Byla 2A-1192/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir

3Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovams D. L., advokatui Deividui Soloveičikui, atsakovo atstovei Ž. J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,AAA Wrislit“ ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-4608-232/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AAA Wrislit“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Estravel Vilnius“, dėl sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse ,,Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB ,,AAA Wrislit“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą konkursui, apie kurį ieškovas buvo informuotas 2010-03-04 raštu Nr.A39-108(3.10.18-AD10); panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų skyriaus sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB ,,Estravel Vilnius“ pasiūlymą atitinkančiu konkurso sąlygas; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo 2009 m. gruodžio 23 d. skelbtame konkurse ,,Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 82707). Atsakovas nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą, vadovaudamasis išimtinai formalaus pobūdžio motyvais. Nustatytas formalus pasiūlymo neatitikimas konkurso sąlygų 25 punkto reikalavimui, kad pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, (ieškovo pasiūlymas galiojo 82 dienas), nepriskirtinas prie esminių konkurso sąlygų neatitikimo, neturi reikšmės atsakovo galimybei sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, nes atsižvelgiant į bendrąsias Civiliniame kodekse nustatytas sutarčių teisės taisykles ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, yra akceptavęs ieškovo ofertą. Techninė klaida įsivėlė dėl konkurso sąlygų tikslinimo ir pasiūlymų pateikimo terminų nukėlimo. Dėl tokio formalaus sprendimo iš viešojo pirkimo procedūrų buvo eliminuotas konkurencingą pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Be to, perkančioji organizacija turėjo teisę ir galimybę pasitikrinti, ar tiekėjo pasiūlymas yra galiojantis ir koks yra pasiūlymo galiojimo terminas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teisės aktų reikalavimai yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras, o tam, kad būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Pasiūlymo galiojimo termino nustatymas sietinas su perkančiosios organizacijos interesu, kad tiekėjas neatšauktų savo pasiūlymo, tačiau tiekėjo suinteresuotumas sudaryti sandorį yra akivaizdus, nurodytas terminas neturi jokios reikšmės realiam pasiūlymo galiojimui. Akivaizdu, kad priimdama sprendimą dėl konkurso nugalėtojo, perkančioji organizacija akceptuoja konkurso nugalėtojo pasiūlymą, todėl šiuo atžvilgiu aktualus yra ne sutarties pasirašymo, bet perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimo dėl konkurso nugalėtojo laikas, nes būtent nuo šio momento tiekėjas nebegali atsisakyti savo pasiūlymo (ofertos). Faktiškai toks ieškovo komisijos sprendimas galėjo būti priimtas net 2 mėnesiais anksčiau, nei baigiasi ieškovo pasiūlymo terminas, be to, pasiūlymas buvo užtikrintas 20 000 Lt užstatu, todėl jokių realių nuostolių perkančioji organizacija nebūtų patyrusi. Ieškovui atsisakius pasiūlymo, jai liktų užstatas ir galimybė sutartį sudaryti su trečiuoju asmeniu. Be to, trečiasis asmuo savo pasiūlyme į kainos apskaičiavimo lentelę (b.l. 108) yra įtraukęs Lenkijos aviakompanijos „LOT“ bilietų kainas, nors ši kompanija niekada nevykdė ir nevykdo tiesioginių skrydžių iš Vilniaus ginčo maršrutais. Šią aplinkybę patvirtina aviakompanijos „LOT“ pažyma byloje. Tretysis asmuo pateikė konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą ir netinkamai pagrindė pasiūlytą kainą. Perkančioji organizacija dviem tame pačiame konkurse dalyvavusiems tiekėjams taikė dvigubus standartus, nesilaikė viešųjų pirkimų principų reikalavimų, tiekėjų atžvilgiu ne vienodai taikė konkurso sąlygas, neužtikrino tiekėjų tarpusavio konkurencijos, sudarydama išskirtines sąlygas laimėti vienam tiekėjui.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu ieškininį tenkino iš dalies: ieškinio reikalavimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „AAA Wrislit“ pasiūlymas Konkursui paikinimo atmetė; ieškinio reikalavimą dėl atsakovo sprendimo, kuriuo trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygas panaikinimo tenkino, panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus sprendimą, kuriuo trečiojo UAB ,,Estravel Vilnius“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Konkurso sąlygas. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnyje nustatytas įpareigojimas perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi viešųjų pirkimų principų, siekiant užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir sąžiningos konkurencijos laisvę. Taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba yra priėmusi rekomendacinio pobūdžio VPT direktoriaus įsakymu 2004 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-82, patvirtintas Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijas. Šių rekomendacijų 25, 26 punktai numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turėtų nustatyti perkamų paslaugų vertinimo kriterijus ir vertinimo tvarką, nurodyti vertinamos paslaugos pirkimo kainos sudėtį. Rekomenduojama vertinti paslaugos pirkimo kainą, kurią sudaro aviakompanijos kaina (tarifas), visi privalomi mokesčiai (oro uosto, kuro, saugos mokesčiai), tiekėjo taikomas aptarnavimo mokestis bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyti mokesčiai, kurie gali padidinti perkamų paslaugų kainą. Rekomenduojama nustatyti, kad, jei tiekėjas siūlo nuolaidą, jis turi pagrįsti ir įrodyti, kad ši nuolaida neviršija aviakompanijos nustatyto komisinio mokesčio. Tiekėjas taip pat gali būti paprašytas įrodyti, kad tokio dydžio komisinis mokestis jam bus taikomas visą sutarties su perkančiąja organizacija laikotarpį. Pagal rekomendacijų 34 punkto nuostatas kainodaros taisyklės turėtų atitikti tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjų interesus. Perkančioji organizacija neturėtų prisiimti per didelės rizikos dėl sutarties kainos, iš kitos pusės, perkančioji organizacija neturėtų siekti, kad tiekėjas veiktų jam nepalankiomis sąlygomis. Rekomendacijose taip pat yra pateiktas keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygų pavyzdys, kurio 4.4 punktas rekomenduoja, kad pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. Teismo teigimu, atsakovas (perkančioji organizacija) neginčijo fakto, kad konkurso pasiūlymų pateikimo terminai buvo perkelti ir kaip tik ši aplinkybė galėjo įtakoti ieškovo neapsižiūrėjimą ar suklydimą nurodant datą, iki kurios galioja pasiūlymas, tačiau ši aplinkybė nedaro jo pasiūlymo atitinkančiu pirkimo dokumentus. Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija turėjo teisę leisti patikslinti pasiūlymo galiojimo datą ar ne, ar ši sąlyga laikytina keičiančia pasiūlymo esmę, kaip teigia atsakovas, ir todėl netaisytina, ar tai tik formalus sąlygų neatitikimas, kaip teigia ieškovas. Teismas sutiko su atsakovo išsakyta nuomone, kad toks patikslinimas negalimas, nes tokiu būdu leidžiant patikslinti pasiūlymo galiojimo datą, būtų pažeistas VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje suformuluotas imperatyvas. Minėta įstatymo nuostata imperatyviai draudžia prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismas nurodė, kad iš ieškovo papildomai pateikto į bylą jo susirašinėjimo su perkančiąja organizacija matyti, jog ieškovas, norėdamas pasitikslinti konkurso sąlygas, buvo užklausęs atsakovą, ar pirkimo dokumentų 4 priede (sutarties projektas) nurodyta sąlyga, kad tiekėjas turi parinkti maršrutą be persėdimų ir nakvynių tarpiniuose miestuose, esant tiesioginiams maršrutams, tiekėjas privalo pateikti tik tiesioginių skrydžių aviabilietų kainas. Atsakydama į šį ieškovo užklausimą, perkančioji organizacija nurodė, kad ginčo pirkimo dokumentų 3 priedo (pasiūlymo forma) 1 lentelėje prašo pateikti tik tiesioginių skrydžių aviabilietų kainas. Tuo tarpu, trečiojo asmens pateiktame pasiūlyme siūlomos aviakompanijų „LOT Polish Airines“, kuri tiesiogiai iš Vilniaus skraidina tik į Varšuvą, ir „Estonian Air“, vykdančią tiesioginius skrydžius iš Vilniaus tik į Taliną ir Amsterdamą bilietų kainos, kurios, laikantis pirkimo dokumentų sąlygų, iš viso negalėjo būti traukiamos į pasiūlymą. Todėl teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymas taip pat neatitiko pirkimo sąlygų. Teismas konstatavo, kad ši ieškinio dalis tenkintina, o atsakovo sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas naikintinas. Teismas pažymėjo, kad panaikinus sprendimą, viešasis ir perkančiosios organizacijos interesai nenukentės, kadangi remiantis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas gali būti tęsiamas toliau neskelbiamų derybų būdu.

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Ieškovas UAB „AAA Wrislit“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą Konkursui, apie kurį ieškovas buvo informuotas 2010-03-04 raštu Nr. A39-108 (3.10.18-AD10), priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai nevertino viešųjų pirkimų principų bei tikslų reikalavimų, neatsižvelgė į formuojamą teismų praktiką. Atsakovas negalėjo atmesti ieškovo pasiūlymo, kadangi pasiūlymas iš esmės atitiko Konkurso sąlygas, todėl jo atmetimas vien dėl išimtinai formalaus pažeidimo, t. y. per apsirikimą neteisingai nurodyto pasiūlymo termino, kai ieškovas yra suinteresuotas viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir yra konkurencingas rinkos dalyvis, būtų neteisinga bei prieštarautų viešųjų pirkimų tikslų ir principų reikalavimams bei formuojamai teismų praktikai. Pagal Lietuvos teismų praktiką viešuosiuose pirkimuose privalu vadovautis viešųjų pirkimų tikslu, t. y. siekti sudaryti sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas, ir dėl to negalima formaliai vertinti tiek Konkurse pateiktą pasiūlymą, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų juos vertinant. Racionalaus lėšų panaudojimas sietinas su perkančiosios organizacijos įsigijimu jai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų sudarant sutartį su tiekėju, pasiūliusiu mažiausią kainą.

122. Teismas neteisingai ir nepagrįstai aiškino materialinės teisės normas, susijusias su draudimu keisti pasiūlymo esmę (VPĮ 39 str. 1 d.). Pasiūlymo dalys, kurios visiems Konkurso dalyviams yra privalomos, kurios neturi įtakos pasiūlymo turiniui bei esmei, jo naudingumui perkančiajai organizacijai, kuriose tiesiog formaliai patvirtinama, kad tiekėjai laikysis Konkurso sąlygų reikalavimų, nėra esminės pasiūlymo dalys. Šis netikslumas neturi jokios įtakos viešųjų pirkimų principų laikymuisi (VPĮ 3 str. 1 d.). Priešingai, atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, neužtikrino maksimalios bei sąžiningos konkurencijos tarp tiekėjų, jų interesų apsaugos, tačiau nepagrįstai pašalino iš Konkurso konkurencingą ieškovo pasiūlymą, radęs minimalų neatitikimą Konkurso sąlygoms.

133. Teismas nepagrįstai nevertino Konkurso sąlygų reikalavimo nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą įtvirtinimu siekiamų tikslų. Reikalavimas nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą sietinas su perkančiosios organizacijos interesu, kad tiekėjas neatšauktų pateikto pasiūlymo ir dėl to atsakovas nepatirtų nuostolių. Sprendimas dėl ieškovo pasiūlymo įvertinimo buvo priimtas 2010-03-04, kai remiantis ieškovo pasiūlyme nurodytu jo galiojimo terminu, jis galioja iki 2010-04-25. Faktiškai pasiūlymo galiojimas perkančiajai organizacijai yra aktualus ne iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, o iki sprendimo dėl Konkurso laimėtojo priėmimo momento. Akivaizdu, kad atsakovas akceptuoja ieškovo pasiūlymą, kai priima sprendimą pripažinti jį Konkurso laimėtoju, todėl nuo šio momento tiekėjas neturi galimybės atšaukti sprendimo pripažinti jį Konkurso laimėtoju, todėl nuo šio momento tiekėjas neturi galimybės atšaukti pateikto pasiūlymo. Taigi faktiškai, atsakovui teisėtai ir pagrįstai įvertinus tiekėjų pasiūlymus, sprendimas dėl Konkurso laimėtojo galėjo būti priimtas net 2 mėnesiais anksčiau nei baigiasi tiekėjo pasiūlyme nurodytas jo galiojimo terminas. Ieškovas pasiūlymo galiojimą taip pat užtikrino pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, pervesdamas 20 000 Lt į atsakovo sąskaitą. Tokio dydžio ir pobūdžio pasiūlymo galiojimo užtikrinimas yra neįprasta bei nebūdinga sąlyga, todėl vien tokios sumos pervedimas atsakovo dispozicijon garantavo ieškovo siekį sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

14Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo motyvuojamąją dalį, panaikinant sprendimo dalį taikyti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004-12-21 d. įsakymu Nr. 1S-82 patvirtintas Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijas ir motyvą, kad ,,panaikinus sprendimą viešasis ir perkančiosios organizacijos interesai nenukentės, kadangi remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas gali būti tęsiamas toliau neskelbtinų derybų būdu“. Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai tarp šalių kilusį ginčą sprendė ir sprendimą grindė Rekomendacijų nuostatomis. Viešųjų pirkimų tarnybos teisė (kompetencija) priimti viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems subjektams privalomus teisės aktus turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta įstatymu. Šiuo atveju, nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijos priimti privalomus perkančiosios organizacijoms įstatymus, reglamentuojančius keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimą ir pasiūlymų vertinimą. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004-12-31 įsakymas Nr. 1S-82 ir šiuo įsakymu patvirtintos Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijos turi būti aiškinami įstatymo leidėjo Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui Viešųjų pirkimų įstatymu suteiktų įgalinimų ribose – metodiškai vadovauti. Rekomendacijose pateikiami tik siūlymai, kaip tiksliau apibūdinti pirkimo objektą, suformuluoti reikalavimus pasiūlymo rengimui, nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, pirkimo sutarties svarbiausias nuostatas, tačiau jos nėra imperatyvios perkančiosioms organizacijoms. Teismas, nors ir nurodęs rekomendacinį Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004-12-31 įsakymo Nr. 1S-82 pobūdį, byloje rėmėsi ir vadovavosi Rekomendacijomis.

162. Teismas, motyvuodamas sprendimą Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pažeidė sisteminį teisės aktų aiškinimą ir perkančiosios organizacijos teisę pasirinkti tęsti, nutraukti pirkimo procedūras ir nuspręsti, kokį konkrečiam pirkimui pasirinkti pirkimo būdą, laikantis teisės aktų reikalavimų. Teismas motyvuodamas, kad ,,panaikinus sprendimą viešasis ir perkančiosios organizacijos interesai nenukentės, kadangi remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas gali būti tęsiamas toliau neskelbtinų derybų būdu“, sudarė sąlygas tiekėjams, dalyvavusiems šiame Konkurse tikėtis, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, atsakovas turės vykdyti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir kviesti į neskelbiamas derybas būtent šiuos tiekėjus. Taip pat minėtu sprendimo motyvu teismas peržengė ieškinio ribas, kadangi ši byla nėra susijusi nei su VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymu ir aiškinimu bei faktinių aplinkybių, sudarančiu sąlygas taikyti šią įstatymo nuostatą, nustatymu. Todėl įsiteisėjus teismo sprendimui, UAB „AAA Wrislit“ ir UAB ,,Estravel Vilnius“ būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ir pažeistos atsakovo teisės, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme.

17Ieškovas UAB „AAA Wrislit“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo motyvuojamąją dalį palikti nepakeistą, t. y. palikti nepakeistą sprendimo dalį taikyti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-82 patvirtintas Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijas ir motyvą, kad ,,panaikinus sprendimą viešasis ir perkančiosios organizacijos nenukentės, kadangi remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas gali būti tęsiamas toliau neskelbtinų derybų būdu“. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su atsakovo apeliaciniu skundu argumentus:

181. Apeliacinio apskundimo objektu negali būti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamoji dalis, kuri neturi tiesioginės įtakos atsakovo teisėms ir pareigoms.

192. Atsakovas skunde pripažįsta teismo sprendimą esantį teisingą, tačiau šio sprendimo motyvus taikyti Rekomendacijas keistinus. Šią poziciją atsakovas grindžia neva tuo, jog teismas netinkamai pritaikė teisės normą ir tokiu būdu suformulavo netinkamą praktiką. Toks aiškinimas yra klaidingas, prieštaraujantis konstituciniam principui, jog teisingumą vykdo tik teismai ir todėl nepagrįstas, nes teisinė ginčo santykio kvalifikacija yra išimtinė teismo prerogatyva.

203. Teismo motyvai yra teisėti ir pagrįsti. Teismas sprendime nurodė, kad Rekomendacijos nėra privalomos ir yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas.

21Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo rezoliucinę dalį palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

221. Vertinant ieškovo pateiktą pasiūlymą ir jame nurodytą pasiūlymo galiojimo terminą iki 2010 m. balandžio 25 d. nustatytas neatitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams nelaikytinas konkursinio pasiūlymo neaiškumu, dėl kurio būtų galima prašyti konkurso dalyvį pateikti paaiškinimą. Šiuo atveju komisija konstatavo akivaizdų pasiūlymo galiojimo termino neatitikimą pirkimo dokumentams, nereikalaujantį jokių papildomų paaiškinimų. Jei atsakovas būtų suteikęs galimybę ieškovui ištaisyti jo pateiktame konkursiniame pasiūlyme esančius neatitikimus, būtų pažeista ne tik VPĮ 39 straipsnio 1 dalies norma, bet ir konkurso dalyvių lygiateisiškumo principas.

232. Visi pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai turi būti vienodai taikomi visiems konkurso dalyviams, todėl perkančioji organizacija negali daryti nepagrįstų nuolaidų vienam iš pretendentų, pripažindama konkursiniame pasiūlyme esančius neatitikimus mažareikšmiais ir leisdama juos ištaisyti vien dėl to, kad jie atsirado dėl techninės klaidos.

24Trečiasis asmuo UAB ,,Estravel Vilnius“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

251. Pasiūlymo galiojimo termino netinkamas nurodymas nelaikytinas vien formaliu pažeidimu. Tai imperatyvus reikalavimas, numatytas tiek Konkurso sąlygose, tiek Viešųjų pirkimų įstatyme. Šis terminas negali būti trumpesnis, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo galiojimo terminas yra itin svarbus vertinant tiekėjo patikimumą.

262. Ieškovas netinkamai aiškina VPĮ 39 straipsnio 1 dalį.

27Trečiasis asmuo UAB ,,Estravel Vilnius“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

281. Nors Rekomendacijos ir nėra privalomas, o rekomendacinio pobūdžio dokumentas, nagrinėjant VPĮ nuostatas, atitinkamus pirkimų dokumentus, reiktų į jas atsižvelgti ir jomis vadovautis.

292. Remiantis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu teismas nesukūrė jokio privalomo įpareigojimo perkančiai organizacijai. Neskelbiamų derybų būdas teismo sprendime buvo nurodytas tik kaip vienas iš susiklosčiusios situacijos sprendimo variantų.

31IV. Apeliacinio teismo argumentai

32Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str.).

34Dėl ieškovo apeliacinio skundo

35Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, ar perkančioji organizacija turėjo teisę leisti patikslinti pasiūlymo galiojimo datą, ir ar ši sąlyga laikytina keičiančia pasiūlymo esmę.

36Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama kokybiškų prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimo, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologika GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009 ir kt.). Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008). Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų turinį, šių principų taikymas rationae temporis apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str.). Lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešojo pirkimo tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procedūrose.

37Bylos duomenimis, atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą ,,Kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 82707). Konkurso sąlygų 25 punkte buvo nustatyta: pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti jo galiojimo terminą; pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos; jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose, t y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovas UAB ,,AAA Wrislit“ pateikė savo pasiūlymą konkursui. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyrius 2010 m. kovo 4 d. raštu informavo ieškovą, kad Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų komisija nustatė, jog dalyvio UAB ,,AAA Wrislit“ kvalifikacija atitinka supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus, tačiau vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių 35.2 punktu ir supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų 38.3 punktu atmetamas dalyvio UAB ,,AAA Wrislit“ pasiūlymas, nes pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 25 punkto reikalavimo ,,Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos“, t. y. pasiūlymas galioja 82 dienas. Ieškovas UAB ,,AAA Wrislit“ 2010 m. kovo 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriui pateikė pretenziją. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyrius 2010 m. kovo 16 d. raštu informavo ieškovą, kad pateikta pretenzija yra atmesta, nes Konkurso sąlyga dėl pasiūlymo galiojimo termino laikytina esmine, todėl jos pažeidimas negali būti vertinamas kaip formalaus pobūdžio pagrindas atmesti pasiūlymą.

38Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos imperatyviosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o pastarieji yra tokių imperatyvų taikymo matas. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008).

39Taigi perkančioji organizacija negali formaliai vertinti tiekėjo pasiūlymo, nes tai prieštarauja viešųjų pirkimų principams bei tikslams. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas nustatęs, jog ieškovo UAB ,,AAA Wrislit“ kvalifikacija atitinka supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus, negalėjo atmesti ieškovo pasiūlymo vien tuo pagrindu, kad pasiūlyme nurodytas 82, o ne 90 dienų pasiūlymo galiojimo terminas. Bylos duomenimis nepaneigtas ieškovo argumentas, kad neteisingai nurodytas terminas buvo padarytas per apsirikimą. Atsakovas neginčijo fakto, kad konkurso pasiūlymų pateikimo terminai buvo perkelti (pažymėjo, kad tokia būtinybė kilo dėl pasiūlymų teikimo metu gautos pretenzijos) ir ši aplinkybė galėjo įtakoti ieškovo apsirikimą nurodant pasiūlymo galiojimo terminą.

40Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Šiuo atveju pasiūlymo galiojimo termino tikslinimas nereiškia pasiūlymo esmės keitimo. Taigi perkančioji organizacija turėjo teisę ir galimybę, vertindama ieškovo pasiūlymą, kreiptis į tiekėją ir prašyti patikslinti, koks yra jo pasiūlymo galiojimo terminas. Pasiūlymo galiojimo termino pataisymas savaime nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo ir nė vienam tiekėjui nesuteikia nepagrįsto pranašumo.

41Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, vadovaudamasis formalaus pobūdžio motyvais. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo skundžiama sprendimo dalis, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „AAA Wrislit“ pasiūlymas Konkursui (pirkimo Nr. 82707), panaikintina ir ši ieškinio dalis tenkintina.

42Dėl atsakovo apeliacinio skundo

43Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo iš esmės, bet prašo pakeisti sprendimo motyvuojamąją dalį, panaikinant sprendimo dalį taikyti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004-12-21 d. įsakymu Nr. 1S-82 patvirtintas Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų (aviabilietų) viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijas ir motyvą, kad ,,panaikinus sprendimą viešasis ir perkančiosios organizacijos interesai nenukentės, kadangi remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas gali būti tęsiamas toliau neskelbtinų derybų būdu“.

44Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto skundo teiginiu, kad teismas, nurodydamas minėtą argumentą, sudarė sąlygas tiekėjams, dalyvavusiems šiame Konkurse, tikėtis, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, atsakovas turės vykdyti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir kviesti į neskelbiamas derybas būtent šiuos tiekėjus. Sprendime nėra numatyta atsakovo pareiga viešojo pirkimo procedūras tęsti neskelbiamų derybų būdu. Teismas tik atkreipė dėmesį, kad tuo atveju, jei pirkimą būtina vykdyti skubos tvarka, atsakovo (perkančiosios organizacijos) ir viešasis interesai nenukentės, nes Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta galimybė pirkimą tęsti neskelbiamų derybų būdu. Ginčijamas teismo nurodytas motyvas negali būti suprantamas ar prilyginamas atsakovo pareigai viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu.

45Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad teismas tarp šalių kilusį ginčą sprendė ir sprendimą grindė Rekomendacijų nuostatomis. Rekomendacijų 1 punkte numatytas jų tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms organizuoti ir vykdyti keleivių pervežimo oro transportu paslaugų viešuosius pirkimus, reglamentuojamus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo. Rekomendacijų 4 punkte bei pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad Rekomendacijos nėra privalomos, jos yra tik rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriomis siūloma vadovautis rengiant pirkimo dokumentus. Teismas sprendime nurodydamas Rekomendacijas tik pasisakė, kad Rekomendacijos siūlo perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose nurodyti vienokias ar kitokias sąlygas, tačiau tai nėra privaloma.

46Dėl nurodytų argumentų atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, atitinkamai tarp šalių paskirsto bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų tarp šalių nepaskirstė. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 130 Lt žyminį mokestį, o už apeliacinį skundą – 133 Lt žyminį mokestį. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovo ieškovui priteistina 263 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Taip pat byloje pateikti įrodymai, kad ieškovas turėjo 6 125,63 Lt advokato atstovavimo išlaidų ( b. l. 175). Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies turėtos advokato pagalbai apmokėti bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau jos neturi būti didesnės, negu nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Rekomendacijomis, atsižvelgdama į šios bylos sudėtingumą, bylos trukmę, suteiktos teisinės pagalbos apimtį, laiko ir darbo sąnaudas, sprendžia, kad būtų teisinga, protinga ir sąžininga sumažinti priteistiną ieškovui advokato pagalbos išlaidų dydį iki 3 000 Lt. Paliekant nepakeistą teismo sprendimo dalį, kuria panaikintas atsakovo sprendimas trečiojo asmens UAB ,,Estravel Vilnius“ pasiūlymą pripažinti atitinkančiu Konkurso sąlygas, trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą pakeisti.

51Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus sprendimo panaikinimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „AAA Wrislit“ pasiūlymas Konkursui (pirkimo Nr. 82707).

52Šią ieškinio dalį patenkinti.

53Panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus sprendimą atmesti ieškovo UAB „AAA Wrislit“ pasiūlymą Konkursui (pirkimo Nr. 82707).

54Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

55Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (k. 188710061) ieškovui UAB ,,AAA Wrislit“ (į. k. 210646690) 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) advokato atstovavimo išlaidų ir 263 Lt (du šimtus šešiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I. Ginčo esmė ... 6. Ieškovas UAB ,,AAA Wrislit“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu ieškininį... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Ieškovas UAB „AAA Wrislit“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 11. 1. Teismas nepagrįstai nevertino viešųjų pirkimų principų bei tikslų... 12. 2. Teismas neteisingai ir nepagrįstai aiškino materialinės teisės normas,... 13. 3. Teismas nepagrįstai nevertino Konkurso sąlygų reikalavimo nurodyti... 14. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 15. 1. Teismas nepagrįstai tarp šalių kilusį ginčą sprendė ir sprendimą... 16. 2. Teismas, motyvuodamas sprendimą Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio... 17. Ieškovas UAB „AAA Wrislit“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą... 18. 1. Apeliacinio apskundimo objektu negali būti pirmosios instancijos teismo... 19. 2. Atsakovas skunde pripažįsta teismo sprendimą esantį teisingą, tačiau... 20. 3. Teismo motyvai yra teisėti ir pagrįsti. Teismas sprendime nurodė, kad... 21. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovo... 22. 1. Vertinant ieškovo pateiktą pasiūlymą ir jame nurodytą pasiūlymo... 23. 2. Visi pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai turi būti vienodai... 24. Trečiasis asmuo UAB ,,Estravel Vilnius“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį... 25. 1. Pasiūlymo galiojimo termino netinkamas nurodymas nelaikytinas vien formaliu... 26. 2. Ieškovas netinkamai aiškina VPĮ 39 straipsnio 1 dalį.... 27. Trečiasis asmuo UAB ,,Estravel Vilnius“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį... 28. 1. Nors Rekomendacijos ir nėra privalomas, o rekomendacinio pobūdžio... 29. 2. Remiantis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu teismas nesukūrė jokio... 31. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 32. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas, atsakovo apeliacinis skundas... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis... 34. Dėl ieškovo apeliacinio skundo... 35. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, ar perkančioji organizacija turėjo... 36. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai... 37. Bylos duomenimis, atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą... 38. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad Viešųjų pirkimų... 39. Taigi perkančioji organizacija negali formaliai vertinti tiekėjo pasiūlymo,... 40. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalį perkančioji... 41. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 42. Dėl atsakovo apeliacinio skundo ... 43. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu... 44. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto skundo teiginiu, kad teismas,... 45. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad teismas tarp šalių kilusį ginčą... 46. Dėl nurodytų argumentų atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, kaip... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 50. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą pakeisti.... 51. Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas dėl Vilniaus... 52. Šią ieškinio dalį patenkinti.... 53. Panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų... 54. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 55. Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (k....