Byla 2-1101/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės G. M. o ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Moderus“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Ieškovė G. M. kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Moderus“, nurodė, jog atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2009 m. lapkričio 5 d. sudarytą su ieškove darbo sutartį. Atsakovo skola ieškovei sudaro 847,21 Lt už 2008 m. gruodžio ir 2009 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesius neišmokėtą darbo užmokestį. Ieškovė kreipėsi į atsakovą su pretenzija, tačiau jai priklausantis darbo užmokestis nebuvo išmokėtas. Atsakovo administratoriumi prašė paskirti UAB ,,Valeksa“.

7Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais AB Ūkio bankas taip pat kreipėsi į teismą, nurodė, jog atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2007 m. gegužės 16 d. dvi kortelės sąskaitos sutartis ir 2007 m. liepos 16 d. kredito sutartį, viso skola bankui sudaro 3 783 650,05 Lt. Atsakovas su trečiuoju asmeniu nėra atsiskaitęs, todėl atsakovui keltina bankroto byla. Administratoriumi prašė paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“.

8Atsakovas UAB „Moderus“ nurodė, jog negali atsiskaityti su darbuotojais, tiekėjais ar kitais kreditoriais, yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Moderus“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog pagal 2009 m. balansą ir 2010 m. balansą, įmonės turtą sudarė 4 352 437 Lt, o iš pateikto kreditorių sąrašų matyti, jog pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 4 560 608 Lt. Atsižvelgdamas į šiuos duomenis teismas darė išvadą, kad UAB „Moderus“ yra nemoki, kadangi pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, atsakovas neturi pakankamai turto įsiskolinimams padengti, nėra pateikta jokių duomenų apie galimą tokios atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas, todėl UAB „Moderus“ keltina bankroto byla. Pasisakydamas dėl administratoriaus kandidatūros, teismas pažymėjo, sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt. Teismas, atsižvelgęs į siūlomų administratorių vykdomų bylų skaičių (UAB „Valeksa“ vykdo 54 bankroto procedūrą, UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ – 7 bankroto procedūras), į dirbančių administratorių skaičių, darbo krūvį tenkantį vienam administratoriui, sprendė, kad UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ bankroto administratorius yra mažiau užimtas, todėl galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti bankroto administravimo procedūras, todėl UAB „Moderus“ administratoriumi paskyrė UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovė G. M. prašo šią teismo nutartį panaikinti dalyje, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB ,,Valeksa“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Vien faktas, jog paskirtasis administratorius turi mažesnį darbo krūvį, negali būti lemiamas faktorius skiriant bankroto administratorių.
  2. Kadangi atsakovas – didelė įmonė, valdanti didelės vertės turtą, lemiami kriterijai skiriant administratorių turėtų būti patirtis ir kvalifikacija. Pažymėtina, kad paskirtasis administratorius neturi užbaigęs nė vienos bankroto bylos, tuo tarpu UAB ,,Valeksa“ yra užbaigęs net 196 bankroto bylas, be to, UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ dirba 4 administratoriai fiziniai asmenys, o UAB ,,Valeksa“ – 14 fizinių bankroto administratorių.
  3. Paskirtasis administratorius įregistruotas Kaune, tuo tarpu turtas, kurį reikia administruoti – Vilniuje. UAB ,,Valeksa“ buveinė registruota Vilniuje, todėl sumažėtų administravimo išlaidos, šios įmonės paskyrimas administratoriumi labiau atitiktų ekonomiškumo ir proceso koncentracijos principus.
  4. Paskirtasis administratorius gali būti nešališkas, nes jį pasiūlęs AB Ūkio bankas, kuris yra didžiausias atsakovo kreditorius, darbiniais santykiais buvo susijęs su UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ direktoriumi I. J. .

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB Ūkio bankas prašo skundo netenkinti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė nepateikia jokių duomenų, kuriais remiantis būtų grindžiamas paskirtojo administratoriaus nešališkumas. Priešingai, apeliantė dirbo atsakovo buhaltere ir gali siekti, kad bankroto proceso metu būtų nuslėpti sudaryti sandoriai, pažeidžiantys atsakovo kreditorių interesus.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

18Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nenustato, kad kuris nors iš kriterijų būtų svarbiausias. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Gali būti vertinama ir tai, ar administruotina įmonė ir kandidatas šią įmonę administruoti yra tame pačiame regione bei bet koks kitas kriterijus, kuris, teismo vertinimu, leidžia pagrįstai prioritetą suteikti konkretiems kandidatams. Tačiau nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl nėra pagrindo kurį nors iš atskirajame skunde nurodytų administratoriaus parinkimo kriterijų (užimtumo, buveinės vietos, patirties) pripažinti lemiamu ir vien todėl, kad apygardos teismas, parinkdamas atsakovo administratorių, nesuteikė šiam kriterijui (pavyzdžiui, dėl buveinės vietos ar patirties) lemiamos svarbos, keisti teisėtą skundžiamą nutartį. Atskirojo skundo teisingam išnagrinėjimui svarbu tai, kad byloje nenustatyta ĮBĮ aptartų aplinkybių, kurioms esant, konkretus administratorius negalėtų administruoti atsakovo. Dėl šios priežasties, nėra pagrindo keisti skundžiamą nutartį.

19Atskirojo skundo motyvas, kad aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė didžiausias kreditorius, sudaro pagrindą abejoti pasiūlyto kandidato tinkamumu, taip pat nepagrįstas. Bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

20Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad paskirtojo administratoriaus vadovas kurį laiką buvo susijęs su jį pasiūliusiu kreditoriumi. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad buvę darbiniai santykiai patys savaime administratoriaus subjektyvumo neįrodo, nes byloje nėra duomenų, jog I. J. , nuo 2004 m. lapkričio 30 d. iki 2009 m. sausio 26 d. buvęs AB Ūkio banko grupei priklausančio UAB ,,Vilniaus koncertų ir sporto rūmų“ darbuotoju (direktoriumi) ir šiuo metu būtų suinteresuotas atstovauti tik AB Ūkio banko interesus. Juo labiau, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

21Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai