Byla 2-7126-528/2015
Dėl skolos sumokėjimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Deneira“ patikslintą ieškinį atsakovui J. A. dėl skolos sumokėjimo,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 245,-Lt perleistą skolą, 220,50 Lt delspinigius, 61,69 Lt palūkanas, 40,-Lt už pirmąjį raginimą, 40,-Lt už antrąjį raginimą, 40,-Lt už trečiąjį raginimą, 80,-Lt baudą už laiku neapmokėtą skolą, 250,-Lt administracines išlaidas, 850,-Lt už ieškinio sudarymą ir 72,-Lt žyminio mokesčio (b.l.48-54).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-05-08 (b.l.67). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad CPK numatytais atvejais gali būti priimtas sprendimas už akių (b.l.53). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, tai, esant šiai aplinkybei, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4d., 285, 286 str.).

4Patikslintas ieškinys tenkintinas dalinai.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį – atsakovą, 2009-03-25 redakcijos paskolos paraiškos ir paskolos sutarties bendrųjų sąlygų, 2013-11-05, 2014-01-07, 2014-02-10 ir 2014-03-10 UAB „Ferratum“ pažymų, 2010-01-28 mokėjimo nurodymų Nr.2813 ir Nr.9, 2010-01-28 UAB „Ferratum“ sąskaitos-faktūros Nr.20588, 2013-11-05 Gautinų sumų pirkimo sutarties Nr.017 su 2014-03-14 jos priedo Nr.1 nuorašu, 2013-11-15 ir 2014-04-15 ieškovo pranešimų atsakovui, ieškovo pranešimų asmenims, jų tarpe ir atsakovui, apie reikalavimo teisių perėmimą laikraščiuose „Kauno diena“ 2014-04-28 ir „Lietuvos žinios“ 2014-04-29, 2013-11-11 skolų valdymo konsultacijų teikimo sutarties Nr.13/11/11/3, 2014-04-08 UAB „Skolų išieškojimas“ sąskaitos-faktūros Nr.734, 2014-05-07 ieškovo vietinio mokėjimo nurodymo Nr.589 AB SEB bankui – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos grąžinimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, iš dalies būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, nes, atsakovui nevykdant įsipareigojimų grąžinti paskolą, ieškovas, kaip reikalavimo teisę perėmęs asmuo, turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti paskolą, o taip pat reikalauti sumokėti sutartyje numatytus delspinigius, palūkanas ir kitus sutartus mokesčius (CPK 285 str. 2d., CK 6.101 str., b.l.10-34,36-39). Atsakovui sutartu laiku negrąžinus gautos paskolos, reikalavimas dėl 70,96 Eur arba 245,-Lt (200,-Lt paskola ir 45,-Lt paskolos mokestis) skolos priteisimo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.2, 6.38, 6.59 str., 6.63 str. 1d. 1p., 6.189 str. 1d., 6.200, 6.205, 6.256, 6.260, 6.870 str., 6.873 str. 1d., 6.886 str. 1d.). Taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti 5% metinių palūkanų nuo negrąžintos paskolos sumos, kurios sudaro 17,87 Eur arba 61,69 Lt, kadangi, paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti sutartas arba įstatyme nustatyto 5% dydžio metines palūkanas nuo tos dienos, kai paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos (CK 6.210 str. 1d., 6.874 str. 1d.).

6Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal paskolos sutartį, jam kyla pareiga sumokėti ieškovui paskolos sutartyje netesybas, nes pagal reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas įgijo teisę jų reikalauti (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Paskolos sutarties šalys sutartyje (8.2,-8.3 punktuose) numatė, kad: vėluojant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar nesumokėjus paskolos mokesčio ar jo dalies 30 dienų, paskolos davėjas įsipareigoja mokėti 0,5% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną; delsiant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsiant sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį ilgiau kaip 45 kalendorines dienas po paskolos termino pabaigos, paskolos gavėjas privalo papildomai sumokėti paskolos davėjui vienkartinę 80,-Lt baudą (b.l.12-16). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo dvejopo pobūdžio netesybas – 220,50 Lt delspinigius, skaičiuojamus už 180 dienų, bei 80,-Lt baudą. Tokia netesybų skaičiavimo tvarka neprieštarauja įstatymui, tačiau, sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73, 6.156, 6.158, 6.193 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, ir jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl 0,5% delspinigiai, reikalaujant dar ir baudos, yra aiškiai per didelės netesybos (LAT nutartys civilinėse bylose 2005-06-06 Nr.3K-316/2005, 2006-01-25 Nr.3K-3-62/2006, 2006-06-14 Nr.3K-3-405/2006). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra ne verslo subjektas, bet fizinis asmuo ir sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, turėjusi ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, juolab, kad jie didesni už pačią suteiktos paskolos sumą (CPK 185 str.). Nors atsakovas tinkamai neįvykdė paskolos sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių, todėl priteistini delspinigiai mažintini iki 0,05% dydžio, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, ir ieškovui priteistina 6,39 Eur arba 22,05 Lt (245x0,05%x180=22,05:3,45280=6,39) delspinigių ir 23,17 Eur arba 80,-Lt bauda, o kitoje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo netenkintinas kaip nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo bei sąžiningumo principų (CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3d., CPK 3 str. 7d., 178 str., 2011-06-27 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1444-605/2011; 2010-04-12 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-622-390/2010; 2010-10-28 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1878-230/2011; 2007-10-24 Konstitucinio teismo nutarimas byloje Nr.26/07).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo bendroje sumoje 120,-Lt už raginimų siuntimą atsakovui. Pagal paskolos sutarties 8.1 punktą paskolos gavėjui delsiant grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsiant sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį, suėjus paskolos terminui, paskolos davėja 30 dienų laikotarpyje kas 7 kalendorines dienas išsiunčia paskolos gavėjui raginimo laiškus, už kuriuos paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti 40,-Lt raginimo mokestį per 5 darbo dienas po tokio raginimo gavimo dienos, tačiau jokių įrodymų, kad paskolos davėjas UAB „Ferratum“ išsiuntė paskolos sutartyje numatytus raginimus atsakovui, nėra (CPK 177, 178 str. b.l.12-16). Įvertinus tai kas nurodyta, ieškinys dalyje dėl 120,-Lt (34,75 Eur) bendroje sumoje priteisimo už raginimų siuntimą atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177, 178, 185 str.)

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 250,-Lt administracinių išlaidų, kurias jis patyrė kreipęsis į UAB „Skolų išieškojimas“, pateikė teismui ieškovo ir UAB „Skolų išieškojimas“ pasirašytą skolų valdymo konsultacijų teikimo sutartį bei UAB „Skolų išieškojimas“ išrašytą sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta 250,-Lt suma už dokumentų parengimą ir konsultavimą dėl atsakovės skolos, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie minėtos UAB „Skolų išieškojimas“ parengtus dokumentus dėl atsakovo skolos ir su tuo susijusias konsultacijas (b.l.36-39). Nors su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi apmokėti skolininkas, tačiau tokios išlaidos turi būti protingos ir pagrįstos, o šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CK 6.57, 6.249 str., CPK 178 str.). Nesant įrodymų, jog UAB „Skolų išieškojimas“ rengė dokumentus ieškovui dėl skolos išieškojimo iš atsakovo, o tokios išlaidos buvo protingos ir būtinos, ieškovo reikalavimas dėl tokių išlaidų priteisimo atmestinas kaip neįrodytas, juolab, kad skolų išieškojimas yra paties ieškovo ūkinė-komercinė veikla (CK 6.249 str. 4d. 3p., CPK 177, 178, 185 str.).

9Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 70,96 Eur arba 245,-Lt skola (kurią sudaro 200,-Lt paskola ir 45,-Lt paskolos mokestis), 17,87 Eur arba 61,69 Lt palūkanos, 6,39 Eur arba 22,05 Lt delspinigiai, 23,17 Eur arba 80,-Lt bauda, o kitoje dalyje ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177, 178, 185 str.).

10Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2,3d., CK 6.210 str. 1d.).

11Ieškinį tenkinus iš dalies (~42%), proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui iš atsakovo – 8,76 Eur arba 30,24 Lt žyminio mokesčio ir 103,39 Eur arba 357,-Lt už ieškinio parengimą; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d., 1p., 88 str. 1d. 3p., 92, 93, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,9,42).

12Vadovaujantis išdėstytu bei CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Patikslintą ieškinį tenkinti dalinai.

14Priteisti iš atsakovo J. A. (a.k.( - ) gyv. ( - )) ieškovui UAB „Deneira“ (į.k.302880890, buveinė Vilniuje, Drujos g.2, sąsk. Nr.( - ), AB SEB banke, b.k.7044) 70,96 Eur (septyniasdešimties eurų 96 ct) arba 245,-Lt skolą, 17,87 Eur (septyniolikos eurų 87 ct) arba 61,69 Lt palūkanas, 6,39 Eur (šešių eurų 39 ct) arba 22,05 Lt delspinigius, 23,17 Eur (dvidešimt trijų eurų 17 ct) arba 80,-Lt baudą, 5% (penkių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 8,76 Eur (aštuonių eurų 76 ct) arba 30,24 Lt žyminį mokestį ir 103,39 Eur (vieną šimtą tris eurus 39 ct) arba 357,-Lt už ieškinio parengimą.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai