Byla 2K-84/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Gintaro Godos, Vytauto Piesliako ir pranešėjo Vytauto Masioko, sekretoriaujant R. Bartulienei, dalyvaujant prokurorui R. Žukauskui, gynėjui advokatui R. Gargasui, nuteistajam A. M., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. M. kasacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 13 d. nuosprendžio, kuriuo A. M. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams aštuoniems mėnesiams.

2Apeliacine tvarka nuosprendis neperžiūrėtas, nes skundas, teismo nuomone, buvo paduotas praleidus apskundimo terminą.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo ir nuteistojo, prašiusių kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

4A. M. nuteistas už tai, kad 2005 m. spalio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, iš nenustatytų asmenų neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, įgijo psichotropinių medžiagų, t. y. 0,04±0,001 g amfetamino ir 0,018±0,0007 g metamfetamino, gabeno jas į savo namus ,,duomenys neskelbtini“, kur įdėjo į voką, adresuotą G. Š. 2005 m. spalio 22 d. įmetė voką į pašto dėžutę ir taip išsiuntė psichotropines medžiagas G. Š. į Alytaus pataisos namus.

5Kasaciniu skundu nuteistasis A. M. prašo teismo nuosprendį pakeisti – pritaikyti BK 62 straipsnio nuostatas ir paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu, arba sutrumpinti paskirtos bausmės terminą.

6Kasatorius nurodo, kad teismas, skirdamas bausmę, nesilaikė BK 54, 61 straipsnių nuostatų, nes tinkamai neįvertino padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnio, jį (kasatorių) apibūdinančių duomenų ir dėl to paskyrė aiškiai per griežtą bausmę. Kasatorius nurodo, kad kaltę visiškai pripažino, nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo, bylos tyrimo nevilkino, nėra padaręs jokių kitų teisės pažeidimų. Nors padaryta veika priskiriama prie sunkių nusikaltimų, tačiau platintų psichotropinių medžiagų kiekis labai mažas, jos platintos konkrečiam žmogui, o ne dideliam asmenų ratui, tai rodo mažesnį tokios veikos pavojingumo laipsnį, be to, nusikalstamas sumanymas nebuvo baigtas, nes pataisos namų darbuotojas rado voke psichotropinių medžiagų ir veika nutrūko.

7Taip pat kasatorius prašo atsižvelgti į tai, kad jis yra labai jauno amžiaus, nusikalto pirmą kartą, tėvas, sužinojęs, kad jis yra nuteistas realia laisvės atėmimo bausme ir kad advokatas laiku neišsiuntė apeliacinio skundo, nusižudė, dėl to kasatorius jaučia labai didelę kaltę. Šeimoje jis vienintelis vaikas, mokėsi Kėdainių profesinio rengimo centre, mokykla ir seniūnija jį apibūdina patenkinamai.

8Dėl nurodytų aplinkybių, kasatoriaus nuomone, teismas galėjo taikyti BK 62 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes jis prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką, nebuvo padaryta žala, arba to paties straipsnio 2 dalies nuostatas, nes veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje.

9Nuteistojo A. M. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Dėl BK 260 straipsnio 1 dalies taikymo

11BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas.

12Šioje dispozicijoje nustatyta keletas alternatyvių šio nusikaltimo sudėties objektyviųjų (veikos) požymių. Veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, jei nustatomas bent vienas dispozicijoje išvardytų alternatyvių požymių ir tikslas jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas.

13Pagal pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes A. M., turėdamas tikslą platinti (išsiųsti draugui į pataisos namus), neteisėtai įsigijo psichotropinių medžiagų, jas laikė, gabeno ir išsiuntė G. Š. į Alytaus pataisos namus. Pagal teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes baudžiamasis įstatymas – BK 260 straipsnio 1 dalis A. M. padarytai nusikalstamai veikai pritaikytas tinkamai, nes atlikus bent vieną iš nusikaltimo sudėtyje nurodytų objektyviųjų (veikos) požymių, kurie įstatyme nurodyti kaip alternatyvūs, laikoma, kad yra padarytas baigtas nusikaltimas, nepaisant to, kad nusikaltimo dalykas nebuvo realizuotas (nepasiekė adresato) dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių. Taigi kasatoriaus argumentas, jog jo padaryta veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje, nes psichotropinės medžiagos nepasiekė adresato, nepagrįstas.

14Dėl BK 62 straipsnio taikymo

15BK 260 straipsnio 1 dalies sankcija numato tik laisvės atėmimo bausmę nuo dvejų iki aštuonerių metų. Teismas skiria bausmę, numatytą baudžiamojo įstatymo sankcijoje, ir tik nustatęs BK 62 straipsnyje nurodytų aplinkybių visumą gali paskirti švelnesnę, negu įstatyme numatyta bausmę.

16Nesant byloje duomenų, kad A. M. pats savo noru atvyko ar pranešė apie padarytą nusikalstamą veiką, sąlygų taikyti BK 62 straipsnio 1 dalies nuostatų nėra, nes skirti mažesnę bausmę, negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikalstamą veiką numatyta mažiausia bausmė, teismas gali tik nustatęs BK 62 straipsnio 1 dalyje numatytų aplinkybių visumą, t. y. jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą.

17BK 62 straipsnio 2 dalį teismas gali taikyti, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta ir: 1) kaltininkas išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, arba 2) kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl paskirtos įstatyme numatytos bausmės nebūtų kam prižiūrėti, arba 3) kaltininko, kaip bendrininko, vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis, arba 4) veika nutrūko rengiantis padaryti nusikaltimą ar pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką, arba 5) veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, arba 6) veika padaryta pažeidus nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijų užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas. Tokių sąlygų visumos taip pat nėra, todėl remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad taikyti kasatoriui BK 62 straipsnio nuostatų nėra įstatyminio pagrindo.

18Dėl A. M. paskirtos bausmės

19Pirmosios instancijos teismas nustatė A. M. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai dėl to gailisi, sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatė. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad A. M. padarė sunkų nusikaltimą, kad platintų psichotropinių medžiagų kiekis labai mažas, taip pat į tai, kad jis anksčiau neteistas, apibūdinamas patenkinamai, yra labai jauno amžiaus, ir sprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus jam bausmę, mažesnę nei BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis.

20Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nepagrįstai (tai patvirtina bylos duomenys) buvo suvaržyta nuteistojo A. M. teisė apskųsti nuosprendį apeliacine tvarka (BPK 312 straipsnio 1 dalis), todėl tikrinama, ar teisingai jam paskirta bausmė. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas A. M. paskyręs dvejų metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę neatsižvelgė į BK 54 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas – padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus. Bylos duomenys patvirtina, kad A. M. minėtas psichotropines medžiagas įgijo turėdamas konkretų sumanymą – tam, kad išsiųstų savo pažįstamam G. Š. į Alytaus pataisos namus. Beje, jos G. Š. nepasiekė. Byloje nėra duomenų, kad jis turėjo tikslą tas medžiagas platinti didesniam asmenų ratui ir turėti iš to naudos. Šios aplinkybės patvirtina, kad A. M. padarytas nusikaltimas ne toks pavojingas visuomenei (BK 54 straipsnio 2 dalies 1 punktas), todėl jam paskirta laisvės atėmimo bausmė mažintina iki minimalios BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės – dvejų metų. Taigi nuosprendis keistinas dėl neteisingai paskirtos bausmės.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

22Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 13 d. nuosprendį pakeisti. A. M. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažinti iki dvejų metų. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Apeliacine tvarka nuosprendis neperžiūrėtas, nes skundas, teismo nuomone,... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjo ir nuteistojo,... 4. A. M. nuteistas už tai, kad 2005 m. spalio mėnesį, tiksliau nenustatytu... 5. Kasaciniu skundu nuteistasis A. M. prašo teismo nuosprendį pakeisti –... 6. Kasatorius nurodo, kad teismas, skirdamas bausmę, nesilaikė BK 54, 61... 7. Taip pat kasatorius prašo atsižvelgti į tai, kad jis yra labai jauno... 8. Dėl nurodytų aplinkybių, kasatoriaus nuomone, teismas galėjo taikyti BK 62... 9. Nuteistojo A. M. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Dėl BK 260 straipsnio 1 dalies taikymo... 11. BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 12. Šioje dispozicijoje nustatyta keletas alternatyvių šio nusikaltimo sudėties... 13. Pagal pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes A. M., turėdamas... 14. Dėl BK 62 straipsnio taikymo... 15. BK 260 straipsnio 1 dalies sankcija numato tik laisvės atėmimo bausmę nuo... 16. Nesant byloje duomenų, kad A. M. pats savo noru atvyko ar pranešė apie... 17. BK 62 straipsnio 2 dalį teismas gali taikyti, kai yra atsakomybę... 18. Dėl A. M. paskirtos bausmės... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė A. M. atsakomybę lengvinančią... 20. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nepagrįstai (tai patvirtina... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6... 22. Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 13 d. nuosprendį pakeisti....