Byla 2A-574-527/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Rumbelė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9316-475/2013 pagal ieškovės UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovei UAB „Rumbelė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 6 043,61 Lt negrąžintos skolos, 475,56 Lt palūkanų, 1 087,87 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 114 Lt žyminio mokesčio ir 726 Lt už advokato teisines paslaugas.

4Kauno apylinkės teismas 2013-04-15 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį patenkino (b. l. 34–35).

5Atsakovė dėl preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus (b. l. 45–47), kuriuose nurodė, kad 2011-08-30 Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155 5.3 punktu atsakovė (nuomininkas) įsipareigojo laiku nesumokėjusi nuomos mokesčio ar kitų pagal sutartį mokėtinų sumų už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 0,1 % dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 475,56 Lt įstatymines palūkanas yra nepagrįstas ir atmestinas. Inventoriaus nuomos sutartyje Nr. RG-N-155 nustatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną sudaro 36,6 proc. metinių palūkanų (366 d. x 0,1 %), kurie laikytini aiškiai per dideliais CK 6.73 straipsnio ir CK 6.258 straipsnio prasme ir turėtų būti mažintini. Be to, atsakovė yra įvykdžiusi dalį prievolės. Atsakovė prašė delspinigius sumažinti nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,02 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 1 087,85 Lt dydžio delspinigius mažinti iki 217,57 Lt sumos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013-11-11 galutiniu sprendimu (b. l. 84–87) Kauno apylinkės teismo 2013-04-15 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-9316-475/2013 paliko nepakeistą; priteisė iš atsakovės ieškovei 6 043,61 Lt skolos, 475,56 Lt palūkanų, 1 087,85 Lt delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7 607,02 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 114 Lt žyminio mokesčio, 726 Lt išlaidų už ieškinio parengimą, 130 Lt kitų išlaidų bei priteisė iš atsakovės valstybei 39 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas nustatė, kad UAB „RG Consulting“ ir UAB „Rumbelė“ 2011-08-30 sudarė Inventoriaus nuomos sutartį Nr. RG-N-155, kuria susitarė dėl aliuminio bokštelių bei žirklinių keltuvų nuomos, atsiskaitymo tvarkos ir kt. (b. l. 8–10). Atsakovė netinkamai vykdė sutarties sąlygas ir liko skolinga UAB „RG Consulting“ 6 324,33 Lt pagal PVM sąskaitas faktūras Serija RG-N Nr. 01173, Nr. 01312, Nr. 01338, Nr. 01455 (b. l. 11–17). 2012-04-26 UAB „RG Consulting“ ir UAB „REIKALAVIMAS.LT“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 048 ir jos Priedą Nr. 5, kurių pagrindu UAB „RG Consulting“ perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, delspinigius, palūkanas, baudas ir kitus mokėjimus iš atsakovės, o ieškovė įgijo skolos reikalavimo teisę į 6 324,33 Lt sumą, delspinigius, palūkanas ir kitus mokėjimus (b. l. 6–7). 2012-06-25 ieškovė įteikė atsakovės vadovui 2012-05-10 Pranešimą reikalavimą, kuriame informavo apie reikalavimo perleidimą ir nurodė, jog atsakovei neapmokėjus įsiskolinimo ieškovės naudai, ieškovė kreipsis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovės (b. l. 19, 23–24). Atsakovė skolą padengė tik iš dalies, t. y. 2012-01-17 sumokėjo 280,72 Lt (b. l. 18), ir liko skolinga ieškovei pagal 2012-04-26 Reikalavimo perleidimo sutartį 6 043,61 Lt skolos, kurios atsakovė neginčijo.

9Teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 475,56 Lt įstatymines palūkanas yra pagrįstas, vadovavosi CK 6.261 straipsniu ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas sprendė, kad 2011-08-30 Inventoriaus nuomos sutartimi Nr. RG-N-155 nustatytos netesybos – 0,1 % dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos, neatleidžia atsakovės nuo pareigos sumokėti CK nustatytas palūkanas už termino įvykdyti prievolę praleidimą, t. y. atlyginti ieškovės patirtus minimalius nuostolius. Teismas netenkino atsakovės prašymo sumažinti 1 087,85 Lt delspinigius iki 217,57 Lt sumos. Teismas sprendė, kad atsakovė, pasirašydama Inventoriaus nuomos sutartį Nr. RG-N-155, kurioje buvo susitarta nustatyti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos nesumokėtos sumos, turėjo žinoti, kokios apimties įsipareigojimus prisiima. Atsakovė su sutarties sąlygomis sutiko be išlygų. Atsakovė, būdama komercinių santykių dalyve, laisva valia prisiėmė sutartinius įsipareigojimus dėl netesybų dydžio. Be to, atsakovė visos skolos už nuomos paslaugas nesumokėjo nuo 2011 metų, 2012-01-17 padengė tik nedidelę dalį skolos, t. y. 280,72 Lt, todėl padengtos skolos dydį teismas laikė nereikšmingu sprendžiant klausimą dėl delspinigių dydžio sumažinimo. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo sumažinti Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155 5.3 p. nustatytą delspinigių dydį.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 99–101) prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2013-11-11 galutinį sprendimą, ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovės 6 043,61 Lt skolos, 217,57 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6 261,18 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui apskaičiuotas bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai, kitą ieškinio dalį atmesti.

12Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu dalyje dėl priteistų 475,56 Lt įstatyminių palūkanų ir 1 087,85 Lt delspinigių, nes teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, kas sąlygojo neteisingo ir neteisėto sprendimo iš dalies priėmimą.

13Ieškovė, remdamasi CK 6.261 straipsnio ir 6.210 straipsnio nuostatomis, prašė teismo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas, iš viso 475,56 Lt. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl paties fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 str. 2 dalis, 6.261 str.). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). 2011-08-30 Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155 5.3 punkte nustatyta, kad atsakovė (nuomininkas) laiku nesumokėjusi nuomos mokesčio ar kitų pagal sutartį mokėtinų sumų, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,1 % dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos. Tokiu būdu Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155 šalys buvo susitariusios ir numačiusios kitokias prievolės nevykdymo pasekmes, todėl teismas padarė materialinės teisės normos taikymo klaidą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir šis pažeidimas turėjo lemiamos įtakos neteisėto sprendimo priėmimui ir neteisingam šalių ginčo išsprendimui.

142011-08-30 Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155 5.3 punkte nustatyta, kad atsakovė, (nuomininkas) laiku nesumokėjusi nuomos mokesčio ar kitų pagal sutartį mokėtinų sumų, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,1 % dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos. Teismas gali sumažinti netesybas tiek savo nuožiūra ex officio, tiek šalies prašymu. Netesybos (delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009) išaiškinta, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti ir spręsdamas iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, kurie reikalauja, kad priteistinos netesybos turi būti protingos bei įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Teismas turi teisę ir pareigą pagal CK 6.73 straipsnį kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006, 2006-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006 ir t.).

15Nagrinėjamu atveju Inventoriaus nuomos sutartyje Nr. RG-N-155 nustatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną sudaro 36,6 proc. metinių palūkanų (366 d. x 0,1 %). Susiklosčiusioje teismų praktikoje pripažįstama, kad tokio dydžio netesybos visuomet laikytinos aiškiai per didelėmis CK 6.73 ir 6.258 straipsnių prasme, todėl turėtų būti mažintinos. Be to, atsakovė yra įvykdžiusi dalį prievolės.

16Ieškovės reikalaujami delspinigiai turėtų būti mažintini nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,02 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, todėl 1 087,85 Lt dydžio delspinigiai mažintini iki 217,57 Lt sumos, laikant, kad tokio dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja ieškovei dėl laiku neįvykdytos sutartinės prievolės patirtus nuostolius ir neleidžia ieškovei piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013-11-11 galutinį sprendimą palikti nepakeistą, skirti atsakovei 10 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (b. l. 107–110). Ieškovė nurodo, kad ji turi teisę reikalauti iš atsakovės tiek 475,56 Lt palūkanų, tiek 1 087,85 Lt netesybų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Sutartimi nustatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai neatleidžia atsakovės nuo pareigos sumokėti CK numatytas palūkanas už termino įvykdyti prievolę praleidimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad „šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Sutartinės netesybos jau sutarties sudarymo metu apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o kai konstatuojamas prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktas, suteikia teisę jas gauti, neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio. <...> Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-36712006; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, kt.). Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.). Atsakovė piktybiškai vengė sumokėti skolą net nuo 2011 m. ir neatlygintinai daugiau nei du metus naudojosi pirminiam kreditoriui, vėliau ieškovei priklausančiais pinigais, kurie atsižvelgiant į infliaciją ir kitus ekonominius rodiklius nuvertėjo, bei į tai, kad atsakovei neatsiskaitant su pirminiu kreditoriumi pastarasis buvo priverstas perduoti skolą ieškovei, ieškovė pagrįstai prašo priteisti iš atsakovės palūkanas ir sutartyje numatyto dydžio delspinigius kaip savo patirtų nuostolių atlyginimą. Siekdama išieškoti šią skolą, ieškovė patyrė daug dokumentų rengimo, siuntimo, kontaktų su atsakove išlaidų, be to, atsakovė slapstėsi nuo ieškovės ir nepriėmė laiškų. Apeliaciniu skundu skųsdama tik sprendimo dalį dėl palūkanų ir delspinigių, atsakovė nesumoka skolos dalies, kurią pripažįsta, ir tokiu būdu toliau didina ieškovės nuostolius, delsia vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Visa tai sudaro ieškovės pinigines ir laiko sąnaudas, kurios apima reikalaujamas palūkanas ir delspinigius, todėl nėra jokio pagrindo mažinti šalių susitarimu Sutartyje nustatytą delspinigių dydį ir nepriteisti įstatyme numatytų palūkanų, nes faktiškai ieškovės patirtos išlaidos viršija nustatytus minimalius nuostolius. Be to, ieškovė ieškiniu prašė priteisti delspinigius tik už laikotarpį nuo 2012-10-11 iki 2013-04-08, o palūkanos apskaičiuotos ir už laikotarpį nuo 2011-12-03 iki 2012-10-10, todėl jeigu nebūtų priteista palūkanų ieškovės naudai, jos nuostoliai laikotarpiu nuo 2011-12-03 iki 2012-10-10 būtų visiškai neatlyginti.

18Atsakovės apeliacinis skundas yra tapatus jos šioje civilinėje byloje pateiktiems prieštaravimams, o visos apeliaciniame skunde išdėstytos aplinkybės buvo tinkamai ištirtos ir įvertinos pirmosios instancijos teisme, todėl apeliacinio skundo pateikimas yra akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir siekimas išvengti skolos mokėjimo arba kuo ilgiau užtęsti atsiskaitymą su kreditoriumi. Todėl atsakovei turi būti skirta 10 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos priteisiant ieškovei.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

22Dėl kompensuojamųjų palūkanų

23Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl priteistų 475,56 Lt įstatyminių palūkanų ir 1 087,85 Lt delspinigių, prašo sprendimą pakeisti, sumažinant priteistų delspinigių dydį iki 217,57 Lt bei priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6 261,18 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui apskaičiuotas bylinėjimosi išlaidas ieškovės naudai.

24Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 475,56 Lt įstatymines palūkanas yra pagrįstas, vadovavosi CK 6.261 straipsniu ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Taigi pirmosios instancijos teismas iš atsakovės priteisė kompensuojamąsias įstatymines palūkanas už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kaip matyti iš 2011-08-30 Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155, šalys sutarė ir dėl netesybų – 0,1 % dydžio delspinigių nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nagrinėjamuoju atveju ieškovė už piniginės prievolės neįvykdymą laiku prašė priteisti ir Sutartyje numatytas netesybas, ir įstatymines kompensuojamąsias palūkanas.

25Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria dėl netesybų, tai sprendžiant klausimą ir dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją.

26Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovei reikalaujant priteisti iš atsakovės ir įstatymines kompensuojamąsias 475,56 Lt palūkanas, ir 1 087,85 Lt delspinigius, palūkanos įskaitytinos į sutartinius delspinigius, kurie yra didesni, ir iš atsakovės už prievolės įvykdymo termino praleidimą priteistini tik delspinigiai.

27Dėl delspinigių dydžio mažinimo

28Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Delspinigiai yra viena iš netesybų rūšių.

29Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Nors šis konsensualizmo principas yra vienas fundamentalių principų komerciniams santykiams reguliuoti, tam tikrais atvejais, esant pakankamam pagrindui – apsaugoti silpnesnės šalies, visuomenės, kreditoriaus interesą, viešąją tvarką ir kt., valstybė gali kištis į šalių sutartinius santykius ir nustatyti tam tikrus apribojimus.

30CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas vienas iš sutarties laisvės principo ribojimo pagrindų, jeigu netesybos aiškiai per didelės. Tais atvejais, kai jos yra neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia kitos šalies interesus, teismas gali netesybas sumažinti iki protingos sumos, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Įstatymas detaliai nereglamentuoja, kokios netesybos yra laikomos nepagrįstai per didelėmis ir kokia galima protinga netesybų suma už vienos ar kitos prievolės nevykdymą. Taigi teisėjų kolegija pažymi, kad netesybų dydis yra vertinamoji kategorija, kiekvienoje byloje nustatoma individualiai atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, įvertinus tikruosius šalių ketinimus sutarties sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2013).

31Sutiktina su ieškove, kad nagrinėjamuoju atveju nėra pagrindo mažinti priteistų delspinigių. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pripažįsta skolą, tačiau iki šiol jos nėra sumokėjusi, atsakovė 2012-01-17 padengė tik nedidelę dalį skolos, t. y. 280,72 Lt, nuo 2011 m. neatlygintinai daugiau nei du metus naudojasi pirminiam kreditoriui (vėliau – ieškovei) priklausančiais pinigais, kurie atsižvelgiant į infliaciją ir kitus ekonominius rodiklius nuvertėjo, bei į tai, kad atsakovei neatsiskaitant su pirminiu kreditoriumi pastarasis buvo priverstas perduoti skolą ieškovei. Siekdama išieškoti šią skolą, ieškovė patyrė dokumentų rengimo, siuntimo, kontaktų su atsakove išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė visiškai teisingą išvadą, jog nagrinėjamoje situacijoje nėra pagrindo sumažinti Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155 5.3 p. nustatytą delspinigių dydį.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

33Pirmosios instancijos teismas, visiškai patenkinęs ieškinį, priteisė iš atsakovės ieškovei 114 Lt žyminio mokesčio (b. l. 31), 726 Lt išlaidų už ieškinio parengimą (b. l. 28), 130 Lt kelionės išlaidų bei priteisė iš atsakovės valstybei 39 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Be to, už apeliacinį skundą atsakovė sumokėjo 77 Lt žyminio mokesčio (b. l. 102). Kadangi mokėtinas žyminis mokestis byloje, išnagrinėtoje dokumentinio proceso tvarka, ginčijamai sumai esant 1 345,84 Lt, turėjo būti tik 29 Lt, atsakovei 48 Lt žyminio mokesčio grąžintina (CPK 87 str. 1 d. 1 p., 5 d.).

34Iš dalies tenkinus apeliacinį skundą, ieškovės ieškinys buvo patenkintas 94 proc. (7 131,46 x 100 / 7 607,02), todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 107,16 Lt žyminio mokesčio, 682,44 Lt išlaidų už ieškinio parengimą ir 122,2 Lt kelionės išlaidų, viso 911,8 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovės valstybei priteistina 37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

35Kadangi atsakovei grąžintina 48 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, padarius įskaitymą su 37 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, atsakovei grąžintina tik 11 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Kauno apylinkės teismo 2013-11-11 galutinis sprendimas keistinas, pakeičiant Kauno apylinkės teismo 2013-04-15 priimtą preliminarų sprendimą ir nepriteisiant iš atsakovės ieškovei 475,56 Lt palūkanų bei iki 911,8 Lt sumažinant priteistas bylinėjimosi išlaidas, be to, grąžinant atsakovei 11 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 330 str.).

37Be to, apeliacinės instancijos teisme iš dalies patenkinus atsakovės apeliacinį skundą, kas sudaro 35,34 proc. (475,56 x 100 / 1 345,84), iš ieškovės atsakovei priteistina 10,25 Lt ((29 x 35,34 / 100) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

38Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

39apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

40Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. galutinį sprendimą dalyje pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

41,,Kauno apylinkės teismo 2013-04-15 priimtą preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-9316-475/2013 pakeisti.

42Priteisti iš atsakovės UAB „Rumbelė“ (juridinio asmens kodas 125201332, Vytauto g. 85A, Palanga) ieškovei UAB REIKALAVIMAS.LT (juridinio asmens kodas 302642184, Vytenio g. 42A, Vilnius) 6 043,61 Lt (šešis tūkstančius keturiasdešimt tris litus, 61 ct) skolos, 1 087,85 Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt septynis litus ir 85 centus) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7 131,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-04-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 911,8 Lt bylinėjimosi išlaidų.“

43Grąžinti atsakovei UAB „Rumbelė“ (juridinio asmens kodas 125201332, Vytauto g. 85A, Palanga) 11 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

44Priteisti iš ieškovės UAB REIKALAVIMAS.LT (juridinio asmens kodas 302642184, Vytenio g. 42A, Vilnius) atsakovei UAB „Rumbelė“ (juridinio asmens kodas 125201332, Vytauto g. 85A, Palanga) 10,25 Lt ((29 x 35,34 / 100) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka priteisti iš... 4. Kauno apylinkės teismas 2013-04-15 preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį... 5. Atsakovė dėl preliminaraus sprendimo pateikė prieštaravimus (b. l.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013-11-11 galutiniu sprendimu (b. l. 84–87) Kauno... 8. Teismas nustatė, kad UAB „RG Consulting“ ir UAB „Rumbelė“ 2011-08-30... 9. Teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 475,56... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 99–101) prašo pakeisti Kauno apylinkės... 12. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu dalyje dėl priteistų 475,56 Lt... 13. Ieškovė, remdamasi CK 6.261 straipsnio ir 6.210 straipsnio nuostatomis,... 14. 2011-08-30 Inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-155 5.3 punkte nustatyta, kad... 15. Nagrinėjamu atveju Inventoriaus nuomos sutartyje Nr. RG-N-155 nustatyti 0,1... 16. Ieškovės reikalaujami delspinigiai turėtų būti mažintini nuo 0,1 proc.... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 18. Atsakovės apeliacinis skundas yra tapatus jos šioje civilinėje byloje... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Dėl kompensuojamųjų palūkanų... 23. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl... 24. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti... 25. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų... 26. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovei reikalaujant... 27. Dėl delspinigių dydžio mažinimo... 28. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 29. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra... 30. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas vienas... 31. Sutiktina su ieškove, kad nagrinėjamuoju atveju nėra pagrindo mažinti... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 33. Pirmosios instancijos teismas, visiškai patenkinęs ieškinį, priteisė iš... 34. Iš dalies tenkinus apeliacinį skundą, ieškovės ieškinys buvo patenkintas... 35. Kadangi atsakovei grąžintina 48 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Kauno apylinkės teismo 2013-11-11... 37. Be to, apeliacinės instancijos teisme iš dalies patenkinus atsakovės... 38. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 40. Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 11 d. galutinį sprendimą dalyje... 41. ,,Kauno apylinkės teismo 2013-04-15 priimtą preliminarų sprendimą... 42. Priteisti iš atsakovės UAB „Rumbelė“ (juridinio asmens kodas 125201332,... 43. Grąžinti atsakovei UAB „Rumbelė“ (juridinio asmens kodas 125201332,... 44. Priteisti iš ieškovės UAB REIKALAVIMAS.LT (juridinio asmens kodas 302642184,...