Byla 2-684-381/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens BAB banko SNORAS atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sportida“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Apertus“, civilinėje byloje Nr. B2-1536-262/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Foreksas“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sportida“ iškėlimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti akcinė bendrovė bankas SNORAS, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiami su bankroto bylos iškėlimu susiję klausimai.

4Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria teismas paskyrė bankrutuojančios įmonės bankroto administratorių, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas UAB „Foreksas“ pareiškime prašė iškelti atsakovui UAB „Sportida“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Apertus“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas 286 802,51 Eur (990 271,70 Lt).

6Atsakovas UAB „Sportida“ kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė ĮBĮ reikalaujamus finansinius dokumentus bei nurodė, kad sutinka su bankroto bylos iškėlimu, su UAB „Apertus“ bankroto administratoriaus paskyrimu bei pažymėjo, kad pateikė prašymą viešai paskelbti apie įmonės negalėjimą vykdyti įmonės įsipareigojimus.

7Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS pateikė teismui prašymą atsakovui iškelti bankroto bylą, o atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokumo sprendimai“. Nurodė, kad atsakovas pagal lizingo sutartis BAB „Snoras“ yra skolingas 15 213 779,34 Eur (52 530 137,31 Lt).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Sportida“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Apertus“.

10Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad yra pagrindas iškelti atsakovui UAB „Sportida“ bankroto bylą, kadangi įmonė pripažintina nemokia, nes nevykdo įsipareigojimų, o pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 8 p.).

11Teismas, nustatęs, kad bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. ieškovas pasiūlė UAB „Apertus“, o trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS - UAB „Nemokumo sprendimai“, UAB „Sportida“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Apertus“. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad trečiojo asmens siūloma UAB „Nemokumo sprendimai“ akivaizdžiai atstovaus stambiųjų kreditorių interesams, todėl mažųjų įmonės kreditorių interesai gali likti reikiamai neapginti. Taip pat teismas pažymėjo, kad pagal viešai prieinamą informaciją UAB „Nemokumo sprendimai“ šiuo metu vykdo net 33 bankroto procedūras, kurias vykdo 2 administratoriai, tuo tarpu UAB „Apertus“ šiuo metu vykdo 9 bankroto procedūras. Esant tokiam darbo apimčių ir pajėgumų santykiui UAB „Nemokumo sprendimai“ gali būti sudėtinga skirti pakankamai dėmesio ir pajėgumų UAB „Sportida“ bankroto procedūroms atlikti. Teismas pažymėjo, kad nėra duomenų, kad šio bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, be to, jai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutarties dalį, kuria UAB „Sportida“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Apertus“, UAB „Sportida“ bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Nemuko sprendimai“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso teisės normas, taip pat neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių (CPK 185 str.) ir nenustatė bylos esmės (CPK 159 str.), t.y. teismas netinkamai vertino pasiūlytų administratorių kandidatūrų atitikimą daugumos bankrutuojančios įmonės kreditorių pasitikėjimo kriterijui bei nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad būtų pasirinktas tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą.
 2. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Apertus“, pažeidė ĮBĮ 11 str. 6 d. Juridinių asmenų registre nurodoma, kad atsakovo akcininkas yra UAB „Minoleta“, kuri yra registruota tuo pačiu adresu, kaip ir atsakovas. Be to, UAB „Minoleta“ yra bankrutavusi, o jos administratoriumi yra paskirtas UAB „Apertus“, t.y. ta pati bendrovė, kuri skundžiama nutartimi paskirta ir atsakovo administratoriumi. Taigi, bankrutuojančios įmonės administratorius yra jos vadovas.
 3. UAB „Foreksas“, pateikęs prašymą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo bei pasiūlęs administratoriaus UAB „Apertus“ kandidatūrą, yra susijęs su atsakovu ne tik kaip jo kreditorius. UAB „Foreksas“ nuo 2006 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. sausio 1 d. buvo UAB „Minoleta“ akcininku. Be to, UAB „Foreksas“ vadovas R. K. taip pat buvo ir atsakovo UAB „Sportida“ akcininku. Taip pat tiek UAB „Foreksas“, tiek R. K. yra laidavę BAB bankui SNORAS už atsakovo prievolių įvykdymą.
 4. Pirmosios instancijos teismas paskyrė bankroto administratorių, neatitinkantį teismų praktikoje suformuotų kandidatų vertinimo kriterijų. Toks nepagrįstas ir byloje surinktų duomenų neatitinkantis procesinis sprendimas negali būti pateisinamas netinkamai realizuota teismo diskrecijos teise, ignoruojant teismų praktikoje suformuotą tikslą parinkti pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimat civilinėje byloje Nr. 2-883/2008).
 5. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas bankroto administratorių, neatsižvelgė į svarbų teismų praktikoje įtvirtintą kriterijų, t.y. į kreditoriaus, reiškiančio didžiausią finansinį reikalavimą bankroto byloje, nuomonę (UAB „Foreksas“ reikalavimas sudaro 286 802,53 Eur, o BAB banko SNORAS 15 213 779,34 Eur). Pirmosios instancijos teismo motyvas, kad trečiojo asmens siūlomas bankroto administratorius akivaizdžiai atstovaus stambiųjų kreditorių interesus, todėl mažųjų kreditorių interesais gali likti reikiamai nepaginti, prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo formuojamai praktikai.
 6. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Todėl pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, turėjo atsižvelgti į ženklią reikalavimo teisę turinčio kreditoriaus nuomonę. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad siekiant išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių, skiriant administratorių būtina atsižvelgti ir į vieno iš didžiausių kreditorių išreikštą nuomonę dėl administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011). Tokiu būdu yra siekiama iki minimumo sumažinti galinčius kilti ginčus tarp bankroto administratoriaus ir potencialaus kreditoriaus, kuris galės nulemti kreditorių susirinkimo nutarimų turinį ir tokiu būdu užtikrinti bankroto proceso operatyvumą ir ekonomiškumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje nr. 2-331/2012).
 7. Bankroto administratoriaus ir kreditorių santykiai yra grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu ir tarpusavio pasitikėjimu. BAB bankas SNORAS išreiškia nepasitikėjimą paskirtuoju UAB „Sportida“ bankroto administratoriumi UAB „Apertus“. BAB bankui SNORAS, esantis vienu didžiausių UAB „Sportida“ kreditorių, turėtų galimybę jau pačioje bankroto procedūros pradžioje inicijuoti administratoriaus pakeitimą, kas būtų nesuderinama su operatyviu ir efektyviu bankroto procedūros administravimu (ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktas).
 8. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pas BAB banko SNORAS siūlomą bankroto administratorių UAB „Nemokumo sprendimai“ dirba 2 bankroto administratoriai, nes iš tikrųjų įmonėje dirba 4 bankroto administratoriai. Be to, nors apelianto siūlomo bankroto administratoriaus užimtumas ir nėra mažas, tačiau savaime nėra tokio masto, kad neabejotinai sudarytų prielaidas abejonėms, ar šis administratorius turės pakankamai laiko dar vieno proceso administravimui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pats bankroto administratorius geriausiai žino ir gali įvertinti savo užimtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-768/20104). Taigi, savo užimtumą bankroto administratorius pats įvertina, spręsdamas, ar duoti sutikimą administruoti dar vieną įmonės bankroto procesą.

14Ieškovas UAB „Foreksas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas tai, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių paskyrimui. Kiti kriterijai, tokie kaip bankroto administratoriaus paskirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai yra fakultatyvūs. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-571-2012; 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1980/2014).
 2. Materialiosios teisės normos nedraudžia, jog ta pati įmonė administruotų tarpusavyje susijusias įmones, tame tarpe ir patronuojančias bei dukterines įmones. Todėl BAB banko SNORAS pozicija, kad UAB „Apertus“ turi būti vertinama kaip bankrutavusios įmonės vadovas ar akcininkas (UAB „Minoleta“ ir UAB „Sportida“ tarpusavio santykių prasme) yra nepagrįsta. Be to, šiuo atveju administratoriaus kandidatūra buvo pasiūlyta UAB „Foreksas“, o ne UAB „Minoleta“, su kuria yra siejama UAB „Apertus“.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad nuo bankroto administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga ir bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, vadinasi, konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-468/2009, 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-699/2013).
 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į BAB banko SNORAS, kaip didžiausio kreditoriaus, nuomonę dėl siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros. Priešingai, teismas įvertino visų, siūlančių bankroto administratoriaus kandidatūrą, asmenų nuomones bei pozicijas ir pagrįstai sprendė, kad šiuo atveju tinkamiausi administratorius yra UAB Apertus“.
 5. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtas administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2014 m. lapkričio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1980/2014). Apeliantas nepateikė jokių argumentų, kurių pagrindu būtų galima susidaryti nuomonę, jog UAB „Apertus“ neatitinka ĮBĮ nuostatų ir dėl to negali būti paskirtas UAB „Sportida“ bankroto administratoriumi.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies

17Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria buvo paskirtas ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius, teisėtumo klausimas. Apeliacinės instancijos teismo manymu, dėl bankroto bylose vyraujančio viešojo intereso, yra pagrindas peržengti atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą ribas bei patikrinti, ar teismas, skirdamas bankroto administratorių, vadovavosi nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis ĮBĮ nuostatomis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

18Iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ redakcijos 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte buvo įtvirtinta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Juo galėjo būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusį administratorių skyrimo modelį, teismui administratorių, sutinkančių administruoti įmonę, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, kandidatūras turėjo teisę teikti visi tuo suinteresuoti asmenys (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Kurį iš pasiūlytų asmenų skirti administratoriumi naudodamasis jam suteiktais įgaliojimais spręsdavo teismas. Ši teisė nebuvo absoliuti, t. y. spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą teismas ne tik privalėjo patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pajėgs išsiaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, užtikrins bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2196/2012). Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėjo vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikė, jie buvo suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1347/2013; 2014 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-823/2014).

192015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 13, 13-1, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 36-1725) (toliau – ir Įstatymas), kuriuo iš esmės pakeista iki tol galiojusi ĮBĮ įtvirtinta administratorių skyrimo tvarka. Pagal naująją tvarką bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos programa (toliau – ir Programa), sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartys, skirti asmenį, atrinktą naudojantis Programa, administratoriumi, yra neskundžiamos. Atskirasis skundas gali būti paduodamas tik dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis jis neskiria administratoriumi asmens, atrinkto naudojantis Programa. Iš tokių įstatymo nuostatų akivaizdu, kad apeliacinio nagrinėjimo dalyku pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusius ĮBĮ pakeitimus gali būti tik pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai dėl asmens neskyrimo administratoriumi. Nustatęs, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė skirti administratoriumi naudojantis Programa atrinktą asmenį, Lietuvos apeliacinis teismas turėtų teisę tik panaikinti teismo nutartį ir administratoriumi paskirti nurodytą asmenį. Vadinasi, pagal naująją administratorių parinkimo ir skyrimo tvarką Lietuvos apeliacinis teismas iš esmės eliminuotas iš administratorių skyrimo procedūrų, t. y. dėl administratoriaus skyrimo klausimų sprendimo teisėtumo vertinimo Lietuvos apeliacinio teismo kompetencijai paliktas tik patikrinimas, ar teisėtai teismas atsisakė skirti administratoriumi naudojantis Programa atrinktą asmenį, aspektu.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas administratoriaus skyrimo procedūrą pradėjo vykdyti, t.y. administratorių kandidatūras derinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (toliau – ĮBVD) pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusioje ĮBĮ redakcijoje nustatytą tvarką (b.l. 27, 32, 92, 111). Tačiau bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas buvo sprendžiamas 2015 m. sausio 8 d., t.y. jau galiojant naujai ĮBĮ redakcijai. Pagal CPK 3 straipsnio 1 dalį teismas privalo nagrinėti bylas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais. Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. CPK 3 straipsnio 8 dalis numato, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Pažymėtina, kad Įstatyme klausimai, kaip turėtų būti vykdoma iki jo įsigaliojimo pagal seną tvarką pradėta ir nebaigta bankroto administratoriaus skyrimo procedūra, tiesiogiai neaptarti. Įstatyme nereglamentuojama, jog pagal galiojusią tvarką pradėjus bankroto administratoriaus skyrimo procedūrą ir ją pagal tokią tvarką užbaigus po 2015 m. sausio 1 d., būtų galima apeliacine tvarka apskųsti teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Juo labiau, jeigu tokią galimybę ir būtų galima įžvelgti aiškinant Įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, Įstatymas ir jį lydintys teisės aktai nenumatė galimybės apeliacine tvarka bylą nagrinėjančiam Lietuvos apeliaciniam teismui paskirti naudojantis Programa kitą asmenį, nei paskyrė pirmosios instancijos teismas, suderinti su ĮBVD kito administratoriaus kandidatūrą ir pan., kadangi, pakeitus bankroto administratoriaus skyrimo tvarką, minėta institucija nuo 2015 m. sausio 1 d. tokių įgaliojimų neteko. Tai reikštų, jog apeliacinės instancijos teismas apeliacijos funkcijos negalėtų įgyvendinti visu mastu, nes nustatęs nepagrįstą tam tikro administratoriaus paskyrimą, neturėtų galimybės jį pakeisti kitu administratoriumi laikantis iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios bankroto administratoriaus skyrimo tvarkos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-196-381/2015). Išdėstytų argumentų visuma patvirtina, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai bankroto administratoriaus skyrimo tvarkai, laikantis šios tvarkos nuostatų bankroto administratorius turi būti skiriamas ir tais atvejais, kada bankroto administratoriaus kandidatūros buvo pradėtos derinti pagal ankščiau galiojusią tvarką, galiojusią iki 2015 m. sausio 1 d. Toks įstatymo aiškinimas atitinka ir bankroto administratoriaus skyrimo tvarkos reglamentavimo pakeitimo pagrindinį tikslą – užtikrinti nešališką ir skaidrų bankroto administratoriaus parinkimą, siekiant efektyvaus bankroto procedūrų valdymo, bankroto priežasčių išaiškinimo bei kuo didesnio kreditorių reikalavimų bankroto byloje tenkinimo. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratorių turėjo paskirti, vadovaudamasis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis ĮBĮ nuostatomis, t.y. parinkti bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), naudodamasis Bankroto administratorių atrankos programa. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, yra pagrindas peržengti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį ribas dėl byloje egzistuojančio viešojo intereso.

21Remiantis tuo, kas aptarta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė ĮBĮ normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus paskyrimo tvarką, įsigaliojusią nuo 2015 m. sausio 1 d., todėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartis naikintina, perduodant bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiami su bankroto bylos iškėlimu susiję klausimai.... 4. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria teismas paskyrė... 5. Ieškovas UAB „Foreksas“ pareiškime prašė iškelti atsakovui UAB... 6. Atsakovas UAB „Sportida“ kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė ĮBĮ... 7. Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS pateikė teismui prašymą atsakovui... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad yra pagrindas iškelti atsakovui... 11. Teismas, nustatęs, kad bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Trečiasis asmuo BAB bankas SNORAS atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 14. Ieškovas UAB „Foreksas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies... 17. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria buvo paskirtas... 18. Iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ redakcijos 10 straipsnio 4 dalies 1... 19. 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas... 21. Remiantis tuo, kas aptarta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti...