500 litų. Jis išlipo iš automobilio. Jo jau laukė vyras, kurį matė pirmą kartą. Jis priėjo prie vyriškio, jam padavė pinigus, o pastarasis jam padavė du polietileninius maišelius su milteliais. Viename jų buvo daugiau, kitame - mažiau. Minėtą vyrą apibūdino kaip stambų, apie 195 cm ūgio, apie 50 metų amžiaus. Jis kalbėjo rusiškai. Jo požymių daugiau nurodyti negali, nes buvo tamsu ir matė jį trumpai. Po to jis grįžo į automobilį ir su N. grįžo prie jo namų. Kol važiavo, jai nieko nerodė. Sustojo netoliese, jis išėmė iš kišenės jai skirtą polietileninį maišelį su amfetaminu ir padavė. Ji ruošėsi „paragauti“ miltelių, tačiau tuo metu prie automobilio iš abiejų pusių pribėgo vyrai. Jie atidarė automobilio dureles. Tuo metu N. metė turėtą maišelį jam po kojomis. Suprato, kad tai policija. Kai pareigūnai jį tempė iš automobilio, jis, norėdamas atsikratyti savo maišelio su amfetaminu, išmetė jį ant žemės. Tačiau pareigūnai pamatė. Po to buvo pristatyti policiją. Labai gailisi. (V t., b.l.10-11).

842014-01-14 ikiteisminio tyrimo metu V. M. papildomoje apklausoje parodė, kad jo draugas P. Č. žino, kad jis, V. M., prekiauja amfetaminu. Esant reikalui, P. Č. suranda klientų. Jam duoda amfetaminą, po to P. atveža pinigus. Kam jis parduoda, nežino, nesidomi. „P.“ telefone užvardintas „Č.“. J. B. nepažįsta. Jis greičiausiai yra P. klientas. Ir jis bendrauja tik su P. Mano, kad jam P. buvo davęs jo telefono numeį (V t., b.l. 12-14).

852014-11-11 ikiteisminio tyrimo metu V. M. papildomoje apklausoje parodė, kad akistatos metu šalia jo sėdėjo asmuo, kurį matė pirmą kartą, su juo niekada susitikęs nebuvo. Kai jam buvo parodytos nuotraukos asmens atpažinimui dėl vyro, kuris jam atnešė amfetaminą prie „Parko“ ligoninės. Jis nurodė asmenį, kuris jam tuo metu atrodė, kad tai tas vyras. Ir papildomos apklausos metu davė parodymus apie minėtą vyrą, apie jo veido bruožus, tačiau kai šiandien pamatė minėtą vyrą akistatos metu, suprato, kad tai yra ne tas vyras, apie kurį davė parodymus. Jis suklydo (V t., b.l. 29).

862014-11-18 V. M. ikiteismino tyrimo apklausos metu nurodė, kad dėl įtarime nurodytų aplinkybių savo kaltės nepripažįsta (V t., b.l. 33-34).

872014-11-19 V. M. ikiteisminio tyrimo papildomos apklausos metu parodė, kad šiandien tyrėjai pateikė raštelį, kurį rado prieš 1,5 mėnesio, tai yra spalio mėnesio pradžioje, tikslesnės dienos nurodyti negali, nes neprisimena savo namų duryse. Jį rado užkištą į durų tarpą. Jis grįžo iš darbo į namus apie 17.00 val. visą dieną namuose nieko nebuvo. Atkreipė dėmesį, kad duryse yra įkištas lapelis. Jis buvo perlenktas. Pasiėmęs lapelį, pamatė rusiškai užrašytą frazę „tebe za tvoi jazyk budit plocha“. Perskaitęs lapelį suprato, kad jį gąsdina dėl amfetamino platinimo byloje jo duotų parodymų. Jis išsigando, todėl nusprendė, kad reikia pakeisti parodymus. Kai atėjo pas tyrėją į sekančią apklausą, jis patikslino kai kurias bylos aplinkybes, tačiau kai pasakė, kad reikės atlikti akistatą su žmogumi, iš kurio pirko psichotropinę medžiagą, vėl išsigando, nes tik tada sužinojo, kad tas asmuo nėra suimtas. Akistatos dieną, jis pas tyrėją atvyko su tėvais, nes bijojo, kad po akistatos jam gali kažkas atsitikti. Todėl akistatos metu pasakė, kad žmogaus, kuris sėdi prieš jį, nepažįsta ir jį mato pirmą kartą. Tėvai apie tai, kad yra gavęs grasinantį raštelį, nieko nežinojo, jie tiesiog norėjo pakalbėti su jo advokate. Jis pakeitė parodymus tik dėl vieno asmens, apie kurį yra davęs parodymus, dėl V. S. parodymų nekeitė, nes jis šiuo metu yra Lukiškėse ir jo nebijo. Mano, kad raštelį atnešė Viktoro ir to kito vyro, su kuriuo buvo susitikęs, prie psichiatrinės ligoninės, žmonės. Pareigūnų neinformavo, kad gavo tokio pobūdžio raštelį, nes bijojo, galvojo kad bus dar tik blogiau. Dar nori pridurti, kad jo draugai, ar pažįstami jį vadina įvairiai: „B.“, vėliau sutrumpino iki „B.“, o kai jis nešiojo užsiauginęs barzdą, jį vadindavo „B.“. Kai žmonės į jį kreipdavosi viena iš šitų pravardžių, jis žinojo, kad tai adresuojama jam (V t. b.l. 39-40).

882014-11-19 V. M. savo iniciatyva Lietuvos Respublikos BPK 98 str. tvarka pateikė popieriaus lapą su rusiškai parašyta fraze, apie ką buvo surašytas daiktų, dokumentų pateikimo protokolas (V t., b.l. 35).

892014-11-20 daiktų apžiūros metu nustatyta, kad tai languoto popieriaus lapo dalies, kuris galimai išplėštas iš sąsiuvinio, pieštuku parašyta frazė: „TEBE ZA TVOI JEZIK BUDIT ??OXA“ (vertimas: per savo liežuvį prisidarysi bėdų) (V t., b.l. 36-37). Raštelis pridėtas prie bylos ir siunčiamas į teismą ( V t., b.l. 38).

902014-11-21 ikiteisminiame tyrime V. M. papildomos apklausos metu parodė, kad gavęs grasinančio pobūdžio raštelį, keitė parodymus akistatos metu ir gavęs pranešimą apie įtarimą, nes išsigando dėl savęs ir savo šeimos. Tačiau šios dienos parodymai yra teisingi. Jis amfetaminą platino. Jį įsigydavo iš V. S.. Dėl padarytų nusikalstamų veikų labai gailisi. Šiuo metu amfetamino nevartoja (V t., b.l. 39-40).

912014-12-11 V. M., pareiškus galutinį įtarimą, apklausos metu parodė, kad įtarimo esmę suprato. Dėl pareikšto pranešimo apie įtarimą savo kaltę pripažįsta visiškai. Lieka prie parodymų, duotų 2014-11-21. Psichotropinę medžiagą platino, nes daug jo pažįstamų ir draugų vartoja amfetaminą. Amfetaminą pardavinėdavo pigiau nei kiti. Daugiau taip nedarys (V t., b.l. 47).

922014-01-14 ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų V. M. atpažino V. S. kaip draugą, kuris jam parduoda psichotropinę medžiagą – amfetaminą. Su juo per savaitę bendrauja 2-3 kartus dėl to, kad reikia paimti amfetaminą ir perduoti pinigus (V t., b.l. 15-16).

932014-01-14 ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų V. M. atpažino D. J., kaip merginą, kurią sutiko 2014-01-09 ryte laiptinėje. Iš jos jis yra pirkęs psichotropinę medžiagą – amfetaminą (V t., b.l. 19-20).

94Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų S. G. atpažino J. B., kaip J., iš kurio 2013-11-03 nusipirko vieną gramą amfetamino (III t., b.l. 127-128).

95Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų J. B. atpažino P. Č. kaip P.“, su kuriuo jis 2013-11-04 tarėsi dėl psichotropinės medžiagos pirkimo (IV t., b.l. 29-30).

96Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų J. B. atpažino V. M. kaip „B.“, kuriam kartu su „P.“, automobilyje „Audi A3“ paliko pinigus už psichotropinę medžiagą - amfetaminą (IV t., b.l. 33-34).

97Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų įtariamasis M. U. atpažino A. N., kaip vyrą „S.“ arba „B.“, iš kurio jis pirko psichotropinę medžiagą – amfetaminą (V t., b.l. 94-95).

98Atpažinimo 2014-02-06 metu iš fotonuotraukų įtariamoji D. J. atpažino V. S., apie jį papasakojo 2014-02-06 apklausos metu (V t., b.l. 175-176).

99Kratos, kitos procesinės prievartos priemonės, daiktų apžiūra ir kiti duomenys

100S. G.

1012013-11-03 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo V. V. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad tikrinant informaciją dėl galimos neteisėto prekybos narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kuria galimai užsiima J. B., a.k. ( - ) dekl. gyv. vietą ( - ), 2013-11-03 pastebėjo, kaip apie 15.50 val. Vilniuje, degalinės „Statoil“ esančioje Geležinio Vilko g. 39, Vilnius, teritorijoje J. B., atvažiavęs automobiliu BMW, valst. Nr.( - ) dar su vienu nenustatytu asmeniu, susitiko su asmenimis, kaip vėliau nustatyta, S. G. ir A. M., Susitikimo metu J. B. apsikeitė smulkiais daiktais su S. G.. Apie 16.05 val. A. M. ir S. G. automobiliu Iveco valst. Nr. ( - ) išvažiavo iš degalinės. Įtarus, kad įvyko narkotikų perdavimas, pasitelkus policijos autopatrulį su automobiliu, pažymėtu specialiaisiais policijos ženklais, automobilis Iveco, valst. Nr. ( - ), buvo sustabdytas apie 16.10 val. Ukmergės gatvėje, ties ( - ) namu. Sustabdžius automobilį Iveco, valst. Nr. ( - ), nustatyta, kad automobilio vairuotojo vietoje sėdėjo S. G., o keleivio vietoje sėdėjo A. M.. Automobilio vairuotojo – S. G. paklausius, ar turi su savimi narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pastarasis paaiškino, kad kairėje sportinės striukės kišenėje yra apie vieną gramą amfetamino, kuriuos jis prieš keletą minučių Geležinio Vilko gatvėje, degalinės „Statoil“ teritorijoje nupirko už 30 litų iš asmens, vardu J. (I t., b.l. 1-2).

1022013-11-03 asmens kratos metu pas S. G. rasta ir paimta vienas polietileninis užspaudžiamas maišelis su šviesios spalvos milteliais viduje ir kiti daiktai (III t., b.l. 118)

1032014-01-09 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-3092(13) nurodyta, kad tirti pateikti milteliai yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino – milteliai. Šių miltelių svoris – 0,5829 g. juose yra 0, 2833 g gryno metamfetamino (I t., b.l. 44-45).

104J. B.

1052013-11-04 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo A. K. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad dirbant pagal ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-01168-13, 2013-11-04 apie 16.05 val. prie ( - ) buvo sulaikytas J. B., gim. ( - ) (I t., b.l. 54).

1062013-11-04 asmens kratos metu pas J. B. rasta ir paimta cigarečių pakelis, kuriame polietileninis užspaudžiamas maišelis su gelsvos spalvos mase. Kuprinės kišenėje rastas dėklas, kuriame trys užspaudžiami polietileniniai maišeliai su šviesios spalvos milteliais, vienas užspaudžiamas maišelis su augalinės kilmės medžiaga, vienuolika tuščių užspaudžiamų maišelių. Kuprinėje rastos elektroninės svarstyklės „Digital Scale“ su miltelių pėdsakais, mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ su „Tele2 Pildyk“ SIM kortele ir kiti daiktai (IV t., b.l. 10).

1072013-11-04 kratos protokole nurodyta, kad sandėliuke Nr. ( - ), esančiame ( - ), kuriuo naudojasi J. B., rasta ir paimta elektroninės svarstyklės, polietileninis maišelis su šviesios spalvos milteliais polietileninis maišelis su 46 tuščiais polietileniniais maišeliais, trylika užspaudžiamų maišelių su šviesios spalvos medžiaga (I t., b.l. 62-63).

1082014-01-07 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-3091 (13) nurodyta, kad pakete Nr. 0042811, trijuose plastiko maišeliuose pateikti milteliai yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino – milteliai. Šių miltelių svoris 4,2476 g, juose yra 0,7731 g gryno amfetamino.

109Pakete Nr. 0042811, viename plastiko maišelyje pateikta augalinė medžiaga yra narkotinė medžiaga – kanapių dalys. Šių kanapių dalių svoris 0,1702 g,

110Ant pateiktų tirti elektroninių svarstyklių yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakų. (I t., b.l. 82-83).

1112014-01-10 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr. 11-3094(13) nurodyta, kad trylikoje užspaudžiamų maišelių pateikti milteliai yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino – milteliai. Šių miltelių svoris 1,1278 g, juose yra 0,2932 g gryno metamfetamino. Plastiko maišelyje pateiktuose milteliuose narkotinių ar psichotropinių medžiagų nėra. Ant tirti pateiktų elektroninių svarstyklių narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų nėra (I t., b.l. 96-97).

1122013-11-05 apžiūros protokole užfiksuota, kad J. B. mobiliojo ryšio telefonas „Samsung SGH-U600“, kurio IMEI ( - ). Į telefoną įdėta Tele2 SIM kortelė Nr. ( - ). Užėjus į telefono Meniu, adresų knygelėje matome, kad telefono numeris ( - ) yra pavadintas „P. vip“, telefono numeris ( - ) yra pavadintas „B.“, o telefono numeris ( - ) yra pavadintas „S.“ (IV t., b.l. 915)

113Išanalizavus komunikacijos telefonų įvykių išklotines, gautas Lietuvos Respublikos BPK 155 str. tvarka, laikotarpiu 2013-09-01 iki 2013-11-05 kad įtariamasis S. G. iš savo mobiliojo ryšio telefono, kurio SIM kortelės Nr. ( - ) su įtariamuoju J. B., kurio mobiliajame telefone įdėta SIM kortelė, Nr. ( - ), bendravo nuo 2013-10-03, dažniausiai kas dvi dienas, tiek skambučiais, tiek SMS pranešimais. 2013-11-03 J. B. iš mobiliojo ryšio telefono, į kurį įdėta SIM Nr. ( - ), 15.17 val. paskambino S. G., kuris naudojasi mobiliojo ryšio telefonu, į kurį įdėta SIM Nr. ( - ). 15.30 val. S. G. parašė SMS pranešimą J. B.. 15.54 val. S. G. paskambino J. B., po ko 16.10 val. S. G. po susitikimo su J. B. buvo sulaikytas. (I t., b.l. 130)

114Remiantis 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, vadovaujantis Lietuvos kriminalinės žvalgybos įstatymu, buvo kontroliuojami J. B. telefoniniai pokalbiai, perduodami telefonu Nr. ( - ), kurie vadovaujantis LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, išslaptinti. Pokalbiuose fiksuota, kaip J. B. bendrauja su P. Č., V. M. dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų (I t., b.l. 108-122).

115N. G.

1162014-01-09 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo V. V. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad dirbant pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 10-1-01168-13, 2014-01-09 apie 21.20 val. ( - ) gatvėje stovinčiame automobilyje „Honda Civic, valst. Nr. ( - ), pilkos spalvos, buvo sulaikytas V. M., kuris sėdėjo priekinėje keleivio vietoje ir N. G., kuri sėdėjo vairuotojo vietoje (I t., b.l. 182).

117Sulaikymo metu automobilyje ant kilimėlio prie V. M. kojų buvo pastebėtas polietileninis maišelis su milteliais viduje. Be to sulaikymo metu V. M. išlipus iš automobilio išmetė ant žemės polietileninį maišelį su milteliais viduje (I t., b.l. 182).

1182014-01-09 apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtas automobilis Honda Civic“, pilkos spalvos, valst. Nr. ( - ). Automobilio salone ant žemės, prie priekines keleivio vietos, rastas užspaudžiamas maišelis su šviesios spalvos lipnia mase. Ant galinės automobilio sėdynes rastas juodos spalvos moteriškas rankinukas, kuriame elektroninės svarstyklės, raudonos spalvos piniginė, kurioje be kitų daiktų rastas ir paimtas vienas užspaudžiamas maišelis su šviesios spalvos milteliais viduje, du užspaudžiami maišeliai su šviesios spalvos miltelių likučiais (I t., b.l. 187-189).

1192014-01-09 asmens kratos metu pas N. G. rasti ir paimti 2 polietileniniai maišeliai su baltos spalvos miltelių liekanomis (IV t., b.l. 150).

1202014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140- (228)-IS1-597 nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš dviejų plastikinių maišelių, 2014-01-09 rastų ir paimtų N. G. asmens kratos metu, sudėtyje yra psichotropines medžiagos – amfetamino, kurios masė 0,007 g (II t., b.l. 2-3).

1212014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(237)-IS1-598, nurodyta, kad baltos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, 2014-01-09 rasto ir paimto atlikus automobilio „Honda Civic“, valst. Nr. ( - ), salono apžiūrą, ant žemės, prie priekinės keleivio sėdynes, sudėtyje yra psichotropines medžiagos – amfetamino, kurio masė yra 1,551 g (II t., b.l. 9-12).

1222014-01-10 atlikus N. G. mobilaus telefono apžiūrą nustatyta, kad mobiliojo ryšio telefonas „Samsung GT-19300“ IMEI ( - ), baltos spalvos su liečiamu ekranu, standartinio modelio. Adresų knygelėje telefono Nr. ( - ), kuriuo naudojasi V. M. yra pavadintas „B. V.“ (IV t., b.l. 151).

123P. Č.

1242013-02-19 asmens kratos metu pas P. Č. rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ su „Bitės“ SIM kortele (IV t., b.l. 107).

1252014-02-20 atlikus P. Č. mobilaus telefono apžiūrą nustatyta, kad Apžiūrėti šie daiktai (objektai): mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ su SIM kortele. Telefonas yra standartinio modelio, IMEI Nr. ( - ). Telefono adresų knygelėje yra kontaktas pavadintas „J. N.“, telefono numeris ( - ), taip pat kontaktas “B.“, telefono numeris ( - ) ir kontaktas „N.“ ( - ) (IV t., b.l. 108).

126Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2013-11-14 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi buvo kontroliuojami P. Č. telefoniniai pokalbiai, perduodami telefonu Nr. ( - ). Pokalbiuose fiksuota, kaip P. Č. bendrauja su V. M., nenustatytais asmenimis dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų (I t., b.l. 150-162).

127V. M.

1282014-01-09 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad ( - ) gatvėje, važiuojamojoje dalyje stovi automobilis “Honda Civic”, valst Nr. ( - ). Maždaug už 1,5 metro nuo automobilio, dešinėje pusėje, stovi metalinis konteineris. Ant žemės prie konteinerio (tarp automobilio ir konteinerio) guli plastikinis maišelis su milteliais viduje. Maišelis aplipęs žemėmis. (I t., b.l. 183-185).

1292014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje Nr. 140-(230)-IS1-595 nurodyta, kad baltos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, rastų ir paimtų atlikus įvykio vietos apžiūrą, ( - ), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurio masė yra 6,085 g (I t., b.l. 193-194).

1302014-01-10 kratos protokole nurodyta, kad V. M. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), po foteliu rasta ir paimta popierinis kompaktinės plokšteles dėklas, ant kurio baltų miltelių likučiai. Prie lovos esančios spinteles stalčiuje rasta ir paimta granata, ant žemės rasta ir paimta artilerinio sviedinio tūta (II t., b.l. 38-39).

1312014-01-27 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje Nr. 140-(231)-IS1-453 nurodyta, kad ant popierinio kompaktines plokštelės dėklo, 2014-01-10 rasto ir paimto atlikus kratą pas V. M., paviršiaus rasti psichotropinės medžiagos – amfetamino pėdsakai (II t., b.l. 44-45).

1322014-01-10 apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtas V. M. mobilaus ryšio telefonas „Samsung GT“ IMEI ( - ), su SIM kortele. Telefonas yra juodos spalvos, standartinio modelio. Adresų knygelėje telefono numeris Nr. ( - ), yra pavadintas „Vh“, telefono numeris ( - ) yra pavadintas „Vvh“, kuriais naudojasi V. S. ir telefono numeris ( - ) yra pavadintas „Č.“, kuriuo naudojasi P. Č. (II t., b.l. 66).

133Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2013-11-14 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi buvo kontroliuojami V. M. telefoniniai pokalbiai, perduodami telefonais Nr. ( - ), ( - ) Telefoniniuose pokalbiuose užfiksuota V. M. bendravimas su N. G., V. S., P. Č., nenustatytais asmenimis dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų (I t., b.l.163-179).

134M. U.

1352014-02-05 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo V. V. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad dirbant pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 10-1-01168-13, 2014-02-05 apie 18.20 val. adresu ( - ) pastebėjo vaikiną, kuris iš išvaizdos panašus į asmenį, vartojantį narkotines medžiagas. Jis užėjo į namo laiptinę ir po 15-20 sekundžių išėjo. Įtarus, kad minėtas vaikinas galimai bute Nr. 11, kur gyvena D. J., įsigijo psichotropinių medžiagų, M. U. ( - ) buvo sulaikytas. M. U. paaiškino, kad prieš kelias minutes už 30 litų maišelį su amfetaminu nusipirko ( - ), antroje laiptinėje iš vaikino, vardu A. (II t., b.l. 143).

1362014-02-05 asmens kratos metu pas M. U. kelnių kišenėje rastas ir paimtas polietileninis maišelis su gelsvos spalvos milteliais ir kiti daiktai (V t., b.l. 87).

1372014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje Nr. 140-(832)-IS1-887 nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, 2014-02-05 asmens kratos metu rasto pas M. U., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 0,133 g, bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) – 1 fenil-2-propanono pėdsakai (II t., b.l. 147-148).

138A. N.

139

1402014-02-05 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo A. T. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad dirbant pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 10-1-01168-13, 2014-02-05 apie 20.20 val. ( - )sulaikė A. N. ir D. J. (2t., b.l. 153).

1412014-02-05 kratos metu ( - )pas A. N. rašomojo stalo stalčiuje rastos ir paimtos elektroninės svarstyklės (II t., b.l. 161-162).

1422014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje Nr. 140-(829)-IS1-873 nurodyta, kad ant elektroninių svarstyklių, 2014-02-05 kratos metu rastų pas A. N. bute, ( - ), paviršių rasti psichotropinių medžiagų – amfetamino ir metamfetamino, bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) - 1 fenil-2-propanono, pėdsakai (I t., b.l. 171).

143D. J.

1442014-02-05 asmens kratos metu pas D. J. rasta ir paimta 15 vnt. polietileninių maišelių su milteliais, įpakavimas su polietileniniais maišeliais ir kitai daiktai (V t., b.l. 164)

1452014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje Nr. 140-(827)-IS1-870 nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš 15 vnt. plastikinių maišelių, 2014-02-05 asmens kratos metu rastų pas D. J., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios bendroji masė yra 2,107 g, bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) - 1 fenil-2-propanono, pėdsakai.

146D. J. rankų nuoplovose narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų nerasta. Nuoplovose rasti I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) - 1 fenil-2-propanono, pėdsakai (II t., b.l. 178-179).

147Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 159 str., 2014-02-06 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi buvo leista D. J. atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus V. S. atžvilgiu (II t., b.l. 187-188).

1482014-02-07 Vilniaus apskrities VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. B. tarnybiniame pranešime nurodyta, 2014-02-06 19.50 val. kartu su D. J. nuvyko į ( - ), kur pastaroji nurodė vietą, kuri yra apie 50 metrų nuo namo pažymėto Nr. 43, apie 5 metrus nuo gatvės važiuojamosios dalies ant sniego kauburio, kur reikia palikti pinigus.

14919.55 val. D. J. buvo paduoti 460 litų, kurie buvo įdėti į plastikinį permatomą maišelį, kuriuos ji padėjo nurodytoje vietoje ir nedelsiant išsiuntė SMS žinutę be teksto abonentui Nr. 8-677-07499. Po žinutės išsiuntimo D. J. pasišalino. Jis kartu su Vilniaus apskrities VPK ONTV 3-ojo vyr. tyrėju A. K. pradėjo vietos, kur D. J. paliko pinigus, stebėjimą. Apie 22.00 val. pro pinigų padėjimo vietą, nuo Pergalės g. pusės pravažiavo automobilis Volvo 940, valst NR. ( - ), pilkos spalvos ir už 80 metrų nuo stebimos vietos sustojo. Pro priekines keleivio duris išlipo asmuo ir pėsčiomis artėjo prie pinigų padėjimo vietos. Tuo metu automobilis Volvo 940 apsisuko ir Žaliakalnio gatve važiavo link Pergalės gatvės bei ( - ) namo Nr. 53 sustojo. Asmuo, priartėjęs prie stebimos vietos, kur D. J. paliko pinigus, buvo atpažintas kaip V. S.. Jis kairėje rankoje laikė mobilaus ryšio telefoną su šviečiančiu ekranu. V. S., priėjęs prie pinigų padėjimo vietos, ištraukė ranką iš dešinės kišenės ir pasilenkė. Kai atsisuko ir pradėjo tolti nuo stebėjimo vietos, rankoje nešėsi plastikinį permatomą maišelį, kurios pažymiai atitiko D. J. paliktą maišelį su pinigais. V. S., priėjęs prie ( - ), įlipo į automobilį Volvo 940, po ko automobilis pasuko į Pergalės gatvę. Automobiliui pasišalinus iš apžvalgos lauko, kartu su A. K. apie 22.15 val. atliko stebimos vietos, kurioje D. J. paliko maišelį su pinigais, apžiūrą, kurios metu ant sniego kauburio buvo rastas ir paimtas polietileninis maišelis su milteline medžiaga. (II t. b.l. 194).

150Apie tai buvo surašytas procesinės prievartos priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos BPK 159 str., taikymo protokolas.

151Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2014-01-23 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi buvo kontroliuojami D. J. telefoniniai pokalbiai, perduodami telefonu ( - ). Pokalbiuose užfiksuoti D. J. telefoniniai pokalbiai su V. S., A. N. ir tyrimo metu nenustatytu vyriškiu (II t., b.l. 81-82, 107-119).

152M. V.

1532014-02-07 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus. Tyrėjo F. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad dirbant pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 10-1-01168-13, 2014-02-06 apie 22.20 val. Vilniuje, Pramonės ir Pergalės gatvių sankryžoje, Vilniuje, automobilyje Volvo 940, valst. Nr. ( - ) buvo sulaikyti M. V. ir V. S. (III t., b.l. 14).

1542014-02-06 kratos metu pas M. V. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), be kitų daiktų koridoriaus komodoje rasta juodos spalvos kosmetinė, kurioje yra vienkartinis švirkštas su skysčiu viduje, polietileninis maišelis kuriame susuktas polietileninis maišelis su minkšta medžiaga, 1 metalinis ir 1 plastikinis dangteliai su miltelių likučiais bei užsukamas plastikinis indelis „Blistex“ su miltelių likučiais (III t., b.l. 17-18).

1552014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje Nr. 140-(830)-IS1-878 nurodyta, kad:

156vienkartiniame švirkšte su šviesaus drumsto skysčio likučiais, 2014-02-06 kratos metu rastame pas M. V., rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai.

157ant plastikinio ir metalinio dangtelių su šviesių miltelių liekanomis 2014-02-06 kratos metu rastų pas M. V., vidinių paviršių rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai.

158rudos spalvos drėgname vatos tampone iš plastikinio maišelio, 2014-02-06 kratos metu rasto pas M. V., rasta psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 0,006 g.

159ant plastikiniu dangteliu su užrašu „Blistex“ uždengtos plastikinės dėžutės su šviesių miltelių liekanomis, 2014-02-06 kratos metu rastos pas M. V., vidinių paviršių rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai.

160M. V. rankų nuoplovose rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai (III t., b.l. 33-34).

1612014-02-07 automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ), kuriuo naudojosi M. V. apžiūros metu nustatyta, kad po automobilio priekine dešinės pusės sėdyne, arčiau pavarų svirties guli perlenkti 460 litų, iš kurių vienas 200 litų nominalo vertės, 5 vnt. po 50 litų nominalo vertės, vienas 10 litų nominalo vertės. Automobilio bagažinėje rastas stiklainis su metaliniu dangteliu, kuris yra žemėtas, šalia jo guli kastuvėlis su geltona rankena, kuris taip pat yra žemėtas. Šalia kastuvo rastos pirštinės, kurios yra purvinos, aplipusios sudžiūvusiomis lapų liekanomis (III t., b.l. 25).

1622014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(828)-IS1-871, nurodyta, kad ant bespalvio stiklo stiklainio su dangteliu, 2014-02-06 rasto automobilio Volvo, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu, vidinių paviršių narkotinių, psichotropinių medžiagų ar jų pėdsakų nerasta (III t., b.l. 41).

163V. S.

1642014-02-06 įvykio vietos apžiūros metu, adresu ( - ) apie 50 metrų nuo namo Nr. 43, nustatyta, kad apie 5 metrus nuo važiuojamosios kelio dalies, tarp medžių ant sniego kauburio aptiktas plastikinis užspaudžiamas maišelis, kuriame miltelių pavidalo medžiaga (II t., b.l. 196-198).

1652014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvadoje Nr. 140-(833)-IS1-888 nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, 2014-02-06 rasto įvykio vietos, esančios šalia namo ( - ) apžiūros metu, sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 3,355 g. bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) - 1 fenil-2-propanono, pėdsakai (III t., b.l. 8-9).

166Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2014-01-23 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi buvo kontroliuojami V. S. telefoniniai pokalbiai, perduodami telefono Nr. ( - ) ir Nr. ( - ).

167Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2014-01-23 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi buvo leista kontroliuoti V. S. telefoninius pokalbius, jį sekti. Kontroliuojant V. S. pokalbius telefonais Nr. ( - ), ( - ) fiksuotas jo bendravimas su D. J., M. V., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis (II t., b.l. 81-82; II t., b.l. 120-125).

168Aukščiau nurodyti duomenys buvo surinkti teisėtai, ištirti teisiamojo posėdžio metu, tad teismas juos pripažįsta įrodymais bei pateikia jų analizę ir jos pagrindu padarytas išvadas.

169Kaltinamasis S. G. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį padarymo pripažino visiškai.

170Kaltinamasis J. B. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal BK 259 straipsnio 1 dalį (dvi nusikalstamos veikos), 259 straipsnio 2 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį padarymo pripažino visiškai.

171Kaltinamoji N. G. savo kaltę dėl jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį padarymo pripažino visiškai.

172Kaltinamasis M. U. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 2 dalį padarymo pripažino visiškai.

173Kaltinamasis A. N. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį padarymo pripažino visiškai.

174Kaltinamoji D. J. savo kaltę dėl jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį padarymo pripažino visiškai.

175Kaltinamasis P. Č. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį padarymo pripažino iš dalies.

176Kaltinamasis M. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį (2 epizodai) padarymo pripažino iš dalies.

177Kaltinamasis V. M. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį pripažino iš dalies.

178Kaltinamasis V. S. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį (2 epizodai) padarymo pripažino iš dalies.

179Pagal BK 259 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti. Kaltinamasis S. G. kaltinamas tuo, jog 2013-11-03 apie 15.50 val. degalinėje „Statoil“, esančioje, adresu Geležinio Vilko g. 39, Vilniuje, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, nusipirkdamas už 35 Lt iš J. B., įgijo 0,5829 g miltelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau 0,2833 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kuriuos laikė prie savęs iki kol 16.10 val., ties namu esančiu adresu ( - ), buvo sulaikytas ir jo asmens kratos metu pareigūnai rado 0,2833 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino. Kaltinamojo S. G. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį padarymo visiškai įrodyta jo paties prisipažinimu ir iš esmės sutampančiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu; atpažinimo iš fotonuotraukų protokolo duomenimis, iš kurių matyti, kad kaltinamasis S. G. atpažino kaltinamąjį J. B. kaip asmenį, kuris jam pardavė psichotropinės medžiagos; kaltinamojo J. B. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu, kuriais jis prisipažino pardavęs kaltinamajam S. G. psichotropinės medžiagos; liudytojų policijos pareigūnų V. V. ir I. Č. parodymais, pagal kuriuos pas sulaikytą kaltinamąjį S. G. rastas maišelis su psichotropine medžiaga, V. V. tarnybiniu pranešimu ir 2014-01-09 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-3092(13), pagal kurią, pas kaltinamąjį S. G. rastuose milteliuose rasta psichotropinės medžiagos – metamfetamino. Kaltinamasis S. G. žinojo, kad įsigyja psichotropinės medžiagos, suvokė, kad veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

180Su minėta kaltinamojo S. G. padaryta nusikalstama veika pagal BK 259 straipsnio 1 dalį glaudžiai susijusi J. B. inkriminuojama nusikalstama veika pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jei nustatomas bent vienas iš dispozicijoje nurodytų alternatyvių objektyvių požymių ir tikslas narkotines ar psichotropines medžiagas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusikaltimas yra baigtas, kai asmuo padaro bent vieną iš įstatymo dispozicijoje nurodytų alternatyvių veikų. Bet kurio kito dispozicijoje nurodyto alternatyvaus veiksmo įvykdymo stadija (baigtumas) ar tai, kad nusikaltimo dalykas nebuvo realizuotas (nepasiekė adresato) dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių, neturi įtakos visos nusikalstamos veikos kvalifikavimui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2007, 2K-585/2010, 2K-618/2010, 2K-124/2011, 2K-451/2013). Pagal BK 260 straipsnį, už jame nurodytų veiksmų padarymą asmuo atsako, jei jis bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo veiksmai, yra psichotropinės ar narkotinės medžiagos, taip pat koks jų kiekis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2012, 2K-458/2013, 2K-43/2014).

181BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytas tikslas narkotines ar psichotropines medžiagas parduoti ar kitaip platinti reiškia kaltininko norą, ketinimą tas medžiagas atlygintinai ar neatlygintinai perduoti bent vienam asmeniui. Tai, ar kaltininkas turėjo tokį tikslą, įrodinėjama vertinant objektyvius bylos duomenis, taip pat – ir kaltininko parodymus. Iš susiformavusios teismų praktikos matyti, kad aplinkybės, parodančios tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas buvimą, gali būti medžiagų kiekiai, rūšių įvairovė, dozių paruošimas, priemonių, reikalingų dozėms pasverti ar supakuoti, turėjimas, faktai apie tai, ar pats kaltininkas vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, ar buvo susitarimas su vartotoju ir objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2013, 2K-503/2013, 2K-24/2014). J. B. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį kaltinamas tuo, jog 2013-11-03 dienos metu, Stoties rajone, Vilniuje, neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, už 80 Lt įgijo psichotropinės medžiagos - amfetamino, kurios dalį suvartojo, o kitą dalį - ne mažiau kaip 0, 5829 g miltelių, kuriuose yra 0,2833 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, gabeno ir laikė su savimi Vilniaus mieste, iki tos pačios dienos 15.50 val., kai degalinėje „Statoil“, adresu Geležinio Vilko g. 39, Vilniuje, 0,2833 g psichotropinės medžiagos – amfetamino – už 35 litus neteisėtai pardavė kaltinamajam S. G.. Kaltinamojo J. B. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį padarymo visiškai įrodyta jo paties prisipažinimu ir iš esmės sutampančiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu (neteisėtai įgijo psichotropinės medžiagos, apytiksliai žinojo parduodamos psichotropinės medžiagos kiekį, buvo susitarimas telefonu su psichotropinės medžiagos vartotoju dėl jos pardavimo); kaltinamojo S. G. parodymais, duotais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu, iš kurių matyti, kad psichotropines medžiagas jis įgijo iš J. B.; atpažinimo iš fotonuotraukų protokolo duomenimis, iš kurių matyti, kad kaltinamasis S. G. atpažino kaltinamąjį J. B. kaip asmenį, kuris jam pardavė psichotropinės medžiagos; 014-01-09 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-3092(13), pagal kurią, pas kaltinamąjį S. G. rastuose milteliuose rasta psichotropinės medžiagos – metamfetamino; BPK 154 straipsnio tvarka gautais duomenimis, iš kurių matyti, jog kaltinamieji J. B. ir S. G. tarėsi dėl susitikimo, turint tikslą perduoti psichotropines medžiagas, bei kita rašytine bylos medžiaga. Kaltinamasis J. B. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

182Kaltinamajam J. B. taip pat inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį (du epizodai) ir 2 dalį. Jis ne vėliau kaip nuo 2011 metų pradžios ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ), esančiame sandėliuke Nr. ( - ), neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, laikė 1,1278 g miltelių, kurių sudėtyje yra 0,2932 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino iki kol 2014-11-04 atliktos kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai. Be to jis ne vėliau kaip nuo 2013-11-02, Vilniaus mieste neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, gabeno ir laikė su savimi nedidelį kiekį 0,1702 g. narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, iki 2013-11-04 16.05 val. prie namo esančio adresu ( - ) buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie jo asmens kratos metu rado ir paėmė 0,1702 g kanapių ir jų dalių. Be to jis 2013-11-04 dienos metu, telefonu susitaręs su P. Č. dėl psichotropinės medžiagos – metamfetamino - pirkimo, Švento Stepono gatvėje, Vilniuje, susitiko su P. Č. ir V. M., kur ikiteisminio tyrimo metu nenustatyme automobilyje „Audi“ P. Č. nurodymu į automobilio dureles įdėjo 120 Litų, psichotropinės medžiagos- metamfetamino - įgijimui bei Vilniaus mieste iš V. M. ir P. Č., įgijo 4,4953 g. miltelių, kuriuose yra 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kuriuos laikė su savimi kuprinės dėkle ir gabeno Vilniaus mieste, iki tos pačios dienos 16.05 val., kai prie pastato ( - ), buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie jo asmens kratos metu rado ir paėmė 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino. Kaltinamojo J. B. kaltė dėl minėtų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal padarymo visiškai įrodyta jo paties prisipažinimu ir iš esmės sutampančiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu; atpažinimo iš fotonuotraukų protokolais, pagal kuriuos kaltinamasis J. B. atpažino kaltinamąjį P. Č. kaip asmenį, su kuriuo jis 2013-11-04 tarėsi dėl psichotropinės medžiagos pirkimo, o kaltinamąjį V. M. – kaip asmenį, kuriam kartu su kaltinamuoju P. Č. automobilyje “AUDI A3” paliko pinigus už psichotropinę medžiagą; 2013-11-04 asmens kratos ir kratos sandėliuke protokolais, 2013-12-31 ir 2014-01-10 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadomis, pagal kurias kratų metu iš kaltinamojo J. B. paimtuose milteliuose yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino – o iš jo paimta augalinė medžiaga yra narkotinė medžiaga – kanapių dalys; kaltinamųjų J. B. ir P. Č. pokalbių išklotinėmis, iš kurių matyti, jog jie tarėsi dėl susitikimo ir psichotropinių medžiagų įsigijimo. Kaltinamasis J. B. žinojo, kad įsigija psichotropinių ir narkotinių medžiagų, suvokė, kad veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamas veikas.

183Teismas pažymi, jog kaltinamajame akte prie kaltinamajam J. B. inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį dėl rašybos klaidos netiksliai nurodyta, jog krata kaltinamojo J. B. atžvilgiu krata buvo atlikta 2014-11-04, nors iš tiesų kratos atlikimo laikas – 2013-11-04. Ši klaida nesunkina kaltinamojo J. B. padėties, be to, toliau kaltinamajame akte esančiuose duomenyse, kuriais grindžiamas kaltinimas, kratos atlikimo laikas nurodytas tiksliai, todėl ši rašybos klaida taisytina, nurodant, jog krata kaltinamojo J. B. atžvilgiu buvo atlikta 2013-11-04.

184Kaltinamasis P. Č. kaltinamas pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį. Jis veikdamas bendrininkų grupėje su V. M., turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga – metamfetaminu – ir ją pardavė: jis, P. Č., 2013-11-04 dienos metu telefonu susitaręs su J. B. dėl psichotropinės medžiagos – metamfetamino – pardavimo, kartu su V. M. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu automobiliu „Audi“ atvyko į Šv. Stepono gatvę, Vilniuje, ten susitiko su J. B., kur automobilyje „Audi“, jis, P. Č., nurodė J. B. į automobilio dureles įdėti 120 litų, skirtus psichotropinės medžiagos- metamfetamino įgijimui, po ko jis kartu su V. M. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, Vilniaus mieste perdavė 4,4953 g. miltelių, kuriuose buvo 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino - J. B.. Teismo posėdyje kaltinamasis P. Č. kaltu prisipažino iš dalies ir nurodė, kad vartojo, turėjo su savimi narkotikų, tačiau niekam jų neplatino. Tokia kaltinamojo versija vertintina kritiškai, kaip jo gynybinė pozicija, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Visų pirma teismas pažymi, jog kaltinamasis P. Č. teismo posėdžio metu parodė, kad yra buvę atvejų, kai asmenys kreipdavosi į jį su tikslu įsigyti narkotikų. Be to, iš bylos medžiagoje esančių elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolės ir įrašų darymo atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus protokolų (I t., b.l. 150-160) matyti, jog kaltinamasis P. Č., į kurį kreipiamasi kaip į „P.“, bendraudamas su nenustatytais asmenimis ir su V. M., kuris įvardijamas kaip „B.“, tariasi dėl psichotropinių ar narkotinių medžiagų pardavimo (pvz. nenustatytas asmuo 2013-11-19 skambina kaltinamajam P. Č. ir klausia ar jis turi „čepachnut“, į ką kaltinamasis atsako, jog „žinoma“; 2013-11-21 kaltinamasis P. Č. skambina kaltinamajam V. M. ir prašo „pramušti“; 2013-11-22 kaltinamasis P. Č. vėl skambina kaltinamajam V. M. ir klausia, ar šis turi 10 rublių, be to jis pasitikslina, ar kaltinamasis V. M. supranta, kas turima omenyje, o kaltinamasis V. M. atsako, jog taip, po ko kaltinamieji susitaria susitikti; 2014-01-09 P. Č. skambina nenustatytam vyriškiui ir paaiškina, kad kolega nepamiršo, kad kaip ir kalbėjo bus 10). Tai, jog kaltinamasis P. Č. užsiėmė narkotikų platinimu rodo ir kaltinamojo J. B. telefoninių pokalbių kontrolės duomenys (I t., b.l. 112-122), pagal kuriuos matyti, jog, pavyzdžiui, 2013-10-18 kaltinamieji J. B. ir P. Č. kalbasi apie svarstykles, kaltinamasis J. B. prašo kaltinamojo P. Č. ko nors suorganizuoti, prašo medžiagų žvalumui palaikyti, o kaltinamasis P. Č. atsako, kad tuoj sužinos ir perskambins; 2013-10-23 kaltinamieji J. B. ir P. Č. tariasi dėl susitikimo, bet kaltinamasis P. Č. nežino, ar galės atvykti jo „porininkas“, tariamasi dėl kiekio, pinigų sumos. Kaltinamojo P. Č. aktyvų vaidmenį psichotropinių medžiagų platinime taip pat įrodo ir visiškai savo kaltę pripažinusio kaltinamojo J. B. duoti parodymai teismo posėdyje, iš kurių matyti, kad jis iš esmės patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, pagal kuriuos jis dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo tarėsi su asmenimis, pravardėmis „P.“ ir „B.“ (kaltinamaisiais P. Č. ir V. M.), po ko susitiko su jais Šv. Stepono gatvėje, Vilniuje, įlipo į automobilį „Audi A3“, o kaltinamasis P. Č. nurodė J. B., kad šis įdėtų 120 litų į automobilio dureles ir įgijo psichotropines medžiagas. Šie kaltinamojo J. B. parodymai iš esmės atitinka kaltinamojo V. M. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kurių protokolą pasirašė ne tik pats kaltinamasis V. M., bet ir jo advokatė, pagal kuriuos su kaltinamuoju J. B. dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo tarėsi „P.“ (kaltinamasis P. Č.) ir kad kaltinamiesiems J. B., V. M. bei P. Č. susitikus Šv. Stepono gatvėje kaltinamajam J. B. įdėti pinigus į automobilio dureles nurodė būtent kaltinamasis P. Č.. Be to, atpažinimo iš fotonuotraukų protokoluose nurodyta, kad kaltinamasis J. B. atpažino kaltinamąjį P. Č. kaip asmenį, su kuriuo jis 2013-11-04 tarėsi dėl psichotropinės medžiagos pirkimo, o kaltinamąjį V. M. – kaip asmenį, kuriam kartu su kaltinamuoju P. Č. automobilyje “AUDI A3” paliko pinigus už psichotropinę medžiagą. Pats kaltinamasis P. Č. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais pripažino, jog padėjo kaltinamajam J. B. susitikti su „B.“ (kaltinamuoju V. M.) ir žinojo, kad jie susitinka dėl psichotropinės medžiagos įsigijimo. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai (BK 25 straipsnio 2 dalis). Būtinas bendrininkų grupės požymis yra tas, jog joje turi būti bent du vykdytojai, t. y. mažiausiai du bendrininkai turi įvykdyti objektyviuosius bendros nusikalstamos veikos sudėties požymius (ar jų dalį). Susitarimas padaryti nusikalstamą veiką gali įvykti bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje iki bus pasiektas nusikalstamas rezultatas ir gali būti išreikštas bet kokia forma – tiek žodžiu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais (gestu, mimika ir t. t.), be to, nusikaltimo darymo metu bendrininkai turi galimybę koreguoti susitarimo ribas. Nustačius asmenų susitarimą veikti bendrai, jų suvokimą, kad kėsinasi į tą patį objektą, bei kitus bendrininkavimo subjektyviuosius požymius, taip pat konstatavus, jog bendrais veiksmais asmenys realizavo bent dalį bendros nusikalstamos veikos sudėties objektyviųjų požymių, laikoma, kad tokie asmenys veikė kaip bendravykdytojai (BK 24 straipsnio 3 dalis). Minėti požymiai, remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, kaltinamojo P. Č. veikoje laikytini nustatytais, todėl konstatuotina, jog kaltinamasis P. Č. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį. Kaltinamasis P. Č. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad kartu su kaltinamuoju V. M. veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

185Kaltinamasis V. M. teismo posėdžio metu savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį pripažino iš dalies. Jis pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje su P. Č., turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga – metamfetaminu – ir ją pardavė: P. Č. 2013-11-04 dienos metu telefonu susitarus su J. B. dėl psichotropinės medžiagos – metamfetamino – pardavimo, kartu su P. Č. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu automobiliu „Audi“ atvyko į Šv. Stepono gatvę, Vilniuje, ten kartu su P. Č. susitiko su J. B., kur minėtame automobilyje „Audi“ P. Č. nurodė J. B. į automobilio dureles įdėti 120 litų, skirtus psichotropinės medžiagos- metamfetamino- įgijimui, po ko jis, V. M., kartu su P. Č. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, Vilniaus mieste perdavė 4,4953 g. miltelių, kuriuose buvo 0,8548 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino - J. B.. Kaltinamasis teismo posėdyje parodė, kad narkotikų ir psichotropinių medžiagų įsigyja tik savo reikmėms, bet jų platinimu neužsiima. Ši kaltinamojo V. M. versija vertintina kritiškai, kaip jo gynybinė pozicija siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Ikiteisminio tyrimo metu V. M. ne kartą keitė parodymus, tačiau savo galutiniais parodymais, duotais 2014-12-11 savo kaltę pripažino visiškai. Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad apklausiant kaltinamąjį V. M. ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos. Šio asmens apklausa ikiteisminio tyrimo metu atitinka baudžiamojo proceso įstatyme numatytas taisykles. Byloje nėra duomenų, kad kaltinamajam V. M. ikiteisminio tyrimo metu iš tyrėjų buvo daromas koks nors psichologinis poveikis ar jis būtų buvęs verčiamas duoti kitus kaltinamuosius kaltinančius parodymus. Kaltinamasis V. M. ikiteisminio tyrimo metu apie nusikaltimo aplinkybes buvo apklausiamas tyrėjų, apklausose dalyvavo gynėja, savo parodymus kaltinamasis patvirtino juos pasirašydamas, minėtus parodymus pasirašė ir gynėja. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2014-11-19 kaltinamasis V. M. pateikė raštelį, kuriame nurodyta, jog per savo liežuvį jis prisidarys bėdų. Šį raštelį jis gavo prieš pusantro mėnesio. Kaltinamasis V. M. išsigando, jog gali nukentėti, todėl nusprendė pakeisti savo ankstesnius parodymus, pagal kuriuos jis savo kaltę pripažino visiškai. Teismo vertinimu, galutiniai V. M. parodymai ikiteisminio tyrimo metu, duoti 2014-12-11 laikytini patikimais, išsamiais ir jais galima remtis tikrinant įrodymus šioje baudžiamojoje byloje. Šiais parodymais kaltinamasis V. M. patvirtino savo parodymus, duotus 2014-11-21. Pagal šiuos parodymus jis pirkdavo narkotikus savo reikmėms iš įvairių asmenų, o tarp jų buvo ir kaltinamasis V. S.. 2013 metų rudenį kaltinamasis V. S. pasiūlė kaltinamajam V. M. pačiam platinti psichotropines medžiagas. Kaltinamasis V. M. sutiko su seno pažįstamo pasiūlymu ir pradėjo platinti psichotropines medžiagas. 2013 metais (tikslios datos kaltinamasis V. M. nepamena) pas jį atvyko draugas „P.“ (kaltinamasis P. Č.) ir pasakė, kad su kaltinamuoju J. B. susitarė dėl psichotropinių medžiagų pirkimo. Abu vyrai pasiėmė sutartą kiekį psichotropinės medžiagas ir nuvyko susitikti su kaltinamuoju J. B. netoli stoties. Kaltinamajam J. B. įsėdus į automobilį, kaltinamasis P. Č. nurodė jam psichotropinių medžiagų pirkimui skirtus pinigus įdėti į automobilio dureles. Šie kaltinamojo V. M. parodymai rodo, kad jis kartu su P. Č. užsiėmė psichotropinių medžiagų platinimu. Kaltinamojo V. M. kaltę dėl BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos padarymo taip pat įrodyta aukščiau nurodytais, kaltinamojo P. Č. kaltę įrodančiais duomenimis: kaltinamojo P. Č. telefoninių pokalbių kontrolės duomenimis, pagal kuriuos jis įvardija kaltinamąjį V. M. kaip porininką ir su juo bei kitais asmenimis tariasi dėl psichotropinių medžiagų platinimo; kaltinamojo J. B. telefoninių pokalbių kontrolės duomenimis, pagal kuriuos jis su kaltinamaisiais V. M. ir P. Č. tariasi dėl psichotropinių medžiagų įsigijimo ir susitikimo; kaltinamojo J. B. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu; atpažinimo iš fotonuotraukų protokolais, kuriuose nurodyta, kad kaltinamasis J. B. atpažino kaltinamąjį P. Č. kaip asmenį, su kuriuo jis 2013-11-04 tarėsi dėl psichotropinės medžiagos pirkimo, o kaltinamąjį V. M. – kaip asmenį, kuriam kartu su kaltinamuoju P. Č. automobilyje “AUDI A3” paliko pinigus už psichotropinę medžiagą. Kaltinamasis V. M. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad kartu su kaltinamuoju P. Č. veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

186V. M. taip pat kaltinamas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį tuo, jog 2014-01-09 telefonu susitaręs su N. G. dėl 7-10 g psichotropinės medžiagos jai pardavimo, 2014-01-09 telefoninio pokalbio metu susitaręs su V. S. dėl psichotropinės medžiagos – amfetamino – pirkimo ir susitikimo vietos, atvyko N. G. vairuojamu automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), į V. S. nurodytą aikštelę prie VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, esančią Parko g. 15, Vilniuje, kur neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti, už 500 litų iš V. S. nurodyto asmens - M. V. – 2014-01-09 apie 21.00 val. įgijo 43,171 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 7,636 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurią laikė prie savęs ir gabeno N. G. vairuojamu automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), iki J. U. gatvės, Vilniuje, kur tos pačios dienos 21.15 val. dalį - 8,983 g - miltelių, kurių sudėtyje buvo 1,551 g psichotropinės medžiagos – amfetamino – už 200 litų pardavė N. G., o likusią dalį – 34,188 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 6,085 g psichotropinės medžiagos – amfetamino – laikė su savimi iki tos pačios dienos, kai apie 21.20 val. J. U. gatvėje, Vilniuje, buvo sulaikytas policijos pareigūnų, ir sulaikymo metu išmetė ant žemės 6,085 g psichotropinės medžiagos – amfetamino. Dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 260 straipsnio 1 dalį kaltinamasis V. M. ikiteisminio tyrimo metu 2014-11-21 parodė, kad 2014-01-09 jam paskambino N., kuri pastoviai iš jo pirkdavo amfetaminą ir paprašė parduot 10 gramų amfetamino. V. M. susisiekė su V. S. ir paprašė amfetamino, tačiau šis nurodė, kad pats atvykti prie psichiatrinės ligoninės negalės, todėl psichotropines medžiagas perduos kitas asmuo – didelis ir stambus vyras – kuriam kaltinamasis V. M. turės perduoti pinigus. Kaltinamasis V. M. kartu su kaltinamąja N. G. nuvyko prie psichiatrinės ligoninės, o prie jo priėjęs aukštas vyras perdavė jam du maišelius su milteliais, už kuriuos jis sumokėjo 500 litų. Vėliau kaltinamasis V. M. kartu su N. G. grįžo prie jo namų, kur juos sulaikė policijos pareigūnai. Kaltinamojo V. M. kaltė dėl BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos padarymo įrodyta ne tik jo paties parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, bet ir kaltinamosios N. G. sutampančiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu, pagal kuriuos ji nuolat pirkdavo psichotropines medžiagas iš kaltinamojo V. M. ir taip pat dėl šių medžiagų įsigijimo susitiko su juo 2014-01-09, perdavė kaltinamajam V. M. 200 litų, už kuriuos įsigijo psichotropinių medžiagų, o vėliau buvo sulaikyta policijos pareigūnų. Kaltinamojo V. M. kaltę dėl nurodytos nusikalstamos veikos padarymo taip pat įrodo liudytojo A. K. parodymai, duoti teismo posėdžio metu, pagal kuriuos matyti, kad turint informacijos, jog prekiaujama psichotropinėmis medžiagomis, buvo sekamas V. M., kuris vėliau sulaikytas su psichotropinėmis medžiagomis; 2014-01-09 Vilniaus AVPKONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo V. V. tarnybiniame pranešime nurodyti duomenys, pagal kuriuos Vilniuje, J. U. g. stovinčiame automobilyje „Honda Civic“, v. n. ( - ), buvo sulaikytas kaltinamasis V. M., šalia kurio kojų rastas polietileninis maišelis su milteliais viduje ir kuris išlipęs iš automobilio išmetė dar vieną polietileninį maišelį su milteliais; 2014-01-09 įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriame užfiksuota, jog šalia „Honda Civic“, v. n. ( - ), stovi metalinis konteineris, prie kurio ant žemės guli polietileninis maišelis su milteliais viduje; 2014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(230)-IS1-595, kurioje nurodyta, kad baltos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, rastų ir paimtų atlikus įvykio vietos apžiūrą, J. U. g. Vilniuje, sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurio masė yra 6, 085 g.; telefoninių pokalbių kontrolės duomenys, pagal kuriuos kaltinamasis V. M. bendravo su kaltinamaisiais N. G. ir V. S. dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Kaltinamasis V. M. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą kaltinamajai N. G., suvokė, kad veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

187Kaltinamoji N. G. teismo posėdyje savo kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje pripažino visiškai. Ji kaltinama tuo, jog kad neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti, iki 2014-01-09 Vilniaus mieste laikė prie savęs ir gabeno automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), ne mažiau kaip 0,673 g miltelių, kuriuose ne mažiau kaip 0,154 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino - ir ne mažiau kaip 0,051 g miltelių, kuriuose ne mažiau kaip 0,007 g psichotropinės medžiagos - amfetamino. Tęsdama nusikalstamą veiką dėl neteisėto psichotropinės medžiagos disponavimo, ji 2014-01-09 apie 21.00 val. automobiliu Honda Civic, valst. Nr. ( - ), atvežė V. M. į aikštelę, esančią prie VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės, esančios Parko g. 15, Vilniuje, kur šiam įgijus psichotropinių medžiagų, 2014-01-09 apie 21.15 val., J. U. gatvėje, Vilniuje, automobilyje Honda Civic, valst. Nr. ( - ) neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti, nusipirkdama iš V. M. už 200 litų įgijo 8,983 g miltelių, kurių sudėtyje yra 1,551 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, kurią laikė ir gabeno automobilyje Honda Civic, valst. Nr. ( - ), kol tą pačią dieną 21.20 val. J. U. gatvėje, netoli sankryžos su Džiaugsmo gatve, Vilniuje, buvo sulaikyta policijos pareigūnų, kurie jos asmens kratos metu rado ir paėmė 0,007 g psichotropinės medžiagos - amfetamino, o atliktos automobilio apžiūros metu rado ir paėmė 1,551 g psichotropinės medžiagos – amfetamino ir 0,154 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino. Kaltinamosios N. G. kaltė dėl jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 1 dalį padarymo visiškai įrodyta jos paties prisipažinimu ir iš esmės sutampančiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu; 2014-01-09 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, jog apžiūrint automobilį „Honda Civic“, v. n. ( - ), automobilio salone ant galinės sėdynės rasta moteriška rankinė, kurioje buvo elektroninės svarstyklės, piniginė, kurioje rastas vienas užspaudžiamas maišelis su šviesios spalvos milteliais viduje, du užspaudžiami maišeliai su šviesios spalvos miltelių likučiais; asmens kratos protokolu, pagal kurį pas N. G. rasti ir paimti 2 polietileniniai maišeliai su baltos spalvos miltelių liekanomis; 2014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140- (228)-IS1-597, kurioje nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš dviejų plastikinių maišelių, 2014-01-09 rastų ir paimtų N. G. asmens kratos metu, sudėtyje yra psichotropines medžiagos – amfetamino, kurios masė 0,007 g; 2014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140-(237)-IS1-598, kurioje nurodyta, kad baltos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, 2014-01-09 rasto ir paimto atlikus automobilio „Honda Civic“, valst. Nr. ( - ), salono apžiūrą, ant žemės, prie priekinės keleivio sėdynes, sudėtyje yra psichotropines medžiagos – amfetamino, kurio masė yra 1,551 g; kaltinamojo V. M. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu; telefoninių pokalbių kontrolės duomenimis, pagal kuriuos kaltinamieji N. G. ir V. M. tarėsi susitikti, kalbėjo apie psichotropinių medžiagų kiekį ir kokybę. Kaltinamoji N. G. žinojo, kad įsigyja psichotropinės medžiagos, suvokė, kad veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jos veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

188Kaltinamasis M. U. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 2 dalyje padarymu: jis 2014-02-05 apie 18.20 val., Vilniuje, ( - ) namo laiptinėje, prie buto Nr. ( - ) iš A. N. už 30 Lt neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo 0.672 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g. psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurią neteisėtai laikė ir gabeno su savimi iki kol 2014-02-05 18.25 val., ( - ) buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kurie jo asmens kratos metu rado ir paėmė minėtą psichotropinę medžiagą. Kaltinamojo M. U. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259 straipsnio 2 dalį padarymo visiškai įrodyta jo paties prisipažinimu ir iš esmės sutampančiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu; 2014-02-05 asmens kratos protokolu, pagal kurį pas M. U. kelnių kišenėje rastas ir paimtas polietileninis maišelis su gelsvos spalvos milteliais ir kiti daiktai; 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(832)-IS1-887 kurioje nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, 2014-02-05 asmens kratos metu rasto pas M. U., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 0,133 g, bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) – 1 fenil-2-propanono pėdsakai; visiškai savo kaltę pripažinusio kaltinamojo A. N. parodymais teismo posėdyje ir ikiteisminio tyrimo metu, pagal kuriuos jis už 30 litų pardavė kaltinamajam M. U. amfetamino. Kaltinamasis M. U. žinojo, kad įsigyja psichotropinės medžiagos, suvokė, kad veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

189Kaltinamasis A. N. kaltinamas nusikalstamos veikos, nurodytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje padarymu. Jis veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., neteisėtai bute, adresu ( - ), žinodamas, kad pastaroji turi psichotropinės medžiagos, iki 2014-02-05 18.20 val. laikė ne mažiau kaip 0,672 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, 2014-02-05 apie 18.00 val. jis telefonu susitarė su M. U. dėl psichotropinių medžiagų – metamfetamino – pardavimo ir vykdydamas D. J. nurodymą, tą pačią dieną apie 18.20 val., ( - ) namo laiptinėje, prie buto Nr. ( - ), už 30 litų pardavė M. U., 0,672 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino. Teismo posėdžio metu kaltinamasis A. N. visiškai prisipažino padaręs aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką. Kaltinamojo A. N. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį padarymo visiškai įrodyta jo paties prisipažinimu ir iš esmės sutampančiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu; M. U. parodymais, duotais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu, pagal kuriuos, jis įsigijo psichotropinės medžiagos iš kaltinamojo A. N.; 2014-02-05 kratos protokolo duomenimis, pagal kuriuos kaltinamojo A. N. namuose ( - ) rastos svarstyklės; 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(829)-IS1-873, kurioje nurodyta, kad ant minėtų svarstyklių paviršių rasti psichotropinių medžiagų – amfetamino ir metamfetamino, bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) - 1 fenil-2-propanono, pėdsakai; 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(832)-IS1-887 kurioje nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, 2014-02-05 asmens kratos metu rasto pas M. U., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 0,133 g, bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) – 1 fenil-2-propanono pėdsakai.

190Teismas pažymi, jog kaltinamasis A. N. teismo posėdyje ir ikiteisminio tyrimo metu pripažino žinojęs, jog jo draugė D. J. platina psichotropines medžiagas, suprato, jog parduoda psichotropines medžiagas M. U., jis pats bendravo su pirkėju mobiliuoju telefonu, aktyviai dalyvavo perduodant minėtas medžiagas pirkėjui, todėl darytina išvada, jog jo veiksmuose yra bendrininkavimo pagal BK 25 straipsnio 2 dalį požymiai, jis yra nurodytos nusikalstamos veikos bendravykdytojas. Kaltinamasis A. N. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad neteisėtai veikia kartu su kaltinamąja D. J. ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

191Kaltinamoji D. J. kaltinama pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį tuo, jog tuo, kad Ji 2014-02-04 apie 23.20 val. miškelyje, netoli Naujosios Vilnios poliklinikos, esančios adresu Sirokomlės g. 8, Vilniuje, iš V. S. neteisėtai, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo ne mažiau kaip 13,092 g miltelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2,24 g psichotropinės medžiagos metamfetamino, kurią laikė ir gabeno su savimi rankinėje iki buto, esančio ( - ). Tęsdama savo nusikalstamą veiką, ji bute, adresu ( - ), laikė 2,24 g psichotropinės medžiagos metamfetamino, kai 2014-02-05 apie 18.00 val. A. N., žinojęs kad D. J. turi su savimi psichotropinės medžiagos, prisijungęs prie jos daromos nusikalstamos veikos, telefonu susitarė su M. U. dėl psichotropinių medžiagų – metamfetamino – pardavimo, po ko dalį - 0,672 g - miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,133 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino ji perdavė A. N., kuris šią psichotropinę medžiagą 2014-02-05 18.20 val. ( - ) namo laiptinėje, prie buto Nr. 11, už 30 litų pardavė M. U., o likusią dalį - 12,420 g - miltelių, kurių sudėtyje buvo 2,107 g metamfetamino, ji laikė ir gabeno su savimi rankinėje Vilniaus mieste, kol 2014-02-05 20.20 val. ( - ) buvo sulaikyta policijos pareigūnų, kurie jos asmens kratos metu rado ir paėmė 2,107 g metamfetamino. Kaltinamoji D. J. teismo posėdyje savo kaltę pripažino visiškai. Jos kaltę dėl BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo įrodo jos paties prisipažinimas; kaltinamojo A. N. parodymai, pagal kuriuos D. J. prekiavo psichotropinėmis medžiagomis ir nurodė jam parduoti psichotropinę medžiagą kaltinamajam M. U.; 2014-02-05 asmens kratos protokolas, pagal kurį pas kaltinamąją D. J. rasta ir paimta 15 vnt. polietileninių maišelių su milteliais, įpakavimas su polietileniniais maišeliais ir kiti daiktai; 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(827)-IS1-870, kurioje nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš 15 vnt. plastikinių maišelių, 2014-02-05, asmens kratos metu rastų pas kaltinamąją D. J., sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios bendroji masė yra 2,107 g, bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) - 1 fenil-2-propanono, pėdsakai.

192Teismas pažymi, jog kaltinamosios D. J. veika kvalifikuotina pagal BK 25 straipsnio 2 dalį kaip bendrininkavimas, nes ji, kaltinamajam A. N. susitarus su kaltinamuoju M. U., perdavė psichotropines medžiagas, kurias kaltinamasis A. N. pardavė M. U.. Be to, ji apytiksliai žinojo, koks psichotropinės medžiagos kiekis parduodamas. Iš to, kas nurodyta, darytina išvada, jog kaltinamosios D. J. veiksmuose yra bendrininkavimo pagal BK 25 straipsnio 2 dalį požymiai, ji yra nurodytos nusikalstamos veikos bendravykdytoja. Kaltinamoji D. J. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad neteisėtai veikia kartu su kaltinamuoju A. N. ir norėjo taip veikti, todėl jos veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

193Kaltinamasis M. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį (dvi nusikalstamos veikos) pripažino iš dalies. Jis nurodė, kad neužsiima narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimu, o tik yra jas keletą kartų pats vartojęs. Tokia jo pateikta versija laikytina gynybine pozicija ir siekiu išvengti baudžiamosios atsakomybės bei vertintina kritiškai. Dėl pirmo epizodo kaltinamasis M. V. yra kaltinamas tuo, jog veikdamas bendrininkų grupėje su V. S., 2014-01-09 V. S. telefonu susitarus su V. M. dėl psichotropinės medžiagos – amfetamino – pardavimo, V. S. suderinus ir nurodžius jo (M. V.) su V. M. susitikimo vietą bei išorės požymius, M. V. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti, laikė prie savęs bei 2014-01-09 apie 21 val. atgabeno į aikštelę prie VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, esančios Parko 15, Vilniuje, 43,171 g miltelių, kurių sudėtyje yra 7,636 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, kuriuos už 500 litų pardavė kaltinamajam V. M.. 2014-02-11 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole nurodyta, jog kaltinamasis V. M. atpažino M. V. kaip asmenį, kuris jam 2014-01-09 dienos vakare, Vilniuje, prie ligoninės parko gatvėje perdavė 50 gramų amfetamino (V t., b.l. 23-26). Tuo tarpu 2014-11-11 vykusios akistatos metu kaltinamasis V. M. parodė, kad neatpažįsta suvesto į akistatą asmens M. V. ir suklydo atpažindamas jį pagal nuotrauką. Kaip minėta aukščiau, teismas kaltinamojo V. M. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-11, kuriais jis visiškai pripažino savo kaltę ir nurodė, jog akistatos metu keitė parodymus, nes bijojo gautame raštelyje nurodyto grasinimo, vertina kaip patikimus ir surinktus nepažeidžiant BPK nustatytos tvarkos.

194Teismo posėdyje apklausta tyrėja N. B. parodė, kad kaltinamasis V. M. nuo pat pradžių visiškai pripažino, tačiau vėliau parodymus keitė, o dar vėliau pranešė apie gautą grasinančio pobūdžio raštelį, dėl kurio labai išsigando su V. S. susijusių asmenų ir todėl pakeitė parodymus. Tyrėja taip pat parodė, kad nebuvo tiriama, kas galėjo surašyti grasinantį raštelį kaltinamajam V. M., nes jis buvo surašytas pieštuku ant sąsiuvinio lapo, tačiau tai negalėjo būti patys policijos pareigūnai, nes kaltinamasis V. M. tyrimo pradžioje savo kaltę pripažino visiškai, tyrėjai konfliktų su kaltinamuoju V. M. neturėjo.

195Kaltinamojo M. V. domėjimąsi V. M. parodymais rodo ir jo telefoninis pokalbis 2014-01-31 13.36 val. telefoninis pokalbis apie „B." (V. M. buvo suimtas nuo 2014-01-10 iki 2014-04-08, V t., b.l. 52-59), kuomet kaltinamasis V. S. skambina kaltinamajam M. V. ir sako, kad turi naujienų apie „B.", kad jis kalba ir konkrečiai daug ką, kad paskui apie tai jie pasikalbės, kad jis („B.") kalba viską, M. V. klausia, ar blogos naujienos, M. S. atsako, kad tik tame, kad pats kaltas, o kol kas nieko, normaliai, tyla, kol kas tyli, o M. V. sako, kad gal reikėtų motinai „paduoti kapeikų" (II t., b.l. 120-121).

196Liudytojas policijos pareigūnas R. V. teismo posėdžio metu parodė, kad iš teismo posėdžių salėje esančių asmenų atpažįsta kaltinamuosius V. M. ir M. V., nes prieš metus jo kolega paprašė pagalbos įvykyje dėl psichotropinių medžiagų platinimo. Nuvažiavęs į aikštelę, R. V. pamatė V. M., ir prie jo priėjo V. Stovėjo V. M., priėjo M. V.. Pasisveikino ir po to pasisveikinimo iškart įkišo rankas į kišenes. Tada M. V. nuėjo link savo namo, o V. M. atsisėdo į savo mašiną. Buvo vakaras, bet apšvietimas buvo geras, ir V. M. su M. V. stovėjo būtent prie šviestuvo (III t., b.l. 112-115 esančioje schemoje ir fotonuotraukose matyti, jog gatvėje įrengtas apšvietimas). R. V. buvo apie 10 metrų nuo jų. Vėliau M. V. nuėjo į ( - ) namo laiptinėje (pagal M. V. anketinius duomenis, jo gyvenamoji vieta – ( - )).

