Byla e2-838-372/2018
Dėl viešojo pirkimo rezultatų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „AV investicija“ ieškinį atsakovei VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, trečiasis asmuo UAB „Eko balt“, dėl viešojo pirkimo rezultatų ir

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „AV investicija“ dalyvavo atsakovės perkančiosios organizacijos VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdomame atvirame supaprastintame konkurse medicininių atliekų išvežimo ir tvarkymo paslaugai pirkti. 2018-10-25 raštu Nr. ( - ) atsakovas informavo ieškovę apie pirkimo rezultatus, t.y. pasiūlymų eilę, kurioje pirmoji vieta skirta UAB „Eko balt“ pasiūlymui, ir sprendimus UAB „Eko balt“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu ir su ja pasirašyti pirkimo sutartį. Nesutikdamas su aukščiau nurodytais sprendimais, ieškovė pateikė atsakovei 2018-11-02 pretenziją. 2018-11-05 raštu Nr.( - ) atsakovas pretenziją atmetė.

42.

5Nagrinėjamoje byloje atsakovė nesutiko su ieškiniu ir prašė reikalavimus atmesti. Iš esmės ji nurodė, kad pirmoje pasiūlymų eilėje pagal kainos mažėjimą buvo trečiojo asmens pasiūlymas. Jis ir buvo pripažintas laimėtoju. Pasikeitus situacijai ir trečiajam asmeniui atsisakius sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, tai bus siūloma daryti su ieškove.

6Byla nutrauktina.

73.

8Kasacinio teismo praktikoje suformuota nuosekli bendrųjų ir specialiųjų teisės normų (pvz., VPĮ) aiškinimo praktika dėl asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo laikantis įstatymuose įtvirtintos tvarkos. Viena svarbiausių šios teisės naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009 ir joje nurodyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kasacinio teismo praktika). Taigi teisė į teisminę gynybą pripažįstama tik tokiems asmenims, kurių teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ar ginčijami.

94.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad kartu su tripliku buvo gauta informacija, jog pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo atsisakė pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija. Konkurso sąlygų 15.7 punkte nurodyta, kad jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų pirkimo sąlygų priede) arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį (VPĮ 86 straipsnio 2 dalis). Šios nuostatos yra imperatyvios, todėl ieškovės teisės jau apgintos.

115.

12Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).

136.

14Nagrinėjamoje byloje ieškovės turėtos išlaidos sudaro 1500 Eur žyminio mokesčio, sumokėto pateikiant ieškinį. Kadangi byla baigiama nepriimant sprendimo, žyminis mokestis grąžintinas ieškovei iš valstybės (CPK 87 straipsnio 1 dalies 4,9 punktai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 3 d. nutartis Nr.e2A-1223-790/2018).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 dalies 4,9 punktais, 290-291, 293 straipsnio 1 punktu, 295 straipsniu, teismas

Nutarė

16Civilinę bylą pagal ieškovės UAB „AV investicija“ ieškinį atsakovei VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninei dėl viešojo pirkimo rezultatų nutraukti.

17Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AV investicija“ (įmonės kodas 300114003, buveinė P. Puzino g. 9, LT-35173 Panevėžys, a.s. Nr.( - ) ( - ), banko kodas ( - )) iš valstybės sumokėtą žyminį mokestį 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų)(2018 m. lapkričio 6 d. Mokėjimo nurodymas Nr.( - )).

Proceso dalyviai
Ryšiai