Byla 1-79-332/2018
Dėl vagystės pagal Vokietijos FR BK 242 prg. 20 parų arešto, areštą pakeičiant į piniginę baudą;

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Laimutei Martinavičienei, kaltinamajam A. A., gynėjui advokatui Modestui Švažui, nukentėjusiajam G. K., nukentėjusiojo atstovui advokatui Mindaugui Šatui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. A., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ) savivaldybė, nuolatinė gyvenamoji vieta nedeklaruota, nedirbantis, Užimtumo tarnyboje neregistruotas, Lietuvos Respublikoje anksčiau teistas 6 kartus ir 2 kartus teistas Europos Sąjungos valstybėse narėse.

2Lietuvos Respublikoje teistas:

31) 1995-02-14 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams, pritaikius 47 prim. str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

42) 1996-05-02 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 9 p. laisvės atėmimu 8 metams ir 6 mėnesiams;

53) 2000-09-21 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 203 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 m. 6 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 43 str. bausmė subendrinta su 1996-05-02 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė 4 metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo;

64) 2008-05-21 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 310 str. laisvės atėmimu 4 mėnesiams;

75) 2008-06-11 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu 1 metams ir 10 mėnesių, pritaikius Lietuvos Respublikos BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 metams;

86) 2009-07-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 metams ir 6 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 d., 3 d. bausmė subendrinta su 2008-05-21 ir 2008-06-11 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir paskirta galutinė bausmė 3 metai laisvės atėmimo.

9Europos Sąjungos valstybėse narėse:

101) 2005-05-30 Vokietijos Federacinės Respublikos Buehl pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl vagystės pagal Vokietijos FR BK 242 prg. 20 parų arešto, areštą pakeičiant į piniginę baudą;

112) 2005-11-14 Vokietijos Federacinės Respublikos Karlsruhe žemės teismo sprendimu dėl išprievartavimo veikiant grupėje pagal Vokietijos FR BK 177 prg. 1 str. Nr. 1, Nr. 3.2 str., Nr. 1, Nr. 2,25 prg. 2 str. 56 prg. 2 metams laisvės atėmimo, lygtinai atleidžiant nuo bausmės vykdymo 3 metus, teistumas išnykęs;

12kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 punktą.

13Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

14A. A. 2018-03-04, laikotarpyje nuo 00.09 val. iki 00.29 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, netrukus po ( - ), kilusio žodinio konflikto dėl užtverto pravažiavimo, atėjo prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), priklausančio S. K., ir kilusio konflikto metu tyčia dūrė du kartus nukentėjusiajam G. K. į pilvo sritį, tuo jam padarydamas durtines - pjautines pilvo žaizdas su tuščiosios žarnos sužalojimu. Šiais veiksmai jis tyčia sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo G. K. sveikatą.

15Kaltinamasis A. A. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2018-03-04, apie 18 val., jis atėjo pas D. R., ten buvo J. D., jie gėrė alų, brendį. Kai alkoholis pasibaigė, nusprendė parsivežti dar. D. R. ir J. D. išsikvietė taksi ir išėjo, jis nutarė pamiegoti. Paskui kažkuris atėjo ir jį pažadino, pasakė, kad prie D. R. prisikabino. Jie išėjo į lauką, nuėjo pasikalbėti P. gatvės link. Nelabai pamena, kas ten vyko. Jis iš draugo turėjo pasiėmęs peiliuką prie raktų, nedidelį, nes buvo pas jį palikęs. Peiliuką turėjo striukės kišenėje, kaip jį panaudojo, nepamena. Užantyje turėjo cigaretes. Iš įrašo mato, kad vyko muštynės. Vaizdo įraše matyti, kad peilis yra jo rankoje. Įvykio aplinkybių nepamena, tai girtumo pasekmė, buvo stipriai girtas. Girtumas turėjo įtakos taip pasielgti. Peilio jis nuolat nesinešioja.

16Nukentėjusiojo 10 000 Eur sumai per didelis. Su ligonių kasos ieškiniu sutinka.

17Sakydamas paskutinį žodį A. A. parodė, kad įvykio vietoje buvo užpultas kitų asmenų, jis nuo jų gynėsi, kitaip jis būtų jų suspardytas.

18Byloje esantiems parodymams patikrinti teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d., perskaitė kaltinamojo A. A. ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai duotus parodymus.

192018-03-04 apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu A. A. parodė, kad pranešimo apie įtarimą esmę suprato, kaltu prisipažįsta visiškai. 2018-03-03, po pietų jis nuėjo pas savo draugą A. S., kuris gyvena ( - ), tikslaus adreso nežino. Su A. S. gėrė alų. Vakare, jam paskambino kitas jo pažįstamas D. R., pasiūlė susitikti, ateiti pas jį į namus. Jis pats vienas išėjo iš A. S. namų ir vakare, tikslaus laiko nežino, nuėjo pas D. R. į namus, ( - ), namo numerio nežino. Tuo metu buvo apsivilkęs tamsiai mėlynos spalvos sportinėmis kelnėmis su raudonomis juostomis šonuose, vilkėjo juodos spalvos striukę su gobtuvu bei buvo užsidėjęs tamsios spalvos kepurę. Jam atėjus, pas D. R. namuose buvo dar vienas pažįstamas J. D.. Jie trise gėrė alų, brendį, jis jautėsi labai girtas. Kas toliau su juo vyko, ką jis darė, kur ėjo, kaip elgėsi nieko negali papasakoti, nes dėl girtumo nieko neprisimena. Sekantį momentą atsimena, kad yra kažkokiame kambaryje, jam labai skauda galva ir prie jo stovi medikai. Kas jį sumušė ir už ką, nežino. Ar jis ką nors sumušė, spardė, jis dūrė peiliu negali pasakyti, nes to neprisimena. Gali patvirtinti, kad jis su savimi visada nešiojasi nedidelį lenktinį peilį, kurio rankena plastmasinė, rudos spalvos. Ar šiuo peiliu ką nors sužalojo, neprisimena, nors mano, kad būdamas girtas tikrai galėjo su kuo nors sukonfliktavęs, durti peiliu, suduoti smūgius ar įspirti, ir taip sužaloti žmones. Kur šiuo metu yra peilis, negali pasakyti. Supranta, kad kažkas tarp jo ir jam nežinomų žmonių įvyko, dėl to ir pats yra sužalotas, bei mano, kad sužalojo kitus asmenis (2 t., b. l. 165-166)

202018-07-18 apklausos metu A. A. nurodė, kad pranešimo apie įtarimą esmę suprato, savo kaltę pilnai pripažįsta. Paaiškino, kad dėl šiandien jam pareikšto pranešimo apie įtarimą jis savo kaltę pilnai pripažįsta ir pasilieka prie savo 2018-03-04 duotų pirminių parodymų. Daugiau jokių įvykio aplinkybių neprisimina ir išsamiau nieko paaiškinti negali, todėl prašo 2018-03-04 jo duotus parodymus laikyti galiojančiais (2 t., b. l. 180-181).

21Nukentėjusysis G. K. parodė, kad 2018-03-04 su vaikais buvo prie S. piliakalnio. Po to su jis S. K. buvo S. K. sodyboje, S. K. žmona pasiėmė savo du vaikus ir jo vaiką, ir nusivežė namo. Po kurio laiko jis paskambino žmonai, kad atvažiuotų jo paimti. Ten atvažiavo O. T., kuris paėmė S. K. ir išvežė jį namo. Žmona atvyko automobiliu, jie važiavo į S. K. namus pasiimti vaiko. Žmona vairavo, jis sėdėjo šalia. Įsukus į ( - ) g. pamatė gatvėje stovinti taksi. Ant kelio buvo du vyrai, dar du ateidinėjo. Taksi buvo jiems iš priekio, taksi trukdė pravažiuoti. Du vyrai įlipo į galą. Jis pašaukė per atidarytą langą, kad praleistų juos pravažiuoti. Tada vyriškiai priėjo iš dešinės pusės ir norėjo jam suduoti, po to atidarė galines dureles dešinėje pusėje ir bandė įlipti. Taksi, pamatęs, kas dedasi, išvažiavo. Žmona paspaudė greitį ir jie nuvažiavo pas S. K.. Nuvažiuojant juto smūgį į mašinos stiklą. Išlipus žmona suklykė, kad jie ateina - du ėjo priekyje, trečias - iš paskos. Tuo metu agresijos nebuvo, buvo keiksmažodžiai, jie sakė: „mes pelkiniai“. Jis suprato, kad vyriškiai atėjo aiškintis dėl to neprasilenkimo. Jis pasakė: „kaimynai esat, nesipykit“. Išėjo S. K. žmona ir pasakė: „eikit iš kiemo“. Jis su S. K. juos ramino. A. A., kišdamas ranką į užantį, sakė: „aš jus iššaudysiu“. Jis suprato, kad jis grasino rimtai, laikydamas ranką užantyje. Po to vyriškiai pradėjo stumdytis tarpusavyje, klausė dėl butelio, suagresyvėjo. Jis peilio nematė, kai S. K. sušuko: „peilis“. D. R. norėjo stumti S. K., jis norėjo D. R. atitraukti. A. A. jam dūrė, pajuto skausmą šone, jo striukė buvo atlapota, matė kraują. Vaizdo įraše matyti, kad A. A. turėjo peilį. Jis A. A. pastūmė, jis nugriuvo ir įraše matyti, kaip jis jam į kojas spiria. Jis spyrė jam, nes norėjo išmušti peilį, smūgiavo A. A., nes jis laikė peilį, badė jį, puolė su peiliu S. K.. Jis pradėjo silpti. Tada L. B. atnešė šautuvą, S. K. jį paėmė, pradėjo šaudyti. Po šūvių vyriškiai nusiramino, po to pasišalino. Jis įvykio vietoje rado telefoną, paėmė. Po to nuėjo į namo vidų, jam buvo silpna, todėl O. T. nuvežė jį į ligoninę.

22Liudytojas O. Š. parodė, kad dirba Šiaulių apskrities VPK patruliu. Dirbant gavo iš budėtojo pranešimą, kad reikia nuvykti į Š. ligoninę, pasitikslinti, kokiomis aplinkybėmis buvo sužalotas žmogus. Priėmimo skyriuje rado kelis vyriškius, vienam buvo sužalotas pilvas, o kiti, kaip suprato, buvo jo draugai, palyda. Du vyriškiai buvo neblaivūs, vairuoti negalėjo, juos atvežė jaunesnis vyriškis. Sužalotam pilve buvo durtinė žaizda. Bandė aiškintis, bet vyriškiai tikslių aplinkybių negalėjo paaiškinti - aiškino, kad lyg tai kažkas juos užpuolė kažkokioje gatvėje pietiniame rajone. Paskui jaunesnis vyriškis pradėjo pasakoti, kad jo paprašė pavežti iki ligoninės. Išsiaiškino, kad įvykis įvyko adresu ( - ). Jis susiskambino su ten buvusia moterimi ir nuvyko į įvykio vietą. Moteris parodė vaizdo įrašą su įtariamųjų fotonuotraukomis, įvykio vietoje po grumtynių buvo likę įtariamųjų daiktų. Pradėjo ieškoti įtariamųjų, netrukus sulaikė tris įtariamuosius: du buvo sulaikyti netoliese P. g., trečias – greitosios pagalbos automobilyje.

23Įvykio vietoje buvo rasta kepurė ir telefonas. Aplinkybių apie šaunamojo ginklo panaudojimą liudytojas nežino.

24Liudytoja R. K. parodė, kad nukentėjusysis G. K. yra sutuoktinis. G. K. buvo kavinėje prie S. piliakalnio. Jis jai paskambino, kad reikia jį iš ten paimti. Ji nuvyko, paėmė iš kavinukės vyrą ir važiavo pas draugę L. B., kur buvo jų vaikai. Ji vairavo automobilį, G. K. sėdėjo šalia. Įvažiavus į namų kvartalą, įsukus į keliuką ant kelio stovėjo mašina, prie jos stovėjo 2-3 vyrai. Ji stabtelėjo, nes vyrai trukdė pravažiuoti. G. K., atsidaręs langą, paprašė, kad leistų pravažiuoti. Vyras nebuvo visiškai išlipęs iš mašinos, tik atidaręs dureles ir viena jo koja buvo ant žemės. Vyriškiai buvo išgėrę, vienas iš jų atidarė galines dureles dešinėje pusėje, lindo į automobilį, ant jos pasakė „žiurkė“. Mašinoje buvo slidžių, rogučių pridėta, tada vyriškis užtrenkė dureles ir ranka smogė į langą iš lauko pusės. G. K. sušuko“ „duok gazą“, užtrenkė mašinos dureles. Jie greitai pasišalino, kad neįvyktų konfliktas. Ji nuvažiavo į draugės namus adresu į ( - ), apie 100 metrų nuo konflikto vietos. Įvažiavus į kiemą, ji su G. K. išlipo iš automobilio. Tuo metu kieme buvo draugės vyras S. K. ir dar vienas vyriškis. G. K. su S. K. yra draugai. Atsigręžusi pamatė, kad link jų atbėga anksčiau sutikti vyriškiai. Jie pribėgo prie jos vyro ir kitų kieme buvusių vyriškių. Jai vyras pasakė važiuoti namo, todėl ji išvažiavo. Išvykstant matė, kaip iš namų išėjo jos draugė, kuri šaukė: „Dinkit iš kiemo, iškviesiu policiją“. Ji kieme muštynių nematė. Ryte, apie 7 ar 8 val. paskambino G. K., paaiškino, kad yra ligoninėje, kad jam įdūrė į pilvą vienas iš tų vyrų, kurie juos atsivijo į draugės namus.

25Liudytojas O. T. parodė, kad S. K. yra jo pažįstamas. 2018-03-04, apie 24 val., prie S. piliakalnio, aikštelėje sutiko S. K. ir G. K.. S. K. paprašė juos parvežti namo, jis sutiko. Tuo metu automobiliu atvyko G. K. žmona, G. K. įsėdo pas ją, o S. K. - į jo automobilį. Su S. K. jis atvažiavo į P. g., į S. K. namus. Maždaug po minutės ten atvažiavo G. K. su žmona, išlipo iš automobilio. Netrukus jis pamatė, kad iš už kampo atsirado 3 žmonės, kurie buvo labai agresyviai nusiteikę. Vyriškiai atėję pasakė: „Ar žinot, kas mes esame? Mes esame „pelkiniai“. G. K. ramiai pasakė: „Vyrai, mes neieškome jokių problemų“, o S. K. ramiai, pasakė: „Jūs galit būti kuom norit, bet eikit lauk iš mano kiemo“. Vienas iš vyriškių agresyviu tonu pasakė: „Norėsim ir neisim, tu neaiškink“, pasipylė keiksmažodžiai ir grasinimai: užmušim, suspardysime. S. K. po tų žodžių įsikarščiavo, vyko žodinis konfliktas, visi šnekėjo, keikėsi, vienas per kitą kalbėjo. Jis (liudytojas) atsitraukė truputį toliau. Vienu metu kaltinamasis, jį atsimena kaip didžiausią, laikė ranką užantyje, priėjo prie jo ir pasakė: „Važiuosi nupirkti alkoholio“. Jis atsakė, kad jeigu reikės, gerai. Prie jų priėjo S. K., jį užstojo, jam pasakė niekur nevažiuoti. Paskui iš namo išėjo L. B., S. K. žmona, paklausė, kas vyksta, liepė skirstytis ir grįžo į namą. Konfliktas nurimo, visi pradėjo juoktis, apsikabino vienas kitą. Tada jis nuėjo į namo vidų. Praėjus apie 20 minučių, iš antro aukšto pamatė, kad G. K. guli ant šono, S. K. su servetėlėmis valo kraują. Jis nusileido į apačią, nežinojo, ką daryti, L. B. pasakė nekviesti greitosios, o vykti į ligoninę patiems, nes greitoji gali nerasti adreso. Tuo metu S. K. įpylė sau ir G. K. alkoholio po stiklinę, jie išgėrė ir jis juos išvežė į ligoninę.

26Liudytoja L. B. parodė, kad 2018-03-04 vakare buvo namuose. Vakare jos sugyventinis S. K. grįžo namo su O. T., gal po poros minučių atvažiavo K. Kai pas juos kas atvažiuoja, matosi šviesos, teritorija iš vienos pusės yra aptverta, iš kitos pusės – ne, ten yra akligatvis, pravažiuoti toliau neįmanoma. Vaikai pasakė, kad grįžo tėtis ir atėjo kažkokie trys nepažįstami žmonės. Pas juos yra įrengtos vaizdo kameros. Viena kamera filmuoja įvažiavimą. Išėjusi į kiemą pamatė tris jaunuolius, jie stovėjo prie kampo, kur buvo G. mašina. S. K. ir O. T. ėjo link G. K. mašinos. Ji lauke paklausė: „Kas atsitiko?“. Vienas iš tų jaunuolių atsakė: „Tvarkyk savo bobą“. Ji liepė jiems eiti iš kiemo, pagrasino policija. Po to ji grįžo į namo vidų. Vienu momentu pamatė, kad kieme prasidėjo muštynės, stumdėsi vaikinai ir G. K. su S.: vienas pastumia, kitas traukia, kitas krenta, kitas bėga ir t. t., kaip buvo sužalotas G. K., nematė. Ji paėmė iš namo beisbolo lazdą ir dujinį pistoletą, išėjo į lauką pagąsdinti, sakė: „Eikit lauk, šausiu“. S. K. iš jos paėmė pistoletą ir ėmė šaudyti. Du pirmi pasišalino, paskui - trečiasis. Matė sužalotą G. K., jį į ligoninę nuvežė O. T. su S. K.. Po konflikto kieme rado telefoną, kepurę.

27Liudytojas S. K. parodė, kad 2018-03-04 su G. K. buvo prie S. piliakalnio. Grįžo namo po 24 val., jį parvežė O. T. automobiliu „Subaru“, jis draugas, pažįstamas. Kai jie įvažiavo į kiemą, už kelių minučių įvažiavo G. K. su žmona, vairavo automobilį žmona. Jis stovėjo prie mašinos „Subaru“, pamatė, kad ateina kažkokie nepažįstami asmenys, jie buvo užsidėję kapišonus. Vyrai įėjo į jo namų teritoriją, teritorijoje vartų nėra. Tuo metu K. buvo išlipę iš mašinos, ateidinėjo link jo namo. Atėjo trys vyriškiai, jie buvo su treningais, du su kapišonais, vienas su kepure. Jie sakė, kad jie „pelkiniai“. Jis jų nepažino, sakė, kad tai privati valda. Jis galvojo, kad žmona policiją iškvies. Jie buvo nusiteikę agresyviai, grasino: „nužudysime, išprievartausime, padarysime“. Priėjo prie O. T., pradėjo kabinėtis, kabinėjosi ir prie G. K., visi keikėsi. Jis nesuprato, ko jie nori. Toliau pamatė, kad vienas, aukštas, iš kišenės kažką išsitraukė, suprato, kad turi peilį, nes ranką slėpė už nugaros, vėl į kišenę įsideda. Jie jiems sakė, kad jie eitų iš kiemo, G. K. žmona jau buvo išvažiavusi. Jo sugyventinė, išėjusi, sakė: „Vyrai, eikit lauk, ko norit“, atvykę vyriškai pasakė: „Tu stabdyk bobą“. Jie visi trys buvo aktyvūs, iki muštynių su jais kalbėjosi, jie sakė, jog tavo draugas prisidirbo. Jis suprato, kad G. K., klausė, ką prisidirbo, stengėsi, kad jie išeitų. Pamatė A. A. dešinėje rankoje peilį, todėl jam pirmas trenkė, jam šoką sukėlė peilis. Prasidėjo muštynės, jis sušuko G. K., kad yra peilis. Nelabai atsimena, kas vyko, gali paaiškinti tai, ką matė filmuotoje medžiagoje. Atvykę vyriškiai puolė ant jų, jie gynėsi. Kai jis pradėjo šaudyti, atvykę vyriškiai pasišalino. Kai pasibaigė muštynės, G. K. parodė, kad jam įdūrė. Jis šaudė iš garsinio pistoleto, jį atnešė jo sugyventinė. Nežino, kiek kartų šovė, bet ne vieną kartą, tada vyriškiai išsigando. O. T. jį ir G. K. nuvežė į ligoninę.

28Liudytojas J. D. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, draugas. A. S. pažįsta iš matymo. D. R. irgi pažįsta. Jie išgėrinėjo pas D. R., kuris gyvena ( - ). Kai pasibaigė gėrimai, nusprendė vykti į miestą, į barą. Išsikvietė taksi. Belaukiant taksi, įvyko kažkoks konfliktas prie D. R. namų. Gatvėje įvyko kažkoks konfliktas tarp D. R. ir stambesnio vyriškio, jis lyg tai važiavo su mašina. Atsimena, kad atsidūrė kažkieno kieme, ten vėl įvyko konfliktas. Nuo ko jis prasidėjo, neatsimena. Buvo apsistumdymas. Po konflikto grįžo pas D. R., kažkuris iškvietė greitąją A. A., nes kraujavo iš veido srities. Kai atvažiavo greitoji, jis išėjo namo.

29Liudytojas A. S. parodė, kad A. A. yra jo draugas. Tą dieną su A. A. savo namuose gėrė alų, po to A. A. išėjo. Miegojo, kažkas jam paskambino ir pasakė, kad šauta į A. A. ir jis sumuštas. A. A. rado D. R. namuose. Nežino, kur A. A. buvo sumuštas, įvykio nematė.

30Liudytojas D. R. parodė, kad su kaltinamuoju A. A. pažįstamas seniai. 2018-03-04 vakare jis su draugais J. D., A. A. gėrė alkoholį, A. A. nuėjo miegoti, o jis su J. D. nusprendė važiuoti į barą. Iškvietė taksi ir išėjo į gatvę. Taksi stovėjo prie jo namų. Pro jų taksi pravažiavo džipas ir už 3-5 metrų sustojo, išlipo stambus vyras, pasakė: „veiloke“ ir trenkė jam per galvą. Stambus vyras buvo girtas, jis lingavo. Jis tylėjo, J. D. - irgi. Niekas iš jų automobilio durelių neatidarė. Džipą vairavo moteris, ji šaukė vyrui, kad liptų į mašiną. Taksistas po jam suduoto smūgio išvažiavo. Į džipo langą netrenkė, į automobilį įsėsti nebandė. Taksi stovėjo gatvėje, pravažiuoti nekliudė. Gatvėje konfliktas vyko apie 1-2 minutes. Ten tiesus kelias, matėsi teritorija, kur sustojo tas pats džipas. Jis su J. D. pažadino A. A. ir nuėjo pas S. K. aiškintis, nes matė, kad pas jį įsuko minėtas džipas. S. K. žino iš bylos medžiagos. Nukentėjusįjį G. K. matydavo pravažiuojantį pas S. K.. Atstumas iki S. K. namų apie 500 m. Nuėjo prie namo, kiemas buvo apšviestas. Namų teritorija neaptverta. Suprato, kad jie yra svetimoje teritorijoje. Stovėjo autobusiukas ir džipas, iki namo buvo apie 20 metrų. Šioje vietoje stovėjo baltai apsirengęs vyras, moteris, stambus vyras ir dar vienas vyras. Jis paklausė, kodėl jis buvo užpultas, į tai stambus vyras pasakė: „apsipažinau, taika, išgersime butelį“. Jie šnekėjosi apie 15 min. apie tai, kodėl trenkė, po to paspaudė rankas, jis pasiūlė stambiam vyrui važiuoti į barą išgerti. Jis sutiko, jie apsikabino. Po to šviesiai apsirengęs vyras (S. K.) ėjo link A. A. ir jam trenkė. Tuo metu A. A. stovėjo, abi jo rankos buvo kišenėse Negali pasakyti, ar A. A. nugriuvo. Prasidėjo muštynės, S. K. puolė ant A. A., jis (liudytojas) jį gynė, stūmė baltais rūbais vyrą ir stambų vyrą. Stambus vyras spardė A. A. į galvą, paskui S. K. jam spyrė. Ant jo minėti vyriškiai nepuolė, jis laikėsi atstumo, stumdė stambų vyrą ir vyrą baltais rūbais. J. D. atsitraukė ir stebėjo. Paskui moteris iš namų atnešė šautuvą ir padavė vyrui su baltais drabužiais. Ginklas dujinis, nes, kai iššovė, pajuto dujų kvapą. Vyras baltais rūbais puolė ant A. A. ir šovė į jį 3 kartus. Ketvirtas šūvis buvo jau jiems išeinant, šovė į jį. Minėti vyriškiai buvo neblaivūs. Jis pakėlė nuo žemės A. A. ir išvedė. Jis konflikto metu peilio nematė. Jie trys parėjo pas jį į namus, J. D. iškvietė greitąją. Medikai apžiūrėjo A. A., o po valandos atvažiavo policija.

31Iš 2018-03-04 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra adresu ( - ), tai yra privataus namo kiemas, namų valdos teritorija neaptverta. Apžiūros metu kieme stebimi grumtynių pėdsakai - kieme rasta megzta kepurė su užrašu ,,T&N.New“, o prie įvažiavimo į kiemą sniege - mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung“. Minėti objektai paimti. Namo kiemas yra filmuojamas, vaizdo įrašas išsaugotas (1 t., b. l. 30-36).

32Iš Daiktų apžiūros protokolų (2018-07-12, 2018-05-14) matyti, kad apžiūrėti daiktai, paimti įvykio vietos apžiūros metu - kepurė ir mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung“, jie aprašyti ir nufotografuoti. Apžiūrų metu ant objektų nusikalstamos veikos pėdsakų nestebima (1 t., b. l. 37-40; 41-45).

33Iš 2018-03-07 savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad VšĮ ( - ) ligoninės sandėlininkės gauti nukentėjusiojo G. K. rūbai: megztinis su užtrauktuku, juodos spalvos maikutė (marškinėliai) , džinsinės kelnės su rudos spalvos diržu ir medžiaginė striukė, kuriais jis vilkėjo 2018-03-04 įvykio metu (1 t., b. l. 49-51).

34Iš 2018-07-12 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti paimti nukentėjusiojo G. K. rūbai; nustatyta, kad megztinio ir marškinėlių (maikutė) priekinėje dalyje yra įpjovos ir rudos spalvos dėmės. Daugiau nusikalstamos veikos pėdsakų ant apžiūrimų objektų nestebima (1 t., b. l. 52-57).

35Iš 2018-05-05 daiktų apžiūros protokolo matyti, 2018-03-05 liudytoja L. B. tyrėjui T. K. pateikė 2018-03-04 įvykio ( - ), vaizdo įrašą Nr. ( - ), įrašytą į kompaktinę plokštelę, kuris 2018-05-05 objekto apžiūros metu apžiūrėtas ir aprašytas. Apžiūros atlikimo eiga - Vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch01 20180304002447.mp4“ atveriamas programa „Windows media player“. Įrašo trukmė 12 min. 8 sek. Viršuje, kairėje pusėje, nurodyta data ir laikas - „03-04-2018 Sun 00:24:46“.

36Įrašo pradžioje vaizdo kamera fiksuoja taką, apsnigtą šalikelę, gyvatvorę ir gyvenamojo namo kampą.

3700:25:35 vaizdo kamera pasisuka šiek tiek į dešinę, po to į kairę. Kamera pradeda fiksuoti kiemą, kurio dešinėje pusėje matosi šiukšlių konteineriai, o kairėje - raudonos spalvos krovininis automobilis „Mercedes Benz“ su priekaba, valst. Nr. ( - ).

3800:26:08 vaizdo įraše stebimi trys vyriškiai, stovintys prie minėto automobilio. Vaizdo kamera pasisuka į apačią.

3900:26:21 vaizdo įraše matosi stovintys penki vyriškiai.

40Vyriškis, vilkintis juodą, blizgią, trumpą striukę, ant galvos užsidėjęs kapišoną, mūvintis mėlynas džinsines kelnes ir avintis juodus batus - ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai D. R. - stovi priešais kitą vyriškį - mūvintį juodą kepurę ir dėvintį margą kombinezoną - S. K.. Tuo tarpu šalia vienas kito stovi du vyriškiai – vienas – mūvintis juodą kepurę, juodą trumpą striukę, juodas kelnes su raudonomis juostomis šonuose ir avintis tamsius sportinius batelius - A. A., o antrasis - mūvintis juodą kepurę, dėvintis juodą trumpą striukę ir juodas kelnes - spec. liudytojas J. D.. Šalia judviejų prieina vyriškis, vilkintis tamsią trumpą striukę su raudos spalvos rankovėmis ir trimis juostelėmis pečių srityje, juodas kelnes ir avintis juodus batus - nukentėjusysis G. K..

4100:26:22 matosi, kaip nusisukęs A. A. su dešine ranka į viršų užtraukia striukės užtrauktuką, o tuo tarpu priėjęs G. K. uždeda A. A. savo dešinę ranką ant jo kairės rankos, žastikaulio srityje, ir taip ją laiko.

4200:26:27 matosi, kaip J. D. įlenda į tarpą tarp G. K. ir A. A., veidu atsisukęs į G. K., paima su dešine ranka G. K. dešinę ranką ir ją patraukia nuo A. A.. Tuo tarpu A. A. staigiai savo abi rankas ištraukia iš striukės kišenių ir laiko jas už nugaros.

4300:26:33 J. D. ištraukia savo ranką iš G. K. rankos ir pasitraukia į šalį. Tuo tarpu A. A., laikydamas abi rankas už savo nugaros, žengia keturis žingsnius link G. K..

4400:26:37 matosi, kaip S. K. A. A. suduoda du smūgius kumščiu į galvą. Tuo metu į tarpą tarp A. A. ir S. K. įlenda D. R., kuriam du smūgius kumščiu į viršutinę kūno dalį suduoda S. K., ir nuo jo atsitraukia. D. R. pasisuka veidu į šalia esantį G. K., kuris taip pat du kartus suduoda kumščiu D. R. į viršutinę kūno dalį. D. R. pasisuka į dešinę, o G. K. puola prie A. A..

4500:26:41 G. K. dešinės rankos kumščiu du kartus smūgiuoja A. A. į viršutinę kūno dalį. Matosi, kad A. A. dešinėje rankoje laiko daiktą, panašų į peilį.

4600:26:46 prie G. K. ir A. A. prieina D. R., kuris abejomis rankomis pastumia G. K.. G. K. smūgiuoja rankų kumščiais į A. A. ir D. R..

4700:26:47 A. A. nukrenta ant žemės, matosi, kad dešinėje rankoje jis laiko daiktą, panašų į peilį.

4800:26:48 G. K. užsimoja kumščiu priešais D. R., spiria du kartus į gulintį ant žemės A. A.. G. K. pasilenkęs suduoda A. A. vieną smūgį kumščiu. A. A. keliantis nuo žemės, iškrenta mobiliojo ryšio telefonas sidabrinės spalvos, kuris pasilieka gulėti ant žemės.

4900:26:54 A. A. eina link stovinčio krovininio automobilio „Mercedes benz“.

5000:26:57 G. K., suklupusiam ant kelių A. A., spiria su dešine koja šešis kartus į viršutinę kūno dalį, A. A. rankomis stengiasi suimti G. K. koją.

5100:27:06 A. A. atsistoja nugara į G. K. ir laikosi įsikibęs į minėtą automobilį. G. K. prispaudžia savo kūnu A. A. prie automobilio, šis pilnai atsistojęs yra į jį įsikabinęs rankomis. G. K. spiria septynis kartus su dešine koja A. A. į įvairias kūno vietas. A. A. pasilenkęs stengiasi rankomis suimti G. K. koją.

5200:27:12 A. A. atstumia nuo savęs G. K., ir šis nukrenta ant žemės, atsistoja ir prieina prie A. A., mosikuoja rankomis.

5300:27:25 vaizdo įraše matosi, kaip prabėga S. K.. .

5400:27:28 vaizdo įraše matosi, kaip S. K. grumiasi ant žemės su įtariamuoju A. A.. Tuo tarpu prie G. K. prieina D. R. ir jie abu, stovėdami vienas priešais kitą, tarpusavyje kalbasi.

5500:27:40 A. A. parklupęs ant kelių, o S. K. užsimoja dešinės rankos kumščiu, prišoka D. R., kuris pastumia S. K. nuo A. A.. S. K. nugara įsiremia į mikroautobusą. G. K. prieina prie A. A. ir spiria jam vieną kartą su koja. D. R. su S. K. stoviniuoja vienas priešais kitą, smūgių nesuduoda.

5600:27:49 G. K. įspiria du kartus A. A. ir tai pamatęs D. R. prišoka prie G. K., rankomis jį patraukia į šalį nuo A. A..

5700:27:52 prie gulinčio ant žemės A. A. pribėga S. K. ir spiria jam du kartus į galvą.

5800:27:58 prie S. K. pribėga D. R. ir pastumia jį nuo A. A.. S. K. ant nugaros nukrenta ant žemės, nukrenta jo kepurė. Tuo metu prie A. A. prieina G. K. ir spiria jam du kartus į galvą. D. R. pribėga prie G. K., pastumia jį rankomis ir greitai atsitraukia.

5900:28:14 A. A. keliasi nuo žemės, atsistoja prie mikroautobuso.

6000:28:40 vaizdo įraše matosi, kaip iš kairės pusės ateina šviesiaplaukė moteris - ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad ji - liudytoja L. B., kairėje rankoje laikanti daiktą, panašų į beisbolo lazdą, o dešinėje - daiktą, panašų į pistoletą, kurį ji paduoda S. K.. S. K., į dešinę ranką pasiėmęs pistoletą, nusitaiko į stovintį prie mikroautobuso A. A. ir, eidamas link jo, iššauna 4 kartus. L. B. eina iš paskos. S. K. pasitraukia nuo A. A.. L. B. lieka stovėti, rankoje laikanti daiktą, panašų į beisbolo lazdą.

6100:28:55 S. K., dešinėje rankoje laikydamas daiktą, panašų į pistoletą, prieina prie A. A., viena ranka jį apkabina, o su kita, kurioje laiko pistoletą, 5 kartus smūgiuoja A. A. į viršutinę kūno dalį. L. B., tempia S. K. į šalį, paimdama jį už striukės nugaros pusėje.

6200:29:09 S. K. pasitraukia nuo A. A.. A. A. nuo mikroautobuso eina į dešinę pusę. L. B. stovi su G. K..

6300:29:14 L. B. mosikuoja su rankoje laikomu daiktu, panašiu į beisbolo lazdą, eina i dešinę pusę, ir jos vaizdo įraše nesimato. Jai iš paskos nueina ir G. K..

6400:29:48 vaizdo įraše matosi, kaip L. B. paima nuo žemės juodą kepurę.

6500:30:17 prie L. B. prieina G. K. ir S. K., kairėje rankoje laikantis daiktą, panašų į pistoletą, o dešinėje - daiktą, panašų į beisbolo lazdą. G. K. pakelia nuo žemės mobiliojo ryšio telefoną, kurį paduoda L. B.. L. B. žiūri į šio telefono įjungtą ekraną.

6600:31:21 S. K. paduoda L. B. daiktą, panašų į pistoletą, ir abu nueina į skirtingas puses. Vaizdo įraše jų nesimato.

6700:32:30 vaizdo įraše matosi, kaip L. B. rankoje laiko mobiliojo ryšio telefoną, kažkam jį rodo.

6800:32:57 vaizdo įraše pasirodo G. K., jis pasiima ant žemės numestą S. K. juodą kepurę, ir abu su L. B. nueina, jų nesimato.

6900:35:51 vaizdo kamera sukasi į dešinę pusę, filmuoja apsnigtą kelią (1 t., b. l. 94-106).

70Iš 2018-03-06 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad S. K. pateikė kompaktinę plokštelę su 2018-03-04 įvykio ( - ), 4 vnt. vaizdo įrašų, kuri 2018-05-09 objekto apžiūros metu apžiūrėta ir aprašyta.

71Apžiūros atlikimo eiga - vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch01_20180304000832“ atveriamas programa „Windows media player“. Įrašo trukmė 13 min. 15 sek. Viršuje, kairėje pusėje, nurodyta data ir laikas - „03-04-2018 Sun 00:08:30“.

72Įrašo pradžioje vaizdo kamera fiksuoja taką, apsnigtą šalikelę, gyvatvorę ir gyvenamojo namo kampą.

7300:08:38 matosi pravažiuojantis lengvasis automobilis pilkos spalvos, su įjungtomis priekinėmis lempomis, valstybiniai numeriai neįžiūrimi.

7400:09:37 matosi, kaip taku eina du vyriškiai. Vienas iš jų, esantis dešinėje tako pusėje, vilki tamsias kelnes ir trumpą striukę, jis eidamas užsideda ant galvos kepurę (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai J. D.). Šalia einantis vyriškis vilki juodą trumpą striukę, mėlynas džinsines kelnes, yra be kepurės (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai D. R.).

7500:09:50 minėtiems dviem vyriškiams iš paskos eina trečiasis vyriškis, vilkintis juodą trumpą striukę su kapišonu, juodas kelnes, mūvintis kepurę, avintis tamsius sportinius batelius, savo rankas laiko striukės kišenėse (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai A. A.). Daugiau tyrimui reikšmingos informacijos vaizdo įraše neužfiksuota.

76Vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch01_20180304002147“ atveriamas programa „Windows media player“. Įrašo trukmė 21 min. 23 sek. Viršuje, kairėje pusėje, nurodyta data ir laikas - „03-04- 2018 Sun 00:21:47“. Šio vaizdo įrašo apžiūra užfiksuota 2018-05-03 daiktų apžiūros protokole.

77Vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch02_20180304000743“ atveriamas programa ,,Windows media player“. Įrašo trukmė 8 min. 39 sek. Viršuje, kairėje pusėje, nurodyta data ir laikas - „03-04-2018 Sun 00:07:42“.

78Įrašo pradžioje vaizdo kamera fiksuoja kiemo vaizdą. Už spygliuočių medžių matosi batutas, už jo - stovintis raudonos spalvos krovininis automobilis ,,Mercedes benz“ su priekaba, valst. Nr. ( - ). Matosi, kaip už batuto esančiu taku pravažiuoja lengvasis automobilis (mėlynos spalvos, su įjungtomis priekinėmis lempomis, valstybinių numerių nesimato).

7900:07:53 minėtas automobilis sustoja, matosi tik jo galinė dalis.

8000:08:46 matosi atvažiuojantis kitas lengvasis automobilis (pilkos spalvos, valstybiniai numeriai neįžiūrimi) su įjungtomis priekinėmis lempomis, kuris sustoja už batuto.

8100:09:14 iš pilkos spalvos automobilio išlipa vyriškis, vilkintis raudoną striukę (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai G. K.). Prie sustojusio mėlynos spalvos lengvojo automobilio matosi stoviniuojantys du vyriškiai - vienas vilkintis margą kombinezoną (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai S. K.), o kitas - vilkintis juodą striukę, juodas kelnes ir mūvintis kepurę. Be to, iš pilkos spalvos automobilio išlipa moteris (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai R. K.).

8200:09:52 matosi, kaip už gyvatvorės link minėtų asmenų, iš karto prie stovinčio G. K., ateina du vyriškiai - ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai D. R. ir J. D.. Prie jų trijų prieina S. K., ir jie keturiese, sustoję ratu, kalbasi.

8300:10:28 prie jų visų prieina A. A..

8400:10:37 S. K. nusivelka striukę ir padeda ją ant pilkos spalvos automobilio. G. K., S. K., J. D., D. R. ir A. A. kalbasi tarpusavyje sustoję ratu. Pokalbio metu G. K. ties pečiais apkabina D. R., po to - A. A.. Prie mėlynos spalvos lengvojo automobilio stoviniuojantis vyriškis, vilkintis juodus rūbus, prie kalbančių minėtų vyriškių neprieina, stovi nuošaliau.

8500:11:01 R. K. įsėda į pilkos spalvos automobilį, į vairuotojo vietą.

8600:11:25 prie kalbančio S. K., J. D. ir D. R. prieina L. B.. G. K. su A. A. pasitraukia nuošaliau, prie pilkos spalvos automobilio, ir abu tarpusavyje kalbasi.

8700:12:38 matosi, kaip prie pilkos spalvos automobilio stoviniuoja ir kalbasi tarpusavyje G. K., A. A., L. B., S. K., J. D., D. R. ir juodus rūbus vilkintis vyriškis.

8800:12:57 nuo minėtos kompanijos pasitraukia L. B..

8900:13:21 matosi, kaip S. K., G. K., A. A., J. D. ir D. R. bendrai, stovėdami ratu, apsikabina, o vyriškis, vilkintis juodus rūbus nueina prie mėlynos spalvos automobilio galo ir stebi minėtus vyriškius nutolęs per keletą žingsnių.

9000:15:21 S. K. pasiima savo striukę nuo stovinčio pilkos spalvos automobilio ir ją apsivelka.

9100:15:43 nuo minėtos kompanijos pasitraukia A. A.. Jis prieina prie stoviniuojančio vyriškio, vilkinčio juodus rūbus.

9200:15:50 prie A. A. prieina S. K. ir jį šiek tiek pastumia rankomis nuo savęs, po to jie abu kalbasi.

9300:16:19 iš pilkos spalvos automobilio išlipa R. K. ir prieina prie G. K..

94Vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch02_20180304001624“ atveriamas programa ,,Windows media player“. Įrašo trukmė 26 min. 31 sek. Viršuje, kairėje pusėje, nurodyta data ir laikas - „03-04-2018 Sun 00:16:24“.

95Įrašo pradžioje matosi prie pilkos spalvos lengvojo automobilio stoviniuojantys šie asmenys - R. K., G. K., A. A., D. R., J. D., S. K. ir vyriškis, vilkintis juodus rūbus, stovėjęs atokiau.

9600:16:43 R. K. pasitraukia nuo minėtos kompanijos, prieina ir stovi prie atvirų pilkos spalvos automobilio vairuotojo durelių. G. K. tuo metu apkabina su dešine ranka šalia stovintį J. D.. A. A. ir D. R. kalbasi su S. K..

9700:17:14 R. K., įsėdusi į pilkos spalvos automobilį, įjungia priekines automobilio lempas. Vyriškis, vilkintis juodus rūbus, pasitraukia nuo minėtos kompanijos, nueina prie mėlynos spalvos automobilio, vaizdo įraše jo nebesimato.

9800:17:19 R. K. važiuojant atbuline eiga matosi, kaip D. R. ištiesia savo dešinę ranką priešais S. K., šis ją paspaudžia, D. R. apkabina S. K., taip pat jį apkabina šalia stovintis A. A.. Šalia stovi G. K., kuris kalbasi su J. D.. 00:17:39 R. K. išvažiuoja iš kiemo.

9900:17:52 G. K. spaudžia dešinę ranką J. D. ir D. R., toliau visi, sustoję ratu, kalbasi.

10000:18:10 prie G. K. prieina D. R., uždeda jam kairę ranką ant pečių, G. K. uždeda savo dešinę ranką jam ant pečių ir taip abu apsikabina, po to patraukę rankas vėl visi kalbasi sustoję ratu.

10100:22:19 J. D. pasiveda S. K. per kelis žingsnius į šalį, abu tarpusavyje kalbasi. G. K. bendrauja su A. A. ir D. R..

10200:23:15 D. R. ir G. K. paspaudžia vienas kitam ranką. Po to G. K. paspaudžia ranką ir priešais jį stovinčiam A. A..

10300:23:29 prie G. K., D. R. ir A. A. prieina S. K., jam iš paskos - J. D., jie visi kalbasi sustoję ratu.

10400:24:19 nuo minėtos kompanijos atsitraukia J. D., tačiau jį einantį G. K. apkabina su dešine ranka, abu nueina prie stovinčio raudonos spalvos krovininio automobilio ,,Mercedes Benz“, kalbasi stovėdami vienas prieš kitą.

10500:24:34 D. R. uždeda savo dešinę ranka S. K. ant pečių, ją patraukia. A. A. paeina kelis žingsnius į šalį, po to sugrįžta prie D. R., suima jį už rankos, bet šis nuo jo atsitraukia, pasilieka kalbėtis su S. K.. Tuomet A. A. prieina prie tarpusavyje besikalbančių J. D. ir G. K.. Netrukus prie jų trijų prieina D. R. su S. K.. Jie visi kalbasi sustoję ratu.

10600:26:26 J. D. įlenda į tarpą tarp G. K. ir A. A.. G. K. praeinančiam J. D. suima už dešinės rankos. J. D., ištraukęs ranką iš jo delno, nueina taku, ir už tvoros jo nebesimato.

10700:26:37 S. K. suduoda A. A. du smūgius kumščiu į galvą. Į tarpą tarp A. A. ir S. K. įlenda D. R., kuriam S. K. suduoda du smūgius kumščiu į viršutinę kūno dalį, ir nuo jo atsitraukia, už gyvatvorės jo nebesimato.

108G. K. suduoda kumščiu D. R. du kartus į viršutinę kūno dalį. Matosi, kaip už gyvatvorės nuo S. K. bėga J. D., tačiau S. K. jo nebesiveja, sugrįžta.

10900:26:41 G. K. dešinės rankos kumščiu du kartus smūgiuoja A. A. į viršutinę kūno dalį. Į tarpą tarp G. K. ir A. A. bando įlįsti D. R.. G. K. smūgiuoja rankų kumščiais, D. R. pastumia G. K..

11000:26:47 A. A. nukrenta ant žemės. G. K. spiria jam du kartus, pasilenkęs suduoda vieną smūgį kumščiu. Tuo metu prie D. R. pribėga S. K.. D. R. pakelia prieš jį savo kairę koją. S. K. rankų kumščiais bando suduoti D. R., tačiau šis pasilenkęs smūgių išvengia, atsitupia ant žemės, greitai atsistoja priešais S. K., abu vienas prieš kitą mosikuoja rankomis, nueina už gyvatvorės ir jų nebesimato. Tuo metu atsistojęs nuo žemės A. A., pasilenkęs į priekį, prieina prie krovininio automobilio ,,Mercedes Benz“, o G. K. jį pargriauna, neleidžia atsistoti, spiria jam su dešine koja šešis kartus.

11100:27:06 A. A. atsistoja nugara į G. K. ir laikosi įsikibęs į minėtą automobilį. G. K. stengiasi jį patraukti, spiria vieną kartą į viršutinę kūno dalį, ir A. A. jį nuo savęs atstumia. G. K. nukrenta ant žemės. Nuo gyvatvorės pusės atbėga D. R., stabteli ir nueina prie gyvatvorės. S. K. mosikuoja rankomis prie D. R., ir šis nubėga į šalį. S. K. jo nebesiveja, o nueina prie A. A..

11200:27:26 S. K. dešinės rankos kumščiu suduoda A. A. į viršutinę kūno dalį, A. A. jį apkabina ir pargriauna ant žemės. Jie abu grumiasi ant žemės, S. K. neleidžia A. A. atsistoti. Šalia jų stovi G. K., D. R., prieina ir J. D.. 00:27:40 A. A. yra parklupęs ant kelių, S. K. jį laiko. Priėjęs D. R. pastumia S. K. nuo A. A.. S. K. nugara atsiremia į krovininį automobilį ,,Mercedes Benz“. G. K. prieina prie bandančio atsistoti nuo žemės A. A. ir spiria jam vieną kartą su koja. Nukritus A. A. ant žemės, G. K. spiria jam dar vieną kartą. D. R. šokinėja priešais S. K. ir jie vienas kitam smūgių nesuduoda.

11300:27:49 D. R. pribėga prie G. K. ir rankomis jį patraukia nuo A. A., G. K. nukrenta ant žemės.

11400:27:52 S. K. gulinčiam ant žemės A. A. spiria du kartus.

11500:27:58 prie S. K. pribėga D. R. ir pastumia jį nuo A. A.. S. K. nukrenta ant žemės. Tuo metu prie A. A. prieina G. K. ir spiria jam du kartus. D. R. pribėga prie G. K., sugriebia už striukės ir pasitraukia į šalį. Eina atbulomis taku už gyvatvorės, priešais jį eina G. K. su S. K., ir 00:28:15 jų vaizdo įraše nesimato.

11600:28:19 A. A. atsikelia nuo žemės, stovi šalia mikroautobuso, kai nuo gyvatvorės pusės atbėga D. R..

11700:28:24 matosi, kaip iš už gyvatvorės išlenda S. K., o D. R. vėl nubėga taku ir už gyvatvorės jų nesimato.

11800:28:32 matosi, kaip iš tos pusės, kur stovi mėlynos spalvos lengvasis automobilis, ateina L. B.. Ji dešinėje ištiestoje rankoje laiko daiktą, panašų į pistoletą. Priėjusi prie S. K. ir G. K., paduoda jį S. K.. S. K., eidamas link A. A., iššauna keturis kartus, ir eina link gyvatvorės. Už gyvatvorės matosi, kaip D. R. su J. D. traukiasi į šalį.

11900:28:55 S. K. sugrįžta prie A. A., viena ranka jį apkabina, o su kita ranka suduoda penkis smūgius į viršutinę kūno dalį.

12000:29:06 L. B., suimdama už striukės, patraukia S. K. nuo A. A..

12100:29:11 S. K., stovėdamas ant tako prie gyvatvorės, yra ištiesęs dešinę ranką, joje laiko daiktą, panašų į pistoletą.

12200:29:14 Ant S. K. iš už gyvatvorės yra užmetama medžio šaka, prieina L. B., jai iš paskos - G. K. ir jų visų už gyvatvorės nebesimato.

12300:29:48 L. B. pasilenkusi paima nuo žemės juodą kepurę.

12400:30:12 S. K. ateina prie L. B., spiria su koja į numestą medžio šaką, iš paskos ateina G. K.. Jis pakelia nuo žemės mobiliojo ryšio telefoną, kurį paduoda L. B.. L. B. žiūri į šio telefono įjungtą ekraną.

12500:31:23 S. K. su G. K. nueina už gyvatvorės, jiems iš paskos - L. B..

12600:33:00 G. K. paima ant žemės numestą juodą kepurę.

12700:33:08 G. K., pakėlęs savo megztinį, pasižiūri į savo pilvą.

12800:33:46 vaizdo įraše S. K., L. B. ir G. K. nebesimato, jie nueina už mėlynos spalvos lengvojo automobilio.

129Daugiau vaizdo įraše tyrimui reikšmingos informacijos neužfiksuota (1 t., b. l. 107, 108-112).

130Iš 2018-06-15 objektų apžiūros protokolo matyti, kad 2018-06-15 atlikta papildoma objekto apžiūra dalyvaujant nukentėjusiajam G. K.. Apžiūros metu nustatyta, kad įrašuose fiksuotas 2018-03-04 įvykio ( - ), vaizdas nuo 00.08.28 val. iki 00.33.46 val., kuris aprašytas protokole (1 t., b. l. 94-106, 108-112, 113-115).

131Iš Specialisto išvados Nr. G 441/2018(04) matyti, kad nukentėjusiajam G. K. padarytos durtinės - pjautinės kiauryminės pilvo žaizdos su tuščiosios žarnos sužalojimu, sužalojimas visumoje dėl durtinės - pjautinės kiauryminės pilvo žaizdos su tuščiosios žarnos sužalojimu kvalifikuojamas sunkiu sveikatos sutrikdymu. Jis galėjo būti padarytas 2 trauminių poveikių metu, pilvo sritį paveikus durtinėmis-pjautinėmis savybėmis pasižyminčiu daiktu. Sužalojimas padarytas prieš kreipiantis į medicinos įstaigą pagalbos (2018-03-04, 01.00 val.) ir jis galėjo būti padarytas užduotyje nurodytomis aplinkybėmis (1 t., b. l. 145-146).

1322018-03-04 reikalaujamų daiktų protokolu iš S. K. paimti ginklai: 9 mm revolveris ,,Champion“ Nr. ( - ), 3 dujiniai šoviniai su raudonais užtaisais ir ginklo pažymėjimas Nr. ( - ), lygiavamzdis šautuvas TOZ 63 su dėklu, Nr. ( - ), jo pažymėjimas Nr. ( - )ir 279 16-o kalibro šovinių, graižtvinis šautuvas MERKEL KR1, Nr. ( - ) su dėklu, jo pažymėjimas Nr. ( - ) ir 9 7.62 kalibro šoviniai, neterminuotas leidimas laikyti ginklus Nr. ( - ), leidimas laikyti (nešioti) ginklus Nr. ( - ), kurie perduoti saugoti į Šiaulių apskrities VPK OVS ginklinę. Nustatyta (Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos duomenys), kad S. K. yra įgijęs leidimus trims šaunamiesiems ginklams: lygiavamzdžiam šautuvui Nr. ( - ), graižtviniam šautuvui Nr. ( - ) ir dujiniam revolveriui Nr. ( - ). Ginklai nelaikomi ikiteisminiam tyrimui reikšmingais objektai ir perduoti kartu su nutarimu Šiaulių AVPK Licencijavimo skyriui (2 t., b. l. 76-78, 100-111; 124-125).

133Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamojo A. A. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikaltimą įrodyta.

134BK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, vaisingumo, nėštumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba prarado didelę dalį profesinio ar bendro darbingumo, arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusiojo kūnas. Aptariama nusikalstama veika yra tyčinis materialiosios sudėties nusikaltimas (BK 15 straipsnis). Tyčia gali būti apibrėžta (konkretizuota) ir neapibrėžta (nekonkretizuota). Neapibrėžta (nekonkretizuota) tyčia yra tada, kai kaltininkas, darydamas veiką, suvokia veikos pavojingumą, bet nesuvokia konkretaus padarinių pavojingumo laipsnio, t. y. kaltininką tenkina bet kokio laipsnio atsiradę padariniai, neatsižvelgiant į jų sunkumą. Neapibrėžtos tyčios atveju kaltininkas atsako už atsiradusius padarinius (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-75-689/2018).

135Pagal BK 135 str. 2 d. 8 punktą atsako tas, kas dėl chuliganiškų paskatų sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, vaisingumo, nėštumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybe ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba prarado didelę dalį profesinio ar bendro darbingumo, arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusio asmens kūnas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Chuliganiškos paskatos reiškiasi neišprovokuota agresija, nukentėjusiojo užpuolimu ir jo sužalojimu nesant asmeninių tarpusavio santykių tarp kaltininko ir nukentėjusiojo arba panaudojant menkavertę dingstį. Šioms paskatoms būdinga tai, kad veika yra padaroma be priežasties ar akivaizdžiai neadekvati priežasčiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-75/2005, Nr. 2K-716/2007, Nr. 2K-144/2008, Nr. 2K-241/2009, Nr. 2K-266/2009, Nr. 2K-7/2013, Nr. 2K-383-895/2015).

136Nukentėjusiojo G. K., liudytojų R. K., D. R., J. D. parodymais nustatyta, kad 2018-03-04, netrukus po vidurnakčio, ( - ) kilo žodinis konfliktas tarp iš vienos pusės automobiliu važiavusių G. K. ir R. K. ir kitos pusės gatvėje prie taksi automobilio stovėjusių D. R. ir J. D. G. K. pareiškus pretenzijas dėl užtverto pravažiavimo ( - ) gatvės. Konfliktui pasibaigus G. K. ir R. K. nuvažiavo toliau, prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), priklausančio S. K., kur sustojo aikštelėje. Bylos duomenimis nustatyta, kad po kelių minučių į šią aikštelę atėjo D. R., J. D. ir jų pasikviestas kaltinamasis A. A., kurie pradėjo reikšti pretenzijas aikštelėje stovėjusiam G. K. dėl neva N. gatvėje konflikto metu jo pavartoto smurto prieš D. R.. Nukentėjusiojo G. K., liudytojų R. K., O. T., S. K. parodymais nustatyta, kad D. R., J. D. ir A. A. elgėsi agresyviai, pristatė „pelkiniais“, A. A. O. T. prašė parvežti svaigalų, po to konfliktas nurimo. Šias aplinkybes patvirtina ir papildo L. B. ir S. K. pateikti vaizdo įrašai, padaryti filmuojant jų namų valdos teritoriją. Teismui minėtus įrašus peržiūrėjus nustatyta, kad 00:09:52 prie stovinčio G. K. prieina D. R. ir J. D., prie jų trijų prieina S. K., jie keturiese, sustoję ratu, kalbasi, 00:10:28 prie jų visų prieina A. A.. Minėti asmenys iki 00:26:37 bendrauja pakankamai taikiai, matyti apsikabinimai, fizinio smurto veiksmų nėra. 00:26:37 matyti, kaip S. K. kumščiu į galvą du smūgius suduoda A. A.. Tuo metu į tarpą tarp A. A. ir S. K. įlenda D. R., kuriam du smūgius kumščiu į viršutinę kūno dalį suduoda S. K.. D. R. pasisuka veidu į šalia esantį G. K., kuris taip pat du kartus suduoda kumščiu D. R. į viršutinę kūno dalį. D. R. pasisuka į dešinę, o G. K. puola prie A. A.. 00:26:41 G. K. dešinės rankos kumščiu du kartus smūgiuoja A. A. į viršutinę kūno dalį. Matosi, kad A. A. dešinėje rankoje laiko daiktą, panašų į peilį. 00:26:46 prie G. K. ir A. A. prieina D. R., kuris abejomis rankomis pastumia G. K.. G. K. smūgiuoja rankų kumščiais į A. A. ir D. R.. 00:26:47 A. A. nukrenta ant žemės, matosi, kad dešinėje rankoje jis laiko peilį. 00:26:48 G. K. užsimoja kumščiu priešais D. R., spiria du kartus į gulintį ant žemės A. A.. G. K. pasilenkęs suduoda A. A. vieną smūgį kumščiu. 00:26:54 A. A. eina link stovinčio krovininio automobilio „Mercedes benz“. 00:26:57 G. K., suklupusiam ant kelių A. A., spiria su dešine koja šešis kartus į viršutinę kūno dalį, A. A. rankomis stengiasi suimti G. K. koją. 00:27:06 A. A. atsistoja nugara į G. K. ir laikosi įsikibęs į minėtą automobilį. G. K. prispaudžia savo kūnu A. A. prie automobilio, šis atsistojęs į jį įsikabina rankomis. G. K. spiria septynis kartus su dešine koja A. A. į įvairias kūno vietas. A. A. pasilenkęs stengiasi rankomis suimti G. K. koją. 00:27:12 A. A. atstumia nuo savęs G. K., ir šis nukrenta ant žemės, atsistoja ir prieina prie A. A., mosikuoja rankomis. 00:27:28 vaizdo įraše matosi, kaip S. K. grumiasi ant žemės su A. A.. Tuo tarpu prie G. K. prieina D. R. ir jie abu, stovėdami vienas priešais kitą, tarpusavyje kalbasi. 00:27:40 A. A. parklupęs ant kelių, o S. K. užsimoja dešinės rankos kumščiu, prišoka D. R., kuris pastumia S. K. nuo A. A.. S. K. nugara įsiremia į mikroautobusą. G. K. prieina prie A. A. ir spiria jam vieną kartą koja. D. R. su S. K. stoviniuoja vienas priešais kitą, smūgių nesuduoda. 00:27:49 G. K. įspiria du kartus A. A., tai pamatęs D. R. prišoka prie G. K., rankomis jį patraukia į šalį nuo A. A.. 00:27:52 prie gulinčio ant žemės A. A. pribėga S. K. ir spiria jam du kartus į galvą. 00:27:58 prie S. K. pribėga D. R. ir pastumia jį nuo A. A.. S. K. ant nugaros nukrenta ant žemės. Tuo metu prie A. A. prieina G. K. ir spiria jam du kartus į galvą. D. R. pribėga prie G. K., pastumia jį rankomis ir greitai atsitraukia. 00:28:14 A. A. keliasi nuo žemės, atsistoja prie mikroautobuso. 00:28:40 vaizdo įraše matosi, kaip iš kairės pusės liudytoja L. B., kairėje rankoje laikanti daiktą, panašų į beisbolo lazdą, o dešinėje - daiktą, panašų į pistoletą, kurį ji paduoda S. K.. S. K., į dešinę ranką pasiėmęs pistoletą, nusitaiko į stovintį prie mikroautobuso A. A. ir, eidamas link jo, iššauna 4 kartus. L. B. eina iš paskos. S. K. pasitraukia nuo A. A.. L. B. lieka stovėti, rankoje laikanti daiktą, panašų į beisbolo lazdą. 00:28:55 S. K., dešinėje rankoje laikydamas daiktą, panašų į pistoletą, prieina prie A. A., viena ranka jį apkabina, o su kita, kurioje laiko pistoletą, 5 kartus smūgiuoja A. A. į viršutinę kūno dalį. L. B., tempia S. K. į šalį, paimdama jį už striukės nugaros pusėje. Šiais veiksmai fizinis konfliktas iš esmės baigiasi.

137Specialisto išvada nustatyta kad nukentėjusiajam G. K. padarytos durtinės - pjautinės kiauryminės pilvo žaizdos su tuščiosios žarnos sužalojimu 2 trauminių poveikių metu, pilvo sritį paveikus durtinėmis - pjautinėmis savybėmis pasižyminčiu daiktu. Kaip jau minėta, iš peržiūrėto vaizdo įrašom matyti, muštynių metu kaltinamasis A. A. rankoje turėjo peilį. Apklausiamas teisiamajame posėdyje A. A. nepaneigė aplinkybės, kad vaizdo įraše matomas muštynių metu jo rankoje laikomas daiktas yra peilis. Teismas perskaitė kaltinamojo A. A. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kur jis parodė, kad su savimi visada nešiojasi nedidelį lenktinį peilį, kurio rankena plastmasinė, rudos spalvos. Būdamas girtas tikrai galėjo su kuo nors sukonfliktavęs, durti peiliu, suduoti smūgius ar įspirti, ir taip sužaloti žmones. Teismas šiuos kaltinamojo parodymus vertina visų ištirtų įrodymų kontekste ir remiasi priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį.

138Įvertinęs surinktų ir ištirtų įrodymų visetą teismas daro išvadas: nukentėjusįjį G. K. kaltinamasis A. A. peiliu sužalojo kilus konfliktui ir prasidėjus muštynėms aiškinantis asmeninius tarpusavio santykius iš vienos pusės D. R., J. D. bei kaltinamajam A., ir iš kitos pusės - G. K. ir S. K. aikštelėje prie gyvenamojo namo, esančio ( - ), priklausančio S. K.; konflikto dalyviai buvo neblaivūs - liudytojai D. R., J. D., kaltinamasis A. A. patvirtino, kad buvo stipriai girti, nukentėjusysis G. K. po sužalojimo į ligoninę pristatytas neblaivus, kas matyti iš specialisto išvados tiriamosios dalies; ši nustatyta aplinkybė provokavo konflikto dalyvių agresiją. Teismas atmeta kaip neteisingus G. K. parodymus, kad jis alkoholio pavartojo nusiraminimui jau po jo sužalojimo, nes tokie jo parodymai yra nelogiški, prieštarauja kitiems bylos duomenims; byloje nėra patikimų duomenų, kad konfliktas, kurio metu kaltinamais A. A. sunkiai peiliu sužalojo G. K., įvyko privačioje S. K. namų valdos, esančios ( - ), kieme, kad ten jis pateko savavališkai be S. K. leidimo. Iš pateiktos vaizdo medžiagos matyti, kad P. gatvė baigiasi akligatviu, akligatvio pabaigoje matyti aikštelė, kur užfiksuota įvykio vieta, šalia aikštelės, S. K. paaiškinimu, stovi jo namas. Byloje nėra duomenų apie S. K. namų valdos ribas vaizdo įraše matomos aikštelės atžvilgiu. Nustačius šias aplinkybes tikslintinas A. A. pateiktas kaltinimas iš jo pašalinant nurodytas aplinkybes, kad A. A. savavališkai, be privačios valdos savininko S. K. leidimo, atėjo į privataus gyvenamojo namo, esančio ( - ), ir priklausančio S. K., kiemą.

139Nustačius nurodytas faktines aplinkybes teismas konstatuoja, kad kaltinamojo A. A. nusikalstamoje veikoje sunkiai sutrikdžius nukentėjusiojo G. K. sveikatą nėra šios veikos kvalifikuojančio požymio tai padarius iš chuliganiškų paskatų. Jo kaltė pasireškia netiesiogine tyčią, nes peiliu durdamas G. K. į pilvą jis suvokė šios veikos pobūdį, pavojingumą, bet nesuvokė konkretaus padarinių pavojingumo laipsnio, t. y. jį tenkino bet kokio laipsnio atsiradę padariniai, neatsižvelgiant į jų sunkumą. Ši jo padaryta veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., kaip ir kvalifikuotina ją perkvalifikuojant iš Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 punkto.

140Kaltinamasis A. A. parodė, kad konflikto metu peilį prieš G. K. panaudojo nuo jį puolusių asmenų, pagal bylos duomenis - S. K. ir G. K..

141BK 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo neatsako pagal Baudžiamąjį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. Asmens veiksmai laikomi padaryti esant būtinajai ginčiai, jei jie atitinka būtinosios ginties teisėtumo sąlygas. Sprendžiant klausimą, ar buvo būtinosios ginties situacija, didelę reikšmę turi tikslus įvykio faktinių aplinkybių nustatymas ir teisinis jų vertinimas. Pagal susiformavusią teismų praktiką būtinoji gintis galima tik nuo pavojingo kėsinimosi, kuris, savo ruožtu, turi būti realus ir akivaizdus. Pavojingas kėsinimasis yra tokia veika, kuria besikėsinantis asmuo siekia pažeisti ar pažeidžia baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes, nurodytas BK 28 straipsnio 2 dalyje: asmenį (jo gyvybę, sveikatą, lytinę laisvę ir pan.), nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus. Kėsinimasis laikomas realiu, kai jis egzistuoja objektyviai, o ne besiginančiojo vaizduotėje. Kėsinimasis laikomas akivaizdžiu, kai jis pradėtas ar tiesiogiai gresia besiginančiojo ar kito asmens teisėms, valstybės ar visuomenės interesams. Pažymėtina, kad vertinant būtinosios ginties situaciją turi būti itin kruopščiai nustatoma pavojingo kėsinimosi pradžia ir pabaiga, nes teisingas šių aplinkybių nustatymas lemia tinkamą būtinosios ginties įvertinimą. Besiginančiojo veiksmai padarant žalą kitam asmeniui negali būti laikomi būtinąja gintimi, kai pavojingas kėsinimasis jau žinomai buvo atremtas ar pasibaigęs ir aiškiai nebuvo reikalo gintis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-428/2010, 2K-7-313/2012, 2K-P-135-648/2016, 2K-76-942/2017).

142Nukentėjusiojo G. K., liudytojo S. K. parodymais nustatyta, kad muštynės prasidėjo tada, kai S. K. pirmas smūgiavo A. A. supratęs, kad šis rankoje turi peilį ir gali jį panaudoti, apie peilį jis sušuko G. K., po šių veiksmų prasidėjo kiti aktyvūs muštynių dalyvių veiksmai, kurių metu A. A. peiliu sužalojo G. K.. Kad vyko muštynės rodo ir tai, jog sužalojimai buvo padaryti abiem pusėms, t. y. ir G. K., ir A. A..

143Baudžiamojoje teisėje laikoma, kad muštynėse būtinosios ginties būklė paprastai nekyla, nes ten nėra besiginančiųjų (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-188/2012). Šioje situacijoje teismas laiko, kad į A. A. nebuvo pavojingo kėsinimosi BK 28 straipsnio prasme, todėl jam nekilo teisė gintis panaudojant peilį.

144Kaltinamojo A. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui. Ši aplinkybė įrodyta pačio kaltinamojo A. A. parodymais, liudytojų, su kuriais jis girtavo prieš pat padarant nusikaltimą, parodymais, ALCOTEST prietaiso tikrinimo rezultatu (2 t., b. l. 141).

145Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Individualizuojant bausmę, visoms šioms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinė dominuojanti reikšmė. Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

146A. A. tyčia padarė labai sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdamas netiesiogine tyčia, yra anksčiau teistas, teistumas išnykęs, yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, galiojančių administracinių nuobaudų nėra, yra nedirbantis, užimtumo tarnyboje neregistruotas. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, kaltinamajam A. A. skirtina Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, jos dydį nustatant mažesnį nei straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis.

147Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, išsprendžia pareikštus civilinius ieškinius. Pagal BPK 109 straipsnį baudžiamojoje byloje reiškiamo civilinio ieškinio dalykas yra nusikalstama veika padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala.

148Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį turtinė žala apima turto netekimą arba sužalojimą, turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) ir negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

149Šiaulių teritorinė liginių kasa pareiškė 1684,44 Eur civilinį ieškinį dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo už nukentėjusiajam G. K. suteiktą gydymą. Iš pateiktos pažymos matyti, kad už G. K. suteiktas gydymo paslaugas buvo apmokėta iš PSDF biudžeto lėšų 1684,44 Eur (1 t., b. l. 85, 87). Bylos duomenimis nustatyta, kad šiuos PSDF biudžeto nuostolius nusikalstamais veiksmais padarė kaltinamasis A. A., kuris juos privalo pilnai atlyginti. Esant šioms aplinkybėms teismas laiko, kad Šiaulių teritorinė ligonių kasos civilinis ieškinys pagrįstas ir įrodytas, todėl pilnai tenkintinas.

150Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Išgyvenimai dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, tokių kaip asmens gyvybė, sveikata, yra ypač dideli. Neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymo nustatytais atvejais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad CK nenustato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos dydis nustatomas vadovaujantis CK nuostatomis ir pagal konkrečioje situacijoje nustatytų teisiškai reikšmingų kriterijų visumą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2007, 2K-114/2008, 2K-118/2013).

151Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį, atsižvelgia į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji teisės principai, konkrečioje situacijoje užtikrinantys priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Šie principai taikomi, kai teisės normos tam tikros faktinės situacijos apskritai nereglamentuoja arba reglamentuoja iš dalies, pavyzdžiui, padarytos neturtinės žalos dydžio ribų nustatymą. Dėl to teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus (CK 6.282 straipsnis). Tai sudaro prielaidas siekti protingos nukentėjusiojo ir kaltininko skirtingų interesų pusiausvyros.

152Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamojo A. A. nusikalstamais veiksmais buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo G. K. sveikata. Akivaizdu, kad dėl patirto sužalojimo peiliu nukentėjusysis patyrė didelį šoką, stiprų fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą. G. K. nurodė, kad dėl sužalojimo teko ilgai gydytis, dar ir dabar negali gyventi pilnavertį gyvenimą, jaučia fizinį skausmą, yra fiziškai nusilpęs. Abejoti nukentėjusiojo nurodytomis aplinkybėmis teismas neturi pagrindo.

153Nukentėjusysis G. K., reikšdamas civilinį ieškinį, padarytos neturtinės žalos dydį įvertino 10 000 Eur. Teismas laiko, kad reikalaujamas neturtinės žalos atlyginimo dydis yra per didelis. Nepagrįstai per didelės neturtinės žalos priteisimas, kurios atlyginimas būtų nerealus, neatitinka neturtinės žalos atlyginimo prasmės, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijams. Be to, sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą atsižvelgtina ir į teismų praktiką bylose dėl BK 135 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos (kasacinė nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-90-746/2017, 2K-115-648/2017). Taip pat nustatant neturtinės žalos dydį atsižvelgtina į kaltinamojo A. A. turtinę padėtį, kuri yra tik patenkinama.

154Esant šios aplinkybėms, nukentėjusiajam G. K. priteistinas 8000 Eur neturtinės žalos atlyginimas, kuris, teismo nuomone, yra adekvatus byloje nustatytoms aplinkybėms, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

155Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, klausimas – nukentėjusiojo G. K. rūbai: megztinis, sportiniai marškinėliai (maikutė), džinsinės kelnės su diržu, striukė, saugomi Šiaulių apygardos teisme, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, gražintini savininkui G. K.; kepurė, saugoma Šiaulių apygardos teisme, mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung“, perduotas saugoti jo savininkui A. A., remiantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 5 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, gražintini savininkui A. A.; kvapo pėdsakas (1 vnt.), foninis kvapo pėdsakas (1 vnt.), saugomi Šiaulių apygardos teisme, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. 1 d. 4 p., nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini kaip menkaverčiai; kompaktinė plokštelė su vaizdo įrašų kopijomis, saugoma Šiaulių apygardos teisme voke prie baudžiamosios bylos, paliktina saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

156Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam A. A. buvo paskirtos kardomosios priemonės – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumentų paėmimas (paimti Lietuvos Respublikos piliečio pasas ir Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė), kurios buvo paliktos baudžiamąją bylą nagrinėjančio teismo nutartimi. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamajam A. A. skirtina griežta laisvės atėmimo bausmė, daroma išvada, kad yra pagrindo manyti, jog, vengdamas bausmės, jis gali pasislėpti nuo teismo. Esant išdėstytoms aplinkybėms, kaltinamajam A. A. paskirtos kardomosios priemonės panaikintinos ir jam iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo paskirtina kardomoji priemonė – suėmimas, jį suimant teismo salėje (BPK 122 str. 1 d. 1 p.).

157Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str., 310 str.,

Nutarė

158A. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., ir nuteisti laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

159Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

160A. A. iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo paskirti kardomąją priemonę – suėmimą ir jį suimti teismo salėje; jam paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumentų paėmimą – panaikinti.

161Į atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018-03-04 iki 2018-03-05.

162Iš A. A. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui priteisti 1684,44 Eur padarytų nuostolių.

163Iš A. A. G. K. priteisti 8000 Eur neturtinės žalos atlyginimui.

164Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - nukentėjusiojo G. K. rūbus: megztinį, sportinius marškinėlius (maikutę), džinsines kelnes su diržu, striukę, saugomus Šiaulių apygardos teisme, nuosprendžiui įsiteisėjus, gražintini savininkui G. K.; kepurę, saugomą Šiaulių apygardos teisme, mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung“, perduotą saugoti A. A., nuosprendžiui įsiteisėjus, gražintini jų savininkui A. A.; kvapo pėdsaką (1 vnt.), foninį kvapo pėdsakas (1 vnt.), saugomus Šiaulių apygardos teisme, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini; kompaktinę plokštelę su vaizdo įrašų kopijomis, saugomą Šiaulių apygardos teisme voke prie baudžiamosios bylos, palikti saugoti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

165Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

166Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka nagrinėjama tik esant apeliacinių skundų, paduotų nustatyta tvarka ir terminais. Apeliacinės instancijos teismas bylas nagrinėja žodinio proceso tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos BPK 3251 straipsnyje nurodytus atvejus, kai byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teisme byla negali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai: 1) apeliacinis skundas paduotas nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį bloginančiais pagrindais; apeliacinis skundas paduotas dėl nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitikimo bylos aplinkybių arba dėl nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo arba tuo pagrindu, kad nuteistajam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos prievartos priemonės; 2) proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka; 3) byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą arba išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Apeliaciniame skunde turi būti motyvuoti apelianto prašymai dėl bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarkos.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas... 2. Lietuvos Respublikoje teistas:... 3. 1) 1995-02-14 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 4. 2) 1996-05-02 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. 3) 2000-09-21 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 6. 4) 2008-05-21 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 7. 5) 2008-06-11 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 8. 6) 2009-07-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 9. Europos Sąjungos valstybėse narėse:... 10. 1) 2005-05-30 Vokietijos Federacinės Respublikos Buehl pirmosios instancijos... 11. 2) 2005-11-14 Vokietijos Federacinės Respublikos Karlsruhe žemės teismo... 12. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 2 d. 8 punktą.... 13. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 14. A. A. 2018-03-04, laikotarpyje nuo 00.09 val. iki 00.29 val., būdamas... 15. Kaltinamasis A. A. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2018-03-04,... 16. Nukentėjusiojo 10 000 Eur sumai per didelis. Su ligonių kasos ieškiniu... 17. Sakydamas paskutinį žodį A. A. parodė, kad įvykio vietoje buvo užpultas... 18. Byloje esantiems parodymams patikrinti teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos... 19. 2018-03-04 apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu A. A. parodė, kad pranešimo... 20. 2018-07-18 apklausos metu A. A. nurodė, kad pranešimo apie įtarimą esmę... 21. Nukentėjusysis G. K. parodė, kad 2018-03-04 su vaikais buvo prie S.... 22. Liudytojas O. Š. parodė, kad dirba Šiaulių apskrities VPK patruliu. Dirbant... 23. Įvykio vietoje buvo rasta kepurė ir telefonas. Aplinkybių apie šaunamojo... 24. Liudytoja R. K. parodė, kad nukentėjusysis G. K. yra sutuoktinis. G. K. buvo... 25. Liudytojas O. T. parodė, kad S. K. yra jo pažįstamas. 2018-03-04, apie 24... 26. Liudytoja L. B. parodė, kad 2018-03-04 vakare buvo namuose. Vakare jos... 27. Liudytojas S. K. parodė, kad 2018-03-04 su G. K. buvo prie S. piliakalnio.... 28. Liudytojas J. D. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, draugas. A. S. pažįsta... 29. Liudytojas A. S. parodė, kad A. A. yra jo draugas. Tą dieną su A. A. savo... 30. Liudytojas D. R. parodė, kad su kaltinamuoju A. A. pažįstamas seniai.... 31. Iš 2018-03-04 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta... 32. Iš Daiktų apžiūros protokolų (2018-07-12, 2018-05-14) matyti, kad... 33. Iš 2018-03-07 savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad VšĮ ( - )... 34. Iš 2018-07-12 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti paimti... 35. Iš 2018-05-05 daiktų apžiūros protokolo matyti, 2018-03-05 liudytoja L. B.... 36. Įrašo pradžioje vaizdo kamera fiksuoja taką, apsnigtą šalikelę,... 37. 00:25:35 vaizdo kamera pasisuka šiek tiek į dešinę, po to į kairę. Kamera... 38. 00:26:08 vaizdo įraše stebimi trys vyriškiai, stovintys prie minėto... 39. 00:26:21 vaizdo įraše matosi stovintys penki vyriškiai.... 40. Vyriškis, vilkintis juodą, blizgią, trumpą striukę, ant galvos... 41. 00:26:22 matosi, kaip nusisukęs A. A. su dešine ranka į viršų užtraukia... 42. 00:26:27 matosi, kaip J. D. įlenda į tarpą tarp G. K. ir A. A., veidu... 43. 00:26:33 J. D. ištraukia savo ranką iš G. K. rankos ir pasitraukia į... 44. 00:26:37 matosi, kaip S. K. A. A. suduoda du smūgius kumščiu į galvą. Tuo... 45. 00:26:41 G. K. dešinės rankos kumščiu du kartus smūgiuoja A. A. į... 46. 00:26:46 prie G. K. ir A. A. prieina D. R., kuris abejomis rankomis pastumia G.... 47. 00:26:47 A. A. nukrenta ant žemės, matosi, kad dešinėje rankoje jis laiko... 48. 00:26:48 G. K. užsimoja kumščiu priešais D. R., spiria du kartus į... 49. 00:26:54 A. A. eina link stovinčio krovininio automobilio „Mercedes benz“.... 50. 00:26:57 G. K., suklupusiam ant kelių A. A., spiria su dešine koja šešis... 51. 00:27:06 A. A. atsistoja nugara į G. K. ir laikosi įsikibęs į minėtą... 52. 00:27:12 A. A. atstumia nuo savęs G. K., ir šis nukrenta ant žemės,... 53. 00:27:25 vaizdo įraše matosi, kaip prabėga S. K.. .... 54. 00:27:28 vaizdo įraše matosi, kaip S. K. grumiasi ant žemės su įtariamuoju... 55. 00:27:40 A. A. parklupęs ant kelių, o S. K. užsimoja dešinės rankos... 56. 00:27:49 G. K. įspiria du kartus A. A. ir tai pamatęs D. R. prišoka prie G.... 57. 00:27:52 prie gulinčio ant žemės A. A. pribėga S. K. ir spiria jam du... 58. 00:27:58 prie S. K. pribėga D. R. ir pastumia jį nuo A. A.. S. K. ant nugaros... 59. 00:28:14 A. A. keliasi nuo žemės, atsistoja prie mikroautobuso.... 60. 00:28:40 vaizdo įraše matosi, kaip iš kairės pusės ateina šviesiaplaukė... 61. 00:28:55 S. K., dešinėje rankoje laikydamas daiktą, panašų į pistoletą,... 62. 00:29:09 S. K. pasitraukia nuo A. A.. A. A. nuo mikroautobuso eina į dešinę... 63. 00:29:14 L. B. mosikuoja su rankoje laikomu daiktu, panašiu į beisbolo... 64. 00:29:48 vaizdo įraše matosi, kaip L. B. paima nuo žemės juodą kepurę.... 65. 00:30:17 prie L. B. prieina G. K. ir S. K., kairėje rankoje laikantis daiktą,... 66. 00:31:21 S. K. paduoda L. B. daiktą, panašų į pistoletą, ir abu nueina į... 67. 00:32:30 vaizdo įraše matosi, kaip L. B. rankoje laiko mobiliojo ryšio... 68. 00:32:57 vaizdo įraše pasirodo G. K., jis pasiima ant žemės numestą S. K.... 69. 00:35:51 vaizdo kamera sukasi į dešinę pusę, filmuoja apsnigtą kelią (1... 70. Iš 2018-03-06 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 71. Apžiūros atlikimo eiga - vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch01_20180304000832“... 72. Įrašo pradžioje vaizdo kamera fiksuoja taką, apsnigtą šalikelę,... 73. 00:08:38 matosi pravažiuojantis lengvasis automobilis pilkos spalvos, su... 74. 00:09:37 matosi, kaip taku eina du vyriškiai. Vienas iš jų, esantis... 75. 00:09:50 minėtiems dviem vyriškiams iš paskos eina trečiasis vyriškis,... 76. Vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch01_20180304002147“ atveriamas programa... 77. Vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch02_20180304000743“ atveriamas programa... 78. Įrašo pradžioje vaizdo kamera fiksuoja kiemo vaizdą. Už spygliuočių... 79. 00:07:53 minėtas automobilis sustoja, matosi tik jo galinė dalis.... 80. 00:08:46 matosi atvažiuojantis kitas lengvasis automobilis (pilkos spalvos,... 81. 00:09:14 iš pilkos spalvos automobilio išlipa vyriškis, vilkintis raudoną... 82. 00:09:52 matosi, kaip už gyvatvorės link minėtų asmenų, iš karto prie... 83. 00:10:28 prie jų visų prieina A. A..... 84. 00:10:37 S. K. nusivelka striukę ir padeda ją ant pilkos spalvos automobilio.... 85. 00:11:01 R. K. įsėda į pilkos spalvos automobilį, į vairuotojo vietą.... 86. 00:11:25 prie kalbančio S. K., J. D. ir D. R. prieina L. B.. G. K. su A. A.... 87. 00:12:38 matosi, kaip prie pilkos spalvos automobilio stoviniuoja ir kalbasi... 88. 00:12:57 nuo minėtos kompanijos pasitraukia L. B..... 89. 00:13:21 matosi, kaip S. K., G. K., A. A., J. D. ir D. R. bendrai, stovėdami... 90. 00:15:21 S. K. pasiima savo striukę nuo stovinčio pilkos spalvos automobilio... 91. 00:15:43 nuo minėtos kompanijos pasitraukia A. A.. Jis prieina prie... 92. 00:15:50 prie A. A. prieina S. K. ir jį šiek tiek pastumia rankomis nuo... 93. 00:16:19 iš pilkos spalvos automobilio išlipa R. K. ir prieina prie G. K..... 94. Vaizdo įrašas pavadinimu ,,ch02_20180304001624“ atveriamas programa... 95. Įrašo pradžioje matosi prie pilkos spalvos lengvojo automobilio... 96. 00:16:43 R. K. pasitraukia nuo minėtos kompanijos, prieina ir stovi prie... 97. 00:17:14 R. K., įsėdusi į pilkos spalvos automobilį, įjungia priekines... 98. 00:17:19 R. K. važiuojant atbuline eiga matosi, kaip D. R. ištiesia savo... 99. 00:17:52 G. K. spaudžia dešinę ranką J. D. ir D. R., toliau visi, sustoję... 100. 00:18:10 prie G. K. prieina D. R., uždeda jam kairę ranką ant pečių, G. K.... 101. 00:22:19 J. D. pasiveda S. K. per kelis žingsnius į šalį, abu tarpusavyje... 102. 00:23:15 D. R. ir G. K. paspaudžia vienas kitam ranką. Po to G. K.... 103. 00:23:29 prie G. K., D. R. ir A. A. prieina S. K., jam iš paskos - J. D., jie... 104. 00:24:19 nuo minėtos kompanijos atsitraukia J. D., tačiau jį einantį G. K.... 105. 00:24:34 D. R. uždeda savo dešinę ranka S. K. ant pečių, ją patraukia. A.... 106. 00:26:26 J. D. įlenda į tarpą tarp G. K. ir A. A.. G. K. praeinančiam J. D.... 107. 00:26:37 S. K. suduoda A. A. du smūgius kumščiu į galvą. Į tarpą tarp A.... 108. G. K. suduoda kumščiu D. R. du kartus į viršutinę kūno dalį. Matosi,... 109. 00:26:41 G. K. dešinės rankos kumščiu du kartus smūgiuoja A. A. į... 110. 00:26:47 A. A. nukrenta ant žemės. G. K. spiria jam du kartus, pasilenkęs... 111. 00:27:06 A. A. atsistoja nugara į G. K. ir laikosi įsikibęs į minėtą... 112. 00:27:26 S. K. dešinės rankos kumščiu suduoda A. A. į viršutinę kūno... 113. 00:27:49 D. R. pribėga prie G. K. ir rankomis jį patraukia nuo A. A., G. K.... 114. 00:27:52 S. K. gulinčiam ant žemės A. A. spiria du kartus.... 115. 00:27:58 prie S. K. pribėga D. R. ir pastumia jį nuo A. A.. S. K. nukrenta... 116. 00:28:19 A. A. atsikelia nuo žemės, stovi šalia mikroautobuso, kai nuo... 117. 00:28:24 matosi, kaip iš už gyvatvorės išlenda S. K., o D. R. vėl nubėga... 118. 00:28:32 matosi, kaip iš tos pusės, kur stovi mėlynos spalvos lengvasis... 119. 00:28:55 S. K. sugrįžta prie A. A., viena ranka jį apkabina, o su kita ranka... 120. 00:29:06 L. B., suimdama už striukės, patraukia S. K. nuo A. A..... 121. 00:29:11 S. K., stovėdamas ant tako prie gyvatvorės, yra ištiesęs dešinę... 122. 00:29:14 Ant S. K. iš už gyvatvorės yra užmetama medžio šaka, prieina L.... 123. 00:29:48 L. B. pasilenkusi paima nuo žemės juodą kepurę.... 124. 00:30:12 S. K. ateina prie L. B., spiria su koja į numestą medžio šaką,... 125. 00:31:23 S. K. su G. K. nueina už gyvatvorės, jiems iš paskos - L. B..... 126. 00:33:00 G. K. paima ant žemės numestą juodą kepurę.... 127. 00:33:08 G. K., pakėlęs savo megztinį, pasižiūri į savo pilvą.... 128. 00:33:46 vaizdo įraše S. K., L. B. ir G. K. nebesimato, jie nueina už... 129. Daugiau vaizdo įraše tyrimui reikšmingos informacijos neužfiksuota (1 t.,... 130. Iš 2018-06-15 objektų apžiūros protokolo matyti, kad 2018-06-15 atlikta... 131. Iš Specialisto išvados Nr. G 441/2018(04) matyti, kad nukentėjusiajam G. K.... 132. 2018-03-04 reikalaujamų daiktų protokolu iš S. K. paimti ginklai: 9 mm... 133. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 134. BK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 135. Pagal BK 135 str. 2 d. 8 punktą atsako tas, kas dėl chuliganiškų paskatų... 136. Nukentėjusiojo G. K., liudytojų R. K., D. R., J. D. parodymais nustatyta, kad... 137. Specialisto išvada nustatyta kad nukentėjusiajam G. K. padarytos durtinės -... 138. Įvertinęs surinktų ir ištirtų įrodymų visetą teismas daro išvadas:... 139. Nustačius nurodytas faktines aplinkybes teismas konstatuoja, kad kaltinamojo... 140. Kaltinamasis A. A. parodė, kad konflikto metu peilį prieš G. K. panaudojo... 141. BK 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo neatsako pagal Baudžiamąjį... 142. Nukentėjusiojo G. K., liudytojo S. K. parodymais nustatyta, kad muštynės... 143. Baudžiamojoje teisėje laikoma, kad muštynėse būtinosios ginties būklė... 144. Kaltinamojo A. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę... 145. Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios... 146. A. A. tyčia padarė labai sunkų nusikaltimą, nusikalto veikdamas... 147. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., teismas, priimdamas... 148. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį turtinė žala apima turto netekimą arba... 149. Šiaulių teritorinė liginių kasa pareiškė 1684,44 Eur civilinį ieškinį... 150. Neturtinė žala yra suprantama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 151. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį teismas, įvertindamas neturtinę žalą... 152. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamojo A. A. nusikalstamais veiksmais buvo... 153. Nukentėjusysis G. K., reikšdamas civilinį ieškinį, padarytos neturtinės... 154. Esant šios aplinkybėms, nukentėjusiajam G. K. priteistinas 8000 Eur... 155. Priimant nuosprendį išspręstinas daiktų, turinčių reikšmės... 156. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam A. A. buvo paskirtos kardomosios... 157. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303 str., 308 str.,... 158. A. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 159. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 160. A. A. iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo paskirti kardomąją priemonę... 161. Į atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo... 162. Iš A. A. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui priteisti 1684,44 Eur... 163. Iš A. A. G. K. priteisti 8000 Eur neturtinės žalos atlyginimui.... 164. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti -... 165. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 166. Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka...