Byla 2K-555/2012
Dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nuosprendžio ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 6 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Vytauto Piesliako, Armano Abramavičiaus ir pranešėjo Viktoro Aiduko,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. B. kasacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nuosprendžio ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 6 d. nutarties.

3Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nuosprendžiu J. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 281 straipsnio 5 dalį laisvės atėmimu trejiems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be pataisos inspekcijos sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms bei per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti nukentėjusiesiems nusikaltimu padarytą turtinę žalą. J. B. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės vairuoti kelių transporto priemones atėmimas vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

4Iš nuteistojo J. B. priteista: nukentėjusiajai D. L. 2000 Lt proceso (advokato) išlaidoms atlyginti, 19 568,4 Lt neturtinei žalai atlyginti, likusi civilinio ieškinio dalis neturtinei žalai atlyginti atmesta; nukentėjusiajai B. S. 2000 Lt proceso (advokato) išlaidoms atlyginti, 15 568,40 Lt neturtinei žalai atlyginti, likusi civilinio ieškinio dalis atmesta; nukentėjusiajai R. K. 2000 Lt proceso (advokato) išlaidoms atlyginti, 19 568,40 Lt neturtinei žalai atlyginti, likusi civilinio ieškinio dalis atmesta; nukentėjusiajai I. A. 24 568,40 Lt neturtinei žalai atlyginti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 151 straipsnio 6 dalimi, laikinai apribota J. B. nuosavybės teisė į jam priklausantį turtą – transporto priemones: „Porsche 924“ (valst. Nr. ( - )) , „Audi A6 Avant“ (valst. Nr. ( - )), „Audi A8“ (valst. Nr. ( - )), „Fiat Lancia“ (valst. Nr. ( - )), „BMW 525“ (valst. Nr. ( - )), „Ford Scorpio“ (valst. Nr. ( - )), „Audi 100“ (valst. Nr. ( - )), iki visiško neturtinės žalos atlyginimo R. K., B. S., I. A. ir D. L..

5Iš UADB „Industrijos garantas“ priteista: nukentėjusiajai D. L. 431,60 Lt (kuro ir vaistų išlaidoms) ir 340,59 Lt turtinei žalai atlyginti, o likusi civilinio ieškinio dalis (dėl dantų protezavimo) palikta nenagrinėta, paliekant nukentėjusiajai teisę į ieškinio patenkinimą civilinio proceso tvarka po dantų protezavimo; nukentėjusiajai B. S. 431,60 Lt neturtinei žalai atlyginti, civilinis ieškinys turtinei žalai (6000 Lt) atlyginti paliktas nenagrinėtas, paliekant nukentėjusiajai teisę į ieškinio patenkinimą civilinio proceso tvarka; nukentėjusiajai R. K. 431,60 Lt neturtinei žalai atlyginti, civilinis ieškinys turtinei žalai (17341 Lt) atlyginti paliktas nenagrinėtas, paliekant teisę į ieškinio patenkinimą civilinio proceso tvarka; nukentėjusiajai I. A. 431,60 Lt neturtinei žalai atlyginti; Valstybinei ligonių kasai prie SAM 9022,26 Lt nukentėjusiesiems D. L., E. J. ir Č. B. suteiktoms sveikatos priežiūros paslaugoms atlyginti.

6Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi Telšių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro, nukentėjusiųjų B. S., I. A., R. K. ir D. L. bei nuteistojo J. B. apeliaciniai skundai tenkinti iš dalies, pakeistas Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nuosprendis ir nuteistajam J. B. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – draudimo vairuoti kelių transporto priemones – taikymo terminas padidintas iki dvejų metų; panaikintas J. B. paskirtas įpareigojimas per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį atlyginti nukentėjusiesiems turtinę žalą; pašalinta iš skundžiamo nuosprendžio nustatomosios dalies aplinkybė, kad J. B. važiavo ,,priešpriešine eismo juosta, kuri atskirta ištisine ženklinimo linija, draudžiančia tame kelio ruože lenkimo manevrą <...> pažeisdamas KET 2 priede 1.1.1 punkte nurodytus reikalavimus“.

7Iš nuteistojo J. B. priteista nukentėjusiosioms B. S. ir D. L. po 500 Lt advokato išlaidoms apeliaciniame procese atlyginti ir valstybei 725,72 Lt proceso išlaidoms atlyginti; nukentėjusiajai I.A. nustatytą 24 568,40 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti iš nuteistojo J. B. priteista paveldėtojai R. K..

8Iš UADB ,,Industrijos garantas“ priteista: nukentėjusiajai B. S. 5244,50 Lt turtinei žalai atlyginti ir likusi civilinio ieškinio dalis turtinei žalai atlyginti atmesta; nukentėjusiajai R. K. 8730,51 Lt turtinei žalai atlyginti ir likusi civilinio ieškinio dalis turtinei žalai atlyginti atmesta; nukentėjusiajai I. A. nustatytą 431,60 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti priteisti paveldėtojai R. K..

9Nuosprendžio rezoliucinė dalis dėl nukentėjusiajai D. L. padarytos žalos priteisimo patikslinta ir ši dalis išdėstyta taip: nukentėjusiajai D. L. iš UADB „Industrijos garantas“ priteista 431,60 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 340,59 Lt turtinei žalai (vaistams ir kurui) atlyginti, iš nuteistojo J. B. priteista 19 568,40 Lt neturtinei žalai atlyginti, o likusi D. L. civilinio ieškinio dalis atmesta. Ištaisyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje neteisingai nurodyta nukentėjusiosios pavardė – ,,D. L.“, nurodant, kad nukentėjusioji ir civilinė ieškovė yra D. L.. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Aiduko pranešimą ir susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga,

Nustatė

11J. B. nuteistas už tai, kad 2007 m. rugpjūčio 25 d., apie 16.40 val., ( - ), vairuodamas automobilį „Audi A8“ (valst. Nr. ( - )), nesilaikydamas visų būtinų atsargumo priemonių, kad nekeltų pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui, taip pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 53 punkte nurodytus reikalavimus, važiuodamas didesniu už leistiną maksimalų tame kelio ruože greičiu, pastebėjęs priekyje į jo eismo juostą įvažiuojantį automobilį „VW Golf“ (valst. Nr. ( - )), vairuojamą P.A., kuris pradėjo kairio posūkio manevrą, laiku nestabdė vairuojamo automobilio ir netekęs techninės galimybės stabdyti, susidūrė su „VW Golf“, taip pažeisdamas KET 180.2 ir 181 punktuose nurodytus reikalavimus, dėl to „VW Golf“ automobilio vairuotojas P. A. ir kartu važiavusi keleivė R. G. nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų mirė, o kartu važiavusiai kitai keleivei D. L. dėl patirtų sužalojimų buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata. Taip pat eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Audi A8“ keleiviai E. J. ir Č. B., kuriems dėl padarytų sužalojimų buvo nežymiai sutrikdyta jų sveikata.

12Kasaciniu skundu nuteistasis J. B. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nuosprendį bei Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 6 d. nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, nagrinėdami baudžiamąją bylą ir priimdami atitinkamus sprendimus, padarė esminius BPK pažeidimus, kurie sukliudė teismams visapusiškai išnagrinėti bylą ir priimti teisėtą bei pagrįstą nuosprendį. Kasatorius teigia, kad nusikalstamos veikos, numatytos BK 281 straipsnio 5 dalyje, jis nepadarė. Jo nuomone, teismai nesilaikė BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų bei pažeidė BPK 20 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas.

13Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teisme atlikus įrodymų tyrimą, t. y. iš naujo atlikus įvykio vietos apžiūrą, buvo gauti nauji ir iš esmės skirtingi nei ikiteisminio tyrimo ir pirmosios instancijos teismo nustatyti duomenys bei aplinkybės. Taip pat, atlikus naują teismo autotechninę ekspertizę, buvo pateikta kategoriška išvada, kad šioje byloje nagrinėjamoje eismo situacijoje automobilio „VW Golf“ vairuotojas P. A., ne sankryžoje sukdamas į kairę, tinkamai neįsitikino, jog manevras bus saugus, ir nedavė kelio jo automobilį lenkusiam automobiliui „Audi A8“, ir tai techniniu požiūriu buvo pagrindinė sąlyga šiam eismo įvykiui kilti. Apeliacinės instancijos teisme apklaustas ekspertas E. Grigelis patvirtino minėtas naujos teismo autotechninės ekspertizės išvadas, kurias dar patikrino ir joms pritarė Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertai. Kasatorius teigia, kad ši nauja ekspertizė patvirtino jo apeliaciniame skunde nurodytą faktinę aplinkybę, jog pagrindinė sąlyga nagrinėjamam eismo įvykiui kilti buvo automobilio „VW Golf“ (valst. Nr. ( - )) vairuotojo veiksmai, nes būtent jis pažeidė KET 153 punkto nuostatas.

14Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatomis, privalėjo motyvuotai nurodyti, dėl kokios priežasties naujos autotechninės ekspertizės išvadų nelaikė įrodymu, dėl ko šios išvados yra nepagrįstos ir kokiam įstatymui ar teisės aktui prieštarauja. Apeliacinės instancijos teismas tokių duomenų nenurodė ir tik deklaratyviai pažymėjo, kad priežastinis ryšys tarp eismo saugumo taisyklių pažeidimo ir kilusių padarinių yra BK 281 straipsnio 5 dalies numatyto nusikaltimo sudėties objektyvusis požymis, ir išvadą apie jo buvimą ar nebuvimą daro teismas, o ne ekspertai. Kasatorius mano, kad šiuo atveju teismo pareiga ir yra nustatyti, kurio vairuotojo veiksmai, t. y. BK 281 straipsnio 5 dalyje numatyto nusikaltimo objektyvusis požymis, buvo pagrindinė priežastis šiam eismo įvykiui kilti.

15Aptardamas apeliacinės instancijos teismo nutarties aprašomosios dalies argumentus dėl naujos ekspertizės išvadų ir eksperto E. Grigelio parodymų, kasatorius teigia, kad išvada dėl automobilio „VW Golf“ vairuotojo P. A. rodomo kairiojo posūkio signalo, yra nepagrįsta. Tokia išvada padaryta remiantis liudytojų A. M., V. K. ir K. B. nepatikimais parodymais. Minėti liudytojai teisme negalėjo nurodyti jokių kitų įvykio aplinkybių, išskyrus posūkio rodymą. Be to, jie yra susiję su nukentėjusiuoju. Tai, kad teismas nesivadovavo liudytojo A. P. parodymais apie įvykio aplinkybes, kasatoriaus nuomone, rodo apeliacinės instancijos teismo šališkumą.

16Be to, skundžiamoje nutartyje pašalinus iš apkaltinamojo nuosprendžio nustatomosios dalies aplinkybę, kad kasatorius važiavo „priešpriešine eismo įuosta, kuri atskirta ištisine ženklinimo linija, draudžiančia tame kelio ruože lenkimo manevrą <...> pažeisdamas KET 2 priede 1.1.1 punkte nurodytus reikalavimus“, objektyvusis nusikalstamos veikos požymis grindžiamas kasatoriaus neva padarytais KET 180.2 ir 181 punktų pažeidimais. Tačiau kasatorius teigia, kad šių KET pažeidimų nepadarė. Be to, tiek pirmosios instancijos nuosprendžiu, tiek ir apeliacinės instancijos nutartimi neginčytinai nustatyta, kad jis nevažiavo iš paskos automobiliui „VW Golf“ (valst. Nr. ( - )), kadangi gerokai anksčiau iki susidūrimo su šiuo automobiliu buvo išvažiavęs į priešpriešinio eismo juostą, nes prieš tai buvo aplenkęs kelis automobilius ir negrįžo į savo eismo juostą, o lenkė minėtą automobilį „VW Golf“ (valst. Nr. ( - )), įsitikinęs, kaip ir yra nurodyta KET 180.3 punkte, jog šiam automobiliui lenkti būtina juostos atkarpa yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais atvažiuojančioms transporto priemonėms. Šios aplinkybės yra nurodytos ir kasacine tvarka skundžiamoje nutartyje. Kasatorius, aptardamas įvykio metu galiojusius KET 180.2 ir 181 punktų reikalavimus, teigia, kad šiuos reikalavimus jis galėjo pažeisti tik važiuodamas automobiliui „VW Golf“ iš paskos, tačiau byloje yra neginčytinai nustatyta, jog kasatorius šiam automobiliui iš paskos nevažiavo.

17Atsiliepime į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Vida Ramanauskienė prašo atmesti nuteistojo J. B. kasacinį skundą. Šis skundas yra nepagrįstas ir jame nenurodyti duomenys, kurie leistų teigti, kad bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose buvo esmingai pažeistas BPK.

18Baudžiamojoje byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad, nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ar padaryti BPK 369 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimai. Kasaciniame skunde taip pat nėra nurodyta, kaip abiejų instancijų teismai esmingai pažeidė baudžiamojo proceso įstatymų reikalavimus, skunde tik nesutinkama su apeliacinės instancijos teismo nutartyje esančiu įrodymų vertinimu. Tai, kad kasatorius nesutinka su teismų padarytomis išvadomis, negali būti vertinama, kaip teismų padaryti pažeidimai. Prokurorė teigia, kad teismai išnagrinėjo bylą laikydamiesi BPK reikalavimų, teismų sprendimai pagrįstai teisminio nagrinėjimo metu išsamiai ištirtais įrodymais.

19Prokurorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pagal pateiktus apeliacinius skundus patikrino bylą, nutartyje labai išsamiai ir argumentuotai aptarė kiekvieną minėtuose skunduose nurodytą aplinkybę, pagrindė, kodėl ir kuriais bylos duomenimis remiasi savo sprendime, taip pat kuriuos įrodymus ir kodėl atmeta. Kasacine tvarka skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendyje teisingai pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju KET reikalavimus pažeidė abiejų automobilių vairuotojai, tačiau konstatavo, kad pagrindinė sąlyga eismo įvykiui kilti buvo J. B. padaryti KET pažeidimai. Kartu apeliacinės instancijos teismas pagrįstais pripažino nuteistojo J. B. apeliacinio skundo argumentus dėl pirmosios instancijos teismo klaidingai konstatuotų faktinių aplinkybių ir, vadovaudamasis BPK 328 straipsnio 3 punktu, pašalino iš kaltinimo formuluotę, kad J. B. eismo įvykio metu važiavo priešpriešine eismo juosta, kuri atskirta ištisine ženklinimo linija, draudžiančia tame kelio ruože lenkimo manevrą. Taip pat, kruopščiai ir išsamiai išanalizavęs įrodymus (nuteistojo parodymus, jo veiksmų dinamiką, eksperto E. Grigelio duotas išvadas ir paaiškinimus, įvykio vietoje buvusį kelio ženklinimą, liudytojų parodymus), apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šioje byloje nustatyta, jog J. B., aplenkęs liudytojo A. P. vairuojamą automobilį, trumpam buvo grįžęs į savo eismo juostą, vadinasi, susidūrimo su P. A. vairuojamu automobiliu ,,VW Golf“ metu ne tęsė, kaip tvirtino skunde apeliantas, o iš esmės pradėjo naują lenkimą, kuris pagal KET 181 punktą buvo draudžiamas, nes priekyje važiuojantis P. A. rodė kairįjį posūkio signalą ir buvo persirikiavęs posūkiui į kairę. Prokurorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nuteistasis, matydamas tokias aplinkybes ir situaciją, pasirinko elgesio variantą – atliko transporto priemonės lenkimą KET uždraustu atveju, viršijo leistiną greitį ir todėl jo neatsargūs veiksmai turi tiesioginį priežastinį ryšį su kilusiais negatyviais padariniais – dviejų žmonių žūtimi, nesunkiu ir nežymiu sveikatos sutrikdymu kitiems trims asmenims. Prokurorės nuomone, tai reiškia, jog J.B. P.A. vairuojamą automobilį lenkė ne kelio ruože, kuriame lenkimas draudžiamas, o kitą automobilį šį manevrą draudžiančiomis sąlygomis ir tokia teismo išvada nekeičia apkaltinamojo nuosprendžio esmės, nes bet kuriuo atveju yra nustatyta, kad J. B. lenkimo manevrą vykdė tada, kai lenkimas buvo draudžiamas, ir taip pažeidė KET 180.2 ir 181 punktų reikalavimus. Prokurorė atsiliepime teigia, kad apeliacinės instancijos teismas išsamiai patikrino pirmosios instancijos teismo nuosprendžio išvadų pagrįstumą, dar kartą įvertino įrodymus, nutartyje išdėstė įrodymus bei motyvus, paaiškinančius ir pagrindžiančius teismo sprendimą nuteistojo J. B. apeliacinį skundą atmesti. Apeliacinės instancijos teismo priimta nutartis teisėta ir pagrįsta. Teismas išnagrinėjo šią bylą laikydamasis bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrųjų nuostatų.

20Atsiliepime į kasacinį skundą nukentėjusioji R. K. prašo nuteistojo J. B. kasacinį skundą atmesti. Abiejų instancijų teismai išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino nusikalstamos veikos kaltės formą, nuteistojo asmenybę ir jo elgesį po nusikalstamos veikos padarymo bei priėmė teisingus sprendimus. Nukentėjusioji mano, kad nuteistasis tik siekia išvengti bausmės už padarytą nusikaltimą ir vengia atlyginti padarytą žalą.

21Atsiliepime į kasacinį skundą nukentėjusioji D. L. prašo nuteistojo J. B. kasacinį skundą atmesti. Nukentėjusioji atsiliepime teigia, kad abiejų instancijų teismai išsamiai išnagrinėjo šią baudžiamąją bylą ir priėmė teisingus sprendimus. Kartu nukentėjusioji pažymi, kad nuteistasis ir jo gynėjas šią bylą labai ilgą laiką vilkino, reikšdami įvairius nepagrįstus prašymus, ir taip trukdė teismų darbą. Nuteistasis nukentėjusiosios neatsiprašė ir neatlygino padarytos žalos, todėl ji mano, kad nuteistasis tik siekia išvengti bausmės už padarytą nusikaltimą ir vengia atlyginti padarytą žalą.

22Nuteistojo J. B. kasacinis skundas atmestinas.

23Dėl BK 281 straipsnio 5 dalies taikymo

24Kasatorius, prašydamas nutraukti baudžiamą bylą dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, teigia, kad teismai neteisingai nustatė priežastinį ryšį dėl eismo įvykio kilimo, ir, vertindami įrodymus, pažeidė BPK 20 straipsnio nuostatas. Šie kasatoriaus teiginiai nepagrįsti. Patikrinusi skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nusikaltimo, numatyto BK 281 straipsnio 5 dalyje, požymius teismai nustatė remdamiesi BPK 20 straipsnyje nustatytomis įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančiomis taisyklėmis. Visos esminės bylos aplinkybės, reikšmingos baudžiamosios atsakomybės taikymui, nustatytos nepadarant kasaciniame skunde nurodytų BPK pažeidimų.

25BK 281 straipsnio 5 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmens, vairavusio kelių transporto priemonę ir pažeidusio kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus. Priežastinis ryšys yra BK 281 straipsnio 5 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties būtinas objektyvusis požymis, jungiantis neteisėtą veiką su pavojingais padariniais ir nustatantis, kad būtent kaltininko padaryti KET pažeidimai dėsningai nulėmė nusikalstamą rezultatą.

26Teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai KET pažeidžia keli eismo dalyviai, kaltininko veika yra priežastiniu ryšiu susijusi su kilusiais padariniais, jeigu nustatoma, kad analogiškoje situacijoje jam laikantis KET, o kitam (kitiems) eismo dalyviui jas pažeidus, eismo įvykis, dėl kurio kilo BK 281 straipsnyje numatyti padariniai, neįvyktų (kasacinės nutartys Nr. 2K-593/2011, 2K-151/2011, 2K-402/2012 ir kt.). Tai reiškia, kad, esant abipusiam KET pažeidimui, teismai turi nustatyti kiekvieno iš padarytų pažeidimų reikšmę nusikalstamų padarinių atsiradimui.

27Šioje baudžiamojoje byloje Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akte Nr. 11Š-60(11) nustatyta, kad būtent J. B. veiksmai, t. y. kad jis, artėdamas link susidūrimo su automobiliu „VW Golf“ vietos (keliuko, vedančio į ( - )), važiavo priešpriešine eismo juosta kelio ruože, kuriame eismo juostas skiria ištisinė kelio ženklinimo linija 1.1, techniniu požiūriu buvo nepriimtini ir turėjo priežastinį ryšį su eismo įvykio kilimu. Be to, ekspertas konstatavo, kad būtent dėl nuteistojo elgesio – važiavimo didesniu nei leistinu 90 km/h greičiu, J. B. neteko ir techninės galimybės laiku stabdydamas vairuojamą automobilį „Audi A8“, išvengti susidūrimo su automobiliu „VW Golf“, ir tai techniniu požiūriu taip pat turėjo priežastinį ryšį su šio eismo įvykio kilimu. Nors šioje eismo situacijoje automobilio „VW Golf“ vairuotojas P. A. ne sankryžoje, prieš pradėdamas kairio posūkio manevrą, privalėjo tinkamai įsitikinti, kad manevras bus saugus ir duoti kelią jį lenkiančiam automobiliui „Audi A8“. Tačiau automobilio „Audi A8“ vairuotojas J. B. privalėjo važiuoti ne didesniu nei leistinu 90 km/h greičiu ištisine kelio ženklinimo linija pažymėtame kelio ruože dešiniau ištisinės ženklinimo linijos ir, automobiliui „VW Golf“ pradėjus važiuoti kairiojo posūkio kreive, stabdyti vairuojamą automobilį. Taigi eismo įvykį sukėlė J. B. padaryti KET 53, 180.2 ir 181 punktų reikalavimų pažeidimai, nes nuteistasis J. B. nukentėjusiojo P. A. vairuojamą automobilį lenkė tokį lenkimo manevrą draudžiančiomis sąlygomis.

28Priešingai nei nurodoma kasaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismas, kruopščiai ir išsamiai išanalizavęs įrodymus (nuteistojo parodymus, jo veiksmų dinamiką viso įvykio metu, eksperto E. Grigelio duotas išvadas ir paaiškinimus, įvykio vietoje buvusį kelio ženklinimą, liudytojų parodymus), pagrįstai konstatavo, kad šioje byloje nustatyta, jog J. B., aplenkęs liudytojo A. P. vairuojamą automobilį, trumpam buvo grįžęs į savo eismo juostą, ir šis veiksmas patvirtina, jog susidūrimo su P. A. vairuojamu automobiliu ,,VW Golf“ metu nuteistasis iš esmės pradėjo naują lenkimą, draudžiamą pagal KET 181 punkto reikalavimus, nes priekyje važiuojantis P. A. rodė kairįjį posūkio signalą ir buvo persirikiavęs posūkiui į kairę. Tačiau J. B., matydamas tokią situaciją, vis tiek atliko P. A. vairuojamos transporto priemonės lenkimą KET uždraustu atveju, viršijo leistiną greitį, ir todėl jo neatsargūs veiksmai turi tiesioginį priežastinį ryšį su kilusiais padariniais – dviejų žmonių žūtimi, nesunkiu ir nežymiu sveikatos sutrikdymu kitiems trims asmenims. Abiejų instancijų teismų išvados dėl priežastinio ryšio tarp J. B. padarytų KET pažeidimų ir eismo įvykiu pagrįstų išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymais buvo pripažinti tik BPK nustatyta tvarka gauti duomenys, patikrinti ir išnagrinėti teisme.

29Dėl BPK pažeidimų ir kasacinės instancijos teismo įgaliojimų ribų

30Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamosios bylos medžiagą, skundžiamą teismo nuosprendį bei apeliacinio skundo argumentus, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai realizavo BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, išsamiai ir nešališkai ištyrė bei tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė bylos aplinkybes atitinkančias išvadas, kad J.B. pažeidė KET 53, 180.2 ir 181 punktų reikalavimus ir padarė veiką, numatytą BK 281 straipsnio 5 dalyje, bei priėmė teisingą, bylos duomenimis pagrįstą nuosprendį. Priešingai nei teigia kasatorius, apeliacinės instancijos teismas patikrino šią bylą laikydamasis BPK 320 straipsnio nuostatų ir priėmė nutartį, kurioje išdėstė motyvuotas išvadas dėl paduoto apeliacinio skundo, paaiškinančias, kodėl skundas atmetamas. Apeliacinis skundas laikomas neišnagrinėtu nesant motyvuotų apeliacinės instancijos teismo išvadų bent dėl dalies esminių apeliacinio skundo argumentų. Apeliacinės instancijos teismas, atsakęs į esminius nuteistojo J. B. apeliacinio skundo argumentus dėl eismo įvykio priežastinio ryšio, šį apeliacinį skundą išnagrinėjo tinkamai.

31Kasatoriaus prieštaravimai dėl eismo įvykio ekspertizės, specialisto E. Grigelio išvadų ir paaiškinimų bei liudytojų A. M., V. K., K. B. parodymų susiję su įrodymų vertinimu ir nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas.

32Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), jeigu kasaciniame skunde nurodyta, kad teismai, nagrinėdami bylą, padarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų (BPK 369 straipsnio 3 dalis) arba netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 369 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad kasacinėje instancijoje tikrinama, ar, vertinant byloje surinktus įrodymus, nustatant bylos aplinkybes, nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ar pagal byloje nustatytas aplinkybes pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Ar teisingai įvertinti įrodymai ir nustatytos faktinės bylos aplinkybės, sprendžia apeliacinės instancijos teismas. Kasacinės instancijos teismas byloje surinktų įrodymų iš naujo nevertina, naujų įrodymų nerenka ir, kaip minėta, faktinių bylos aplinkybių nenustatinėja. Be to, pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais bei įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti teismo proceso dalyviai gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir išvadų, darytinų vertinant įrodymus. Dėl to proceso dalyvių tokių pasiūlymų atmetimas ar kitoks, negu kaip pageidauja nuteistasis ir (ar) jo gynėjas šioje byloje, jų vertinimas apeliacinės instancijos teisme savaime nėra baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, jeigu nuosprendis motyvuotas ir jame nėra prieštaravimų. Tuo tarpu kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šioje baudžiamojoje byloje esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų apeliacinės instancijos teismui nustatant faktines bylos aplinkybes bei vertinant įrodymus nenustatė. Dėl to minėti kasatoriaus argumentai turi būti paliekami nenagrinėti, nes pagal baudžiamojo proceso įstatymą negali būti kasacinio skundo dalykas ir yra už kasacinės instancijos teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribų.

33Dėl viso to, kas pirmiau pasakyta, kasacine tvarka skundžiamų nuosprendžių ir nutarties turinys neduoda pagrindo įžvelgti netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo ar esminių kasaciniame skunde nuodytų BPK pažeidimų, dėl kurių reikėtų šiuos teismų sprendimus naikinti ir baudžiamąją bylą nutraukti.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Nuteistojo J. B. kasacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 10 d. nuosprendžiu J. B.... 4. Iš nuteistojo J. B. priteista: nukentėjusiajai D. L. 2000 Lt proceso... 5. Iš UADB „Industrijos garantas“ priteista: nukentėjusiajai D. L. 431,60 Lt... 6. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Iš nuteistojo J. B. priteista nukentėjusiosioms B. S. ir D. L. po 500 Lt... 8. Iš UADB ,,Industrijos garantas“ priteista: nukentėjusiajai B. S. 5244,50 Lt... 9. Nuosprendžio rezoliucinė dalis dėl nukentėjusiajai D. L. padarytos žalos... 10. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Aiduko pranešimą ir... 11. J. B. nuteistas už tai, kad 2007 m. rugpjūčio 25 d., apie 16.40 val., ( - ),... 12. Kasaciniu skundu nuteistasis J. B. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės... 13. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teisme atlikus... 14. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis BPK 20... 15. Aptardamas apeliacinės instancijos teismo nutarties aprašomosios dalies... 16. Be to, skundžiamoje nutartyje pašalinus iš apkaltinamojo nuosprendžio... 17. Atsiliepime į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 18. Baudžiamojoje byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad, nagrinėjant... 19. Prokurorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pagal pateiktus... 20. Atsiliepime į kasacinį skundą nukentėjusioji R. K. prašo nuteistojo J. B.... 21. Atsiliepime į kasacinį skundą nukentėjusioji D. L. prašo nuteistojo J. B.... 22. Nuteistojo J. B. kasacinis skundas atmestinas.... 23. Dėl BK 281 straipsnio 5 dalies taikymo... 24. Kasatorius, prašydamas nutraukti baudžiamą bylą dėl netinkamai pritaikyto... 25. BK 281 straipsnio 5 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmens, vairavusio... 26. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai KET pažeidžia keli... 27. Šioje baudžiamojoje byloje Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės... 28. Priešingai nei nurodoma kasaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismas,... 29. Dėl BPK pažeidimų ir kasacinės instancijos teismo įgaliojimų ribų... 30. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamosios bylos... 31. Kasatoriaus prieštaravimai dėl eismo įvykio ekspertizės, specialisto E.... 32. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas priimtus... 33. Dėl viso to, kas pirmiau pasakyta, kasacine tvarka skundžiamų nuosprendžių... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 35. Nuteistojo J. B. kasacinį skundą atmesti....