Byla e2A-1245-236/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH, institucijai teikiančiai išvadą Viešųjų pirkimų tarnybai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės – Balynienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Arginta“, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Utenos vandenys“ ir trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-606-252-2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH, institucijai teikiančiai išvadą Viešųjų pirkimų tarnybai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Arginta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Utenos vandenys“, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus: pripažinti jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montotuojas“ montavimo firmos Alytuje finansinį pasiūlymą atitinkančiu darbų pirkimo sąlygose keliamus finansinius reikalavimus, paskaičiuoti, kad WTE Wassertechnik GmbH finansinio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina (C) yra 40,1 balai, paskaičiuoti, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) - 88,4 balai, sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymą laimėjusiu darbų pirkimą, laimėjusį tiekėją pasirašyti pirkimo sutartį kviesti ne anksčiau nei pasibaigs sutarties atidėjimo terminas, kurie nurodyti 2017 m. birželio 6 d. UAB „Utenos vandenys“ rašto Nr. SD-441 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5, 6 punktuose; jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje pasiūlymą atmesti; jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pirkimą; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017-06-28 raštu Nr. SD-507; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad UAB „Utenos vandenys“ per CVP IS 2016-09-08 paskelbė atvirą konkursą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 178429 (toliau – Pirkimas, Konkursas). Pirkimui pasiūlymus jungtinės veiklos sutarčių pagrindu pateikė dvi ūkio subjektų grupės: (I) UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE grupė ir (II) WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje grupė.
 1. Ieškovės UAB „Arginta“ pažymėjo, kad gavo atsakovės 2017-06-06 pranešimą Nr. SD-441 „Dėl pasiūlymų vertinimo“, kuriuo ieškovę informavo, kad sprendimo 1.2 p. jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje finansinį pasiūlymas pripažintas atitinkančiu darbų pirkimo sąlygose keliamus finansinius reikalavimus; 2.2 p. paskaičiuota, kad WTE Wassertechnik GmbH finansinio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - pasiūlymo kaina (C) yra 40,1 balai; 3.2 p. paskaičiuota, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) - 88,4 balai; 4 p. sudaryta pasiūlymų eilė: 1. WTE Wassertechnik GmbH - 88,4 balai; 2. UAB „Arginta“ - 65,6 balai; 5 p. pripažintas WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymas laimėjusiu darbų pirkimą; 6 p. nutarta laimėjusį tiekėją pasirašyti pirkimo sutartį kviesti ne anksčiau nei pasibaigs sutarties atidėjimo terminas.
 1. Ieškovės teigimu, atsakovė, vertindama WTE Wassertechnik GmbH finansinį pasiūlymą ir priimdama sprendimą jį pripažinti laimėtoju, nesilaikė Pirkimo dokumentų nuostatų ir Viešųjų pirkimų įstatymo normų bei neužtikrino viešųjų pirkimų tikslo pasiekimo. Perkančioji organizacija Pirkimo laimėtoju paskelbė, pasiūlymą ir sutartį sudaryti pasiūlė tiekėjui, kurio pasiūlymo kaina viršija numatytą Pirkimo vertę, t.y. yra perkančiajai organizacijai yra akivaizdžiai per didelė ir nepriimtina.
 1. Ieškovė nurodė, kad atsakovei pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2017-06-28 atmetė.
 1. Ieškovės UAB „Arginta“ pažymėjo, kad WTE Wassertechnik GmbH ir partnerių pasiūlymo kaina 1 375 144,15 Eur viršijo šio pirkimo vertę – 12 622 605,85 Eur. Pinigų pirkti už šio tiekėjo pasiūlytą kainą UAB „Utenos vandenys“ neturi ir šio tiekėjo kaina jai nėra priimtina, objektyvių ir pagrįstų priežasčių didinti numatytą Pirkimo vertę pirkėjas neturi, todėl pripažinusi ieškovės pasiūlymo kainą ne per didelę, perkančiajai organizacijai priimtiną, Pirkime laimėtoju pripažinti tiekėjo WTE Wasseretechnik GmH ir partnerių pasiūlymo negalėjo. Dėl to, ieškovės teigimu, 2017-06-06 atsakovės sprendimas turi būti panaikintas, kaip neteisėtas (VPĮ 39 str. 2 d. 2 ir 3 p. p., Konkurso sąlygų 29.1.4 p.), o laimėtoja turėjo būti pripažintas UAB „Arginta“ ir jos partnerių pasiūlymas. Atsakovė tiekėjo WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo kainos su turimu lėšų kiekiu nelygino, todėl pažeidė Konkurso sąlygų 27.14 p.
 1. Ieškovė UAB „Arginta“ nurodė, kad 2017-06-07 raštu atsakovės paprašė nurodyti padaryto Konkurso sąlygų 27.14 pažeidimo aplinkybes. Atsakovė 2017-06-14 rašte Nr. SD-470 nurodė, kad tiekėjo WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo kaina viršija turimas Pirkimo lėšas, tačiau sprendimo nepakeitė, todėl, ieškovės teigimu, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2, 3 punkto ir Konkurso sąlygų 27.14 bei 29.1.4 punktų nuostatas.
 1. Ieškovės teigimu, abejoti, kad UAB „Utenos vandenys“ nustatyta 12 622 605,85 Eur Pirkimo vertė yra ne rinkos vertė nėra jokio pagrindo, nes tiekėjo UAB „Arginta“ ir partnerių pasiūlymas yra 12 489 000 Eur ir yra mažesnis už atsakovės nustatytą Pirkimo vertę. Dėl to atsakovės sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, o tolimesnis jo galiojimas turi būti panaikintas.
 1. Ieškovė UAB „Arginta“ pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau ir – Tarnyba) 2017-07-14 išvadoje nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas, jeigu Pirkimui suplanuotos lėšos buvo nurodytos Pirkimo dokumentuose ir tiekėjo pasiūlyta kaina viršija šias lėšas.
 1. Ieškovė UAB „Arginta“ nurodė, kad Pirkimo dokumentų 1 skyriaus 27.14 papunktyje nustatyta, kad vertindama pasiūlymus komisija palygina vertinamų pasiūlymų kainas su perkančiosios organizacijos šiam Pirkimui turimų lėšų kiekiu. Atsakovė nurodė, kad 2017-06-06 Pirkimui ji turėjo ir šiai dienai turi 12 622 605,86 Eur. Dėl to, ieškovės teigimu, trečiojo asmens pasiūlyta kaina turėjo būti lyginama su šia suma, ko atsakovė nedarė, todėl 2017-06-06 sprendimas yra neteisėtas. Be to, Pirkimo dokumentuose, kurie tiekėjams buvo paskelbti atsakovės internetiniame puslapyje, šios turimos lėšos buvo paskelbtos, taip pat buvo pateikti duomenys apie Pirkimo objektą. Atsakovė palyginusi turimų lėšų kiekį su trečiojo asmens pasiūlyta kaina, turėjo jo pasiūlymą atmesti. To nepadarydama atsakovė pažeidė Pirkimo dokumentų 27.14 punktą, 29.1.5 punktą ir VPĮ 39 str. 2 d. 2 punktą bei VPĮ 39 str. 7 d.
 1. Ieškovė pažymėjo, kad nesutiko su atsakovės prašymu viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolus pripažinti nevieša bylos medžiaga.
 1. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti.
 1. Atsakovės teigimu, ieškinys atmestinas vien todėl, jog Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta konkreti maksimali pasiūlymo kainos riba, todėl Pirkimo dalyviai negalėjo orientuotis į konkrečią kainos ribą. Ieškovė neturi teisės reikalauti atmesti pasiūlymą tuo pagrindu.
 1. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad Pirkimui suplanuotos lėšos yra konfidenciali informacija, kuri Pirkime nepateikiama tiekėjams. Ieškovė UAB „Arginta“ neskundė Pirkimo sąlygų iki pasiūlymo pateikimo ir nereikalavo į sąlygas įrašyti maksimalios Pirkimo kainos. Ieškovė ieškinyje priešingų įrodymų dėl galimai nepagrįstos rinkos kainos nepateikė, taip pat neginčija, kad laimėtojo pasiūlyta kaina yra neracionali, nepagrįstai viršytų rinkos kainas.
 1. Atsakovė nurodė, kad internetiniame puslapyje buvo pateikta preliminari vertė, kurią trečiojo asmens pasiūlyta kaina viršijo 10 procentų. Atsakovės UAB „Utenos vandenys“ atsakingi asmenys, turintys specialių žinių toje srityje pateikė išvadą, kad trečiojo asmens kaina yra pagrįsta, o preliminari Pirkimo kaina buvo suplanuota 2014 metais yra pasenusi ir buvo nustatyta remiantis 2014 metais rengta studija. Nuo to laiko praėjo trys metai, todėl ši kaina buvo tik preliminari, nes pasikeitė rinkos kaina. Be to, planuojant Pirkimo vertę nebuvo įtrauktos visos reikalingos išlaidos kaip įrenginių valdymo ir jų automatikai, todėl pasiūlymuose ši preliminari kaina ir viršyta.
 1. Atsakovė laikė nepagrįstais ieškovės UAB „Arginta“ teiginius, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ neturi lėšų ir kad Pirkimo sąlygose buvo nustatyta konkreti maksimali pasiūlymo kainos riba. Pirkimui skirtų lėšų dydis pirkimo sąlygose nebuvo fiksuotas ir todėl tiekėjai neturėjo jokių lūkesčių dėl konkrečios maksimalios pasiūlymo kainos ribos. Dėl to ieškovė neturi pagrindo reikalauti, kad kitų tiekėjų pasiūlymai turėtų būti atmesti tuo pagrindu (dėl kainos).
 1. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pažymėjo, kad Pirkimui skirtos lėšos yra konfidenciali informacija ir ji nėra niekur skelbiama. Ieškovė UAB „Arginta“ neskundė Pirkimo sąlygų iki pasiūlymo pateikimo ir nereikalavo įrašyti maksimalios pasiūlymo kainos ribos, todėl jau per vėlu jas kvestionuoti. Internetiniame puslapyje buvo nurodyta preliminari kaina ir ji nėra maksimali. Be to, informacija apie kainą buvo talpinta iki 2016-09-08 paskelbto Pirkimo, todėl ji nėra sudėtinė Pirkimo dokumentų dalis, kuri būtų skirta tiekėjams rengiant pasiūlymus.
 1. Atsakovės UAB „Utenos vandenys“ teigimu, ieškovė neteisėtai tapatino iki Pirkimo paskelbimo internete talpintą informaciją apie ateityje planuojama Pirkimą, kaip Pirkimo dokumentų dalį ir privalomas Pirkimo sąlygas tiekėjams.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad skelbime apie kurį kalba ieškovė buvo nurodyta preliminari 12,5 mln. eurų vertė, jokie kiti duomenys nenurodyti, nei objektas, nei apimtys ir pan. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat yra išaiškinusi, kad preliminari pirkimui skirtų lėšų suma paskelbta iki pirkimo paskelbimo nėra konstanta, kurios negalima keisti. Viešųjų pirkimų tarnyba savo konsultacijose nurodė, kad ši suma gali būti keičiama, įvertinus rinkos kainas. Pirkimo sąlygose nenurodžius maksimalios pasiūlymo kainos ribos, ieškovės ieškinys netenka prasmės, nes jis grindžiamas tik tuo aspektu.
 1. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ nurodė, kad ji turi diskrecijos teisę spręsti kokia pasiūlymo kaina yra priimtina, o ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina neatitinka rinkos kainų. Pirkimo sąlygų 27.7 p. nustatyti ekonominio vertinimo kriterijai nustatė, kad laimi tas pasiūlymas, kuris yra ekonomiškai naudingiausias, įvertinus ne tik pasiūlymo kainą, bet ir Pirkimo objekto eksploatacines išlaidas. Ieškovė byloje nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų specialistų išvadas dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos, kuri nėra per didelė ir yra priimtina perkančiajai organizacijai.
 1. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ laikė nepagrįstais, ieškovės teiginius dėl komisijos protokolų neviešumo. Protokoluose taip pat yra komisijos narių pasisakymai ir vertinimai dėl kiekvieno tiekėjo.
 1. Trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH laikė ieškinį nepagrįstu, todėl atmestinu. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad ieškovė ieškinį grindė tik dėl per didelės kainos, kuri neva viršija paskelbtą perkančiosios organizacijos kainą. Ginčijamu 2017-06-28 sprendimu perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė ne tik tuo pagrindu, kurį nurodo ieškovė (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p.), bet ir kitais motyvais, kaip ekonominio naudingumo principas, pirkimo dokumentuose nenurodyta maksimali Pirkimo kaina, kainos atitikimas rinkos kainas.
 1. Trečiasis asmuo laike nepagrįstu ieškovės teiginį, kad perkančioji organizacija neva neturi lėšų tokiai Pirkimo sumai apmokėti.
 1. Trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH teigimu, jo pasiūlymas atsakovei yra pigesnis vertinant ne tik kainą bet ir eksploatavimo išlaidas. VPĮ 39 str. 2 d. 3 p. pagrindu pasiūlymą galima atmesti tik tada, kai pasiūlymai vertinami mažiausios kainos principu, ko nebuvo šiuo atveju. Pirkimo dokumentuose nesant nustatytai konkrečiai maksimaliai Pirkimo kainai, nėra pagrindo teigti, kad ji yra per didelė. Perkančioji organizaciją skelbime nurodė tik preliminarią kainą. Be to, lėšos buvo suplanuotos 2014 metais, ir per tris metus pakito rinkos kainos dėl nuolatinio statybos sąnaudų augimo, nes jos kasmet vidutiniškai auga po 2 procentus.
 1. Trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH pažymėjo, kad net tuo atveju, jei teismas pripažintų, jog atsakovė nepagrindė kainos didinimo, tai pagal pateiktą VPT išvadą byloje, teismas negalėtų pripažinti ieškovę laimėtoja, nes tokiu atveju Pirkimas turėtų būti nutrauktas. Tokia taisyklė yra numatyta VPĮ 3 str. 2 d., 7 str. 4 d. 3 p. bei suformuota teismų praktika.
 1. Viešoji pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodė, kad kai pirkimui suplanuotos lėšos buvo nurodytos pirkimo dokumentuose ir(ar) skelbime apie pirkimą, tai tiekėjo pasiūlyta kaina, kuri viršija nurodytą kainą, turi būti atmesta ir toks tiekėjas į pasiūlymų eilę neįtrauktinas. Kai pirkimo lėšos nebuvo nurodytos pirkimo dokumentuose, nei skelbime apie pirkimą, tačiau daugiausia balų surinkusio tiekėjo kaina yra per didelė perkančiajai organizacijai, pirkimas turėtų būti nutrauktas, jei yra kitų tiekėjų, kurių kaina būtų priimtina, bet surinkusių mažiau balų už tą pasiūlymą, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija motyvuotai pagrindžia būtinybę įsigyti pirkimo objektą už didesnę kainą, kuri buvo planuota pirkimo pradžioje.
 1. Viešoji pirkimų tarnybos vertinimu, perkančioji organizacija gali keisti pirkimui suplanuotų lėšų dydį tik esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam rašytiniam pagrindimui, kad tiekėjų pasiūlytos kainos yra perkančiajai organizacijai priimtinos. Toks pagrindimas turėtų būti pasirašytas už finansus atsakingo asmens ir organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Atsakovei motyvuotai raštiškai pagrindus, kad Pirkimo laimėtojo pasiūlymo kaina atitinka rinkos kainas ir jų nepagrįstai neviršija, Pirkimo sutarties sudarymas su trečiuoju asmeniu atitiktų VPĮ 3 str. 2 d. nustatytą pirkimų tikslą. Jei atsakovė negalėtų pagrįsti Pirkimui skirtų lėšų dydžio keitimo, ji negalėtų paskelbti laimėtoju ieškovės, nes tokiu atveju, Pirkimas turėtų būti nutrauktas.
 1. Viešoji pirkimų tarnyba dėl informacijos konfidencialumo, nurodė, kad tai turėtų spręsti teismas kokia apimtimi pateiktą informaciją reikia laikyti nevieša.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2017-09-12 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Utenos vandenys“ 2017-06-06 rašte Nr. SD-441punktuose 4, 5, 6 išdėstytą sprendimą, pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą įformintą 2017-06-28 raštu Nr. SD-507, ieškinį dalyje dėl 2017-06-06 sprendimo Nr. SD-441 punktų 1.2, 2.2, 3.2 panaikinimo atmesti, ieškinį dalyje dėl ieškovės UAB „Arginta“ pripažinimo pirkimo laimėtoju ir trečiojo asmens WTE Wassertechnik pasiūlymo atmetimo palikti nenagrinėtu, priteisti iš atsakovės UAB „Utenos vandenys“ 108,50 Eur turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Arginta“, priteisti iš ieškovės UAB „Arginta“ 1 000 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų WTE Wassertechnik GmbH naudai, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2017-07-04 nutartimi.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė CVP IS 2016-03-14 patalpino skelbimą apie numatomą pirkimą „Dumblo utilizavimo statyba ir projektavimas“. Skelbime nurodyta 12 500 000 Eur pirkimo suma. Taip pat nurodyta, kad bus vykdomas atviras konkursas 2016 metų II ketvirtyje, kurio trukmė būtų 24 mėn. Skelbimas apie jau pradedamą Pirkimą CVP IS patalpintas 2016-09-08, Pirkimo Nr. 178429.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad apie nustatytą maksimalią Pirkimui skirtą kainą patvirtina ieškovės pateiktas 2016-03-14 skelbimas, 2017-06-05 atsakovės komisijos pasitarimo protokolas Nr. VŠP17-49, kuriame nurodyta, kad Pirkimui planuota maksimali sudaryti sutarties vertė 15 500 000 Eur, 2017-06-06 VPK pasitarimo protokolas Nr. VŠP17-50. Dėl to teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovės, trečiojo asmens teiginius, kad Pirkimui buvo nurodyta tik preliminari Pirkimui skirtų lėšų suma.
 1. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, kad atsakovė 2017-06-19 raštu Nr. SD-479 pranešė VPT, jog Pirkimui buvo nurodyta preliminari kaina, nepaneigia viešųjų pirkimų komisijos pasitarimuose nurodytų duomenų, jog kaina buvo maksimali ir komisija įvertinusi G. V. argumentus nutarė kreiptis į įmonės vadovą ir Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyrių dėl papildomo finansavimo projektui įgyvendinti pagal nustatyto laimėtojo (trečiojo asmens) pasiūlytą kainą, kuri viršijo maksimalią kainą.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovės ieškinys teisme pareikštas ginčijant komisijos priimtus sprendimus dėl trečiojo asmens pripažinimo laimėtoju, kuris pasiūlė kainą didesnę nei buvo numatyta maksimali Pirkimo kaina.
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė ir trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose neigė maksimalios kainos nustatymą Pirkimui ir visus argumentus teikė dėl ieškovės nurodyto 2016-03-14 skelbimo apie numatomą Pirkimą bei įrodinėjo, kad tas skelbimas nėra Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis. Tokią išvadą į atskirą teismo paklausimą nurodė ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2017-09-07 raštu Nr. 4S-2787. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad pagal VPĮ 24 str. 8 d. nuostatas galiojusias iki 2017-01-01 išankstinis skelbimas apie numatomus pirkimus ir skelbimas apie pirkimą yra pirkimo dokumentų sudėtinė dalis. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad pirkimų planas nelaikytinas pirkimo dokumentų sudedamąja dalimi, nes ieškovės pateiktas ekranvaizdis nėra skelbimas, o tai yra atsakovės pirkimų plano vienos eilutės išrašas.
 1. Teismas sprendė, kad bylos duomenys paneigė atsakovės ir trečiojo asmens teiginius bei Viešųjų pirkimų tarnybos duotą išvadą apie numatytą pirkimo maksimalią kainą. Tarnyba teikdama tokią išvadą visai nevertino atsakovės pirkimų komisijos pasitarimuose fiksuotos maksimalios kainos, kuri negalėjo būti nustatyta pačios komisijos jau svarstant pateiktus tiekėjų pasiūlymus. Jei Pirkimui nebuvo maksimalios kainos, tai komisija savo pasitarimuose nebūtų to klausimo net sprendusi, nes trečiojo asmens nustatytas ekonominis naudingumas ženkliai viršija ieškovės pasiūlymo ekonominį naudingumą ir kaip nurodė Viešųjų pirkimų tarnyba savo pirminėje išvadoje, tokiu atveju perkančioji organizacija turėjo nutraukti Pirkimą, jei pasiūlyta kaina yra per didelė. Tačiau šiuo atveju komisija svarstė, ar pasiūlyta didesnė kaina nei numatyta maksimali yra pagrįsta ekonominiu naudingumu ir būtina kreiptis dėl papildomo finansavimo.
 1. Teismas pažymėjo, kad būtent komisija nurodė, kad 2016-04-22 paraiškoje Nr. 4-112 nurodyta maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė 12 500 000 Eur. Tame pačiame 2017-06-05 pasitarime G. V. informavo, kad 2017-05-05 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-376 yra skirtas finansavimas iš ES struktūrinių fondų 10 729 214,98 Eur, todėl būtina kreiptis dėl papildomo finansavimo gavimo priėmus trečiojo asmens pasiūlymą. Pateiktame 2017-06-06 rašte Nr. SD-442, atsakovė kreipdamasis dėl papildomo finansavimo nurodė, kad ji prie projekto ketina prisidėti savomis lėšomis, kurios sudarytų 15 procentų, t.y. 1 893 390,88 Eur, dėl kurios yra sudariusi paskolos sutartį su Finansų ministerija. Pripažinus laimėtoju trečiąjį asmenį ekonominio naudingumo principu būtinas papildomas finansavimas, nes tiekėjo pasiūlyta kaina viršija suplanuotas lėšas. Teismo teigimu, ar šis prašymas yra išspręstas neaišku pagal bylos duomenis.
 1. Teismas sutiko su ieškove, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikdama papildomą išvadą dėl kainos paskelbimo, visiškai nepasisakė, ką reiškia toks kainos paskelbimas, ką reiškia numatomo pirkimo laikas ir objektas ir kodėl tą skelbimą Tarnyba laiko pirkimų planu. Teismas pažymėjo, kad toks skelbimas pagal teismų suformuotą praktiką laikytinas numatomo pirkimo kainos paskelbimą ir perkančioji organizaciją vertindama tiekėjų pasiūlymus į ją privalo atsižvelgti. Šioje byloje būtent tai ir buvo padaryta, nes atsakovės komisija apie tai kalbėjo, svarstė šį klausimą ir pati konstatavo, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina viršija maksimalią Pirkimui skirtų lėšų sumą.
 1. Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba savo pirminėje išvadoje nurodė, kad tuo atveju, jei laimėjusio pirkimą tiekėjo ekonominis naudingumas (surinkti balai) yra aukštesni nei tiekėjo, kurio kaina yra tinkama, bet ekonominio naudingumo balas yra žemesnis, esant objektyvioms priežastims perkančioji organizacija gali motyvuotai pagrįsti būtinybę įsigyti pirkimo objektą už didesnę kainą nei ta kaina, kuri buvo planuota pirkimo pradžioje. Apie galėjimą didinti pirkimui lėšas VPT yra pasisakiusi ir savo interneto svetainėje. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija gali keisti pirkimui skirtų lėšų dydį tik esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam rašytiniam pagrindimui. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovė 2017-06-05 komisijos posėdyje vertindama pasiūlymus ir manydama, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas ekonominiu požiūriu (vertinimu) yra geresnis ir priimtinesnis atsakovei tik neatitinkantis maksimalios kainos, turėjo teikti rašytinius pagrindimus kainos didinimo, o neapsiriboti specialių žinių turinčios G. V. paaiškinimu apie tai, kad lėšos buvo planuotos 2014 metais ir nuo to laiko pakito rinkos kainos, kad tokio tipo projektas Lietuvoje planuojamas vykdyti pirmą kartą, kad užsienio projektuotojai projektavimo darbus atliks geriau. Pasiūlymų vertinimą privalėjo atidėti iki to laiko kol bus rašytiniai pagrindimai apie galimybes gauti papildomą finansavimą. Teismas taip pat pažymėjo, kad dar 2014 metais planuojant projektą turėjo būti žinoma, kad jis bus pirmasis Lietuvoje, kad jo įvykdymo terminas nusikelia kelis metus į priekį ir Pirkimo sąlygose galima buvo kelti aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus atsižvelgus, kaip nurodo G. V., į užsienio projektuotojų patirtis ir praktiką.
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad papildomas finansavimas bus gautas, taip pat nepateikė jokių rašytinių pagrindimų suplanuotos kainos didinimui (pateikta tik vienos specialistės nuomonė ir paaiškinimai), kad suplanuotų darbų atlikimo kainos rinkoje yra išaugusios. G. V. komisijos posėdyje 2017-06-05 nurodė, kad kai kuriuose srityse tiekėjų pasiūlytos išlaidos yra mažesnės nei planuota (įranga), o kai kuriose didesnės (įrenginių valdymas ir automatika), tačiau nėra jokių argumentų ir tikslių duomenų kokios kainos vyrauja rinkoje įrenginių valdymui ir automatikai.
 1. Teismas trečiojo asmens pateiktų informacinių pranešimų apie automatizavimo sistemų pokyčius (kainos) nelaikė įrodymais, kuriais atsakovė turėjo grįsti kainos didinimą. Trečiojo asmens pateikti darbų kiekių žiniaraščiai 2013-10 kainų lygiu nepatvirtina būtinybės pirkti pagal didesnės kainos pasiūlymą.
 1. Teismas atmetė kaip nepagrįstus trečiojo asmens rašytinius paaiškinimus apie tai, kad ieškovė kelia naują reikalavimą pateikdama 2016-03-14 skelbimą kaip skelbimą apie išankstinį pirkimą pagal VPĮ 24 str. 8 d. galiojusią iki 2017-07-01 redakciją, taip pat tuos teiginius, kad pretenzija nebuvo reiškiama dėl per didelės kainos nei nurodyta Pirkimo dokumentuose. Teismas pažymėjo, kad ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodė, kad pagal Pirkimo sąlygų 27.14 p. ir pagal 29.1.4. p. trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes pasiūlyta kaina viršijo maksimalią Pirkimui numatytą sumą. Ta aplinkybė, kad atsakovei ir trečiajam asmeniui pradėjus ginčyti, jog nebuvo paskelbta Pirkimo kaina ieškovė teikė įrodymus šiam teiginiui paneigti, nereiškia, kad ieškiniu keliamas naujas reikalavimas.
 1. Teismas sprendė, kad atsakovė, nepateikdama pagrįstų rašytinių pagrindimų kainos didinimui pažeidė VPĮ nustatytus reikalavimus.
 1. Teismas, atsižvelgdamas bei įvertinęs pateiktų įrodymų visetą bei visų proceso šalių pateiktus argumentus dėl Pirkimui paskelbtos kainos maksimumo, sprendė, kad atsakovė, priimdama sprendimus, nesivadovavo VPĮ 39 str. nuostatomis bei suformuota teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012), todėl pagrįstas ieškovės reikalavimas panaikinti 2017-06-06 UAB „Utenos vandenys“ rašte Nr. SD-441 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo (punktas 4), pripažinimo WTE Wassertechnik GmbH laimėtoju (punktas 5) ir dėl kvietimo pasirašyti sutartį bei jos atidėjimo termino (punktas 6).
 1. Teismas taip pat pagrįstu laikė ieškovės reikalavimą panaikinti atsakovės 2017-06-28 raštu Nr. SD-507 įformintą viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti ieškovės pretenziją. Atsakovė minėtame sprendime taip pat nepagrindė, kad kainos didinimas yra pagrįstas ekonominiu požiūriu, pasikeitusia rinka. Atsakovė minėtame sprendime taip pat neigė apie Pirkimo kainos nurodymą, teigdama, kad tai buvo preliminari kaina, nors pačios atsakovės komisija savo procesiniuose dokumentuose (posėdžiuose) nurodė, kad 12 500 000 Eur suma buvo maksimali.
 1. Teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimai atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir pripažinti ieškovės pasiūlymą laimėjusiu Pirkimą, paliktini nenagrinėti, nes VPĮ nuostatos tik viešųjų pirkimų komisijų kompetencijai priskiria tokių klausimų sprendimą ir teismui nesuteikta teisė atlikti viešųjų pirkimų komisijos darbą vertinant pateiktus pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją.
 1. Teismas nurodė, kad plačiau nepasisako dėl pateiktų dokumentų konfidencialumo, nors tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo kėlė šį klausimą, tačiau ieškovės reikalavime nėra prašymo išviešinti konfidencialius trečiojo asmens dokumentus, kuriuos jis teikė atsakovei, kuri papildomai paklausė trečiojo asmens apie pateiktų dokumentų prieinamumą tretiesiems asmenims. Ieškovės pateikti įrodymai, kuriuos ji nurodė esant konfidencialiais, nėra patalpinti elektroninėje byloje, todėl teismas pripažino, kad atskirai paštu gauti dokumentai yra konfidencialūs ir tretiesiems asmenims susipažinti su jais neleistina.
 1. Teismas spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodė, kad ieškovės ieškinys tenkintas iš dalies ir atsižvelgiant į reikalavimų dydį ieškinys patenkintas 50 procentų.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė sumokėjo 217 Eur žyminį mokestį, todėl sprendė, kad iš atsakovės priteistina ieškovei 108,50 Eur.
 1. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė nepateikė dokumentų, patvirtinančių jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, sprendė, kad atsakovės prašymas atmestinas.
 1. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo patyrė 3494,98 Eur ir 975 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymėjo, kad trečiasis asmuo detaliai nenurodė savo patirtų išlaidų už kiekvieno procesinio dokumento surašymą, todėl teismas sprendė, kad pagrįstos yra išlaidos turėtos už atsiliepimo, tripliko surašymą bei pateiktus rašytinius paaiškinimus į ieškovės teiktus rašytinius paaiškinimus ir pagrįstos išlaidos yra 2000 Eur. Kadangi ieškinys patenkintas 50 procentų, todėl teismas darė išvadą, kad iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistina 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Teismas sprendė, kad laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio apygardos teismo 2017-07-04 nutartimi, paliktinos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 149 str. 1 d., 150 str.3 d.).
 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Arginta“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017-09-12 sprendimo dalį, kurioje ieškinys dalyje dėl 2017-06-06 sprendimo Nr. SD-441 punktų 1.2, 2.2, 3.2 panaikinimo atmestas, o ieškinys dalyje dėl ieškovės UAB „Arginta“ pripažinimo pirkimo laimėtoju ir trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo atmetimo paliktas nenagrinėtu, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – panaikinti 2017-06-06 sprendimo Nr. SD-441 punktus 1.2, 2.2, 3.2; jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“, AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje pasiūlymą atmesti; jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir HUBER SE pasiūlymą pripažinti laimėjusiu Pirkimą; priteisti iš atsakovės UAB „Utenos vandenys“ bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas turėjo WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymą atmesti ir atitinkamai UAB „Arginta“ pasiūlymą turėjo pripažinti laimėtoju, nes Konkurse ji lieka vienintelė tiekėja, kurios pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, kadangi WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimo – Pirkimo dokumentuose nustatytos maksimalios kainos.
  2. Pirkimo dokumentuose nustatyta maksimali Pirkimo sutarties kaina yra Pirkimo dokumentų reikalavimas, keliamas tiekėjų finansiniams pasiūlymams. Aplinkybė, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo kaina viršija numatytą maksimalią Pirkimo kainą, reiškia, kad šis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti, kad WTE Wassertechnik GmbH finansinis pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus (1.2 punktas), yra neteisėtas ir pirmos instancijos teismas jį turėjo panaikinti. Nustačius, kad finansinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, jo vertinimas negalėjo būti tęsiamas, nes jis turėjo būti atmestas, todėl neteisėti yra perkančiosios organizacijos sprendimai paskaičiuoti WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo kriterijaus C (kainos) balus (2.2 punktas) ir pasiūlymo ekonominį naudingumą (3.2 punktas).
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2017-09-12 sprendimą ir visiškai atmesti UAB „Arginta“ ieškinį, grąžinti atsakovei už apeliacinį skundą permokėto žyminio mokesčio dalį – 3 533 Eur, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino viešojo pirkimo posėdžio protokolo Nr. VŠP17-49 ir jo priedų turinio, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles ir pareigą visapusiškai ir objektyvai įvertinti bylos aplinkybes (CPK 185 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovės pateiktus argumentus ir įrodymus dėl netinkamai suplanuotos sumos, teigdamas, kad atsakovės komisijos 2017-06-05 protokole nurodyta, kad kai kuriuose srityse tiekėjų pasiūtos išlaidos yra mažesnės nei planuota (įranga), o kai kuriose didesnės (įrenginių valdymas ir automatika), tačiau nėra jokių argumentų ir tikslių duomenų kokios kainos vyrauja rinkoje įrenginių valdymui ir automatikai, kad trečiojo asmens pateikti informaciniai pranešimai apie automatizavimo sistemų pokyčius (kainos) nėra įrodymas, kuriuo atsakovė turėjo grįsti kainos didinimą.
  1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad abiejuose Pirkimui pateiktuose pasiūlymuose išlaidos įrenginių automatikai buvo suplanuotos 1,2 mln. Eur didesnės, nei buvo atsakovės skaičiuojama, nusistatant preliminarią Pirkimo vertę pirkimo pradžioje – 12,5 mln. Eur, nepaaiškino, kuo remiantis abiejų tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų nelaiko rinkos kainų nustatymo atitikmeniu, kadangi daugiau Pirkimu suinteresuotu tiekėjų net nebuvo, ypač atsižvelgiant į tai, kad pati ieškovė, kuris ginčija konkurento pasiūlymą, jame nurodė žymiai didesnes išlaidas įrenginių automatikai, nei planavo atsakovė ir žymiai didesnes nei konkurentas WTE Wassertechnik GmbH. Atsakovė 2014 metais skaičiavo, kad išlaidos šiai darbų daliai turėtų būti 200 000 Eur, tačiau jos iš tikrųjų yra žymiai didesnės. Šis faktas įrodo, kad rinkos kainos šiai pasiūlymo kainos daliai – įrenginių valdymo ir automatikos – atsakovės buvo netinkamai suplanuotos.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl išlaidų, reikalingų esamų inžinerinių tinklų, statinių iškėlimui (perklojimui) iš projektuojamų statinių teritorijos, lauko inžinerinių tinklų paklojimui, nereikalingų statinių nugriovimui ir projektavimui. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. VŠP17-49 nurodyta, kad šiai darbų daliai buvo netinkamai susiplanuota tik 190 000 Eur vertė, kai abiejų tiekėjų pasiūlymuose šios išlaidos yra žymiai didesnės: UAB „Arginta“ pasiūlyme – apie 0,7 mln., o WTE Wassertechnik GmbH - apie 0,6 mln. Eur. Prie netinkamai suplanuotos Pirkimo vertės 12,5 mln. Eur pridėjus 1,2 mln. Eur skirtumą dėl įrangų automatikos dalies ir 0,4 mln. Eur skirtumą dėl statinių perkėlimo ir nugriovimo, WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo kaina (13 997 750 Eur) tampa visiškai pagrįsta ir priimtina.
  1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad UAB „Arginta“ pasiūlyta mažesnė kaina visiškai nereiškia atsakovei priimtino ir racionalaus pasiūlymo, kadangi WTE Wassertechnik GmbH pasiūlyme yra mažesnės Pirkimo objekto eksploatavimo išlaidos, todėl pastarasis pasiūlymas yra geresnis ir įvertintas žymiai didesniais ekonominio naudingumo balais. Dėl to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai dalinai tenkino ieškovės ieškinį, kai skaičiuojant kartu Pirkimo objekto įsigijimo kainą ir jo eksploatavimo išlaidas, WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymas yra pigesnis už ieškovės pasiūlymą.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės pateiktą atsakovės viešųjų pirkimų plano eilutę prilygino išankstiniam skelbimui apie Pirkimą. Pirkimui skirtų lėšų dydis Pirkimo sąlygose nebuvo fiksuotas, Pirkimo dalyviai neturėjo jokių teisėtų lūkesčių dėl konkrečios maksimalios pasiūlymo kainos ribos ir ieškovė neturi pagrindo reikalauti, kad kitų tiekėjų pasiūlymai būtų atmesti šiuo pagrindu.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų atsakovei. Byloje pateikta sąskaita patvirtina atsakovės prievolės apmokėti už suteiktas teisines paslaugas egzistavimą, ir sąskaitos neapmokėjimo faktas iki bylos išnagrinėjimo šios prievolės nepanaikino. Atsakovė apmokėjo sąskaitą 2017-08-31, tačiau dėl techninės klaidos, bylos sudėtingumo ir būtinumo teikti vis naujus atsikirtimus į ieškovės prieš pat bylos nagrinėjimo posėdžius teikiamus vis naujus paaiškinimus, sąskaitos apmokėjimo įrodymas nebuvo pateiktas.
  1. Byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina žodinio proceso tvarka, kadangi byla yra sudėtinga, Pirkimas yra visuomenei ypatingos reikšmės, nes dėl Pirkimo sutarties sudarymo atidėliojimo kyla didelė rizika neužtikrinti Utenos miesto nuotekų dumblo apdorojimo dėl susidėvėjusios įrangos, dėl ko tektų stabdyti nuotekų valymo įrenginių darbą, kas gali turėti sunkių pasekmių Utenos, Anykščių ir Molėtų rajonų gyventojams. Be to, pirmosios instancijos teismas buvo ne kartą suklaidintas ieškovės, ypač šiam pateikiant klaidingą informaciją dėl VPĮ normų taikymo dėl išankstinio skelbimo apie pirkimą tvarkos. Pirmosios instancijos teismo ir Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonės dėl ginčo faktinių aplinkybių teisinio vertinimo kardinaliai skiriasi, teismas šiomis išvadomis nesivadovavo, nors Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė aiškią išvadą, kas yra laikoma išankstiniu skelbimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
 1. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017-09-12 sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės ieškinį visiškai atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimo išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai peržengė ginčo ribas, nes išnagrinėjo ieškovės reikalavimą, grįstą reikalavimo (ieškinio) pagrindu, kurio pastaroji nebuvo pareiškusi perkančiajai organizacijai teiktoje 2017-06-21 pretenzijoje Nr. SD 64/17 bei pateiktame ieškinyje.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai neįvertinęs vienų iš svarbiausių WTE Wassertechnik GmbH ir atsakovės argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų, o taip pat be pagrindo nesivadovavęs Viešųjų pirkimų tarnybos išvada ir teisės normų įtvirtintu reglamentavimu, neatskleidė bylos esmės – nenustatė svarbiausių faktinių ir teisinių aplinkybių bei padarė klaidingas išvadas, kad Pirkimų plano išrašas yra skelbimas apie numatomą Pirkimą ir nustato maksimalią kainą, kad perkančioji organizacija turėjo pateikti duomenis apie gautą papildomą finansavimą ir pagrįsti maksimalios kainos viršijimą, tačiau to nepadarė.
  1. Pirmosios instancijos teismas neužtikrino proceso šalių lygybės prieš įstatymą ir rungimosi principų įgyvendinimo bei pažeidė WTE Wassertechnik GmbH teisę būti išklausytai, neužtikrinant jos teisės būti išklausytai esminiais bylos klausimais, nes iki ginčo sprendimo priėmimo ieškovei buvo prieinama daugiau rašytinių įrodymų, kuriais teismas rėmėsi, priimdamas sprendimą, negu trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai nepriteisė trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH dalies bylinėjimosi išlaidų.
 1. Atsiliepime į ieškovės UAB „Arginta“ apeliacinį skundą atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, tenkinti atsakovės apeliacinį skundą ir visiškai atmesti UAB „Arginta“ ieškinį, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Ieškovė, teigdama, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymas atmestinas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų dėl pasiūlytos tariamai per didelės kainos, supainiojo Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus skirtingus pasiūlymų atmetimo pagrindus. Nustačius, kad pasiūlymo kaina yra per didelė, taikoma speciali VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto norma, ir pasiūlymas šiuo faktiniu pagrindu (dėl per didelės kainos) galėtų būti atmestas tik pagal šią teisės normą. Šiame Pirkime pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą, o ne mažiausios kainos kriterijų, todėl galimos situacijos, kai ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kaina yra per didelė. Be to, nustatyto laimėtojo kaina nėra per didelė ir yra atsakovei priimtina.
  1. Viešųjų pirkimų planas nėra Pirkimo dokumentų dalis ir tai nėra privaloma Pirkimo sąlyga, o VPĮ 27 straipsnyje, apskritai, nustatytas draudimas iki Pirkimo paskelbimo teikti tiekėjams pirkimo dokumentus, t.y. ir jų dalis.
  1. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad preliminariame viešųjų pirkimų plane nurodyta planuota vertė 12,5 mln. Eur ir yra perkančiosios organizacijos turimų lėšų kiekis, kurio negali viršyti Pirkimo laimėtojo kaina. Atsakovė turi pakankamai lėšų Pirkimo sutarties sudarymui ir vykdymui. Europos Sąjungos numatytas projektinis finansavimas tai tik vienas iš galimų pirkimo objekto finansavimo šaltinių, jis buvo suplanuotas netinkamai pagal 2014 m. rengtą studiją, kurioje buvo netinkamai įvertintos visos išlaidos. Laimėtojo kaina yra priimtina, taip pat įvertinant mažesnes eksploatavimo sąnaudas.
  1. Teismas negali įpareigoti perkančiosios organizacijos priimti konkrečius sprendimus dėl pasiūlymų įvertinimo ir pirkimo laimėtojo, todėl ieškovės reikalavimas ją nustatyti Pirkimo laimėtoja, o kito tiekėjo pasiūlymą atmesti, yra neteisėti ir negali būti tenkinti.
 1. Atsiliepime į atsakovės UAB „Utenos vandenys“ ir trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH apeliacinius skundus ieškovė nurodo, kad palaiko savo apeliaciniame skunde išdėstytus reikalavimus ir prašo ieškovės apeliacinį skundą tenkinti visiškai, nesutinka su atsakovės apeliaciniu skundu ir trečiojo asmens apeliaciniu skundu ir prašo juos atmesti. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad už 12 500 000 Eur ar mažiau, ji negali nusipirkti dumblo valymo įrenginių, nes tokių kainų nėra rinkoje, kadangi UAB „Arginta“ su partneriais pasiūlė 12 489 000 Eur kainą. Tai reiškia, kad UAB „Utenos vandenys“ gali nupirkti reikalingą prekę ir paslaugą už jų suplanuotą ir paskelbtą Pirkimui pinigų sumą, t. y. Pirkimui lėšas ji suplanavo teisingai.
  2. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad UAB „Arginta“ pasiūlymo kaina beveik tiksliai sutampa su UAB „Utenos vandenys“ nustatyta Pirkimo verte.
  3. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad buvo netinkamai suplanuota Pirkimo kaina, nes skaičiavimai atlikti dar 2014 metais ir keliose darbų srityse abu tiekėjai savo pasiūlymuose pasiūlė didesnes kainas nei buvo planuota.
  4. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad abu tiekėjai savo pasiūlymuose nurodė didesnes kainas nei buvo planuota, nes UAB „Arginta“ pasiūlyta 12 489 000 Eur suma yra mažesnė už Pirkimui suplanuotą 12 500 000 Eur.
  5. Perkančiosios organizacijos teiginiai apie Pirkimo svarbą viešajam interesui ir skubą yra be jokių įrodymų, t.y. abstraktūs, nepamatuojami ir nepatikrinami teiginiai. Byloje nėra nurodyta nei koks tas interesas, nei kaip jis būtų užtikrintas perkant tokiomis sąlygomis. Byloje esantys duomenys – Pirkimo dokumentai patvirtina, kad Pirkimas nėra itin didelės skubos, dumblas ir dabar yra apdorojamas ir tvarkomas.
  6. Nepagrįstas atsakovės teiginys, kad ji atsižvelgė į projekto ekonomiškumą ir eksploatacijos išlaidas. UAB „Utenos vandenys“ atliktas projekto ekonomiškumo ir ekploatavimo išlaidų vertinimas yra nepagrįstas, nes tokio pagrindo didinti suplanuotą kainą nenumato nei įstatymas, nei VPT rekomendacijos, nei teismų praktika.
  7. Pagrįsta pirmos instancijos teismo išvada, kad UAB „Utenos vandenys“ nepateikė duomenų apie papildomą finansavimą. Atsakovė byloje pateiktais dokumentais ir paaiškinimais procesiniuose dokumentuose patvirtino, kad papildomo finansavimo neturi.
  8. Pirmos instancijos teismas 2016-03-16 skelbimą pagrįstai pripažino skelbimu apie numatomą Pirkimą. Be perkančiosios organizacijos pripažintos aplinkybės, kad 2016-03-14 dokumente buvo nurodyta vertė, šiame skelbime taip pat buvo nurodyta ir Pirkimo objektas, ir Pirkimo sutarties trukmė, ir Pirkimo sąlygos (Pirkimo būdas, Pirkimo teisiniai pagrindai) ir prekės kodas ir svarbiausia - kaina. Šis dokumentas yra perkančiosios organizacijos dokumentas ar elektroninis duomuo pateiktas per CVP IS apie šį Pirkimą beieškantiems tiekėjams. Šiame dokumente nurodyti duomenys atitinka VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodytus pirkimo dokumentų duomenis ir yra išreikšti tokia, kaip įstatyme numatyta - elektronine forma.
  9. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nepriteisė atakovei ir trečiajam asmeniui visų jų prašytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimą prašantis priteisti bylos dalyvis, turi jas pagrįsti prašyme, pateikdamas pagrindžiančius dokumentus apie suteiktas teisines paslaugas byloje ir patirtas išlaidas.
  10. UAB „Arginta“ nesutinka su pražymu dėl bylos nagriėnjimo žodinio proceso tvarka, nes nėra žodinio nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pagrindų.
 1. Atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo trečiojo asmens apeliacinį skundą patenkinti, tenkinti atsakovės apeliacinį skundą ir visiškai atmesti UAB „Arginta“ ieškinį, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Atsakovė sutinka, kad ieškovė nusižengė viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo tvarkai ir terminams, teisme pavėluotai remdamasis naujomis faktinėmis aplinkybėmis dėl viešųjų pirkimų plano eilutės, kurios nebuvo nurodęs savo ikiteisminėje ginčo stadijoje teiktoje pretenzijoje ir ieškinyje, o tik dublike ir jo priede Nr. 1.
  1. Atsakovė pritaria trečiojo asmens argumentams, kad ieškovės nurodyto pirkimų plano eilutė nėra išankstinis skelbimas apie pirkimą, kaip jis suprantamas pagal VPĮ nuostatas, o pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, bylos dalyvių paaiškinimus ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvadas.
  1. Atsakovė pritaria trečiojo asmens argumentams, kad atsakovė nenustatė maksimalios pasiūlymo kainos ribos Pirkimo sąlygose ar kituose dokumentuose, o svarstydamas kainos pagrįstumą atsakovės viešojo pirkimo komisijos nariai operavo maksimalios vertės sąvoka, kaip maksimaliu pagal Europos Sąjungos projektą skirtu finansavimu, tačiau atsakovė turi galimybę prisidėti nuosavomis lėšomis ir viršyti finansavimą, nurodytą Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto dokumentuose.
  1. Atsakovė pritaria trečiojo asmens argumentams ir įrodymams dėl statybos kainų augimo rinkoje. Trečiojo asmens pateikti faktai dėl statybos darbų kainų augimo įrodo, kad atsakovei Pirkimo nutraukimas ir pakartotinis vykdymas gali turėti neigiamų pasekmių, kadangi dėl padidėjusio kainų lygio atsakovė, tikėtina, gaus dar didesnės kainos pasiūlymų, nei šiuo metu vykdomame pirkime.
 1. Atsiliepime į ieškovės UAB „Arginta“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH prašo ieškovės apeliacinį skundą palikti nenagrinėtu. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų nagrinėti – ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Ieškovė neturėjo teisės dubliko grįsti ir neturi teisės apeliacinio skundo grįsti nauju reikalavimo pagrindu, dėl kurio ieškovė nebuvo pateikusi pretenzijos ir pareiškusi ieškinio reikalavimo.
  1. Pirkimų plano išrašas nėra Pirkimo dokumentas, o 12 500 000 Eur suma nebuvo nustatyta jokiame Pirkimo dokumente ir ši suma nėra maksimali suma.
  1. Konkurso sąlygų 27.14 p. nereikalauja perkančiosios organizacijos palyginti tiekėjo pasiūlymo kainą su tariama maksimalia Pirkimo kaina.
  1. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo Konkurso sąlygų 29.1.5 p. pagrindu atmesti WTE Wassertechnik GmbH ir partnerių pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytos maksimalios kainos, nes ir perkančioji organizacija jį galėjusi tiktai atmesti.
 1. Atsiliepime į atsakovės UAB „Utenos vandenys“ apeliacinį skundą trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH mano, kad perkančiosios organizacijos apeliaciniame skunde nurodyti apeliacijos pagrindai yra pagrįsti ir minėtas apeliacinis skundas yra tenkintinas, pakeičiant sprendimą dalyje, kurioje dalinai patenkintas iekšovės ieškinys, visiškai atmetant ieškovės ieškinį arba panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017-09-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą visiškai atmesti ieškovės ieškinį. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
 1. Sutiktina su perkančiąja organizacija, jog teisinis reguliavimas ir viešųjų pirkimų praktika leidžia perkančiosioms organizacijoms viešojo pirkimo dokumentuose paskelbti maksimalias kainas, tačiau neįpareigoja to daryti, leidžia perkančiosioms organizacijoms numatyti viešojo pirkimo objektui įsigyti skirtą biudžetą / pirkimui skirtų lėšų dydį bei leidžia jį keisti esant pagrįstoms aplinkybėms ir motyvuotam raštiškam pagrindimui, kad tiekėjų pasiūlytos kainos yra perkančiajai organizacijai priimtinos (pavyzdžiui, rinkos kainos pirkimo metu padidėjo, infliacijos įtaka kainai, pasikeitę mokesčiai, viešojo intereso apsauga, ar ypatingos reikšmės pirkimas ir panašiai) arba netinkamam suplanuotos pirkimo vertės apskaičiavimui ar kitoms objektyvioms aplinkybėms. Taip pat įpareigoja perkančiąsias organizacijas palyginti tiekėjo pasiūlymo kainą, ar ji nėra perkančiajai organizacijai per didelė ir nepriimtina, bei atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p., kaip ir Konkurso sąlygų 29 str. 1 d. 5 p.).
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-10-27 gauti trečiasis asmens WTE Wassertechnik GmbH rašytiniai paaiškinimai.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-10-30 gautas atsakovės UAB „Utenos vandenys“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-10-30 gauti ieškovės UAB „Arginta“ rašytiniai paaiškinimai.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-10-31 gautas trečiasis asmens WTE Wassertechnik GmbH prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-10-31 gautas atsakovės UAB „Utenos vandenys“ atsiliepimas į ieškovės rašytinius paaiškinimus.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-11-10 gautas trečiasis asmens WTE Wassertechnik GmbH atsiliepimas į ieškovės rašytinius paaiškinimus.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo Pirkimas buvo vykdomas pagal VPĮ redakciją, galiojusią iki 2017-07-01, todėl nagrinėdama ginčą vadovaujasi nurodytomis VPĮ normomis.

6Dėl naujų įrodymų

 1. Ieškovės UAB „Arginta“ pateikė rašytinius paaiškinimus, atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsiliepimą į ieškovės rašytinius paaiškinimus, trečiasis asmuo WTE Wassertechnik GmbH pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 1. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 1. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, sprendžia, kad šalių ir trečiojo asmens pateikti procesiniai dokumentai priimtini į bylą.

7Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Apeliantė UAB „Utenos vandenys“ prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Išimtiniais atvejais teismas, manydamas, kad tai būtina, gali nuspręsti viešųjų pirkimų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Šalys gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 321 straipsnyje, reglamentuojančiame apeliacinio skundo nagrinėjimo tvarką, įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymu nustatyta teismo diskrecijos teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013).
 1. Nagrinėjamos bylos šalys ir trečiasis asmuo savo argumentus yra išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose, apeliantė UAB „Utenos vandenys“ nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, todėl žodinio proceso apeliacinėje instancijoje būtinumas nekonstatuotinas.

8Dėl įrodymų vertinimo

 1. Apeliantės UAB „Utenos vandenys“ teigimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino viešojo pirkimo posėdžio protokolo Nr. VŠP17-49 ir jo priedų turinio, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles ir pareigą visapusiškai ir objektyvai įvertinti bylos aplinkybes (CPK 185 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovės pateiktus argumentus ir įrodymus dėl netinkamai suplanuotos sumos, teigdamas, kad atsakovės komisijos 2017-06-05 protokole nurodyta, kad kai kuriuose srityse tiekėjų pasiūlytos išlaidos yra mažesnės nei planuota (įranga), o kai kuriose didesnės (įrenginių valdymas ir automatika), tačiau nėra jokių argumentų ir tikslių duomenų kokios kainos vyrauja rinkoje įrenginių valdymui ir automatikai, kad trečiojo asmens pateikti informaciniai pranešimai apie automatizavimo sistemų pokyčius (kainos) nėra įrodymas, kuriuo atsakovė turėjo grįsti kainos didinimą.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendimo motyvuojamojoje dalyje glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 str. 4 d.). Teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas. Jeigu teismo pateiktų motyvų pakanka spręsti dėl jo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, vien ta aplinkybė, kad sprendimo motyvuojamojoje dalyje aprašyti ne visi byloje esantys ar šalių įrodinėjant naudoti įrodymai, neteikia pagrindo spręsti dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012). Kartu pažymėtina ir tai, kad ar įrodymų nenurodymas teismo procesiniame sprendime pažeidžia bendrąsias įrodinėjimo nuostatas, turi būti vertinama ne vien pagal tai, ar konkretūs įrodymai yra paminėti teismo procesiniame dokumente, turi būti įvertinta ir tai, ar šie įrodymai apskritai buvo ištirti bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jeigu konkrečios įrodinėjimo priemonės byloje buvo ir faktiniai duomenys kaip įrodymai buvo ištirti, tai vien jų neaprašymas teismo procesiniame dokumente nesudaro pagrindo spręsti, kad buvo pažeistos CPK 176-178 straipsnių nuostatos.
 1. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad apeliaciniame skunde atsakovės nurodyti tariami proceso dėl įrodymų vertinimo pažeidimai yra pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir vertino įrodymus. Tuo tarpu dėl to, ar, įvertinęs įrodymus, teismas padarė teisingas išvadas, bus pasisakyta toliau, analizuojant tarp šalių esančius teisinius santykius pagal byloje esančius įrodymus.

9Dėl ginčo ribų peržengimo

 1. Apeliantė WTE Wassertechnik GmbH apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai peržengė ginčo ribas, nes išnagrinėjo ieškovės reikalavimą, grįstą reikalavimo (ieškinio) pagrindu, kurio pastaroji nebuvo pareiškusi perkančiajai organizacijai teiktoje 2017-06-21 pretenzijoje Nr. SD 64/17 bei pateiktame ieškinyje.
 1. CPK 4233 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.
 1. Vienas svarbiausių reikalavimų, atsižvelgiant į Lietuvoje įtvirtintą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką, taikomų tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus peržiūros institucijai – teismui, – ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo pretenzijoje apskųstais perkančiosios organizacijos sprendimais. Kasacinio teismo praktikoje šios pozicijos laikomasi nuosekliai, ji įtvirtinta CPK 4233 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 1. Byloje nustatyta, kad tiek 2017-06-21 pretenzijoje Nr. SD 64/17, tiek ieškinyje ieškovė nurodė tapačias faktines aplinkybes, kurių pagrindų prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus. Byloje nenustatyta, kad ieškinyje būtų buvusios nurodytos naujos faktinės aplinkybės, dėl to teisėjų kolegija daro išvadą, kad, priešingai nei teigia apeliantė, nagrinėjamo ieškinio pagrindas sutampa su pretenzijoje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiama pretenzija (CPK 4233 str. 3 d.). Be to, tiek minėtoje pretenzijoje, tiek ieškinyje ieškovė reiškė tapačius reikalavimus, todėl darytina išvada, kad ieškovė taip pat nepažeidė CPK 4233 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu.

10Dėl proceso

 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas neužtikrino proceso šalių lygybės prieš įstatymą ir rungimosi principų įgyvendinimo bei pažeidė WTE Wassertechnik GmbH teisę būti išklausytai, neužtikrinant jos teisės būti išklausytai esminiais bylos klausimais, nes iki ginčo sprendimo priėmimo ieškovei buvo prieinama daugiau rašytinių įrodymų, kuriais teismas rėmėsi, priimdamas sprendimą, negu trečiajam asmeniui WTE Wassertechnik GmbH.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo turėjo pakankamai duomenų ir informacijos apie ginčo Pirkimą ir ginčą, jo teisės dėl dalyvavimo byloje nebuvo pažeistos.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, jog trečiasis asmuo nesutinka su skundžiamu sprendimu, nesudaro pagrindo išvadai, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė jo teises.

11Dėl viešųjų pirkimų

 1. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

12Dėl ieškinio dalies palikimo nenagrinėtu

 1. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį dalyje dėl ieškovės UAB „Arginta“ pripažinimo Pirkimo laimėtoja ir trečiojo asmens WTE Wassertechnik pasiūlymo atmetimo paliko nenagrinėtu. Ieškovės UAB „Arginta“ apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų. Ieškovė UAB „Arginta“ apeliaciniame skunde neteisingai aiškina VPĮ normas dėl perkančiosios organizacijos teisių pirkime.

13Dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5, 6 išdėstyto sprendimo

 1. Apeliantė UAB „Arginta“ nurodo, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimo – Pirkimo dokumentuose nustatytos maksimalios kainos.
 1. Apeliantų UAB „Utenos vandenys“ ir WTE Wassertechnik GmbH teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovės UAB „Utenos vandenys“ 2017-06-06 rašte Nr. SD-441punktuose 4, 5, 6 išdėstytą sprendimą, pripažino neteisėtu ir panaikino UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą įformintą 2017-06-28 raštu Nr. SD-507.
 2. VPĮ 24 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra išankstinis skelbimas apie numatomus pirkimus ir skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti, įskaitant atvejį, kai techninės specifikacijos remiasi tiekėjams prieinamais dokumentais ir pateikta nuoroda į tokius dokumentus.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime nustatė, kad UAB „Utenos vandenys“ tiekėjams atskleidė maksimalią 12 500 000 Eur „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ darbų pirkimo kainą, kad maksimali Pirkimui skirta kaina buvo nustatyta, byloje patvirtina ne tik ieškovės pateiktas 2016-03-14 skelbimas, bet ir 2017-06-05 atsakovės komisijos pasitarimo protokolas Nr. VŠP17-49, kuriame nurodyta, kad Pirkimui planuota maksimali sudaryti sutarties vertė 15 500 000 Eur, be to, 2017-06-06 VPK pasitarimo protokolas Nr. VŠP17-50 taip pat patvirtina, kad maksimali Pirkimui skirta lėšų suma buvo nurodyta. Dėl to teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovės UAB „Utenos vandenys“ apeliaciniame skunde nurodytus teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės pateiktą atsakovės viešųjų pirkimų plano eilutę prilygino išankstiniam skelbimui apie Pirkimą. Atsakovės teiginiai, kad Pirkimui skirtų lėšų dydis Pirkimo sąlygose nebuvo fiksuotas, Pirkimo dalyviai neturėjo jokių teisėtų lūkesčių dėl konkrečios maksimalios pasiūlymo kainos ribos ir ieškovė neturi pagrindo reikalauti, kad kitų tiekėjų pasiūlymai būtų atmesti šiuo pagrindu, laikytini paneigti byloje esančiais įrodymais.
 1. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pirkimo sąlygų 29.1.5 punkte taip pat nustatyta, jog komisija atmeta Konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlyta kaina – 13 997 750 Eur. Tuo tarpu, Pirkimo dokumentuose nurodyta kaina - 12 500 000 Eur. Pirkimo dokumentuose nustatyta maksimali Pirkimo sutarties kaina yra Pirkimo dokumentų reikalavimas, keliamas tiekėjų finansiniams pasiūlymams. Aplinkybė, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo kaina viršija numatytą maksimalią Pirkimo kainą, reiškia, kad šis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų.
 1. Kaip minėta VPĮ 24 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra išankstinis skelbimas apie numatomus pirkimus ir skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti, įskaitant atvejį, kai techninės specifikacijos remiasi tiekėjams prieinamais dokumentais ir pateikta nuoroda į tokius dokumentus. Teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija nepagrindė Pirkimo kainos didinimo. Esant išviešintai Pirkimo kainai, pasiūlymų vertinimo stadijoje nepagrįstas Pirkimo kainos didinimas sudarė nelygias sąlygas ieškovei ir trečiajam asmeniui dalyvauti Pirkime.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės 2017-06-06 raštu Nr. SD-441 „Dėl pasiūlymų vertinimo“, informavo ieškovę, kad sprendimo 4 p. sudaryta pasiūlymų eilė: 1. WTE Wassertechnik GmbH - 88,4 balai; 2. UAB „Arginta“ - 65,6 balai; 5 p. pripažintas WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymas laimėjusiu darbų pirkimą; 6 p. nutarta laimėjusį tiekėją pasirašyti pirkimo sutartį kviesti ne anksčiau nei pasibaigs sutarties atidėjimo terminas.
 1. Dėl to teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtu ir panaikino perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašte Nr. SD-441 punktuose 4, 5, 6 išdėstytą sprendimą.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad reikalavimai dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5, 6 išdėstyto sprendimo yra susiję. Aplinkybė, kad trečiojo asmens WTE Wassertechnik GmbH kaina viršijo perkančiosios organizacijos Pirkimui skirtą lėšų sumą, yra pagrindas pripažinti neteisėtais ir panaikinti visus nurodytus punktus, kuriose išdėstytas perkančiosios organizacijos 2017-06-06 sprendimas.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2 išdėstyto sprendimo panaikinimo. Bylos duomenys patvirtina, jog perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, kad jungtinės veiklos partnerių WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje finansinį pasiūlymas pripažintas atitinkančiu darbų pirkimo sąlygose keliamus finansinius reikalavimus (sprendimo 1.2 p.); paskaičiavo, kad WTE Wassertechnik GmbH finansinio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijaus dalis - pasiūlymo kaina (C) yra 40,1 balai (sprendimo 2.2 p.); kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) - 88,4 balai (sprendimo 3.2 p.).
 2. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti, kad WTE Wassertechnik GmbH finansinis pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus (sprendimo 1.2 punktas) yra neteisėtas ir pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės ieškinį šioje dalyje.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų, jo vertinimas negalėjo būti tęsiamas, todėl pripažintinas neteisėtu ir panaikintinas perkančiosios organizacijos sprendimas paskaičiuoti WTE Wassertechnik GmbH pasiūlymo kriterijaus C (kainos) balus (sprendimo 2.2 punktas) ir pasiūlymo ekonominį naudingumą (sprendimo 3.2 punktas). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 2.2, 3.2 išdėstyto sprendimo panaikinimo.
 1. Dėk nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pripažintinas neteisėtu ir panaikintinas perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5, 6 išdėstytas sprendimas.

14Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinių skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

15Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės UAB „Utenos vandenys“ ir trečiojo asmens apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir atmestini, ieškovės UAB „Arginta“ apeliacinis skundas iš dalies yra pagrįstas ir tenkintinas. Panaikintina Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalis, kuria ieškinio dalis dėl 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2 išdėstyto sprendimo panaikinimo atmesta, ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Utenos vandenys“ 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2 išdėstytą sprendimą. Kita Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalis paliktina nepakeista.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir apeliacinių skundų argumentai nėra pagrindas keisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų.
 1. Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovė pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų ir ataskaitą, kas sudaro šias bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė mokėjimo dokumento, kuris patvirtintų, kad atsakovė šias išlaidas realiai patyrė, pateikta sąskaita nėra mokėjimo dokumentas, todėl nespręstinas išlaidų priteisimo klausimas.
 1. Kaip minėta, ieškinio reikalavimai dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5, 6 išdėstyto sprendimo yra susiję, todėl panaikinant pirmosios instancijos sprendimo dalį ir priimant šioje dalyje naują sprendimą, o kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą, nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą sprendimą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria paskirstytos bylinėjimosi išlaidos paliktina nepakeista.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą sprendžia, kad atsakovei ir trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 3 750 Eur žyminį mokestį. Teisėjų kolegija nutarties 99 punkte yra nurodžiusi, kad ieškinio reikalavimai dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5, 6 išdėstyto sprendimo yra susiję, todėl panaikinant pirmosios instancijos sprendimo dalį ir priimant šioje dalyje naują sprendimą, o kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą, nėra pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškovės UAB „Arginta“ apeliacinio skundo dalį dėl perkančiosios organizacijos 2017-06-06 rašto Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2 išdėstyto sprendimo, o kitos apeliacinio skundo dalies netenkinant, ieškovei turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalį, kuria ieškinio dalis dėl 2017-06-06 sprendimo Nr. SD-441 punktų 1.2, 2.2, 3.2, panaikinimo atmesta, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą, pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Utenos vandenys“ 2017-06-06 rašte Nr. SD-441 punktuose 1.2, 2.2, 3.2 išdėstytą sprendimą.

20Kitą Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai