Byla 2S-966-553/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „DOJUS agro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-30 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Idomus“ pareiškimą skolininkui UAB „DOJUS agro“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Kreditorius UAB „Idomus“ kreipėsi į teismą su pareiškimu teismo įsakymo išdavimo tvarka, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „DOJUS agro“ 18 161,10 Lt skolos, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 137 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti skolininko pinigines lėšas, jam priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, teigdamas, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kreditorius nurodė, kad prašoma priteisti skola susidarė dėl tęstinio sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, skolininko atstovai vengia susitikti su kreditoriumi, išsisukinėja nuo skolos grąžinimo, gali paslėpti turtą ar perleisti jį tretiesiems asmenims, be to, grėsmę kreditoriaus interesams patvirtina ir didelė reikalavimo suma.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-30 nutartimi nutarė kreditoriaus prašymą tenkinti ir areštuoti skolininkui UAB „DOJUS agro“ (priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, o tokio nesant – piniginių lėšų 18 161,10 Lt sumai. Teismas nustatė, kad kreditorius tikėtinai pagrindė pareikštus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju iš išdėstytų paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad skolininkas neatsiskaito ilgą laiką, prašoma priteisti skolos suma skolininkui yra pakankamai didelė – 18 161,10 Lt. Skolininko tikroji finansinė padėtis ir mokumas neaiškūs. Pažymėtina, kad skolininkas turi ir kitų kreditorių – teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2012 metais dėl UAB „DOJUS agro“ priimti trys teismo įsakymai, taip pat skolininkas yra atsakovas trijose bylose. Atsižvelgdamas į tai, kad skolininkas ilgą laiką nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir vengia bendrauti su kreditoriumi, teismas padarė išvadą, jog yra tikimybė, kad skolininkas gali siekti sumažinti turimą turtą ar perleisti tretiesiems asmenims. Aptartos aplinkybės pagrindžia, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu skolininkas UAB „DOJUS agro“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-30 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditoriaus UAB „Idomus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko atžvilgiu atmesti. Nurodo, kad:

81. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje nevertino, ar kreditorius tikėtinai pagrindė savo reikalavimą, o tik formaliai konstatavo, kad UAB „Idomus“ tikėtinai pagrindė reikalavimus. Kreditorius savo reikalavimų skolininkui tikėtinai neįrodė, todėl nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

92. Kreditorius nenurodė pagrįstų argumentų (nepateikė įrodymų), pagrindžiančių tą aplinkybę, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo kreditoriui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

103. Teismas neatsižvelgė ir nevertino skolininko finansinių galimybių, t. y. ar iš jo reikalaujama priteisti suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, vykdoma veikla yra didelė, bei tuo pažeidė šalių lygiateisiškumo, teisingumo, ekonomiškumo principus. Prezumpcija, kad didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti. Siekiant paneigti šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį atsižvelgdamas į skolininko finansines galimybes. UAB „Dojus agro“ – tai lietuviško kapitalo įmonė, jau 19 metų dirbanti žemės ūkio sektoriuje ir užsiimanti žemės ūkio technikos, atsarginių dalių prekyba ir techniniu aptarnavimu. Skolininko įstatinis kapitalas yra 6 000 000 Lt. Skolininko turtas už 2011 m., atskaičius visus esamus įsipareigojimus (142 934 290 – 34 881 256 Lt), yra 108 053 034 Lt. Skolininko pelnas 2011 m. sudarė 13 742 080 Lt ir tai yra beveik dvigubai daugiau, nei praeitai finansiniais metais (6 573 537 Lt). Įmonės finansinė padėtis yra gera ir stabili.

114. Teismas skundžiama nutartimi taikė areštą visam skolininko kilnojamajam, nekilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms, dėl laikinųjų apsaugos priemonių neapibrėžtumo yra neapibrėžta situacija, kuomet nepagrįstai suvaržoma skolininko teisė disponuoti visu turimu turtu, turtinėmis teisėmis, kurių bendra vertė yra gerokai didesnė už kreditoriaus pareikštus reikalavimus.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Idomus“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad:

131. Nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia, tačiau turi įsitikinti, ar egzistuoja pagrįstos prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

142. Didelės sumos reikalavimas pripažįstamas realia grėsme, padidinančią būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

153. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui ir kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

164. Kreditoriaus reikalavimas dėl tokio dydžio sumos priteisimo iš skolininko yra reikalavimas dėl didelės sumos priteisimo. Skolininkas turi teisę pateikti teismui duomenis apie savo itin gerą padėtį, kas sudarytų pagrindą manyti, kad ieškinio suma jam nėra didelė. Tačiau skolininko pateikti stuomenys nepaneigia kreditoriui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Skolininkas pateikė balanso ir pelno nuostolių ataskaitas, tačiau nepateikė išrašo iš centrinio duomenų banko apie registruotą nekilnojamąjį turtą bei turimas atsargas, turimą kitą turtą, debitorines ir kreditorines skolas.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar pirmosios instancijos teismas, tinkamai aiškino ir taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias procesines teisės normas.

18Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Tačiau esant šiai proceso stadijai, tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai). Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. bylos aplinkybės.

19Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010-09-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010; ir kt.). Tačiau pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 straipsnis). Nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant, ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma subjektyviu požiūriu yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-2 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010 ir kt.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 18 161,10 Lt sumos, kurią pirmosios instancijos teismas skolininko UAB „DOJUS agro“ atžvilgiu laikė didele. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Įvertinęs naujausius apelianto (skolininko) veiklos duomenis, t. y. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą už 2011 metus (b. l. 43-48), teismas sprendžia, kad skolininko turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareikštas reikalavimas 18 161,10 Lt sumai skolininko atžvilgiu nėra didelis ir UAB „DOJUS agro“ būtų pajėgus ieškinį patenkinus, įvykdyti galimai kreditoriui UAB „Idomus“ palankų teismo sprendimą. Kreditorius UAB „Idomus“ nepateikė įrodymų, kad nuo 1992 m. stabiliai veikianti UAB „DOJUS agro“ (b. l. 52) šiuo metu turėtų didesnių finansinių sunkumų, todėl kreditoriaus pareiškimas paskatintų skolininką bandyti paslėpti, parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims savo turtą ir tokiu būdu padidinti galimo kreditoriui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

20Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės skolininko atžvilgiu pritaikytos nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės: kreditoriaus UAB „Idomus“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui UAB „DOJUS agro“ netenkinamas.

21Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Skolininko UAB „DOJUS agro“ atskirąjį skundą tenkinti.

23Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-30 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus UAB „Idomus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB „DOJUS agro“ atžvilgiu atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „DOJUS agro“... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Kreditorius UAB „Idomus“ kreipėsi į teismą su pareiškimu teismo... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-30 nutartimi nutarė kreditoriaus... 7. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „DOJUS agro“ prašo panaikinti Vilniaus... 8. 1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje nevertino, ar... 9. 2. Kreditorius nenurodė pagrįstų argumentų (nepateikė įrodymų),... 10. 3. Teismas neatsižvelgė ir nevertino skolininko finansinių galimybių, t. y.... 11. 4. Teismas skundžiama nutartimi taikė areštą visam skolininko kilnojamajam,... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Idomus“ prašo... 13. 1. Nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 14. 2. Didelės sumos reikalavimas pripažįstamas realia grėsme, padidinančią... 15. 3. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos... 16. 4. Kreditoriaus reikalavimas dėl tokio dydžio sumos priteisimo iš skolininko... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas... 20. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, kad ginčijama... 21. Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 22. Skolininko UAB „DOJUS agro“ atskirąjį skundą tenkinti.... 23. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-30 nutartį panaikinti ir klausimą...