Byla 2-823/2014
Dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Autoalėja“ bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Altmeda“ ir viešoji įstaiga „PoliPRO“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Macrofinance“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Altmeda“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Macrofinance“ ieškinį dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Autoalėja“ bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Altmeda“ ir viešoji įstaiga „PoliPRO“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje prašyta iškelti atsakovo UAB „Autoalėja“ bankroto bylą. Ieškovas UAB „Macrofinance“ siūlė skirti bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“, o trečiasis asmuo VšĮ „PoliPRO“ – UAB „Pirmas administratorių biuras“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė atsakovo bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Pirmas administratorių biuras“.

8Teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalyje numatytų priežasčių, dėl kurių pasiūlyti asmenys negalėtų būti paskirti atsakovo bankroto administratoriais, nenustatyta. Pagal viešai skelbiamus duomenis UAB „Vermosa“ dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai, kuriems tenka 14 bankroto procedūrų, tuo tarpu UAB „Pirmas administratorių biuras“ dirba 5 fiziniai bankroto administratoriai, kuriems tenka 4 bankroto procedūros. Taigi UAB „Pirmas administratorių biuras“ darbo krūvis yra mažesnis nei UAB „Vermosa“. Teismo nuomone, mažas UAB „Pirmas administratorių biuras“ užimtumas turėtų sudaryti palankesnes sąlygas šiam administratoriui operatyviau ir išsamiau atlikti atsakovo bankroto procedūras.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

10Ieškovas UAB „Macrofinance“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Macrofinance“, ir išspręsti klausimą iš esmės – skirti administratoriumi UAB „Vermosa“.

11Ieškovo teigimu, teismas bankroto administratoriumi paskyrė netinkamą asmenį, neatsižvelgė į šiam klausimui reikšmingas aplinkybes. Pirma, teismas nesuderino paskirtojo administratoriaus kandidatūros su tam įgaliota institucija, taip pažeisdamas imperatyvias įstatymo normas (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Antra, paskirtojo bankroto administratoriaus pateikta deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams neatitinka tokios deklaracijos aktualios formos, kas parodo šio asmens nekompetentingumą. Trečia, teismas neteisingai nustatė siūlomų kandidatų užimtumą. UAB „Pirmas administratorių biuras“ bankroto administravimo paslaugas teikia 6 fiziniai bankroto administratoriai, tačiau tik 4 iš jų turi patirties. Bendras šio administratoriaus vykdomų bankroto procedūrų skaičius yra 45, todėl vienam fiziniam administratoriui vidutiniškai tenka 11,25 procedūros. Tuo tarpu UAB „Vermosa“ dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai, bendras vykdomų bankroto procedūrų skaičius yra 25, todėl vidutiniškai vienam administratoriui tenka 8,3 procedūros. UAB „Vermosa“ pagal patirties ir užimtumo santykį turi daugiausia privalumų.

12Trečiasis asmuo UAB „Altmeda“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį – paskirti bankroto administratoriumi UAB „Abadona“.

13Trečiojo asmens teigimu, teismas nepagrįstai neįtraukė jo bylą ir nevertino siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūros, nors atitinkami prašymai buvo pateikti iki teismo posėdžio, kuriame spręstas bankroto bylos iškėlimo klausimas, pradžios. Tai pažeidė trečiojo asmens teises, neleido visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylos. Trečiojo asmens nuomone, teismas, parinkdamas bankroto administratorių, nepagrįstai atsižvelgė tik į vieną kriterijų ir nevertino kitų (administratoriaus patirties, sąsajų su kreditoriais, bankrutuojančios įmonės ir kitų kreditorių nuomonės). Bankroto administratoriumi siūlomas UAB „Abadona“ veikia nuo 2011 m., yra užbaigęs 14 administravimo procedūrų, tuo tarpu paskirtasis administratorius UAB „Pirmas administratorių biuras“ šiuo metu yra užbaigęs vos vienos įmonės administravimo procedūrą, 3 iš 5 pas jį dirbančių fizinių asmenų bankroto administratorių nėra administravę nei vienos įmonės. Taigi UAB „Abadona“ kompetencija yra aukštesnė. Be to, UAB „Abadona“ nėra skirta jokių drausminių nuobaudų, šis administratorius veikia toje pačioje vietovėje kaip ir atsakovas, turi pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, darbo krūvis nėra didelis. UAB „Abadona“ nėra niekaip susijusi su atsakovu.

14Trečiasis asmuo VšĮ „PoliPRO“ prašo atmesti atskiruosius skundus.

15Trečiojo asmens teigimu, ieškovo skunde nurodomi tik formalūs trūkumai. Bankroto administratoriaus deklaracija dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams turi būti vertinama pagal turinį, o ne formą; be to, naujo pavyzdžio deklaracija iš esmės nesiskiria nuo senesnės. Teiginys, kad paskirtojo administratoriaus kandidatūra nebuvo suderinta ĮBĮ nustatyta tvarka, neįrodytas. Nėra nustatyta, kad šis asmuo neatitiktų įstatymo reikalavimų. Teismas taip pat teisingai įvertino siūlomų administratorių užimtumą.

16Trečiojo asmens nuomone, paskirtojo bankroto administratoriaus užimtumas taip pat yra mažesnis nei UAB „Altmeda“ siūlomo UAB „Abadona“. Be to, vienam iš UAB „Abadona“ dirbančių fizinių administratorių buvo skirta drausminė nuobauda.

17Trečiasis asmuo UAB „Altmeda“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą.

18Trečiojo asmens teigimu, ieškovas ir jo bankroto administratoriumi siūlomas UAB „Vermosa“ yra susijusios įmonės, todėl, skyrus šį asmenį, nebūtų užtikrintas bankroto procedūrų skaidrumas ir objektyvumas.

19Ieškovas UAB „Macrofinance“ pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose neigia trečiojo asmens UAB „Altmeda“ nurodytas sąsajas su UAB „Vermosa“, taip pat teigia, kad trečiojo asmens siūlomo UAB „Abadona“ užimtumas yra didesnis nei UAB „Vermosa“, UAB „Abadona“ yra neseniai įsteigtas, vienam iš jame dirbančių fizinių bankroto administratorių yra skirta drausminė nuobauda, bauda už teismo įsipareigojimų nevykdymą, taip pat iškelta byla dėl žalos atlyginimo. Tikėtina, kad UAB „Abadona“ bankroto procedūras vykdys neskaidriai.

20Teismas

konstatuoja:

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

23Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

24Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga. 104-105 p.) aptariami kriterijai skirstomi į kelias grupes. Pirma, tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti: įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius. Antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros. Žinoma, šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl konkrečiu atveju gali būti vertinamos ir kitos aplinkybės. Be to, tarp nurodytų kriterijų nėra hierarchijos, todėl kuriam iš jų konkrečiu atveju bus suteiktas prioritetas, priklauso nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio.

25Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti įmonę klausimą, remdamasis nurodytais ir kitais konkrečiu atveju reikšmingais kriterijais, privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras ir motyvuoti, kodėl yra pasirenkamas būtent tas asmuo, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos. Tuo atveju, kai keli administratoriai iš esmės vienodai atitinka visus konkrečiu atveju reikšmingus kriterijus, teismas turi diskrecijos teisę administratoriumi parinkti vieną iš šių asmenų.

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratorių iš esmės parinko atsižvelgdamas į siūlomų kandidatų – UAB „Vermosa“ ir UAB „Pirmas administratorių biuras“ užimtumą. Nors teismas, be kita ko, nepagrįstai neįtraukė į bylą trečiuoju asmeniu UAB „Altmeda“ prieš sprendžiant atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimą ir todėl nevertino šio asmens pasiūlytos UAB „Abadona“ kandidatūros (b. l. 112), atskiruose skunduose dėstomi argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtojo administratoriaus.

27Ieškovas iš dalies teisingai nurodo, kad UAB „Pirmas administratorių biuras“ kandidatūra nebuvo suderinta su kompetentinga institucija ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Bylos duomenimis (b. l. 104), toks prašymas šiai institucijai buvo išsiųstas, tačiau atsakymas iki teismo posėdžio, kuriame buvo priimta skundžiama nutartis, nebuvo gautas. Visgi šis pažeidimas savaime nesudaro pagrindo naikinti nutartį, nes aptariamas suderinimas, nors ir pavėluotai, tačiau buvo gautas (b. l. 121).

28Aplinkybė, kad paskirtasis bankroto administratorius pateikė neaktualios formos deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b. l. 28, 100), per se neįrodo, jog jis nesugebės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų. Šių deklaracijų turinys iš esmės yra vienodas. Be to, minėta, kompetentinga institucija yra pritarusi paskirtojo administratoriaus kandidatūrai, nurodžiusi, kad šis asmuo atitinka ĮBĮ reikalavimus.

29Vertinant visuose trijuose pasiūlytuose kandidatuose dirbančių fizinių asmenų bankroto administratorių užimtumą, matyti, kad jis iš esmės nesiskiria. UAB „Pirmas administratorių biuras“ dirba 5 fiziniai asmenys bankroto administratoriai; J. U. administruoja 8 įmones ir yra baigęs 23 bankroto procedūras, atitinkamai D. P. – 19 ir 7, V. G. – 20 ir 2, o B. S. ir G. B. bankroto procedūrų nevykdo ir administravimo patirties neturi. UAB „Vermosa“ dirba 3 bankroto administratoriai; A. Z. administruoja 16 įmonių ir yra baigęs 14 bankroto procedūrų, K. Š. – atitinkamai 9 ir 9, o J. M. administruoja 12 įmonių. UAB „Abadona“ taip pat dirba 3 administratoriai; A. K. administruoja 10 įmonių ir yra baigęs 21 bankroto procedūrų, Z. J. – atitinkamai 7 ir 48, V. V. – 15 ir 20.

30Bylos duomenimis (b. l. 53-57), atsakovas neturi ilgalaikio turto, viso turto vertė apskritai tėra 11 967 Lt, debitoriai yra tik 3, o jų įsiskolinimas nesiekia 2 000 Lt. Be to, šiuo metu nėra nustatyta jokių išskirtinių su atsakovo veikla susijusių aplinkybių, galinčių apsunkinti jo administravimą. Taigi, preliminariai vertinant, atsakovo bankroto procedūros neturėtų būti sudėtingos, todėl nėra pagrindo didesnę reikšmę suteikti tokioms pasiūlytų kandidatų savybėms, kaip didesnė patirtis ir įvairūs pajėgumai. Pastebėtina, kad visų kandidatų ir atsakovo buveinės vietovės sutampa. Be aptartų, kitų argumentų, kodėl paskirtasis bankroto administratorius yra netinkamas vykdyti atsakovo bankroto procedūras, apeliantai nepateikia.

31Teismas, remdamasis išdėstytu, sprendžia, kad nėra pagrindo keisti skundžiamos nutarties dalį, todėl ji paliekama nepakeista, o skundai atmetami.

32Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 25 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje prašyta iškelti atsakovo UAB „Autoalėja“ bankroto bylą.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 8. Teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nurodė, kad... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 10. Ieškovas UAB „Macrofinance“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 11. Ieškovo teigimu, teismas bankroto administratoriumi paskyrė netinkamą... 12. Trečiasis asmuo UAB „Altmeda“ prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo... 13. Trečiojo asmens teigimu, teismas nepagrįstai neįtraukė jo bylą ir... 14. Trečiasis asmuo VšĮ „PoliPRO“ prašo atmesti atskiruosius skundus.... 15. Trečiojo asmens teigimu, ieškovo skunde nurodomi tik formalūs trūkumai.... 16. Trečiojo asmens nuomone, paskirtojo bankroto administratoriaus užimtumas taip... 17. Trečiasis asmuo UAB „Altmeda“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą.... 18. Trečiojo asmens teigimu, ieškovas ir jo bankroto administratoriumi siūlomas... 19. Ieškovas UAB „Macrofinance“ pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose... 20. Teismas... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 23. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 24. Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga.... 25. Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratorių iš... 27. Ieškovas iš dalies teisingai nurodo, kad UAB „Pirmas administratorių... 28. Aplinkybė, kad paskirtasis bankroto administratorius pateikė neaktualios... 29. Vertinant visuose trijuose pasiūlytuose kandidatuose dirbančių fizinių... 30. Bylos duomenimis (b. l. 53-57), atsakovas neturi ilgalaikio turto, viso turto... 31. Teismas, remdamasis išdėstytu, sprendžia, kad nėra pagrindo keisti... 32. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 33. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 25 d. nutartį nepakeistą....