197Tai, jog kaltinamasis M. V. užsiima narkotinių ar psichotropinių medžiagų prekyba įrodo ir jo telefoninių pokalbių su V. S., bei šio pokalbių su D. J. turinys. Šiuose pokalbiuose kaltinamasis M. V. teiraujasi kaltinamojo V. S. apie D. J., kaltinamoji D. J. prašo jai duoti 20 daugiau, o po šio prašymo V. S. skambina M. V. ir nurodo, kad „ledai pajudėjo“, susitaria susitikti, o kiek vėliau jau kviečia D. J. išeiti (II t., b.l. 107-125).

198Apie 2014-01-09 nurodymą tam tikram asmeniui kaltinamajam V. M. parduoti psichotropines medžiagas, teismo posėdyje parodė ir kaltinamasis V. S., tik jo teigimu, šis asmuo nebuvo M. V.. Tokia versija vertintina kaip V. S. siekis padėti bendrininkui išvengti baudžiamosios atsakomybės ir paneigta aukščiau išvardintais motyvais bei duomenimis.

199Kaltinamojo M. V. padarytoje nusikalstamoje veikoje yra BK 25 straipsnio 2 dalyje nurodyto bendrininkavimo požymių. M. V. bendravo su V. S. dėl psichotropinių medžiagų pardavimo, pats perdavė psichotropines medžiagas kaltinamajam V. M., paėmė iš jo pinigus.

200Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M. V. padarė jam inkriminuojamą veiką pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį (2014-01-09 epizodas). Kaltinamasis M. V. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad neteisėtai veikia kartu su kaltinamuoju V. S. ir norėjo taip veikti, todėl jos veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

201Antrasis kaltinamajam M. V. inkriminuojamas nusikalstamos veikos epizodas pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį yra tai, jog veikdamas bendrininkų grupėje, turėdamas tikslą parduoti, jis neteisėtai laikė, gabeno, pardavė psichotropinę medžiagą bei pasikėsino ją parduoti, o būtent: M. V., veikdamas bendrininkų grupėje su V. S., turint bendrą tikslą ir susitarimą platinti psichotropines medžiagas ir parduoti jas D. J., V. S. ne vėliau kaip iki 2014-02-04 neteisėtai Vilniaus mieste prie savęs laikė ir gabeno 13,092 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 2,24 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino, kuriuos tą pačią dieną apie 23.30 val. Vilniuje, miškelyje, netoli Naujosios Vilnios poliklinikos, esančios adresu Sirokomlės g. 8, Vilniuje, neteisėtai už 400 litų pardavė D. J.. Tęsdamas nusikalstamą veiką dėl psichotropinės medžiagos kartu su V. S. pardavimo D. J., M. V. nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko iki ne vėliau kaip 2014-02-06 Vilniaus mieste disponavo ne mažiau kaip 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,361 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurių dalį - 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino – kartu su V. S. automobiliu Volvo 940, valst. Nr. ( - ), gabeno iki vietos, esančios ( - ), apie 50 metrų mažėjimo tvarka nuo 43 namo, kur tos pačios dienos apie 22.00 val. V. S. iš automobilio išnešus ir neteisėtai už 400 Lt pardavus D. J., atlikusiai nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, pasikėsino parduoti šią psichotropinę medžiagą, o likusią dalį - 0,006 g - psichotropinės medžiagos - metamfetamino, buvusio vatos tampone, M. V. laikė namuose, esančiuose Parko g. 18-24, Vilniuje, kai 2014-02-06 23.30 val. atliktos kratos metu šią medžiagą rado ir paėmė policijos pareigūnai.

202Pasisakydamas dėl šios nusikalstamos veikos, teismas visų pirma atkreipia dėmesį į taikytą nusikalstamos veikos imitavimo modelį. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, tais atvejais, kai konkrečiam asmeniui pasiūloma padaryti nusikalstamą veiką arba dalyvauti ją darant, vadovaujantis BPK 159 straipsnio 1 dalimi, prokuroras, gali kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją su prašymu leisti tam asmeniui atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, kad būtų įmanoma išaiškinti nusikaltimus darančius asmenis. Nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų teisėtumą lemia ne tik jų sankcionavimo, bet ir jų vykdymo teisėtumas. Pažymėtina, jog tam, kad teismas pripažintų NVIV surinktus duomenis įrodymu byloje, nepakanka, kad NVIV būtų sankcionuoti nepažeidžiant BPK 159 straipsnio nuostatų. NVIV surinkta medžiaga gali būti teismo pripažįstama įrodymu tik tada, kai atliekant nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus buvo laikomasi įstatymo reikalavimų. Net ir esant BPK numatytiems sankcionavimo pagrindams, taikant NVIV, negalima asmens provokuoti padaryti nusikaltimą (BPK 159 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą, remdamasis ir Konstitucinio Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 198¹ straipsnio 1 bei 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, yra išaiškinęs, kokiais vertinimo kriterijais bei taisyklėmis turi būti vadovaujamasi teismams sprendžiant leistinų tyrimo veiksmų atribojimo nuo provokacijos klausimą, ir pažymėjęs, kad neviešo pobūdžio tyrimo veiksmai turi būtų atliekami iš esmės pasyviu būdu, t. y. nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų (NVIV) dalyvis, taip pat kaip ir asmuo, veikiantis pagal nusikalstamos veikos imitavimo modelį (NVIM), naudojamą pagal Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymą (nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Kriminalinės žvalgybos įstatymas, kuriame provokacijos sąvoka apibrėžiama kaip spaudimas, aktyvus skatinimas ar kurstymas padaryti nusikalstamą veiką apribojant asmens veiksmų pasirinkimo laisvę, jeigu dėl to asmuo padaro ar kėsinasi padaryti nusikalstamą veiką, kurios prieš tai neketino padaryti), negali skatinti, įtikinėti ar kitokiais veiksmais kurstyti asmenį padaryti konkrečią nusikalstamą veiką, kad provokavimo faktas turi būti konstatuojamas, kai ištirtos bylos aplinkybės leidžia, t. y. jomis remiantis galima padaryti išvadą, jog atitinkama nusikalstama veika nebūtų buvusi padaryta be valstybės pareigūnų įsikišimo (nutartys atnaujintose baudžiamosiose bylose Nr. 2A-P-6/2008, 2A-P-2/2009, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-418/2010, 2K-192/2010 ir kt.).

203Atsižvelgiant į 2000 m. gegužės 8 d. Konstitucinio Teismo nutarimą ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, ypač Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos 2008 m. vasario 5 d. sprendimą Ramanauskas prieš Lietuvą (Ramanauskas v. Lithuania, no 74420/01, judgment of 5 February 2008), nustatant provokaciją turėtų būti atsižvelgiama ne vien tik į modelio dalyvių veikimo būdą modelio realizavimo metu (t. y. į tai, ar buvo asmens spaudimas, skatinimas, kurstymas, įtikinėjimas ir pan. padaryti konkrečią nusikalstamą veiką), tačiau, ar buvo pakankamas pagrindas įtarti asmenį iki modelio taikymo darant nusikalstamą veiką ar rengiantis ją daryti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat išaiškina, kad NVIM arba (ir) NVIV taikymo trukmė gali būti vienas iš požymių, reikšmingų sprendžiant dėl provokavimo konkrečioje byloje (pavyzdžiui, kasacinė nutartis baudžiamoje byloje Nr. 2K-7-86/2011 ir kt.).

204Iš bylos medžiagos matyti, jog duomenys apie kaltinamųjų V. S. ir M. V. vykdomą psichotropinių medžiagų platinimą buvo gauti dar iki NVIM taikymo. Ikiteisminio tyrimo metu 2014-01-14 kaltinamasis V. M. parodė, kad asmuo, iš kurio jis perka amfetaminą, jo telefono adresų knygelėje įvardytas kaip „Vh“ ir „Vvh“. 2014-01-14 V. M. atpažinimo metu iš fotonuotraukų atpažino V. S. kaip asmenį, kuris jam parduoda psichotropines medžiagas. Ikiteisminio tyrimo metu dar iki NVIM taikymo nustatyta, kad šiais numeriais naudojosi kaltinamasis V. S.. Be to, dar 2013 lapkričio mėnesį jau buvo fiksuojami V. M. ir V. S. telefoniniai pokalbiai, kuriuose buvo kalbama apie psichotropines medžiagas (pvz. I t., b.l. 163, 167). Bylos duomenimis, dar iki pradedant taikyti NVIM, V. S. pardavė psichotropines medžiagas V. M. ir D. J.. Atkreiptinas dėmesys į trumpą NVIM taikymo trukmę šioje byloje, kas rodo, kad kaltinamieji nebuvo provokuojami atlikti nusikalstamą veiką, o patys savanoriškai tęsė nusikalstamą veiką, elgėsi kaip įprastai.

205Kaltinamojo M. V. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (2014-02-06 epizodas), įrodyta aukščiau minėtu jo telefoninių pokalbių su V. S. turiniu; policijos pareigūno V. S. tarnybiniu pranešimu, pagal kurį 2014-02-06 apie 22.20 val. automobilyje „Volvo 940“, v.n. ( - ), buvo sulaikyti V. S. ir M. V.; 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(830)-IS1-878, kurioje nurodyta, kad vienkartiniame švirkšte su šviesaus drumsto skysčio likučiais, 2014-02-06 kratos metu rastame pas M. V., rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai. Ant plastikinio ir metalinio dangtelių su šviesių miltelių liekanomis 2014-02-06 kratos metu rastų pas M. V., vidinių paviršių rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai. Rudos spalvos drėgname vatos tampone iš plastikinio maišelio, 2014-02-06 kratos metu rasto pas M. V., rasta psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 0,006 g. Ant plastikiniu dangteliu su užrašu „Blistex“ uždengtos plastikinės dėžutės su šviesių miltelių liekanomis, 2014-02-06 kratos metu rastos pas M. V., vidinių paviršių rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai. M. V. rankų nuoplovose rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai; 2014-02-07 automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ), kuriuo naudojosi M. V. apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad po automobilio priekine dešinės pusės sėdyne, arčiau pavarų svirties guli perlenkti 460 litų, iš kurių vienas 200 litų nominalo vertės, 5 vnt. po 50 litų nominalo vertės, vienas 10 litų nominalo vertės. Automobilio bagažinėje rastas stiklainis su metaliniu dangteliu, kuris yra žemėtas, šalia jo guli kastuvėlis su geltona rankena, kuris taip pat yra žemėtas. Šalia kastuvo rastos pirštinės, kurios yra purvinos, aplipusios sudžiūvusiomis lapų liekanomis.

206Kaltinamojo M. V. padarytoje nusikalstamoje veikoje yra BK 25 straipsnio 2 dalyje nurodyto bendrininkavimo požymių. M. V. bendravo su V. S. dėl psichotropinių medžiagų pardavimo, pats perdavė psichotropines medžiagas kaltinamajam V. M., paėmė iš jo pinigus.

207Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M. V. padarė jam inkriminuojamą veiką pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį (2014-02-06 epizodas). Kaltinamasis M. V. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad neteisėtai veikia kartu su kaltinamuoju V. S. ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamą veiką.

208Kaltinamasis V. S. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį (dvi nusikalstamos veikos) pripažino iš dalies. Pažymėtina, kad teismo posėdyje V. S. neneigė savo vaidmens abejose jam inkriminuojamose nusikalstamose veikose, tačiau kategoriškai neigė kaltinamojo M. V. dalyvavimą jose. Esą vietoj kaltinamojo M. V. psichotropines medžiagas V. M. perdavė į jį panašus asmuo. V. S. kaltinamas tuo, jog kad 2014-01-09 telefonu susitaręs su V. M. dėl psichotropinės medžiagos – amfetamino – pardavimo, veikdamas bendrininkų grupėje su M. V., neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti psichotropinę medžiagą, V. M. (V. M.) nurodė atvykti į aikštelę prie VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, esančios Parko 15, Vilniuje, ir nurodė jam M. V., perduosiančio psichotropinę medžiagą, išorės požymius. Vykdydamas susitarimą dėl psichotropinės medžiagos per tarpininką pardavimą, jis, V. S., 2014-01-09 apie 21 val. aikštelėje, esančioje Parko g. 15, Vilniuje, per M. V., pastarajam atgabenus ir perdavus V. M. (V. M.) psichotropinę medžiagą, už 500 litų V. M. (V. M.) pardavė 43,171 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 7,636 g psichotropinės medžiagos – amfetamino.

209Be to jis veikdamas bendrininkų grupėje, turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai laikė, gabeno, pardavė psichotropinę medžiagą bei pasikėsino ją parduoti, o būtent: V. S., veikdamas bendrininkų grupėje su M. V., turint bendrą tikslą ir susitarimą platinti psichotropines medžiagas ir parduoti jas D. J., ne vėliau kaip iki 2014-02-04 neteisėtai Vilniaus mieste prie savęs laikė ir gabeno 13,092 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 2,24 g psichotropinės medžiagos - metamfetamino, kuriuos tos pačios dienos apie 23.30 val. miškelyje, netoli Naujosios Vilnios poliklinikos, esančios adresu Sirokomlės g. 8, Vilniuje, neteisėtai už 400 litų pardavė D. J.. Tęsdamas nusikalstamą veiką dėl psichotropinės medžiagos kartu su M. V. pardavimo D. J., V. S. nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko iki ne vėliau kaip 2014-02-06 Vilniaus mieste disponavo ne mažiau kaip 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 3,361 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurių dalį - 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje yra 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino – V. S. kartu su M. V. automobiliu Volvo 940, valst. Nr. ( - ), gabeno iki vietos, esančios ( - ), apie 50 metrų mažėjimo tvarka nuo 43 namo, kur tos pačios dienos apie 22.00 val. V. S. iš automobilio išnešus ir neteisėtai už 400 Lt pardavus D. J., atlikusiai nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, 18,318 g miltelių, kurių sudėtyje yra 3,355 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, pasikėsino parduoti šią psichotropinę medžiagą, o likusią dalį - 0,006 g - psichotropinės medžiagos - metamfetamino, buvusio vatos tampone, M. V. laikė namuose, esančiuose ( - ), kai 2014-02-06 23.30 val. atliktos kratos metu šią medžiagą rado ir paėmė policijos pareigūnai.

210Kaltinamojo M. V. dalyvavimas bendrai su kaltinamuoju V. S. vykdant nurodytas nusikalstamas veikas buvo atskleistas aukščiau nurodytais argumentais ir ikiteisminio tyrimo duomenimis, todėl, teismo vertinimu, kaltinamajame akte užtenka įrodymų dėl V. S. inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo. Kaltinamojo V. S. kaltė, padarius nusikalstamas veikas, nurodytas BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (2 epizodai) įrodyta jo paties prisipažinimu; kaltinamojo V. M. parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, pagal kuriuos jis psichotropinių medžiagų įgydavo iš kaltinamojo V. S.; kaltinamosios D. J. parodymais, duotais teismo posėdyje, pagal kuriuos ji psichotropinių medžiagų gaudavo iš kaltinamojo V. S.; V. S. telefoninių pokalbių kontrolės metu gautais duomenimis, pagal kuriuos jis bendravo dėl psichotropinių medžiagų su kaltinamaisiais M. V., D. J., V. M.; 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. 140-(833)-IS1-888, kurioje nurodyta, kad gelsvos spalvos miltelių iš plastikinio maišelio, 2014-02-06 rasto įvykio vietoje, esančios šalia namo Nr. ( - ) apžiūros metu, sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 3,355 g. bei I-os kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) - 1 fenil-2-propanono, pėdsakai.( 3t., b.l. 8-9)

211Kaltinamojo V. S. padarytose nusikalstamose veikose yra BK 25 straipsnio 2 dalyje nurodyto bendrininkavimo požymių. V. S. bendravo su M. V., V. M., D. J. dėl psichotropinių medžiagų pardavimo, organizavo psichotropinių medžiagų perdavimą nurodydamas M. V. jas perduoti.

212Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad kaltinamasis V. S. padarė jam inkriminuojamas veikas pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1 dalį (2 epizodai). Kaltinamasis V. S. žinojo, kad parduoda psichotropinę medžiagą, suvokė, kad neteisėtai veikia kartu su kaltinamuoju M. V. ir norėjo taip veikti, todėl jo veikoje yra tyčia padaryti nusikalstamas veikas.

213Bausmių skyrimas

214BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, į BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus bei į BK 61 straipsnyje numatytus reikalavimus skiriant bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių.

215Kaltinamasis S. G. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, anksčiau teistas (III t., b.l. 145-162), administracine tvarka baustas (III t., b.l. 163-169), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (IV t., b.l. 6), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (IV t., b.l. 5), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (2005-11-25 kreipėsi konsultacijos dėl alkoholio vartojimo. Buvo paskirtas ambulatorinis gydymas) (t. IV, b.l. 7).

216Kaltinamasis S. G. prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, gailisi. Tai laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

217Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam S. G. skiriant BK 259 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą arešto bausmę. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (teistas, teigiamų išvadų po ankstesnių nuteisimų nepadarė, nedirba). Šiuo nuosprendžiu paskirta arešto bausmė bendrintina su 2013-09-24 Vilniaus apygardos teismo paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi – 25 MGL bauda.

218Kaltinamasis J. B. padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą, du nesunkius ir vieną sunkų nusikaltimus, anksčiau teistas (IV t., b.l. 90-92), administracine tvarka baustas (IV t., b.l. 93-95), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre įrašytas į priežiūros grupę nuo 2006-08-31 (diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opioidus. Priklausomybės sindromas) (IV t., b.l. 104), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (IV t., b.l. 103).

219Kaltinamasis J. B. prisipažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, gailisi. Tai laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

220Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam J. B. skiriant BK 259 straipsnio 1 dalies (du epizodai) sankcijoje numatytas arešto bausmes, 259 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą baudą ir 260 straipsnio sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę. Šios bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi ir 5 dalies 2 punktu, sudėtinos apėmimo būdu, griežčiausia bausme apimant švelnesnes bausmes, ir skirtina galutinė subendrinta bausmė. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (teistas, teigiamų išvadų po nuteisimo nepadarė).

221Kaltinamasis P. Č. padarė vieną sunkų nusikaltimą, anksčiau teistas (teistumas išnykęs) (IV t., b.l. 136), baustas administracine tvarka (IV t., b.l. 137-140), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (IV t., b.l. 145), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (IV t., b.l. 146), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (IV t., b.l. 147).

222Kaltinamojo P. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, jog nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

223Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam P. Č. skiriant BK 25 straipsnio 2 dalies, 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (teistumas išnykęs, nedirba).

224Kaltinamoji N. G. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis teista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-13 baudžiamuoju įsakymu už BK 259 straipsnio 2 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos padarymą, administracine tvarka bausta (IV t., b.l. 191-193), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (IV t., b.l. 200), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydyta (IV t., b.l. 198), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašyta (IV t., b.l. 199).

225Kaltinamoji N. G. prisipažino padariusi jai inkriminuojamą nusikalstamą veiką, gailisi. Tai laikytina jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

226Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajai N. G. skiriant BK 259 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę su įpareigojimu. Ši bausmė bendrintina su Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta laisvės apribojimo bausme ir skirtina galutinė subendrinta bausmė. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamosios atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kaltinamąją charakterizuojančius duomenis (teista už iš esmės analogiškos nusikalstamos veikos padarymą, dirba).

227Kaltinamasis V. M. padarė du sunkius nusikaltimus, teistumas išnykęs (V t., b. l. 74), administracine tvarka baustas (V t., b.l. 75-77), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (2006-09-27 buvo pristatytas į apsvaigimo nustatymo med. apžiūros kabinetą. Išvada: narkotikų vartojimo faktas) (V t., b.l. 82), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (V t., b.l. 83), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (V t., b.l. 84).

228Kaltinamojo V. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, jog nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

229Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam V. M. skiriant BK 25 straipsnio 2 dalies, 260 straipsnio 1 dalies bei 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmes. Šios bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, iš dalies sudėtinos ir skirtina galutinė subendrinta bausmė. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (teistumas išnykęs, dirba).

230Kaltinamasis M. U. padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą, neteistas (V t., b. l. 113-114), administracine tvarka baustas (V t., b.l. 115-116), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (V t., b.l. 121), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (V t., b.l. 122), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (V t., b.l. 123).

231Kaltinamasis M. U. prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, gailisi. Tai laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

232Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam M. U. skiriant BK 259 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą bausmę - baudą. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (neteistas, dirba).

233Kaltinamasis A. N. padarė vieną sunkų nusikaltimą, neteistas (V t., b. l. 152), administracine tvarka baustas (V t., b.l. 153-154), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (V t., b.l. 159), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (V t., b.l. 160), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (V t., b.l. 161).

234Kaltinamasis A. N. prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, gailisi. Tai laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

235Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam A. N. skiriant BK 25 straipsnio 2 dalies, 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant trims metams ir paskiriant įpareigojimus. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jo antraeilį vaidmenį nusikalstamos veikos padaryme, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (neteistas, iš dalies darbingas).

236Kaltinamoji D. J. padarė vieną sunkų nusikaltimą, teista (VI t., b.l. 6-9) administracine tvarka nebausta (VI t., b.l. 10), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydyta (VI t., b.l. 23), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašyta (2009-03-03 ir 2009-04-21 buvo pristatyta į apsvaigimo nustatymo med. apžiūros kabinetą. Išvada: narkotikų vartojimo faktas (VI t., b.l. 24).

237Kaltinamoji D. J. prisipažino padariusi jai inkriminuojamą nusikalstamą veiką, gailisi. Tai laikytina jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jos atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, jog nusikalstamą veiką ji padarė veikdama bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

238Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajai D. J. skiriant BK BK 25 straipsnio 2 dalies, 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant trims metams ir paskiriant įpareigojimus. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamosios atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, kaltinamąją charakterizuojančius duomenis (teista, dirba).

239Kaltinamasis M. V. padarė du sunkius nusikaltimus, teistumas išnykęs (VI t., b. l. 77-78), administracine tvarka baustas (VI t., b.l. 79-80), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašytas (VI t., b.l. 85), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (VI t., b.l. 86), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (VI t., b.l. 87).

240Kaltinamojo M. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, jog nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

241Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam M. V. skiriant BK 25 straipsnio 2 dalies, 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmes (dvi nusikalstamos veikos). Šios bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrintinos iš dalies jas sudedant ir paskiriant galutinę subendrintą bausmę. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (teistumas išnykęs, dirba).

242Kaltinamasis V. S. padarė du sunkius nusikaltimus, teistumas išnykęs (VII t., b. l. 24-27), administracine tvarka baustas (VII t., b.l. 28-31), VšĮ Vilniaus priklausomybės ligų centre įrašytas į priežiūros grupę nuo 2011-07-11 (diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį. Priklausomybės sindromas) (VII t., b.l. 36), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje tirtas ir gydytas 2 kartus, paskutinį kartą nuo 2011-07-08 iki 2011-07-11 (diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, kiti psichikos ir elgesio sutrikimai. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Priklausomybės sindromas) (VII t., b.l. 37), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (VII t., b.l. 38).

243Kaltinamojo V. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, jog nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

244Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam V. S. skiriant BK 25 straipsnio 2 dalies, 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmes (dvi nusikalstamos veikos). Šios bausmės, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrintinos iš dalies jas sudedant ir paskiriant galutinę subendrintą bausmę. Nustatydamas bausmės dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, kaltinamojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis (teistumas išnykęs).

245Kardomosios priemonės ir laikinasis sulaikymas

246Kaltinamasis S. G. buvo laikinai sulaikytas 2013-11-03 16.10 val., o paleistas -2013-11-04 14.45 val. (III t., b.l. 117).

2472013-11-04 kaltinamajam S. G. paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti ( III t., b.l 135-136).

248Kaltinamasis J. B. buvo laikinai sulaikytas 2013-11-04 16.05 val. (IV t., b.l. 9).

2492013-11-06 kaltinamajam J. B. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą iki 2014-01-04 (IV t., b.l. 55-56).

2502013-12-23 kaltinamajam J. B. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė kardomąją priemonę – suėmimą iki 2014-03-04 (IV t., b.l. 61-62).

2512014-03-03 kaltinamajam J. B. kardomoji priemonė suėmimas pakeista į kardomąsias priemones: dokumentų paėmimą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje (IV t., b.l. 63-68).

2522015-06-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam J. B. panaikinta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas, o kitos kardomosios priemonės paliktos galioti (VIII t., b.l. 215)

253Kaltinamasis P. Č. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-19 8.55 val., o paleistas – 2014-02-19 12.40 val. (IV t., b. l. 106).

2542014-02-19 kaltinamajam P. Č. paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje (IV t., b.l. 127).

255Kaltinamoji N. G. buvo laikinai sulaikyta 2014-01-09 21.20 val., o paleista 2014-01-10 10.50 val. (IV t., b.l. 149).

2562014-01-10 kaltinamajai N. G. paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (IV t., b.l. 174-176).

257Kaltinamasis V. M. buvo laikinai sulaikytas 2014-01-09 21.20 val. (V t., b.l. 1).

2582014-01-10 kaltinamajam V. M. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą iki 2014-04-09 (V t., b.l. 52-53).

2592014-04-08 kaltinamajam V. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas - pakeista į kardomąsias priemones: dokumentų paėmimą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą registruotis (V t., b.l. 54-59).

2602015-03-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam V. M. panaikinta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas, o kitos kardomosios priemonės paliktos galioti (VIII t., b.l. 66).

261Kaltinamasis M. U. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-05 18.25 val., o paleistas – 2014-02-06 14.45 val. (V t., b.l. 86).

2622014-02-06 kaltinamajam M. U. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje (V t., b.l. 102-103).

263Kaltinamasis A. N. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-05 20.20 val., o paleistas – 2014-02-06 15.00 val. (V t., b.l. 125).

2642014-02-06 kaltinamajam A. N. paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (V t., b.l. 140-142).

265Kaltinamoji D. J. buvo laikinai sulaikyta 2014-02-05 20.20 val., o paleista – 2014-02-06 15.45 val. (V t., b.l. 163).

2662014-02-06 kaltinamajai D. J. paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (V t., b.l. 192-194).

267Kaltinamasis M. V. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-06 22.20 val., o paleistas – 2014-02-07 12.45 val. (VI t., b.l. 30).

2682014-02-07 kaltinamajam M. V. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje (VI t., b.l. 45).

269Kaltinamasis V. S. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-06 22.20 val. (VI t., b.l. 88).

2702014-02-07 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą - iki 2014-05-06 (VI t., b.l. 117-119).

2712014-05-02 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė kardomąją priemonę – suėmimą - iki 2014-08-06 (VI t., b.l. 125-127).

2722014-08-01 kaltinamajam V. S. Vilniaus apygardos teismas pratęsė kardomąją priemonę – suėmimą - iki 2014-11-06 (VI t., b.l. 144-145).

2732014-11-06 kaltinamajam V. S. Vilniaus apygardos teismas pratęsė kardomąją priemonę – suėmimą - iki 2015-02-06 (VI t., b.l. 166-167).

2742015-02-04 kaltinamajam V. S. Vilniaus apygardos teismas pratęsė kardomąją priemonę – suėmimą – iki 2015-04-06 (VII t., b.l. 123-125).

2752015-04-03 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė kardomąją priemonę – suėmimą – iki 2015-07-06 (VIII t., b.l. 77-79).

2762015-06-22 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė kardomąją priemonę – suėmimą – iki 2015-10-06 (IX t., b.l. 18A).

277Nuosavybės teisės apribojimas

278D. J. nuosavybės teisės į turtą apribotos – 93,16 Lt iki 2015-01-22, pinigai saugomi Vilniaus apskrities VPK kasoje (VI t., b.l. 25-27).

279Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

280Kompaktinis diskas su kaltinamųjų S. G. ir J. B. telefonų pokalbių išklotinėmis, gautomis Lietuvos Respublikos BPK 155 str. tvarka (I t., b.l. 127-128).

28110 kompaktinių diskų su garso įrašais ir SMS žinutėmis (atskira pakuotė prie bylos medžiagos).

282Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo S. G., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 11A (I t., b.l. 46-47).

283Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimtas iš kaltinamojo S. G., saugomas Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 52-53).

284Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš J. B., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 11A. (I t., b.l. 85-86).

2854 polietileniniai maišeliai, polietileninis maišelis su milteliais ir elektroninės svarstyklės, paimti iš kaltinamojo J. B., saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 87-88).

286Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąjį J. B., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 11A. (I t., b.l. 98-99).

287Polietileninis maišelis su užspaudžiamu karštu, kuriame 46 maišeliai su užspaudžiamu kraštu, paimti pas kaltinamąjį J. B., saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 100-101).

288Odinis dėklas ir 11 tuščių maišelių paimti iš kaltinamąjį J. B. saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 102-103).

289Elektroninės svarstyklės ir maišeliai, kuriuose buvo narkotinė ir psichotropinės medžiagos, paimti iš kaltinamojo J. B., saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 104-105).

290Polietileninis maišelis, kuriame buvo šviesios spalvos milteliai, kurį išmetė kaltinamasis V. M. J. U. gatvėje Vilniuje, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 197-198).

291Vokas, kuriame tamponas su kaltinamosios N. G. rankų nuoplovomis ir du maišeliai, kuriuose buvo milteliai saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t. b.l. 5-6).

292Psichotropinės medžiagos – metamfetaminas ir amfetaminas, kurios paimtos apžiūrėjus automobilį „Honda Civic“ valst. Nr. ( - ), saugomos PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7 (II t., b.l. 5-6).

293Maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga ir du maišeliai, kuriuose buvo psichotropinė medžiaga, rasti apžiūrint automobilį „Honda Civic“ ir kaltinamosios N. G. rankinę, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 15-16).

294Kompaktinės plokštelės dėklas, ant kurio rasti psichotropinės medžiagos likučiai, paimti iš kaltinamojo V. M. ir tamponas su kaltinamojo V. M. rankų nuoplovomis, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 47-48).

295Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo M. U., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7 (II t., b.l. 149).

296Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, rastas pas kaltinamąjį M. U., saugoma Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 151-152).

297Elektroninės svarstyklės rastos ir paimtos pas kaltinamąjį A. N. adresu ( - ), saugomos Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 173-174).

298Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąją D. J., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7, (II t., b.l. 180).

299Maišeliai, kuriuose buvo psichotropinė medžiaga, paimti iš kaltinamosios D. J., ir tamponas su kaltinamosios D. J. rankų nuoplovomis saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, esančioje Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 182-183).

300Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš įvykio vietos šalia namo Nr. 43, ( - ), saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7, (II t., b.l. 10).

301Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimta iš įvykio vietos šalia namo Nr. 43, ( - ), saugomas Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 12-13).

302Kastuvėlis ir pirštinės, paimti atlikus automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ), apžiūrą, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 28-29).

303Vienkartinis švirkštas, plastikinis maišelis, kuriame plastikinis ir metalinis dangteliai, plastikinis maišelis, plastikinė dėžutė, paimti 2014-02-06 iš kaltinamojo M. V. ir tamponas ,ant kurio kaltinamojo M. V. rankų nuoplovos, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, esančioje Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 36-37).

304Stiklainis, kuris paimtas atlikus automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ), apžiūrą, saugomas Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 43-44).

305Tamponai, ant kurių buvo paimtos kaltinamųjų A. N. ir V. S. rankų nuoplovos, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 55-56).

306Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 298 str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304 – 307 str.,

Nutarė

307S. G., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir paskirti jam bausmę – 45 (keturiasdešimt penkias) paras arešto.

308Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, subendrinti šiuo nuosprendžiu paskirtą 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausmę su 2013-09-24 Vilniaus apygardos teismo paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi – 25 MGL dydžio bauda – ir skirti S. G. galutinę subendrintą bausmę – 45 (keturiasdešimt penkias) paras arešto ir 25 MGL dydžio, t.y. 941 (devynių šimtų keturiasdešimt vieno) euro, baudą.

309Į bausmės laiką įskaityti S. G. laikino sulaikymo laiką nuo 2013-11-03 16.10 val. iki 2013-11-04 14.45 val., kuris atitinka vieną arešto parą, ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

310Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo S. G. sulaikymo vykdant šį nuosprendį dienos.

311Išaiškinti S. G., kad 25 MGL dydžio, t.y. 941 (devynių šimtų keturiasdešimt vieno) euro bauda turi būti sumokėta per 9 (devynis) mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. LT24 7300010112394300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, arba sąskaitą banke „SEB bankas“ Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, arba sąskaitą banke „DNB bankas“ Nr. LT 74 4010 0510 0132 4763, įmokos kodas 6801. Sumokėjęs baudą nuteistasis pateikia nuosprendį priėmusio teismo raštinės tarnautojui tai patvirtinančius dokumentus.

312S. G. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

313J. B., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:

314dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje (veika, atlikta ne vėliau, kaip nuo 2011 metų pradžios), padarymo ir paskirti jam bausmę – 35 (trisdešimt penkias) paras arešto;

315dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje (2013-11-04 veika), padarymo ir paskirti jam bausmę – 35 (trisdešimt penkias) paras arešto;

316dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymo ir paskirti jam bausmę – 10 MGL dydžio, t.y. 377 (trijų šimtų septyniasdešimt septynių) eurų baudą;

317dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir paskirti jam bausmę – 2 (dvejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

318Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 2 punktu šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes sudėti apėmimo būdu, griežčiausia bausme apimant švelnesnes, ir paskirti J. B. galutinę subendrintą bausmę - 2 (dvejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

319Į bausmės laiką įskaityti J. B. suėmime išbūtą laiką nuo 2013-11-04 iki 2014-03-03 ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

320Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo J. B. sulaikymo vykdant šį nuosprendį dienos.

321J. B. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

322P. Č., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir paskirti jam bausmę – 2 (dvejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

323Į bausmės laiką įskaityti P. Č. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-19 8.55 val. iki 2014-02-19 12.40 val., kuris atitinka vieną laisvės atėmimo dieną, ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

324Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo P. Č. sulaikymo vykdant šį nuosprendį dienos.

325P. Č. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje – palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

326N. G., a.k. ( - ) pripažinti kalta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir paskirti jai bausmę – 3 (tris) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant nuo 23.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nėra susiję su darbu ar mokslu.

327Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, subendrinti šiuo nuosprendžiu paskirtą 3 (trijų) mėnesių laisvės apribojimo bausmę su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-13 baudžiamuoju įsakymu paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausme ir N. G. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 7 (septynis) mėnesius laisvės apribojimo, įpareigojant nuo 23.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nėra susiję su darbu ar mokymusi.

328Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

329Į bausmės laiką įskaityti N. G. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-01-09 21.20 val. iki 2014-01-10 10.50 val., kuris atitinka dvi laisvės apribojimo dienas, ir šia dalimi sumažinti jai paskirtą bausmę.

330N. G. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

331V. M., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:

332dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (2013-11-04 veika), padarymo ir paskirti jam bausmę – 2 (dvejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose;

333dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 1 dalyje (2014-01-09 veika), padarymo ir paskirti jam bausmę – 3 (trejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

334Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti V. M. galutinę subendrintą bausmę – 4 (ketverius) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

335Į bausmės laiką įskaityti V. M. suėmime išbūtą laiką nuo 2014-01-09 iki 2014-04-08 ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

336Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo V. M. sulaikymo vykdant šį nuosprendį dienos.

337V. M. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

338M. U., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymo ir paskirti jam bausmę – 10 MGL dydžio, t.y. 377 (trijų šimtų septyniasdešimt septynių) eurų baudą.

339Į bausmės laiką įskaityti M. U. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-05 18.25 val. iki 2014-02-06 14.45 val., kuris atitinka 2 MGL, ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

340Išaiškinti M. U., kad 8 MGL dydžio, t.y. 301 (trijų šimtų vieno) euro bauda turi būti sumokėta per 3 (tris) mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. LT24 7300010112394300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, arba sąskaitą banke „SEB bankas“ Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, arba sąskaitą banke „DNB bankas“ Nr. LT 74 4010 0510 0132 4763, įmokos kodas 6801. Sumokėjęs baudą nuteistasis pateikia nuosprendį priėmusio teismo raštinės tarnautojui tai patvirtinančius dokumentus.

341M. U. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje – palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

342A. N., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir paskirti jam bausmę – 3 (trejus) metus laisvės atėmimo.

343Vadovaujantis BK 75 straipsniu A. N. paskirtos 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant gydytis priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

344Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

345Į bausmės laiką įskaityti A. N. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-05 20.20 val. iki 2014-02-06 15.00 val., kuris atitinka vieną laisvės atėmimo dieną, ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

346A. N. paskirtas kardomąsias priemones - įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

347D. J., a.k. ( - ) pripažinti kalta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir paskirti jai bausmę – 3 (trejus) metus ir 9 (devynis) mėnesius laisvės atėmimo.

348Vadovaujantis BK 75 straipsniu D. J. paskirtos 3 (trejų) metų ir 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant tęsti darbą arba mokytis, gydytis priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

349Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

350Į bausmės laiką įskaityti D. J. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-05 20.20 val. iki 2014-02-06 15.45 val., kuris atitinka vieną laisvės atėmimo dieną, ir šia dalimi sumažinti jai paskirtą bausmę.

351D. J. paskirtas kardomąsias priemones - įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

352M. V., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:

353dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (2014-01-09 veika), padarymo ir paskirti jam bausmę – 3 (trejus) metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose;

354dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (veika, kuri tęsėsi iki 2014-02-06), padarymo ir paskirti jam bausmę – 3 (trejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

355Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti M. V. galutinę subendrintą bausmę – 5 (penkerius) metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

356Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo M. V. sulaikymo vykdant šį nuosprendį dienos.

357Į bausmės laiką įskaityti M. V. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-06 22.20 val. iki 2014-02-07 12.45 val., kuris atitinka vieną laisvės atėmimo dieną, ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

358M. V. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje – palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

359V. S., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:

360dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (2014-01-09 veika), padarymo ir paskirti jam bausmę – 4 (ketverius) metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose;

361dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje (veika, kuri tęsėsi iki 2014-02-06), padarymo ir paskirti jam bausmę – 5 (penkerius) metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

362Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti V. S. galutinę subendrintą bausmę – 5 (penkerius) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

363Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2015-09-24.

364Į bausmės laiką įskaityti V. S. suėmime išbūtą laiką nuo 2014-02-06 iki 2015-09-24 ir šia dalimi sumažinti jam paskirtą bausmę.

365V. S. paskirtą kardomąją priemonę - suėmimą - palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

366D. J. priklausančius 93,16 litus (26,98 eurus), saugomus Vilniaus apskrities VPK kasoje, nuosprendžiui įsiteisėjus konfiskuoti.

367Kompaktinį diską su kaltinamųjų S. G. ir J. B. telefonų pokalbių išklotinėmis, gautomis Lietuvos Respublikos BPK 155 str. tvarka ir 10 kompaktinių diskų su garso įrašais ir SMS žinutėmis nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti bylos medžiagoje.

368Kitus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti:

369psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo S. G., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 11A (I t., b.l. 46-47);

370plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimtas iš kaltinamojo S. G., saugomas Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 52-53);

371psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš J. B., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 11A. (I t., b.l. 85-86);

3724 polietileniniai maišeliai, polietileninis maišelis su milteliais ir elektroninės svarstyklės, paimti iš kaltinamojo J. B., saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 87-88);

373psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąjį J. B., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 11A. (I t., b.l. 98-99);

374polietileninis maišelis su užspaudžiamu karštu, kuriame 46 maišeliai su užspaudžiamu kraštu, paimti pas kaltinamąjį J. B., saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 100-101);

375odinis dėklas ir 11 tuščių maišelių paimti iš kaltinamąjį J. B. saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 102-103);

376elektroninės svarstyklės ir maišeliai, kuriuose buvo narkotinė ir psichotropinės medžiagos, paimti iš kaltinamojo J. B., saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 104-105);

377polietileninis maišelis, kuriame buvo šviesios spalvos milteliai, kurį išmetė kaltinamasis V. M. J. U. gatvėje Vilniuje, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (I t., b.l. 197-198);

378vokas, kuriame tamponas su kaltinamosios N. G. rankų nuoplovomis ir du maišeliai, kuriuose buvo milteliai saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t. b.l. 5-6);

379psichotropinės medžiagos – metamfetaminas ir amfetaminas, kurios paimtos apžiūrėjus automobilį „Honda Civic“ valst. Nr. ( - ), saugomos PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7 (II t., b.l. 5-6);

380maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga ir du maišeliai, kuriuose buvo psichotropinė medžiaga, rasti apžiūrint automobilį „Honda Civic“ ir kaltinamosios N. G. rankinę, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 15-16);

381kompaktinės plokštelės dėklas, ant kurio rasti psichotropinės medžiagos likučiai, paimti iš kaltinamojo V. M. ir tamponas su kaltinamojo V. M. rankų nuoplovomis, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 47-48);

382Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo M. U., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7 (II t., b.l. 149);

383Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, rastas pas kaltinamąjį M. U., saugoma Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 151-152);

384Elektroninės svarstyklės rastos ir paimtos pas kaltinamąjį A. N. adresu ( - ), saugomos Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 173-174);

385Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąją D. J., saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7, (II t., b.l. 180);

386Maišeliai, kuriuose buvo psichotropinė medžiaga, paimti iš kaltinamosios D. J., ir tamponas su kaltinamosios D. J. rankų nuoplovomis saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, esančioje Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 182-183);

387Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš įvykio vietos šalia namo Nr. 43, Žaliakalnio g. Vilniuje, saugoma PD prie VRM aptarnavimo skyriaus saugykloje, esančioje Vilniuje, Liepyno g. 7, (II t., b.l. 10);

388Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimta iš įvykio vietos šalia namo Nr. 43, Žaliakalnio g. Vilniuje, saugomas Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (II t., b.l. 12-13);

389Kastuvėlis ir pirštinės, paimti atlikus automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ), apžiūrą, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 28-29);

390Vienkartinis švirkštas, plastikinis maišelis, kuriame plastikinis ir metalinis dangteliai, plastikinis maišelis, plastikinė dėžutė, paimti 2014-02-06 iš kaltinamojo M. V. ir tamponas ,ant kurio kaltinamojo M. V. rankų nuoplovos, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, esančioje Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 36-37);

391Stiklainis, kuris paimtas atlikus automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ), apžiūrą, saugomas Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 43-44);

392Tamponai, ant kurių buvo paimtos kaltinamųjų A. N. ir V. S. rankų nuoplovos, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus daiktų saugojimo kameroje, esančioje Vilniaus aps. VPK Logistikos skyriaus saugojimo kameroje, Vilniuje, Buivydiškių g. 20 (III t., b.l. 55-56).

393Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Miroslavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. S. G., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9... 4. 1. 2006-03-22 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 5. 2. 2007-06-19 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 182... 6. 3. 2007-06-29 Klaipėdos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 259 str. 1 d.-... 7. 4. 2007-08-14 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 159 str., 178 str. 4... 8. 5. 2007-10-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d.,... 9. 6. 2010-09-10 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d., 259... 10. 7. 2011-02-23 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d. - 10... 11. 8. 2011-06-28 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d.-... 12. 9. 2011-10-03 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d.-... 13. 10. 2012-06-07 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178... 14. 11. 2013-02-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d, 178... 15. 12. 2013-07-08 Trakų r. apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 4 d. (pakeistas... 16. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą BK 259 straipsnio 1 dalyje;... 17. J. B., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lenkas, Lietuvos Respublikos pilietis,... 18. P. Č., a.k. ( - ) gimęs ( - ), rusas, Lietuvos Respublikos pilietis,... 19. N. G., a.k. ( - ) gimusi ( - ), rusė, Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio... 20. V. M., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lenkas, Lietuvos Respublikos pilietis, 9... 21. M. U., a.k. ( - ) gimęs ( - ), rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, pradinio... 22. A. N., a.k. ( - ) gimęs ( - ), rusas, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio... 23. D. J., a.k. ( - ) gimusi ( - ), rusė, Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio... 24. 1. 2009-02-09 Vilniaus m. 4 apyl. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259... 25. 2. 2009-12-30 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259... 26. 3. 2010-04-29 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 259... 27. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, nurodytą BK 25 straipsnio 2 dalyje,... 28. M. V., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 29. V. S., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 30. Kaltinamasis S. G. 2013-11-03 apie 15.50 val. degalinėje „Statoil“,... 31. Šiais savo veiksmais kaltinamasis S. G. padarė nusikalstamą veiką,... 32. Kaltinamasis J. B. ne vėliau kaip nuo 2011 metų pradžios ikiteisminio tyrimo... 33. Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką,... 34. Be to kaltinamasis J. B. ne vėliau kaip nuo 2013-11-02, Vilniaus mieste... 35. Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką,... 36. Be to kaltinamasis J. B. 2013-11-03 dienos metu, Stoties rajone, Vilniuje,... 37. Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką,... 38. Be to kaltinamasis J. B. 2013-11-04 dienos metu, telefonu susitaręs su P. Č.... 39. Šiais savo veiksmais kaltinamasis J. B. padarė nusikalstamą veiką,... 40. Kaltinamasis P. Č. veikdamas bendrininkų grupėje su V. M., turėdamas... 41. Šiais savo veiksmais kaltinamasis P. Č. padarė nusikalstamą veiką,... 42. Kaltinamoji N. G. neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti,... 43. Šiais savo veiksmais kaltinamoji N. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą... 44. Kaltinamasis V. M. veikdamas bendrininkų grupėje su P. Č., turėdamas... 45. Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. M. padarė nusikalstamą veiką,... 46. Be to kaltinamasis V. M. turėdamas tikslą parduoti, neteisėtai laikė,... 47. Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. M. padarė nusikalstamą veiką,... 48. Kaltinamasis M. U. 2014-02-05 apie 18.20 val., ( - ) namo laiptinėje, prie... 49. Šiais savo veiksmais kaltinamasis M. U. padarė nusikalstamą veiką,... 50. Kaltinamasis A. N. veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., neteisėtai bute,... 51. Šiais savo veiksmais kaltinamasis A. N. padarė nusikalstamą veiką,... 52. Kaltinamoji D. J. 2014-02-04 apie 23.20 val. miškelyje, netoli Naujosios... 53. Tęsdama savo nusikalstamą veiką, ji bute, adresu ( - ), laikė 2,24 g... 54. Šiais savo veiksmais kaltinamoji D. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą... 55. Kaltinamasis M. V. veikdamas bendrininkų grupėje su V. S., 2014-01-09 V. S.... 56. Šiais savo veiksmais kaltinamasis M. V. padarė nusikalstamą veiką,... 57. Be to kaltinamasis M. V. veikdamas bendrininkų grupėje, turėdamas tikslą... 58. Tęsdamas nusikalstamą veiką dėl psichotropinės medžiagos kartu su V. S.... 59. Šiais savo veiksmais kaltinamasis M. V. padarė nusikalstamą veiką,... 60. Kaltinamasis V. S. 2014-01-09 telefonu susitaręs su V. M. dėl psichotropinės... 61. Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. S. padarė nusikalstamą veiką,... 62. Be to kaltinamasis V. S., veikdamas bendrininkų grupėje, turėdamas tikslą... 63. Tęsdamas nusikalstamą veiką dėl psichotropinės medžiagos kartu su M. V.... 64. Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. S. padarė nusikalstamą veiką,... 65. Teismo posėdyje kaltinamasis S. G. savo kaltę pripažino visiškai. Jis... 66. Kaltinamasis J. B. teismo posėdyje savo kaltę pripažino visiškai ir... 67. Teismo posėdžio metu kaltinamasis P. Č. savo kaltę pripažino iš dalies.... 68. Kaltinamoji N. G. teismo posėdyje savo kaltę pripažino visiškai ir parodė,... 69. Teismo posėdyje kaltinamasis V. M. savo kaltę pripažino iš dalies. Jis... 70. Kaltinamasis M. U. teismo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 71. Teismo posėdžio metu kaltinamasis A. N. savo kaltę pripažino visiškai. Jis... 72. Kaltinamoji D. J. teismo posėdyje savo kaltę pripažino visiškai. Ji... 73. Kaltinamasis M. V. teismo posėdyje savo kaltę pripažino iš dalies ir... 74. Teismo posėdžio metu kaltinamasis V. S. savo kaltę pripažino iš dalies.... 75. Teismo posėdyje liudytojas I. Č. parodė, kad 2013-11-03 kartu su kolegomis... 76. Liudytojas R. V. teismo posėdžio metu parodė, kad iš teismo posėdžių... 77. Liudytojas V. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2013 metais nuvyko į... 78. Teismo posėdžio metu liudytojas A. R. parodė, kad J. B. ir S. G. pažįsta... 79. Teismo posėdyje liudytojas A. K. parodė, kad 2013 m. pabaigoje buvo... 80. Liudytojas A. B. teismo posėdyje parodė, kad 2014-02-06 buvo atlikti... 81. Teismo posėdyje liudytoja N. B. parodė, kad apklausos vyko kabinete,... 82. Teismo posėdžio metu pagarsinti kaltinamojo V. M. parodymai, duoti... 83. 2014-01-10 ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju V. M. parodė, kad... 84. 2014-01-14 ikiteisminio tyrimo metu V. M. papildomoje apklausoje parodė, kad... 85. 2014-11-11 ikiteisminio tyrimo metu V. M. papildomoje apklausoje parodė, kad... 86. 2014-11-18 V. M. ikiteismino tyrimo apklausos metu nurodė, kad dėl įtarime... 87. 2014-11-19 V. M. ikiteisminio tyrimo papildomos apklausos metu parodė, kad... 88. 2014-11-19 V. M. savo iniciatyva Lietuvos Respublikos BPK 98 str. tvarka... 89. 2014-11-20 daiktų apžiūros metu nustatyta, kad tai languoto popieriaus lapo... 90. 2014-11-21 ikiteisminiame tyrime V. M. papildomos apklausos metu parodė, kad... 91. 2014-12-11 V. M., pareiškus galutinį įtarimą, apklausos metu parodė, kad... 92. 2014-01-14 ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų V. M.... 93. 2014-01-14 ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų V. M.... 94. Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų S. G. atpažino J.... 95. Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų J. B. atpažino P.... 96. Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų J. B. atpažino V. M.... 97. Ikiteisminiame tyrime atpažinimo metu iš fotonuotraukų įtariamasis M. U.... 98. Atpažinimo 2014-02-06 metu iš fotonuotraukų įtariamoji D. J. atpažino V.... 99. Kratos, kitos procesinės prievartos priemonės, daiktų apžiūra ir kiti... 100. S. G.... 101. 2013-11-03 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo V. V.... 102. 2013-11-03 asmens kratos metu pas S. G. rasta ir paimta vienas polietileninis... 103. 2014-01-09 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 104. J. B.... 105. 2013-11-04 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo A. K.... 106. 2013-11-04 asmens kratos metu pas J. B. rasta ir paimta cigarečių pakelis,... 107. 2013-11-04 kratos protokole nurodyta, kad sandėliuke Nr. ( - ), esančiame ( -... 108. 2014-01-07 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 109. Pakete Nr. 0042811, viename plastiko maišelyje pateikta augalinė medžiaga... 110. Ant pateiktų tirti elektroninių svarstyklių yra psichotropinės medžiagos... 111. 2014-01-10 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje Nr.... 112. 2013-11-05 apžiūros protokole užfiksuota, kad J. B. mobiliojo ryšio... 113. Išanalizavus komunikacijos telefonų įvykių išklotines, gautas Lietuvos... 114. Remiantis 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, vadovaujantis... 115. N. G.... 116. 2014-01-09 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo V. V.... 117. Sulaikymo metu automobilyje ant kilimėlio prie V. M. kojų buvo pastebėtas... 118. 2014-01-09 apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtas automobilis... 119. 2014-01-09 asmens kratos metu pas N. G. rasti ir paimti 2 polietileniniai... 120. 2014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto... 121. 2014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto... 122. 2014-01-10 atlikus N. G. mobilaus telefono apžiūrą nustatyta, kad mobiliojo... 123. P. Č.... 124. 2013-02-19 asmens kratos metu pas P. Č. rastas ir paimtas mobiliojo ryšio... 125. 2014-02-20 atlikus P. Č. mobilaus telefono apžiūrą nustatyta, kad... 126. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2013-11-14 Vilniaus m. apylinkės... 127. V. M.... 128. 2014-01-09 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad ( - ) gatvėje,... 129. 2014-02-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 130. 2014-01-10 kratos protokole nurodyta, kad V. M. gyvenamojoje vietoje, adresu (... 131. 2014-01-27 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 132. 2014-01-10 apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėtas V. M. mobilaus... 133. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2013-11-14 Vilniaus m. apylinkės... 134. M. U.... 135. 2014-02-05 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo V. V.... 136. 2014-02-05 asmens kratos metu pas M. U. kelnių kišenėje rastas ir paimtas... 137. 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 138. A. N.... 139. ... 140. 2014-02-05 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyr. tyrėjo A. T.... 141. 2014-02-05 kratos metu ( - )pas A. N. rašomojo stalo stalčiuje rastos ir... 142. 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 143. D. J.... 144. 2014-02-05 asmens kratos metu pas D. J. rasta ir paimta 15 vnt. polietileninių... 145. 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 146. D. J. rankų nuoplovose narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų... 147. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 159 str., 2014-02-06 Vilniaus m. apylinkės... 148. 2014-02-07 Vilniaus apskrities VPK ONTV 3-ojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo A.... 149. 19.55 val. D. J. buvo paduoti 460 litų, kurie buvo įdėti į plastikinį... 150. Apie tai buvo surašytas procesinės prievartos priemonės, numatytos Lietuvos... 151. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2014-01-23 Vilniaus m. apylinkės... 152. M. V.... 153. 2014-02-07 Vilniaus aps. VPK ONTV 3-ojo skyriaus. Tyrėjo F. S. tarnybiniame... 154. 2014-02-06 kratos metu pas M. V. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), be kitų... 155. 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 156. vienkartiniame švirkšte su šviesaus drumsto skysčio likučiais, 2014-02-06... 157. ant plastikinio ir metalinio dangtelių su šviesių miltelių liekanomis... 158. rudos spalvos drėgname vatos tampone iš plastikinio maišelio, 2014-02-06... 159. ant plastikiniu dangteliu su užrašu „Blistex“ uždengtos plastikinės... 160. M. V. rankų nuoplovose rasti psichotropinės medžiagos – metamfetamino... 161. 2014-02-07 automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ), kuriuo naudojosi M. V.... 162. 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto... 163. V. S.... 164. 2014-02-06 įvykio vietos apžiūros metu, adresu ( - ) apie 50 metrų nuo namo... 165. 2014-02-17 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 166. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2014-01-23 Vilniaus m. apylinkės... 167. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 154 str., 2014-01-23 Vilniaus m. apylinkės... 168. Aukščiau nurodyti duomenys buvo surinkti teisėtai, ištirti teisiamojo... 169. Kaltinamasis S. G. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 170. Kaltinamasis J. B. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 171. Kaltinamoji N. G. savo kaltę dėl jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 172. Kaltinamasis M. U. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 173. Kaltinamasis A. N. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 174. Kaltinamoji D. J. savo kaltę dėl jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 175. Kaltinamasis P. Č. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 176. Kaltinamasis M. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 177. Kaltinamasis V. M. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 178. Kaltinamasis V. S. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 179. Pagal BK 259 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 180. Su minėta kaltinamojo S. G. padaryta nusikalstama veika pagal BK 259... 181. BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytas tikslas narkotines ar psichotropines... 182. Kaltinamajam J. B. taip pat inkriminuojamos nusikalstamos veikos pagal BK 259... 183. Teismas pažymi, jog kaltinamajame akte prie kaltinamajam J. B. inkriminuojamos... 184. Kaltinamasis P. Č. kaltinamas pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1... 185. Kaltinamasis V. M. teismo posėdžio metu savo kaltę dėl jam inkriminuojamų... 186. V. M. taip pat kaltinamas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį tuo, jog 2014-01-09... 187. Kaltinamoji N. G. teismo posėdyje savo kaltę dėl nusikalstamos veikos,... 188. Kaltinamasis M. U. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio... 189. Kaltinamasis A. N. kaltinamas nusikalstamos veikos, nurodytos BK 25 straipsnio... 190. Teismas pažymi, jog kaltinamasis A. N. teismo posėdyje ir ikiteisminio tyrimo... 191. Kaltinamoji D. J. kaltinama pagal BK 25 straipsnio 2 dalį, 260 straipsnio 1... 192. Teismas pažymi, jog kaltinamosios D. J. veika kvalifikuotina pagal BK 25... 193. Kaltinamasis M. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 194. Teismo posėdyje apklausta tyrėja N. B. parodė, kad kaltinamasis V. M. nuo... 195. Kaltinamojo M. V. domėjimąsi V. M. parodymais rodo ir jo telefoninis pokalbis... 196. Liudytojas policijos pareigūnas R. V. teismo posėdžio metu parodė, kad iš... 197. Tai, jog kaltinamasis M. V. užsiima narkotinių ar psichotropinių medžiagų... 198. Apie 2014-01-09 nurodymą tam tikram asmeniui kaltinamajam V. M. parduoti... 199. Kaltinamojo M. V. padarytoje nusikalstamoje veikoje yra BK 25 straipsnio 2... 200. Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M. V.... 201. Antrasis kaltinamajam M. V. inkriminuojamas nusikalstamos veikos epizodas pagal... 202. Pasisakydamas dėl šios nusikalstamos veikos, teismas visų pirma atkreipia... 203. Atsižvelgiant į 2000 m. gegužės 8 d. Konstitucinio Teismo nutarimą ir... 204. Iš bylos medžiagos matyti, jog duomenys apie kaltinamųjų V. S. ir M. V.... 205. Kaltinamojo M. V. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 25... 206. Kaltinamojo M. V. padarytoje nusikalstamoje veikoje yra BK 25 straipsnio 2... 207. Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad kaltinamasis M. V.... 208. Kaltinamasis V. S. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 209. Be to jis veikdamas bendrininkų grupėje, turėdamas tikslą parduoti,... 210. Kaltinamojo M. V. dalyvavimas bendrai su kaltinamuoju V. S. vykdant nurodytas... 211. Kaltinamojo V. S. padarytose nusikalstamose veikose yra BK 25 straipsnio 2... 212. Remdamasis nurodytais argumentais teismas daro išvadą, kad kaltinamasis V. S.... 213. Bausmių skyrimas... 214. BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 215. Kaltinamasis S. G. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, anksčiau teistas (III... 216. Kaltinamasis S. G. prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą... 217. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 218. Kaltinamasis J. B. padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą, du nesunkius ir... 219. Kaltinamasis J. B. prisipažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas... 220. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 221. Kaltinamasis P. Č. padarė vieną sunkų nusikaltimą, anksčiau teistas... 222. Kaltinamojo P. Č. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 223. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 224. Kaltinamoji N. G. padarė vieną nesunkų nusikaltimą, remiantis Lietuvos... 225. Kaltinamoji N. G. prisipažino padariusi jai inkriminuojamą nusikalstamą... 226. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 227. Kaltinamasis V. M. padarė du sunkius nusikaltimus, teistumas išnykęs (V t.,... 228. Kaltinamojo V. M. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 229. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 230. Kaltinamasis M. U. padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą, neteistas (V... 231. Kaltinamasis M. U. prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą... 232. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 233. Kaltinamasis A. N. padarė vieną sunkų nusikaltimą, neteistas (V t., b. l.... 234. Kaltinamasis A. N. prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą... 235. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 236. Kaltinamoji D. J. padarė vieną sunkų nusikaltimą, teista (VI t., b.l. 6-9)... 237. Kaltinamoji D. J. prisipažino padariusi jai inkriminuojamą nusikalstamą... 238. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 239. Kaltinamasis M. V. padarė du sunkius nusikaltimus, teistumas išnykęs (VI t.,... 240. Kaltinamojo M. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 241. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 242. Kaltinamasis V. S. padarė du sunkius nusikaltimus, teistumas išnykęs (VII... 243. Kaltinamojo V. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 244. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad bausmės tikslai... 245. Kardomosios priemonės ir laikinasis sulaikymas ... 246. Kaltinamasis S. G. buvo laikinai sulaikytas 2013-11-03 16.10 val., o paleistas... 247. 2013-11-04 kaltinamajam S. G. paskirtos kardomosios priemonės –... 248. Kaltinamasis J. B. buvo laikinai sulaikytas 2013-11-04 16.05 val. (IV t., b.l.... 249. 2013-11-06 kaltinamajam J. B. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė... 250. 2013-12-23 kaltinamajam J. B. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė... 251. 2014-03-03 kaltinamajam J. B. kardomoji priemonė suėmimas pakeista į... 252. 2015-06-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam J. B.... 253. Kaltinamasis P. Č. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-19 8.55 val., o paleistas... 254. 2014-02-19 kaltinamajam P. Č. paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas... 255. Kaltinamoji N. G. buvo laikinai sulaikyta 2014-01-09 21.20 val., o paleista... 256. 2014-01-10 kaltinamajai N. G. paskirtos kardomosios priemonės –... 257. Kaltinamasis V. M. buvo laikinai sulaikytas 2014-01-09 21.20 val. (V t., b.l.... 258. 2014-01-10 kaltinamajam V. M. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė... 259. 2014-04-08 kaltinamajam V. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas -... 260. 2015-03-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam V. M.... 261. Kaltinamasis M. U. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-05 18.25 val., o paleistas... 262. 2014-02-06 kaltinamajam M. U. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas... 263. Kaltinamasis A. N. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-05 20.20 val., o paleistas... 264. 2014-02-06 kaltinamajam A. N. paskirtos kardomosios priemonės –... 265. Kaltinamoji D. J. buvo laikinai sulaikyta 2014-02-05 20.20 val., o paleista –... 266. 2014-02-06 kaltinamajai D. J. paskirtos kardomosios priemonės –... 267. Kaltinamasis M. V. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-06 22.20 val., o paleistas... 268. 2014-02-07 kaltinamajam M. V. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas... 269. Kaltinamasis V. S. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-06 22.20 val. (VI t., b.l.... 270. 2014-02-07 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskyrė... 271. 2014-05-02 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė... 272. 2014-08-01 kaltinamajam V. S. Vilniaus apygardos teismas pratęsė kardomąją... 273. 2014-11-06 kaltinamajam V. S. Vilniaus apygardos teismas pratęsė kardomąją... 274. 2015-02-04 kaltinamajam V. S. Vilniaus apygardos teismas pratęsė kardomąją... 275. 2015-04-03 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė... 276. 2015-06-22 kaltinamajam V. S. Vilniaus miesto apylinkės teismas pratęsė... 277. Nuosavybės teisės apribojimas... 278. D. J. nuosavybės teisės į turtą apribotos – 93,16 Lt iki 2015-01-22,... 279. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 280. Kompaktinis diskas su kaltinamųjų S. G. ir J. B. telefonų pokalbių... 281. 10 kompaktinių diskų su garso įrašais ir SMS žinutėmis (atskira pakuotė... 282. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo S. G.,... 283. Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimtas iš... 284. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš J. B., saugoma PD prie... 285. 4 polietileniniai maišeliai, polietileninis maišelis su milteliais ir... 286. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąjį J. B.,... 287. Polietileninis maišelis su užspaudžiamu karštu, kuriame 46 maišeliai su... 288. Odinis dėklas ir 11 tuščių maišelių paimti iš kaltinamąjį J. B.... 289. Elektroninės svarstyklės ir maišeliai, kuriuose buvo narkotinė ir... 290. Polietileninis maišelis, kuriame buvo šviesios spalvos milteliai, kurį... 291. Vokas, kuriame tamponas su kaltinamosios N. G. rankų nuoplovomis ir du... 292. Psichotropinės medžiagos – metamfetaminas ir amfetaminas, kurios paimtos... 293. Maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga ir du maišeliai, kuriuose... 294. Kompaktinės plokštelės dėklas, ant kurio rasti psichotropinės medžiagos... 295. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo M. U.,... 296. Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, rastas pas... 297. Elektroninės svarstyklės rastos ir paimtos pas kaltinamąjį A. N. adresu ( -... 298. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąją D. J.,... 299. Maišeliai, kuriuose buvo psichotropinė medžiaga, paimti iš kaltinamosios D.... 300. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš įvykio vietos šalia... 301. Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimta iš... 302. Kastuvėlis ir pirštinės, paimti atlikus automobilio „Volvo 940“, valst... 303. Vienkartinis švirkštas, plastikinis maišelis, kuriame plastikinis ir... 304. Stiklainis, kuris paimtas atlikus automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ),... 305. Tamponai, ant kurių buvo paimtos kaltinamųjų A. N. ir V. S. rankų... 306. Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 298 str., 301 str., 302 str., 303 str. 2... 307. S. G., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259... 308. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, subendrinti šiuo nuosprendžiu... 309. Į bausmės laiką įskaityti S. G. laikino sulaikymo laiką nuo 2013-11-03... 310. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo S. G. sulaikymo vykdant šį... 311. Išaiškinti S. G., kad 25 MGL dydžio, t.y. 941 (devynių šimtų... 312. S. G. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis... 313. J. B., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:... 314. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje (veika, atlikta... 315. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje (2013-11-04... 316. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymo ir... 317. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 1 dalyje, padarymo ir... 318. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 2 punktu šiuo... 319. Į bausmės laiką įskaityti J. B. suėmime išbūtą laiką nuo 2013-11-04... 320. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo J. B. sulaikymo vykdant šį... 321. J. B. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis... 322. P. Č., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25... 323. Į bausmės laiką įskaityti P. Č. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-19... 324. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo P. Č. sulaikymo vykdant šį... 325. P. Č. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis... 326. N. G., a.k. ( - ) pripažinti kalta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259... 327. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, subendrinti šiuo... 328. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 329. Į bausmės laiką įskaityti N. G. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-01-09... 330. N. G. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis... 331. V. M., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:... 332. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio... 333. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 1 dalyje (2014-01-09... 334. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas... 335. Į bausmės laiką įskaityti V. M. suėmime išbūtą laiką nuo 2014-01-09... 336. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo V. M. sulaikymo vykdant šį... 337. V. M. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis... 338. M. U., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 259... 339. Į bausmės laiką įskaityti M. U. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-05... 340. Išaiškinti M. U., kad 8 MGL dydžio, t.y. 301 (trijų šimtų vieno) euro... 341. M. U. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijos... 342. A. N., a.k. ( - ) pripažinti kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25... 343. Vadovaujantis BK 75 straipsniu A. N. paskirtos 3 (trejų) metų laisvės... 344. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 345. Į bausmės laiką įskaityti A. N. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-05... 346. A. N. paskirtas kardomąsias priemones - įpareigojimą registruotis policijos... 347. D. J., a.k. ( - ) pripažinti kalta dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25... 348. Vadovaujantis BK 75 straipsniu D. J. paskirtos 3 (trejų) metų ir 9 (devynių)... 349. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 350. Į bausmės laiką įskaityti D. J. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-05... 351. D. J. paskirtas kardomąsias priemones - įpareigojimą registruotis policijos... 352. M. V., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:... 353. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio... 354. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio... 355. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas... 356. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo M. V. sulaikymo vykdant šį... 357. Į bausmės laiką įskaityti M. V. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-06... 358. M. V. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą registruotis policijos... 359. V. S., a.k. ( - ) pripažinti kaltu:... 360. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio... 361. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 25 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio... 362. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas... 363. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos –... 364. Į bausmės laiką įskaityti V. S. suėmime išbūtą laiką nuo 2014-02-06... 365. V. S. paskirtą kardomąją priemonę - suėmimą - palikti galioti, o... 366. D. J. priklausančius 93,16 litus (26,98 eurus), saugomus Vilniaus apskrities... 367. Kompaktinį diską su kaltinamųjų S. G. ir J. B. telefonų pokalbių... 368. Kitus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 369. psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo S. G.,... 370. plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimtas iš... 371. psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš J. B., saugoma PD prie... 372. 4 polietileniniai maišeliai, polietileninis maišelis su milteliais ir... 373. psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąjį J. B.,... 374. polietileninis maišelis su užspaudžiamu karštu, kuriame 46 maišeliai su... 375. odinis dėklas ir 11 tuščių maišelių paimti iš kaltinamąjį J. B.... 376. elektroninės svarstyklės ir maišeliai, kuriuose buvo narkotinė ir... 377. polietileninis maišelis, kuriame buvo šviesios spalvos milteliai, kurį... 378. vokas, kuriame tamponas su kaltinamosios N. G. rankų nuoplovomis ir du... 379. psichotropinės medžiagos – metamfetaminas ir amfetaminas, kurios paimtos... 380. maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga ir du maišeliai, kuriuose... 381. kompaktinės plokštelės dėklas, ant kurio rasti psichotropinės medžiagos... 382. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš kaltinamojo M. U.,... 383. Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, rastas pas... 384. Elektroninės svarstyklės rastos ir paimtos pas kaltinamąjį A. N. adresu ( -... 385. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta pas kaltinamąją D. J.,... 386. Maišeliai, kuriuose buvo psichotropinė medžiaga, paimti iš kaltinamosios D.... 387. Psichotropinė medžiaga – metamfetaminas - paimta iš įvykio vietos šalia... 388. Plastikinis maišelis, kuriame buvo psichotropinė medžiaga, paimta iš... 389. Kastuvėlis ir pirštinės, paimti atlikus automobilio „Volvo 940“, valst... 390. Vienkartinis švirkštas, plastikinis maišelis, kuriame plastikinis ir... 391. Stiklainis, kuris paimtas atlikus automobilio „Volvo 940“, valst Nr. ( - ),... 392. Tamponai, ant kurių buvo paimtos kaltinamųjų A. N. ir V. S. rankų... 393. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...