Byla 3K-3-668/2013
Dėl apmokėjimo už atliktas paslaugas

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės, Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo biudžetinės įstaigos Šiaulių profesinio rengimo centro kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutarties ir Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Šiaulių profesinio rengimo centrui dėl apmokėjimo už atliktas paslaugas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl užmokesčio, mokėtino už pastato rekonstravimo darbų priežiūrą, keliami klausimai dėl netinkamo sutarties sąlygų, kuriose nustatyta atsiskaitymo tvarka, aiškinimo, įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo.

6Ieškovas ir atsakovas 2010 m. rugsėjo 30 d. sudarė Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį (toliau – ir Sutartis) dėl Šiaulių profesinio rengimo centro pastato (toliau – ir pastatas), esančio Šiauliuose, Vytauto g. 267, rekonstravimo darbų techninės priežiūros (toliau – ir paslaugos). Pagal Sutarties 3.2 punktą joje numatytos užduotys turi būti atliekamos iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti dienos, planuojama trukmė aštuoniolika mėnesių. Sutarties kaina 22 869 Lt (su PVM). 2011 m. gruodžio 2 d. raštu atsakovas pranešė ieškovui, kad nuo 2011 m. gruodžio 16 d. Sutartį vienašališkai nutraukia, vadovaudamasis jos 10.3.1, 10.7.2 punktais bei CK 6.217 straipsniu, 6.218 straipsnio 1 dalimi. Ieškovas 2010 m. spalio 14 d. parengė ir 2010 m. gruodžio 10 d. atsakovui perdavė įvadinę ataskaitą, numatytą Techninės specifikacijos (Sutarties priedo Nr. 1) 4.2 punkte, taip pat parengė ir perdavė pastato rekonstravimo darbų, vykdytų keturiolika mėnesinių, techninės priežiūros ataskaitas už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio iki 2011 m. gruodžio mėn., keturias tarpinės pažangos ataskaitas: Nr. 1 už 2010 m. spalio–gruodžio mėn., Nr. 2 už 2011 m. sausio–kovo mėn., Nr. 3 už 2011 m. balandžio–birželio mėn. ir Nr. 4 už 2011 m. liepos–rugsėjo mėn. 2011 m. gruodžio 16 d. galutinėje ataskaitoje (toliau – ir Ataskaita), techninės priežiūros paslaugų akte Nr. BS-10-11/TP 10-031/1 (toliau – ir Aktas) ir atliktų techninės priežiūros paslaugų pažymoje Nr. BS-10-11/TP 10-031/1 (toliau – ir Pažyma) ieškovas nurodė, kad per ataskaitinį laikotarpį atliko darbų už 15 225 Lt. 2011 m. gruodžio 16 d. ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. PMP0003122 (toliau – Sąskaita), kurioje nurodyta suma – 18 422,25 Lt (paslaugų vertė – 15 225 Lt ir 3197,25 Lt PVM). Atsakovas, nesutikdamas su pirmiau nurodyta suma, Akto nepasirašė ir pateiktos Sąskaitos neapmokėjo.

7Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 18 422,25 Lt už suteiktas paslaugas, 58,95 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas nurodė, kad pagal Sutartį suteikė atsakovui paslaugų, kurių vertė – 18 422,25 Lt; atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė ir už suteiktas paslaugas nesumokėjo. Pagal Sutarties 9.8 punktą ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

10Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovui iš atsakovo 18 422,25 Lt skolos, 58,95 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (18 481,20 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. kovo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 555 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė valstybei iš atsakovo 24 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas nurodė, kad, nors mėnesinės ir ketvirtinės ataskaitos atsakovui buvo perduotos tik 2011 m. spalio mėnesį, tačiau iš byloje esančio ieškovo ir atsakovo susirašinėjimo matyti, jog atsakovas nesutiko tik su duomenimis, nurodytais ataskaitose už 2011 m. gegužės – rugsėjo mėnesius, kurios vėliau ieškovo buvo pataisytos ir perduotos atsakovui; duomenų, kad atsakovas būtų ginčijęs kitas mėnesines bei ketvirtines ataskaitas, byloje nėra.

12Atsižvelgęs į tai, kad atsakovas neginčijo, jog ieškovas paslaugas pagal Sutartį teikė, tačiau nurodė, kad ieškovui priteistina suma neturėtų viršyti 7,18 proc. Sutarties kainos, t. y. 1641,99 Lt, nes iki 2011 m. gruodžio 16 d. (Sutarties nutraukimo) buvo atlikta būtent tokia dalis rekonstrukcijos darbų, remdamasis Statybos techninio reglamento 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (toliau – STR 1.09.05:2002) 17 punktu, teismas nurodė, kad toks atsakovo skaičiavimas nėra pagrįstas nei Sutarties sąlygomis, nei norminių teisė aktų nuostatomis. Vadovaudamasis byloje esančia medžiaga, teismas sprendė, kad, nors pastato rekonstravimo darbai buvo pradėti tik 2011 m. kovo 1 d., iki darbų pradžios ieškovas suteikė paslaugas, numatytas pirmiau nurodytame STR 1.09.05:2002: 2010 m. lapkričio 8 d. ieškovo įsakymu buvo sudaryta techninės priežiūros darbuotojų grupė; 2010 m. lapkričio 15 d. gautas statybos leidimas; 2010 m. lapkričio 29 d. iš užsakovo (atsakovo) perimtos rekonstrukcijos techninio projekto bylos, 2010 m. gruodžio 12 d. surašyta ir atsakovui perduota įvadinė ataskaita; liudytoja, dirbusi statybos techninės priežiūros vadove, taip pat nurodė, kad iki rekonstravimo darbų pradžios ji analizavo su projektu susijusius dokumentus, atliko kitus statybos inžinieriaus funkcijoms priskirtus darbus; Ataskaitoje taip pat nurodyta, kokius darbus ieškovas atliko 2010 m. spalio–2011 m. vasario mėnesiais. Teismas sprendė, kad atsakovo teiginys, jog ieškovo teikiama statybos techninė priežiūra pasibaigė 2011 m. rugpjūčio mėnesį, taip pat neatitinka tikrovės, nes iš byloje esančių dokumentų matyti, kad statybos techninės priežiūros vadovė D. P. , vėliau 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo pagrindu ją pakeitęs M. M. dalyvavo dėl pastato rekonstrukcijos rengiamuose pasitarimuose, statinio statybos patikrinimuose, ieškovo darbuotojai teikė savo pastabas, rekomendacijas dėl projekto įgyvendinimo efektyvumo ir rezultatyvumo, dėl jo atitikties norminių dokumentų reikalavimams; 2012 m. kovo 20 d. statybos patikrinimo akte taip pat užfiksuota, kad ieškovo veikla iš esmės atitinka Statybos techninio reglamento reikalavimus, nors yra nemažai pažeidimų. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo laikyti, jog ieškovas paslaugas teikė nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio.

13Remdamasis Sutarties 10.9 punktu, nustatęs, kad bylos duomenys patvirtina, jog: 2011 m. gruodžio 15 d. ieškovas, gavęs atsakovo pranešimą apie vienašališką Sutarties nutraukimą prieš terminą, parengė ir pateikė atsakovui Ataskaitą, kurioje išsamiai aprašė projekto įgyvendinimo veiklą nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki 2011 m. gruodžio 16 d.; atsakovas, nesutikdamas su Ataskaitoje nurodyta suma, jo nuomone, tinkamai atliktų darbų teikiant paslaugas vertės nenustatė, nei ieškovui, nei teismui nepateikė apskaičiavimo, iš kurio būtų matyti, už kokią sumą, jo nuomone, ieškovas suteikė paslaugų, konstatavo, kad atsakovo nurodyta 1641,99 Lt suma negali būti laikoma tinkamai apskaičiuota ieškovo suteiktų paslaugų verte, be pirmiau nurodytų priežasčių, dėl to, kad atsakovo pateiktuose dokumentuose užfiksuotas faktas, jog nuo statybos pradžios iki 2011 m. gruodžio 28 d. (Sutartis nutraukta 2011 m. gruodžio 16 d.) buvo atlikta 16,62 proc. rekonstravimo darbų.

14Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas laikė, kad ieškovas iš esmės įrodė, jog teikė atsakovo pastato statybos techninės priežiūros paslaugas nuo Sutarties pasirašymo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki jos nutraukimo 2011 m. gruodžio 16 d., o atsakovas nenuginčijo, kad ieškovas paslaugų suteikė už tokią sumą, kuri nurodyta Ataskaitoje (15 225 Lt (be PVM)), todėl ši suma (su PVM) priteistina ieškovui. Taip pat ieškovui iš atsakovo priteistini pagrįstai (pagal Sutarties 9.8 punktą) apskaičiuoti delspinigiai.

15Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2013 m. kovo 20 d. nutartimi paliko nepakeistą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, sudarančias skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė byloje surinktus įrodymus, teisingai taikė ir aiškino teisės normas, ieškovo ieškinys tenkintas pagrįstai; nurodė, kad įvertinus faktines bylos aplinkybes, pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas apeliacinio skundo motyvais turėtų būti keičiamas, nėra; atsakovas nenurodė konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų, todėl tai, kad atsakovas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuponuoja išvados, jog teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas arba netinkamai taikytos proceso ir materialiosios teisės normos; argumentai, kad priimtas teismo sprendimas yra šališkas, nemotyvuotas ir nepagrįstas, nepagrįsti byloje esančiais įrodymais.

17Teisėjų kolegija laikė, kad atsakovo argumentas, jog ieškovui priteistina suma negali viršyti 7,18 proc. Sutartyje nustatytos kainos (22 869 Lt), yra nepagrįstas, nes jis neatitinka Sutarties sąlygų ir teisės aktų nuostatų (STR 1.09.05:2002 17 punkto); byloje nėra duomenų, paneigiančių, kad ieškovas negavo statybos darbų leidimo, neatliko juridinės, techninės dokumentacijos įforminimo ir kitų Techninėje specifikacijoje bei STR nurodytų funkcijų. Teisėjų kolegijos vertinimu, statinio statybos techninio prižiūrėtojo atliktų darbų apimtis iš esmės negali būti siejama vien su rekonstravimo darbų atlikimo apimtimi. Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovas netinkamai atliko techninio prižiūrėtojo funkcijas, be to, neginčijo paslaugų, atliktų iki statybos darbų pradžios, kokybės. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi rašytiniais įrodymais, patvirtinančiais ieškovo suteiktų paslaugų apimtį, darbų atlikimo laiką, kurie paneigia atsakovo argumentą, jog ieškovo teikta statybos techninė priežiūra pasibaigė 2011 m. rugpjūčio mėn.; konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog paslaugos pradėtos teikti 2010 m. rugsėjo 30 d. (Sutarties pasirašymo dieną) ir baigtos – 2011 m. gruodžio 16 d. (nutraukus Sutartį), yra teisėta ir pagrįsta, nes tokią paslaugų teikimo trukmę patvirtina Ataskaita.

18Atsižvelgusi į tai, kad atsakovas Sutartį nutraukė po to, kai 2011 m. lapkričio 16 d. techninės priežiūros vadovas, remdamasis VGTU SKMML 2011 m. spalio 28 d. statinio tyrimo aktu Nr. T 11-05, paprašė stabdyti statybos darbus, remdamasi STR 1.09.05:2002 33.5 punktu ir konstatavusi, kad ieškovas tinkamai vykdė jame nustatytas pareigas, teisėjų kolegija sprendė, jog atsakovo argumentas dėl ieškovo netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų yra nepagrįstas; nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog iki statybos darbų sustabdymo atsakovas turėjo visą išsamią techninės priežiūros specialistų pateiktą ir susitikimuose išdėstytą informaciją apie statybos eigą bei blogą rekonstruojamo pastato būklę; atsakovas ne kartą buvo informuotas apie statinio projekto dokumentų reikalavimų pažeidimus bei negalimumą toliau vykdyti pastato rekonstravimo darbus. Teisėjų kolegija, remdamasi Statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nuostatomis, nurodė, kad techninis prižiūrėtojas nėra atsakingas ir iš anksto nereguliuoja darbo projekto dokumentų rengimo, nagrinėjamu atveju už darbo projekto parengimą atsakingas rangovas; ieškovo pritarimas darbams, kuriems darbo projekto sprendinių dokumentai buvo parengti, buvo duotas.

19Remdamasi byloje esančiais dokumentais, teisėjų kolegija sprendė, kad rekonstravimo darbų atsilikimą nuo nustatytų terminų lėmė tai, kad patvirtintas techninis projektas neatitiko leidžiamų statybos sąlygų; ieškovas atsakovą ir rangovą buvo ne kartą informavęs apie tai, kad ekspertizės metu nustatytas būtinumas koreguoti techninio projekto sprendinius; atsakovas nepaneigė, kad statybos darbus buvo būtina sustabdyti, o ieškovas (techninis prižiūrėtojas) pirmiau nurodytą pareigą atliko pagrįstai ir teisėtai, jos nevykdant atsakovui ir rangovui; atsakovo siekis, kad ieškovas leistų vykdyti statybos darbus pagal netinkamai parengtus dokumentus, kas pažeistų ne tik statybos techninio prižiūrėtojo pareigas ir lemtų jo atsakomybę, bet ir sukeltų grėsmę netinkamam ES lėšų panaudojimui, negali būti vertinamas kaip teisėtas reikalavimas. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas nepaneigė ir ieškovo nurodytų atliktų darbų apimties, vertinant įrodymų visumą, laikytina teisėta ir pagrįsta; teismas pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo 18 422,25 Lt už paslaugas, kurias, vykdydamas Sutartį, ieškovas atliko.

20Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas iki šiol nėra pateikęs ieškovo atliktų paslaugų vertės apskaičiavimo; atsakovo nurodyta 1641,99 Lt suma (7,18 proc. Sutartyje nustatytos paslaugų kainos), kuri laikytina aiškiai per maža, kaip pagrįstai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, neatitinka paties atsakovo pateiktuose dokumentuose užfiksuoto fakto, kad nuo statybos pradžios iki 2011 m. gruodžio 28 d. buvo atlikta 16,62 proc. rekonstravimo darbų, ir konstatavo, kad atsakovas nenuginčijo fakto, jog ieškovas tinkamai suteikė paslaugas, kurių vertė teisingai nurodyta Ataskaitoje.

21Teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, kad ieškovas reikalauja didesnės sumos nei nustatyta Sutarties 9.3 punkte, nes reikalauja iš atsakovo 15 225 Lt be PVM, o pagal Sutartį turi teisę reikalauti tik 15 120,00 Lt be PVM, ir pažymėjo, kad šalys susitarė dėl bendros 22 869 Lt Sutarties kainos ir tarpinių bei galutinio mokėjimų, pagal sutarties 9.3 ir 9.4 punktus bendra tarpinių mokėjimų suma nustatyta 80 proc. Sutarties kainos (15 120 Lt) ir 20 proc. Sutarties kainos galutinio mokėjimo, bei sprendė, jog ieškovas pagrįstai išrašė PVM sąskaitą faktūrą 18 422,25 Lt sumai, kuri neviršija Sutarties 9.3 punkte nurodytos sumos (18 900 Lt).

22Įvertinusi atsakovo pateiktą papildomą įrodymą – UAB „SDG“ 2012 m. spalio 29 d. raštą Nr. S-078, kuris, atsakovo teigimu, patvirtina, kokie darbai iki Sutarties nutraukimo nebuvo tinkamai įregistruoti Statybos darbų žurnale ir šiems darbams techninė priežiūra ieškovo nebuvo atlikta, teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas, vienašališkai nutraukdamas Sutartį, būtų reiškęs pretenzijas dėl pirmiau nurodytų darbų neužfiksavimo Statybos darbų žurnale; nėra duomenų ir apie tai, kad UAB „SDG“ paskirtam statybos techniniam prižiūrėtojui iš rangovo UAB „Rotonda“ priimant rašte nurodytus darbus, būtų dalyvavęs ieškovo atstovas.

23Remdamasi Sutarties 9.4 ir 9.5 punktais, atsižvelgdama į nustatytą aplinkybę, kad atsakovas, suėjus Sutartyje nustatytam atsiskaitymo terminui, ieškovui už suteiktas paslaugas nesumokėjo, teisėjų kolegija sprendė, kad ieškovui pateikus ieškinį teismui jis neprarado teisės reikalauti delspinigių išieškojimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

24III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

25Kasaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutartį, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą, priteisti ieškovui iš atsakovo 1641,99 Lt su PVM, o likusią ieškinio dalį atmesti.

26Kasacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

  1. Dėl Sutarties aiškinimo

27Teismai klaidingai aiškino Sutartį, o jos 9.4 punkto, kuriuo atsakovas grindė savo atsikirtimus, apskritai nevertino ir neaiškino. Teismai nenurodė motyvų ir įrodymų, pagrindžiančių padarytą išvadą, kad statinio techninio prižiūrėtojo atliktų darbų apimtis iš esmės negali būti siejama su rekonstravimo darbų apimtimi, taip pažeistos proceso teisės normos (CPK 270 straipsnio 4 dalis, 331 straipsnis) ir priimti neteisėti teismų procesiniai sprendimai. Sutarties 9.4 punkte nustatyta, kad visi tarpiniai mokėjimai ieškovui atliekami pagal Sutarties sąlygas pateiktą sąskaitą, kuri išrašoma po to, kai ieškovas (kiekvieną mėnesį) pateikia tarpines pažangos ataskaitas ir tarpinį atliktų darbų aktą, kuriuos turi patvirtinti atsakovas. Techninės specifikacijos 4.3 punkte nustatyta, kad visos ataskaitos yra pateikiamos užsakovui, kuriam patvirtinus tarpinę (baigiamąją) ataskaitą, pasirašomas paslaugos priėmimo–perdavimo aktas ir gali būti atliekamas tarpinis (galutinis) mokėjimas už paslaugas, vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Per visą laikotarpį nuo Sutarties sudarymo iki jos nutraukimo ieškovas nepateikė atsakovui pirmiau nurodytų dokumentų. Ieškovas taip pat nevykdė CK 6.662 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų. Šalys susitarė, kad bus mokama už faktiškai atliktus darbus. Jei šalys būtų siekusios, kad ieškovui būtų mokamas fiksuotas atlygis už paslaugas kas mėnesį, tai jos būtų nurodžiusios Sutartyje. Tačiau tokia tvarka negalėjo tenkinti atsakovo, nes šis siekė mokėti ieškovui už faktiškai atliktus darbus, o ne fiskuotą užmokestį kas mėnesį. Būtent tokia mokėjimo tvarka buvo įtvirtinta sutarties 9.4 punkte. Teismo išvada, kad atsakovas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas reikalauja didesnės sumos, nei nustatyta Sutarties 9.3 punkte, nepagrįsta. Iš teismų sprendimų neaišku, kaip apskaičiuota 15 225 Lt suma, nes teismo atliktas Sutarties 9.3 ir 9.4 punktų aiškinimas skaičiavimų neatitinka. Pagal Sutarties 3.2 punktą joje nustatytos užduotys turėjo būti atliekamos iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti (galutinis terminas), o aštuoniolika mėnesių – tai tik planuotas užduoties įvykdymo terminas. Teisės aktuose ir Sutartyje nenustatyta galimybės didinti ieškovui mokėtiną užmokestį dėl ilgesnio Sutarties vykdymo laikotarpio; kaina buvo fiksuota ir negalėjo būti keičiama, nes Sutartis sudaryta atlikus viešąjį paslaugų pirkimą. Darbai užbaigti praėjus beveik vieneriems metams nuo Sutarties nutraukimo (Statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2012 m. lapkričio 20 d.). Taigi ieškovas maždaug vienuolika mėnesių būtų turėjęs neatlygintinai teikti atsakovui paslaugas. Toks teismų atliktas Sutarties aiškinimas neatitinka tikrosios šalių valios ir yra nelogiškas. Be to, Sutarties 9.2 punkte nustatyta, kad į Sutartyje nurodytą kainą įskaičiuoti ieškovo mokami mokesčiai, darbo užmokestis personalui, išlaikymo ir aprūpinimo, kelionių į statybvietę, apgyvendinimo bei kitos išlaidos. Ieškovas suteikė mažąją dalį paslaugų, todėl jo reikalaujama suma yra neproporcinga Sutartyje sulygtai kainai. Ieškovas nepagrįstai rėmėsi kitokia, nei nustatyta Sutartyje, mokėjimo tvarka, jo atlikti apskaičiavimai prieštarauja Sutarties sąlygoms. Teismai nepagrįstai ieškovo nurodytą skaičiavimo metodiką laikė teisinga, nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų, nes neišsiaiškino tikrųjų šalių ketinimų sudarant Sutartį.

28Atsakovas nesutinka su teismų padaryta išvada, kad jis neįvykdė Sutarties 10.9 punkte įtvirtintos pareigos nutraukus Sutartį nustatyti ir patvirtinti tinkamai atliktų paslaugų vertę, nes nepateikė ieškovo atliktų paslaugų vertės apskaičiavimo. Būtina sąlyga pagal pirmiau nurodytą Sutarties nuostatą – tinkamas paslaugų suteikimas. Atsakovas nurodė teismui konkrečią sumą, atsakovo nuomone, mokėtiną ieškovui – 1641,99 Lt su PVM už 7,18 proc. atliktų paslaugų. Pareigos detaliai įvertinti kiekvieną paslaugą Sutartyje nenustatyta. Atsakovas, priešingai nei nurodė teismas, nebuvo paminėjęs, kad ieškovas suteikė daugiau sulygtų paslaugų nei 7,18 proc. Atsakovas buvo nurodęs, kad paaiškėjo, jog faktinis rangos darbų atlikimas atsakovui po Sutarties nutraukimo buvo 16,62 proc. Tačiau ieškovas neįvykdė pareigų, nustatytų STR 1.0905:2002, ką patvirtino teismui pateiktas UAB „SDG“ 2012 m. spalio 29 d. raštas. Jame nurodyta, kokie darbai iki Sutarties nutraukimo nebuvo tinkamai įregistruoti Statybos darbų žurnale, už ką yra atsakingas ieškovas. Būtent šie darbai ir sudaro skirtumą – 9,44 proc. Kadangi jie nebuvo užfiksuoti Statybos darbų žurnale, tai jiems techninės priežiūros paslauga nebuvo suteikta.

29Atsakovas teismui buvo nurodęs, kad po Sutarties nutraukimo pasirašyta nauja sutartis su UAB „SDG“ dėl tokio paties pobūdžio paslaugų teikimo, t. y. likusių neatliktų statybos darbų techninės priežiūros, ir nustatyta kaina, viršijanti 30 000 Lt. Taigi paslaugoms, kurios liko nesuteiktos ieškovo, atsakovui papildomai prireikė dar didesnės sumos, nei buvo likęs Sutartyje nustatytos kainos skirtumas. Teismai šių argumentų nevertino ir dėl jų nepasisakė.

30Ieškovas teisme pripažino, kad faktiškai statybos rangos darbai buvo pradėti 2011 m. kovo 1 d., todėl laikytina, kad paslaugas jis pradėjo teikti nuo šios datos, juolab kad priešingą išvadą pagrindžiančių dokumentų nepateikė. Jokie darbai laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki 2011 m. kovo 1 d. tarpinėse pažangos ataskaitose neužfiksuoti, o tarpiniai atliktų darbų aktai nepateikti. Aplinkybė, kad ieškovas įsakymu paskyrė atsakingus savo darbuotojus, neturi reikšmės. Ieškovo darbuotojos D. P. parodymai vertinti kritiškai, nurodyta aplinkybė, kad ji neva nuo 2010 m. rugsėjo 30 d. iki 2011 m. kovo 1 d. atliko projekto analizę, neatitinka tikrovės, nes ieškovas, kaip įrodinėja atsakovas, netinkamai atliko aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu patvirtinto STR 1. 05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 57 punkte nustatytas pareigas – leido pradėti darbus rangovui, neatlikęs projekto analizės ir nepadaręs projekte įrašo – „Pritariu, statyti“; pastabas dėl projekto D. P. pateikė tik 2011 metų vasarą, kai jau buvo pradėti statybos rangos darbai. Tarpinio atliktų darbų akto atsakovas nepatvirtino ir Sąskaitoje nurodytos sumos nesumokėjo, nes nurodytos paslaugos, už kurias reikalaujama sumokėti, neatitinka faktiškai suteiktųjų.

  1. Dėl įrodymų vertinimo

31Teismai visus įrodymus vertino ieškovo naudai, neatsižvelgdami į kitus byloje esančius įrodymus, patvirtinančius, kad būtent ieškovas nesilaikė Sutartyje nustatytų sąlygų, neatliko jam pavestų darbų, nepateikė dokumentų. Ieškovas privalėjo pritarti rekonstravimo darbams, atlikdamas specialų įrašą, prieš juos pradedant, tačiau šie darbai pradėti be pirmiau nurodyto pritarimo, esant ieškovo leidimui. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas savo pareigas atliko tinkamai ir pritarimą statyti davė laiku.

32Apeliacinės instancijos teismas išėjo už ieškinio ir apeliacinio skundo ribų, nes vertino Sutarties nutraukimo teisėtumą ir jos vykdymo pažeidimus, nors turėjo nagrinėti tik klausimą dėl to, už kokią sumą ieškovas suteikė paslaugų atsakovui. Atsakovui kilo pagrįstų abejonių dėl ieškovo kvalifikacijos ir galimybės toliau dirbti, nes jis nevykdė STR 1.0905:2002 33.5 punkte nustatytų reikalavimų – užtikrinti, kad laiku ir tinkamai būtų įforminta juridinė, techninė dokumentacija. Iki Sutarties nutraukimo dienos pastato rekonstravimo darbų buvo atlikta už 200 662,97 Lt, bendra pastato rekonstravime darbų vertė – 2 795 120 Lt, todėl pagal Statybos darbų žurnale ir atliktų darbų aktuose su rangovu užfiksuotus duomenis, kuriuos pasirašė ieškovas, iki Sutarties nutraukimo dienos rekonstravimo darbų buvo atlikta tik 7,18 proc. Ieškovas nepagrįstai sustabdėte visus statybos darbus, tam tikrus darbus buvo galima atlikti, nes VGTU specialistai pastabų dėl jų nepateikė. Tai, kad ieškovas netinkamai atliko pareigas, patvirtino ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012 m. kovo 20 d. statybos patikrinimo akte Nr. PSl-384-(19.6). Atsakovas nesitikėjo, kad ieškovas ateityje tinkamai vykdys Sutartį. Dėl ieškovo neteisėtų veiksmų atsakovas patyrė nuostolių. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad VGTU specialistai uždraudė atlikti visus statybos darbus, dėl ko ieškovas neteikė atsakovui paslaugų. Ieškovui atsisakius jas teikti, atsakovas buvo priverstas nutraukti Sutartį. Atsakovas teismams pateikė įrodymus, patvirtinančius ieškovo padarytus nusižengimus, tačiau teismai jų taip nevertino ir dėl jų nepasisakė.

33Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas nepaneigė ieškovo nurodytų atliktų darbų apimties teikiant paslaugas, vertinant įrodymų visumą, laikytina teisėta ir pagrįsta. Atsakovas atsiliepime į ieškinį buvo nurodęs, kad nepasirašė ieškovo pateiktų dokumentų, nes juose nurodyta informacija (ieškovo atliktos paslaugos) neatitiko tikrovės, ir raštu informavo apie tai ieškovą. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas dėl neįformintų ir neatliktų darbų nebuvo pateikęs jokių pretenzijų ieškovui ir jų neginčijo. Apeliacinės instancijos teismas pripažino UAB „SDG“ 2012 m. spalio 29 d. raštą Nr. S-078 įrodymu, tačiau jo netyrė ir nevertino. Teismai nesivadovavo kasacinio teismo išaiškinimais, susijusiais su įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklėmis, jų atliktas įrodymų tyrimas ir vertinimas prieštarauja visiems atsakovo pateiktiems rašytiniams įrodymams, todėl padarytos neteisingos išvados.

  1. Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

34Teismas neatsižvelgė į tai, kad Sutarties 9.4 punkte nustatyta, jog tarpinis mokėjimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 50 darbo dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Byloje nepateikti įrodymai, kurie patvirtintų Sąskaitos pateikimo atsakovui datą. Atsakovas pateikė 2012 m. sausio 13 d. rašto Nr. S-376 kopiją, kurioje nurodyta, kad dokumentus jis gavo 2012 m. sausio 6 d. Taigi penkiasdešimties darbo dienų terminas suėjo 2012 m. kovo 16 d. Ieškinys surašytas 2012 m. kovo 14 d. Taigi terminas pateiktoje Sąskaitoje nurodytai sumai sumokėti ieškinio surašymo dieną nebuvo suėjęs. Remiantis CK 6.73 straipsnio l dalimi, už ieškovo nurodytą laikotarpį delspinigiai negali būti skaičiuojami. Taip pat neteisėtai priteistos palūkanos nuo visos ieškinio sumos, nes ieškovui priteistina suma turėtų būti 1641,99 Lt su PVM ir būtent nuo jos galėtų būti priteistos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos.

35Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir nurodo tokius esminius nesutikimo su ieškovo kasaciniu skundu argumentus:

36Teismų procesiniai sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, priimti nepažeidžiant proceso bei materialiosios teisės normų. Teismai nustatė faktines aplinkybes, kurios prieštarauja atsakovo kasaciniame skunde išdėstytai pozicijai. Atsakovas neįrodė, kad ieškovas netinkamai teikė paslaugas, neginčijo iki statybos darbų pradžios suteiktų paslaugų kokybės. Atsakovo argumentai, kad ieškovas pažeidė Sutarties nuostatas, nes netinkamai įformino atliktus darbus, remiantis CK 6.671 straipsnio nuostatomis, neturi teisinės reikšmės. Netinkamas atliktų darbų įforminimas nepanaikintų atsakovo pareigos sumokėti rangovui už juos, taigi pareiga atsiskaityti su ieškovu neišnyksta. Atsakovas nepaneigė ieškovo nurodytų darbų, atliktų teikiant paslaugas, apimties.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

39Bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme specifika yra ta, kad kasacinis teismas apskųstus žemesniųjų instancijų teismų sprendimus ir (ar) nutartis patikrina tik teisės taikymo aspektu. Taigi, vykdydamas kasacijos funkciją, kasacinis teismas vadovaujasi bylą išnagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytomis aplinkybėmis ir pats nenustatinėja bylos faktinių aplinkybių. Bylos faktinės aplinkybės yra materialiosios teisės normų taikymo pagrindas, todėl kasacinis teismas, aiškindamasis, ar teismai teisingai taikė materialiosios teisės normas, gali analizuoti fakto klausimus įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo aspektu.

40Kasaciniu skundu keliami sutarčių aiškinimą bei įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai. Kadangi tinkamai sudarytų sutarčių vykdymo ir atitinkamai vykdymo sukeltų padarinių teisinis kvalifikavimas priklauso nuo nustatytų bylos faktinių aplinkybių, kurios nustatomos ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, kolegija sprendžia kartu pasisakyti abiem kasaciniame skunde iškeltais klausimais, t. y. dėl sutarčių aiškinimą bei įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo.

41Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių bei įrodinėjimo proceso nustatant atsiskaitymą pagal sutartimi sulygtas sąlygas

42Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje nekeliamas klausimas dėl šalių 2010 m. rugsėjo 30 d. sudarytos Sutarties teisėtumo, t. y. abi šalys sutinka, kad Sutartis, dėl kurios vykdymo kilęs ginčas, yra teisėta, sudaryta nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis 1 dalis). Taip pat byloje nekvestionuojamas atsakovo (kasatoriaus) 2011 m. gruodžio 16 d. atliktas vienašališkas sutarties nutraukimas. Taigi nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas tik dėl Sutarties vykdymo per jos galiojimo laikotarpį atitikties Sutarties nuostatoms bei atitinkamai dėl atsiskaitymo už vykdant Sutartį suteiktas paslaugas, o tam tikslui aktualu aptarti sutarčių aiškinimo taisykles.

43Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Aiškindamas šiame straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. N. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-151/2010; kt.). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. ĮĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010).

44Kadangi tinkamai sudarytų sutarčių vykdymo ir atitinkamai vykdymo sukeltų padarinių teisinis vertinimas priklauso nuo nustatytų bylos faktinių aplinkybių, kurios nustatomos ištyrus ir įvertinus byloje surinktus įrodymus, tai, minėta, aktualus įrodinėjimo taisyklių taikymas nagrinėjamoje byloje.

45Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.). Išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis.

46Atsižvelgdama į pirmiau pateiktas sutarčių aiškinimo bei įrodinėjimo proceso taisykles, kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjusių teismų išvados dėl ieškovo reikalavimo patenkinimo visa pareikštų reikalavimų apimtimi, yra nepagrįstos.

47Jau buvo minėta, kad kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje nekeliamas klausimas dėl šalių sudarytos 2010 rugsėjo 30 d. Sutarties teisėtumo, taip pat byloje nekvestionuojamas 2011 m. gruodžio 16 d. atlikto vienašališko Sutarties nutraukimo teisėtumas, taigi Sutartis šalims turi įstatymo galią ir šalys savo santykius turi grįsti Sutarties nuostatomis. Sutartimi šalys apibrėžė jos dalyką (1.1 punktas), nustatė Sutarties pradžią ir užduočių įvykdymo trukmę (3.1, 3.2 punktai), paslaugų teikėjo (ieškovo) teises, pareigas ir atsakomybę (4.1–4.12 punktai), užsakovo (atsakovo) teises ir pareigas (6.1–6.5 punktai), apmokėjimo sąlygas (9.1–9.9 punktai). Nagrinėjamo ginčo atveju būtent šios, nes jomis reglamentuotas atsiskaitymas, Sutarties nuostatos yra esminės sprendžiant dėl byloje pareikštų reikalavimų. Pagal sudarytą Sutartį, jos kaina yra 22 869 Lt, o Sutartyje nustatytos užduotys, kurių tinkamas atlikimas sukuria paslaugos teikėjo teisę į atsiskaitymą, turėjo būti atliktos iki pastato, kurio techninę priežiūrą vykdo paslaugų teikėjas (ieškovas), pripažinimo tinkamu naudoti dienos (3.2, 9.1 punktai). Vadinasi, tik esant įvykdytai Sutarties 3.2 punkte nustatytai sąlygai, ieškovas įgytų reikalavimo teisę į visą Sutarties kainos sumokėjimą. Tačiau Sutarties 9.3 punkte buvo nustatyta tarpinių mokėjimų atlikimo tvarka su atitinkama išlyga, pagal kurią ieškovas galėtų pretenduoti į 80 proc. Sutarties kainos įvykdžius sutarties 9.4 punkto sąlygas, mokėjimo suma tuo atveju nustatyta 15 120 Lt. Būtent į šią Sutarties poziciją pinigine išraiška orientavosi bylą nagrinėję teismai, tenkindami ieškovo reikalavimą. Patenkindami ieškovo reikalavimą viso reikalavimo apimtimi, bylą nagrinėję teismai iš esmės pripažino, kad ieškovas įvykdė 80 proc. sutartinių įsipareigojimų atsakovo naudai, todėl turi teisę į atitinkamos sumos sumokėjimą. Taigi tokie teismų procesiniai sprendimai reiškia, kad faktiškai pripažįstama, jog ieškovas įvykdė didžiąją dalį Sutarties, t. y. 80 proc. (Sutarties įvykdymas 100 proc. būtų pripažintas pastatą pripažinus tinkamu naudoti), tačiau byloje teismų nustatyta, kad Sutarties su ieškovu nutraukimo laikotarpiu pastate, dėl kurio rekonstravimo darbų buvo sudaryta Sutartis, buvo atlikta 16,62 proc. rekonstravimo darbų, taigi tokiai rekonstrukcijos darbų apimčiai ieškovas teikė paslaugą atsakovui pagal sudarytą Sutartį. Nors kasatorius teigia, kad ne visi darbai, sudarantys 16,62 proc., buvo įregistruoti Statybos darbų žurnale, už ką yra atsakingas pats ieškovas, tačiau neneigiama, kad būtent tokia darbų apimtis objekte buvo atlikta rekonstravimo darbų techninę priežiūrą vykdant ieškovui. Sutartimi šalys nenustatė fiksuoto kasmėnesinio mokesčio už ieškovo atliekamą pastato rekonstrukcijos techninės priežiūros paslaugą ar fiksuotų įkainių už konkrečius darbus, reikalingus atlikti vykdant sutartinius įsipareigojimus, o Sutarties 6.3, 9.4 punktuose susitarė dėl kasmėnesinio apmokėjimo už atliktus darbus pagal ieškovo pateiktas tarpines pažangos ataskaitas. Tačiau pats ieškovas nevykdė šios Sutarties sąlygos ir tik 2011 m. spalio 13 d. pateikė atsakovui aštuonias mėnesines ir dvi ketvirtines pastato rekonstravimo darbų techninės priežiūros ataskaitas taip prisiimdamas sau riziką dėl įrodymo atlikus darbus teikiant pastato rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugą. Kolegija konstatuoja, kad, esant šioms, bylą nagrinėjusių teismų sprendimuose nustatytoms aplinkybėms, t. y. nustačius, kad ieškovui teikiant pastato rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugą buvo atlikta mažiau nei penktadalis numatytų rekonstrukcijos darbų, pripažinimas ieškovo teisės į atlyginimą, kuris sudarytų 80 proc. Sutarties kainos, nedera su CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatytais principais bei įrodinėjimo procesą reglamentuojančiomis teisės normomis (CPK 185 straipsnis).

48Nurodytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad nustatytas pagrindas pakeisti bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir ieškovui iš kasatoriaus pagal Sutartį priteistiną atlyginimą už suteiktas paslaugas sumažinti iki 3800,82 Lt, t. y. pripažįstant ieškovo teisę į 16,62 proc. Sutarties kainos atlyginimą bei atitinkamai sumažinant priteistus delspinigius iki 12,16 Lt (CPK 346 straipsnis 2 dalis 1 punktas).

49Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

50Kadangi kasatoriaus kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, tai, atsižvelgiant į CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatytą proporcingumo principą, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų (atmestų) reikalavimų daliai, iš naujo paskirstytinos byloje šalių ir teismų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

51Pirmosios instancijos teismui ieškovas reiškė turtinius reikalavimus priteisti iš kasatoriaus 18 422,25 Lt už suteiktas paslaugas, 58,95 Lt delspinigių, kurie pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo patenkinti. Apeliacinės instancijos teismas pirmiau nurodytą sprendimą paliko nepakeistą. Kadangi kasacinės instancijos teisme patenkintas 21 proc. ieškovo reikštų reikalavimų, atitinkamai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme: iš kasatoriaus ieškovui priteistina dalis (21 proc.) jo sumokėto žyminio mokesčio už pateiktą ieškinį – 117 Lt (555 Lt x 21 proc.); kasatoriui iš ieškovo – dalis (79 proc.) išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme – 1912 Lt ir dalis žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą – 437 Lt, iš viso – 2349 Lt; atlikus įskaitymą, kasatoriui iš ieškovo priteistina 2232 Lt bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovo valstybei priteistina išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, kurios (24 Lt) buvo priteistos iš kasatoriaus, dalis (79 proc.) – 19 Lt.

52Už paduotą kasacinį skundą kasatorius sumokėjo 554 Lt žyminio mokesčio. Proporcingai patenkintų ir atmestų kasacinio skundo reikalavimų daliai, t. y. 79 proc., kasatoriui iš ieškovo priteistina žyminio mokesčio dalis – 438 Lt.

53Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, sudaro 31,93 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Patenkinus 79 proc. kasacinio skundo reikalavimų ((18 481,20 Lt – 3817,44 Lt : 184,81 proc.), proporcingai apskaičiuotas pirmiau nurodytų išlaidų atlyginimas priteistinas iš ieškovo – 25,22 Lt (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

54Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

55Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 20 d. nutartį pakeisti. Ieškovui UAB „Panevėžio miestoprojektas“ (į. k.147693352) iš atsakovo biudžetinės įstaigos Šiaulių profesinio rengimo centro (į. k. 300039668) priteistą skolą sumažinti iki 3800,82 Lt (trijų tūkstančių aštuonių šimtų litų 82 ct), priteistus delspinigius sumažinti iki 12,16 Lt (dvylikos litų 16 ct). Nustatyti, kad 5 procentų dydžio metinės palūkanos mokamos nuo priteistos sumos (3812,98 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. kovo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti atsakovui biudžetinei įstaigai Šiaulių profesinio rengimo centrui (į. k. 300039668) iš ieškovo UAB „Panevėžio miestoprojektas“ (į. k.147693352) 2232 (du tūkstančius du šimtus trisdešimt du) Lt bylinėjimosi išlaidų; valstybei iš ieškovo UAB „Panevėžio miestoprojektas“ (į. k.147693352) – 19 (devyniolika) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

56Priteisti atsakovui biudžetinei įstaigai Šiaulių profesinio rengimo centrui (į. k. 300039668) iš ieškovo UAB „Panevėžio miestoprojektas“ (į. k.147693352) dalį žyminio mokesčio – 438 (keturis šimtus trisdešimt aštuonis) Lt, sumokėto paduodant kasacinį skundą.

57Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Panevėžio miestoprojektas“ (į. k.147693352) dalį išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme – 25,22 Lt (dvidešimt penkis litus 22 ct).

58Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl užmokesčio, mokėtino už pastato rekonstravimo... 6. Ieškovas ir atsakovas 2010 m. rugsėjo 30 d. sudarė Statinio statybos... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 18 422,25 Lt... 8. Ieškovas nurodė, kad pagal Sutartį suteikė atsakovui paslaugų, kurių... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 10. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 8 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nurodė, kad, nors mėnesinės ir ketvirtinės ataskaitos atsakovui... 12. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovas neginčijo, jog ieškovas paslaugas pagal... 13. Remdamasis Sutarties 10.9 punktu, nustatęs, kad bylos duomenys patvirtina,... 14. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas laikė, kad ieškovas... 15. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes,... 17. Teisėjų kolegija laikė, kad atsakovo argumentas, jog ieškovui priteistina... 18. Atsižvelgusi į tai, kad atsakovas Sutartį nutraukė po to, kai 2011 m.... 19. Remdamasi byloje esančiais dokumentais, teisėjų kolegija sprendė, kad... 20. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas iki šiol nėra pateikęs ieškovo... 21. Teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą, kad ieškovas... 22. Įvertinusi atsakovo pateiktą papildomą įrodymą – UAB „SDG“ 2012 m.... 23. Remdamasi Sutarties 9.4 ir 9.5 punktais, atsižvelgdama į nustatytą... 24. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 25. Kasaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo... 26. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:
    27. Teismai klaidingai aiškino Sutartį, o jos 9.4 punkto, kuriuo atsakovas... 28. Atsakovas nesutinka su teismų padaryta išvada, kad jis neįvykdė Sutarties... 29. Atsakovas teismui buvo nurodęs, kad po Sutarties nutraukimo pasirašyta nauja... 30. Ieškovas teisme pripažino, kad faktiškai statybos rangos darbai buvo... 31. Teismai visus įrodymus vertino ieškovo naudai, neatsižvelgdami į kitus... 32. Apeliacinės instancijos teismas išėjo už ieškinio ir apeliacinio skundo... 33. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pirmosios... 34. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Sutarties 9.4 punkte nustatyta, jog tarpinis... 35. Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti,... 36. Teismų procesiniai sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, priimti... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 39. Bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme specifika yra ta, kad kasacinis teismas... 40. Kasaciniu skundu keliami sutarčių aiškinimą bei įrodinėjimo procesą... 41. Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių bei įrodinėjimo proceso nustatant... 42. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje nekeliamas klausimas dėl šalių 2010 m.... 43. Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje.... 44. Kadangi tinkamai sudarytų sutarčių vykdymo ir atitinkamai vykdymo sukeltų... 45. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra... 46. Atsižvelgdama į pirmiau pateiktas sutarčių aiškinimo bei įrodinėjimo... 47. Jau buvo minėta, kad kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje nekeliamas... 48. Nurodytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad nustatytas pagrindas... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 50. Kadangi kasatoriaus kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, tai,... 51. Pirmosios instancijos teismui ieškovas reiškė turtinius reikalavimus... 52. Už paduotą kasacinį skundą kasatorius sumokėjo 554 Lt žyminio mokesčio.... 53. Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, sudaro 31,93 Lt... 54. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 55. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą ir Šiaulių... 56. Priteisti atsakovui biudžetinei įstaigai Šiaulių profesinio rengimo centrui... 57. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Panevėžio miestoprojektas“ (į.... 58. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...