Byla e2-454-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Belam Telekomunikacijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6577-345/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Belam Telekomunikacijos“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Lemminkainen Lietuva“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Belam Telekomunikacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą.

4Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo Daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos bandomojo projekto pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Teigė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas toliau vykdys pirkimą, sudarys pirkimo sutartį ir pirkimas bus laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), todėl vienintelis ieškovo teisių gynimo būdas bus ginčyti sudarytą pirkimo sutartį bei reikalauti žalos atlyginimo. Atsakovo vykdomas projektas yra bandomasis, todėl nelaikytinas kaip gintinas prioritetiniai, lyginant su viešuoju interesu – pareiga pirkimo procedūras atlikti teisėtai ir skaidriai. Pirkimas nėra finansuojamas iš ES lėšų, todėl nėra poreikio įsisavinti lėšas paskubomis. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Belam Telekomunikacijos“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7Teismas nustatė, kad pirkimo objektas – daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos bandomojo projekto darbai. Pirkimo dalykas susijęs su viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir darbų pirkimu, siekiant užtikrinti jų teikimą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, bus sutrikdyti atsakovo pirkimo sąlygose numatyti darbai ir nebus vykdomas daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos bandomasis projektas. Taip būtų pažeistas viešasis interesas.

8Teismas pažymėjo, kad jei būtų priimtas ieškovui palankus sprendimas, jo (ieškovo) teisės galėtų būti apgintos atlyginant žalą, t. y. jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė galiojančius įstatymus, ieškovas įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Belam Telekomunikacijos“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį.

11Teigia, kad teismo nustatytos aplinkybės yra deklaratyvios ir neleidžia spręsti apie pirkimo objekto svarbą viešajam interesui. Atsakovo vykdomas projektas yra bandomasis, t. y. skirtas įsitikinti, ar tokie įrenginiai Lietuvos Respublikoje yra reikalingi, veiksmingi ir naudingi. Realiai šis projektas skirtas tik rinkai ištirti, o ne visuomenės interesams tenkinti. Teismas nepagrindė, kaip sustabdžius pirkimo procedūras bus pažeidžiamos visuomenėje nusistovėjusios vertybės, nenurodė, kuo pirkimo objekto darbai yra neišvengiamai būtini visuomenei. Nuo to, kad projektas bus įgyvendintas vėliau, nenukentės nei visuomenės saugumas, nei sveikata, nei bet koks kita visuomenės gerovė. Šiuo atveju prioritetas teiktinas ne kuo greičiau užbaigti viešojo pirkimo procedūras, o užtikrinti vienodas viešojo pirkimo dalyvių konkurencijos sąlygas. Galimybė, jei teismo sprendimas bus palankus apeliantui, reikalauti žalos atlyginimo neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų.

12Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti.

13Atsakovo įsitikinimu, teismas tinkamai įvertino visas svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Nesutinka su ieškovu, jog projektą įgyvendinus vėliau, visuomenės saugumas nenukentės. Įsigytos paslaugos ir įranga neabejotinai yra svarbios tenkinant viešąjį interesą. Projekto metu bus įrengti 3 pažeidimų kontrolės sistemos postai, bus išbandytos technologijos, sukurtos būtinos sąsajos tarp informacinių sistemų, išbandyti sąveikos tarp skirtingų organizacijų procesai ir pasiruošta tolimesnei pažeidimų kontrolės sistemos plėtrai. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, viešasis interesas būtų ne apgintas, o priešingai – pažeistas. Projektas yra reikšmingas socialiniu požiūriu, nes pirkimu siekiama sustiprinti saugumą keliuose.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Paminėto reglamentavimo pagrindu prieinama išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius, kad tokios sąlygos egzistuoja – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

19Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

20Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

21Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija vykdo supaprastintą atvirą konkursą, kuriuo siekia įsigyti daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos bandomojo projekto darbus (pirkimo sąlygų 4 p.). Iš pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje pateikto daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės ir eismo stebėjimo sistemos aprašymo (techninės specifikacijos 1.3 p.) nustatyta, kad perkančioji organizacija planuoja diegti pažeidimų kontrolės sistemą, susidedančią iš judančių transporto priemonių svėrimo, vidutinio greičio matavimo ir kitų pažeidimų (transporto priemonių eksploatavimo bei techninės apžiūros ar civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, kitų pažeidimų) nustatymo postų valstybinės reikšmės keliuose. Numatoma, kad pažeidėjai bus nustatomi automatizuotai, t. y. visi pažeidimui nustatyti ir įforminti būtini duomenys bus automatizuotai fiksuojami ir per informacinių sistemų sąsajas, atsižvelgiant į pažeidimo tipą, bus perduodami Policijos departamentui arba Valstybinei kelių transporto inspekcijai. Taigi viešojo pirkimo rezultatas neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu – visuomenės saugumu keliuose. Priešingai nei teigia apeliantas, vien tai kad perkamas tik bandomasis projektas, nereiškia jog viešasis interesas dėl to sumenksta. Pažymėtina, kad projekto metu bus įrengti 3 pažeidimų kontrolės sistemos postai, bus išbandytos technologijos, sukurtos būtinos sąsajos tarp informacinių sistemų, išbandyti sąveikos tarp skirtingų organizacijų procesai ir pasiruošta tolimesnei pažeidimų kontrolės sistemos plėtrai (techninės specifikacijos 2.1 p.).

22Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šiuo atveju patenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius pirkimo procedūras bei uždraudus atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, bus pažeistas viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, dalyvaujančios šiame projekte, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai, susiję su saugumu keliuose. Esant paminėtoms aplinkybėms, sprendžiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų daug didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl nėra pagrindo tenkinti apelianto atskirojo skundo ir stabdyti viešojo pirkimo procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

23Paiminėta, kad CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos įpareigoja teismą, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrinti ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Belam Telekomunikacijos“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra išnagrinėta – Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismų praktikoje išaiškinta, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2014). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant nors ir neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai buvo preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė. Taigi egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui preliminariai nepagrindus ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

24Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

25Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Belam Telekomunikacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi netenkino ieškovo... 7. Teismas nustatė, kad pirkimo objektas – daugiafunkcinės pažeidimų... 8. Teismas pažymėjo, kad jei būtų priimtas ieškovui palankus sprendimas, jo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Belam Telekomunikacijos“ pateikė atskirąjį skundą,... 11. Teigia, kad teismo nustatytos aplinkybės yra deklaratyvios ir neleidžia... 12. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 13. Atsakovo įsitikinimu, teismas tinkamai įvertino visas svarbias aplinkybes ir... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 20. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija vykdo... 22. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šiuo... 23. Paiminėta, kad CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos įpareigoja teismą,... 24. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo... 25. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą....