Byla 2-424-372/2013
Dėl sumokėtų pinigų grąžinimo ir netesybų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. G. P., atsakovo atstovui adv. A. L.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės UAB „Skolų išieškojimas“ patikslintą ieškinį atsakovui P. D. „WM international“ dėl sumokėtų pinigų grąžinimo ir netesybų priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė UAB „Skolų išieškojimas“, Reikalavimo perleidimo sutarties Nr.20130823 pagrindu perėmusi UAB „Sanvada“ (toliau – Rangovas) reikalavimą iš atsakovo, pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo P. D. WM International priteisti 33400 eurų sumokėto išankstinio mokėjimo, 13325 eurų netesybų bei 7,74 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Jis nurodė, kad 2011 m. gegužės 6 d. Rangovas sudarė Rangos darbų sutartį Nr.2011-05/06, pagal kurią atsakovas įsipareigojo suprojektuoti darbus (parengti darbo projektą), pateikti ir sumontuoti ( - ) ledo aikštelės vamzdynus, siurblius ir šilumokaičius, juos suderinti ir paleisti eksploatacijai. Pagal sutarties 9.1 punktą 2011-06-07 sumokėjo atsakovui 33400 eurų dydžio išankstinį mokėjimą, po to pats atsakovas nurodė ieškovui darbų atlikimo terminus. Atsakovas pradėjo rengti darbo projektą, tačiau iš jo brėžinių Rangovas įsitikino, kad atsakovo ketinami įrengti skysčio šaldymo agregatai yra žemesnės šaldymo galios, tai yra neatitinka techninėse specifikacijose ir sutartyje numatytų reikalavimų. Dėl to Rangovas 2011-08-11 informavo atsakovą ir pareikalavo šiuos sutarties vykdymo trūkumus pašalinti. Atsakovas jų nepašalino bei 2011-08-17 pareikalavo iš Rangovo pateikti banko garantą bei nurodė, kad jo nesant, 2011-08-22 bus stabdomas prievolių vykdymas. 2011-08-18 raštu Rangovas nurodė atsakovui, kad jis neturi teisės reikalauti garantijų, kadangi pats nepradėjo darbų vykdymo, kai tuo tarpu jie iš esmės jau turėjo būti baigti. Tuo pačiu pranešimu Rangovas pareiškė stabdantis bet kokias savo priešpriešines pareigas atsakovo atžvilgiu. Po 2011-08-18 atsakovas pateikė Rangovui sąrašą įvairių prekių, tačiau jokie darbai, kurie turėtų būti ieškovo priimti, faktiškai atsakovo nebuvo ir nėra atlikti. Situacijai visiškai nesikeičiant, Rangovas 2011-11-21 pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo atsakovo grąžinti jam sumokėtą 33400 eurų išankstinį mokėjimą. Sutartyje numatytas darbų rezultatas Rangovui nebuvo perduotas, todėl nėra pagrindo atsakovo reikalavimo teisei į Rangovo sumokėtus 33400 eurų. Pagrįstai nutraukus sutartį, atsakovas privalo jos 10.1 punkto pagrindu sumokėti 13325 eurų netesybas. Ieškovas mano, kad jų suma nėra neprotinga, mažinti jų nėra pagrindo. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo turėtų būti priteisiamos 7,74 procentų metinės procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos pradėjimo iki sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodo, kad palūkanos turi būti skaičiuojamos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4Atsakovas su patikslintu ieškiniu nesutiko. Jis nurodė, kad sudarytos sutarties 4 skyrius „Darbų pradžia“ numato, kad atsakovas darbus pradeda per 7 dienas, jeigu yra įmokėtas avansas, penktame skyriuje „Darbų pabaiga“ numatyta, kad atsakovas pabaigia darbus 2011/07/10 su sąlyga, kad išankstinis mokėjimas bus atliktas iki 2011/05/10, priešingu atveju terminas darbams bus atidėtas be papildomų baudų. Išankstinį mokėjimą Rangovas atliko 2011-06-07 ir sumokėjo atsakovui 33400 eurų dydžio mokėjimą. Atsakovas pranešimu Nr.2011/0705-1 nurodė Rangovui naujus darbų atlikimo terminus. Taigi, darbų pradžios ir pabaigos terminai buvo pakeisti, nes ieškovas išankstinį mokėjimą atliko beveik mėnesiu vėliau nei buvo numatyta sutartyje ir prarado teisę reikalauti baudų už termino atidėjimą darbams atlikti. Po išankstinio mokėjimo gavimo atsakovas pradėjo vykdyti sutartį, užsakė reikiamą įrangą, pradėjo montavimo darbus. Rangovui pavėlavus sumokėti išankstinį mokėjimą, atsakovui kilo abejonių dėl jo mokumo ir galėjimo vykdyti savo įsipareigojimus. Atsakovas pareikalavo, kad Rangovas įvykdytų sutarties nuostatas ir pateiktų banko garantiją arba mokėjimus už atliktus darbus užtikrintų akredityvu. Tai numatyta sutarties 9.1 punkte. Po elektroninio susirašinėjimo Rangovas sutiko su atsakovo reikalavimais ir informavo, kad kreipiasi į bankus dėl galimybės gauti akredityvą. Atsakovui atlikus darbus, o Rangovui sutikus likusią dalį darbų apmokėti bankiniu akredityvu, atsakovas 2011-08-18 paruošė ir Rangovui pasiuntė atliktų darbų aktą, kurio vertė 33520 eurų. Rangovas ieškinyje nurodė, kad jis nepriėmė ir grąžino atsakovui atsiųstą pranešimą, nors 2011-09-01 atsiuntė papildomą susitarimą prie Sutarties, kuriuo iš dalies turėjo būti keičiamos sutarties sąlygos, numatant, jog už atliktus darbus bus atsiskaitoma akredityvais, kurių suma neviršys 99850 eurų sumos. Po šio susitarimo Rangovas ir atsakovas susirašinėjo dėl galimybės sumokėti įrangos gamintojui ( - ) už reikiamą pateikti įrangą, tačiau dėl to susitarti nepavyko. 2011-10-20 Rangovas atsiuntė atsakovui pasirašytą priedą prie sutarties, kuriuo aiškiai nurodė, kad juo yra keičiama sutartis, bei patvirtino, kad sumokėtas išankstinis mokėjimas pagal sutartį buvo 33400 eurų, o likusi įrangos, medžiagų ir darbų vertė 99850 eurų. Rangovas aiškiai nurodė atsakovo atliktinų darbų sąrašą už 99850 eurų bei išdėstė jų apmokėjimo akredityvu sąlygas. Atsakovo teigimu, jis Rangovui suteikė paslaugų pagal sutartį už 33400 eurų gautą išankstinį mokėjimą, todėl grąžinti pinigų Rangovas neturi teisės. Rangovo reikalavimas sumokėti 10 procentų baudos – 13325 eurų netesybų yra nepagrįstas. Pagal sutarties 10.1 punktą Rangovas galėtų reikalauti netesybų tik tuo atveju, jeigu atsakovas būtų atsisakęs vykdyti darbus po sutarties pasirašymo arba darbų vykdymo metu. Kadangi Rangovas 2011-11-21 pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį, tai šis reikalavimas yra nepagrįstas.

5Teismo nustatytos aplinkybės.

6Teismas nustatė, kad 2011 m. gegužės 6 d. buvo sudaryta Sutartis Nr.2011-05/06, kurioje rangovas UAB „Sanvada“ ir subrangovas P. D. „WM international“ sutarė, kad subrangovas savo jėgomis ir priemonėmis atliks ledo aikštelės vamzdynų, siurblių ir šilumokaičių įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbus. Rangovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Darbai turėjo būti atliekami Klaipėdos arenoje, esančioje Dubysos g. 10, Klaipėdoje. Rangovas subrangovui turėjo avansu sumokėti 25 procentus turimų atlikti darbų kainos. Tai buvo padaryta 2011-06-07. Teismas nustatė, kad tarp šalių vėliau kilo ginčai dėl rangovo galimo nemokumo ir darbai nebuvo atlikti. Rangovui buvo iškelta bankroto byla. Perėmęs dokumentus, bankroto administratorius nustatė, kad atsakovas P. D. „WM international“ be pagrindo negrąžino sumokėto avanso ir kreipėsi į teismą. Bylos nagrinėjimo metu bankrutavusios UAB „Sanvada“ kreditorių komitetas nutarė su UAB „Skolų išieškojimas“ sudaryti Reikalavimo perleidimo sutartį Nr.20130823. Į bylą ieškovu buvo įtrauktas naujasis ieškovas – UAB „Skolų išieškojimas“.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kurį užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus ( CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje atsakovas teigia, kad jis pristatė ir sumontavo įrangos už 33520 eurų sumą (1 t., b. l. 22-23). Šią aplinkybę taip pat tvirtina apklaustas liudytojas V. B.. Tačiau teismas sprendžia, kad tiek pateiktas Atliktų darbų aktas 2011/08/18, tiek liudytojo parodymai vertintini kaip neatitinkantys tikrovės. Kaip matyti iš 2011-10-20 šalių pasirašyto Papildomo susitarimo Nr.1 prie sutarties Nr.2011-05/06 (2 t., b.l.104-106, 110-112), šalys susitarė, kad subrangovas tieks toliau išvardintus įrengimus ir medžiagas, o taip pat atliks įrengimo, paleidimo ir reguliavimo darbus, nurodytus sutartyje. Tai reiškia, kad jokie darbai neatlikti, taip pat nesumontuoti įrenginiai, kaip teigiama Atliktų darbų akte. Papildomame susitarime nurodoma, kokių pavadinimų, techninių charakteristikų medžiagos bus tiekiamos, taip pat nurodomas jų kiekis. Visiškai analogiški kiekiai nurodyti ir Atliktų darbų akte, surašytame 2011-08-18. Teismas sprendžia, kad minimas aktas negali būti laikomas patikimu įrodymu, pagrindžiančiu atliktų darbų ir patiektų įrenginių egzistavimą. Teismas neturi pagrindo netikėti UAB „Sanvada“ 2011-08-24 raštu Nr. S-280 (1 t., b.l.24), kuriame ji patvirtina neketinanti priimti rezultatą darbų, kurie nėra atlikti. Atsakovė yra užsienio įmonė, kuri galėjo nesuprasti Lietuvos Respublikos įstatymų, tačiau ji turėjo atstovą Lietuvoje. Kaip patvirtina liudytojas V. B., jis buvo atsakovės įgaliotas asmuo, todėl kaip projektų vadovas turėjo žinoti, kokia tvarka priduodami darbai ar pateikiami įrengimai. Teismui pateiktas būtent atsakovės atstovui V. B. skirtas UAB „Sanvada“ 2011-08-11 pasirašytas raštas Nr. S-263 (1 t., b.l.17), kuriame pastaroji reiškia pretenzijas dėl žadamų pateikti įrenginių atitikties sutarties sąlygoms. Tai rodo, kad šie įrenginiai tuo metu nebuvo patiekti, nors 2011-08-18 Atliktų darbų akte jie jau įrašyti. Ieškovas pagrįstai teigia, kad atsakovė nepateikė jokio įrodymo apie atliktus darbus. Tuo tarpu sutarties 9.1 punkte taip pat nurodyta, kad subrangovui (atsakovui) mokama už faktiškai atliktus ir aktais patvirtintus darbus. Aktai privalo būti pasirašyti abiejų sutarties šalių (1 t., b.l.11). Pagal sutarties 6.15 punktą atsakovas buvo įpareigotas pateikti Rangovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos atliktų statybos ir montavimo darbų aktus ir sąskaitas faktūras. Nė vieno iš minėtų privalomų dokumentų atsakovas nepateikė. Net darant prielaidą, kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti visi dokumentai, atsakovas nebuvo atleistas nuo pareigos pateikti įrodymus, nuneigiančius ieškovo reikalavimus. Kaip matyti iš Papildomo susitarimo Nr.1 prie sutarties Nr. 2011-05/06 (2 t., b.l.110-112), šalys susitarė dėl tos pačios įrangos būsimo tiekimo, sumažindamos tik 1 punkte nurodytų detalių ir įrenginių kainas lygiai tiek, kiek buvo gauta avanso. Teismas sprendžia, kad atsakovas neįvykdė prievolės, todėl ieškovas pagrįstai reikalauja šį avansą grąžinti. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas ne tik atliko montavimo darbus, bet ir pristatė į statybvietę medžiagas ir įrengimus, kaip tvirtina 2011-08-18 Atliktų darbų akte. Sutarties vykdymas yra jos šalių bendradarbiavimo procesas, kuris turi vykti sąžiningumo ir geros valios sąlygomis (CK 6.158, 6.200 straipsniai). Tai reiškia, kad sutarties šalys negali elgtis priešingai tiems lūkesčiams, kuriuos ji savo veiksmais, atliktais vykdant sutarties sąlygas, suformavo kitai sutarties šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB „Minaičiai“ v. AB „Žemaitijos pienas“, bylos Nr. 3K-3-208/2013). Negalima nuginčyti atsakovo teiginio, kad jis turėjo nuostolių, kadangi užsakinėjo įrangą, kuri galėjo būti naudojama tik arenos statyboje. Tačiau šiuo atveju ginčas atskiroje byloje ar priešieškiniu galėjo būti nagrinėjamas dėl nuostolių atlyginimo, bet tai savaime nereiškia, kad šie įrenginiai jau buvo atvežti ir sumontuoti arenoje. Liudytojas V. B. patvirtino, kad jam nežinoma, kas konkrečiai atliko darbus, kuriuos pagal sutartį turėjo atlikti, bet neatliko atsakovas. Taip pat nežinoma, kur buvo naudojama atsakovo pristatyta įranga. Būdamas atsakovo atstovu, būtent jis galėjo teismui pateikti visus įrodymus, nenuneigiamai patvirtinančius atsakovo teiginius apie atliktus darbus ir pristatytą įrangą. Tuo tarpu teismui jis pateikė tik Sutarties ir 2011-10-20 Papildomo susitarimo Nr.1 prie sutarties Nr.2011-05/06 kopijas. Teismas buvo suteikęs galimybę atsakovo atstovams pristatyti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad už įmokėtą avansą atsakovas pristatė į arenos statybvietę medžiagas ir įrangą, kad mokėjo darbuotojams už atliktus montavimo darbus. Šia galimybe atsakovas nepasinaudojo.

9Pagal šalių sudarytos sutarties 5 dalį, atsakovas darbus turėjo baigti 2011/07/10. Įvertinus tai, kad avansas buvo sumokėtas tik 2011-06-07, atsakovas turėjo teisę pakeisti darbų atlikimo terminus. Šia teise jis pasinaudojo (1 t., b.l.16). Tačiau ne vėliau kaip iki 2011-08-18 privalėjo būti atlikti ir aktais patvirtinti visi sutartyje numatyti darbai. Kaip jau nurodyta anksčiau, teismas sprendžia, kad atsakovas sutarties neįvykdė.

10Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DNSB „Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011). Nagrinėjamoje byloje teismas pripažįsta, kad surinktų įrodymų visetu galima daryti išvadą, kad ieškovo reikalavimas grąžinti avansą yra pagrįstas ir teisėtas.

11Teismas pripažįsta, kad atsakovas neįvykdė savo prievolės – nepristatė ir nesumontavo įrangos pagal šalių sudarytą Sutartį Nr. 2011-05/06 (1 t., b.l.9-14). CK 6.256 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai jis atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Tokiu atveju ieškovas turi teisę reikalauti šios sutarties 10.1 numatytos baudos (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Tokia galimybė skatina skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos reikalauti atlyginti kreditorius turi teisę neįrodinėdamas jų dydžio. Sprendžiant sutartyje nustatytų netesybų priteisimo klausimą, taip pat privalu vadovautis šalių sutarties nuostatomis. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, kreditoriui negali būti leidžiama piktnaudžiauti savo teise ir pasipelnyti kitos šalies sąskaita, todėl įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai jos susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių statusą, turtinę padėtį, sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Nagrinėjamoje byloje UAB “Sanvada” 2011-11-21 vienašališkai nutraukė šalių sudarytą sutartį, nurodydama, kad jai tapo akivaizdu, jog atsakovas nuo pat pradžių ir iki šiol neturėjo ir neturi ketinimų tinkamai vykdyti sutartį (1 t., b.l.25). Atsakovas neginčijo to fakto teisme, juo nesiremia atsikirtimuose į ieškinį. Teismui pateiktas 2011-11-08 UAB “Vėtrūna” atstovo elektroninis laiškas atsakovui, kuriame nurodyta, kad UAB “Sanvada” jau prieš dvi savaites pasirašė ir pateikė akredityvą, kurį atsakovas turi pasirašyti ir atsiųsti atgal generaliniam rangovui UAB “Vėtrūna” (2 t.,b.l.94). Pagal sutartį atsakovo teisė stabdyti darbus iš viso nebuvo numatyta. Tai reiškia, kad ne vėliau kaip 2011-08-18 atsakovas privalėjo baigti darbus ir pateikti Rangovui jo galutinį rezultatą. Tačiau teismas pripažįsta, kad ieškovas taip pat nebuvo pakankamai pasiruošęs vykdyti sutartį ir dėl to kilo problemų. Pagal sutarties 9.1 punktą Rangovas privalėjo pateikti atsakovui banko garantiją, o jeigu jos nėra, tuomet akredityvinį mokėjimą. Tai privalėjo būti padaryta pasirašant sutartį. Taigi, atsakovo reakcija į Rangovo galimybes neabejotinai užtikrinti mokėjimą galėjo sukelti trukdžių, susijusių su tinkamu sutarties vykdymu iš abiejų šalių. Pažymėtina ir tai, kad pats Rangovas, paskyręs darbų vadovą, nepakankamai kontroliavo darbų eigą (CK 6.689 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju teismas sprendžia, kad netesybos gali būti mažinamos pusiau.

12Atsakovo teiginys, kad netesybos ginčo atveju iš viso negali būti priteisiamos, kadangi atsakovas neatsisakė vykdyti sutartį, o ją vykdė, atmestinas. Teismas pripažįsta, kad sutartis nebuvo vykdoma. Galimas įrangos užsakymas negali būti laikomas tinkamu sutarties vykdymu, kadangi Rangovas negavo jokios sutartyje numatytos naudos – nebuvo atlikti ledo aikštelės vamzdynų, siurblių ir šilumokaičių įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai.

13Ieškovas prašo priteisti procesines palūkanas. Įstatymo nustatytos palūkanos ir jų tarifai, be kita ko, gali būti įtvirtinti specialiuosiuose įstatymuose. Teismas sprendžia, kad ieškovas turi teisę reikalauti priteisti iš atsakovo palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalies ir 3 straipsnio 4 dalies nuostatas. Byla iškelta 2012-09-04 (1 t., b.l.1). Tokiu atveju palūkanų norma sudaro 7,74 procentai.

14Tenkinant ieškinį iš dalies, proporcingai dalinamos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovo reikalavimas buvo patenkintas 86 procentais. Tokiu atveju iš atsakovo jam priteisiama 2843,53 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Lygiai tokia proporcija iš šalių valstybei priteisiama bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 1, 3 dalys). Jos susidaro iš vertėjo pagalbos išlaidų (1 t., b.l.55,127, 2 t., b.l.54) bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (1 t., b.l.33).

15Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

16Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas 303088065, buveinė Mūrinės Vokės g. 3-7, Vilnius) iš atsakovo P. D. „WM International“ ( įmonės kodas 492712630, adresas Profesora Bartla 19C lok.31, 30-389 Krakow, Lenkija) 33400 eurų skolos ir 6662,50 eurų netesybų.

18Priteisti ieškovei UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas 303088065, buveinė Mūrinės Vokės g. 3-7, Vilnius) iš atsakovo P. D. „WM International“ ( įmonės kodas 492712630, adresas Profesora Bartla 19C lok.31, 30-389 Krakow, Lenkija) 7,74 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 40062,50 eurų sumą nuo bylos iškėlimo dienos (2012-09-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.

20Priteisti ieškovei UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas 303088065, buveinė Mūrinės Vokės g. 3-7, Vilnius) iš atsakovo P. D. „WM International“ ( įmonės kodas 492712630, adresas Profesora Bartla 19C lok.31, 30-389 Krakow, Lenkija) 2843,56 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš ieškovės UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas 303088065, buveinė Mūrinės Vokės g. 3-7, Vilnius) 32,58 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Priteisti iš atsakovo P. D. „WM International“ (įmonės kodas 492712630, adresas Profesora Bartla 19C lok.31, 30-389 Krakow, Lenkija) 200,18 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės UAB „Skolų... 3. Ieškovė UAB „Skolų išieškojimas“, Reikalavimo perleidimo sutarties... 4. Atsakovas su patikslintu ieškiniu nesutiko. Jis nurodė, kad sudarytos... 5. Teismo nustatytos aplinkybės.... 6. Teismas nustatė, kad 2011 m. gegužės 6 d. buvo sudaryta Sutartis... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant... 9. Pagal šalių sudarytos sutarties 5 dalį, atsakovas darbus turėjo baigti... 10. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išvados apie faktines aplinkybes... 11. Teismas pripažįsta, kad atsakovas neįvykdė savo prievolės – nepristatė... 12. Atsakovo teiginys, kad netesybos ginčo atveju iš viso negali būti... 13. Ieškovas prašo priteisti procesines palūkanas. Įstatymo nustatytos... 14. Tenkinant ieškinį iš dalies, proporcingai dalinamos bylinėjimosi išlaidos.... 15. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 16. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovei UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas 303088065,... 18. Priteisti ieškovei UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas 303088065,... 19. Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas 303088065,... 21. Priteisti iš ieškovės UAB „Skolų išieškojimas“ (įmonės kodas... 22. Priteisti iš atsakovo P. D. „WM International“ (įmonės kodas 492712630,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...