Byla e2-3084-344/2015
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. P. 3 132,13 Eur skolą, kurią sudaro 2 013,17 Eur įsiskolinimas, 498,61 Eur palūkanos, 554,03 Eur delspinigiai, 9,79 Eur palūkanų delspinigiai, 56,53 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11 proc. sutartinės palūkanos pagal Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr.06-100840-RK, nuo pagrindinės skolos sumos, t. y. 2 013,17 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas, t. y. žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

4Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, tačiau atsiliepimo į ieškinį nustatytu laiku atsakovas nepateikė, todėl, ieškovei prašant, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 24 d. bankas AB „Swedbank“ ir atsakovas V. P. sudarė Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį Nr. 06-100840-RK, pagal kurią bankas AB „Swedbank“ atsakovui suteikė 9 863,60 Lt kreditą ketverių metų laikotarpiui su 13,41 proc. metinių palūkanų norma. Atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas banko AB „Swedbank“ naudai.

82013 m. vasario 22 d. bankas AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr.13-20-10 pagal kurią AB ,,Swedbank“ perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises atsakovo atžvilgiu pagal sutartį. 2013 m. rugsėjo 5 d. ieškovė informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir paragino jį per tris dienas nuo pranešimo gavimo dienos likviduoti susidariusią skolą. Atsakovui minėtos skolos nustatytu laiku nesumokėjus, ieškovas, pagal reikalavimo perleidimo sutartį, perėmęs visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, už atsakovo įsipareigojimų nevykdymą pagal abi sutartis 2013 m. rugsėjo 5 dienai priskaičiavo 7 968,89 Lt skolos sumą, 27,80 Lt delspinigius, 16,99 Lt palūkanas, 64,46 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas.

9Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 2 dalimi, reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp banko AB „Swedbank“ ir atsakovo sudarytos sutarties pagrindu, atsakovas laiku negrąžinęs kreditų ar jo dalies, įsipareigojo mokėti 0,10 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei 13,41 proc. palūkanas. Už uždelstą grąžinti kreditą ieškovė atsakovui paskaičiavo 554,03 Eur delspinigių, 498,61 Eur palūkanų, 9,79 Eur palūkanų už delspinigius. Ieškovės reikalavimas šioje dalyje tenkintinas tik iš dalies.

10Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, tai padarė tik praėjus daugiau nei šešeriems metams, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką ir pradiniam kreditoriui bankui AB „Swedbank“, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškovės 2013 m. rugsėjo 5 d. pranešimu atsakovui apie reikalavimo perleidimą buvo reikalaujama padengti 27,80 Lt (8,05 Eur) delspinigių, 16,99 Lt (4,92 Eur) palūkanas. Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė apskaičiavo jau 554,03 Eur delspinigius ir 498,61 Eur palūkanas, t. y. 68 kartų didesnius delspinigius ir 101 kartu didesnes palūkanas nei pirminiu paskaičiavimu. Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pirmajam, nei antrajam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismas sprendžia, jog vertindamas konkrečias bylos aplinkybes, vadovaudamasis protingumo principu, o taip pat atsižvelgdamas į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, įgyvendindamas teismo diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, atsižvelgdamas į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), teisinga mažinti delspinigių ir palūkanų sumas tris kartus, t. y. delspinigių suma mažintina iki 184,68 Eur, o palūkanų suma mažintina iki 166,20 Eur. Palūkanų už delspinigius suma – 9,79 Eur nemažintina ir iš atsakovo priteistina.

11Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. rugpjūčio 6 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

13Ieškovė patyrė 56,53 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir pridėjo ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų paskaičiavimą, tačiau jos iš atsakovo nepriteistinos, nes išlaidos nepagrįstos jokiais objektyviais įrodymais, be to, jos nėra susijusios su civilinės bylos nagrinėjimu teisme (CPK 88 straipsnis).

14Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatytas metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis), skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jo ieškovės naudai priteistinos mokėjimo funkciją atliekančios sutartinės 11 proc. dydžio metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos – 2 013,17 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. rugpjūčio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys). Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti žyminį mokestį ir išlaidas teisinėms paslaugoms apmokėti, ką sudaro 70 Eur žyminis mokestis ir 842,16 Eur išlaidos už advokato suteiktas teisines paslaugas rengiant ieškinį. Ieškinį patenkintus iš dalies, ieškovės reikalavimus patenkinus 75,79 proc., iš atsakovo priteistinas 53,05 Eur žyminis mokestis. Vertinant bylos parengimo bei ieškinio surašymo sudėtingumą, teiktų dokumentų apimtį, (ieškinys nedidelės apimties, nesudėtingas, nereikalaujantis didelės teismų praktikos analizės, ypatingų konsultacijų, atsižvelgiant į nedidelį prie ieškinio pridėtų dokumentų kiekį), išlaidos už advokato suteiktas paslaugas mažintinos iki 580,00 Eur.

16Ieškovei UAB „Gelvora“ grąžintinas 2015 m. kovo 26 d. permokėtas 18 Eur žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834:

20– 2 013,17 Eur (du tūkstančius trylika Eur 17 ct) skolą;

21– 166,20 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt šešis Eur 20 ct) palūkanas;

22– 184,68 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt keturis Eur 68 ct) delspinigius;

23– 9,79 Eur (devynis Eur 79 ct) palūkanas už delspinigius;

24– 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. rugpjūčio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

25– 11 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (2 013,17 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugpjūčio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

  • 580,00 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt vieną Eur 32 ct) bylinėjimosi išlaidas.

26Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Grąžinti UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, 18 Eur (aštuoniolika eurų) 2015 m. kovo 26 d. permokėto žyminio mokesčio.

28Atsakovas V. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovė UAB „Gelvora“ per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama... 4. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, tačiau atsiliepimo į... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 24... 8. 2013 m. vasario 22 d. bankas AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101... 10. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti... 11. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 13. Ieškovė patyrė 56,53 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir... 14. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 15. Ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos... 16. Ieškovei UAB „Gelvora“ grąžintinas 2015 m. kovo 26 d. permokėtas 18 Eur... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, į. k.... 20. – 2 013,17 Eur (du tūkstančius trylika Eur 17 ct) skolą;... 21. – 166,20 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt šešis Eur 20 ct) palūkanas;... 22. – 184,68 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt keturis Eur 68 ct)... 23. – 9,79 Eur (devynis Eur 79 ct) palūkanas už delspinigius;... 24. – 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme... 25. – 11 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (2 013,17 Eur)... 26. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Grąžinti UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, 18 Eur (aštuoniolika eurų)... 28. Atsakovas V. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 29. Ieškovė UAB „Gelvora“ per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo...