Byla 1A-3-497/2020
Dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-30 nuosprendžio, kuriuo:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Cinino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Daivos Kazlauskienės, Jurgitos Mačionytės, sekretoriaujant Kritsinai Čepaitėi, dalyvaujant prokurorei Linai Urbonienei, nuteistajai E. M. ir jos gynėjui adv. Vytautui Griežei, nuteistajam T. M. ir jo gynėjai adv. Silvai Mardosaitei, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei F. J. ir jos atstovui adv. Eugenijui Karažinui, nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams O. Ž., B. K., M. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų E. M. ir T. M. apeliacinius skundus dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-30 nuosprendžio, kuriuo:

2T. M. pripažintas kaltu pagal BK 182 str. 2 d. (3 kaltinimai), BK 182 str. 1 d. (22 kaltinimai), BK 300 str. 1 d. (3 kaltinimai) ir nuteistas subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausme;

3E. M. pripažinta kalta pagal BK 182 str. 1 d. (18 kaltinimų) ir nuteista subendrinta 80 MGL (3012,80 €) bauda.

4Iš nuteistojo T. M., nukentėjusiųjų naudai, turtinei žalai atlyginti priteista – M. L. 61978,68 €, V. S. 4054,68 €, E. S. 868,86 €, G. D. 868,86 €, R. S. 469,18 €, O. L. 469,18 €, K. K. 868,86 €, H. P. 868,86 €, O. G. 469,18 €, L. S. 868,86 €, N. V. 868,86 €, Z. Š. 868,86 €, L. D. 469,18 €, L. B. 868,86 €, J. M. 496,18 €, T. T. 469,18 €, V. M. B. 868,86 €, M. S. 868,86 €, J. T. 469,18 €, N. V. 469,18 €, A. D. 868,86 €, A. P. 868,86 €, V. S. 496,18 €, V. D. S. 1158,48 € patirtai turtinei žalai atlyginti.

5Iš nuteistųjų T. M. ir E. M. solidariai, nukentėjusiųjų naudai, turtinei žalai atlyginti priteista – V. N. 4460,15 €, S. S. 868,86 €, B. K. 477,29 €, K. E. 579,24 €, Z. K. 4286,38 € , R. V. 1506,02 €, D. Ž. 1042,63 €, B. S. M. 362,03 €, O. Ž. 1390,18 €, E. T. 1071,59 €, J. K. 1068,12 €, S. S. 434,43 €, F. J. 1163,15 €, G. M. 868,86 €, I. U. 579,24 €, M. K. 1216,40 € ir L. P. 289,62 €.

6Iš nuteistųjų T. M. ir E. M. solidariai, nukentėjusiųjų naudai, neturtinei žalai atlyginti priteista – Z. K. 1000 €, R. V. 500 €, D. Ž. 500 €, F. J. 1000 €, G. M. 1000 €, I. U. 500 €, M. K. 500 €, L. P. 1000 €.

7Kolegija, išnagrinėjusi bylą, Nustatė

81.1. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu T. M. nuteistas:

91.1.1. pagal BK 182 str. 2 d. turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines paslaugas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas direktoriaus pavaduotojo pareigas UAB „ E. T. C.“, 2007-01-02 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,E. T. C.“ ir V. C. L., jis laikotarpiu nuo 2007-01-02 iki 2008-07-24 per kelis kartus ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,E. T. C.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą sutartį iš M. L. per kelis kartus paėmė viso 63 253,01 € (218 400 Lt), tačiau M. L. iki 2013-02-18 sutartų teisinių paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam M. L. priklausančius viso 63253,01 €;

101.1.2. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai tekia paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytas pareigas UAB „T.“, 2007 m. rugpjūčio mėnesį tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, žodinio susitarimo pagrindu tarp jo V. S., jis laikotarpiu nuo 2007 m. rugpjūčio mėnesio tiksliau nenustatytu laiku iki 2007 m. spalio mėnesio tiksliau nenustatyto laiko UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą žodinį susitarimą, iš V. S. per kelis kartus paėmė viso 4 054,68 € (14 000 Lt), tačiau V. S. iki 2012-11-29 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negražino, tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai V. S. priklausančius viso 4 054,68 €;

111.1.3. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad vadovauja patyrusių teisininkų kolektyvui, pats yra advokatas, kvalifikuotai teikia teisines paslaugas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, teikia paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių ir geodezinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „ T.“ direktoriaus pareigas, 2008-12-22 žodinio susitarimo pagrindu tarp jo ir E. G., bei 2009-09-30 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,T.“ ir E. G., jis laikotarpiu nuo 2008-12-22 iki 2010-03-20, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal aukščiau minėtą sutartį, iš E. G. per kelis kartus paėmė viso 1563,95 € (5 400 Lt), tačiau E. G. iki 2012-04-15 sutartų teisinių paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimus, nukentėjusiajai E. G. priklausančius, viso 1563,95 €;

121.1.4. pagal BK 182 str. 2 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai ir greitai teikia paslaugas dėl nekilnojamųjų daiktų – pagalbinių patalpų (sandėliukų) ir žemės aplink gyvenamųjų pastatų privatizavimo, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „ T.“ direktoriaus pareigas, 2008-04-14 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,T.“ ir ( - ) daugiabučių namų Nr. 20, 21,22 gyventojų, kuriuos atstovavo E. S. ir G. D., jis laikotarpiu nuo 2008-04-14 iki 2008-07-14, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku, UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal aukščiau minėtą sutartį, iš E. S. ir G. D. kurioms minėti gyventojai sunešė pinigus apmokėti už teisines paslaugas: E. S. - 868,86 €, G. D. - 868,86 €, R. S. - 469,18 €, O. L. - 469,18 €, K. K. - 868,86 €, H. P. - 868,86 €, O. G. - 469,18 €, L. S. - 868,86 €, N. V. - 868,86 €, Z. Š. - 868,86 €, L. D. - 469,18 €, L. B. - 868,86 €, J. M. - 469,18 €, T. T. - 469,18 €, V. M. B. - 868,86 €, M. S. - 868,86 €, J. T. - 469,18 €, N. V. - 469,18 €, A. D. - 868,86 €, A. P. - 868,86 €, J. S. - 469,18 €, A. D. - 469,18 €, G. L. - 868,86 € per kelis kartus viso paėmė 10 634,82 € (55 200 Lt), tačiau iki 2014-08-12 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimo, nukentėjusiajai E. S., nukentėjusiajai G. D., nukentėjusiajam R. S., nukentėjusiajai O. L., nukentėjusiajai K. K., nukentėjusiajai H. P., nukentėjusiajai O. G., nukentėjusiajai L. S., nukentėjusiajai N. V., nukentėjusiajai Z. Š., nukentėjusiajai L. D., nukentėjusiajai L. B., nukentėjusiajai J. M., nukentėjusiajam T. T., nukentėjusiajai V. M. B., nukentėjusiajai M. S., nukentėjusiajam J. T., nukentėjusiajai N. V., nukentėjusiajai A. D., nukentėjusiajai A. P., nukentėjusiajai J. S., nukentėjusiajai A. D., nukentėjusiajai G. L. priklausančius viso 10 634,82 €;.

131.1.5. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad pats yra advokatas, kvalifikuotai teikia teisines paslaugas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą ir ryšium su tuo ruošia dokumentus į teismą, klaidindamas kad jo advokatai kvalifikuotai atstovaus teisme Ž. C. interesus, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „ T.“ direktoriaus pareigas, 2009-06-22 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,T.“ ir Ž. C., jis laikotarpiu nuo 2008-07-10 iki 2009-06-22, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą sutartį, iš Ž. C. per kelis kartus paėmė viso 1448,10 € (5000 Lt), tačiau Ž. C. iki 2014-08-25 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai Ž. C. priklausančius viso 1448,10 €;

141.1.6. pagal BK 182 str. 2 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų, žemės sklypų privatizavimo ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, vadovauja patyrusių teisininkų kolektyvui, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „T.“ direktoriaus pareigas, teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos 2008 m. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku tarp UAB ,,T.“ ir R. K., jis laikotarpiu nuo 2008-08-04 iki 2009-05-26 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal minėtą sutartį, iš R. K. per kelis kartus paėmė viso 13 032,90 € (45 000 Lt), tačiau R. K. iki 2013-02-18 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam R. K. priklausančius viso 13032, 90 €;

151.1.7. pagal BK 182 str. 2 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą – pinigus, sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines paslaugas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą ir ryšium su tuo ruošia dokumentus į teismą, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „x“ direktoriaus pareigas, 2010-11-26 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,x“ ir V. D. S., jis laikotarpiu nuo 2010-08-06 iki 2010-09-30, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą sutartį, iš V. D. S. per kelis kartus paėmė viso 1158,48 € (4 000 Lt) , tačiau V. D. S. iki 2012-08-22 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jis apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai V. D. S. priklausančius viso 1158,48 €;

161.1.8. pagal BK 300 str. 1 d. už tai, kad jis laikotarpiu nuo 2010 m. pradžios, tiksliau nenustatytu laiku, laikė rašaliniu spausdintuvu pagamintą netikrą dokumentą – atstovavimo sutartį tarp advokato G. Š. ir V. S. su parašo ir įrašo ,,G. Š.“ atvaizdais iki 2011-08-09, kad Vilniuje, ( - ), pateikė pasirašyti V. S.;

171.1.9. pagal BK 300 str. 1 d. už tai, kad nuo 2012 m. pradžios, tiksliau nenustatytu laiku, laikė rašaliniu spausdintuvu pagamintą netikrą dokumentą – atstovavimo sutartį tarp advokato G. Š. ir Z. K. su antspaudo „Advokatas G. Š.“ atspaudo, parašo ir įrašo ,,G. Š.“ atvaizdais iki 2012-05-03, kada Vilniuje, ( - ), pateikė pasirašyti Z. K.;

181.1.10. pagal BK 300 str. 1 d. už tai, kad laikotarpiu nuo 2012 m. pradžios, tiksliau nenustatytu laiku, laikė netikrą dokumentą – atstovavimo sutartį tarp advokato G. Š. ir R. V. su antspaudo „Advokatas G. Š.“ atspaudo, parašo ir įrašo ,,G. Š.“ atvaizdais iki 2012-06-18, kada Vilniuje, ( - ), pateikė pasirašyti R. V..

191.2. T. M. iri E. M. nuteisti:

201.2.1. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „T.“ direktoriaus pareigas“, teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos 2009-09-21 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku tarp UAB ,,T.“ ir V. N., jis laikotarpiu nuo 2009-09-21 iki 2009-10-30 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą sutartį, iš V. N., per kelis kartus paėmė viso – 4460,15 € (15 400 Lt) iš kurių 724,05 € (2 500 Lt) paėmė veikdamas kartu su E. M., tačiau V. N. iki 2012-08-22 sutartų teisinių paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai V. N. priklausančius viso 4460,15 €;

211.2.2. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją bei reikiamus dokumentus ruošia į teismą, klaidindamas kad advokatas G. Š. tinkamai atstovaus teisme S. S. interesus pagal 2011-04-14 atstovavimo sutartį tarp pastarojo ir advokato G. Š., žinodamas kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „x“ direktoriaus pareigas, 2010 m. pradžios ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu metu žodinio susitarimo pagrindu tarp jo ir S. S., laikotarpiu nuo 2010-08-23 iki 2010-12-30 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą susitarimą, iš S. S. per kelis kartus paėmė viso 868,86 € (3000 Lt) iš kurių 434, 43 € (1 500 Lt) paėmė veikdamas kartu su E. M., tačiau sutartų paslaugų iki 2012-08-01 S. S. nesuteikė ir paimtų pinigų negražino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam S. S. priklausančius viso 868,86 €;

221.2.3. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas palikimo ir paveldėjimo teisės klausimais ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, klaidindamas, kad jis yra advokatas G. Š., pateikdamas pasirašyti V. S. žinomai suklastotą 2011-08-09 atstovavimo sutartį tarp pastarosios ir advokato G. Š., žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „x“ direktoriaus pareigas, jis laikotarpiu nuo 2010-08-23 iki 2011-09-26 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, iš S. S. per kelis kartus paėmė viso 1766,68 € (6100 Lt), iš kurių 434,43 € (1 500 Lt) paėmė veikdamas kartu su E. M., tačiau S. S. iki 2012-01-09 paslaugų nesuteikė, tokiu būdu jie apgaule, savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam S. S. priklausančius viso 1766,68 €;

231.2.4. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas palikimo ir paveldėjimo teisės klausimais ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, klaidindamas, kad advokatas G. Š. kvalifikuotai atstovaus B. T. interesus teisme, pateikdamas pasirašyti B. T. 2011-07-27 atstovavimo sutartį tarp pastarosios ir advokato G. Š., žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „x“ direktoriaus pareigas, jis laikotarpiu nuo 2011-03-22 iki 2012-02-02 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, iš B. T. per kelis kartus grynais pinigais ir gavęs pavedimu per UAB ,,x“ ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ) paėmė viso 453,61 €, iš kurių 278,61 € (962 Lt) paėmė veikdamas kartu su E. M., tačiau B. T. iki 2012-07-02 sutartų paslaugų nesuteikė ir pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule, savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai B. T. priklausančius viso 453,61 €;

241.2.5. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai ir greitai teikia paslaugas dėl geodezinių matavimų ir ryšium su tuo ruošia dokumentus, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „x“ direktoriaus pareigas, 2011-11-30 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,x“ ir F. J., jis laikotarpiu nuo 2011-04-13 iki 2011-04-28 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą sutartį, iš F. J. viso paėmė 1158,48 € (4 000 Lt) iš L. P. viso paėmė 289,62 € (1 000 Lt), tačiau F. J. ir L. P. sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai F. J., nukentėjusiajai L. P. priklausančius viso 1448,10 €;

251.2.6. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas palikimo ir paveldėjimo teisės klausimais ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, klaidindamas, kad advokatas G. Š. kvalifikuotai atstovaus B. K. interesus teisme, pateikdamas pasirašyti B. K. 2011-10-27 ir 2012-03-15 atstovavimo sutartis tarp pastarosios ir advokato G. Š., žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas iki 2012-02-18 UAB „x“ ir UAB ,,T.“ direktoriaus pareigas, jis laikotarpiu nuo 2011-10-20 iki 2013-02-12 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ ir UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, iš B. K. paėmė viso 477,29 € (1648 Lt), tačiau B. K. iki 2013-07-25 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negražino, tokiu būdu jie apgaule, savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai B. K. priklausančius viso 477,29 €;

261.2.7. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines paslaugas ir paruošia dokumentus į teismą, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „x“ ir UAB ,,T.“ direktoriaus pareigas, židinio susitarimo pagrindu tarp jo ir K. E., jis laikotarpiu nuo 2011-12-05 iki 2011-12-06 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ ir UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal aukščiau minėtą susitarimą, iš K. E. paėmė viso 579,24 € (2 000 Lt), iš kurių 289,62 € (1 000 Lt) paėmė veikdamas kartu su E. M., tačiau K. E. iki 2013-01-04 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule, savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam K. E. priklausančius viso 579,24 €;

271.2.8. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „x“ direktoriaus pareigas, teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos 2011-12-16 tarp UAB ,,x“ ir G. M. 2011-12-16 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą sutartį, iš G. M. paėmė viso 868,86 € (3 000 Lt), tačiau G. M. iki 2012-07-24 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule, savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai G. M. priklausančius viso 868,86 €;

281.2.9. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas dėl geodezinių matavimų, teisines paslaugas ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją į teismą, klaidindamas, kad patyrę advokatai atstovaus Z. K. interesus teisme, pateikdamas pasirašyti 2012-05-03 Vilniuje, ( - ), Z. K. žinomai suklastotą 2012-05-03 atstovavimo sutartį tarp pastarosios ir advokato G. Š., žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, jis laikotarpiu nuo 2012-03-13 iki 2012-05-07 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku BUAB ,,x“ patalpose Vilniuje, ( - ), ir gavęs pavedimu į E. M. vardu atidarytą ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), iš Z. K. per kelis kartus paėmė viso 4257,41 € (14 700 Lt), iš kurių 4170,53 € (14 400 Lt) jis paėmė veikdamas kartu su E. M., imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, tačiau Z. K. iki 2012-07-26 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu jie savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai Z. K. priklausančius viso 4257,41 €;

291.2.10. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją į teismą, klaidindamas, kad advokatas G. Š. atstovaus R. V. interesus teisme, pateikdamas pasirašyti 2012-06-18 Vilniuje, ( - ), R. V. žinomai suklastotą atstovavimo sutartį tarp pastarojo ir advokato G. Š., žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB ,,T.“ direktoriaus pareigas, jis laikotarpiu nuo 2012-06-18 iki 2012-07-12 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas iš R. V. per kelis kartus paėmė viso 1506,02 € (5 200 Lt), iš kurių 637,16 € (2 200Lt) paėmė veikdamas kartu su E. M., tačiau R. V. iki 2012-09-26 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negražino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam R. V. priklausančius viso 1506,02 €;

301.2.11. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines paslaugas ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją į teismą, klaidindamas kad advokatas G. Š. kvalifikuotai atstovaus teisme D. Ž. interesus pagal 2012-06-14 atstovavimo sutartį tarp pastarosios ir advokato G. Š., žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, 2012-06-12 ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu metu žodinio susitarimo pagrindu tarp jo ir D. Ž., eidamas UAB ,,T.“ direktoriaus pareigas, jis laikotarpiu nuo 2012-06-14 iki 2012-07-12 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku BUAB ,,x“ ir UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, paėmė grynais pinigais ir gavęs pavedimu į E. M. vardu atidarytą ,,Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ), iš D. Ž. per kelis kartus viso 1042,63 € (3 600 Lt), iš kurių 579,24 € (2 000 Lt) paėmė veikdamas kartu su E. M., tačiau D. Ž. iki 2012-09-10 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negražino, tokiu būdu jie apgaule savo ir naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai D. Ž. priklausančius viso 1042,63 €;

311.2.12. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines paslaugas ir ryšium su tuo ruošia dokumentus į teismą, 2012-07-23 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,T.“ ir S. B. M., žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB ,,T.“ direktoriaus pareigas, jis 2012-07-24 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,T.“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal aukščiau minėtą sutartį, veikdamas kartu su E. M. iš S. B. M. paėmė viso 362,03 € (1250Lt), tačiau S. B. M. iki 2012-08-21 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai B. S. M. priklausančius viso 362,03 €;

321.2.13. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai tekia paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, 2012-09-25 tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, jis eidamas UAB ,,y“ direktoriaus pareigas, žodinio susitarimo pagrindu tarp jo ir O. Ž., jis veikdamas kartu su E. M. laikotarpiu nuo 2012-09-25 iki 2012-10-12 tiksliau nenustatytu laiku iki ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto laiko BUAB „ x“, UAB ,,y“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal ausčiau nurodytą susitarimą, iš O. Ž., veikdamas kartu su E. M. paėmė viso 1390,18 € (4 800 Lt), tačiau O. Ž. iki 2012-11-08 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai O. Ž. priklausančius viso 1390,18 €;

331.2.14. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai tekia teisines paslaugas ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB „ y“ direktoriaus pareigas, jis 2012-11-06 apie 15.00 val., žodinio susitarimo pagrindu tarp jo ir E. T., veikdamas kartu su E. M. BUAB „x“ ir UAB „ y“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas pagal anksčiau minėtą sutartį, iš E. T., veikdamas kartu su E. M. paėmė viso 1071,59 € (3 700 Lt), tačiau E. T. iki 2012-11-14 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam E. T. priklausančius viso 1071,59 €;

341.2.15. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai tekia teisines paslaugas, paslaugas dėl pastatų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją į teismą, klaidindamas, kad jis pats yra teisininkas-advokatas, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB ,,y“ direktoriaus pareigas“, jis 2013-07-31 tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, žodinio susitarimo pagrindu tarp jo ir J. K., laikotarpiu nuo 2013-07-31 iki 2013-08-14 tiksliau nenustatytu laiku, BUAB „ x“ ir UAB ,,y“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, iš J. K., paėmė viso 1068,12 € (3688 Lt), tačiau J. K. iki 2013-09-25 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai J. K. priklausančius viso 1068,12 €;

351.2.16. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia paslaugas dėl geodezinių matavimų ir ryšium su tuo tvarko dokumentaciją, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB ,,x“ direktoriaus pareigas, 2012-01-19 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,x“ ir S. S., jis apie 2012-01-19 ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,x“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, iš S. S., veikdamas kartu su E. M., paėmė viso 434,43 € (1500Lt), tačiau S. S. iki 2013-11-25 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam S. S. priklausančius turto viso 434,43 €;

361.2.17. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines paslaugas ir ryšium su tuo ruošia dokumentus į teismą, kad jo advokatai kvalifikuotai atstovaus teisme M. K. interesus, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų, eidamas UAB ,,y“ direktoriaus pareigas, 2013-02-19 teisinių paslaugų sutarties pagrindu sudarytos tarp UAB ,,y“ ir M. K., jis laikotarpiu nuo 2013-02-19 iki 2013-02-20, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku UAB ,,y“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas, veikdamas kartu su E. M. iš M. K. paėmė viso 1216,40 € (4200 Lt), tačiau M. K. iki 2013-03-20 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajam M. K. priklausančius viso 1216,40 €;

371.2.18. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M., sudarydamas klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia teisines paslaugas ir ryšium su tuo ruošia dokumentus į teismą, kad jo advokatai kvalifikuotai atstovaus teisme I. U. interesus, žinodamas, kad nesuteiks visų paslaugų eidamas UAB ,,y“ direktoriaus pareigas, 2013-05-04 žodinio susitarimo pagrindu tarp jo ir I. U., jis 2013-05-05 apie 10.00 val. UAB ,,y“ tarnybinėse patalpose Vilniuje, ( - ), imituodamas, kad pradėjo teikti paslaugas iš I. U., veikdamas kartus su E. M., paėmė viso 579,24 € (2000 Lt), tačiau I. U. iki 2014-07-02 sutartų paslaugų nesuteikė ir paimtų pinigų negrąžino, tokiu būdu jie apgaule savo naudai įgijo svetimus nukentėjusiajai I. U. priklausančius viso 579,24 €.

382.1. Nuteistasis T. M. ir jo gynėja apeliaciniu skundu prašo išteisinti A. M. pagal kaltinimus dėl visų nusikaltimų, numatytų BK 182 str. padarymo, išteisinti pagal du kaltinimus dėl nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 1 d. padarymo, o jei teismas neras pagrindo išteisinti, prašo skirti švelnesnę bausmę. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

392.1.1. Nėra nusikaltimų, numatytų BK 182 str. objektyviosios ir subjektyviosios pusės požymių. Kaltinime nurodytų teisinių paslaugų įmonių, kurioms vadovavo T. M., veikla buvo organizuota taip, kad T. M. buvo atsakingas už visą organizacinį darbą. Priimdavo klientus ir dalyvaujant kuriam nors iš įmonės teisininkų išklausydavo jų problemas. Po to pavesdavo įmonės teisininkams paruošti dokumentus. Įmonėje dirbę teisininkai turėjo teisinius išsilavinimus. Jei įstatymai reikalaudavo advokato dalyvavimo, dokumentus patikrindavo, pasirašydavo ir esant reikalui teisme klientus atstovaudavo su įmone bendradarbiavę advokatai K. P., V. B., G. Š.. Visi mokėjimai už suteiktas teisines paslaugas buvo atvaizduojami įmonės buhalterinėje apskaitoje, remiantis kasos pajamų orderiais. Paslaugos nebuvo fiktyvios, buvo atliekamas realus teisinis darbas. Dalis teisinių paslaugų nebuvo suteikta dėl to, kad prasidėjo ikiteisminis tyrimas ir didžioji dalis dokumentų iš įmonės paimta, įmonės sąskaitos areštuotos. T. M. neapgaudinėjo klientų ir niekada neprisistatinėjo esąs advokatu, nes iš jo darbo kortelės, kurią segėjo darbe, matyti, kad jis pristatomas tik kaip įmonės vadovas. Šias aplinkybes be paties T. M. parodymų, patvirtina E. M. parodymai, įmonėje dirbusių teisininkų K. G., E. B., V. J. parodymai. Taip pat ir dokumentai patvirtina, kad nukentėjusiesiems buvo teikiamas sutartyse numatytos teisinės paslaugos (rašomi raštai, užklausimai, pranešimai, civiliniai ieškiniai, rengiami kiti dokumentai (t. 36, b.l. 70–181)). Dalies dokumentų apeliantas negali pateikti, nes perkraustymą vykdžiusi įmonė prarado 5 dėžes su teisiniais dokumentais. Tai, kad ne visų darbų rezultatai atitiko klientų lūkesčius, negali būti laikoma sukčiavimo požymiu, nes joks teisininkas negali garantuoti kad pasieks būtent kliento norimų rezultatų. Tokiu būdu, T. M. veiksmuose nėra nei nusikaltimo objektyviosios pusės požymių, nei tiesioginės tyčios sukčiauti.

402.1.2. Išteisinti pagal du kaltinimus dėl nusikaltimų, numatytų BK 300 str. 1 d. padarymo (1.1.8., 1.1.10), nes paminėtuose kaltinimuose nurodytų dokumentų T. M. nepagamino ir nelaikė.

412.1.3. Jei apeliacinės instancijos teismas neras pagrindo išteisinti, prašo atsižvelgti, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Trys veikos, numatytos BK 182 str. 2 d., dėl kurių padarymo kaltu pripažintas kaltu T. M. pagal savo pavojingumą priskirtos sunkesnių nusikaltimų kategorijai, nei kiti nusikaltimai. Todėl bausmės, skirtos pagal BK 182 str. 2 d. su kitomis bausmėmis turėjo būti bendrinamos apėmimo būdu. Taip pat prašo atsižvelgti, kad T. M. prižiūri onkologine liga sergančią motiną ir pritaikius BK 54 str. 3 d. skirti švelnesnę bausmę, nei numato įstatymas.

422.2. Nuteistoji E. M. apeliaciniu skundu prašo ją išteisinti, nes nepadarė veikų, turinčių BK 182 str. 1 d. numatytų nusikaltimų požymių.

432.2.1. Nuteistoji dirbo keliose T. M. vadovaujamose teisinių paslaugų įmonės sekretore–referente. Jos pareigos buvo sutikti atvykusius klientus, pristatyti juos T. M. ar įmonės teisininkams, tvarkyti grynųjų pinigų kasą, t.y. priimti pinigus iš klientų ir išrašyti kasos pajamų orderius. Klientų teisiniais klausimas ir nekonsultavo, teisinių paslaugų neteikė,

442.2.2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nuteistoji žinojo, kad realios teisinės paslaugos nukentėjusiesiems nebus suteiktos ir realizavo dalį nusikaltimo objektyviosios pusės požymių, kas pasireiškė tuo, kad E. M. prašė nukentėjusiųjų D. Ž., B. T. sumokėti pinigus, žadėjo nukentėjusiosioms Z. K. ir I. U. nutraukti sutartis ir grąžinti pinigus, skambino nukentėjusiosioms F. J. ir L. P. dėl susitikimų su matininkais, sakė nukentėjusiosioms F. J., L. P. ir G. M., kad T. M. serga, sakė nukentėjusiesiems G. M. ir S. S., kad jų reikalai tvarkomi, dalyvavo T. M. susitikime su J. K., nukentėjusiosios O. S. nuomone – žinojo, kad T. M. apgaudinėjo žmones.

452.2.3. Nukentėjusiajai V. N. paslaugos buvo suteiktos – atlikti sklypo kadastriniai matavimai, parengta kadastro duomenų byla, ji pateikta VĮ „Registrų centras“. Vyko susirašinėjimas su šia įmone. kadastro duomenys nebuvo patvirtinti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo įmonės, nes trūko sodų bendrijos pirmininko sutikimo. Be to, teisinių paslaugų sutartis su V. N. ir didesnę pinigų dalį ji sumokėjo dar tada, kai nuteistoji įmonėje net nedirbo. Tačiau teismas priteisė iš nuteistosios žalos atlyginimą lygų visai V. N. sumokėtai sumai.

462.2.4. Analogiškai 2.2.3. p., teismas be pagrindo konstatavo nuteistosios kaltę dėl sukčiavimo S. S. atžvilgiu ir priteisė iš E. M. žalos atlyginimą šio nukentėjusiojo naudai.

472.2.5. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad bendrovėje nebuvo žmonių, kurie būtų galėję suteikti teisines paslaugas, kurias bendrovė įsipareigojo suteikti. Tokia išvada neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Nors pagal darbo sutartį teisininkai dirbo ir ne visą darbo dieną, tačiau apmokėjimas jiems buvo nustatytas už faktiškai dirbtą laiką. Iš Sodros pateiktų darbo laiko apskaitos žiniaraščių bei pačių darbuotojų parodymų matyti, kad jų darbo laikas buvo po 7 valandas per dieną. Su advokatais buvo bendradarbiaujama pagal atskiras teisinių paslaugų sutartis. Todėl įmonė turėjo pakankamai žmonių ir resursų tam, kad suteikti teisines paslaugas pagal visas su klientais pasirašytas sutartis.

482.2.6. Visi 2.2.2. p. išvardinti veiksmai padaryti jau po to, kai su nukentėjusiaisiais buvo sudarytos sutartys, sumokėtas honoraras ar bent jo dalis. Todėl net jei būtų buvę sukčiavimo požymiai, šis nusikaltimas buvo baigtas iki tol, kai E. M. atliko 2.2.2. p. nurodytus veiksmus. Be to, šie veiksmai buvo įprastinės E. M. kaip sekretorės–referentės funkcijos ir niekaip negali būti vertinami kaip sukčiavimas. E. M. tiesiog vykdė įprastines savo darbines pareigas.

492.2.7. Pirmosios instancijos teismas kaip vieną iš apgaulės požymių nurodo, jog dalis nukentėjusiųjų pinigų buvo pervesta ne į įmonės, o į nuteistosios asmeninę banko sąskaitą, tačiau nuteistoji šia banko sąskaita nesinaudojo, nes visus įrankius, reikalingus prisijungti prie šios sąskaitos ir finansinėms operacijoms inicijuoti buvo perdavusi T. M.. Kaip šis naudojosi minėta banko sąskaita – nežino.

502.2.8. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo padarė išvadą, kad nuteistoji, priimdama pinigus iš dalies nukentėjusiųjų, iš anksto žinojo, kad jokios teisinės paslaugos jiems nebus suteiktas. Tačiau E. M. vykdė tik sekretorės–referentės funkcijas nurodytas 2.2.1. p. T. M. įsteigtos teisinių paslaugų įmonės ilgą laiką sėkmingai teikė teisines paslaugas, buvo nemažai klientų, patenkintų suteiktomis paslaugomis, ką patvirtina liudytojai K. G., V. R., R. L., E. V.-B., L. K., V. J.). Todėl E. M. šito nežinojo ir negalėjo žinoti, kad kažkurie iš įmonės klientų moka pinigus už paslaugas, kurių neketinama suteikti, net jei tokių atvejų ir buvo.

512.2.9. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas aplinkybę, kad kai kuriais atvejais paimant iš nukentėjusiųjų pinigus, nebuvo išrašomi kasos pajamų orderiai, rėmėsi iš esmės tik nukentėjusiųjų parodymais, todėl ši aplinkybė neįrodyta. To pasėkoje nukentėjusiųjų naudai priteistos nepagrįstai didelės sumos. Konkrečiai taip įvyko priteisiant B. K. 477,29 €, kai pagal KPO, ji už teisines paslaugas sumokėjo tik 298 Lt ir priteisiant 579,24 € K. E., kai pagal KPO, jis už teisines paslaugas sumokėjo 1000 Lt.

523.1.T. M. apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.

533.1.1.T. M. savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, pačiu, kokia buvo jo gynybinė pozicija ir pirmosios instancijos teisme, t.y tuo, kad tarp jo ir nukentėjusiųjų buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, nes T. M. teisinės pagalbos sutartis sudarė, sąžiningai ketindamas šias, sutartyse numatytas paslaugas suteikti. Dalis paslaugų buvo suteikta, pačios įmonės arba bendradarbiaujant su advokatais, tačiau tai patvirtinantys dokumentai dingo persikraustant. Kitos dalies paslaugų nebuvo galimybių suteikti dėl nuo T. M. nepriklausančių aplinkybių, t.y. dėl to, kad pradėjus ikiteisminį tyrimą, T. M. įmonių sąskaitos buvo areštuotas, sugriautas pasitikėjimas jo įmonėmis. Taigi iš esmės apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad T. M., sudarydamas teisinių paslaugų tiekimo sutartis su nukentėjusiaisiais buvo sąžiningas, tikrai tokias paslaugas norėjo suteikti, dalį jų suteikė, o kitos dalies nesuteikė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Visi apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai išsamiai aptarti ir teisingai įvertinti skundžiamame nuosprendyje.

543.1.2. Apelianto argumentus, išdėstytus 3.1.1. p., paneigia bylos duomenys. Pirmosios instancijos teismas, teisingai nurodė, kad T. M., sudarydamas teisinių paslaugų sutartis su nukentėjusiaisiais, priimdamas iš jų pinigus už šias paslaugas, iš anksto žinojo, kad tokių paslaugų nesuteiks. Todėl jo veiksmai vertintini ne kaip civilinis teisinis deliktas, bet kaip sukčiavimas. Atskleidžiant T. M. kaltės turinį, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino padarytos veikos objektyvias aplinkybes ir jų pagrindu padarė teisingą išvadą, kad T. M. veikė tiesiogine tyčia, t.y. pasinaudodamas apgaulingu respektabilių teisines paslaugas teikiančių įmonių įvaizdžiu, žadėdamas suteikti teisines paslaugas, kurių neketino suteikti, užvaldė nukentėjusiųjų pinigines lėšas, sumokėtas už šias žadamas paslaugas. Dalies teisinių paslaugų nesuteikė visai, o kitos dalies teisinių paslaugų suteikimą tik imitavo.

553.1.3. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 9 p. nurodoma, kad T. M. neturėjo teisinio išsilavinimo, todėl pats negalėjo nukentėjusiesiems atstovauti ar teikti klientams teisines paslaugas. Čia apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad aplinkybė ar T. M. turėjo teisinį išsilavinimą ar ne, neturi teisinės reikšmės. Nes baudžiamosiose bylose proceso dalyvius gali atstovauti tik advokatai ar jų padėjėjai, o civilinėse bylose asmenys, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą, bet nesantys advokatais, gali atstovauti tik savo artimus giminaičius ar sutuoktinį (CPK 56 str. 1 d. 4 p.). Taigi, T. M. žinojo, kad teisinių paslaugų, susijusių su atstovavimu teisme negalės suteikti, nes nėra advokatas. Kaip matyti iš 3.1.5 p. išdėstytų įrodymų, T. M. įmonių veikla iš esmės ir apsiribojo pareiškimų teismui surašymu pačių pareiškėjų vardu. Nepaisant to, jis, žinodamas, kad tokių paslaugų negalės suteikti, žadėjo nukentėjusiesiems visapusį atstovavimą ir teisinę pagalbą visose institucijose, taip pat ir teismuose.

563.1.4. Vienas iš pagrindiniu T. M. apeliacinio skundo argumentų yra tas, kad jis teisines paslaugas daliai nukentėjusiųjų teikė, bendradarbiaudamas su advokatais, konkrečiai su advokatu G. Š., su kuriuo jo teisinių paslaugų įmonės buvo pasirašiusios atstovavimo sutartis. Iš bylos medžiagos matyti, kad 9 nukentėjusiesiems T. M. minėjo G. Š. kaip savo verslo partnerį arba nukentėjusiesiems buvo pateikti pasirašyti dokumentai, kurių viena iš šalių buvo G. Š.. Tačiau apeliacinės instancijos teismas vertina, kad T. M. prisidengdamas advokato G. Š. vardu tik imitavo teisnių paslaugų teikimą. UAB „T.“ ir UAB „x“ atstovavimo sutartis su advokatu G. Š. sudarė atitinkamai 2010-03-15 ir 2011-07-13 (t. 6, b.l. 130, 131). Tuo tarpu su nukentėjusiosiomis Ž. C. ir V. N. teisinių paslaugų sutartys UAB „T.“ vardu sudarytos ir pinigai už tariamas teisines paslaugas paimti 2008-2009 m., t.y. kai jokių atstovavimo sutarčių su advokatu G. Š. sudaryta dar nebuvo ir T. M. žinojo, kad UAB „T.‘ žadamų paslaugų negalės suteikti vien dėl to, kad pagal įstatymą negali atstovauti nukentėjusiųjų. Be to, byloje yra atstovavimo sutartys tarp advokato G. Š. ir nukentėjusiųjų S. S., S. S., B. T., B. K., Z. K., R. V., D. Ž. bei įvairūs pareiškimai teismui, bei kitoms institucijoms rašyti advokato G. Š., kaip šių nukentėjusiųjų atstovo vardu (t. 5, b.l. 32- 39, 47-48, 50, 76, 80, t. 6, b.l. 29, 40, 41, 44, 54, 56- 57, 88-93, t. 7, b.l. 121, 130, t. 8, b.l. 112-114, t. 9, b.l. 11, 48). Nukentėjusysis G. Š. teisme ir ikiteisminio tyrimo metu neneigė, kad atstovavo ir teikė kitokią teisinę pagalbą kai kuriems klientams, kuriuos jam parūpino T. M., tačiau šių asmenų tarpe nebuvo paminėtų 9 nukentėjusiųjų. Teisme jis jų neatstovavo, jų vardu dokumentų neruošė, su jais sutarčių nepasirašinėjo, už paslaugas minėti asmenys jam nemokėjo ir jis minėtų asmenų nepažįsta. Nukentėjusieji S. S., B. T., B. K., Z. K., R. V., D. Ž. taip pat nurodė, kad advokato G. Š. nematė, visais klausimais bendravo tik su T. M. ir pasirašinėjo tik jo pateiktus dokumentus. Be to nukentėjusysis S. S., jo sutuoktinė D. S. ir vaikaitė V. S. nurodė, kad pats T. M. prisistatinėjo jiems kaip advokatas G. Š.. Galiausiai teisinės pagalbos sutartys tarp advokato G. Š. ir nukentėjusiųjų Z. K., R. V., D. Ž. pasirašytos po 2012-03-15, kai G. Š. išbrauktas iš advokatų sąrašų (t. 6, b.l. 119- 122) ir T. M. tai žinojo, nes kaip nurodo nukentėjusysis G. Š.. 2012 m. kovo mėnesį jis aiškinosi su T. M., kaip atsitiko taip, kad advokatūra gavo skundus dėl jo darbo iš žmonių, kurių jis neatstovavo. Įvertinus visus išdėstytus duomenis visumoje, teisėjų kolegija daro išvada, kad T. M. naudojosi advokato G. Š. vardu, imituodamas teisinių paslaugų teikimą nukentėjusiesiems Ž. C., V. N., S. S., S. S., B. T., B. K., Z. K., R. V., D. Ž..

573.1.5. Taip pat T. M. žinojo, kad jo vadovaujamose įmonėse irgi nėra tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, galinčių suteikti nukentėjusiesiems tas teisines ir kitas paslaugas, kurias T. M. žadėjo suteikti. Iš nukentėjusiųjų parodymų matyti, kad klausimai, su kuriais jie kreipėsi į T. M. yra pakankamai sudėtingi – tai su žemės ginčais, nuosavybės teisių į žemę atkūrimu susiję klausimai (nukentėjusieji M. L., V. S., ( - ) daugiabučių namų Nr. ( - ) gyventojai, R. K., V. N., E. G., V. D. S., F. J. su L. P., G. M., Z. K.), turto paveldėjimo klausimai (nukentėjusieji Ž. C., S. S., B. T., B. K., S. S., O. Ž., S. S.), kiti klausimai (R. V.- dėl kompensacijos už žuvusį brolį priteisimo iš darbdavio, D. Ž. – dėl atstovavimo privataus kaltinimo baudžiamojoje byloje, B. S. M. dėl kompensacijos už krizės metu sumažintą pensiją priteisimo, K. E. - atstovavimo administracinėje byloje dėl eismo įvykio, E. T. dėl buto nuosavybės teisių perleidimo giminaitei, J. K. - dėl teisinės pagalbos sprendžiant ginčą su tėvais dėl nuosavybės teisių į namą, M. K. – dėl savininko teisių pažeidimo, paklojant kabelį nukentėjusiojo žemės sklype, I. U. – dėl eismo įvykio metu patirtos žalos atlyginimo.). Nė vienas iš apklaustų T. M. įmonių darbuotojų nenurodė, kad dirbo darbą, susijusį su teisinių ar kitokių paslaugų teikimu nukentėjusiesiems. Visi T. M. įmonėse dirbantys asmenys buvo pradedantys teisininkai arba studentai, dauguma dirbo trumpą laiką, be to teikė paslaugas susijusias su dokumentų paruošimu pačių klientų vardu nesudėtingose bylose dėl santuokos nutraukimo abipusiu sutikimu, dėl teisės vairuoti transporto priemonę grąžinimo prieš terminą administracinėse bylose ir teikė panašias nesudėtingas paslaugas, be to, dirbo tik puse etato ar dar trumpiau. Liudytoja E. B. (V.) nurodė, kad dirbo UAB „T.“, puse etato, rašė prašymus dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu. Liudytoja V. J. nurodė, kad 1,5 metų dirbo UAB „T.“, UAB „x“ po 1 valandą per dieną už 100 Lt mėnesinį atlyginimą, rašė raštus, skundus dėl teisės vairuoti grąžinimo prieš terminą. Liudytojas A. K. parodė, kad dirbo UAB „x“ vieną dieną, tuo metu studijavo, pačią pirmą darbo dieną į biurą atvyko ekomominė policiją, padarė kratą, dėl to šio darbo atsisakė. Liudytojas V. R. nurodė, kad dirbo pas T. M. nuo 2011 m. nuo gegužės iki rugsėjo mėn, dirbo puse etato. Daugiausia ruošė ieškinius dėl skyrybų, įvairius prašymus klientų vardu, pareiškimus dėl skolos išieškojimo. Su žemės bylomis nedirbo. Liudytojas R. B. parodė, kad pas T. M. dirbo 2-3 mėnesius, tuo metu turėjo teisinį neuniversitetinį išsilavinimą, skaitė bylas ir teikė nuomonę dėl jų perspektyvų. Liudytojas S. B. parodė, kad dirbo UAB „T.“ apie 2-3 mėnesius, ruošdavo ieškinius kitus procesinius dokumentus, algos negavo, todėl iš darbo išėjo. Liudytojas L. Ž.-Kildišė nurodė, kad dirbo UAB „x“ nuo 2011 m., apie 1,5 metų, dirbo puse etato. Rašė ieškinius dėl skyrybų. Sudėtingų bylų negaudavo. Iš bylos medžiagos matyti, kad vienintelė geodezijos ir kadastro specialistė, kuri dirbo T. M. įmonėse buvo R. L., tačiau kaip matyti iš šios liudytojos parodymu, jis dirbo trumpai, apie 6 mėnesius- maždaug nuo 2011 m. spalio iki 2012 m. kovo mėnesio. Išėjo iš darbo, nes T. M. nemokėjo sutarto atlyginimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad R. L. darbo laikotarpiu į T. M. dėl paslaugų, susijusių su žemės ginčų sprendimu, kreipėsi tik nukentėjusiosios G. M. ir Z. K., tačiau joms, kaip jau minėta anksčiau jokios paslaugos visai nebuvo suteiktos. Įvertinus visą tai, kas išdėstyta 3.1.5., o taip pat pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 7 p. nurodytus motyvus, kurių apeliacinės instancijos teismas nekartoja, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad T. M. vadovaujamos įmonės nebuvo pajėgios teikti tokio pobūdžio ir apimties teisines paslaugas nukentėjusiems, kuris buvo įsipareigoję.

583.1.6. T. M. pripažintas kaltu pagal 25 kaltinimus dėl sukčiavimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad iš visų 25 sukčiavimo atvejų, nukentėjusiesiems K. E., E. G., I. U., V. D. S., O. Ž., Z. K., G. M., F. J. ir L. P., S. S., S. S., E. T., J. K., jokios paslaugos iš viso nebuvo suteiktos (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 4.1–4.7. p.). Be pirmosios instancijos teismo nuosprendyje paminėtų nukentėjusiųjų, kuriems jokios paslaugos nebuvo suteiktos, turi būti priskirtas ir nukentėjusysis M. K. L. nukentėjusiesiems teisinių paslaugų teikimas buvo tik imituojamas (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 5, 5.1. – 5.11. p.).

593.1.7. T. M. parodymus apie tai, kad teisinės paslaugos minėtiems asmenims buvo teikiamos, tačiau visi dokumentai dingo, pirmosios instancijos teismas aptarė ir pagrįstai atmetė, remdamasis pervežimo paslaugų įmonės darbuotojo V. B. parodymais ir tuo, kad T. M. apie neva dingusius dokumentus ėmė kalbėti tik vėlesnėse proceso stadijose (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 6 p.). Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, kad nė vienas T. M. vadovautų įmonių darbuotojas nenurodė, kad būtų dirbęs su 3.1.6. p. išvardintų klientų medžiaga (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 4.7. p.). Be to, jei 3.1.6. p. nurodytų nukentėjusiųjų interesais būtų buvę teikiamos teisinės paslaugos, atitinkami T. M. vadovautų įmonių ruošti dokumentai, būtų likę teismuose, vietos savivaldos institucijose, teritoriniuose žemėtvarkos skyriuose, kitose institucijose, tačiau jokių T. M. vadovautų įmonių ruoštų dokumentų dėl čia aptariamų nukentėjusiųjų interesų gynimo, paminėtose institucijose nėra. Faktą, kad T. M. neketino teikti žadėtų teisinių paslaugų patvirtina ir aplinkybė, kad vos gavęs iš nukentėjusiųjų užmokestį už žadamas paslaugas, jis imdavo vengti nukentėjusiųjų, nebeatsakydavo į skambučius, užsirakindavo ir neįleisdavo į įmonės biurą. Tai matyti iš nukentėjusiųjų S. S., K. E., O. Ž., E. T., M. K., I. U., V. D. S. parodymų. Įvertinus visas 3.1.7. p. nurodytas aplinkybes visumoje, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad daugiau nei pusėje. t.y. 13 iš 25 sukčiavimo atvejų, T. M. nesuteikė nukentėjusiesiems jokių paslaugų.

603.1.8. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė ir padarė pagrįstą išvadą, kad nukentėjusiesiems pagal likusius 12 kaltinimų dėl sukčiavimo, teisinių ir kitų paslaugų teikimas buvo imituojamas.

613.1.8.1. Nukentėjusiajai Ž. C., pagal jos ir UAB „T.“ pasirašytą teisinių paslaugų teikimo sutartį, bendrovė įsipareigojo parengti reikiamus dokumentus dėl neteisėtai užvaldyto paveldėto turto dalies grąžinimo, atlikti visus reikiamus teisinius veiksmus, atstovauti Ž. C. visose valstybės institucijose, taip pat ir teismuose. Tokių paslaugų sutarties pasirašymo metu T. M. įmonė negalėjo suteikti, dėl priežasčių nurodytų 3.1.3., 3.1.4. p. ir užuot suteikusi šias paslaugas, kaip teisingai pažymėta pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 5.1. p., imitavo jas, rašydama užklausimus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos archyvą, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą ir Vaiko teisių apsaugos skyrių.

623.1.8.2. Dėl nukentėjusiosios B. T. pirmosios instancijos teismas padarė motyvuotą ir pagrįstą išvadą, kad teisminis procesas dėl jos reikalavimų, kaip ir kitų toliau paminėtų nukentėjusiųjų atveju, buvo imituojamas. Nukentėjusioji buvo klaidinama tuo, kad jos interesus teisme neva atstovauja advokatas G. Š., kai faktiškai procesiniai dokumentai buvo rengiami nekvalifikuotai, ką liudija faktas, jog teismas nustatė pareiškimo trūkumus ir jie nebuvo pašalinti. Pats advokatas G. Š. procese nedalyvavo, tik aklai pasirašinėjo jam pateikiamus dokumentus, ką liudija paties G. Š. parodymai ir faktas, kad jis nebuvo informuotas apie paskirtus teismo posėdžius. Tokiu būdu imituodamas kvalifikuotų teisinių paslaugų teikimą, T. M. pasisavino B. T. pervestas lėšas, kurios be buvo skirtos advokato honorarui. Visi pirmosios instancijos motyvai išdėstyti nuosprendžio 5.2. p. ir apeliacinės instancijos teismas jų nekartoja. Papildomai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo išvadą dėl to, kad teisinių paslaugų teikimas buvo imituojamas patvirtina ir faktas, kad T. M. slėpė nuo nukentėjusiosios, kas iš tiesų vyksta procese, o būtent tai, kad advokatas G. Š. jame nedalyvauja. ( - ) Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartimi T. T. prašymas paliktas nenagrinėtu, nes į teismo posėdį neatvyko pareiškėjos advokatas G. Š. (6 t., b. l. 86), tačiau T. M. elektroninių laišku klaidina nukentėjusiąją, rašydamas, kad teismo posėdis buvo atidėtas dėl to, kad į jį neatvyko kitos šalis ir reikalauja dar pinigų, neva ieškinio patobulinimui (t. 6, b.l. 33).

633.1.8.3. Dėl nukentėjusiosios D. N.. Pirmosios instancijos teismas padarė motyvuotą ir pagrįstą išvadą, kad teisminis procesas dėl jos reikalavimų, kaip ir kitų toliau paminėtų nukentėjusiųjų atveju, buvo imituojamas. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad D. N. apgaulės mechanizmas, iš esmės buvo toks pats, kaip ir nurodytas 3.1.8.2. p. Nukentėjusioji buvo klaidinama tuo, kad jos interesus teisme atstovaus advokatas G. Š., nors advokatas nebuvo informuotas apie D. N. bylą, nebuvo imtasi jokių žingsnių kreiptis į teismą D. N. ginčijamoms teisėms ginti, nors toks ir buvo pagrindinis nukentėjusiosios lūkestis. Atlikti veiksmai, kurie imitavo teisinių paslaugų teikimą, sudarant neturinčią teisinės reikšmės sklypo kadastrinę bylą. Be tų motyvų, kuriuos išdėstė pirmosios instancijos teismas, pažymėtina, kad teisinės pagalbos sutartis su D. N. sudaryta ir dalis užmokesčio už teisines paslaugas iš jos paimtas 2009 m., kai jokios sutartys tarp T. M. atstovaujamų įmonių ir adv. G. Š. dar nebuvo sudarytos, o pats T. M. pats ar per savo įmones neturėjo jokių galimybių savarankiškai atstovauti nukentėjusiosios teismuose, kaip tai buvo žadama pasirašytoje 2009-09-21 teisinių paslaugų sutartyje (plačiau 3.1.3., 3.1.4. p.).

643.1.8.4. Dėl nukentėjusiojo M. L.. Nukentėjusysis 2007 m. kreipėsi į UAB „E. T. C.“ teisinės pagalbos, siekiant atkurti nuosavybės teisę į žemę, esančią Trakų rajone. 2007-01-02 teisinių paslaugų sutartimi UAB „E. T.C.“ įsipareigojo visus būtinus veiksmus, įskaitant ir nukentėjusiojo atstovavimą teisme. Tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas (5.4. p.), nebuvo padaryta nieko. Imituojant teisinių paslaugų teikimą, T. M. buvo vieną kartą atvykęs apžiūrėti sklypo, į kurį pretendavo nukentėjusysis ir rodė internete rasto žemės sklypo plano kopiją. Be to, kaip jau minėta anksčiau, T. M. jau pasirašydamas 2007 m. teisinių paslaugų teikimo sutartį, žinojo, kad nei pats galės atstovauti nukentėjusiajam teisme, nei turėjo tokią teisę turinčių atstovų (3.1.3., 3.1.4. p.).

653.1.8.5. Dėl nukentėjusiosios D. Ž.. D. Ž., kuri buvo pripažinta nukentėjusiąja baudžiamojoje privataus kaltinimo byloje jos lūkestis buvo gauti kvalifikuotą atstovavimą teisme ir paspartinti jau vykstantį procesą. Nukentėjusioji buvo apgauta, pažadėjus jai, kad teisme ją atstovaus advokatas G. Š., kai tuo tarpu pastarasis jau buvo išbrauktas iš advokatų sąrašų ir T. M. apie tai žinojo (3.1.4. p.). Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįsta išvadą, kad teisinės paslaugos nukentėjusiajai nebuvo suteiktos, nes nukentėjusioji kreipėsi būtent dėl atstovavimo teisme privataus kaltinimo byloje (nuosprendžio 5.6. p.).

663.1.8.6. Dėl nukentėjusiosios V. S.. Pirmosios instancijos teismas padarė motyvuotą ir pagrįsta išvadą, kad žadėtos teisinės paslaugos, susijusios su statinio įteisinimu, jai nebuvo suteiktos, o paslaugų teikimas buvo tik imituojamas, užsakant statinio kadastrinius matavimus, tačiau daugiau jokių teisinių veiksmų, siekiant įteisinti statinį neatliekant (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 5.7. p.). Be to, iš V. S. parodymų matyti, kad ji kreipėsi į T. M. įmonę apie 2008 m., kai T. M. nei pats galėjo atstovauti nukentėjusiajai teisme, nei turėjo tokią teisę turinčių atstovų (3.1.3., 3.1.4. p.).

673.1.8.7. Dėl nukentėjusiojo R. V.. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir motyvuotą išvadą, kad nukentėjusiajam R. V. teisinių paslaugų teikimas buvo imituojamas, išsiunčiant užklausimus į VSDF Vilniaus skyrių prašant informacijos, kurią nukentėjusysis galėjo gauti ir pats (pirmosios instancijos teismo 5.8. p.). Be to, nukentėjusysis R. V., kaip ir nukentėjusioji D. Ž. buvo apgautas, pažadėjus jai, kad teisme jį atstovaus advokatas G. Š., kai tuo tarpu pastarasis jau buvo išbrauktas iš advokatų sąrašų ir T. M. apie tai žinojo (3.1.4. p.).

683.1.8.8. ( - ) namų Nr. ( - ) gyventojų. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir motyvuotą išvadą, kad veiksmai, imituojantys teisinę pagalbą, susijusią su gyventojų žemės sklypų ir priklausinių įteisinimu buvo imituojami, kas pasireiškė tuo, kad T. M. sudalyvavo viename susitikime su gyventojais, žadėjo išspręsti jų problemas. Pateikė itin nekvalifikuotą pareiškimą teismui, nesugebėjo pašalinti teismo nustatytų trūkumų ir šis pareiškimas buvo grąžintas. Kiti veiksmai, kuriuos mini T. M., atlikti arba ne jo, arba ne jo iniciatyva. Taip žemėtvarkos komisija pas gyventojus buvo atvykusi seniūnės iniciatyva, o visa medžiaga susijusi su sklypų ir priklausinių privatizavimu yra surinkta advokato, kuris gyventojus atstovavo prieš T. M. (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 5.9. p.). Be to, pažymėtina, kad T. M., kaip ir kitais atvejais teisinių paslaugų teikimą imitavo prisidengdamas advokato G. Š. vardu, nors pastarasis apie ( - ) namų Nr. ( - ) gyventojų teisinius interesus nieko nežinojo.

693.1.8.9. Dėl nukentėjusiojo R. K.. Iš nukentėjusiojo R. K. parodymų matyti, kad maždaug 2008 metais jis kreipėsi į T. M., siekdamas įteisinti savavališkai aptvertą apie 3 arų ploto žemės sklypą, besiribojusį su nukentėjusiojo žemės sklypu. Per maždaug metus laiko sumokėjo T. M. įvairiomis sumomis apie 50 000 Lt. Iš to skaičiaus dalis sumos, t. y. 7000 Lt buvo įtraukta į UAB „T.“ apskaitą pagal du 2008 m. ir 2009 m. kasos pajamų orderius. Iš tos sumos 600-700 Lt išleista sklypo kadastriniam matavimui, kuris neturėjo reikšmės, nes pagal matavimus atlikusio liudytojo. Duomenų, kad už likusią sumą būtų suteiktos kokios nors paslaugos – nėra. Nėra pagrindo manyti, kad R. K. siekia pasipelnyti ir nurodo didesnę sumą, nei iš tikrųjų sumokėjo T. M., nes nukentėjusysis materialinių pretenzijų T. M. neturi ir civilinio ieškinio byloje nepareiškė. Taigi, nagrinėjamu atveju vėl buvo imituojamas paslaugų teikimas, sukeliant nukentėjusiajam nepagrįstus lūkesčius, kurių pagal tuo metu galiojančius įstatymus, kaip matyti iš liudytojo E. M. parodymų, įgyvendinti buvo neįmanoma, užsakant kadastrinius matavimus, kurių rezultatų negalima buvo panaudoti privatizuojant R. K. įteisinti savavališkai aptvertą apie 3 arų ploto žemės sklypą, besiribojusį su nukentėjusiojo žemės sklypu.

703.1.8.10. Dėl nukentėjusiųjų B. K. ir S. S. pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad teisinių paslaugų teikimas šiems nukentėjusiesiems taip pat buvo imituojamas. Abu nukentėjusieji kreipėsi į T. M. dėl žemės paveldėjimo. S. S. klausimu dėl paveldėtos žemės atidalinimo buvo parengtas vienas prašymas dėl sąlygų išdavimo rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kurį pasirašė G. Š. (5 t., b. l. 32-39) bei suorganizuoti keli šio nukentėjusiojo giminių susirinkimai T. M. kontoroje. Byloje nėra jokių duomenų, kad šiam nukentėjusiajam būtų suteiktos kitos teisinės paslaugos. Nukentėjusiajai B. K. dėl palikimo įteisinimo buvo teikiami procesiniai dokumentai į teismą, kurie visi teismo buvo atmesti, nes buvo parengti nekvalifikuotai. Jai atstovauti buvo paskirtas advokatas A. M., kuris teikti paslaugas atsisakė, nes B. K. procesiniai dokumentai buvo parengti nekokybiškai, o nukentėjusioji su juo sudaryti teisinių paslaugų sutartį atsisakė motyvuodama tuo, kad jau sumokėjo pinigus T. M. (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 5.11. p.).

713.1.8.11. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl nukentėjusiosios B. S. M.. Nukentėjusioji kreipėsi į T. M. dėl kompensacijos už krizės metu sumažintą pensiją priteisimo. T. M. pažadėjo nukentėjusiajai teisinę pagalbą, nors tuo metu teigiamas teisminis nukentėjusiosios klausimo sprendimas buvo neįmanomas. Nukentėjusioji 2012-07-24 sumokėjo už teisines paslaugas 1250 Lt. Be to, kaip jau nurodyta nuosprendžio 3.1.4., 3.1.5, p., T. M., kad jokių galimybių suteikti teisines paslaugas nukentėjusiajai neturi, nes advokatas G. Š. jau buvo išbrauktas iš advokatų sąrašų ir T. M. tai žinojo. Nagrinėjamu atveju T. M. apgavo nukentėjusiąja, paimdamas užmokestį už paslaugas kurių jis žinomai negalėjo suteikti.

723.1.9. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė ir teisingai įvertino kitus objektyvius T. M. padaryto sukčiavimo požymius, t.y. tai, kad jis prisistatydavo nukentėjusiesiems advokatu, ar teisines paslaugas teikiančios įmonės (kuri neturėjo įgaliojimų teikti teisines paslaugas) vadovu, tuo suklaidindavo nukentėjusiuosius dėl faktinių savo kompetencijų ir įgaliojimų. Imituodavo teisinės pagalbos teikimą, siekdamas gauti papildomą užmokestį ir išlaikyti respektabilų savo sukurtų įmonių įvaizdį. Žadėdavo visiems nukentėjusiesiems šimtaprocentinę sėkmę, nors tokia sėkmė nereali, ar kartais net neįmanoma, nes bylos būdavo beviltiškos, kaip pavyzdžiui nukentėjusiojo K. E. atvejis, kai jo byla jau buvo išnagrinėjusi aukščiausia instancija- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teisinių paslaugų sutartys buvo sudaromos taip, kad vėliau būtų sunku įrodyti, koks buvo tikrasis susitarimo turinys, didelė dalis sutarčių sudaromos tik tuomet, kai nukentėjusieji imdavo reikšti nepasitenkinimą jog nėra jokių rezultatų, be to, sutartis sudarydavo be visų reikiamų rekvizitų- datų, parašų. Su dalimi nukentėjusiųjų sutartys apskritai nebuvo pasirašytos. Didelės dalies nukentėjusiųjų sumokėtų už paslaugas pinigų neįtraukė į apskaitą, o dalis į apskaitą įtrauktų pinigų panaudota T. M. asmeninėms reikmėms. T. M. viliojo nukentėjusiuosius suteikdamas savo įmonėms pompastiškus pavadinimus, interjere naudodamas pasitikėjimą keliančius valstybės simbolius – Prezidento portretą, vėliavas, pats vilkėdamas panašią į karinę uniformą, sudarydamas kovotojo už teisingumą įvaizdį. Visa ši aplinka skirta tam, kad įgyti pagyvenusių, menką išsilavinimą turinčių, socialiai pažeidžiamų žmonių pasitikėjimą, nes būtent tokie asmenys ir buvo didžioji dalis nukentėjusiųjų (pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 10- 19 p.). Taigi, įrodyta, kad T. M. žadėdamas nukentėjusiesiems sėkmingai išspręsti jų problemas teisminiu keliu ar kitais būdais, iš anksto žinojo, kad to padaryti negalės, nes nei asmeniškai, nei jo sukurtos įmonės neturėjo tokių įgaliojimu, resursų ir kompetencijos. T. M. pasisavino apgaule užvaldytas nukentėjusiųjų pinigines lėšas ir žadėtų paslaugų nesuteikė arba jų teikimą imitavo. Todėl T. M. kaltės forma yra tiesioginė tyčią apgaulės būdu pasisavinti nukentėjusiųjų pinigus už neva suteikiamas teisines paslaugas ir jo santykių su nukentėjusiaisiais negalima vertinti kaip paprastų civilinių teisinių santykių. Remiantis išdėstytu, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo T. M. pripažintas kaltu pagal BK 182 str. 1 d., 2 d. dėl 25 kaltinimų, yra teisėta ir pagrįsta, tenkinti T. M. skundo, remiantis jame nurodytais motyvais, nėra pagrindo.

733.1.10. Dėl kaltinimų pagal BK 300 str. 1 d. T. M. nuteistas pagal tris kaltinimus dėl nusikaltimų, numatytų BK 300 str. 1 d. padarymo už tai, kad rašaliniu spausdintuvu pagamino netikrus dokumentus- tris atstovavimo sutartis tarp advokato G. Š. ir nukentėjusiųjų V. S., Z. K., R. V. ir laikė šiuos netikrus dokumentus savo vadovaujamos įmonės patalpose, adresu ( - ), Vilnius (1.1.8.–1.1.10. p.). T. M. prašo išteisinti jį pagal du iš trijų paminėtų kaltinimų, nes (1.1.8., 1.1.10), nes nėra įrodymų, kad jis pagamino ir G. Š. sutartis su nukentėjusiaisiais V. S. ir R. V...

743.1.11. Skundas šioje dalyje atmestinas. Priešingai, nei tvirtina apeliantas, byloje yra pakankamai duomenų, kad advokato G. Š. sutartis su nukentėjusiaisiais V. S. ir R. V. suklastojo ir laikė būtent T. M.. Buvęs advokatas G. Š. apklaustas teisme ir ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad aptariamų dviejų sutarčių nepasirašinėjo. G. Š. parodymus patvirtina Kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad minėtose sutartyse eilutėje „Advokatas“ esantys parašas, atspaudas bei įrašas „G. Š.“ yra ne originalūs, bet rašaliniu spausdintuvu atspausdinti šių rekvizitų atvaizdai. Taigi, minėtos sutartys, o būtent privalomi jų rekvizitai- advokato parašas ir antspaudas, yra suklastoti. Nukentėjusieji V. S. ir R. V. nurodė, kad pats T. M. ir pateikė jiems pasirašyti šias sutartis, be to V. S. dar pats ir prisistatė advokatu G. Š.. Visi paminėti aptarti ir teisingai įvertinti pirmosios instancijos teismo nuosprendyje (21 p.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad T. M. kaltė suklastojus advokato G. Š. sutartis su nukentėjusiaisiais V. S. ir R. V. ir neranda pagrindo vertinti paminėtų duomenų kitaip, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad advokato G. Š. ir nukentėjusiojo R. V. sutartis suklastota jau tuomet, kai G. Š. buvo išbrauktas iš advokatų sąrašų ir T. M. apie tai žinojo (3.1.4. p.), kas dar kartą patvirtina, jog T. M. padarė nusikaltimus, numatytus BK 300 str. 1 d.

753.1.12. Dėl bausmės. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai paskyrė bausmę. Bausmės, skirtos pagal BK 182 str. 2 d. su bausmėmis skirtomis pagal BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. turėjo būti bendrinamos ne dalinio sudėjimo, bet apėmimo būdu, nes labai skiriasi pagal savo pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms.

763.1.13. Šioje dalyje skundas tenkintinas. BK 182 str. 2 d. sankcija numato laisvės atėmimą iki 8 metų, todėl šis nusikaltimas priskirtas sunkių nusikaltimų kategorijoms. Už BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. numatytas veikas įstatymo sankcija numato maksimalią 3 metų laisvės atėmimo bausmę, todėl šie nusikaltimai priskirti nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str.). Paprastai teismų praktikoje pripažįstama, kad pavojingumu labai skiriasi skirtingos nusikalstamų veikų rūšys, t. y. nusikaltimai nuo baudžiamųjų nusižengimų, o nusikaltimai vieni nuo kitų labai skiriasi pagal pavojingumą, jeigu jie priskiriami ne tai pačiai ir ne gretimoms kategorijoms pagal BK 11 straipsnį, pavyzdžiui, nesunkus ir sunkus nusikaltimas, apysunkis ir labai sunkus nusikaltimas. Tačiau sprendžiant, ar konkrečios nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą, būtina vadovautis ne tik nurodytu formaliuoju kriterijumi – kad nusikaltimai priskiriami ne toms pačioms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius, bet įvertinti ir konkrečių nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį ir laipsnį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-26/2005, 2K-153/2006, 2K-147-677/2015). Vertindamas konkrečios nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, teismas atsižvelgia į įstatymo ginamas vertybes, žalingų pasekmių turinį, kaltės formą, vertindamas konkretaus nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – į kėsinimosi dalyko vertingumą, nusikaltimo padarymo būdą, laiką, vietą, panaudotus įrankius ar priemones, padarytos žalos dydį ir mastą, bendrininkavimo formą, nusikaltimo tikslus ir motyvus. Konkretaus nusikaltimo pavojingumo pobūdis ir laipsnis gali lemti, kad nusikaltimai, priskiriami skirtingoms kategorijoms pagal BK 11 straipsnį, tačiau labai nesiskiria pagal pavojingumą ?? (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-26/2005). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad T. M. padarytų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės yra iš esmės analogiškos, skiriasi tik turto vertės dydis, todėl darytina išvada, kad nusikalstamos veikos labai nesiskiria pagal pavojingumą ir turėtų būti bendrinamos dalinio sudėjimo būdu, vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d. nustatytomis taisyklėmis. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu vertinimu, nes vienas iš svarbių veikos pavojingumo vertinimo kriterijų yra ir padarytos žalos dydis, kas ir minima paminėtuose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose. Kaltinimuose pagal BK 182 str. 2 d. nukentėjusiesiems V. C. L., ( - ) daugiabučių namų Nr. ( - ) gyventojams ir R. K. padarytas žalos dydis yra atitinkamai 63253,01 €, 10 634,82 €, 13032, 90 €, kai kaltinimuose pagal BK 182 str. 1 d. nukentėjusiesiems padarytos žalos dydis nesiekia 2000 €. Tik nukentėjusiosioms V. S. ir V. N. padaryta didesnė– atitinkamai 4054,68 € bei 4460,15 € žala, tačiau net ir šiuo atveju žala savo dydžiu (daugiau nei du kartus) labai skiriasi nuo žalos, kuri padaryta nusikaltimais, kurie kvalifikuoti pagal BK 182 str. 2 d.. Todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra pagrindas konstatuoti, kad T. M. padarytos veikos, numatytos BK 182 str. 2 d. ne tik priskirtos skirtingai ir negretimai nusikalstamų veikų kategorijai, nei kitos jo padarytos veikos, bet ir labai skiriasi pagal pavojingumą. Todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 182 str. 2 d. skirtos bausmės su kitomis bausmėmis bendrintinos vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 2 p. nustatytomis taisyklėmis, t.y. apėmimo būdu.

773.1.14. BPK 320 str. 5 d. nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas švelnina nuosprendį nuteistiesiems, kurie nuosprendį apskundė ar dėl kurių nuosprendis apskųstas, tai remdamasis pagrindais, taikytinais ir kitiems nuteistiesiems, jis gali sušvelninti nuosprendį ir pastariesiems. Remiantis toliau išdėstytais motyvais, E. M. išteisintina pagal kaltinimus dėl S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V. N., K. E., G. M., B. T., R. V., S. B. M., O. Ž., E. T., J. K., I. U. turto įgijimo apgaulės būdu (1.2.1–1.2.8, 1.2.10, 1.2.12.–1.2.14, 1.2.17–1.2.18 p.) nesant nusikaltimų, numatytų BK 182 str. 1 d. požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.). Todėl ir T. M. iš šių kaltinimų šalinama ta dalis, kurioje jis kaltinamas minėtus nusikaltimus padaręs veikiant kartu su E. M..

783.2. E. M. skundas tenkintinas dalinai.

793.2.1. E. M. išteisintina pagal kaltinimus dėl S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V. N., K. E., G. M., B. T., R. V., S. B. M., O. Ž., E. T., J. K., I. U. turto įgijimo apgaulės būdu (1.2.1–1.2.8, 1.2.10, 1.2.12.–1.2.14, 1.2.17–1.2.18 p.) nesant nusikaltimų, numatytų BK 182 str. 1 d. požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

803.2.2. E. M. buvo kaltinama ir nuteista už tai, kad veikdama kartu su T. M., sudarydama klaidinantį įvaizdį, kad kvalifikuotai teikia kadastrinių matavimų ar teisines paslaugas, įskaitant ir atstovavimą teisme, atskirais atvejais klaidinama, kad nukentėjusiųjų interesus atstovaus advokatas G. Š., paėmė pinigus iš 3.2.1. p. nurodytų nukentėjusiųjų, žinodama, kad tokių paslaugų nesuteiks ir šiuos pinigus pasisavino.

813.2.3. Apgaulė sukčiavime naudojama siekiant įgyti svetimą turtą. Jai būdingi požymiai: praeities ar dabarties faktų iškreipimas, ateities įvykių klaidingas pateikimas siekiant suklaidinti nukentėjusįjį, ir pateikta apgaulė turi lemti svetimo turto, turtinės teisės perleidimą (kasacinė nutartis Nr. 2K-42-697/2018). Sukčiavimas gali būti padarytas tik tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas suvokia, kad esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo patirs turtinę žalą, o jis sau ar kitam asmeniui gaus turtinės naudos, ir to nori (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-109-746/2017, 2K-305-693/2017). ?Be to, būtinas sukčiavimo požymis yra ne bet kokia apgaulė, o esminė apgaulė. Svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis baudžiamąjį teisinį pažeidimo pobūdį, pripažįstama tai, jog kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ir sudaryti sandorį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-81/2011, 2K-117/2013, 2K-526/2014, 2K-150/2014, 2K-7-27-746/2015, 2K-7-304-976/2016, 2K-170-895/2018).?????? ??

823.2.4. Nagrinėjant T. M. pateiktus kaltinimus, konstatuota, kad esminė apgaulė nukentėjusiųjų šioje byloje atžvilgiu pasireiškė tuo, kad buvo kuriamas respektabilus, pompastiškas T. M. vadovaujamų bendrovių įvaizdis ir žadama suteikti teisines ar kadastrinių matavimų paslaugas, kurių nei T. M. asmeniškai, nei jo vadovaujamos bendrovės darbuotojai negalėjo suteikti, taip pat nutylima, kad nebus kreipiamasi jokios teisinės pagalbos į neva su T. M. bendrovėmis neva bendradarbiaujančiu advokatu G. Š. ar kitais advokatais (3.1.4., 3.1.5., 3.1.9. p.). Būtent šios apgaulės įtakoje, nukentėjusieji sumokėdavo pinigus. Vėliau T. M. vėliau imituodavo paslaugų teikimą, arba visai nesuteikdavo jokių žadėtų paslaugų.

833.2.5. E. M. vaidmuo 3.2.1. p. nurodytose veikose neindividualizuotas. Iš toliau išdėstytų nukentėjusiųjų parodymų ir kitų įrodymų matyti, kad E. M. nedalyvavo nei derybose ar konsultacijose su nukentėjusiaisiais, nenustatinėjo honoraro dydžio, nedalyvavo apgaulingo respektabilios bendrovės įvaizdžio formavime. E. M. vaidmuo aptariamuose kaltinimuose buvo tik toks, kad ji kaip sekretorė priimdavo interesantus, palydėdavo pas T. M. ir tam tikrais atvejais priimdavo iš anksto T. M. su nukentėjusiaisiais suderėtas sumas bei išrašydavo kasos pajamų orderius (toliau – KPO) ir PVM sąskaitas faktūras.

843.2.6.1. Dėl nukentėjusiojo S. S.. Nukentėjusysis nurodė, kad pirmą kartą pinigus davė G. I., antrą kartą – T. M., trečią kartą 2010-12-30 davė 1500 litų E. M.. Kai G. I. davė pinigus, T. M. buvo šalia, E. M. lyg nebuvo. Su E. M. apie teisinius reikalus nekalbėjo. Pagal 2 UAB „x“ KPO, išrašytus 2010-08-23 ir 2010-09-16 ir pasirašytus atitinkamai G. I. ir T. M., bendrovei už teisines paslaugas sumokėta atitinkamai 1000 Lt ir 500 Lt. Pagal UAB „x“ KPO, išrašytą 2010-12-30 ir pasirašytą E. M., bendrovei už teisines paslaugas sumokėta 1500 Lt (t. 5, b.l. 32, 33, 36).

853.2.6.2. Dėl nukentėjusiųjų F. J. ir L. P.. Nukentėjusioji F. J. pirmą kartą atvykus ją pasitiko E. M. ir palydėjo pas T. M.. 2011-04-13 sumokėjo 2000 litų, 2011-04-26 vėl sumokėjo 2000 litų, E. M. išdavė kvitus ir sąskaitas-faktūras, sumos atitiko. Kitą dieną 500 litų sumokėjo sesuo. Pinigus atidavė T. M., dokumentus išrašė E. M.. 2011-07-27 jai paskambino E. M. ir liepė paimti jos bei mamos pasus, nes liepos 29 d. važiuos į mišką. Nurodė atvykti į ( - ). Vėliau atvykus į biurą ir pareikalavus grąžinti pinigus dėl to, kad žadėti darbai nepadaryti, E. M. pasakė, kad T. M. serga, pinigai yra kasoje, juos perves joms per 20 dienų. Nurodė, kad jų dokumentai yra pas matininkus. Pinigų taip ir negrąžino. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji F. J. papildomai nurodė, kad T. M. nustatytą sumą–5000 Lt, biure atidavė E. M., ši padėjo pinigus į stalčių, o nukentėjusiajai išrašė kasos pajamų orderį. Nukentėjusioji L. P. nurodė, kad paskirtą dieną atvykus į T. M. biurą. Duris atidarė E. M., prisistatė sekretore, pasakė, kad T. M. yra vadovas. Paklausus ar bendrovėje yra matininkas, E. M. pasakė, kad matininkas yra, bet jis dabar išvykęs. Vėliau išdėsčius problemą T. M., šis pasakė, kad joms teisinės pagalbos nereikia, bet reikia geodezinio plano, matininko. Jos su seserimi sumokėjo pinigus, o T. M. pažadėjo padaryti geodezinius matavimus. Pagal UAB ,,x“ 2011-04-13, 2011-04-26, 2011-04-28 KPO, J. J. sumokėjo 4000 Lt, o L. P. – 1000 Lt už teisines paslaugas. KPO pasirašė E. M. (t. 7, b.l. 71, 73, 104).

863.2.6.3. Dėl nukentėjusiojo S. S.. Nukentėjusysis parodė, kad pinigus už paslaugas mokėjo vyrui, prisistačiusiam G. Š. vardu, vieną kartą kasos pajamų orderio kvitą atnešė E. M.. Laikotarpiu nuo 2010-08-23 iki 2011-09-26 išrašyti 4 KPO pagal kuriuos S. S. arba jo šeimos nariai sumokėjo UAB „x“ viso 6100 Lt. Pirmi trys KPO pasirašyti G. I. arba T. M., paskutinis 2011-09-26 KPO pasirašytas E. M. (t. 5, b.l. 77, 79, 81, 83).

873.2.6.4. Dėl nukentėjusiosios B. K.. Nukentėjusioji nurodė, kad T. M. prisistatė kaip kontoros vadovas, jis pasakė, kad sutvarkys jos reikalus, bet tai kainuos 2000 litų. Pinigus mokėjo dalimis, T. M. jai sakė, kad surašys ieškinį, o E. M. tik pinigus imdavo. Vieną dieną E. M. jai paskambino ir pranešė, kad vyks teismas, pasakė, kad advokatas nereikalingas, tačiau advokatas reikalingas buvo. Pagal UAB ,,x“ 2011-10-20, 2011-10-27, 2013-02-12 KPO ir 2011-10-27 PVM sąskaitą faktūrą, B. K. sumokėjo 298 Lt „už teisines paslaugas“ (t. 7, b.l. 125, 126, 128). Visi dokumentai pasirašyti E. M.. Be to 2011-10-27 PVM sąskaitoje faktūroje ranka įrašyti skaičiai stulpeliu, apatinis įrašas – „1887“. (t. 7, b.l. 125, 126, 127). 2011-10-27 atstovavimo sutarties kopija tarp G. Š. ir B. K. (pasirašė G. Š.) (7 t., b. l. 121).

883.2.6.5. Dėl nukentėjusiosios V. N.. Nukentėjusioji V. N. parodė, kad pinigus davė grynais T. M., vieną kartą davė G. I. sode. Iš pradžių jai išrašydavo kasos pajamų kvitus, vėliau kvitų negaudavo. Su E. M. bendravo vėliau, ji kažkokiu dokumentus rašė. Nukentėjusioji pateikė 5 UAB „T.“ KPO, išrašytus laikotarpiu nuo 2009-09-23 iki 2009-10-30 ir pasirašytus G. I., pagal kuriuos, bendrovei sumokėta 8900 Lt už teisines paslaugas, taip pat vieną UAB ,,x“ KPO, išrašyta 2011-12-01 ir pasirašytą E. M., kuriuos bendrovei sumokėta 2500 Lt už teisines paslaugas (t. 4, b.l. 101–105).

893.2.6.6. Dėl nukentėjusiojo K. E.. Nukentėjusysis nurodė, kad Juos priėmė E. M., neatsimena, ar ji kaip nors prisistatė. Kreipėsi į T. M.. Sudarė teisinių paslaugų sutartį, kurią ruošė E. M., ji ją atspausdino ir pasirašė. Tiksliai neatsimena su kuo pasirašė sutartį. Sutartį sunaikino, jos turinio neatsimena. Sumokėjo 1000 litų E. M.. Paskui gal po mėnesio T. M. sumokėjo dar 1000 litų ir žyminio mokesčio 1000 litų. Iš viso sumokėjo 3000 litų, kvitų už sumokėtus pinigus negavo, gavo sutartį. Teisiniais reikalais kalbėjo su T. M.. Dar bendravo su E. M.. Viskas tęsėsi gal apie 4 mėnesius, T. M. vis sakė, kad tvarko jo reikalus, negali pasakyti kaip konkrečiai tvarko, bet rezultatų nebuvo. Pagal 2011-12-05 UAB ,,x“ KPO ir PVM sąskaitą- faktūrą, K. E. sumokėjo 1000 Lt „už teisines paslaugas“. Dokumentus pasirašė E. M. (t. 8, b.l. 2, 3).

903.2.6.7. Dėl nukentėjusiosios G. M.. Nukentėjusioji G. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2012 m. gruodžio mėnesį atvykus į biurą, ją pasitiko E. M. ir palydėjo į T. M. kabinetą. T. M. pristatė įmonės direktoriumi. Su direktoriumi liko kabinete dviese. Ji papasakojo T. M. savo bėdą, o jis pasakė, kad viską gali sutvarkyti už 3 000 Lt. kuriuos reikia sumokėti iš karto, o jis paaiškino, kad reikės apmokėti teisininkų ir žemėtvarkininkų paslaugas. Ji kitą dieną atėjo į minėtą įstaigą ir atnešė visą reikiamą sumą, kurios prašė T. M., t. y. 3000 Lt. Pinigus iš jos paėmė E. M., bet šalia buvo ir T. M., kuris matė kaip perduodami pinigai. Atidavus pinigus buvo surašyta 2011-12-16 teisinių paslaugų teikimo sutartis. Paskui po poros savaičių ji atvažiavo į įmonę pasidomėti savo reikalais ir iš E. M. sužinojo, kad T. M. insultas. Paskui daug kartų skambino E. M., tačiau ji vis jai aiškino, kad T. M. ligoninėje, tačiau kurioje nesakė. Paskui ji neapsikentusi vėl nuvažiavo į ( - ), kur E. M. nurodė jai atvykti kitą dieną. Toliau vėl bendravo su T. M., kuris vis atidėliojo klausimo sprendimą įvairiomis dingstimis. Po vieno tokio apsilankymo suabejojusi T. M. žodžiais, kad jos bylos neturi, nes tvarko, išėjusi iš jo kabineto pasakė E. M., kad jai reikalingas vienas dokumentas iš bylos, kad galėtų apsitverti sklypą tvora. Tada E. M. iš stalčiaus išėmė jos bylą, kuri neva turėjo būti atiduota specialistams. Byloje jai reikiamo dokumento tuo metu nebuvo, bet E. M. kitą dieną jį kažkur rado ir atidavė jai. Tada ji suprato, kad yra apgaudinėjama (t. 8, b.l. 88–89). 2011-12-16 teisinių paslaugų sutartimi tarp UAB „x“, atstovaujamos vadovo T. M., ir G. M. (pasirašė T. M.). Sutarties dalykas: žemės sklypo, esančio ( - ), sodų bendrija „( - )“ kadastriniai matavimai, namo įteisinimas (8 t., b. l. 84-85).

913.2.6.8. Dėl nukentėjusiosios B. T.. Nukentėjusioji nurodė, kad dėl paveldėjimo visada kalbėjo su T. M.. Su E. M. bendravo dėl dokumentų pristatymo. Pinigus visada mokėdavo E. M., ji visada reikalaudavo pinigų. Paskutinis reikalavimas buvo pareikštas elektroniniu paštu. Su T. M. taip pat susirašinėjo el. paštu, jis reikalavo dokumentų, pinigų. Elektroninis paštas buvo E. M.. Nukentėjusioji pateikė jai skirtą elektroninį laišką, 2012-01-18 išsiųstą iš paskyros ( - ) ir pasirašytą UAB „x“ vardu. Laišku informuojama, kad teismo posėdis atidėtas ir prašoma papildomai pervesti 600 Lt advokatui į bendrovės sąskaitą (t. 6, b.l. 33).

923.2.6.9. Dėl nukentėjusiojo R. V.. Nukentėjusysis nurodė, kad kai kreipėsi į T. M. teisinės pagalbos, jį pasitiko E. M. ir palydėjo pas T. M.. Kai išdėstė savo problemą, pastarasis iš karto pasakė, kad nukentėjusiajam priklauso 100 000 Lt kompensacija už darbe žuvusį brolį. Sakė, kad jam dirba 7 advokatai. Pasakė, kad paslaugos kainuos 2000 litų. Iš karto paėmė 200 litų ir išrašė kvitą. Po kelių dienų paskambino, kad sumokėtų 2000 litų. Jis sumokėjo. Po kelių dienų jam pranešė, kad sutarė su darbdaviu, teismų nereikės, darbdavys sumokės 100 tūkst. litų, o jis T. M. turi duoti 3 procentus. Procentus 3000 tūkst. litų sumokėjo T. M., kad nereikėtų mokėti valstybei, kad jis viską sutvarkytų. Pinigus sumokėjo per tris kartus, du kartus išrašė kasos pajamų orderius - 200 litų ir 2000 litų sumai, 3000 litų sumokėjo be kvito. T. M. imdavo pinigus, o E. M. dokumentus išrašinėjo. Teisinių paslaugų teikimo sutartį jis sudarė su T. M. kaip vadovu, o sutartyje nurodyta, kad jį atstovaus advokatas G. Š.. 2012-06-18 sudaryta atstovavimo sutartis tarp R. V. ir G. Š. (t. 9, b.l. 11, 14-16). Pagal 2012-06-18 ir 2012-06-29 KPO, R. V. sumokėjo UAB „T.“ 2200 Lt „už teisines paslaugas“. Dokumentus pasirašė E. M. (t. 9, b.l. 7, 9).

933.2.6.10. . Dėl nukentėjusiosios S. B. M.. Nukentėjusioji nurodė, kad 2012 m. kreipėsi į T. M. dėl kompensacijos už sumažintą pensiją priteisimo. Į biurą įleido lyg E. M.. Išdėstė T. M. savo problemą. T. M. pasakė, kad tokią bylą jau turėjo su ( - ) ir ji buvo išspręsta teigiamai. T. M. aiškino, kad kažką naujo yra įnešęs į teisinę sistemą. Jis pasiūlė sudaryti sutartį ir jis kreipsis į teismą. Teisinių paslaugų sutartį ji sudarė raštu. T. M. pasakė, kad reikia sumokėti 2500 litų, gali sumokėti dalimis. Kitą dieną sumokėjo 1250 litų. Dar kitą dieną internete perskaitė, kad T. M. yra apgavikas, kreipėsi vėl į T. M., pateikė prašymą grąžinti pinigus, tačiau pastarasis užtikrino, kad sutartį įvykdys. 2012-07-23 teisinių paslaugų sutartimi tarp B. M. ir UAB „T.“, atstovaujamos T. M., bendrovė įsipareigojo suteikti nukentėjusiajai bylinėjimosi, dokumentų rengimo, dėl neteisėtai apskaičiuoto darbo užmokesčio ir pensijos dalies priteisimo paslaugas (9 t., b. l. 83, 85-86). 2012-07-23 Susitarimu dėl honoraro dydžio tarp UAB „T.“, atstovaujamos T. M. ir B. M., nustatytas honoraro dydis pagal 2012-01-23 teisinių paslaugų sutartį 2500 Lt (9 t., b. l. 84, 87). Pagal UAB „T.“ 2012-07-24 KPO, S. B. M. sumokėjo 1250 Lt „už teisines paslaugas“, dokumentą pasirašė E. M. (t. 9, b.l. 74).

943.2.6.11. Dėl nukentėjusiosios O. Ž.. Nukentėjusioji nurodė, kad 2012-08-25 kreipėsi į UAB „x“ teisinės pagalbos. Bendrovės biure pasitiko E. M. ir palydėjo pas T. M.. T. M. prisistatė vadovu, gyrėsi, kad yra gavęs valstybinių apdovanojimų iš Prezidentės rankų. Pažadėjo nukentėjusiosios problemas išspręsti, kreiptis į žemėtvarką, o jei reiks – parūpinti ir advokatą. Paprašė 300 Lt avanso. Nukentėjusiajai atvežus pinigus, T. M. pasikvietė E. M., atidavė jai pinigus ir liepė išrašyti sąskaitą-faktūrą. Tą pačią dieną T. M. paprašė sumokėti ir likusią sumą, todėl nukentėjusioji davė dar 1700 Lt. Pinigus vėl atidavė E. M., o ši vėl išrašė PVM sąskaitą-faktūrą. 2012-10-11 vėl susitiko su T. M. pastarojo prašymu, jis paprašė dar 2800 Lt, galutiniam reikalų sutvarkymui. Nukentėjusioji išsigrynino pinigus banke, atnešė pinigus. Kasos pajamų orderius pasirašinėjo E. M.. Su E. M. apie savo reikalus nekalbėjo. Pagal UAB ,,T.“ 2012-09-25 KPO, O. Ž. sumokėjo 300 Lt „už teisines paslaugas“, pagal 2012-09-28 UAB „x“ KPO, O. Ž. sumokėjo 1700 Lt už teisines paslaugas, pagal 2012-10-12 KPO kvitą, kuriame nenurodytas pinigų gavėjas, O. Ž. sumokėjo 2800 Lt už teisines paslaugas. Visi trys dokumentai pasirašyti E. M. (t.9, b.l. 97–99).

953.2.6.12. Dėl nukentėjusiojo E. T.. Nukentėjusysis parodė, kad 2012 m. pabaigoje konsultavosi su T. M. teisiniais klausimais. T. M. prisistatė advokatu ir užtikrino, kad gali padėti, paprašė 4000 Lt honoraro. Kitą dieną nukentėjusysis atnešė pinigus, tuomet T. M. pasikvietė E. M., kuri paėmė pinigus ir davė pinigų priėmimo kvitą. T. M. žadėjo sutvarkyti reikalus per porą dienų, tačiau vis vilkino, o galiausiai iš vis rasdavo užrakintas biuro duris. Pagal 2012-11-06 UAB ,,y“ KPO, E. T. sumokėjo 3737 Lt už teisines paslaugas. Dokumentą pasirašė E. M. (t. 9, b.l. 116).

963.2.6.13. Dėl nukentėjusiojo J. K.. Nukentėjusysis parodė, kad 2013-01-19 susitiko su T. M., nes norėjo teisinės pagalbos dėl jo nuomone neteisėtai per jo žemės sklypą pakloto kabelio. T. M. užtikrino, kad klausimą galima išspręsti taikiai. Sutarė, kad teisinės paslaugos kainuos 4200 litų. 2013-02-19 pasirašė sutartį, sumokėjo 1000 litų. Sekančią dieną sumokėjo likusius pinigus - 3200 litų. Pinigus paėmė E. M., perskaičiavo, išrašė kvitą. E. M. jokių įsipareigojimų jam neturėjo, ji tik išrašė kvitą. Kitą dieną perskaitė internete žinias apie T. M.. Paskambino į advokatūrą, jam pasakė, kad tokio advokato nėra. 2013-02-21 nuėjo į kontorą, tačiau vartai buvo užrakinti. Parašė prašymą nutraukti sutartį ir įmetė į kontoros pašto dėžutę. Vėliau T. M. žadėjo pinigus grąžinti į nukentėjusiojo sąskaitą, bet to nepadarė. 2013-02-19 sudaryta teisinių paslaugų sutartis tarp UAB „y“, atstovaujamos T. M. ir M. K. dėl dokumentų rengimas dėl pažeistų teisių atstatymo (t. 11, b. l. 75-76). Pagal UAB ,,y“ 2013-02-20 KPO, M. K. sumokėjo 4200 Lt „už teisines paslaugas“ (t. 11, b.l. 77). Dokumentas pasirašytas E. M..

973.2.6.14. Dėl nukentėjusiosios I. U.. Nukentėjusioji parodė, kad norėjo paduoti apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, kad jai priteistų neturtinę žalą. Kreipėsi į UAB „y“, atvyko su T. K.. Slapta darė garso įrašą. Nukentėjusiąją priėmė T. M., pasakė, kad jis įstaigos vadovas. Atrodė įtartinai, lyg būtų apsvaigęs. Įsipareigojo per tris dienas paruošti apeliacinį skundą, pažadėjo, kad atstovaus advokatas V. B.. Už paslaugas paprašė 2000 litų. Kitą dieną, sekmadienį, nukentėjusioji vėl atvyko į biurą, perdavė pinigus E. M. ir ši išrašė pinigų priėmimo dokumentą, pažadėjo, kad po trijų dienų bus advokatas ir bus sudaryta sutartis. Po 3 dienų į skambučius jau niekas neatsiliepė. Tada nukentėjusioji pati susisiekė su advokatu V. B., šis apie nukentėjusiosios bylą nieko nežinojo. 2013-05-13 įteikė T. M. prašymą grąžinti pinigus, šis prašymo priimti nenorėjo ir priėmė tik tuomet, kai nukentėjusioji pasakė, jog turi pirmos susitikimo garso įrašą. Tuomet T. M. priėmė prašymą ir pažadėjo pinigus grąžinti iki 2013-05-22, tačiau taip ir negrąžino. Pagal UAB ,,y“ 2013-05-05 KPO kvitą, I. U. sumokėjo 2000 Lt už teisines paslaugas. Dokumentas pasirašytas E. M. (t. 11, b.l. 101). 2013-05-13 I. U. prašyme UAB „y“ vadovui T. M. nurodoma, kad nesulaukus jokio atsakymo, ji prašo grąžinti jai jos pinigus 2.000 litų, nes atsisako paslaugų. Prašyme ranka padarytas įrašas, kad prašymas priimtas, piniginės lėšos ir pateiktų dokumentų kopijos grąžintini iki 2013-05-22. Pasirašė T. M.. Taip pat ranka padaryti įrašai, kad terminas pratęsiamas iki 2013-05-24, iki 2013-05-28, iki 2013-05-30. 203-06-13 padarytas įrašas „honorarą gražinsime“, pasirašyta E. M. (11 t., b. l. 110).

983.2.7. Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad E. M. pasitiko nukentėjusiuosius S. S., F. J. su L. P., G. M., R. V. S. B. M., O. Ž. ir palydėjo juos pas T. M.. Konsultacijose ir derybose dėl paslaugų kainos nedalyvavo (3.2.6.1., 3.2.6.2., 3.2.6.7., 3.2.6.9., 3.2.6.10, 3.2.6.12, 3.2.6.13 p.). Likę 3.2.1. p. išvardinti nukentėjusieji nenurodė, kad T. M. kontoroje juos būtų pasitikusi moteris ar lydėjusi pas kaltinamąjį, ar dalyvavusi konsultacijos su M. metu. Vadinasi nėra duomenų, kurie galėtų patvirtinti, kad E. M. kuo nors prisidėjo ar net dalyvavo tuo metu, kai T. M., panaudodamas apgaulę įtikino 3.2.1. p. nurodytus nukentėjusiuosius sumokėti honorarą už jo žadamas teisines ar kitas paslaugas.

993.2.8. Iš aptartų nukentėjusiųjų parodymų ir dokumentų matyti, kad E. M. priėmė dalį sumokėtų pinigų, išrašė KPO ar jų kvitus bei PVM sąskaitas faktūras. Tačiau nėra pagrindo išvadai, kad tai darydama E. M. veikė tiesiogine tyčia, t.y. siekė apgaule užvaldyti 3.2.1. p. nurodytų nukentėjusiųjų turtą ir to norėjo. Visų pirmą dėl to, kad ji nedalyvavo derybos, nežinojo koks T. M. susitarimo su nukentėjusiaisiais turinys ir ar mokamas honoraras yra pagrįstas ar ne. Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad E. M., būdama T. M. sutuoktine ir nuolat būdama darbe kartu, negalėjo nežinoti T. M. sukčiavimo schemų, todėl sąmoningai jose dalyvavo. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad E. M. inkriminuojama ne tęstinė veika, o kiekvienas sukčiavimo epizodas atskirai, vadinasi tyčios sukčiauti susiformavimą būtina įrodyti irgi kiekviename kaltinime atskirai, o tokių įrodymų, kaip jau minėta, nėra. Apie T. M. apgaulę, sukeliančia nerealius lūkesčius nukentėjusiesiems E. M. galėjo sužinoti tik jei būtų dalyvavusi konsultacijose su nukentėjusiaisiais ir suvokdama apgaulės faktą, būtų prisijungusi prie daromos veikos, tačiau kaip minėta, tokių įrodymų nagrinėjamu atveju nėra.

1003.2.9. Iš objektyviosios pusės, pats pinigų priėmimo, KPO ar jų kvitų ar PVM sąskaitų faktūrų išrašymo faktas nėra esminis ir pakankamas apgaulės požymis, nes 3.2.1. p. nurodyti nukentėjusieji pinigus sumokėjo, jau T. M. padarytos apgaulės įtakoje ir pinigus priimti galėjo bet kas iš T. M. patikėtinių, pavyzdžiui G. I., kurį laiką dirbęs T. M. konsultantu. Taip ir vyko, pavyzdžiui G. I. pinigus priėmė ir kasos dokumentus išrašė nukentėjusiesiems S. S., S. S., V. N.. Galiausiai ir pats T. M. dalį pinigų priėmė ir KPO išrašė nukentėjusiajam S. S. (3.2.6.1., 3.2.6.3., 3.2.9. p.). Todėl, nesant E. M. tiesioginės tyčios sukčiauti, vien pinigų priėmimo ir kasos dokumentų išrašymo faktas nėra pakankamas nusikaltimo požymis.

1013.2.10. Iš nukentėjusiųjų F. J. su L. P., B. K., V. N., K. E., G. M. parodymų matyti, kad E. M. galimai padėjo T. M. slapstytis nuo minėtų nukentėjusiųjų ar imituoti paslaugų teikimą (3.2.6.2., 3.2.6.4., 3.2.6.5., 3.2.6.6., 3.2.6.7. p.). Nukentėjusioji F. J. parode, kad 2011-07-27 jai paskambino E. M. ir liepė paimti jos bei mamos pasus, nes liepos 29 d. važiuos į mišką. Nurodė atvykti į ( - ). Vėliau atvykus į biurą ir pareikalavus grąžinti pinigus dėl to, kad žadėti darbai nepadaryti, E. M. pasakė, kad T. M. serga, pinigai yra kasoje, juos perves joms per 20 dienų. Nurodė, kad jų dokumentai yra pas matininkus. Nukentėjusioji B. K. nurodė, kad Vieną dieną E. M. jai paskambino ir pranešė, kad vyks teismas, pasakė ir, kad advokatas nereikalingas, nors advokatas reikalingas buvo. Nukentėjusioji V. N. nurodė, kad su E. M. bendravo vėliau, E. M. ruošė kažkokius dokumentus. Nukentėjusysis K. E. nurodė, kad bendravo su E. M.. Nukentėjusioji G. M. nurodė, kad kartą atvažiavus pasidomėti savo reikalais iš E. M. sužinojo, kad T. M. insultas. Paskui daug kartų skambino E. M., tačiau ji vis jai aiškino, kad T. M. ligoninėje, tačiau kurioje nesakė. Paskui ji neapsikentusi vėl nuvažiavo į ( - ), kur E. M. nurodė jai atvykti kitą dieną. Visi paminėti E. M. veiksmai, net ir tuo atveju, jei ji suvokė, kad bendrauja su asmenimis, kuriuos T. M. apgavo, nesudaro nusikaltimo, numatyto BK 182 str. požymių, nes sukčiavimas yra materialios sudėties nusikalstama veika, kuri laikoma baigta, kai turto savininkas ar valdytojas arba asmuo, kurio žinioje yra turtas, perleidžia jį kaltininkui ar kitam asmeniui, o šis įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis ir (ar) disponuoti savo nuožiūra (kasacinė nutartis Nr. 2K-442/2014). Visi čia aptarti E. M. veiksmai padaryti jau po to, kai nukentėjusieji perdavė T. M. savo turtą, o šis įgijo realią galimybę juo naudotis. Todėl, nenustačius E. M. išankstinės tyčios sukčiauti, šiame punkte aptariami veiksmai, neturi teisinės reikšmės.

1023.2.11. Nukentėjusioji B. T. (3.2.6.8. p.) parodė, kad pinigus visada mokėdavo E. M., ji visada reikalaudavo pinigų. Paskutinis reikalavimas buvo pareikštas elektroniniu paštu. Elektroninis paštas buvo E. M.. Šių nukentėjusiosios parodymų nepatvirtina jos pateikti dokumentai. Nukentėjusioji pateikė vienintelį elektroninį laišką, 2012-01-18 išsiųstą iš paskyros ( - ) ir pasirašytą UAB „x“ vardu. Laišku informuojama, kad teismo posėdis atidėtas ir prašoma papildomai pervesti 600 Lt advokatui į bendrovės sąskaitą (t. 6, b.l. 33). Tačiau šis laiškas nepasirašytas, išsiųstas iš bendro naudojimo paskyros. Todėl nustatyti, kas jos autorius, galimybių nėra. Kitų duomenų, patvirtinančių nukentėjusiosios parodymus, kad E. M. reikalavo iš jos pinigų už teisines paslaugas ir kad nukentėjusioji būtent tokių E. M. reikalavimų pagrindų pervedinėjo pinigus už imituojamas teisines paslaugas, byloje nėra. Todėl ir aptariamu atveju, nėra pagrindo konstatuoti, kad E. M. veiksmuose yra sukčiavimo požymių.

1033.2.12. Nukentėjusysis K. E. nurodė, kad E. M. dalyvavimas jo teisinėje konsultacijoje pasireiškė tuo, kad ji paruošė teisinių paslaugų sutartį ir atnešė ją pasirašyti nukentėjusiajam ir T. M.. Tačiau nukentėjusiojo nurodytos teisinių paslaugų sutarties byloje nėra. Nukentėjusysis nurodė, kad jos neišsaugojo. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad visos teisinių paslaugų sutartys su nukentėjusiaisiais paruoštos pagal vieną šabloną (t. 4, b.l. 83, t. 5, b.l. 76, t. 7, b.l. 76–77, 131–132, t. 8, b.l. 84–85, t. 11, b.l. 75–76). Todėl ir šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad jau sudarant teisinės pagalbos sutartį su K. E., E. M. žinojo konkretų jo ir T. M. susitarimo turinį, o juo labiau, kad T. M. įsipareigojimai K. E. yra neįvykdomi. Todėl ir šiuo atveju E. M. veiksmuose nenustatyta nusikaltimo, numatyto BK 182 str. 1 d. subjektyviosios ir objektyviosios pusės požymių.

1043.2.13. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nuteistosios E. M. apeliacinis skundas pagrįstas. E. M. išteisintina pagal kaltinimus dėl sukčiavimo nukentėjusiųjų, nurodytų 3.2.1. p. atžvilgiu, nesant nusikaltimų, numatytų BK 182 str. 1 d. požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

1053.2.14. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad E. M. apeliacinis skundas toje dalyje, kurioje ji ginčija jos nuteisimą dėl nukentėjusiųjų S. S. Z. K., D. Ž., J. K., nepagrįstas. Šioje dalyje pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti ar naikinti jo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, nėra pagrindo.

1063.2.15. Dėl nukentėjusiojo S. S. (1.2.16. p.).

1073.2.15.1. Nukentėjusysis S. S. teisme ir ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2012 m. sausio mėnesį su žmona kreipėsi į T. M. kontorą pagalbos, dėl paveldėtos žemės ( - ) kadastrinių matavimų. Tieks pats S. S., tiek jo sutuoktinė yra kurti. Pats S. S. nekalba, o jo sutuoktinė, nors ir negirdi, tačiau gerai skaito iš lūpų ir kalba. Be to, bendravo susirašinėdami rašteliais. Pirmo susitikimo metu su E. M. bendravo žmona. E. M. nurodė, kad paslaugos kainuos 1500 Lt. Kitą dieną atvežė pinigus ir atidavė E. M.. Pastaroji davė pasirašyti sutartį. KPO kvito neprašė, nes galvojo, kad pakanka sutarties. Po to dar du kartus buvo atėjęs pas E. M. ir bendravo rašteliais. Taip pat bendravo SMS žinutėmis. Jose E. M. rašė, kad reikalai tvarkomi ir kad reikia laukti. E. M. ir T. M. būdavo neblaivūs. Be to, pas M. atskirai ėjo ir žmona su Kurčiųjų draugijos juristu L. V.. Žmona taip pat buvo raminama pažadais, kad viskas tvarkoma. Po metų nuvykę į ( - ), sužinojo, kad žemės reikalai netvarkomi. Maždaug 2013 m. gruodžio mėn. L. V. parodė publikaciją apie T. M. ir tada suprato kad jis su žmona yra apgauti (t. 10, b.l. 18).

1083.2.15.2. Liudytoja J. M. S. parodė, kad 2012-01-19 kreipėsi į UAB „x“ teisinės pagalbos. Su vyru atvykus į kontorą, juos sutiko E. M.. Ji paprašė 1500 Lt avanso. Prašomus pinigus liudytoja sumokėjo E. M., o ši juos atidavė T. M. bei išdavė kvitą. Pažadėjo, kad per dvi savaites reikalai bus sutvarkyti ir jie apie tai praneš. Pinigus sumokėjo. E. M., o ši juos T. M.. E. M. išdavė kvitą, kad pinigai sumokėti ir sakė, kad po dviejų savaičių pradės darbus ir jiems praneš. Be to, sutuoktinis pasirašė su T. M. teisinių paslaugų sutartį. Vėliau ilgai laukė, tačiau nieko nevyko tada kelis kartus važiavo į kontorą ir bendravo su E. M.. Kadangi yra kurčia, bendravo su E. M. rašteliais. Jokio rezultato nebuvo. 2013 m. gruodį suprato, kad liko apgauti. Visą laiką bendravo su E. M.. T. M. matė tik vieną kartą.

1093.2.15.3. Liudytoja J. M. S. pateikė susirašinėjimą su E. M., kuomet 2012 m. sausio mėn. buvo tariamasi dėl paslaugų ir jų kainos, E. M. rašo: „Bendrai viskas 1500 Lt. /.../ viskas bendrai sąskaitas mes išrašome kartu su sutartimi kaip tik mokate, kadangi mes jums taikome nuolaidas mokėti reikia viską, Visa bendra suma 1500 Lt galutinė, todėl mokėjimas iškart pilnas /.../ mes padarysime kaip priklauso bus riboženkliai ir bylos /.../ perduosim šiandien bylą matininkui kitą savaitę pasakysim per kiek laiko jis sutvarkys.“ (t. 10, b.l. 33- 34).

1103.2.15.4. 2012-01-19 sudaryta teisinių paslaugų sutartis, tarp S. S. ir UAB „x“, pasirašė T. M.. Sutarties dalykas – geodeziniai matavimai (10 t., b. l. 13-14). 2012-01-19 pasirašytas susitarimas dėl honoraro dydžio, kuriame nurodyta, kad honoraro dydis pagal 2012-01-19 teisinių paslaugų sutartį yra 1500,00 Lt. Pasirašė S. S. ir T. M. (10 t., b. l. 15).

1113.2.15.5. Toliau, kaip matyti iš J. M. S. pateikto susirašinėjimo, E. M. nurodo įvairias priežastis, dėl kurių pažadėti darbai nevyksta: „Mes jum parašysim į mobilų telefoną sms žinutę, kas kaip vyksta. Kada reiks jūsų parašų, mes jus išsikviesim. Būtinai viską jums pranešim sms žinute“; „Matininkam patogiau matuoti pavasarį vasarą rudenį, nes žiemą priklausomai nuo oro aparatai nepagauna kai kurių sklypo kampų. Todėl ir prdėjo jūsų darbus ne per seniausiai“; „Ką tik pakalbėjau su vadovu, jis sakė, kad sutarė su matininku jūsų bylą užbaigti iki šio mėnesio pabaigos, nes turėjo tikrai daug matavimų ir važinėjimų. Kada bus tiksli nustatyta data ir laikas, mes jum pranešima per savaitę prieš matavimus“ ir kiti panašaus turinio atsakymai J. M. S. (t. 10, b.l. 26- 31, 35- 37).

1123.2.15.5. Iš Sodros duomenų išrašo matyt, kad 2012-01-19 UAB „x“ be E. M. ir T. M. dirbo tik L. Ž.-K. (t. 20, b.l. 5). Liudytoja L. Ž.-K. teisme parodė, kad dirbo puse etato, su klientais nebendravo, rašė nesudėtingus pareiškimus dėl skyrybų.

1133.2.15.5. S. S. 2012-01-19 padaryta 1500 Lt įmoka, neįtraukta į UAB „x“ apskaitą (t. 19, b.l. 57).

1143.2.15.6. E. M. apeliaciniame skunde nenurodoma, kodėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis dalyje dėl sukčiavimo S. S. atžvilgiu neteisėtas ir nepagrįstas. Tenurodoma, kad E. M. bendravimas su visais klientais vyko vėliau, kad jie jau buvo sumokėję pinigus, o E. M. nežinojo ir negalėjo žinoti, kad jiems pasiūlytos paslaugos bus neįvykdytos.

1153.2.15.7. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame kaltinime E. M. kaltė visiškai įrodyta.

1163.2.15.8. Iš nukentėjusiojo S. S., liudytojos J. M. S. parodymų, pateikto susirašinėjimo, matyti, kad ne kas kitas, o būtent E. M. konsultavo nukentėjusįjį ir jo sutuoktinę, nustatė atlyginimo dydį, paėmė pinigus. Tačiau pati E. M. teisme nuolat pabrėžia, kad į teisinį ir kadastrinių matavimų darbą nesikišo, atliko tik sekretorės- referentės funkcijas. Be to, E. M. buvo žinoma, kad bendrovėje nėra nei samdomų žemėtvarkos specialistų, nei nėra sutarčių su žemėtvarkos ir kadastrinių matavimų įmonėmis. Taip pat bendrovėje iš esmės dirbo tik ji pati ir jos sutuoktinis T. M.. Nepaisant to, E. M., su nieko nepasikonsultavusi, neįsitikinusi, ar tikrai yra galimybės išspręsti klausimą, su kuriuo kreipėsi S. šeima, iš karto kategoriškai pažadėjo greitai ir teigiamai išspręsti kadastrinių matavimų klausimus, suformuoti kadastrinę bylą. Nors E. M. neturėjo nei kompetencijos, nei įgaliojimų, kad galėtų dalinti tokius pažadus. Todėl akivaizdu, kad E. M. tyčią buvo nukreipta į tai, kad užvaldyti S. šeimos pinigus, žadant paslaugas, kurių suteikti nei ji pati, nei bendrovė, kurioje ji dirbo neturėjo nei kompetencijos, nei resursų. E. M. tiesioginę tyčią užvaldyti įrodo ir tolimesni jos veiksmai, nes ji pasisavino pinigus, neįtraukdama jų į bendrovės apskaitą, nesiėmė jokių veiksmų tam, kad suteikti paslaugas, kurias žadėjo suteikti S. šeimai. Iš tolimesnio E. M. susirašinėjimo su J. M. S. matyti, kad E. M. imituoja paslaugų teikimą ir įvairiomis melagingomis dingstimis aiškina, kodėl paslaugos nesuteiktos iki nustatyto termino. Taigi, ir objektyvūs E. M. veiksmai rodo, kad vienintelis jos tikslas sudarant sutartį su S. S. buvo užvaldyti jo pinigus. Remiantis išdėstytu, daroma išvada, kad E. M. padarė veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

1173.2.16. Dėl nukentėjusiosios Z. K. (1.2.9. p.).

1183.2.16.1. Nukentėjusiosios Z. K. parodymai išsamiai išdėstyti pirmosios instancijos teismo nuosprendyje ir nekartojami. Nukentėjusioji nurodė, kad turėjo teisminį ginčą dėl žemės ( - ) ir bylą pralaimėjo. Rekomenduota giminaičių, 2013-03-16 atvyko į T. M. biurą Vilniuje, ją priėmė E. M., pakvietė T. M., šis prisistatė, kaip vadovas, pažadėjo sėkmingai išspręsti visus nukentėjusiosios klausimus. Sutarė dėl honoraro dydžio. 300 Lt grynais sumokėjo iš karto, likusią sumą keliais mokėjimais pervedė į T. M. nurodytą sąskaitą E. M. vardu.

1193.2.16.2. Iš banko Swedbank sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios E. M. išrašo matyti, kad Z. K. pervedė į ją 2012-03-23 – 7000 Lt, 2012-04-27 – 2500 Lt, 2012-05-07 – 1900 Lt, 2012-06-05 – 1500 Lt, 2012-06-06 – 1500 Lt. Viso 14400 Lt. Visi pervesti pinigai tuojau pat buvo išgryninami bankomatuose (t. 23, b.l. 89).

1203.2.16.3. R. S. duomenų bazės išrašu, E. M. aptariamu laikotarpiu dirbo UAB „y“ (buvusi UAB „T.“) (t. 20, b.l. 7). Tačiau gryni pinigai į šios bendrovės kasą nebuvo įnešti (t. 19, b.l. 56–57).

1213.2.16.4. Z. K. pateikė, be kita ko, ir šiuos dokumentus: 2012-05-03 atstovavimo sutartį, tarp Z. K. ir advokato G. Š..(8 t., b. l. 112-114). 2012-07-26 Z. K. prašymo „x“, kuriuo prašoma panaikinti sutartį, grąžinti dokumentus ir įmokėtus pinigus, kopiją (t. 8, b. l. 122).

1223.2.16.5. Aptariamu laikotarpiu, be E. M. ir T. M., UAB „y“, dirbo tik vienas žmogus – L. Ž.-Kildišė. Jos parodymai išdėstyti 3.2.15.5. p.

1233.2.16.6. 2016-11-18 raštu ( - ) teismas informavo, kad Z. K. laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2016-11-01 į ( - ) teismą nesikreipė (t. 14, b. l. 17).

1243.2.16.7. Apeliaciniame skunde E. M. nurodo, kad kaip ir kitais atvejais, apie Z. K. bylą nieko nežinojo, atliko įprastas sekretorės–referentės funkcijas. Swedbank banko kortelę buvo atidavusi T. M., todėl tik jis ir galėjo išgryninti Z. K. pervestus pinigus.

1253.2.16.8. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame kaltinime E. M. kaltė visiškai įrodyta.

1263.2.16.9. Nors nėra duomenų, kad E. M. tiesiogiai dalyvavo konsultuojant Z. K. ir nustatant atlyginimo už tariamas teisines paslaugas dydį, tačiau sukčiavimas yra materialios sudėties nusikalstama veika, kuri laikoma baigta, kai turto savininkas ar valdytojas arba asmuo, kurio žinioje yra turtas, perleidžia jį kaltininkui ar kitam asmeniui, o šis įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis ir (ar) disponuoti savo nuožiūra (kasacinė nutartis Nr. 2K-442/2014). E. M. vaidmuo aptariamoje veikoje yra tas, kad ji suteikė savo sąskaitą, į kurią nukentėjusioji pervedė pinigus, juos išgrynino, neįtraukė į įmonės apskaitą ir taip dalyvavo pasisavinant nukentėjusiosios turtą. Net ir tuo atveju, jei E. M. perdavė savo banko kortelę T. M., tai nešalina jos atsakomybės, nes E. M., žinodama, kad nukentėjusiųjų pervesti pinigai išgryninami ir neįtraukiami į apskaitą (o būtent T. M., išėjus iš darbo G. I., tvarkydavo kasą), suprato, kad dalyvauja apgautų nukentėjusiųjų pinigų pasisavinime. Be to, tokia E. M. veika buvo sisteminga, nes analogiškai buvo pasisavinti ir D. Ž. pinigai. Įvertinus visus paminėtus duomenis visumoje, teisėjų kolegija daro išvada, kad E. M. padarė veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

1273.2.17. Dėl nukentėjusiosios D. Ž. (1.2.11. p.).

1283.2.17.1. Nukentėjusioji nurodė, kad kreipėsi į T. M. teisinės pagalbos privataus kaltinimo baudžiamojoje byloje, kurioje ji buvo pripažinta nukentėjusiąja. Išdėstė problemą, pateikė turimus dokumentus. T. M. žadėjo skirti advokatą G. Š. ir liepė sumokėti 1600 Lt. Atvežusi pinigus padavė E. M.. Moteris kvito nedavė, sakė, kad pridės prie bylos. Liepos mėnesį gavo žinutę iš E. M. telefono su „Swedbanko“ sąskaita, kad reikia pervesti dar 2000 litų E. M., nes neturi lėšų važiuoti susipažinti su byla. Pinigus pervedė nukentėjusiosios giminaitė į E. M. nurodytą sąskaitą. 2012-08-15 vėl paskambino moteris, nes kitą dieną ( - ) turėjo būti posėdis ir prašė dar pervesti žyminio mokesčio 2250 litų. Tačiau nukentėjusioji nurodė, kad nuo žyminio mokesčio yra atleista.

1293.2.17.2. 2012-06-14 sudaryta atstovavimo sutartis, kurią pasirašė D. Ž. ir G. Š. (t. 9, b. l. 48).

1303.2.17.3. Iš banko Swedbank sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios E. M. išrašo matyti, kad 2012-07-12 J. R. pervedė 2000 Lt „už advokato paslaugas atstovaujant D. Ž.“. Tą pačią dieną visi pinigai išgryninti bankomate (t. 23, b.l. 89).

1313.2.17.4. R. S. duomenų bazės išrašu, E. M. aptariamu laikotarpiu dirbo UAB „y“ (buvusi UAB „T.“) (t. 20, b.l. 7). Tačiau gryni pinigai į šios bendrovės kasą nebuvo įnešti (t. 19, b.l. 56–57).

1323.2.17.5. Aptariamu laikotarpiu, be E. M. ir T. M., UAB „y“, dirbo tik vienas žmogus – L. Ž.-K.. Jos parodymai išdėstyti 3.2.15.5. p.

1333.2.17.6. 2012-08-16 ( - ) teismo nutartimi byla Nr. ( - ) nutraukta, nes į posėdį neatvyko kaltintoja D. Ž.. Iš UAB „T.“ gautas pranešimas, kad D. Ž. atstovas advokatas G. Š. neturi teisės eiti advokato pareigų ir į posėdį neatvyks (9 t., b. l. 31).

1343.2.17.7. Pagal telefono pokalbių išklotines, D. Ž. bendravo su abonentu Nr. ( - ), kuris priklausė UAB ,,T.“ (9 t., b. l. 32-46).

1353.2.17.8. Apeliaciniame skunde E. M. nurodo, kad kaip ir kitais atvejais, apie D. Ž. bylą nieko nežinojo, atliko įprastas sekretorės–referentės funkcijas. Swedbank banko kortelę buvo atidavusi T. M., todėl tik jis ir galėjo išgryninti D. Ž. pervestus pinigus.

1363.2.17.9. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame kaltinime E. M. kaltė visiškai įrodyta.

1373.2.17.10. E. M. kaltė įrodyta remiantis tais pačiais motyvais, kurie nurodyti 3.2.16.9. Be to, iš Z. K. atvejo E. M. jau žinojo, kad jokios paslaugos, už kurias nukentėjusieji perveda pinigus į jos banko sąskaitą, nėra teikiamos. Šį kaltinimą pagrindžia ir kiti bylos duomenys. Iš jau anksčiau paminėtos bylos medžiagos matyti, kad pagal sutartį su D. Ž., ją teisme turėjo atstovauti advokatas G. Š., kuris šios sutarties pasirašymo dienai jau beveik 3 mėnesius buvo išbrauktas iš advokatų sąrašų ir advokato praktika nesivertė. Taigi, E. M., kurios darbas be kitą ko buvo priimti klientus ir kuri nuolat dviese su T. M. dirbo toje pačioje bendrovėje, negalėjo nematyti, kad G. Š. nustojo lankytis ir jokių dokumentų nepasirašinėja, be to ir jos sutuoktinis T. M. nuo 2012 m. kovo mėnesio žinojo, kad G. Š. advokato praktika yra baigta. Nepaisant to, E. M. klaidino D. Ž., sakydama, kad ją atstovauja advokatas. Reikalavo papildomo užmokesčio. Pavyzdžiui E. M. reikalavimas sumokėti papildomą 2500 Lt žyminį mokestį yra akivaizdus melas ne tik dėl to, kad joks advokatas faktiškai nukentėjusiosios neatstovavo, bet ir dėl to, kad baudžiamojoje byloje nukentėjusiajam jokio žyminio mokesčio nėra. Įvertinus visus paminėtus duomenis visumoje, teisėjų kolegija daro išvada, kad E. M. padarė veiką, numatytą BK 182 str. 1 d.

1383.2.18. Dėl nukentėjusiosios J. K. (1.2.15. p.).

1393.2.18.1. Nukentėjusiosios J. K. ir jos sutuoktinio A. K. parodymai išsamia išdėstyti pirmosios instancijos teismo nuosprendyje. Nukentėjusioji J. K. ir jos sutuoktinis A. K. teisme ir ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2013-07-13 kreipėsi į UAB „y“ teisinės pagalbos. Čia T. M. išdėstė savo problema, o pastarasis pažadėjo teisinę problemą greitai ir efektyviai išspręsti. Viso pokalbio metu E. M. sėdėjo ir užsirašinėjo. Susidarė įspūdis, kad ji žymisi svarbiausius problemos teisinius aspektus. T. M. užtikrino, kad problemą galimą išspręsti. Už pirmą konsultaciją sumokėjo 132 Lt. KPO kvitą išrašė E. M.. Antrą kartą susitiko 2013-08-02 ir visas vyko kaip ir pirmą kartą. T. M., dalyvaujant E. M. apie valandą pasakojo, kokius dokumentus reikia pristatyti, o pokalbio pabaigoje paprašė už konsultaciją ir dokumentų tvarkymą sumokėti 1176 Lt. Nukentėjusieji nuėjo į banką, išsigrynino pinigus ir vėl analogiškai kaip ir pirmą kartą, sumokėjo juos E. M., kuri vėl išrašė P. T. T. M. liepė atvažiuoti po savaitės. Po savaitės kontoroje nieko nerado, telefonu T. M. neatsiliepė, tačiau atsiliepė, paskambinus iš kito telefono numerio. Teisinosi, kad buvo teisme ir negalėjo kalbėti. Susitarė dėl trečio susitikimo. Be to, paprašė sumokėti dar 2380 Lt dokumentų tvarkymui. Trečią kartą viskas vyko taip pat, kaip ir pirmus du kartus. T. M. ilgai kalbėjo, o pokalbio gale nukentėjusieji sumokėjo pinigus ir E. M. išrašė KPO. Po to T. M. dar daugybę kartų skambino A. K. ir prašė dar 1200 Lt, kurių reikia neva galutinai pabaigti ruošti dokumentus. Dar vėliau internete perskaitė, kad T. M. yra apgavęs daug žmonių ir kreipėsi į policiją.

1403.2.18.2. Pagal 2013-07-31, 2013-07-02 (turi būti 2013-08-02), 2013-08-14 kasos pajamų orderių kvitus, J. K. sumokėjo 3688 Lt „už teisines paslaugas“. Dokumentus pasirašė E. M. (t. 10, b.l. 4, 5). Tačiau gryni pinigai į UAB „y“ (buvusi UAB „T.“) kasą neįnešti. (t. 19, b.l. 56–57).

1413.2.18.3. Aptariamu laikotarpiu, be E. M. ir T. M., UAB „y“, dirbo tik vienas žmogus – L. Ž.-K.. Jos parodymai išdėstyti 3.2.15.5. p.

1423.2.18.4. Apeliaciniame skunde E. M. nurodo, kad kaip ir kitais atvejais, apie J. K. bylą nieko nežinojo, atliko įprastas sekretorės–referentės funkcijas.

1433.2.18.5. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame kaltinime E. M. kaltė visiškai įrodyta. Priešingai nei 3.2.7. p. nurodytų kaltinimų atvejų, T. M. dalyvavo T. M. pokalbiuose su sutuoktiniais K. ir suvokė kokius pažadus jiems dalina T. M., bei kokius lūkesčius tai sukelia nukentėjusiesiems. Be to, E. M. pati buvo aktyvi sukčiavimo dalyvė, dalyvaudama T. M. imituotose konsultacijose ir imituodama sekretorę- referentę, neva besižyminčia svarbiausius pokalbio aspektus. Tuo padėdama sukurti atsakingos ir patikimos įstaigos įvaizdį. E. M. be jokios abejonės žinojo, kad tų paslaugų, kurias žadama suteikti K. šeimai, nei T. M., nei bendrovė „y“, nei kas kitas suteikti neturi jokių galimybių, nes vienintelis advokatas, su kuriuo bendradarbiavo T. M. – G. Š., jau daugiau kaip metus buvo išbrauktas iš advokatų sąrašų. Įmonė neturėjo jokių galimybių bendradarbiauti su kitais teisininkais ar žemėtvarkininkai, nes 2013 m. vidury jau buvo plačiai pasklidusi informacija apie T. M. nesąžiningumą. Be to iš savo pačios asmeninės patirties, t.y. iš ankstesnių atvejų su nukentėjusiais Z. K., D. Ž., S. S., E. M. žinojo, kad jokios paslaugos nukentėjusiesiems nebus suteiktos, į bendrovę plūdo nukentėjusieji, reikalaudami grąžinti pinigus. E. M. pasisavino Z. K. už paslaugas sumokėtus pinigus, neįnešdama jų į UAB UAB „y“ (buvusi UAB „T.“) kasą. Visi šie duomenys rodo, kad E. M. veikė tiesiogine tyčia, kartu su T. M. aktyviai dalyvavo nusikalstamoje veikoje nuo pat pradžių ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 182 str. 1 d.

1443.2.19. Dėl bausmės. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu E. M. už kiekvieną nusikalstamą veiką skirta 10 MGL (376,60 €) dydžio bausmę ir jos subendrintos, vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 4 d., dalinio sudėjimo būdu. Bausmės skirtos atsižvelgiant į 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes, kurios teisingai įvertintos ir aptartos skundžiame nuosprendyje, subendrintos, laikantis BK 63 str. reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatyta bausmės rūšis, dydis bei bausmių bendrinimo būdas nekeičiami.

1453.2.20. Dėl civilinių ieškinių.

1463.2.20.1. Nukentėjusiųjų, išvardintų 3.2.1. p. civiliniai ieškiniai E. M. paliekami nenagrinėtais, nes E. M. išteisinama pagal kaltinimus dėl turtinės žalos padarymo apgaulės būdu šiems nukentėjusiesiems, nenustačius nusikaltimų, numatytų BK 182 str. 1 d. požymių (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

1473.2.20. Dėl S. S., Z. K., D. Ž., J. K. civilinių ieškinių. Šioje dalyje apeliacinnis skundas atmestinas.

1483.2.20.1. Skundžiamu nuosprendžiu S. S., Z. K., D. Ž., J. K. civiliniai ieškiniai patenkinti pilnutinai. Iš kaltinamųjų T. M. ir E. M. solidariai S. S. 434,43 €, Z. 4286,38 €, D. Ž. 1042,63 €, J. K. 1068,12 €, turtinei žalai atlyginti, o taip pat dar D. Ž. 500 €, o Z. K. 1000 € neturtinei žalai atlyginti.

1493.2.20.2. Priešingai, nei nurodoma apeliaciniame skunde, 3.2.20. p. nurodytų nukentėjusiųjų ieškiniai pagrįsti ne tik jų parodymais, bet ir kitų liudytojų parodymais, bei bylos dokumentais. Nukentėjusiojo S. S. parodymus apie tai, kad jam padaryta 1500 Lt (434,43 €) žala patvirtina jo sutuoktinės J. M. S. parodymai, E. M. raštelis, teisinių paslaugų sutartis. Visur nurodoma, kad E. M. už savo žadamas žemėtvarkos paslaugas reikalavo ir gavo 1500 Lt (3.2.15.1.–3.2.15.4 p.). Nukentėjusiųjų Z. K. ir D. Ž. parodymus apie joms padarytos žalos dydį patvirtina E. M. banko sąskaitos išrašai, iš kurių matyt, kad, neskaitant nedidelio avanso, buvo pervestos būtent tokios sumos, kurias ir nurodė nukentėjusiosios (3.2.6.12., 3.2.17.13. p.). Nors D. Ž. likusių 1600 Lt sumokėjimą patvirtinančių dokumentų byloje nėra, tačiau nėra pagrindo netikėti nukentėjusiosios parodymais apie tai, kad likusius 1600 Lt ji sumokėjo grynais pasirašiusi 2012 m. birželio 14 d. sutartį, tačiau pinigų sumokėjimą patvirtinančio kvito negavo. Nukentėjusiosios J. K. ir jos sutuoktinio parodymus apie jiems padarytą žalą patvirtina pačios E. M. išrašyti ir pasirašyti KPO kvitai (t. 10, b.l. 4, 5).

1503.2.20.3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai dalinai tenkinto nukentėjusiosios D. Ž. ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo. Iš bylos duomenų matyti, kad finansiniai praradimai, jai sutrikdė sveikatą Teismo posėdyje D. Ž. paaiškino, kad jai reikėjo skolintis pinigų, kad sumokėtų T. M.. Kai nutraukė bylą jai pablogėjo sveikata, buvo blogai su širdimi, pakilo kraujospūdis. Ji ilgai gydėsi pati, paskui 2012 m.-2013 m. kreipėsi į medikus, turėjo dažnai nedarbingumas. Širdies sutrikimai buvo nustatyti 2012-08-16. Anksčiau neturėjo problemų su sveikata, jai nustatė potrauminį stresą. Iš nukentėjusiosios pateikto 2013-02-15 išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad nukentėjusiajai buvo diagnozuotas potrauminio streso sutrikimas, skirtas gydymas, taip pat nurodytas nežymiai padidėjęs skydliaukės tūris (35 t., b. l. 129-130). Taip pat iš nukentėjusiosios pateiktos pažymos apie asmeniu išmokėtas išmokas matyti, kad įvairiais laikotarpiais nuo 2013-03-08 iki 2013-06-17 nukentėjusiajai buvo mokamos ligos pašalpos (35 t., b. l. 133-134).

1513.2.20.4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai dalinai tenkinto nukentėjusiosios Z. K. ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo. Iš bylos duomenų matyti, kad finansiniai praradimai, jai sukėlė rūpesčių ir neigiamų pergyvenimų. Nukentėjusioji pinigus, kuriuos pervedė už tariamas teisines paslaugas, gavo paėmusi 7000 litų vartojamo paskolą, vėliau dar 3000 litų pasiskolino.

152Vadovaujantis BPK 115 str. 3 d. 1 p., 326 str. 1 d. 1 p., 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija nusprendė:

153T. M. ir jo gynėjos apeliacinį skundą tenkinti dalinai.

154Pakeisti Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-30 nuosprendį toje dalyje, kurioje T. M. skirtos bausmės, vadovaujantis BK 63 str, 1 d. ir 4 d. subendrintos apėmimo būdu ir .

155T. M., vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d., pagal BK 182 str. 2 d. skirtas bausmes (1.1.1., 1.1.4., 1.1.6. p.), subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir skirti laisvės atėmimą 2 metams 3 mėnesiams. Šia bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 2 p., subendrinti su likusiomis bausmėmis apėmimo būdu ir nustatyti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 2 metams 3 mėnesiams.

156T. M. pašalinti iš kaltinimų dėl S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V. N., K. E., G. M., B. T., R. V., S. B. M., O. Ž., E. T., J. K., I. U. turto įgijimo apgaulės būdu (1.2.1–1.2.8, 1.2.10, 1.2.12.–1.2.14, 1.2.17–1.2.18 p.), tą dalį, kurioje jis pripažintas kaltu minėtus nusikaltimus padaręs veikiant kartu su E. M..

157E. M. apeliacinį skundą tenkinti dalinai.

158Panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-30 nuosprendį toje dalyje, kurioje E. M. pripažinta kalta pagal BK 182 str. 1 d. dėl S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V. N., K. E., G. M., B. T., R. V., S. B. M., O. Ž., E. T., J. K., I. U. turto įgijimo apgaulės būdu (1.2.1–1.2.8, 1.2.10, 1.2.12.–1.2.14, 1.2.17–1.2.18 p.) ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį.

159E. M. išteisinti pagal kaltinimus dėl S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V. N., K. E., G. M., B. T., R. V., S. B. M., O. Ž., E. T., J. K., I. U. turto įgijimo apgaulės būdu (1.2.1–1.2.8, 1.2.10, 1.2.12.–1.2.14, 1.2.17–1.2.18 p.), nesant nusikaltimų, numatytų BK 182 str. 1 d. požymių (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 303 str. 5 d. 1 p.).

160S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V. N., K. E., G. M., B. T., R. V., S. B. M., O. Ž., E. T., J. K., I. U. civilinius ieškinius E. M. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, palikti nenagrinėtus.

161E. M., vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., pagal BK 182 str. 1 d. skirtas bausmes už S. S. Z. K., D. Ž., J. K. turto užvaldymą apgaulės būdu (1.2.9., 1.2.11., 1.2.15., 1.2.16. p.), subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir skirti galutinę bausmę – 20 MGL (753,20 €) baudą.

162Likusioje dalyje T. M. ir jo gynėjos, E. M. apeliacinius skundus atmesti ir Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-30 nuosprendį paliki nepakeistą.

163Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

164Teisėjai

165Audrius Cininas

166Daiva Kazlauskienė

167Jurgita Mačionytė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. T. M. pripažintas kaltu pagal BK 182 str. 2 d. (3 kaltinimai), BK 182 str. 1... 3. E. M. pripažinta kalta pagal BK 182 str. 1 d. (18 kaltinimų) ir nuteista... 4. Iš nuteistojo T. M., nukentėjusiųjų naudai, turtinei žalai atlyginti... 5. Iš nuteistųjų T. M. ir E. M. solidariai, nukentėjusiųjų naudai, turtinei... 6. Iš nuteistųjų T. M. ir E. M. solidariai, nukentėjusiųjų naudai,... 7. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, Nustatė... 8. 1.1. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu T. M. nuteistas:... 9. 1.1.1. pagal BK 182 str. 2 d. turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti... 10. 1.1.2. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo... 11. 1.1.3. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo... 12. 1.1.4. pagal BK 182 str. 2 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo... 13. 1.1.5. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo... 14. 1.1.6. pagal BK 182 str. 2 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo... 15. 1.1.7. pagal BK 182 str. 2 d. už tai, kad turėdamas tikslą apgaule savo... 16. 1.1.8. pagal BK 300 str. 1 d. už tai, kad jis laikotarpiu nuo 2010 m.... 17. 1.1.9. pagal BK 300 str. 1 d. už tai, kad nuo 2012 m. pradžios, tiksliau... 18. 1.1.10. pagal BK 300 str. 1 d. už tai, kad laikotarpiu nuo 2012 m. pradžios,... 19. 1.2. T. M. iri E. M. nuteisti:... 20. 1.2.1. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M.,... 21. 1.2.2. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M.,... 22. 1.2.3. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M.,... 23. 1.2.4. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M.,... 24. 1.2.5. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M.,... 25. 1.2.6. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M. veikdamas kartu su E. M.,... 26. 1.2.7. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 27. 1.2.8. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 28. 1.2.9. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 29. 1.2.10. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 30. 1.2.11. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 31. 1.2.12. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 32. 1.2.13. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 33. 1.2.14. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 34. 1.2.15. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 35. 1.2.16. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 36. 1.2.17. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 37. 1.2.18. pagal BK 182 str. 1 d. už tai, kad T. M., veikdamas kartu su E. M.,... 38. 2.1. Nuteistasis T. M. ir jo gynėja apeliaciniu skundu prašo išteisinti A.... 39. 2.1.1. Nėra nusikaltimų, numatytų BK 182 str. objektyviosios ir... 40. 2.1.2. Išteisinti pagal du kaltinimus dėl nusikaltimų, numatytų BK 300 str.... 41. 2.1.3. Jei apeliacinės instancijos teismas neras pagrindo išteisinti, prašo... 42. 2.2. Nuteistoji E. M. apeliaciniu skundu prašo ją išteisinti, nes nepadarė... 43. 2.2.1. Nuteistoji dirbo keliose T. M. vadovaujamose teisinių paslaugų... 44. 2.2.2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nuteistoji... 45. 2.2.3. Nukentėjusiajai V. N. paslaugos buvo suteiktos – atlikti sklypo... 46. 2.2.4. Analogiškai 2.2.3. p., teismas be pagrindo konstatavo nuteistosios... 47. 2.2.5. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad... 48. 2.2.6. Visi 2.2.2. p. išvardinti veiksmai padaryti jau po to, kai su... 49. 2.2.7. Pirmosios instancijos teismas kaip vieną iš apgaulės požymių... 50. 2.2.8. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo padarė išvadą, kad... 51. 2.2.9. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas aplinkybę, kad kai... 52. 3.1.T. M. apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.... 53. 3.1.1.T. M. savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, pačiu, kokia... 54. 3.1.2. Apelianto argumentus, išdėstytus 3.1.1. p., paneigia bylos duomenys.... 55. 3.1.3. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio 9 p. nurodoma, kad T. M.... 56. 3.1.4. Vienas iš pagrindiniu T. M. apeliacinio skundo argumentų yra tas, kad... 57. 3.1.5. Taip pat T. M. žinojo, kad jo vadovaujamose įmonėse irgi nėra... 58. 3.1.6. T. M. pripažintas kaltu pagal 25 kaltinimus dėl sukčiavimo. Pirmosios... 59. 3.1.7. T. M. parodymus apie tai, kad teisinės paslaugos minėtiems asmenims... 60. 3.1.8. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė ir padarė pagrįstą... 61. 3.1.8.1. Nukentėjusiajai Ž. C., pagal jos ir UAB „T.“ pasirašytą... 62. 3.1.8.2. Dėl nukentėjusiosios B. T. pirmosios instancijos teismas padarė... 63. 3.1.8.3. Dėl nukentėjusiosios D. N.. Pirmosios instancijos teismas padarė... 64. 3.1.8.4. Dėl nukentėjusiojo M. L.. Nukentėjusysis 2007 m. kreipėsi į UAB... 65. 3.1.8.5. Dėl nukentėjusiosios D. Ž.. D. Ž., kuri buvo pripažinta... 66. 3.1.8.6. Dėl nukentėjusiosios V. S.. Pirmosios instancijos teismas padarė... 67. 3.1.8.7. Dėl nukentėjusiojo R. V.. Pirmosios instancijos teismas padarė... 68. 3.1.8.8. ( - ) namų Nr. ( - ) gyventojų. Pirmosios instancijos teismas... 69. 3.1.8.9. Dėl nukentėjusiojo R. K.. Iš nukentėjusiojo R. K. parodymų... 70. 3.1.8.10. Dėl nukentėjusiųjų B. K. ir S. S. pirmosios instancijos teismas... 71. 3.1.8.11. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl nukentėjusiosios B.... 72. 3.1.9. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė ir teisingai įvertino... 73. 3.1.10. Dėl kaltinimų pagal BK 300 str. 1 d. T. M. nuteistas pagal tris... 74. 3.1.11. Skundas šioje dalyje atmestinas. Priešingai, nei tvirtina apeliantas,... 75. 3.1.12. Dėl bausmės. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 76. 3.1.13. Šioje dalyje skundas tenkintinas. BK 182 str. 2 d. sankcija numato... 77. 3.1.14. BPK 320 str. 5 d. nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas... 78. 3.2. E. M. skundas tenkintinas dalinai.... 79. 3.2.1. E. M. išteisintina pagal kaltinimus dėl S. S., F. J. su L. P., S. S.,... 80. 3.2.2. E. M. buvo kaltinama ir nuteista už tai, kad veikdama kartu su T. M.,... 81. 3.2.3. Apgaulė sukčiavime naudojama siekiant įgyti svetimą turtą. Jai... 82. 3.2.4. Nagrinėjant T. M. pateiktus kaltinimus, konstatuota, kad esminė... 83. 3.2.5. E. M. vaidmuo 3.2.1. p. nurodytose veikose neindividualizuotas. Iš... 84. 3.2.6.1. Dėl nukentėjusiojo S. S.. Nukentėjusysis nurodė, kad pirmą kartą... 85. 3.2.6.2. Dėl nukentėjusiųjų F. J. ir L. P.. Nukentėjusioji F. J. pirmą... 86. 3.2.6.3. Dėl nukentėjusiojo S. S.. Nukentėjusysis parodė, kad pinigus už... 87. 3.2.6.4. Dėl nukentėjusiosios B. K.. Nukentėjusioji nurodė, kad T. M.... 88. 3.2.6.5. Dėl nukentėjusiosios V. N.. Nukentėjusioji V. N. parodė, kad... 89. 3.2.6.6. Dėl nukentėjusiojo K. E.. Nukentėjusysis nurodė, kad Juos priėmė... 90. 3.2.6.7. Dėl nukentėjusiosios G. M.. Nukentėjusioji G. M. ikiteisminio... 91. 3.2.6.8. Dėl nukentėjusiosios B. T.. Nukentėjusioji nurodė, kad dėl... 92. 3.2.6.9. Dėl nukentėjusiojo R. V.. Nukentėjusysis nurodė, kad kai kreipėsi... 93. 3.2.6.10. . Dėl nukentėjusiosios S. B. M.. Nukentėjusioji nurodė, kad 2012... 94. 3.2.6.11. Dėl nukentėjusiosios O. Ž.. Nukentėjusioji nurodė, kad... 95. 3.2.6.12. Dėl nukentėjusiojo E. T.. Nukentėjusysis parodė, kad 2012 m.... 96. 3.2.6.13. Dėl nukentėjusiojo J. K.. Nukentėjusysis parodė, kad 2013-01-19... 97. 3.2.6.14. Dėl nukentėjusiosios I. U.. Nukentėjusioji parodė, kad norėjo... 98. 3.2.7. Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad E. M. pasitiko nukentėjusiuosius... 99. 3.2.8. Iš aptartų nukentėjusiųjų parodymų ir dokumentų matyti, kad E. M.... 100. 3.2.9. Iš objektyviosios pusės, pats pinigų priėmimo, KPO ar jų kvitų ar... 101. 3.2.10. Iš nukentėjusiųjų F. J. su L. P., B. K., V. N., K. E., G. M.... 102. 3.2.11. Nukentėjusioji B. T. (3.2.6.8. p.) parodė, kad pinigus visada... 103. 3.2.12. Nukentėjusysis K. E. nurodė, kad E. M. dalyvavimas jo teisinėje... 104. 3.2.13. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 105. 3.2.14. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad E. M. apeliacinis... 106. 3.2.15. Dėl nukentėjusiojo S. S. (1.2.16. p.).... 107. 3.2.15.1. Nukentėjusysis S. S. teisme ir ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad... 108. 3.2.15.2. Liudytoja J. M. S. parodė, kad 2012-01-19 kreipėsi į UAB „x“... 109. 3.2.15.3. Liudytoja J. M. S. pateikė susirašinėjimą su E. M., kuomet 2012... 110. 3.2.15.4. 2012-01-19 sudaryta teisinių paslaugų sutartis, tarp S. S. ir UAB... 111. 3.2.15.5. Toliau, kaip matyti iš J. M. S. pateikto susirašinėjimo, E. M.... 112. 3.2.15.5. Iš Sodros duomenų išrašo matyt, kad 2012-01-19 UAB „x“ be E.... 113. 3.2.15.5. S. S. 2012-01-19 padaryta 1500 Lt įmoka, neįtraukta į UAB „x“... 114. 3.2.15.6. E. M. apeliaciniame skunde nenurodoma, kodėl pirmosios instancijos... 115. 3.2.15.7. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame... 116. 3.2.15.8. Iš nukentėjusiojo S. S., liudytojos J. M. S. parodymų, pateikto... 117. 3.2.16. Dėl nukentėjusiosios Z. K. (1.2.9. p.).... 118. 3.2.16.1. Nukentėjusiosios Z. K. parodymai išsamiai išdėstyti pirmosios... 119. 3.2.16.2. Iš banko Swedbank sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios E. M.... 120. 3.2.16.3. R. S. duomenų bazės išrašu, E. M. aptariamu laikotarpiu dirbo UAB... 121. 3.2.16.4. Z. K. pateikė, be kita ko, ir šiuos dokumentus: 2012-05-03... 122. 3.2.16.5. Aptariamu laikotarpiu, be E. M. ir T. M., UAB „y“, dirbo tik... 123. 3.2.16.6. 2016-11-18 raštu ( - ) teismas informavo, kad Z. K. laikotarpiu nuo... 124. 3.2.16.7. Apeliaciniame skunde E. M. nurodo, kad kaip ir kitais atvejais, apie... 125. 3.2.16.8. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame... 126. 3.2.16.9. Nors nėra duomenų, kad E. M. tiesiogiai dalyvavo konsultuojant Z.... 127. 3.2.17. Dėl nukentėjusiosios D. Ž. (1.2.11. p.).... 128. 3.2.17.1. Nukentėjusioji nurodė, kad kreipėsi į T. M. teisinės pagalbos... 129. 3.2.17.2. 2012-06-14 sudaryta atstovavimo sutartis, kurią pasirašė D. Ž. ir... 130. 3.2.17.3. Iš banko Swedbank sąskaitos Nr. ( - ), priklausančios E. M.... 131. 3.2.17.4. R. S. duomenų bazės išrašu, E. M. aptariamu laikotarpiu dirbo UAB... 132. 3.2.17.5. Aptariamu laikotarpiu, be E. M. ir T. M., UAB „y“, dirbo tik... 133. 3.2.17.6. 2012-08-16 ( - ) teismo nutartimi byla Nr. ( - ) nutraukta, nes į... 134. 3.2.17.7. Pagal telefono pokalbių išklotines, D. Ž. bendravo su abonentu Nr.... 135. 3.2.17.8. Apeliaciniame skunde E. M. nurodo, kad kaip ir kitais atvejais, apie... 136. 3.2.17.9. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame... 137. 3.2.17.10. E. M. kaltė įrodyta remiantis tais pačiais motyvais, kurie... 138. 3.2.18. Dėl nukentėjusiosios J. K. (1.2.15. p.).... 139. 3.2.18.1. Nukentėjusiosios J. K. ir jos sutuoktinio A. K. parodymai išsamia... 140. 3.2.18.2. Pagal 2013-07-31, 2013-07-02 (turi būti 2013-08-02), 2013-08-14... 141. 3.2.18.3. Aptariamu laikotarpiu, be E. M. ir T. M., UAB „y“, dirbo tik... 142. 3.2.18.4. Apeliaciniame skunde E. M. nurodo, kad kaip ir kitais atvejais, apie... 143. 3.2.18.5. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamame... 144. 3.2.19. Dėl bausmės. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu E. M. už... 145. 3.2.20. Dėl civilinių ieškinių.... 146. 3.2.20.1. Nukentėjusiųjų, išvardintų 3.2.1. p. civiliniai ieškiniai E. M.... 147. 3.2.20. Dėl S. S., Z. K., D. Ž., J. K. civilinių ieškinių. Šioje dalyje... 148. 3.2.20.1. Skundžiamu nuosprendžiu S. S., Z. K., D. Ž., J. K. civiliniai... 149. 3.2.20.2. Priešingai, nei nurodoma apeliaciniame skunde, 3.2.20. p. nurodytų... 150. 3.2.20.3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai dalinai tenkinto... 151. 3.2.20.4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai dalinai tenkinto... 152. Vadovaujantis BPK 115 str. 3 d. 1 p., 326 str. 1 d. 1 p., 326 str. 2 d. 2 p.,... 153. T. M. ir jo gynėjos apeliacinį skundą tenkinti dalinai.... 154. Pakeisti Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-30 nuosprendį toje dalyje,... 155. T. M., vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d., pagal BK 182 str. 2 d. skirtas... 156. T. M. pašalinti iš kaltinimų dėl S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V.... 157. E. M. apeliacinį skundą tenkinti dalinai.... 158. Panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-30 nuosprendį toje dalyje,... 159. E. M. išteisinti pagal kaltinimus dėl S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V.... 160. S. S., F. J. su L. P., S. S., B. K., V. N., K. E., G. M., B. T., R. V., S. B.... 161. E. M., vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., pagal BK 182 str. 1 d. skirtas... 162. Likusioje dalyje T. M. ir jo gynėjos, E. M. apeliacinius skundus atmesti ir... 163. Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.... 164. Teisėjai... 165. Audrius Cininas... 166. Daiva Kazlauskienė... 167. Jurgita Mačionytė...