Byla e2-193-798/2019
Dėl UAB „Domdeira“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys A. V., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domdeira“, atstovaujamos bankroto administratoriaus L. P., atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domdeira“, atstovaujamos bankroto administratoriaus L. P., prašymą dėl UAB „Domdeira“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys A. V., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešai teikiamais duomenimis, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Domdeira“ buvo įregistruota 2015 m. spalio 9 d.; nuo 2015 m. spalio 9 d. akcininkas ir nuo 2015 m. spalio 9 d. iki 2017 m. spalio 31 d. vadovas suinteresuotas asmuo A. V.; UAB „Domdeira“ finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti 2015–2017 metų ataskaitiniais laikotarpiais.

82.

9Panevėžio apygardos teismas 2017 m. spalio 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir BUAB arba bendrovė) „Domdeira“; bankroto administratoriumi paskyrė L. P.. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartimi BUAB „Domdeira“ taikytas supaprastintas bankroto procesas; 2018 m. kovo 6 d. nutartimi patvirtinta BUAB „Domdeira“ supaprastinto bankroto trukmė iki 2019 m. vasario 27 d. ir patvirtina bankroto administravimo išlaidų sąmata supaprastintam bankroto procesui. BUAB „Domdeira“ bankroto administratorius L. P. kreipėsi į atsakovės bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu pripažinti BUAB „Domdeira“ bankrotą tyčiniu, kurį grindė šiomis aplinkybėmis: buvęs bendrovės vienasmenis valdymo organas A. V., neįvykdė teismo įpareigojimo ir neperdavė administratoriui bendrovės turto ir visų dokumentų; nuo 2016 m. pabaigos bendrovė buvo nemoki, tačiau jos vadovas bankroto bylos neinicijavo ir toliau didino įsipareigojimus kreditoriams; taip pat A. V., žinodamas apie nuo 2016 m. susidariusias darbo užmokesčių skolas darbuotojams, pažeidęs CK 6.9301 straipsniu nustatytą atsiskaitymo eiliškumą, atsiskaitė tik su bendrovės apskaitą vedusia įmone ir teisinę pagalbą suteikusiu advokatu; iš darbuotojų darbo užmokesčio buvo išskaitomos piniginės sumos pagal antstolių vykdomuosius raštus, tačiau jos antstoliams nebuvo sumokėtos.

103.

11Panevėžio apygardos teismas 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi pripažino atsakovės BUAB „Domdeira“ bankrotą tyčiniu. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi panaikino Panevėžio apygardos teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl BUAB „Domdeira“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi atmetė administratoriaus prašymą pripažinti atsakovės BUAB „Domdeira“ bankrotą tyčiniu ir priteisė suinteresuotam asmeniui A. V. iš BUAB „Domdeira“ bankroto administravimui skirtų lėšų 1 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

155.

16Dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų. Teismas dėl labiausiai tikėtino bendrovės nemokumo momento sprendė iš į bylą pateiktų finansinės atskaitomybės bei kitų dokumentų: 2017 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenų, detalios tiekėjų informacijos 2017 m. rugsėjo 30 d. datai ir bankroto administratoriaus pateiktų skaičiavimų dėl 2016 m. gruodžio 31 d. pradelstų skolų tiekėjams 27 473,20 Eur sumai. Suinteresuotas asmuo pripažino, jog skaičiavimai tikslūs ir dėl jų pastabų neteikė. Todėl teismas padarė išvadą, jog 2016 m. pabaigoje bendrovė jau buvo nemoki, nes pradelstos skolos (27 473,20 Eur) viršijo pusę apskaityto turto vertės (36 738,00 Eur). Pažymėjo, kad aplinkybė, jog vadovas tik 2017 m. rugsėjo mėn. inicijavo bankroto bylos iškėlimą, o iki tol vykdė veiklą, savaime nereiškia tyčinio bankroto siekio.

176.

18Teismas nustatė, jog BUAB „Domdeira“ finansinė apskaita buvo tvarkoma pagal sutartį kitoje apskaitą tvarkančioje įmonėje. 2016 m. finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ „Registrų centras“ pateikti ir įregistruoti 2017 m. birželio 12 d., todėl finansinės atskaitomybės turinys apie blogą bendrovės finansinę padėtį vadovui neabejotinai tapo žinomas 2017 m. gegužės mėn. pabaigoje–birželio mėn. pradžioje ir jis turėjo pagrindą imtis atitinkamų veiksmų padėčiai taisyti arba inicijuoti bankrotą. Į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo vadovas kreipėsi 2017 m. rugsėjo 26 d.. Teismo vertinimu, kelių mėnesių laikotarpis nuo apibendrintų buhalterinių duomenų parengimo iki bankroto bylos proceso inicijavimo teisme, atsižvelgiant į poreikį parengti būtinus dokumentus, susitarti dėl teisinės pagalbos ir ją gauti bei pan., neturi būti vertinamas kaip nepateisinamas ir aiškiai per ilgas neveikimas bankroto bylai inicijuoti, o veiklos tęsimas nevertinamas kaip siekis būtent tyčinio bankroto.

197.

20Teismas pažymėjo, jog administratoriaus nurodytos suvestinėse pradelstos skolos apskaitytos pagal 2016 m. išrašytas sąskaitas faktūras. Iš detalios tiekėjų informacijos 2017m. spalio 23 d. datai nustatė, kad nuo 2017 m. gegužės mėn. pagal pateiktas sąskaitas faktūras buvo atlikta santykinai nedaug naujų ūkinių-finansinių operacijų: AB „Energijos skirstymo operatorius“ 1 133,00 Eur, UAB „Hansa flex hidraulika“ 41,50 Eur, B. K. įmonė 122,60 Eur, UAB „Elektrum Lietuva“ 393,50 Eur, UAB „Lagota“ 133,00 Eur; iš viso apie 1 800,00 Eur (be skolų darbuotojams). Teismo vertinimu, tai nevertinama kaip esminės įtakos mokumui turinčios ir galimai tyčinį bankrotą rodančios veiklos apimtys. Kai kurie kiti sandoriai ir jų sąlygoti atsiskaitymai, pvz: su buhalterine apskaita tvarkiusia įmone, advokatu, teismo vertinimu, taip pat nerodo tyčinio bankroto siekio, nes buhalterinės apskaitos tvarkymas būtinas tiek esant mokiai, tie nemokiai įmonei. Teisininko paslaugų pasitelkimas, siekiant tinkamai inicijuoti bankroto procedūras, irgi vertinamos kaip pagrįstos išlaidos įstatyme nustatytos pareigos inicijuoti bankroto bylą įvykdymui. Teismas administratoriaus teiginį, jog tokį bankroto siekį rodo nuostolingos veiklos 2017 m. tęsimas, vertino kaip nepakankamą tyčiniam bankrotui pripažinti, nes apie jo buvimą turi būti sprendžiama pagal konkrečių sandorių analizę, jų įtakos bendrovės mokumui vertinimą.

218.

22Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto. Teismas nustatė, jog tiekėjams už paslaugas laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 30 d. iki 2017 m. gegužės 23 d. buvo sumokėti 23 223,83 Eur. Vienok, iš šios sumos, kai vadovui turėjo būti aišku apie bendrovės nemokumą ir jis privalėjo vertinti mokėjimų eiliškumą (maždaug nuo 2017 m. gegužės mėn.), pilnai atsiskaityta tik su apskaitą tvarkiusia UAB „Apskaita ir buhalterija LT“ ir adv. P. E. (iš viso ne daugiau kaip 6 434,48 Eur). Teismas, įvertinęs minėtų subjektų teikiamų paslaugų – apskaitos ir teisinės – pobūdį, mokėjimo apimtis, vertino, kad tokie nemokios bendrovės mokėjimai nevertintini kaip rodantys tyčinio bankroto siekį ar kaip lėmę bendrovės nemokumą ar esmingai pabloginę jau nemokaus juridinio asmens kreditorių interesus. Taip pat teismas nustatė, jog su kai kuriais kreditoriais, pateikusiais mokėjimo dokumentus nuo 2016 m. birželio 29 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d. buvo atsiskaityta dalinai, sumokėti iš viso 27 473,24 Eur. Paskutinis 377,25 Eur mokėjimas atliktas 2017 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Iranva“, kiti mokėjimai atlikti iki 2017 m. balandžio 12 d. Taigi, tik mokėjimas UAB „Iranva“ buvo atliktas po to, kai tapo aišku dėl bendrovės nemokumo, rodo vadovo tyčią nesilaikyti mokėjimų eiliškumo, aptarto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.9301 straipsniu, bet dėl jo apimties jis teismo nevertinamas kaip turėjęs esmingesnę svarbą kitų kreditorių interesams ir taip sąlygojęs tyčinį bankrotą. 2016 m. vasario 22 d. VSDFV taikė atsakovei priverstinio poveikio priemones, 2016 m. sausio–vasario mėnesiais nebuvo sumokėtos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos darbuotojai A. V.. 2016 m. po kelis mėnesius nebuvo mokamas darbo užmokestis kitiems darbuotojams: G. V., A. V., D. S., A. L., L. K., O. N.-Č., R. K. ir t. t. Nors bendrovė buvo skolinga darbuotojams, tačiau už įsigytas prekes, kurą, buvo atsiskaitoma nesilaikant eiliškumo. Tačiau, teismo vertinimu, vien šio požymio nustatymas nepakankamas tyčiniam bankrotui konstatuoti. Suinteresuotas asmuo neigė siekęs tyčinio bankroto. Byloje nėra duomenų, jog bendrovės darbuotojai, kuriems nebuvo mokėtas (dalinai) darbo atlyginimas, o nesilaikant eiliškumo atsiskaitoma su kitais kreditoriais, tai būtų vertinę kaip ženklų jų turtinių teisių pažeidimą arba pats vadovas nemokėjimu būtų siekęs UAB „Domdeira“ bankroto ar vertinęs tai kaip tyčinio bankroto galimybę. Teismo vertinimu, nenustačius vadovo tyčios į tyčinį bankrotą, ženklaus šių kreditorių turtinių teisių pažeidimo, išvada dėl tyčinio bankroto negalima.

239.

24Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto. Teismo vertinimu, administratorius neįrodė teiginio, jog BUAB „Domdeira“ buhalterinė apskaita nebuvo tinkamai tvarkoma. Taip pat teismas nenustatė būtinos tyčinio bankroto atveju vadovo tyčios neperduoti dalies bendrovės apskaitos dokumentų bei negalėjimo visiškai ar iš dalies nustatyti BUAB „Domdeira“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Teismas nustatė, jog atsakovės buhalterinę apskaitą pagal sutartį tvarkė UAB „Apskaita ir buhalterija LT“, kuri informavo, kad visus turėtus bendrovės dokumentus perdavė bankroto administratoriui, o pastarasis dokumentus perdavė ikiteisminį tyrimą atliekančiai Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (toliau – ir FNTT). FNTT pranešė teismui, jog tarp jai perduotų BUAB „Domdeira“ dokumentų yra 2015 m. Didžioji knyga, sąskaitų apyvartų žiniaraščiai, kasos registras; 2016 m. ir 2017 m. Didžiosios knygos su detaliomis sąskaitų apyvartomis nepateiktos. UAB „Apskaita ir buhalterija LT“ pranešė, jog šie duomenys saugomi kompiuterinėje laikmenoje ir dėl techninio gedimo neišliko. FNNT buvo perduota 2016 m. gaunamų ir išrašomu sąskaitų registrai, atlyginimo išmokėjimų analizės, 2017 m. avanso apyskaitos, pirkimo–pardavimo operacijų žurnalai, gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrai (dalis), vienas kasos knygos lapas. Taigi, atsakovės buhalterinę apskaitą pagal sutartį tvarkė UAB „Apskaita ir buhalterija LT“ ir byloje nėra duomenų, jog ši bendrovė būtų atsakovo ar kitų asmenų nurodymų (valia) apskaitą tyčia tvarkiusi netinkamai ar sąmoningai neišsaugojusi kai kurių jos duomenų, tačiau dalis duomenų neišsaugota dėl techninio gedimo. Nėra duomenų, jog šis teiginys būtų klaidinantis ar pats neišsaugojimas kaip nors įtakotas atsakovės. Reikšminga aplinkybe teismas vertino ir tai, jog netinkamos buhalterinės apskaitos tvarkymas (dalies jos neišsaugojimas) turi sąlygoti pasekmės – negalėjimą visiškai ar iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šiuo atveju iš administratoriaus paaiškinimų ir jo atliktų skaičiavimų galima spręsti, jog yra išlikę pirminiai apskaitos dokumentai, iš kurių pavyko nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą. Nesant apibendrinančių dokumentų (knygų, sąskaitų, registrų suvestinių ir pan.), tai sąlygojo papildomus laiko ir sąnaudų kaštus, bet leidžia padaryti išvadas dėl įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio, struktūros, taip pat apskaičiuoti reikalavimus, žalą galimai padariusiems asmenims. Teismo vertinimu, nenustačius negalėjimo visiškai ar iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros požymio, išvada apie tyčinį bankrotą negalima.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2610.

27Atskiruoju skundu atsakovė BUAB „Domdeira“, atstovaujama bankroto administratoriaus L. P., prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą pripažinti BUAB „Domdeira“ bankrotą tyčiniu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

2810.1.

29Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi 2016 m. gruodžio 31 d. atsakovės balanso duomenimis, pagal kuriuos BUAB „Domdeira“ buvo nemoki. Tačiau nesutinka su teismo vertinimu, jog bendrovės vadovui nemokumo faktas tapo žinomas tik 2017 m. gegužės–birželio mėn. Teigia, kad bendrovės nemokumas tapo žinomas nuo 2016 m. pabaigos, t. y. to momento, kai bendrovė tapo nemoki, o ne nuo tada, kai bendrovės vadovas sužinojo nemokumo faktą. Suinteresuotas asmuo bankroto bylą inicijavo 2017 m. rugsėjo mėn., todėl laikytina, jog kreipimasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Domdeira“ buvo nesavalaikis.

3010.2.

31Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovei esant faktiškai nemokiai buvo vykdomi atsiskaitymai nepaisant CK 6.9301 straipsniu nustatytos eiliškumo tvarkos, dėl to buvo pažeisti ankstesnės eilės (darbuotojų, valstybės institucijų) kreditorių interesai. Skola kreditorei VMI susidarė nuo 2017 m. vasario mėn., skola VSDFV – nuo 2016 m. vasario 22 d. Taip pat skolos kitiems kreditoriams susidarė 2016 m. birželio–2017 m. balandžio mėnesių laikotarpiu, o skolos darbuotojams buvo nuo 2016 m. sausio 31 d.

3210.3.

33Dalis apskaitos registrų, pirminių apskaitos dokumentų yra prarasti (neišsaugoti). Dokumentų neišsaugojo buhalterinę apskaitą vedusi bendrovė. Tačiau pažymi, kad po bankroto bylos iškėlimo suinteresuotas asmuo teikė dokumentus dalimis, o tai patvirtina, kad buhalterinė apskaita buvo vedama aplaidžiai. Nors administratoriui neperduota kasos knyga, dėl to nėra duomenų apie piniginių lėšų judėjimą kasoje, tačiau perduoti avansų žiniaraščiai, kurių duomenimis vadovas iš bendrovės kasos gavo lėšas, už kurias pirko prekes, mokėjo už paslaugas, bet neatsiskaitė su darbuotojais. Suinteresuotas asmuo nepaaiškino kur yra likęs bendrovės apskaitytas 7 575,22 Eur vertės turtas, įsigytas nuo 2015 m. spalio 23 d. iki 2017 m. gegužės 2 d. Administratorius neturi galimybės iš dalinai gautų sąskaitų nustatyti visos bendrovės turto vertės.

3411.

35Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – ir VSDFV Panevėžio skyrius) prašo skundą tenkinti, panaikinti Panevėžio apygardos teismo skundžiamą nutartį ir priimti naują nutartį – pripažinti atsakovės BUAB „Domdeira“ bankrotą tyčiniu. Nurodo šiuos sutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

3611.1.

37BUAB „Domdeira“ pradelsta skola VSDFV susidarė nuo 2017 m. balandžio mėn. ir nebuvo padengta iki bankroto bylos iškėlimo; paskutinį kartą lėšos iš bendrovės gautos 2017 m. birželio 9 d. mokėjimo nurodymu jas nurašant iš bendrovės sąskaitos. Bendrovė 2016 m. gruodžio 31 d. turėjo 42 576,00 Eur pradelstų įsipareigojimų, t. y. daugiau nei metus iki bankroto bylos iškėlimo buvo nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, tačiau vadovas A. V., žinodamas tokią sudėtingą padėtį nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3811.2.

39Suinteresuotas asmuo A. V. neperdavė administratoriui bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų bei turto, todėl Panevėžio apygardos teismas 2018 m. kovo 16 d. nutartimi jam paskirta bauda. Apie perduotų administratoriui dokumentų apimtis liudija FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. raštas Nr. 25/14-1-10-15304.

4011.3.

41Apie atsiskaitymus su kreditoriais, vykdytus nesilaikant CK 6.9301 straipsnio nuostatos, liudija byloje surinkti įrodymai: darbuotojams buvo neišmokėti atlyginimai, nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir nors teisės aktai įpareigoja pirma eile padengti įsiskolinimą darbuotojams, bendrovė atsiskaitė su kitais kreditoriais, o kreditorinių reikalavimų padengimo naštą darbuotojams sąmoningai paliko valstybei. Akcentuoja, jog iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaitomos piniginės sumos pagal antstolių vykdomuosius raštus, nebuvo perduodamos antstoliams.

4212.

43Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. V. prašo skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su skundu motyvus:

4412.1.

45Administratorius prašymą pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu grindžia ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais, tačiau nenurodė ir nepaaiškinimo, kokie ekonomiškai nenaudingi ar nuostolingi sandoriai buvo sudaryti. Dokumentai neišsaugoti ne dėl buvusio vadovo kaltės, o dėl bendrovės apskaitą vedusios įmonės aplaidumo (dėl techninio gedimo informacija kompiuterinėse laikmenose neišliko); atkurti pavyko tik 2017 m. birželio 1 d.–2017 m. spalio 23 d. dokumentus. Administratorius meluoja, kad negali nustatyti bendrovės grynųjų pinigų judėjimo, nes FNTT teismui patvirtino aplinkybę dėl jai perduotų kasos registro dokumentų. Taip pat administratorius nenurodo kokio konkrečiai turto, kuris apskaitytas balanse, jam nepardavė A. V.. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2170-233/2018 konstatuota, jog nėra įrodymų dėl turto neperdavimo. 2017 m. lapkričio 6 d. bankroto administratoriui buvo perduotas visas bendrovės turtas ir dokumentai, buvę adv. P. E. žinioje. UAB „Buhalterija ir apskaita LT“ vadovė A. Š. informavo, jog 2017 m. lapkričio 15 d. atvyko L. P. ir be vadovo žinios perėmė bendrovės dokumentus; benešdamas dokumentus išbarstė ant žemės, supurvino. Vėlesniuose raštuose administratorius pripažino aplinkybę dėl paimtų dokumentų.

4612.2.

47Aplinkybė, kad su kreditorėmis VMI ir VSDFV nebuvo atsiskaityta laiku, neįrodžius tyčios, nesudaro pagrindo pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu. Pažymi, kad kreditorė VSDFV mokėjimo terminus buvo atidėjusi iki 2017 m. rugsėjo 30 d., o vadovas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi 2017 m. rugsėjo 26 d. Bendrovės darbuotojams darbo užmokestis mokėtas iš dalies, todėl esminiai jų teisių pažeidimai nepadaryti.

48Teismas

konstatuoja:

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Dėl bylos ribų

5113.

52Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

53Dėl atskirojo skundo netenkinimo

5414.

55ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta tyčinio bankroto sąvoka. Tyčinis bankrotas – tai įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu ar neveikimu) ir (ar) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Tyčinio bankroto požymiai, jų nustatymo tvarka ir teisiniai padariniai įtvirtinti ĮBĮ 20 straipsnyje. Taigi, bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, nurodytus ĮBĮ 20 straipsnyje. Ne bet kokie veiksmai, apibrėžti ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse, yra pakankami tyčiniam bankrotui konstatuoti, bet tik tie, kurie iš esmės pablogino nemokios įmonės padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Taip pat kasacinio teismo praktikoje akcentuota ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004).

5615.

57Dėl bendrovės nemokumo momento ir bendrovės vadovo ir akcininko sužinojimo apie bendrovės nemokumą momento. Pripažįstant bankrotą tyčiniu svarbus bendrovės nemokumo fakto nustatymas, t. y. teismas turi nustatyti momentą, kada bendrovė tapo faktiškai nemokia (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1789-241/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736-798/2018 ir kt.).

5816.

59Nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. įsiteisėjusia nutartimi, kuria iškelta bankroto byla, BUAB „Domdeira“ faktinis nemokumas konstatuotas pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenis (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Pirmosios instancijos teismas atsakovės faktinio nemokumo momentą nustatė taip pat iš 2017 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenų bei kitų dokumentų (Detalios tiekėjų informacijos 2017 m. rugsėjo 30 d. datai). Teismas padarė išvadą, jog 2016 m. pabaigoje UAB „Domdeira“ jau buvo nemoki, nes pradelstos skolos (27 473,20 Eur) viršijo pusę apskaityto turto vertės (36 738,00 Eur). Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti rašytiniai įrodymai, paneigiantys Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. įsiteisėjusia nutartimi ir pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi nustatytas aplinkybes (dėl bendrovės nemokumo momento nuo 2016 m. gruodžio 31 d., pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenis). Todėl apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog UAB „Domdeira“ faktiškas nemokumo momentas yra 2016 m. gruodžio 31 d.

6017.

61Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe kildintina iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 dalies bei nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ir ABĮ) – bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 punktas), tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 3 punktas) bei bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 6 punktas). Juridinių asmenų registro duomenimis 2016 m. finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymo ir patvirtinimo data yra 2017 m. balandžio 28 d., o pateikimo – 2017 m. birželio 12 d. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, 2016 m. finansinės atskaitomybės turinys (bendrovės nemokumas nuo 2016 m. gruodžio 31 d.) suinteresuotam asmeniui A. V. turėjo būti žinomas nuo jo patvirtinimo (pasirašymo) datos (2017 m. balandžio 28 d.) ir buvo žinomas jo pateikimo datą (2017 m. birželio 12 d.).

6218.

63Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto. Apeliantės bankroto administratorius teigia, kad 2016 m. pabaigoje bendrovė buvo nemoki, tačiau jos vadovas bankroto bylos neinicijavo, o tęsdamas nemokios UAB „Domdeira“ veiklą iki bankroto bylos iškėlimo (2017 m. spalio 13 d.), pažeidė bendrovės (pablogino finansinę padėtį) ir jos kreditorių interesus (padidino įsipareigojimus kreditoriams).

6419.

65Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Tokios pareigos pažeidimas gali būti vertinamas kaip tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą (įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu).

6620.

67Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės vadovo pareiga laiku inicijuoti bankroto bylą nustatyta todėl, kad vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014; 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89-378/2017).

6821.

69Šiuo atveju apeliantės buvęs vadovas 2017 m. birželio 12 d. žinojo apie faktinį nemokumą, tačiau nesiėmė priemonių bendrovės mokumui atkurti ir nedelsdamas bankroto bylos neiniciavo; į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi daugiau kaip po trijų mėnesių (pareiškimas teisme registruotas 2017 m. rugsėjo 26 d.). Akcentuotina, jog ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalimi nustatytas terminas pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (žr. šios nutarties 19 punktą), todėl bendrovės vadovas ir akcininkas turėjo pareigą ne vėliau kaip per 5 dienas, t. y. iki 2017 m. birželio 17 d. kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

7022.

71Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bendrovės vadovas ir akcininkas pažeidė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, dėl to, remiantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, turėtų atlyginti žalą, kurią BUAB „Domdeira“ ir (ar) kreditoriai patyrė dėl laiku neįvykdytų prievolių padidėjus kreditorių reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-194-313/2017). Taigi, nustatytas tyčinio bankroto požymis, numatytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, gali būti įvertintas naudojant kitas teisės priemones ir todėl nelemia konstatavimo, kad BUAB „Domdeira“ buvo privesta prie bankroto tyčia.

7223.

73Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu nurodyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto.

7424.

75CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šioje normoje nurodyta eile. Pirmąja eile skolininkas privalo atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo; antrąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile – pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; ketvirtąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile – pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka (CK 6.9301 straipsnio 1 dalis). Atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka (CK 6.9301 straipsnio 2 dalis).

7625.

77Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės pradelstos skolos tiekėjams sudarė 27 473,20 Eur ir suinteresuotas asmuo A. V. pripažino faktinę aplinkybę, jog šie duomenys tikslūs, dėl jų pastabų neteikė. Administratorius atskirajame skunde paaiškina, jog pradelstos skolos darbuotojams ir valstybės institucijoms (VSDFV ir VMI) atsirado 2016 m. ir 2017 m. pradžioje, taip pat skolos kitiems kreditoriams: UAB „Rokmedis“, UAB „Lagoda“, UAB „Aidroka“, UAB „Raimundas GM“, UAB „Bizea“, UAB „Inrava“, UAB „Elektrum Lietuva“ susidarė nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. Taigi, nuo 2016 m. pabaigos nemoki BUAB „Domdeira“ privalėjo atsiskaitymus atlikti CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje nustatyta eiliškumo tvarka, tačiau 2017 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais pilnai atsiskaitė tik su apskaitą vedusia UAB „Apskaita ir buhalterija LT” ir teisines paslaugas suteikusiu advokatu P. E.. Suinteresuoto asmens A. V. paaiškinimu, jis turėjo atsiskaityti, priešingu atveju nebūtų paruoštas 2017 m. rugsėjo 30 d. balansas, kuris buvo pateiktas kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat BUAB „Domdeira“ atsiskaitė su bendrovės advokatu už suteiktą teisinę pagalbą ir atstovavimą bendrovę ir jos vadovą A. V. teisme.

7826.

79Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, BUAB „Domdeira“ atlikti mokėjimai UAB „Apskaita ir buhalterija LT“ ir advokatui galėtų būti pripažįstami pažeidžiančiu CK 6.9301 straipsnio 1 dalies reikalavimą, tačiau buvęs bendrovės vadovas sumokėjo už suteiktas paslaugas, susijusias su bankroto bylos inicijavimu UAB „Domdeira“ ir tik dėl šių veiksmų bendrovė nebuvo privesta prie bankroto tyčia.

8027.

81Taip pat suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius teigia, kad buvęs bendrovės vadovas pažeidė CK 6.9301 straipsniu nustatytą atsiskaitymo eiliškumą, t. y. nepagrįstai išleido 34 226,00 Eur, iš kurių galėjo atsiskaityti su kreditoriais, taip pat ir su VSDFV Panevėžio skyrium. Pirma pažymėtina, jog aplinkybės, ar buvęs bendrovės vadovas 34 226,00 Eur lėšas išleido bendrovės reikmėms ir interesais nėra nagrinėjamos bylos dalykas, todėl teismas šiuo klausimu nepasisako. Antra, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovė nuo 2016 m. turėjo skolų darbuotojams, kadangi darbo užmokesčius mokėjo iš dalies. 2016 m. pab. bendrovė apskaitė 36 738,00 Eur vertės turto, iš jo 12 985,00 Eur gautinas sumas, taip pat bendrovė turėjo 27 473,2 Eur skolų tiekėjams. Pagal administratoriaus pateiktos lentelės „Pilnai atsiskaityta su tiekėjais duomenis tiekėjams už paslaugas 2016-06-30–2017-05-23 metų laikotarpiu buvo sumokėta 23 223,83 Eur. Taigi, palyginus 2016 m. pabaigoje buvusius įsipareigojimus (23 223,83 Eur) su iki 2017 m gegužės 23 d. įvykdytais įsipareigojimais, konstatuotina, jog per daugiau kaip keturis mėnesius bendrovės skolos buvo padengtos didesne suma, nei liko nepadengtų (27 473,2 Eur - 23 223,83 Eur). VSDFV Panevėžio skyriaus atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyta, jog VSDFV Panevėžio skyrius priėmė 2017 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. A11-1780 tada, kai bendrovė nustatytais terminais nesumokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų 2017-04-15–2017-09-15 metų laikotarpiu ir nesikreipė dėl įmokų įsiskolinimo atidėjimo, o pareikalavus pateikti įmonės veiklą pagrindžiančius dokumentus, UAB „Domdeira“ dokumentų nepateikė. Taigi, iki 2017 m. rugsėjo 19 d. valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas buvo atidedamas, lėšos buvo nurašomos iš bendrovės banko sąskaitos, paskutinis lėšų nurašymas įvyko 2017 m. birželio 9 d. (t. y. nuo 2016 m. pab. iki 2017 m. birželio 9 d. faktiškai nemoki bendrovė pagal savo finansines galimybes vykdė atsiskaitymus VSDFV Panevėžio skyriui CK 6.9301 straipsniu nustatyta eiliškumo tvarka). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad buvęs bendrovės vadovas sąmoningai (tyčia) nevykdė įsipareigojimų kreditoriams, taip pat ir VSDFV Panevėžio skyriui, nuo 2016 m. pab. iki bankroto bylos iškėlimo (CPK 178 straipsnis). Priešingai, nors bendrovė nuo 2016 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, tačiau bendrovės įsipareigojimus pagal savo finansines galimybes vykdė. Todėl nėra teisėto pagrindo pripažinti BUAB „Domdeira“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

8228.

83Dėl suinteresuoto asmens VSDFV Panevėžio skyriaus argumentų, jog BUAB „Domdeira“ vadovas kreditorių (darbuotojų) reikalavimų padengimo naštą sąmoningai perkėlė valstybei, pažymėtina, jog kasacinio teismo praktikoje pripažįstami pagrindai, kada kreditorius gali tiesiogiai nukreipti savo reikalavimą į juridinio asmens vadovą, – kai žala padaryta individualiam kreditoriui konkrečiai į jį nukreiptais neteisėtais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014), taip pat ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalies pagrindu, kai vadovas yra kaltas dėl tyčinio bankroto ir aišku, kad su kreditoriais bendrovė nebeatsiskaitys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Nagrinėjamojoje byloje nėra pareikšto reikalavimo atlyginti žalą CK normų ir / arba ĮBĮ 8 straipsnio pagrindu, t. y. kad BUAB „Domdeira“ vadovas pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai bendrovei iškėlimo ir dėl to didėjo skola kreditorei VSDFV Panevėžio skyriui arba bendrovės darbuotojams.

8429.

85Dėl ĮBĮ 2 dalies 5 punkto. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas. Pareigą pagrįsti priežastis, kurios lėmė apskaitos dokumentų ar turto neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai.

8630.

87Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Todėl viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d.). Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra tik sąmoningas bendrovės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1807-381/2016).

8831.

89Bylos duomenimis bendrovės buhalterinė apskaita nuo 2016 m. kovo 11 d. buvo vedama buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo įmonės UAB „Apskaita ir buhalterija LT“. BUAB „Domdeira“ dalis dokumentų neišsaugota dėl bendrovės apskaitą vedusioje įmonėje įvykusio techninio gedimo kompiuterinėse laikmenose, t. y. dėl į buhalterinės apskaitos serverį patekusios kenkėjiškos programos buvo prarasti Didžiosios knygos registrai. Atkurti pavyko tik 2017 m. birželio 1 d.–2017 m. spalio 23 d. dokumentus. Administratorius atskirajame skunde patvirtina faktinę aplinkybę, kad dalis apskaitos registrų, pirminių apskaitos dokumentų prarasta, nes jie buvo sunaikinti kompiuterinėse laikmenose. Byloje nėra duomenų, jog įvykęs techninis gedimas kompiuterinėse laikmenose, kurio metu buvo prarasti BUAB „Domdeira“ dokumentai, yra tyčinis suinteresuoto asmens A. V. veiksmas (CPK 178 straipsnis), todėl nėra pagrindo pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu.

9032.

91Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad FNNT buvo perduota 2016 m. gaunamų ir išrašomu sąskaitų registrai, atlyginimo išmokėjimų analizės, 2017 m. avanso apyskaitos, pirkimo–pardavimo operacijų žurnalai, gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrai (dalis), vienas kasos knygos lapas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su suinteresuotu asmeniu A. V., kad FNTT teismui patvirtino aplinkybę dėl jai perduotų kasos registro dokumentų, todėl administratorius turi galimybę išsiaiškinti aplinkybes dėl bendrovės grynųjų pinigų judėjimo.

9233.

93Pažymėtina ir tai, jog Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2170-233/2018 konstatuota, kad, nors atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, jog perdavė visus finansinę atskaitomybę bendrovėje pagrindžiančius dokumentus, tačiau nagrinėjamoje byloje 2018 m. birželio 6 d. atsakovo atstovas pateikė teismui UAB „Domdeira“ direktoriaus A. V. 2016 m. sausio 3 d. ir 2016 m. sausio 4 d. įsakymų „Dėl trumpalaikio turto ir atsargų apskaitos“, 2016 m. gruodžio 30 d. direktoriaus patvirtinto turto nurašymo akto, 2017 m. spalio 20 d. įsakymo „Dėl turto ir atsargų inventorizavimo ir turto inventorizavimo aprašo“ patvirtintas kopijas. Vien dalies dokumentų neperdavimo laiku bankroto administratoriui faktas, nepatvirtina aplinkybių dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos vedimo, taip pat ir aplinkybių, kad dėl bendrovėje vestos buhalterinės apskaitos trūkumų, bendrovei buvo padaryta žala.

9434.

95Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, akivaizdu, jog dėl bendrovės apskaitą vedusios įmonės dokumentų praradimo administratoriui buvo perduota tik dalis bendrovės dokumentų, dėl to yra kliūtys nuosekliai įvertinti BUAB „Domdeira“ veiklos teisėtumą bei identifikuoti tikrąsias jos bankroto priežastis. Šios faktinės aplinkybės formaliuoju požiūriu atitinka tyčinio bankroto požymius, įtvirtintus ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tačiau, akcentuotina, kad suinteresuotas asmuo A. V. jokių tyčinių veiksmų, susijusių su dalies dokumentų praradimu, neatliko ir likusius dokumentus administratoriui perdavė. Dėl to ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu BUAB „Domdeira“ bankrotas nepripažįstamas tyčiniu.

96Dėl bylos procesinės baigties

9735.

98Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9936.

100Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principas pareiga motyvuoti teismo sprendimą negali būti suprantama kaip reikalavimas pateikti išsamų atsakymą į kiekvieną argumentą; vis dėlto teismų sprendimų motyvai turi būti pakankami atsakyti į esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių (materialinių ar procesinių) argumentų aspektus (žr., pvz., Ruiz Torija v. Spain, No. 18390/91, 9 December 1994, par. 29–30). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

101Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

10237.

103Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

10438.

105Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas netenkintas, todėl iš apeliantės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens A. V. naudai, kuris pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą advokatui sumokėjo 300,00 Eur (2019 m. sausio 25 d. PVM sąskaitą–faktūrą ir 2019 m. sausio 29 d. Swedbank, AB mokėjimo nurodymą Nr. 49). Suinteresuoto asmens sumokėta 300,00 Eur suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytos maksimalios atlygintinos advokato išlaidų sumos už atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimą (926,70 Eur (2018-10-01–2018-12-31) × 0,4 = 370,68 Eur maksimali atlygintina advokato išlaidų suma).

10639.

107Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais bei atsižvelgęs į Rekomendacijas, sprendžia priteisti iš apeliantės BUAB „Domdeira“ suinteresuotam asmeniui A. V. 300,00 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Šios išlaidos pripažįstamos BUAB „Domdeira“ administravimo išlaidomis (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis).

108Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

109Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

110Priteisti suinteresuotam asmeniui A. V., a. k. ( - ) iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domdeira“ administravimui skirtų išlaidų 300,00 (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Juridinių asmenų registro tvarkytojo viešai teikiamais duomenimis, uždaroji... 8. 2.... 9. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. spalio 13 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. 3.... 11. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. balandžio 6 d. nutartimi pripažino... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi atmetė... 15. 5.... 16. Dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 20... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, jog BUAB „Domdeira“ finansinė apskaita buvo tvarkoma... 19. 7.... 20. Teismas pažymėjo, jog administratoriaus nurodytos suvestinėse pradelstos... 21. 8.... 22. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto. Teismas nustatė, jog tiekėjams... 23. 9.... 24. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto. Teismo vertinimu, administratorius... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 26. 10.... 27. Atskiruoju skundu atsakovė BUAB „Domdeira“, atstovaujama bankroto... 28. 10.1.... 29. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi 2016 m. gruodžio 31 d.... 30. 10.2.... 31. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad bendrovei esant faktiškai nemokiai... 32. 10.3.... 33. Dalis apskaitos registrų, pirminių apskaitos dokumentų yra prarasti... 34. 11.... 35. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio... 36. 11.1.... 37. BUAB „Domdeira“ pradelsta skola VSDFV susidarė nuo 2017 m. balandžio... 38. 11.2.... 39. Suinteresuotas asmuo A. V. neperdavė administratoriui bendrovės buhalterinės... 40. 11.3.... 41. Apie atsiskaitymus su kreditoriais, vykdytus nesilaikant CK 6.9301 straipsnio... 42. 12.... 43. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. V. prašo skundą... 44. 12.1.... 45. Administratorius prašymą pripažinti atsakovės bankrotą tyčiniu grindžia... 46. 12.2.... 47. Aplinkybė, kad su kreditorėmis VMI ir VSDFV nebuvo atsiskaityta laiku,... 48. Teismas... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. Dėl bylos ribų... 51. 13.... 52. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 53. Dėl atskirojo skundo netenkinimo ... 54. 14.... 55. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta tyčinio bankroto sąvoka. Tyčinis... 56. 15.... 57. Dėl bendrovės nemokumo momento ir bendrovės vadovo ir akcininko sužinojimo... 58. 16.... 59. Nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d.... 60. 17.... 61. Bendrovės vadovo pareiga rūpintis bendrovės finansine atskaitomybe... 62. 18.... 63. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto. Apeliantės bankroto... 64. 19.... 65. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi... 66. 20.... 67. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įmonės vadovo pareiga laiku inicijuoti... 68. 21.... 69. Šiuo atveju apeliantės buvęs vadovas 2017 m. birželio 12 d. žinojo apie... 70. 22.... 71. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bendrovės vadovas ir akcininkas... 72. 23.... 73. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4... 74. 24.... 75. CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymo grynaisiais ir... 76. 25.... 77. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės... 78. 26.... 79. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, BUAB „Domdeira“ atlikti... 80. 27.... 81. Taip pat suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius teigia, kad buvęs... 82. 28.... 83. Dėl suinteresuoto asmens VSDFV Panevėžio skyriaus argumentų, jog BUAB... 84. 29.... 85. Dėl ĮBĮ 2 dalies 5 punkto. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą... 86. 30.... 87. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 88. 31.... 89. Bylos duomenimis bendrovės buhalterinė apskaita nuo 2016 m. kovo 11 d. buvo... 90. 32.... 91. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad FNNT buvo perduota 2016 m. gaunamų... 92. 33.... 93. Pažymėtina ir tai, jog Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų 2018 m.... 94. 34.... 95. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, akivaizdu, jog dėl bendrovės... 96. Dėl bylos procesinės baigties... 97. 35.... 98. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 99. 36.... 100. Pagal EŽTT praktikoje suformuluotus principas pareiga motyvuoti teismo... 101. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 102. 37.... 103. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 104. 38.... 105. Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas netenkintas, todėl iš apeliantės... 106. 39.... 107. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir... 108. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 109. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti... 110. Priteisti suinteresuotam asmeniui A. V., a. k. ( - ) iš atsakovės...