Byla 2-2026/2014
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TITTAN“ iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės bankroto administratorius, bylos Nr. B2-1470-479/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarųjų akcinių bendrovių „Eurotena“, „Elektreta“, „Audiotonas“ ir mažosios bendrijos „Adevita“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TITTAN“ iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės bankroto administratorius, bylos Nr. B2-1470-479/2014.

3Teisėja

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atskiraisiais skundais keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas įmonės bankroto administratorius, teisėtumo klausimas.

6Pareiškėjas T. K. ir tretieji asmenys MB „Adevita“, UAB „Audiotonas“, UAB „Eurotena“, UAB „RNDV Group“, UAB „Adrijus“, UAB „Eurodebt LT“, UAB „Elektreta“ prašė dėl nemokumo iškelti atsakovui UAB „TITTAN“ bankroto bylą. Teismui pateiktos šios bankroto administratorių kandidatūros: E. G., UAB „Lexforis“, UAB „Administravimas“, UAB „Bankroto vadyba“, UAB „Principo reikalas“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto vadyba“.

9Teismas, remdamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis apie siūlomų administratorių patirtį, užimtumą, konstatavo, kad UAB „Bankroto vadyba“ turi didžiausią patirtį atstovaujant įmones bankroto procesuose. Atsižvelgęs į tai, kad Klaipėdoje, kur yra atsakovo buveinė, iš siūlomų administratorių veikia tik E. G. ir UAB „Bankroto vadyba“, teismas sprendė, kad administratoriumi paskyrus UAB „Bankroto vadyba“ bus užtikrintas operatyvus ir mažesnėmis įmonės administravimo, kartu ir teismo išlaidomis, įmonės bankroto procedūrų vykdymas.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atskiruosiuose skunduose tretieji asmenys UAB „Eurotena“, MB „Adevita“, UAB „Elektreta“ prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir atsakovo administratoriumi skirti UAB „Lexforis“.

12Skunduose teigiama, kad UAB „Lexforis“ turi filialą Klaipėdoje, kuriame dirba bankroto administratorius M. M.. Jo užimtumas yra mažas. Taigi UAB „Lexforis“ turi daugiau galimybių tinkamai ir laiku bei mažiausiomis sąnaudomis atlikti bankroto procedūras. Abejonių kelia teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumas. UAB „Bankroto vadyba“ kandidatūrą teikė tretieji asmenys UAB „Adrijus“ ir UAB „RNDV Group“, kurių veiklos adresas sutampa su atsakovo. Šių asmenų ryšius taip pat patvirtina šios aplinkybės: pareiškėjas T. K. yra ne tik atsakovo, bet ir trečiojo asmens UAB „RNDV Group“ vadovas bei akcininkas; atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Adrijus“ sąsajas patvirtina šių asmenų darbuotojų susirašinėjimo medžiaga.

13Atskirajame skunde trečiasis asmuo UAB „Audiotonas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį dalyje, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto vadyba“, ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Administravimas“.

14Skunde teigiama, kad teismas netinkamai taikė pasirinktus administratoriaus darbo patirties ir buveinės vietos kriterijus, nes UAB „Administravimas“ yra užbaigęs ir šiuo metu vykdo daugiau bankroto procedūrų nei UAB „Bankroto vadyba“. UAB „Administravimas“ buveinė registruota Šiauliuose – atstumas iki Klaipėdos nėra didelis, todėl tai įtakos bankroto procedūrai neturi. UAB „Bankroto vadyba“ tikėtinai yra šališkas, nes jo kandidatūrą teikė su pareiškėju susijusios įmonės (jas sieja artimi komerciniai santykiai, sutampa jų savininkai ir vadovaujantys asmenys bei registracijos adresai), atsakovo buveinės adresas buvo pakeistas prieš pat pareiškimo dėl bankroto bylos pateikimą. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą buvo pažeista CPK 133 straipsnio 3 dalis, nes nebuvo paskelbta apie teismo posėdį.

15Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas prašo juos atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Atsiliepime teigiama, kad vien tik faktas, jog UAB „Bankroto vadyba“ kandidatūrą siūlė tretieji asmenys UAB „RNDV Group“ ir UAB „Adrijus“ savaime nerodo administratoriaus šališkumo ir suinteresuotumo. Šiuo metu pareiškėjas nebėra susijęs su trečiuoju asmeniu UAB „RNDV Group“. Skunduose pateikiami tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „Lexforis“ darbuotojo M. M. užimtumą – jo krūvis toks didelis, kad kelia pagrįstų abejonių dėl gebėjimo prisiimti dar vienos įmonės administravimą. Trečiasis asmuo UAB „Audiotonas“ nenurodo, kaip konkrečiai informacijos apie bylos nagrinėjimą nepaskelbimas pažeidė jo interesus.

17Atsiliepime į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ prašo juos atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Atsiliepime teigiama, kad UAB „Bankroto vadyba“ yra nešališkas ir tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą. Trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ iš visų atsakovo kreditorių patyrė didžiausius nuostolius dėl jo nemokumo. Atsakovo skola susidarė būtent dėl pareiškėjo, ėjusio UAB „RNDV Group“ vadovo pareigas, veiksmų. Nuo įmonės vadovo pareigų pareiškėjas akcininko sprendimu buvo nušalintas tik sužinojus apie atsakovui inicijuotą bankroto procesą. Teismas nepažeidė bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo procedūros, nes visi proceso dalyviai pareiškė savo pozicijas dėl nutartimi išspręstų klausimų.

19Atsiliepime į atskiruosius trečiasis asmuo UAB „Adrijus“ prašo juos atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Atsiliepime nurodomi atsikirtimai, tapatūs išdėstytiems kitų bylos šalių atsiliepimuose. Papildomai išskiriama, kad atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Adrijus“ nesieja jokie ryšiai, išskyrus komercinius santykius.

21Teisėja

konstatuoja:

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo

24Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių.

25Bankroto proceso eigoje nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Todėl, skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartį, priimtą V. K. ir kt. v. AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“, bylos Nr. 2-468/2009; 2009 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą V. P. ir kt. v. UAB „Atkirtos ranga“, bylos Nr. 2-795/2009).

26Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Įprastai skiriant konkretų administratorių atsižvelgiama į įmonės, kurią reikia administruoti, dydį, veiklos mastą, jos valdomą turtą ir kreditorių skaičių, administratoriaus patirtį, jo užimtumą, darbuotojų skaičių. Taip pat vertinama didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros, atstumas tarp administratoriaus ir reikalingos administruoti įmonės buveinės vietų, asmens, siūlančio bankroto administratorių, santykis su bankrutuojančia įmone (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Artrema“ ir kt. v. UAB „Baltic Medical Exchange“, bylos Nr. 2-2196/2012; 2013 m. balandžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Avansas“ ir kt. v. UAB „Aktrija“, bylos Nr. 2-1347/2013; 2014 m. balandžio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Macrofinance“ v. UAB „Autoalėja“, bylos Nr. 2-823/2014). Administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus / lemiamas. Rėmimasis jais priklauso nuo konkrečios situacijos.

27Vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas – draudžiama bankroto administratoriumi skirti asmenį, jeigu yra abejonių dėl jo nešališkumo ir / ar nesuinteresuotumo bankroto bylos baigtimi (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje T. I. v. UAB „Fashion gates“, bylos Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. M. v. UAB „Jurolda“, bylos Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Inforo“ v. UAB „Ropokalnis“, bylos Nr. 2-1727/2013).

28Bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimu teisminėje praktikoje, be kita ko, išaiškinta, kad tais atvejais, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą civilinėj byloje UAB „Folis“ v. D. P. IĮ „Dosita“, bylos Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Skolų valdymo partneris“ ir kt. v. UAB „Forvitas“, bylos Nr. 2-847/2012).

29Atskiruosiuose skunduose teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Bankroto vadyba“, neužtikrino, kad atsakovo bankroto administratoriumi būtų paskirtas asmuo, dėl kurio nešališkumo nėra abejonių. Apeliantų manymu, pareiškėjo T. K. – atsakovo vadovo ir akcininko, ryšiai su trečiaisiais asmenimis UAB „RNDV Group“ ir UAB „Adrijus“, pasiūliusiais teismui UAB „Bankroto vadyba“ kandidatūrą, implikuoja abejones dėl šio administratoriaus suinteresuotumo bankroto procedūrų baigtimi. Išskirtina, kad teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį, priimtą P. N. ir kt. v. ŽŪK „Šilauogė“, bylos Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartį, priimtą S. K. ir kt. v. UAB „Antalinos vaistinė“, bylos Nr. 2-1231/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą UAB „Epregas“ ir kt. v. UAB „Energotechnika“, bylos Nr. 2-1638/2013).

30Nustatyta, kad pareiškėjas T. K. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui pateikimo metu (2014 m. liepos 25 d.) buvo trečiojo asmens UAB „RNDV Group“ vadovu (t. 2, l. 39). Nors iš šių pareigų pareiškėjas atšauktas 2014 m. rugpjūčio 1 d. (t. 1, l. 148), tačiau egzistavęs ryšys tarp pareiškėjo ir trečiojo asmens UAB „RNDV Group“, taip pat įrodymai prima facie rodantys pastarojo asmens itin glaudžius ryšius su atsakovu (pvz., laiduota už atsakovo prievoles UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva (t. 1, l. 126-127), teikia pagrindą išvadai dėl išskirtinio trečiojo asmens UAB „RNDV Group“ suinteresuotumo bylos baigtimi. Nors ši aplinkybė per se nesudaro pagrindo konstatuoti, jog UAB „Bankroto vadyba“, vykdydamas atsakovo bankroto procedūras, būtų šališkas ir gintų tik konkretaus įmonės savininko interesus, tačiau siekiant pašalinti bet kokias abejones dėl administratoriaus galimo nešališkumo (tuo pačiu, bankroto procedūrų neskaidrumo), tikslinga pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą kandidatą.

31Apeliantai siūlo vietoje UAB „Bankroto vadyba“ atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Lexforis“ arba UAB „Administravimas”. Duomenų, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių nurodyti asmenys negalėtų būti paskirti atsakovo administratoriumi, byloje nepateikta. Viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija UAB „Administravimas“ buveinė yra Šiauliuose, tuo tarpu UAB „Lexforis“ – Vilniuje, tačiau įmonė turi Klaipėdoje įsteigtą filialą. Atsakovo buveinės vietos klausimu atkreiptinas dėmesys, kad ji į Klaipėdą iš Vilniaus perkelta 2014 m. liepos 17 d., t. y. prieš pat inicijuojant bankroto bylos iškėlimą. Taigi įmonės ryšys su Klaipėda negali būti traktuojamas kaip išimtinis. Tiriant UAB „Lexforis“ ir UAB „Administravimas” užimtumą nustatyta, kad UAB „Lexforis“ dirba 5 fiziniai bankroto administratoriai, iš kurių 3 nurodo reziduojantys Klaipėdoje, po vieną Kaune ir Vilniuje. Kiekvienas jų yra baigęs ne mažiau kaip po 4 bankroto procedūras, o šiuo metu vykdo nuo 2 iki 27 bankroto procedūrų (dirbantys Klaipėdoje vykdo 2, 3 ir 27 bankroto procedūras). Tuo tarpu UAB „Administravimas” dirba 2 fiziniai bankroto administratoriai, vykdantys 3 ir 29 bankroto procedūras bei baigę po 56 ir 118 – procedūrų.

32Šie UAB „Lexforis“ ir UAB „Administravimas” veiklos (užimtumo ir patirties) rodikliai suponuoja, kad proporcingai mažesnis užimtumas yra UAB „Lexforis“ dirbančių bankroto administratorių. Administratorių patirties skirtumas atsižvelgiant į atsakovo dydį, veiklos mastą, nėra reikšmingas. Papildomai atsižvelgiant į tai, kad UAB „Lexforis“ turi filialą Klaipėdoje, šis administratorius taip pat veikia Vilniuje, spręstina, jog remiantis administratorių užimtumo, veiklos vietos kriterijais atsakovo bankroto administratoriumi vietoje UAB „Bankroto vadyba“ skirtinas UAB „Lexforis“. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu vykdant atsakovo bankroto procedūras paaiškėtų, jog UAB „Lexforis“ netinkamai atlieka savo pareigas, atsakovo kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

33Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakoma.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

35pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį:

36panaikinti nutarties dalį, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „TITTAN“ (juridinio asmens kodas 302948366) bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto vadyba“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „TITTAN“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Lexforis“ (juridinio asmens kodas 302941012, sąrašo Nr. B-JA174).

37Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo trečiųjų asmenų... 3. Teisėja... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atskiraisiais skundais keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas... 6. Pareiškėjas T. K. ir tretieji asmenys MB „Adevita“, UAB „Audiotonas“,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi iškėlė... 9. Teismas, remdamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atskiruosiuose skunduose tretieji asmenys UAB „Eurotena“, MB „Adevita“,... 12. Skunduose teigiama, kad UAB „Lexforis“ turi filialą Klaipėdoje, kuriame... 13. Atskirajame skunde trečiasis asmuo UAB „Audiotonas“ prašo panaikinti... 14. Skunde teigiama, kad teismas netinkamai taikė pasirinktus administratoriaus... 15. Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas prašo juos atmesti ir... 16. Atsiliepime teigiama, kad vien tik faktas, jog UAB „Bankroto vadyba“... 17. Atsiliepime į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“... 18. Atsiliepime teigiama, kad UAB „Bankroto vadyba“ yra nešališkas ir... 19. Atsiliepime į atskiruosius trečiasis asmuo UAB „Adrijus“ prašo juos... 20. Atsiliepime nurodomi atsikirtimai, tapatūs išdėstytiems kitų bylos šalių... 21. Teisėja... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus... 24. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1... 25. Bankroto proceso eigoje nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi... 26. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią... 27. Vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas – draudžiama bankroto... 28. Bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimu teisminėje... 29. Atskiruosiuose skunduose teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas... 30. Nustatyta, kad pareiškėjas T. K. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo... 31. Apeliantai siūlo vietoje UAB „Bankroto vadyba“ atsakovo bankroto... 32. Šie UAB „Lexforis“ ir UAB „Administravimas” veiklos (užimtumo ir... 33. Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 35. pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį:... 36. panaikinti nutarties dalį, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės... 37. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....