Byla e2-972-236/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutarties, kuria patvirtintas A. L. kreditorinis reikalavimas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Timber Pack“ bankroto byloje Nr. eB2-479-823/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Timber Pack“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutarties, kuria patvirtintas A. L. kreditorinis reikalavimas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Timber Pack“ bankroto byloje Nr. eB2-479-823/2015.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Timber Pack“, paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Posterus“.

5Pareiškėja A. L. kreipėsi į teismą prašydama patvirtinti jos 35 000 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Timber Pack“ bankroto byloje. Nurodė, kad 2012 m. ji žodžiu susitarė su UAB „Timber Pack“, atstovaujamos tuometinės UAB „Timber Pack“ direktorės V. G., dėl keleivinio automobilio AUDI A4 AVANT, v/n ( - ) pirkimo – pardavimo. Kadangi UAB „Timber Pack“ nežinojo automobilio realios rinkos vertės, žodžiu buvo nuspręsta, kad UAB Timber Pack“ kreipsis į turto vertintojus ir, tik gavusi išvadą apie automobilio rinkos vertę, sudarys su A. L. rašytinę automobilio pirkimo – pardavimo sutartį, nurodant joje galutinę sutarties kainą. Vykdydamas minėtą žodinį susitarimą, A. L. sutuoktinis R. L. jos vardu pervedė į UAB „Timber Pack“ atsiskaitomąją sąskaitą 35 000 Lt sumą. 2012 m. rugsėjo 19 d. mokėjimo nurodymo 10 000 Lt sumai mokėjimo paskirtyje R. L. per klaidą nurodė klaidingą pavardę, t. y. vietoj „L“ klaidingai įrašė „K“ raidę, nors akivaizdu, kad pavedimas yra atliktas už A. L.. UAB „Timber Pack“ iki pat bankroto bylos iškėlimo nepateikė A. L. turto vertintojų išvados apie realią automobilio rinkos vertę, dėl ko rašytinė automobilio pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Timber Pack“ gavo iš A. L. mokėjmą, UAB „Timber Pack“ privalo, net ir nesant rašytinės sutarties, grąžinti A. L. 35 000 Lt sumą.

6Pareiškėjos teigimu, priešingu atveju, UAB „Timber Pack“ nepagrįstai praturtėtų A. L. sąskaita. 2012 m. ir iki pat bankroto bylos bendrovei iškėlimo dienos minėtu automobiliu naudojosi R. L., tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti, ir automobilį laikė sutuoktiniams R. L. ir A. L. priklausančiame garaže.

7Atsakovo BUAB „Timber Pack“ bankroto administratorius UAB „Posterus“ prašė netvirtinti A. L. 35 000 Lt finansinio reikalavimo. Nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 22 d. iš A. L. buvo gautas patikslintas pareiškimas dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir įtraukimo dalyvauti bankroto byloje. Šiame pareiškime pareiškėja nurodė, kad pagal žodinį susitarimą su savo sutuoktiniu R. L. dėl UAB „Timber Pack“ nuosavybės teise priklausančio automobilio pardavimo R. L. pareiškėjos vardu įnešė į BUAB „Timber Pack“ atsiskaitomąją sąskaitą 35 000 Lt sumą, tačiau UAB „Timber Pack“ iki šiol neperdavė pareiškėjai automobilio, todėl UAB „Timber Pack“ yra skolinga pareiškėjai 35 000 Lt sumą. Perimant BUAB „Timber Pack“' priklausantį turtą, bankroto administratoriui tapo žinoma, kad vienu iš trijų bendrovei priklausančių automobilių naudojasi BUAB „Timber Pack“ vienintelė akcininkė ir direktoriaus sutuoktinė A. L.. Nuvykus pas akcininkę administratoriui buvo perduotas BUAB „Timber Pack“ priklausantis automobilis Audi A4, v/n ( - )

8Bankroto administratorius nurodė, kad pokalbio, kuriame dalyvavo bankroto administratoriaus UAB „Posterus“ įgaliotas asmuo A. L. ir UAB „Posterus“ teisininkas J. R., metu pareiškėja teigė, jog automobiliu naudojosi ilgą laiką. Paklausta, kokiu pagrindu ji naudojasi UAB „Timber Pack“ priklausančiu automobiliu, pareiškėja nurodė, kad pagal žodinį susitarimą su sutuoktiniu R. L. ji perdavė savo sutuoktiniui jai priklausantį automobilį MINI COOPER, kurį pastarasis modifikavo ir naudojo lenktynėms, už ką jai buvo perduotas naudotis bendrovės automobilis Audi A4. Paklausta, kokiu pagrindu buvo atlikti tokie mainai, t. y. ar buvo pasirašytas koks nors susitarimas, pareiškėja nurodė, kad tai buvo tiesiog žodinis susitarimas, nes jai reikėjo automobilio asmeniniams poreikiams. Apie jokias automobilio įsigijimo sutartis pareiškėja neminėjo ir davė nedviprasmiškai suprasti, kad be jokio teisinio pagrindo naudojosi UAB „Timber Pack“ priklausančia transporto priemone. Vėliau sekusių telefoninių pokalbių metu bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo teiravosi pareiškėjos apie jos vardu atliktus mokėjimus į bendrovės sąskaitą, tačiau pareiškėja nurodė, kad jokių įnašų į bendrovės sąskaitą nedarė ir nebuvo įpareigojusi tai daryti, tikino administratorių, kad nežino, apie kokius pinigus kalbama, kadangi ji, išskyrus formalų buvimą vienintele bendrovės akcininke, bendrovės veikloje nedalyvavo, apie vykdytą veiklą nieko nežinojo, nes su R. L. jau kurį laiką gyvena atskirai, o bendrovės veikloje viskam vadovauja sutuoktinis. Būtent bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė pareiškėjai apie jos vardu atliktus mokėjimus, apie kuriuos iki tol pareiškėja teigė nieko nežinanti.

9Bankroto administratoriaus teigimu, A. L., teikdama kreditorinį reikalavimą pirmą kartą, nenurodė nei kokiu pagrindu minėta suma buvo pervesta UAB „Timber Pack“, nei kas tai padarė, o tik nurodė, kad tokie pavedimai yra. Patikslintu prašymu dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pareiškėja nurodė, kad mokėjimai yra atlikti neva už neparduotą automobilį (neįvardijo automobilio modelio, žodinio susitarimo datos, sutartos automobilio įsigijimo kainos ir atsiskaitymo tvarkos), kad susitarimas buvo žodinis ir kad pinigus už automobilį jos vardu įnešė jos sutuoktinis. Kaip įrodymus pareiškėja pateikė R. L. vardu atliktų mokėjimo pavedimų kopijas, kurios nėra pasirašytos paties R. L., jose taip pat nėra banko darbuotojo, atlikusio mokestinį pavedimą, rekvizitų. Be to, pačiuose mokėjimo nurodymuose mokėjimo paskirtyje yra nurodoma, kad atliekamas mokėjimas už A. L. pagal sutartį, o ne žodinį susitarimą, tačiau pareiškėja nepateikė jokios tarp jos ir UAB „Timber Pack“ sudarytos sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šie mokėjimai.

10Bankroto administratorius nurodė, kad R. L. iki šiol neperdavė bankroto administratoriui bendrovės dokumentų ir dalies turto, todėl bankroto administratorius negali patvirtinti, kad tarp UAB „Timber Pack“ ir pareiškėjos buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėja įgytų reikalavimo teisę į BUAB „Timber Pack“. Tokio pagrindo nenurodė ir pareiškėja.

11Bankroto administratoriaus teigimu, prašyme nurodyta aplinkybė, kad neva tarp pareiškėjos ir jos sutuoktinio buvo sudarytas žodinis susitarimas dėl automobilio pardavimo neturi teisinės galios, kadangi tokiam sandoriui yra būtina rašytinė forma. Pats pinigų pervedimo faktas negali būti traktuojamas kaip reikalavimo teisę sukuriantis veiksmas, nes, nesant nurodyto pinigų pervedimo pagrindo, toks veiksmas gali būti vienodai traktuojamas kaip reikalavimo teisę sukuriantis, bet taip pat ir kaip ją panaikinantis. Pareiškėja taip pat nepateikė duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių, kad pareiškėjos minimos sumos nebuvo jai grąžintos vėlesniu laikotarpiu.

12Bankroto administratoriaus manymu, pareiškėja savo reikalavimą iš esmės grindė tik neva buvusiu žodiniu susitarimu dėl automobilio įsigijimo, todėl vertinant tokio sandorio galimumą, reikia atsižvelgti ir į kitas svarbias aplinkybes.

13Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė savo reikalavimą. Nurodė, kad tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai turėtų būti vertinami kaip ikisutartiniai santykiai, o pareiškėjos vardu sumokėtos sumos – kaip avansas, kuris, nesudarius sutarties, turi būti grąžintas pareiškėjai. Be to, administratorius nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių 35000 Lt sumos grąžinimą A. L. ir/ar kokių nors paslaugų suteikimą A. L. už 35 000 Lt sumą.

14Teismo posėdžio atsakovo BUAB „Timber Pack“ bankroto administratorius prašė netvirtinti pareiškėjos kreditorinio reikalavimo. Laikė pareiškėjos ir byloje apklaustų liudytojų R. L. bei V. G. poziciją dėl susitarimo sudarymo aplinkybių prieštaringa ir nenuoseklia. Pažymėjo, kad pareiškėja nagrinėjamoje byloje negalėjo remtis liudytojų parodymais sutarties sudarymui patvirtinti.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi nutarė pareiškėjos A. L. prašymą tenkinti, patvirtinti A. L. 35 000 Lt (10 136,70 Eur) trečios eilės kreditorinį reikalavimą BUAB „Timber Pack“.

17Teismas nustatė, kad pareiškėja A. L. nuo 2008 m. kovo 5 d. registruota kaip UAB „Timber Pack“ vienintelė akcininkė. UAB „Timber Pack“ vadove nuo 2004 m. balandžio 16 d. iki 2013 m. birželio 13 d. buvo V. G., nuo 2013 m. birželio 13 d. iki bankroto bylos UAB „Timber Pack“ iškėlimo – R. L.. Šalys neginčijo, kad R. L. 2012 m. rugsėjo 19 d. mokėjimo nurodymu į UAB „Timber Pack“ sąskaitą pervedė 10 000 Lt sumą, 2012 m. spalio 9 d. mokėjimo nurodymu – 10 000 Lt sumą, o 2012 m. spalio 16 d. mokėjimo nurodymu – 15 000 Lt sumą. Mokėjimo nurodymuose nurodyta mokėjimo paskirtis – už A. L. pagal sutartį.

18Teismas sutiko su pareiškėjos argumentu, kad 2012 m. rugsėjo 19 d. mokėjimo nurodymo mokėjimo paskirtyje nurodyta pavardė „Kukauskienė“ tėra rašymo apsirikimas, kadangi tai patvirtino tiek pati pareiškėja, tiek liudytoju apklaustas mokėjimus atlikęs R. L., jokie šią aplinkybę paneigiantys įrodymai į bylą nebuvo pateikti, atsakovas neneigė, kad pinigai pagal nurodytus mokėjimo pavedimus bendrovėje buvo gauti.

19Teismas nustatė, jog nurodytos sumos UAB „Timber Pack“ buvo pervestos vykdant žodinį susitarimą dėl bendrovei priklausančio automobilio Audi A4, v/n ( - ) pardavimo, kuris nebuvo įvykdytas, t.y. tarp šalių nebuvo sudaryta nei preliminarioji sutartis, kuriai įstatymas numato privalomą rašytinę formą, ir formos nesilaikymas šią sutartį daro negaliojančia (CK 6.165 str. 2 d.), nei pagrindinė automobilio pirkimo – pardavimo sutartis, kuriai taip pat privaloma rašytinė sandorio forma.

20Teismas, įvertinęs pareiškėjos paaiškinimus ir byloje apklaustų liudytojų parodymus darė išvadą, kad automobilio pirkimo – pardavimo sutartis tarp UAB „Timber Pack“ ir pareiškėjos sudaryta nebuvo, kadangi šalys nebuvo sutarusios dėl vienos esminių šios sutarties sąlygų – automobilio kainos.

21Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Timber Pack“ priklausantis automobilis Audi A4, v/n ( - ) po bankroto bylos UAB „Timber Pack“ iškėlimo buvo perduotas BUAB „Timber Pack“ bankroto administratoriui.

22Teismas nurodė, kad kai iki sutarties patvirtinimo pirkėjas yra perdavęs pardavėjui tam tikrą pinigų sumą, toks lėšų perdavimas turi būti kvalifikuojamas teisiškai, t. y. turi būti nustatyta, kokiu tikslu lėšos perduotos ir kokias teisines pasekmes tai sukelia. Įstatyme įtvirtinta prezumpcija, kad pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip (CK 6.309 str. 2 d.). Suinteresuotai ginčo šaliai tenka pareiga šią prezumpciją paneigti ir leistinomis priemonėmis įrodyti, kad lėšos perduotos prievolės užtikrinimo tikslu, kaip netesybos, ar kt. Jeigu lėšos kvalifikuojamos kaip avansas, nesudarius sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo jas turėti ir turi būti grąžinti pirkėjui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2007, 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009).

23Teismas iš dalies sutiko su atsakovo BUAB „Timber Pack“ vertinimu dėl pareiškėjos ir teismo posėdyje apklaustų liudytojų prieštaringų ir nenuoseklių paaiškinimų apie susitarimo dėl būsimo automobilio pardavimo sudarymo aplinkybes, tačiau teismas pažymėjo, kad šalys neginčijo nustatyto piniginių lėšų pervedimo UAB „Timber Pack“ fakto, nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytas teisinis šių lėšų pervedimo atsakovui pagrindas.

24Teismo teigimu, atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių, kad UAB „Timber Pack“ būtų turėjusi kokius nors sutartinius santykius su A. L. nurodytų mokėjimų atlikimo metu, pagal kuriuos pareiškėja būtų turėjusi vykdytiną turtinę prievolę atsakovui. Tiek pareiškėja, tiek teismo posėdyje liudytojais apklausti R. L. ir tuometinė bendrovės vadovė V. G. neigė, kad pareiškėja būtų turėjusi kitų sutarčių su bendrove, išskyrus jų nurodomą žodinį susitarimą dėl automobilio pardavimo.

25Teismas nurodė, kad atsakovo teigimu, iš liudytojo R. L. paaiškinimų galima daryti prielaidą, kad nurodytos sumos buvo sumokėtos siekiant užtikrinti UAB „Timber Pack“ veiklos tęstinumą. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numatė akcininkų įnašų bendrovės nuostoliams padengti galimybę, tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad nurodytos sumos UAB „Timber Pack“ buvo sumokėtos kaip akcininkės įnašas, t.y. kad būtų buvęs priimtas sprendimas visus ar dalį bendrovės nuostolių dengti akcininkės įnašu. Teismas pažymėjo, kad šios aplinkybės nepatvirtina ir mokėjimo nurodymuose nurodyta mokėjimų paskirtis „pagal sutartį“. Teismo teigimu, byloje surinkti įrodymai nepatvirtina ir to, kad nurodytos lėšos būtų pervestos bendrovei kaip akcininko paskola, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pervestos lėšos pareiškėjai yra grąžintos.

26Teismas pažymėjo, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo prievolių teisės sistemoje užima savarankišką vietą ir priskiriamas prie prievolių atsiradimo pagrindų. Nepagrįstą praturtėjimą ar turto gavimą reglamentuojančios taisyklės taikomos tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 str. 1 d.), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 str. 2 d.), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6.242 str. 1 d.). Nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu; nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009; 2012 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2012; kt.). Nepagrįstą praturtėjimą ar turto gavimą reglamentuojančios teisės normos gali būti taikomos ir tada, kai byloje nustatomas turto (piniginių lėšų) perdavimo faktas, tačiau neįrodoma egzistuojant sandorį ar kitą teisinį pagrindą, dėl kurio nurodytas turtas (piniginės lėšos) buvo perduotos atsakovui (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-644-823/2014).

27Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad piniginių lėšų (35 000 Lt) perdavimo atsakovui faktas byloje nustatytas ir šalių neginčijamas, o įstatymo ar sandorio, iš kurio būtų kildinama pareiškėjos prievolė sumokėti nurodytas sumas atsakovui byloje nebuvo nustatyta, sprendė, kad pareiškėjos reikalavimas tenkintinas CK 6.237 straipsnio pagrindu nepriklausomai nuo pareiškėjos byloje įrodinėjamos šių sumų perdavimo atsakovui versijos patikimumo.

28Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes, nelaikė esmine aplinkybe fakto, jog 35 000 Lt suma atsakovui buvo sumokėta ne pačios pareiškėjos, o R. L.. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja ir R. L. yra sutuoktiniai, todėl jų piniginėms lėšoms taikytinas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisinis režimas ir reikalavimą dėl šių lėšų grąžinimo gali pareikšti bet kuris iš sutuoktinių arba jie kartu.

29III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

30Atsakovo BUAB „Timber Pack“ bankroto administratorius UAB „Posterus“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos reikalavimą patvirtinti jos kreditorinį reikalavimą BUAB „Timber Pack“ bankroto byloje atmesti. BUAB „Timber Pack“ bankroto administratorius atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

311) Pirmosios instancijos teismas paneigė pareiškėjos nurodomas aplinkybes dėl automobilio pirkimo sandorio sudarymo, kuriomis pareiškėja grindė reikalavimo teisę į atsakovą, kadangi konstatavo, kad lėšų pervedimo metu atsakovo ir A. L. nesiejo jokie sutartiniai santykiai, iš kurių atsirastų piniginė prievolė atsakovui;

322) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis akcininkų pinginių įnašų bendrovės nuostoliams padengti įnešimo tvarka, kadangi R. L. nėra ir nebuvo atsakovo akcininku, nenurodė, kad lėšos buvo įneštos kaip akcininkės A. L. įnašas, o tik kaip lėšų įnašas bendrovės veiklos tęstinumui užtikrinti. Teismas nevertino ir nekvalifikavo R. L. atlikto piniginio įnašo, nors paties R. L. nurodytos pinginių lėšų įmokėjimo aplinkybės leidžia šį sandorį trakuoti kaip paskolą;

333) Pareiškėja neturėjo prievolės mokėti atsakovui 35 000 Lt, todėl R. L. atlikta mokėjimo paskirtis laikytina kaip neatitinkanti tikrovės, t. y. pareiškėja neturėjo prievolės prieš atsakovą, todėl R. L. negalėjo už ją vykdyti nesamos prievolės;

344) Teismas, spręsdamas klausimą dėl bendrosios sutuoktinių nuosavybės instituto taikymo, turėjo išsiaiškinti, ar nėra pagrindų, dėl kurių šis institutas galėtų būti netaikomas.

35Pareiškėja A. L. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo BUAB „Timber Pack“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

38Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

39Nagrinėjamoje byloje sprendžiami klausimai, ar atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartis, kuria patvirtintas A. L. kreditorinis reikalavimas, yra pagrįsta ir teisėta.

40Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra vienas esminių bankroto byloje spręstinų klausimų. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, formuojamoje kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo įmonių bankroto procese klausimu, išaiškinta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami ir tokius reikalavimus tvirtinanti (tikslinanti) teismo nutartis priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-308/2013.). Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštiems ieškinio reikalavimams ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, t. y. gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1977/2013.). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises bei teisėtus interesus; teisingai nustatyti ginčijamų kreditorinių reikalavimų (jų dalies) pagrįstumą įmanoma tik išsamiai išaiškinus byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas faktines aplinkybes dėl šių reikalavimų kilmės, pagrindų, pobūdžio ir jų dydžio, visapusiškai ištyrus bei įvertinus visus byloje pateiktus tuo klausimu įrodymus, tiesiogiai susijusius su įrodinėjimo dalyku (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2774/2011; 2011-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2011).

41Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas paneigė pareiškėjos nurodomas aplinkybes dėl automobilio pirkimo sandorio sudarymo, kuriomis pareiškėja grindė reikalavimo teisę į atsakovą, kadangi konstatavo, kad lėšų pervedimo metu atsakovo ir A. L. nesiejo jokie sutartiniai santykiai, iš kurių atsirastų piniginė prievolė atsakovui.

42Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.309 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu). Lėšas kvalifikuojant kaip avansą, nesudarius sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo jas turėti ir turi grąžinti pirkėjui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK6.237straipsnio 2 dalis). Be to, kai šalys dėl daikto pirkimo – pardavimo derasi žodžiu ir susitaria dėl esminių sutarties sąlygų, tačiau derybos nutrūksta iki sutarties įforminimo, susiklostę teisiniai santykiai kvalifikuojami kaip ikisutartiniai pagal CK 6.163 str. (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2009 rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-363/2009).

43Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pareiškėja A. L. prašė patvirtinti jos 35 000 Lt (10 136,70 EUR) dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Timber Pack“. Reikalavimą pareiškėja grindė tuo, jog 2012 m. rugsėjo mėnesį tarp jos ir UAB „Timber Pack“ susiklostė ikisutartiniai santykiai, t.y. pareiškėja buvo sudariusi žodinį susitarimą su UAB „Timber Pack“ dėl lengvojo automobilio prikimo – pardavimo sutarties sudarymo ateityje ir sumokėjo UAB „Timber Pack“ 35 000 Lt dydžio avansą.

44Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog tarp pareiškėjos ir atsakovo buvo susiklostę ikisutartiniai santykiai: pareiškėjos A. L. sutuoktinis R. L. jos vardu pervedė į atsakovo UAB „Timber Pack“ atsiskaitomąją sąskaitą 35 000 Lt sumą; liudytoja V. G., kuri pareiškėjai sudarant susitarimą su UAB „Timber Pack“ buvo minėtos bendrovės vadovė, patvirtino, jog žodinis susitarimas dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo buvo sudarytas su pareiškėja prieš atliekant avansinius mokėjimus; liudytojas R. L. apklausos metu parodė, jog pagal žodinį susitarimą su sutuoktine jis už ją padarė pavedimus atsakovui, mokėjimų nurodymų paskirtyse nurodydamas „už A. L. pagal sutartį“; atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių faktą, jog piniginės lėšos atsakovui buvo pervestos ne pagal tą pagrindą, kurį nurodė pareiškėja ir atsakovo tuometinė vadovė V. G.; pareiškėja ir atsakovas nesudarė jokio kito nei pareiškėjos nurodyto sandorio; be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad piniginės lėšos 35 000 Lt sumai UAB „Timber Pack“ buvo sumokėtos kaip akcininkės įnašas, t.y. kad būtų buvęs priimtas sprendimas visus ar dalį bendrovės nuostolių dengti akcininkės įnašu.

45Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, į tai, jog piniginių lėšų (35 000 Lt) perdavimo atsakovui faktas šalių neginčijamas, o įstatymo ar sandorio, iš kurio būtų kildinama pareiškėjos prievolė sumokėti nurodytas sumas atsakovui byloje nebuvo nustatyta, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovas turi pareigą grąžinti pareiškėjai jos sumokėtą avansą kaip be teisinio pagrindo įgytą turtą CK 6.237 straipsnio pagrindu.

46Apeliacinio teismo nuomone, atskirojo skundo argumentai dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo bendrosios sutuoktinių nuosavybės instituto taikymo yra nepagrįsti.

47Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

48Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas pareiškėjos A. L. 35 000 Lt (10 136,70 Eur) trečios eilės kreditorinį reikalavimą BUAB „Timber Pack“, tinkamai ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus įrodymus bei teisingai juos įvertino, visapusiškai ir objektyviai išaiškino bei nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, tinkamai taikė teises normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą nutartį. Pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi nutarė iškelti... 5. Pareiškėja A. L. kreipėsi į teismą prašydama patvirtinti jos 35 000 Lt... 6. Pareiškėjos teigimu, priešingu atveju, UAB „Timber Pack“ nepagrįstai... 7. Atsakovo BUAB „Timber Pack“ bankroto administratorius UAB „Posterus“... 8. Bankroto administratorius nurodė, kad pokalbio, kuriame dalyvavo bankroto... 9. Bankroto administratoriaus teigimu, A. L., teikdama kreditorinį reikalavimą... 10. Bankroto administratorius nurodė, kad R. L. iki šiol neperdavė bankroto... 11. Bankroto administratoriaus teigimu, prašyme nurodyta aplinkybė, kad neva tarp... 12. Bankroto administratoriaus manymu, pareiškėja savo reikalavimą iš esmės... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė savo reikalavimą. Nurodė, kad... 14. Teismo posėdžio atsakovo BUAB „Timber Pack“ bankroto administratorius... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi nutarė pareiškėjos... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėja A. L. nuo 2008 m. kovo 5 d. registruota kaip... 18. Teismas sutiko su pareiškėjos argumentu, kad 2012 m. rugsėjo 19 d. mokėjimo... 19. Teismas nustatė, jog nurodytos sumos UAB „Timber Pack“ buvo pervestos... 20. Teismas, įvertinęs pareiškėjos paaiškinimus ir byloje apklaustų... 21. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Timber Pack“ priklausantis automobilis... 22. Teismas nurodė, kad kai iki sutarties patvirtinimo pirkėjas yra perdavęs... 23. Teismas iš dalies sutiko su atsakovo BUAB „Timber Pack“ vertinimu dėl... 24. Teismo teigimu, atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių,... 25. Teismas nurodė, kad atsakovo teigimu, iš liudytojo R. L. paaiškinimų galima... 26. Teismas pažymėjo, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be... 27. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad piniginių lėšų (35 000 Lt) perdavimo... 28. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes,... 29. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 30. Atsakovo BUAB „Timber Pack“ bankroto administratorius UAB „Posterus“... 31. 1) Pirmosios instancijos teismas paneigė pareiškėjos nurodomas aplinkybes... 32. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Akcinių bendrovių... 33. 3) Pareiškėja neturėjo prievolės mokėti atsakovui 35 000 Lt, todėl R. L.... 34. 4) Teismas, spręsdamas klausimą dėl bendrosios sutuoktinių nuosavybės... 35. Pareiškėja A. L. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama... 36. VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 38. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo... 39. Nagrinėjamoje byloje sprendžiami klausimai, ar atskiruoju skundu skundžiama... 40. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios įmonės kreditorių... 41. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde teigia,... 42. Teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.309 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta... 43. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad pareiškėja A. L. prašė... 44. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog tarp pareiškėjos ir... 45. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, į tai, jog... 46. Apeliacinio teismo nuomone, atskirojo skundo argumentai dėl netinkamo... 47. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 48. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....