Byla 2-2131/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5522-798/2014 pagal ieškovų V. A. ir M. Š. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,STR statyba“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eurocash1“, dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai V. A. ir M. Š. atsakovui UAB ,,STR statyba“ prašė iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ (1-22, 85-105 b. l.).

4Trečiasis asmuo UAB „Eurocash1“ bankroto administratoriumi siūlė skirti Bankroto administravimo kontora, UAB (33-77 b. l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB ,,STR statyba“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė Bankroto administravimo kontora, UAB (128-130 b. l.).

7Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto administratorių kandidatūros: ieškovai V. A. ir M. Š. administratoriumi siūlė UAB ,,Bankrotas ir restruktūrizavimas“, trečiasis asmuo UAB „Eurocash1“ bankroto administratoriumi siūlė skirti Bankroto administravimo kontora, UAB. Teismo teigimu, visos bankroto administratorių kandidatūros atitiko Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, t. y. siūlomi bankroto administratoriai turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę, pateikę deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, jų kandidatūros buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos. Teismas pažymėjo, kad abiejų bankroto administratorių buveinės Vilniuje, kad abu ieškovai siūlo UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ bei kad atsakovas skolą trečiajam asmeniui sumokėjo vieną dieną prieš posėdį dėl bankroto bylos UAB „STR statyba“ iškėlimo. Siekiant užtikrinti bankroto proceso skaidrumą bei nepalikti jokių abejonių dėl galimo administratoriaus šališkumo, teismas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlyta kandidatūra Bankroto administravimo kontora, UAB skirtina UAB „STR statyba“ bankroto administratoriumi. Skiriant šį administratorių teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad, skirtinas bankroto administratorius turi baigtų bankroto procedūrų, o jo patirtis bankroto administravimo procedūrose didesnė. Teismo vertinimu, Bankroto administravimo kontora, UAB galės operatyviau, nuosekliau ir nešališkai atlikti UAB ,,STR statyba“ bankroto procedūrą; byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių duomenų, kad bankroto administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas V. A. atskirąjame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „STR statyba“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ (136-140 b. l.).

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo teisė pasirinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Ieškovas yra pirmos eilės kreditorius, todėl jo nuomonė dėl administratoriaus parinkimo yra reikšminga. Teismas, paskirdamas kitą bankroto administratorių, ignoravo šio kreditoriaus išreikštą pasitikėjimą UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“;
  2. Šioje byloje bankroto procedūrų tinkamą vykdymą pirmiausiai užtikrintų bankroto administratoriaus užimtumas, o teismas, spręsdamas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo, šio patirties kriterijaus tinkamai neįvertino. Bankroto administratorius UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ laikytinas aukštos kvalifikacijos bei mažą užimtumą turinčiu administratoriumi;
  3. Atsakovas įvykdė trečiojo asmens kreditorinį reikalavimą, todėl teismas negalėjo atsakovo bankroto administratoriumi skirti trečiojo asmens, kuris nebėra atsakovo kreditorius, siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros.

11Atsakovas UAB „STR statyba“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti (142-148 b. l.). Nurodo, kad šioje byloje bankroto procedūrų tinkamą vykdymą pirmiausiai užtikrintų bankroto administratoriaus profesionalumas ir jo pajėgumas tinkamai vykdyti bankroto procesą bei bankroto administratoriaus patirtis. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo, šį patirties kriterijų vertino tinkamai.

12Ieškovas M. Š. atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą nepateikė.

13Trečiasis asmuo UAB „Eurocash1“ atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas BUAB „STR statyba“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas pagal atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindus bei patikrinant, ar nėra absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

16ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

17Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Įprastai skiriant konkretų administratorių atsižvelgiama į įmonės, kurią reikia administruoti, dydį, veiklos mastą, jos valdomą turtą ir kreditorių skaičių, administratoriaus patirtį, jo užimtumą, darbuotojų skaičių. Taip pat vertinama didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros, atstumas tarp administratoriaus ir reikalingos administruoti įmonės buveinės vietų, asmens, siūlančio bankroto administratorių, santykis su bankrutuojančia įmone (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2196/2012; 2013 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2013; 2014 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-823/2014). Administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus/lemiamas. Rėmimasis jais priklauso nuo konkrečios situacijos.

18Vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas – draudžiama bankroto administratoriumi skirti asmenį, jeigu yra abejonių dėl jo nešališkumo ir/ar nesuinteresuotumo bankroto bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

19Bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimu teisminėje praktikoje, be kita ko, išaiškinta, kad tais atvejais, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-847/2012). Be to, pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

20Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių duomenų, kad apygardos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų; tokių duomenų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

21Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius – Bankroto administravimo kontora, UAB, atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, be to, nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo, todėl pirmosios instancijos teismas, turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, pagrįstai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą.

22Nepagrįstas apelianto V. A. atskirojo skundo motyvas, kad teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratorių, turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ kandidatūra yra siūloma pirmos eilės kreditorinį reikalavimą turinčių kreditorių, nes byloje nėra patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai. Juolab, kad kitas ieškovas M. Š. atskirojo skundo dėl bankroto administratoriaus nepateikė, ir 2014 m. spalio 1 d. nutarties neginčijo.

23Taip pat nepagrįstas apelianto V. A. argumentas, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, pagrindiniu kriterijumi turi laikyti vykdomų bankroto procedūrų skaičių. Minėta, kad teismų praktikoje nurodoma, jog, sprendžiant dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, įmonės bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, o kiti (fakultatyviniai) kriterijai nebetenka lemiamos reikšmės. Be to, apeliantas ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis, kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Apeliantas nurodė, kad Bankroto administravimo kontora, UAB, šiuo metu vykdo net 33 bankroto procedūras ir šio administratoriaus didelis užimtumas trukdys greitai, efektyviai ir sklandžiai vykdyti visą bankroto procesą, kai tuo tarpu jo siūlytas bankroto administratorius vykdo tik dvi bankroto procedūras, įmonėje dirba du administratoriai. Iš viešai pateikiamos Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos, teismas nustatė, kad Bankroto administravimo kontora, UAB, dirba 6 administratoriai, vykdomos 35 bankroto procedūros, o baigta 21 bankroto procedūra. UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ turi 2 darbuotojus, vykdo 8 bankroto procedūras, nė vienos nėra baigęs. Apelianto argumentas, kad jo siūlomo UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ administratoriaus darbo krūvis yra mažesnis nei paskirto atsakovo bankroto administratorius Bankroto administravimo kontora, UAB, nesudaro pagrindo patenkinti atskirąjį skundą; juolab kad šių administratorių veiklos laikotarpiai yra ženkliai skirtingi, o pagal vykdomų bankroto procedūrų skaičių tenkantį vienam bankroto administratoriui, panašus.

24Taigi trečiojo asmens UAB „Eurocash1“ pasiūlytas bankroto administratorius, atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), įmonėje dirba darbuotojai, turintys tiek ekonominį, tiek teisinį išsilavinimą, turi didesnį darbuotojų skaičių nei V. A. pasiūlytas bankroto administratorius, todėl, nors Bankroto administravimo kontora, UAB, yra trečiojo asmens, kurio kreditorinis reikalavimas įvykdytas, pasiūlytas paskirtasis bankroto administratorius, tačiau į bylą nepateikta argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti šio bankroto administratoriaus kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad atsakovas trečiajam asmeniui skolą sumokėjo, nėra priežastis nesvarstyti ar neskirti jo siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, todėl pirmos instancijos teismas ją svarstė ir skyrė pagrįstai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1448/2014).

25Dėl aukščiau pasakyto, nenustatyta, jog trečiojo asmens UAB „Eurocash1“ pasiūlytas bankroto administratorius Bankroto administravimo kontora, UAB, negalėtų būti skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, tinkamai įvertino svarbias aplinkybes, susijusias su siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumu, ir turėdamas teisę pasirinkti tinkamiausią kandidatūrą, motyvuotai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą, o apeliantas V. A. nepateikė nei pagrįstų argumentų, nei įrodymų dėl teismo paskirto atsakovo bankroto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo arba jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str., CPK 185 str., 314 str., 338 str.).

26Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

27Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui netinkamai vykdant savo pareigas ar atsiradus kitų aplinkybių dėl paskirto bankroto administratoriaus galimo neatitikimo įstatymų reikalavimams ar šališkumo, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo; be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo kaltės.

28Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai V. A. ir M. Š. atsakovui UAB ,,STR statyba“ prašė iškelti... 4. Trečiasis asmuo UAB „Eurocash1“ bankroto administratoriumi siūlė skirti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 1 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Apygardos teismas nurodė, kad byloje buvo pasiūlytos kelios bankroto... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas V. A. atskirąjame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo... 11. Atsakovas UAB „STR statyba“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą... 12. Ieškovas M. Š. atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą nepateikė.... 13. Trečiasis asmuo UAB „Eurocash1“ atsiliepimo į ieškovo atskirąjį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 16. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius... 17. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią... 18. Vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas – draudžiama bankroto... 19. Bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimu teisminėje... 20. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių kliūčių, nei faktinių... 21. Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius –... 22. Nepagrįstas apelianto V. A. atskirojo skundo motyvas, kad teismas, skirdamas... 23. Taip pat nepagrįstas apelianto V. A. argumentas, kad teismas, skirdamas... 24. Taigi trečiojo asmens UAB „Eurocash1“ pasiūlytas bankroto... 25. Dėl aukščiau pasakyto, nenustatyta, jog trečiojo asmens UAB „Eurocash1“... 26. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais pakeisti arba panaikinti... 27. Atkreiptinas dėmesys, kad, teismo paskirtam bankroto administratoriui... 28. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....