Byla 2-1950/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ ir uždarosios akcinės bendrovės „GRIFS AG“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1909-601/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“, akcinės bendrovės „Achema“, uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“, uždarosios akcinės bendrovės „GRIFS AG“, uždarosios akcinės bendrovės „Prefita“, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, D. B., A. V. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Atgaiva tau“ (tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – R. M.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ pareiškimu prašė iškelti atsakovui UAB „Atgaiva tau“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vilniaus administratoriai“ (1 b. t., 149-159 b. l.).

4Kiti byloje dalyvaujantys asmenys bankroto administratoriumi siūlė skirti: ieškovas AB „Achema“ – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ieškovas UAB „Jonavos paslaugos“ – UAB „Nemokumo sprendimai“, ieškovas UAB ,,Grifs AG“ - UAB ,,Tigesta“, ieškovas UAB ,,Prefita“ - UAB ,,Ius positivum“, ieškovas UAB ,,Conlex“ - UAB ,,Audito formulė“, ieškovė A. V. ir atsakovė UAB ,,Atgaiva tau“ - UAB ,,Vilniaus administratoriai“, ieškovė D. B. - UAB ,,Lematas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. M. – UAB ,,Mandarlita“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Atgaiva tau“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Ius Positivum“ (4 b. t., 107-112 b. l.).

7Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto administratorių kandidatūros: ieškovas AB ,,Achema“ administratoriumi siūlė UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ieškovas UAB ,,Jonavos paslaugos“ administratoriumi siūlė UAB ,,Nemokumo sprendimai“, ieškovas UAB ,,Grifs AG“ administratoriumi siūlė UAB ,,Tigesta“, ieškovas UAB ,,Prefita“ administratoriumi siūlė UAB ,,Ius positivum“, ieškovas UAB ,,Conlex“ administratoriumi siūlė UAB ,,Audito formulė“, ieškovai UAB koncernas ,,Achemos grupė“, A. V. ir atsakovo UAB ,,Atgaiva tau“ direktorius L. K. administratoriumi siūlė UAB ,,Vilniaus administratoriai“, ieškovė D. B. administratoriumi siūlė UAB ,,Lematas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. M. administratoriumi siūlė UAB ,,Mandarlita“. Teismo teigimu, visos bankroto administratorių kandidatūros atitiko Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, t. y. siūlomi bankroto administratoriai turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę, pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, jų kandidatūros buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos. Teismas pažymėjo, kad administratoriaus veiklos vietos adresas yra viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama, parenkant administratoriaus kandidatūrą, todėl įvertinęs visas pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras ir atsižvelgęs į tai, kad įmonės, kuriai keltina bankroto byla, buveinė yra Kauno raj., sprendė, kad netikslinga ir neprotinga skirti administratorių iš Vilniaus, kurių buveinės nutolusios nuo galimai administruojamos įmonės buveinės. Nurodė, kad esant šioms aplinkybėms administratorių UAB ,,Nemokumo sprendimai“, UAB ,,Tigesta“, UAB ,,Lematas“, UAB ,,Audito formulė“, UAB ,,Vilniaus administratoriai“ ir UAB ,,Mandarlita“ kandidatūros atmestinos. Teismo nuomone koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą bei bankroto procedūrą užbaigti kuo operatyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, geriau pavyktų įgyvendinti administratoriui (iams), kurio (ių) buveinė yra atsakovo įmonės buvimo vietoje (Kaune), t. y. UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei UAB ,,Ius positivum“, turinčiai filialus Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose.

8Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovių ir atsakovės siūlomo administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veikloje yra nustatytų ĮBĮ 11 str. 3 d. 12 p. ir Lietuvos garantinio fondo įstatymo 6 str. 3 d. pažeidimų. Be to, pažymėjo, jog teismų praktikoje aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, todėl atmetė ieškovių ir atsakovo siūlomą bankroto administratoriaus UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ kandidatūrą.

9Teismas konstatavo, kad, paskirdamas bankrutuojančios UAB „Atgaiva tau“ bankroto administratoriumi UAB ,,Ius Positivum“, atsižvelgia ir į tai, jog byloje nėra duomenų, kad šis bankroto administratorius gali būti šališkas.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Ieškovas UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atskirąjame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Atgaiva tau“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vilniaus administratoriai“ (4 b. t., 119-122 b. l.).

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo teisė pasirinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Ieškovas yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių, todėl jo nuomonė dėl administratoriaus parinkimo yra reikšminga. Teismas, paskirdamas kitą bankroto administratorių, ignoravo šio kreditoriaus išreikštą pasitikėjimą UAB „Vilniaus administratoriai“;
  2. Šioje byloje bankroto procedūrų tinkamą vykdymą pirmiausiai užtikrintų bankroto administratoriaus profesionalumas ir jo pajėgumas tinkamai vykdyti bankroto procesą bei bankroto administratoriaus patirtis, o teismas, spręsdamas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo, šio patirties kriterijaus tinkamai neįvertino. Bankroto administratorius UAB „Vilniaus administratoriai“ laikytinas aukštos kvalifikacijos bei mažą užimtumą turinčiu administratoriumi. Teismo paskirto bankroto administratoriaus Kauno filialas įregistruotas tik turint tikslą įgyti pranašumą prieš kitus bankroto administratorius.

13Ieškovas AB „Achema“ pareiškime nurodė, kad prisideda prie ieškovo UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atskirojo skundo ir palaiko jame išdėstytus argumentus (5 b. t., 7-8 b. l.).

14Ieškovas UAB „GRIFS AG“ atskirąjame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Atgaiva tau“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“ (4 b. t., 184-186 b. l.). Nurodo, kad šioje byloje bankroto procedūrų tinkamą vykdymą pirmiausiai užtikrintų bankroto administratoriaus profesionalumas ir jo pajėgumas tinkamai vykdyti bankroto procesą bei bankroto administratoriaus patirtis, o teismas, spręsdamas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo, šio patirties kriterijaus tinkamai neįvertino. Bankroto administratorius UAB „Tigesta“ turi didesnę patirtį už paskirtą administratorių, šiuo metu jis vykdo 34 bankroto procedūras, yra užbaigęs 51 bankroto procedūrą, bendrovėje dirba trys fiziniai bankroto administratoriai.

15Ieškovas UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atsiliepime į ieškovo UAB „GRIFS AG“ atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su atskirojo skundo dalimi, kuria ginčijamas paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ tinkamumas, tačiau nesutinka su atskirojo skundo dalimi, kuria prašoma atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Nurodo, kad palaiko savo atskirąjame skunde išdėstytą prašymą atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Vilniaus administratoriai“. Taip pat nurodo, kad jo, kaip vieno iš didžiausių atsakovo kreditorių nuomonė, teismui yra reikšminga ir turi būti teismo atitinkamai įvertinta.

16Ieškovas UAB „Prefita“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos atmesti ir Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas BUAB „Atgaiva tau“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas pagal atskirųjų skundų faktinį ir teisinį pagrindus bei patikrinant, ar nėra absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

19ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

20Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Įprastai skiriant konkretų administratorių atsižvelgiama į įmonės, kurią reikia administruoti, dydį, veiklos mastą, jos valdomą turtą ir kreditorių skaičių, administratoriaus patirtį, jo užimtumą, darbuotojų skaičių. Taip pat vertinama didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros, atstumas tarp administratoriaus ir reikalingos administruoti įmonės buveinės vietų, asmens, siūlančio bankroto administratorių, santykis su bankrutuojančia įmone (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2196/2012; 2013 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2013; 2014 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-823/2014). Administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus/lemiamas. Rėmimasis jais priklauso nuo konkrečios situacijos.

21Vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas – draudžiama bankroto administratoriumi skirti asmenį, jeigu yra abejonių dėl jo nešališkumo ir/ar nesuinteresuotumo bankroto bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

22Bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimu teisminėje praktikoje, be kita ko, išaiškinta, kad tais atvejais, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-847/2012). Be to, pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

23Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių duomenų, kad apygardos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų; tokių duomenų apeliantai nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

24Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius – UAB „Ius Positivum“ atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, be to, nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo, todėl pirmosios instancijos teismas, turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, pagrįstai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą.

25Nepagrįstas apelianto UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atskirojo skundo motyvas, kad teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratorių, turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog jo siūloma administratoriaus kandidatūra yra siūloma vieno iš didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus, juolab kad byloje nėra patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl nepagrįstas ir argumentas, jog apeliantas yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių. Tai, kad paskirto bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ filialas Kaune yra įregistruotas fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame bute, nepatvirtina fakto, kad filialas šiame regione veiklos nevykdo. Be to, paskirtasis administratorius vykdo bankroto procedūras daugiau nei aštuoniose Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai priskirtose įmonių bankroto bylose, o tai patvirtina, kad Kauno filialo veikla yra reali, o ne formali, kaip kad teigia apeliantas.

26Taip pat nepagrįstas ir apelianto UAB „GRIFS AG“ argumentas, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, pagrindiniu kriterijumi turi laikyti baigtų bankroto procedūrų skaičių. Minėta, kad teismų praktikoje nurodoma, jog, sprendžiant dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, įmonės bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, o kiti (fakultatyviniai) kriterijai nebetenka lemiamos reikšmės. Be to, apeliantas ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis, kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Priešingai, apeliantas nurodė, kad UAB „Ius Positivum“ dirba 2 administratoriai, nors iš pateiktos Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos matyti, kad dirba 5 administratoriai, vykdoma 41 bankroto procedūra, o baigtos 32 bankroto procedūros. Apelianto argumentas, kad jo siūlomas administratorius UAB „Tigesta“ turi 4 darbuotojus, vykdo 35 bankroto procedūras ir yra baigęs 53 bankroto procedūras, t.y. daugiau bankroto procedūrų nei paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Ius Positivum“, taip pat nesudaro pagrindo patenkinti jo skundą; juolab kad šių administratorių veiklos laikotarpiai yra ženkliai skirtingi.

27Taigi ieškovo UAB „Prefita“ pasiūlytas bankroto administratorius, atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), įmonėje dirba darbuotojai, turintys tiek ekonominį, tiek teisinį išsilavinimą, turi didesnį darbuotojų skaičių nei UAB „GRIFS AG“ pasiūlytas bankroto administratorius, todėl, nors UAB „Ius Positivum“ turi mažesnį baigtų bankroto bylų skaičių nei apelianto UAB „GRIFS AG“ siūlomas kandidatas, tačiau į bylą nepateikta argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti šio bankroto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

28Dėl aukščiau pasakyto, nenustatyta, jog ieškovo UAB „Prefita“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Ius Positivum“ negalėtų būti skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, tinkamai įvertino svarbias aplinkybes, susijusias su siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumu, ir turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, motyvuotai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą, o apeliantai UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ ir UAB „GRIFS AG“ nepateikė nei pagrįstų argumentų, nei įrodymų dėl teismo paskirto atsakovo bankroto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo arba jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str., CPK 185 str., 314 str., 338 str.).

29Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirųjų skundų motyvais pakeisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

30Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo; be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

31Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ pareiškimu prašė iškelti... 4. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys bankroto administratoriumi siūlė skirti:... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto... 8. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovių ir atsakovės siūlomo... 9. Teismas konstatavo, kad, paskirdamas bankrutuojančios UAB „Atgaiva tau“... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Ieškovas UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atskirąjame skunde prašo... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo... 13. Ieškovas AB „Achema“ pareiškime nurodė, kad prisideda prie ieškovo UAB... 14. Ieškovas UAB „GRIFS AG“ atskirąjame skunde prašo panaikinti Kauno... 15. Ieškovas UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atsiliepime į ieškovo UAB... 16. Ieškovas UAB „Prefita“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 19. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius... 20. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią... 21. Vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas – draudžiama bankroto... 22. Bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimu teisminėje... 23. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių... 24. Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius –... 25. Nepagrįstas apelianto UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atskirojo skundo... 26. Taip pat nepagrįstas ir apelianto UAB „GRIFS AG“ argumentas, kad teismas,... 27. Taigi ieškovo UAB „Prefita“ pasiūlytas bankroto administratorius,... 28. Dėl aukščiau pasakyto, nenustatyta, jog ieškovo UAB „Prefita“... 29. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirųjų skundų motyvais pakeisti arba... 30. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 31. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartį....