Byla 2-2121-773/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, Vytautei Rolskytei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Unifeksas“ bankroto administratoriaus G. A. atstovui advokatui V. I., atsakovui D. P. P., nedalyvaujant atsakovui M. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Unifeksas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus G. A., ieškinį atsakovams M. K., D. P. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovės BUAB „Unifeksas“ bankroto administratorius G. A. 2016 m. birželio 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. K. ir D. P. P. 112 328,14 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2015 m. lapkričio 6 d. UAB „Unifeksas“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas G. A.. Nuo 2006 m. rugsėjo 6 d. UAB „Unifeksas“ direktoriaus pareigas ėjo M. K., įmonės vieninteliu akcininku nuo 2008 m. gegužės 16 d. buvo D. P. P.. Pažymėjo, kad atsakovas M. K. bankroto administratoriui neperdavė įmonės dokumentų ir turto. Bankroto administratorius iš UAB „Unifeksas“ 2009 – 2010 metų balansų nustatė, kad 2009 metais įmonė turto turėjo už 57 241,66 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos buvo 35 613,42 Eur, 2010 metais turto vertė buvo 74 751,80 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos – 64 535,16 Eur. Ieškovės teigimu, įmonė jau 2009 metais buvo nemoki, nes įmonės pradelsti įsipareigojimai sudarė daugiau kaip pusę įmonės balanse apskaitomo turto vertės. Esant tokiai įmonės situacijai atsakovai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau laiku to nepadarė, be to, neperdavė bankroto administratoriui įmonės dokumentų ir turto, todėl turi atlyginti susidariusią 112 328,14 Eur žalą. Pažymi, kad žalą sudaro Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Unifeksas“ kreditorių finansiniai reikalavimai, bendrai 37 576,34 Eur sumai, kurie susidarė 2010 – 2015 metų laikotarpiu ir pagal paskutinį įmonės balansą, įmonės turėto turto vertė 74 751,80 Eur. Ieškovės vertinimu, jei įmonės vadovas ir akcininkas būtų tinkamai vykdę savo pareigas ir laiku kreipęsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir iškėlus įmonei bankroto bylą būtų perdavę bankroto administratoriui įmonės turtą, skolos kreditoriams nebūtų atsiradę, t. y. žala įmonei nebūtų atsiradusi (b. l. 4–7).

4Atsakovas D. P. P. 2016 m. liepos 1 d. atsiliepimu į ieškinį (b. l. 50) ir teismo posėdžiuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2008 m. gegužės 16 d. įsigijo UAB „Unifeksas“ akcijas ir tapo vieninteliu akcininku, įdarbino buhalterę, direktoriaus pareigas ėjo M. K.. Po kelerių metų pastebėjo, kad įmonės skolos beveik siekė įmonės balanse apskaitomo turto vertę, kreipėsi į M. K. ir buhalterę, tačiau jie patikino, kad įmonės finansinė būklė pagerės atsiskaičius skolininkams, tačiau 2011 metų pabaigoje įmonės veikla sustojo. Tais pačiais metais atsakovas susitarė su M. K., kad jis kreipsis dėl UAB „Unifeksas“ bankroto bylos iškėlimo, tačiau 2016 m. birželio 9 d. gavęs iš teismo pranešimą sužinojo, kad M. K. laiku bankroto bylos neiniciavo. Atsakovo nuomone, ieškovė nepagrįstai prašo taikyti solidariąją atsakomybę, nes atsakovas D. P. P. neturėjo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas visą laiką elgėsi sąžiningai ir veikė išimtinai tik įmonės interesais, o bendrų atsakovų veiksmų, kuriais buvo padaryta žala ieškovei nenustatyta. Atsakovas D. P. P. laiko, kad ieškovė neįrodė žalos ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Ieškinyje nėra aišku, kokiu laikotarpiu atsiradusių kreditorių reikalavimų suma yra siejama su padaryta žala, nes nurodomi įsiskolinimai egzistavę 2009 metų pradžioje, taip pat nenurodoma, kodėl visi kreditoriniai reikalavimai yra laikomi žala. Atsakovas D. P. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB „Unifeksas“ teikė šildymo paslaugas gyventojams ir pajamas gaudavo iš gyventojų bei subsidijas iš savivaldybės. Pažymėjo, kad šios įmonės veikla buvo šeimos verslas, nes įmonėje dirbo šeimos nariai, vėliau dėl skolų atėmė licenciją ir įmonė maždaug nuo 2011 m. kovo mėnesio veiklos nevykdė. Atsakovas D. P. P. teigė, kad nurodė atsakovui M. K. kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 50–55).

5Atsakovas M. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Kauno apygardos teismas procesinius dokumentus siuntė jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte“ (b. l. 43, 47–49, 71–74, 97, 102). Ieškovė 2016 m. liepos 29 d., 2016 m. spalio 17 d. pateikė prašymus atsakovui M. K. procesinius dokumentus (ieškinį, teismo šaukimą) įteikti viešo paskelbimo būdu, kuratoriaus skirti neprašė (b. l. 61, 104–105). Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi nutarė įteikti atsakovui M. K. procesinius dokumentus (ieškinį, teismo pranešimą) viešo paskelbimo būdu, dokumentai viešo paskelbimo būdu įteikti 2016 m. rugpjūčio 8 d. (b. l. 64–65). Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi nutarė įteikti atsakovui M. K. teismo šaukimą į 2016 m. rugsėjo 16 d. parengiamąjį teismo posėdį viešo paskelbimo būdu, teismo šaukimas viešo paskelbimo būdu įteiktas 2016 m. rugpjūčio 25 d. (b. l. 67–69). Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 19 d. nutartimi nutarė įteikti atsakovui M. K. teismo šaukimą į 2016 m. lapkričio 17 d. teismo posėdį viešo paskelbimo būdu, teismo šaukimas viešo paskelbimo būdu įteiktas 2016 m. spalio 19 d. ( b. l. 67–69, 108–109). Remiantis Sodros duomenimis, atsakovas M. K. niekur nedirba (b. l. 32, 99, 107). Teismas išnaudojo visas galimybes procesinius dokumentus įteikti atsakovui M. K. ir juos pagal įstatymą įteikė viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies

7Ieškovė UAB „Unifeksas“, atstovaujama bankroto administratoriaus G. A., pareiškė reikalavimą atsakovams M. K. ir D. P. P. solidariai atlyginti žalą dviem pagrindais: Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalies pagrindu – dėl žalos atlyginimo pavėlavus inicijuoti bankroto bylą ir ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies, 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu – dėl žalos atlyginimo neperdavus bankroto administratoriui dokumentų ir turto.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad abu šie žalos atlyginimo pagrindai yra savarankiški, tačiau neišnagrinėjus civilinės atsakomybės sąlygų dėl žalos atlyginimo neperdavus bankroto administratoriui dokumentų ir turto pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalį, t. y. nenustačius žalos dydžio, kilusio dėl dokumentų ir turto neperdavimo, negalima nustatyti civilinės atsakomybės sąlygų dėl vėlavimo inicijuoti bankroto bylą, t. y. negalima nustatyti, kiek žalos padarė įmonės vadovo vėlavimas inicijuoti bankroto bylą, ir spręsti dėl priežastinio ryšio tarp žalos ir atsakovų vėlavimo inicijuoti bankroto bylą ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-611/2016).

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

10Kauno apygardos teismas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą 2015 m. lapkričio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „Unifeksas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė G. A. ir įpareigojo bendrovės valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b. l. 8–9). Kauno apygardos teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi patvirtino BUAB „Unifeksas“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus iš viso 37 576,34 Eur sumai (b. l. 10). Iš byloje esančio Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo nustatyta, kad UAB „Unifeksas“ direktoriumi nuo 2006 m. rugsėjo 6 d. iki 2015 m. gruodžio 10 d. buvo atsakovas M. K., o vienintelis įmonės akcininkas nuo 2008 m. gegužės 16 d. buvo atsakovas D. P. P. (b. l. 11–15).

11Dėl atsakovo M. K. civilinės atsakomybės

12Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 7, 8, 10 dalys, 12 dalies 1 ir 2 punktai numato, kad bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiais nuostatais, jis veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, atsako už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą.

13Teismas pažymi, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo per teismo nustatytą terminą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

14Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, jog bendrovės vadovas yra kaltas. Bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009, 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

15Teismas nustatė, kad atsakovas M. K. buvo ieškovės BUAB „Unifeksas“ vadovu bankroto bylos iškėlimo metu 2015 m. lapkričio 6 d., todėl būtent jis turėjo pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Nustatyta, kad ieškovės bankroto administratorius 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1 „Dėl BUAB „Unifeksas“ valdymo organų įgaliojimų netekimo, dokumentų paruošimo ir turto perdavimo“ įpareigojo administracijos vadovą perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą (b. l. 18). Nurodytas bankroto administratoriaus įsakymas buvo adresuotas atsakovui M. K. ir 2016 m. sausio 22 d. registruota pašto siunta jam įteiktas (b. l. 19). Teismas iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad BUAB „Unifeksas“ bankroto byloje Nr. eB2-1016-259/2016 buvo išduotas vykdomasis raštas skolininko M. K. atžvilgiu dėl BUAB „Unifeksas“ dokumentų ir turto bankroto administratoriui neperdavimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 6 d. nutartyje, kuria iškėlė UAB „Unifeksas“ bankroto bylą, nurodė, kad UAB „Unifeksas“ nuo 2011 metų neteikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, kas vertintina sąmoningu įmonės blogos turtinės padėties slėpimu (b. l. 8–9).

16Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovas M. K., žinodamas apie savo, kaip įmonės vadovo, pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą ir net išdavus vykdomąjį raštą, šios savo pareigos nevykdė, taip pat nuo 2011 metų neteikė jokių finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl toks atsakovo M. K. neveikimas pripažintas neteisėtu (CPK 178 straipsnis, CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

17Teismas laiko, kad atsakovo M. K. neteisėti veiksmai neperduodant bankroto administratoriui įmonės dokumentų ir turto, padarė žalą kreditorių finansiniams interesams bei pačiai bendrovei, todėl egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo M. K. neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo. Nustačius vadovo M. K. neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Atsakovas M. K. nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie paneigtų bankroto administratoriaus surinktus ir pateiktus įrodymus dėl civilinės atsakomybės sąlygų, nors tokią pareigą turėjo (CPK 178 straipsnis).

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais ir jai iškeliama bankroto byla, patvirtinami bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Jeigu nepakanka bendrovės turto šiems reikalavimams patenkinti ir nustatoma, kad šio turto nepakanka dėl to, jog bendrovės valdymo organai pažeidė jiems teisės aktų ir bendrovės dokumentuose nustatytas (kartu ir fiduciarines) pareigas, tai bendrovės valdymo organai turi atlyginti bendrovei padarytą žalą, kurią sudaro nepatenkintų kreditorių reikalavimų dalis. Kreditoriams padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012; 2013 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013; 2016 m. sausio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

19Teismas nustatęs, kad už dokumentų ir turto neperdavimą bankroto administratoriui yra atsakingas buvęs įmonės vadovas (direktorius), konstatuoja, kad dėl šių neteisėtų veiksmų atsiradusią žalą turi atlyginti atsakovas M. K.. Teismas, vadovaudamasis suformuota teismų praktika, sprendžia, kad dėl atsakovo M. K. neteisėtų veiksmų, neperduodant bankroto administratoriui BUAB „Unifeksas“ dokumentų ir turto, kreditoriams padaryta žala yra lygi ieškovės bankroto byloje patvirtintiems kreditoriniams finansiniams reikalavimams, t. y. 37 576, 34 Eur (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246 straipsnis, 6.249 straipsnis).

20Dėl atsakovo D. P. P. civilinės atsakomybės

21Teismas pažymi, kad pareiga perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus yra numatyta įmonės valdymo organams (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnį juridinio asmens valdymo organai yra jo vadovas ir valdyba.

22Byloje nustatyta, kad BUAB „Unifeksas“ valdyba nebuvo sudaryta. Vienasmeniu valdymo organu bendrovėje buvo jos direktorius atsakovas M. K., o atsakovas D. P. P. niekada nebuvo BUAB „Unifeksas“ vadovu. Teismas pažymi ir tai, kad ieškovė byloje neįrodinėjo, jog atsakovas D. P. P. buvo faktinis įmonės vadovas ir turėjo pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus (CPK 178 straipsnis). Priešingai, ieškovė BUAB „Unifeksas“ ieškinyje nurodė, kad būtent atsakovas M. K. su bankroto administratoriumi nesusisiekė ir neperdavė įmonės dokumentų ir turto.

23Atsižvelgdamas į tai, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą tik įmonės valdymo organams nustatyta pareiga perduoti bendrovės turtą ir dokumentus bankroto administratoriui, o atsakovas D. P. P. nėra valdymo organas (jo narys), teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas D. P. P. nevykdė pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą bei privalo atlyginti dėl to atsiradusią žalą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

24Ieškovės BUAB „Unifeksas“ teigimu, įmonė jau 2009 metais buvo nemoki, nes pagal 2009 metų balanso duomenis pradelsti įmonės įsipareigojimai sudarė daugiau kaip pusę įmonės balanse nurodytos turto vertės, todėl abu atsakovai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir abu turi atlyginti dėl šios pareigos nevykdymo atsiradusią žalą. Atsakovo

25D. P. P. teigimu, jis buvo nurodęs 2011 metais įmonės vadovui atsakovui M. K. kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas M. K. šios pareigos neatliko, o jis nežinojo apie pareigą pačiam inicijuoti įmonės bankroto procesą.

26Teismas pažymi, kad ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija, įsigaliojusi 2008 m. liepos 1 d.). Nagrinėjamoje byloje bankroto bylos iškėlimo metu 2015 m. lapkričio 6 d. galiojusi ĮBĮ 8 straipsnio redakcija, taip pat nustatė ir vadovo, ir savininko pareigą inicijuoti įmonės bankroto bylą.

27Teismas pažymi ir tai, kad pagal kasacinio teismo praktiką sprendžiant, ar įmonės vadovas, akcininkas pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas tokios pareigos atsiradimo sąlygas, šios bylos atveju – BUAB „Unifeksas“ nemokumo fakto atsiradimą. Pažymėtina tai, kad įmonės nemokumas konstatuojamas tuo atveju, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013).

28Teismas iš bankroto administratoriaus pateikto balanso už ataskaitinį laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. nustatė, kad 2009 metais BUAB „Unifeksas“ turėjo turto už 57 241,66 Eur (197 644 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 35 613, 42 Eur (122 966 Lt), 2010 metais turto vertė buvo 74 751, 80 Eur (258 103 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos – 64 535,16 Eur (222 827 Lt). Teismas pažymi, kad 2009 metais turimą įmonės turtą sudarė 22 802 Lt ilgalaikis turtas ir 174 842 Lt trumpalaikis turtas, iš kurio didžiąją dalį sudarė per vienerius metus gautinos sumos 164 166 Lt. Teismas, vertindamas trumpalaikio turto sudėtį, pažymi, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Atsakovas D. P. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad dėl skolų išieškojimo į teismą kreipėsi tik vieną kartą (2016 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžio garso įrašo 1 val. 2 min.). Šią aplinkybę taip pat patvirtina teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, pagal kuriuos ieškovė BUAB „Unifeksas“ 2011 m. balandžio 6 d. kreipėsi į teismą dėl skolos už suteiktą šilumos energiją priteisimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad per vienerius metus mokėtinos sumos 2010 metais lyginant su 2009 metais išaugo beveik du kartus (nuo 122 966 Lt iki 222 827 Lt). Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2016 m. gegužės 31 d. rašto nustatyta, kad ieškovės BUAB „Unifeksas“ mokestinė nepriemoka taip pat susidarė nuo 2010 metų (b. l. 22). Teismo vertinimu, nesant priešingų įrodymų, kurie paneigtų 2009 metų balanse nurodytus duomenis dėl balansinio turto sandaros ir pradelstų įsipareigojimų apimties, darytina išvada, kad jau 2009 metais ieškovė BUAB „Unifeksas“ buvo nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

29Pažymėtina, kad teismas tiek 2016 m. rugsėjo 16 d., tiek 2016 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžių metu išaiškino atsakovui D. P. P. teisę kreiptis dėl teisinės pagalbos ir teisę pateikti įrodymus, tačiau atsakovas šia teise nepasinaudojo (CPK 178 straipsnis). Atsakovo D. P. P. teiginio, kad jis buvo įpareigojęs atsakovą (direktorių) M. K. inicijuoti įmonei bankroto bylą, nepatvirtina jokie byloje esantys įrodymai. Atsakovo D. P. P. teismo posėdžio metu nurodyta aplinkybė, kad jis nežinojo savo, kaip akcininko pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, neatleidžia jo nuo ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos vykdymo ir civilinės atsakomybės neįvykdžius šios įstatyminės pareigos. Teismas pažymi, kad pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniais. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas priklauso akcininkų kompetencijai (ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Atsakovas D. P. P. 2016 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžio metu pripažino, kad įmonės finansinių ataskaitų netvirtino. Įvertinus tai, kad atsakovas D. P. P. buvo vienintelis įmonės akcininkas ir, kaip jis pats nurodė, tai buvo šeimos verslas, nes įmonėje dirbo jo šeimos nariai ir jis pats, įmonė turėjo pelną, laikytina, jog atsakovas D. P. P. kaip akcininkas elgdamasis atidžiai, sąžiningai ir rūpestingai, galėjo ir privalėjo domėtis įmonės finansine padėtimi ir nustatęs jos nemokumą savalaikiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas D. P. P. visiškai ignoravo šią savo pareigą ir į teismą nesikreipė (ABĮ 18 straipsnio 1 dalis, 20 straipsnio 1 dalies 9 punktas, ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis).

30Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad tiek atsakovas M. K., kaip įmonės direktorius, tiek atsakovas D. P. P., kaip vienintelis įmonės akcininkas, turėjo ir privalėjo jau 2009 metais suprasti, jog įmonė yra nemoki ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas sprendžia, kad atsakovas D. P. P. neįrodė, kad buvo įpareigojęs atsakovą M. K. kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir už visą įmonės finansinę atskaitomybę buvo atsakingas tik atsakovas M. K. (CPK 178 straipsnis). Atsakovui D. P. P. nepasinaudojus teise pateikti savo teiginius patvirtinančius įrodymus, laikytina, kad jis netinkamai įgyvendino savo procesines teises, o jo nurodytos aplinkybės prieštarauja byloje esantiems įrodymams ir nustatytoms aplinkybėms bei nepaneigia jo kaip akcininko pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Byloje nustačius, kad atsakovai M. K. ir D. P. P. pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, šis pažeidimas laikytinas atsakovų neteisėtais veiksmais, kurie užtraukia abiejų atsakovų civilinę atsakomybę (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

31Teismas sprendžia, kad byloje nustačius, jog tik atsakovas M. K. pažeidė pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą, tačiau abu atsakovai pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovų civilinės atsakomybės apimtis yra skirtinga, nes skirtingai yra nustatomas žalos atlyginimo dydis (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, CK 1.5 straipsnio 1 dalis).

32Teismų praktikoje išaiškinta, kad vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį tarp pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimo ir žalos atsiradimo, turi būti vertinama įmonės valdymo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo, todėl žala yra laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-611/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-741-178/2016, 2016 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-158-186/2016 ir kt.).

33Teismas pažymi, kad žalos dydis kiekvienoje byloje apskaičiuojamas individualiai pagal byloje nustatytas konkrečias faktines aplinkybes. Teismas nustatė, kad atsakovai pareigą kreiptis į teismą turėjo dar 2009 metais, o 2009 metų balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 35 613,42 Eur, bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma yra

3437 576,34 Eur. Teismas, atsižvelgdamas į aptartą teismų praktiką, sprendžia, kad atsakovams nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įvyko 1 962,92 Eur (37 576,34 Eur – 35 613,42 Eur) pokytis (pagal pasikeitusią įmonės įsipareigojimų apimtį), kuris vertintinas kaip ieškovei ir jos kreditoriams padaryta žala dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

35Pažymėtina, kad solidariosios deliktinės atsakomybės alternatyviųjų priežasčių atveju priežastinis žalą padariusiųjų asmenų veiksmų ir žalos ryšys preziumuojamas. Ši taisyklė nustatyta CK 6.279 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią, jeigu žala galėjo atsirasti dėl kelių asmenų skirtingų veiksmų ir šie asmenys yra atsakingi už žalos atlyginimą, tačiau nustatoma, kad iš tikrųjų žala atsirado tik dėl vieno iš tų asmenų veiksmų, tai visi asmenys atsako kartu, išskyrus atvejus, kai kiti asmenys įrodo, jog žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jie yra atsakingi, rezultatas. Kai neaišku, kurio iš kelių žalą padariusių asmenų veiksmai sukėlė žalą, CK 6.279 straipsnio 4 dalyje pirmenybė teikiama nukentėjusiojo interesams, įtvirtinant visų atsakovų veiksmų ir žalos priežastinio ryšio prezumpciją. Atsakovų interesai savo ruožtu apsaugomi paliekant jiems galimybę įrodyti, kad kito asmens veiksmai buvo vienintelė žalos atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-611/2016). Teismas jau nustatė, kad tarp abiejų atsakovų neteisėtų veiksmų nesikreipiant dėl bankroto bylos iškėlimo ir kilusios žalos egzistuoja priežastinis ryšys. Atsakovas D. P. P. neįrodė, kad dėl žalos atsiradimo atsakingas tik atsakovas M. K. (CPK 178 straipsnis).

36Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad akcininko ir vadovo atsakomybė už pareigos inicijuoti bankroto proceso nevykdymą yra solidari (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014, 2016 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-611/2016). Atsižvelgiant į tai, kad 2009 metais įmonė jau buvo nemoki, tuo metu atsakovas M. K. buvo įmonės direktorius, o atsakovas D. P. P. įmonės akcininkas ir abu turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl neįvykdę šios pareigos už atsiradusią žalą turi atlyginti abu atsakovai solidariai (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis, CK 6.6 straipsnis).

37Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju susidarė individuali situacija, kuomet dėl dokumentų ir turto neperdavimo atsiradusią žalą lygią patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumai 37 576,34 Eur turi atlyginti tik atsakovas M. K., o dėl atsakovų neteisėtų veiksmų nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kilusią žalą 1 962,92 Eur (37 576,34 Eur – 35 613,42 Eur) atlyginti privalo abu atsakovai solidariai, nes dėl jų abiejų veiksmų įmonė ir kreditoriai patyrė žalą. Teismas, įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes, sprendžia, kad iš atsakovo M. K. asmeniškai priteistina 35 613,42 Eur (37 576,34 Eur – 1 962,92 Eur), o iš atsakovų M. K. ir D. P. P. solidariai priteistina 1 962,92 Eur žalos atlyginimo ieškovės naudai (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246 straipsnis, 6.249 straipsnis).

38Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 2010 metų balanse nurodytą turto vertę

39Ieškovė BUAB „Unifeksas“ prašo priteisti 112 328,14 Eur žalą, kurią sudaro BUAB „Unifeksas“ bankroto byloje patvirtinti reikalavimai 37 576,34 Eur ir paskutiniame 2010 metų įmonės balanse nurodyto turto vertė 74 751,80 Eur.

40Teismas pažymi, kad įmonei padaryta žala turi būti atlyginta visiškai (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad visiško nuotolių atlyginimo principo esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2013 ir kt.).

41Teismas pažymi, kad šioje byloje įmonei ir kartu kreditoriams padaryta žala, negali būti laikoma 2010 metų balanse nurodyta turto vertė ir bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma. Teismas pažymi, kad 2010 metų balansas yra sudarytas prieš penkerius metus iki bankroto bylos iškėlimo, todėl balanse nurodyto turto struktūra ir reali vertė nėra pakankama žalai nustatyti. Pažymėtina, kad tam tikrų duomenų balanse nurodymas ne visais atvejais lemia ir realią tokios pat apimties žalą neišsaugojus turto. Teismas įvertina, kad 2010 metų balanse didžiąją dalį įmonės turto 258 103 Lt sudarė per vienerius metus gautinos sumos – 241 410 Lt. Tuo tarpu, kaip jau minėta, balanse nurodytos sumos savaime nereiškia, kad jos visais atvejais ir visa apimtimi bus atgautos.

42Teismas pažymi, kad byloje ne tik, kad nėra įrodymų, kurie patvirtintų realų 2010 metų balanse nurodyto turto egzistavimą, bet ir negalima daryti išvados, jog dėl atsakovų neteisėtų veiksmų (savalaikiai nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir iškėlus bankroto bylą, neperdavus bankroto administratoriui įmonės turto), įmonei buvo padaryta žala lygi 2010 metų balanse nurodytai turto vertei (CPK 178 straipsnis). Juo labiau, kad 2010 metais įmonė turėjo kreditorinių reikalavimų 64 535,16 Eur (222 827 Lt) sumai, tuo tarpu žala kreditoriams yra priteistina iš direktoriaus M. K. pagal kreditorių finansinius reikalavimus patvirtintus bankroto byloje, todėl priteisus žalą pagal 2010 metais turėtą balansinį turtą, neatėmus finansinių įsipareigojimų, būtų esmingai nukrypta nuo visiško nuostolių atlyginimo principo. Teismo vertinimu, priteisus 2010 metų balanse nurodytą turto vertę iš atsakovų, toks žalos dydis viršytų tikruosius nuostolius, ieškovė nepagrįstai praturtėtų atsakovų sąskaita ir būtų pažeistas teisingumo principas (CK 6.251 straipsnio 1 dalis).

43Dėl procesinių palūkanų

44Iš atsakovo M. K. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojant nuo priteistos sumos (35 613,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. birželio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Iš atsakovų M. K. ir D. P. P. solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojant nuo priteistos sumos (1 962,92 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. birželio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą; jeigu patenkinama ieškinio dalis, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

47Teismas pažymi, kad atsakovas D. P. P. viso proceso metu su ieškiniu visiškai nesutiko, tačiau neteikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad nėra pagrindo jo civilinei atsakomybei kilti, o atsakovas M. K. nevykdė savo įstatyminių procesinių pareigų, bylos nagrinėjimo metu neteikė atsiliepimo į ieškinį, neatvyko į teismo posėdžius. Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes dėl abiejų atsakovų netinkamo procesinio elgesio, ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteistinas iš abiejų atsakovų lygiomis dalimis (CK 1.5 straipsnio 1 dalis, CPK 93 straipsnis, 94 straipsnis).

48Ieškovė BUAB „Unifeksas“ prašo priteisti 350 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad ieškovė su advokatu V. I. 2016 m. rugsėjo 6 d. sudarė atstovavimo sutartį, 2016 m. rugsėjo 6 d. buvo išrašyta sąskaita už suteiktas teisines paslaugas (atstovavimą byloje ir susipažinimą su bylos medžiaga), kuri 2016 m. rugsėjo 13 d. buvo apmokėta (b. l. 78, 114–115).

49Ieškovė byloje prašė priteisti 112 328,14 Eur, teismas iš viso sprendimu priteisė 37 576,34 Eur, t. y. ieškinį tenkino 33,50 procentų (37 576,34 Eur × 100 procentų / 112 328,14 Eur), todėl ieškovė turi teisę į 117,25 Eur (350 Eur × 33,50 procentų / 100 procentų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Teismas, įvertinęs tai, kad priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra nedidelė, neviršija Rekomendacijose numatytų dydžių, todėl ieškovės naudai priteisia iš kiekvieno atsakovo po 58,63 Eur (117,25 Eur : 2) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

50Ieškovė, paduodama ieškinį, buvo atleista nuo žyminio mokesčio, todėl ieškinį patenkinus iš dalies (37 576,34 Eur) iš atsakovų valstybei, remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 96 straipsnio 1 dalimi, priteistinas žyminis mokestis, nuo patenkintos reikalavimo dalies, t. y. 1040 Eur, todėl teismas priteisia iš kiekvieno atsakovo M. K. ir D. P. P. po 520 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Valstybė už procesinių dokumentų įteikimą patyrė 8,24 Eur išlaidas, todėl jų atlyginimas valstybei lygiomis dalimis po 4,12 Eur priteistinas iš atsakovų M. K. ir D. P. P., iš viso iš kiekvieno atsakovo valstybės naudai priteistina po 524,12 Eur (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

51Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu, 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

52Ieškinį tenkinti iš dalies.

53Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Unifeksas“, kodas ( - ), atstovaujamai bankroto administratoriaus G. A., iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) 35 613,42 Eur (trisdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus trylika eurų 42 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos (35 613,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. birželio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

54Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Unifeksas“, kodas ( - ), atstovaujamai bankroto administratoriaus G. A., solidariai iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) ir atsakovo D. P. P., a. k. ( - ) 1 962,92 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt du eurus 92 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos (1 962,92 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. birželio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

55Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Unifeksas“, kodas ( - ), atstovaujamai bankroto administratoriaus G. A., iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) ir atsakovo D. P. P., a. k. ( - ) po 58,63 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 63 ct) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

56Priteisti iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) ir atsakovo D. P. P., a. k. ( - ) po 524,12 Eur (penkis šimtus dvidešimt keturis eurus 12 ct) išlaidų valstybei, sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas ( - ), biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovės BUAB „Unifeksas“ bankroto administratorius G. A. 2016 m.... 4. Atsakovas D. P. P. 2016 m. liepos 1 d. atsiliepimu į ieškinį (b. l. 50) ir... 5. Atsakovas M. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Kauno apygardos teismas... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 7. Ieškovė UAB „Unifeksas“, atstovaujama bankroto administratoriaus G. A.,... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad abu šie žalos... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 10. Kauno apygardos teismas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 11. Dėl atsakovo M. K. civilinės atsakomybės... 12. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37... 13. Teismas pažymi, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą... 14. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 15. Teismas nustatė, kad atsakovas M. K. buvo ieškovės BUAB „Unifeksas“... 16. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovas M.... 17. Teismas laiko, kad atsakovo M. K. neteisėti veiksmai neperduodant bankroto... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai įmonė nebegali... 19. Teismas nustatęs, kad už dokumentų ir turto neperdavimą bankroto... 20. Dėl atsakovo D. P. P. civilinės atsakomybės... 21. Teismas pažymi, kad pareiga perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą... 22. Byloje nustatyta, kad BUAB „Unifeksas“ valdyba nebuvo sudaryta. Vienasmeniu... 23. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą tik... 24. Ieškovės BUAB „Unifeksas“ teigimu, įmonė jau 2009 metais buvo nemoki,... 25. D. P. P. teigimu, jis buvo nurodęs 2011 metais įmonės vadovui atsakovui M.... 26. Teismas pažymi, kad ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog jeigu įmonė... 27. Teismas pažymi ir tai, kad pagal kasacinio teismo praktiką sprendžiant, ar... 28. Teismas iš bankroto administratoriaus pateikto balanso už ataskaitinį... 29. Pažymėtina, kad teismas tiek 2016 m. rugsėjo 16 d., tiek 2016 m. lapkričio... 30. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad tiek atsakovas M.... 31. Teismas sprendžia, kad byloje nustačius, jog tik atsakovas M. K. pažeidė... 32. Teismų praktikoje išaiškinta, kad vertinant padarytą žalos dydį ir... 33. Teismas pažymi, kad žalos dydis kiekvienoje byloje apskaičiuojamas... 34. 37 576,34 Eur. Teismas, atsižvelgdamas į aptartą teismų praktiką,... 35. Pažymėtina, kad solidariosios deliktinės atsakomybės alternatyviųjų... 36. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad akcininko ir vadovo... 37. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju susidarė individuali situacija,... 38. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 2010 metų balanse nurodytą turto vertę... 39. Ieškovė BUAB „Unifeksas“ prašo priteisti 112 328,14 Eur žalą, kurią... 40. Teismas pažymi, kad įmonei padaryta žala turi būti atlyginta visiškai (CK... 41. Teismas pažymi, kad šioje byloje įmonei ir kartu kreditoriams padaryta... 42. Teismas pažymi, kad byloje ne tik, kad nėra įrodymų, kurie patvirtintų... 43. Dėl procesinių palūkanų... 44. Iš atsakovo M. K. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos,... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 47. Teismas pažymi, kad atsakovas D. P. P. viso proceso metu su ieškiniu... 48. Ieškovė BUAB „Unifeksas“ prašo priteisti 350 Eur išlaidų advokato... 49. Ieškovė byloje prašė priteisti 112 328,14 Eur, teismas iš viso sprendimu... 50. Ieškovė, paduodama ieškinį, buvo atleista nuo žyminio mokesčio, todėl... 51. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 52. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 53. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 54. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 55. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 56. Priteisti iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) ir atsakovo D. P. P., a. k. ( - ) po... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...