Byla e2A-560-413/2020
Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Verotrans“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Dianos Labokaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Hegelmann Transporte“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-11140-775/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Taurus fondas“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Hegelmann Transporte“ dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo – bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Verotrans“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Taurus fondas“ teismui pateiktu patikslintu ieškiniu prašė pripažinti atsakovės UAB „Hegelmann Transporte“ 2019 m. sausio 9 d. vienašalį 8 180,69 Eur skolos įskaitymą negaliojančiu, priteisti iš atsakovės 8 180,69 Eur skolą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad ieškovė (finansuotojas / naujasis kreditorius) ir trečiasis asmuo (klientas / pradinis kreditorius) 2018 m spalio 2 d. sudarė faktoringo sutartį (toliau – Sutartį), pagal kurią ieškovė įsipareigojo iki 2019 m. spalio 1 d. kredituoti trečiąjį asmenį ir sumokėti (perduoti) jam pinigus – 90 procentų dydžio avansą nuo atsakovei (skolininkei), kaip krovinio pervežimo paslaugos pirkėjai, trečiojo asmens (paslaugos pardavėjo) suteiktų paslaugų sumos pagal trečiojo asmens išrašytas ir ieškovės priimtas sąskaitas (mokėjimo dokumentus) mainais už trečiojo asmens turimą galiojantį piniginį reikalavimą į atsakovę (skolininkę), o trečiasis asmuo įsipareigojo perleisti ieškovei, kaip naujajam kreditoriui, savo turimą ir galiojantį piniginį reikalavimą į paslaugų pirkėją (atsakovę) ir sumokėti Sutartyje nustatytus mokesčius.

103.

11Vykdydamos Sutartį, jos šalys – trečiasis asmuo 2018 m. lapkričio 29 d., 2018 m. gruodžio 4 d., 11 d., 17 d. ir 19 d. perdavimo–priėmimo aktais pateikė ieškovei penkias PVM sąskaitas faktūras už atsakovei suteiktas paslaugas, kurių vertė 10 984,87 Eur, o ieškovė pagal pateiktus mokėjimų dokumentus sumokėjo trečiajam asmeniui Sutartimi nustatytą 9 886,38 Eur avansą.

124.

132018 m. spalio 2 d. šalys ir trečiasis asmuo pasirašė trišalį susitarimą (toliau – Trišalis susitarimas), kuriuo remiantis atsakovė (skolininkė / pirkėja) patvirtino, kad visas trečiojo asmens iš atsakovės gautinas sumas pagal sudarytas sutartis ir pardavėjo (trečiojo asmens / pradinio kreditoriaus) pateiktas pirkėjui (atsakovei) apmokėti sąskaitas ji (atsakovė) 100 proc. tiesiogiai apmokės finansuotojui (ieškovei / naujajam kreditoriui).

145.

152019 m. sausio 9 d. atsakovė (skolininkė) informavo ieškovę (naująjį kreditorių) apie ieškovei pagal Trišalį susitarimą mokėtinos 8 180,69 Eur kainos dalies įskaitymą, kurią trečiasis asmuo liko skolingas atsakovei dėl žalos atlyginimo ir kurią ieškovė atlygino savo klientams už trečiojo asmens pervežimo metu apgadintus klientų krovinius. Dėl kitos mokėtinos 2 804,18 Eur kainos dalies atsakovė neprieštaravo ir sumokėjo ją ieškovei 2019 m. sausio 14 d.

166.

17Anot ieškovės, atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašant Trišalį susitarimą nuslėpė nuo ieškovės faktą, kad turi senų neįvykdytų priešpriešinių tarpusavio įsipareigojimų, kurie atsirado dar 2017 m., apie šį faktą trečiasis asmuo melagingai nurodė ir faktoringo sutartyje. Ieškovei žinant apie trečiojo asmens neįvykdytus finansinius įsipareigojimus (skolas) atsakovei iki Sutarties sudarymo, šis sandoris nebūtų sudarytas, nes toks sandoris yra finansiškai nenaudingas. Ieškovės nuomone, sudarant Sutartį ir Trišalį susitarimą, priešinga šalis (trečiasis asmuo ir atsakovė) buvo nesąžininga, ieškovę apgavo, todėl prašė ginčijamą sandorį (įskaitymą) pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis), taip pat kaip sudarytą dėl apgaulės (1.91 straipsnis), prieštaraujantį viešajai tvarkai bei gerai moralei (CK 1.81 straipsnio 1 dalis), neatitinkantį įstatyme nustatytų įskaitymo sąlygų (CK 6.130 straipsnis).

187.

19Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji ir trečiasis asmuo 2017 m. balandžio 4 d., 2017 m. spalio 20 d. bei 2018 m. sausio 12 d. sudarė vienkartines krovinio vežimo sutartis, pagal kurias trečiasis asmuo įsipareigojo nuvežti krovinius prekių pirkėjams maršrutais FR-Wawrin / FR-Tours, IT-Suzzara / DE-Neuss bei DE-Mosel / FR-Villers, o atsakovė – sumokėti už tai atitinkamą atlygį. Transportavimo metu kroviniai buvo apgadinti, o iš to atsiradusius nuostolius pagal klientų prašymus atlygino atsakovė. Nors trečiasis asmuo ir įsipareigojo atlyginti atsakovei nuostolius, tačiau to nepadarė. Šalys ir trečiasis asmuo 2018 m. spalio 2 d. Trišaliame susitarime numatė priešpriešinių reikalavimų įskaitymo tvarką. Atsakovė, atlikdama ginčijamą įskaitymą, vadovavosi Trišalio susitarimo nuostatomis bei CK 6.911 straipsnio 1 dalimi, todėl nepažeidė nei sutarties, nei įstatymo reikalavimų. Pažymėjo, kad atsakovė prekių transportavimo metu klientų patirtus nuostolius atlygino 2018 m. balandžio 4 d., 2018 m. liepos 26 d. ir 2018 m. rugpjūčio 30 d., todėl ieškovės argumentai dėl praleisto senaties termino priešpriešinio reikalavimo įskaitymui neturi teisinio pagrindo.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

228.

23Kauno apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškovės patikslintą ieškinį tenkino, pripažino negaliojančiu atsakovės UAB „Hegelmann Transporte“ 2018 m. gruodžio 31 d. atliktą vienašalį įskaitymą 8 180,69 Eur sumai; priteisė ieškovei iš atsakovės 8 180,69 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (8 180,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 766,82 Eur bylinėjimosi išlaidas; priteisė valstybei iš atsakovės 5,46 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

249.

25Pasisakydamas dėl ieškovės nurodytų teisinių ieškinio reikalavimų pagrindų, teismas pažymėjo, kad CK 6.66 straipsnio (actio Pauliana instituto) taikymui nėra teisinio pagrindo, kadangi pati ieškovė bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad atsakovės mokumas, atlikus ginčijamą įskaitymą, nebuvo pažeistas, todėl ieškovei dėl atsakovės galimybės sumokėti skolą jokių abejonių nekyla. Be to, šiuo teisiniu pagrindu gali būti ginčijami dvišaliai sandoriai, kuriais pažeidžiami kreditoriaus interesai, kai tuo tarpu šiuo atveju įskaitymas laikytinas vienašaliu sandoriu. Kita vertus, nagrinėjamu atveju ieškovė neprašo byloje taikyti restitucijos, nors pripažįstant sandorį negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu, pagrindinis kreditoriaus tikslas yra taikant restituciją pašalinti kreditoriaus teisių pažeidimą ir išieškojimą pagal kreditoriaus reikalavimą nukreipti į perduotą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas. Remdamasis nurodytu, teismas sprendė, kad šiuo atveju ieškovės pagrindinis tikslas yra ne atkurti atsakovės (skolininkės) mokumą ir sugrąžinti ją į ankstesnę turtinę padėtį, o pripažinti įskaitymo sandorį negaliojančiu, todėl CK 6.66 straipsnio pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas.

2610.

27Pasisakydamas dėl ieškovės ginčijamo įskaitymo sandorio negaliojimo kitu, t. y. CK 1.91 straipsnyje (kaip sandorio, sudaryto dėl apgaulės) nustatytu teisiniu pagrindu, teismas pažymėjo, kad dėl apgaulės sudarytą sandorį galima pripažinti negaliojančiu, kai apgaulės veiksmus atliko kitas sandorio dalyvis ar šiam žinant – kitas asmuo, ir apgaulė lėmė sandorio sudarymą, t. y. nesant apgaulės, sandoris nebūtų sudarytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1008/2001; 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-760/2003; 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2006; 2007 m. balandžio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2007; kt.). Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas. Jeigu apgaulės nebūtų buvę, apgautoji sandorio šalis sandorio arba apskritai nebūtų sudariusi, arba būtų sudariusi jį visiškai kitokiomis sąlygomis.

2811.

29Įvertinęs ieškovės ir trečiojo asmens 2018 m. spalio 2 d. faktoringo sutarties 9.3. punkto ir tos pačios dienos Trišalio susitarimo nuostatas, teismas sprendė, kad šių sandorių priešingos šalys (atsakovės ir trečiasis asmuo) buvo nesąžiningos, kadangi pažeidžiant Sutarties nuostatas trečiasis asmuo nuslėpė faktą apie atsakovės turimą priešpriešinį piniginį reikalavimą trečiajam asmeniui pagal 2017 m. balandžio 4 d., 2017 m. spalio 20 d. ir 2018 m. sausio 12 d. UAB „Verotrans“ vykdytus atsakovės užsakymu krovinių pervežimus, kurių metu buvo apgadintas atsakovės klientų turtas, ir dėl ko atsakovė su 2018 m. kovo 30 d., 2018 m. balandžio 17 d. ir 2018 m. rugsėjo 7 d. pretenzijomis dėl žalos atlyginimo jau buvo kreipusis į trečiąjį asmenį UAB „Verotrans“. Pažymėjo, kad trečiojo asmens ir atsakovės nesąžiningumą siekiant suklaidinti ieškovę patvirtina ir pačios BUAB „Verotrans“ veiksmai, nes pastaroji Vilniaus apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. e2-10808-967/2019 pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2018 m. rudenį ji buvo susitikusi su UAB „Hegelmann Transporte“ darbuotojais (A. G., V. P. ir R. V.) ir derino tarpusavio įsipareigojimų dydį bei atsiskaitymo galimybes. Be to, nesąžiningus atsakovės ketinimus ieškovės atžvilgiu patvirtina ir tas faktas, kad dar prieš pasirašant Trišalį susitarimą, atsakovė pareikalavo, jog ieškovė pakeistų susitarimo 3 punkto redakciją ir numatytų atsakovei besąlyginę teisę atlikti įskaitymus.

3012.

31Paminėtam kontekste teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovės argumentą, kad Trišalio susitarimo 3 punktas, reglamentuojantis įskaitymo sąlygas, esminės reikšmės šiam šalių ir trečiojo asmens susitarimui neturėjo, kadangi atlikti įskaitymą atsakovė turėjo teisę vadovaujantis ne tik Trišaliu susitarimu, bet ir CK 6.136 bei CK 6.911 straipsniuose įtvirtintais pagrindais. Teismas nurodė, kad CK 6.136 straipsnis – tai bendroji teisės norma, nustatanti įskaitymo galimybę reikalavimo perleidimo atveju. Šiuo konkrečiu atveju turėtų būti vadovaujamasi specialia teisės norma – CK 6.911 straipsniu, reglamentuojančiu įskaitymą sudarius faktoringo sutartį. Anot teismo, vadovaujantis minėtu įstatymu, skolininkui (atsakovei) apie reikalavimo perleidimą finansuotojui (ieškovei) turėjo būti pranešta pranešimu, o ne sudarant atskirą šalių susitarimą. Suinteresuotoms šalims sudarius Trišalį susitarimą, ieškovei turėjo būti atskleista visa informacija apie atsakovės ir trečiojo asmens iki šio susitarimo turimus priešinius įsipareigojimus, tačiau nei atsakovė, nei trečiasis asmuo to nepadarė, o atsakovė UAB „Hegelmann Transporte“ netgi tuo pasinaudojo ir savo iniciatyva pakoregavo Trišalio susitarimo 3 punkto formuluotę, tokiu būdu įgyvendindama iš anksto numatytą įskaitymo ketinimą ieškovės gautinų lėšų sąskaita. Aiškindamas Trišalio susitarimo tekstą ir tikruosius šalių ketinimus, teismas sprendė, kad įskaitymus pagal minėtą susitarimą atsakovė galėjo atlikti tik dėl tų reikalavimų, kurie atsirado po šio susitarimo sudarymo momento.

3213.

33Atsakovės ir trečiojo asmens nesąžiningumo faktą teismas konstatavo remdamasis ir kitais bylos rašytiniais įrodymais (atsakovės buhalterinės sąskaitos Nr. 4431 (ekspedijavimo skolos) žiniaraščiais už 2017 ir 2018 metus), iš kurių sprendė, kad atsakovė ginčijamą įskaitymą atliko iš anksto suplanuotu momentu. Darydamas tokią išvadą, teismas pažymėjo, kad atsakovė pagal savo buhalterinius duomenis apie trečiojo asmens skolą žinojo ir galėjo jos reikalauti iš UAB „Verotrans“ per visus 2018 metus, tačiau sąmoningai to nedarė iki Sutarties ir Trišalio susitarimo sudarymo. UAB „Verotrans“ likusi atlyginti žalos suma 2018 m. rugpjūčio 3 d. buvo 7 944,38 Eur, o 2018 m. rugsėjo 7 d. ši suma padidėjo iki 8 180,69 Eur. Taigi, supratusi, kad trečiasis asmuo neketina atsiskaityti, atsakovė sutiko pasirašyti 2018 m. spalio 2 d. Trišalį susitarimą, tokiu būdu ketindama savo reikalavimus dėl patirtų žalų susigrąžinti atlikdama įskaitymą ir taip išvengdama prievolės vykdymo ieškovei. Kad atsakovė ir trečiasis asmuo po UAB „Verotrans“ skolos įskaitymo neketino tolau bendradarbiauti patvirtina faktas, kad pasirašius Sutartį ir Trišalį susitarimą trečiasis asmuo pagal atsakovės užsakymus atliko tik 5 vežimus, atsakovei pateikiant apmokėti 10 984,87 Eur vertės PVM sąskaitas faktūras Nr. VER 0004001, VER 0004007, VER 0004013, VER 0004020 ir VER 0004021, t. y. ieškovės finansuojamas trečiasis asmuo atliko darbų tiek, kiek jų reikėjo visai atsakovės reikalavimo teisei į UAB „Verotrans“ padengti. Šiuos užsakymus atlikus, 2019 m. sausio 15 d. UAB „Verotrans“ pranešė ieškovei apie savo nemokumą ir inicijuojamą neteisminį bankrotą.

3414.

35Aptartų aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, kad tokia atsakovės ir trečiojo asmens veiksmų seka patvirtina, kad atsakovė kartu su trečiuoju asmeniu iš anksto numatę galimybę pasipelnyti ieškovės sąskaita, nesąžiningai pasinaudojo ieškove savo interesų tenkinimui. Todėl teismas sprendė, kad 2018 m. gruodžio 31 d. atliktas įskaitymas, apie kurį atsakovė ieškovei pranešė 2019 m. sausio 9 d. pranešimu, yra atsakovės ir trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas, o ne ieškovės laisvos valios išraiškos rezultatas, todėl pripažino įskaitymą negaliojančiu CK 1.91 straipsnio 1 dalies pagrindu (kaip sandorį, sudarytą dėl apgaulės). Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovės atliktas įskaitymas prieštarauja ir gerai moralei, nes jį atliekant nesilaikyta sąžiningumo principo (CK 1.81 straipsnis).

3615.

37Pasisakydamas dėl įskaitymo sandorio negaliojimo kaip neatitinkančio teisės normų, reglamentuojančių vienašalį įskaitymą, teismas nurodė, kad pagal kasacinio teismo praktiką įskaitymas turi būti grindžiamas tokiomis sąlygomis: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010 ir kt.).

3815.

39Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad ginčijamas įskaitymo sandoris neatitiko vykdytinumo ir apibrėžtumo kriterijų vadovaujantis ieškovės nurodytomis CMR konvencijos nuostatomis, reglamentuojančiomis vežėjo (trečiojo asmens) atsakomybės šalinimą, nes, pasak ieškovės, atsakovė praleido CMR 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą 1 metų ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti, be to, trečiasis asmuo krovinio pervežimus atliko atvira (be tento) transporto priemone, dėl ko jis atleidžiamas nuo atsakomybės vadovaujantis CMR 17 straipsnio 4 dalies (a) punktu. Teismas nurodė, kad pagal CMR 39 straipsnio 4 dalį senaties termino pradžia susieta su galutinio teismo sprendimo paskelbimu arba (tokio sprendimo nesant) faktinio atlygio mokėjimo diena. Kadangi atsakovė kitiems vežimuose dalyvavusiems subjektams nuostolius kompensavo 2018 m. balandžio 4 d., 2018 m. liepos 26 d. ir 2018 m. rugpjūčio 30 d., teismas konstatavo, kad atlikdama 2019 m. sausio 9 d. įskaitymą ieškinio senaties atsakovė šiuo atveju nepraleido. Teismas pažymėjo, kad pagal CMR 17 ir 18 straipsnių nuostatas vežėjo kaltė dėl dalies krovinio praradimo ar apgadinimo preziumuojama. Kadangi trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, kad jis nesutiko su jam pateiktomis atsakovės pretenzijomis ir neįrodinėjo jo atsakomybę šalinančius veiksnius, teismas sprendė, kad ginčijamas įskaitymas buvo atliktas dėl tyčiniais ir kaltais trečiojo asmens veiksmais, sąlygojusiais žalos atlyginimą. Todėl nei įskaitymo vykdytinumo, nei jo apibrėžtumo kriterijai nebuvo pažeisti.

4016.

41Teismas nurodė, kad iš krovinių ekspedicijos sutarties, penkių PVM sąskaitų faktūrų pagrindu atsiradęs trečiojo asmens BUAB „Verotrans“ piniginis reikalavimas atsakovei UAB „Hegelmann Transporte“ pagal 2018 m. spalio 2 d. faktoringo sutartį perėjo ieškovei, kuri tapo naująja kreditore. Atsakovė ginčijamą 2018 m. gruodžio 31 d. įskaitymą atliko ne su ieškove, o su trečiuoju asmeniu, kuris šuo atveju būtinų priešpriešinių tarpusavio reikalavimų atsakovei jau neturėjo. Tokiu būdu, anot teismo, nagrinėjamu atveju nebuvo vienos iš būtinų įskaitymo sąlygų – ginčo šalių priešpriešinių reikalavimų, todėl teismas konstatavo, kad atsakovės atliktas įskaitymas yra negaliojantis ir tuo pagrindu, kad jis neatitiko būtinos įskaitymo atlikimui sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19-695/2016).

42Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

4317.

44Teismas pažymėjo, kad nuginčijus įskaitymą, klausimas dėl restitucijos sprendžiamas grąžinant reikalavimo teisę, nes atliekant įskaitymą nei turtas, nei piniginės lėšos nėra perduodamos (CK 6.145 straipsnis). Tai reiškia, kad ieškovė turi reikalavimo teisę į atsakovę pagal trišalį susitarimą neįvykdytai jo daliai 8 180,69 Eur (Trišalio susitarimo 1 punktas, CK 6.909 straipsnio 1 dalis), todėl teismas priteisė iš atsakovės ieškovei 8 180,69 Eur.

45III.

46Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

4718.

48Apeliaciniu skundu atsakovė UAB Hegelmann Transporte“ (toliau – apeliantė) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą, klausimą išspręsti iš esmės, ieškovės ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4918.1.

50Dėl netinkamo bei neteisingo įskaitymo teisę reglamentuojančių teisės nuostatų taikymo ir aiškinimo (CK 6.108 str., 6.136 str., 6.911 str. 1 d., CPK 330 str., 329 str. 2 d. 4 p.). Teismas byloje padarė neteisingas išvadas dėl įskaitymo teisės egzistavimo esant reikalavimo teisių perleidimui. Visa ko esmė susiveda į 2018 m. spalio 2 d. trišalio susitarimo sudarymo aplinkybių vertinimą, o būtent į faktą, kad buvo derinamas ir tikslinamas Trišalio susitarimo 3 punktas, numatantis įskaitymo teisę. Vien lingvistinė tiek pirminio, tiek pakoreguoto šio punkto versija leidžia daryti išvadą, kad asmuo turi teisę į įskaitymą konkrečiais atvejus. Taigi, pirminiame susitarimo variante buvo pabrėžta, kad įskaitymo teisė negalima, išskyrus nekokybiškų paslaugų ir prekių atvejus. Ši formuluotė reiškia, kad nekokybiškų paslaugų ir prekių atveju asmuo turi teisę į įskaitymą. Pakoreguotoje šio punkto versijoje iš esmės liko tik patikslinanti išlyga, kad asmuo turi teisę į įskaitymą konkrečiais atvejais. Esminis įskaitymo teisės panaudojimo prieš naująjį kreditorių kriterijus yra skolininko reikalavimo teisės egzistavimas prieš pradinį kreditorių iki teisių perleidimo į skolininką tarp pradinio kreditoriaus ir naujojo kreditoriaus. Kitaip tariant, esant šiam kriterijui skolininkas savo reikalavimo teises gali panaudoti prieš naują kreditorių be jokių išlygų. Teisė į įskaitymą yra garantuojama nepriklausomai nuo to, ar tai buvo pranešimas ar susitarimas.

5118.2.

52Dėl netinkamo bei neteisingo sandorio negaliojimo dėl apgaulės ir prieštaravimo viešajai tvarkai instituto taikymo (CK 1.91 str., 1.80 str., CPK 330 str., 329 str. 2 d. 4 p.). UAB „Hegelmann Transporte“ neturėjo jokio suinteresuotumo pasirašyti Trišalį susitarimą, o ginčijamas lėšas už padarytą žalą jai būtų buvę paprasčiau išsiieškoti tiesiai iš trečiojo asmens. Tačiau susiklosčius situacijai, kai įvyko teisinių santykių transformavimas, įskaitymo teisė galiojo tik į ieškovę UAB „Taurus fondas“, t. y. tuo atveju, jei atsakovė būtų atlikusi įskaitymą prieš UAB „Verotrans“, toks veiksmas būtų pažeidęs CK 6.911 straipsnio nuostatas ir įskaitymas per se būtų buvęs negaliojantis. Pažymi, kad teismo nurodyta aplinkybė, jog neva atsakovė trišalio susitarimo metu jau žinojo, kad įskaitys reikalavimo teises į ieškovę yra nepagrįstas, t. y. tik prielaida, o ne faktas. Trečiasis asmuo UAB „Verotrans“ žinodamas, jog trišalio susitarimo pasirašymo metu jau buvo gavęs pretenzijas dėl žalos atlyginimo iš UAB „Hegelmann Transporte“, turėjo pareigą informuoti ieškovę, kadangi jis buvo suinteresuotas trišalio susitarimo pasirašymu ir pasirašant sutartį dėl faktoringo tarp ieškovės ir trečiojo asmens tokia trečiojo asmens pareiga buvo numatyta. Tuo tarpu, pasirašant trišalį susitarimą, atsakovė UAB „Hegelmann Transporte“ neįsipareigojo vykdyti tokio reikalavimo.

5318.3.

54Teismo teiginiai atspindi selektyvų argumentavimą, neparemtą jokia teisės nuostata. Pažymi, kad reikalavimo teisė (jos teisinis egzistavimas ir vykdytinumas) atsirado 3-imis teisinę reikšmę turinčiais momentais: 2018 m. balandžio 4 d., kai buvo atlyginta 3 507,21 Eur dydžio žala UAB „Bleiras“ naudai; 2018 m. liepos 26 d., kai buvo atlyginta žala STVA SA 4 424,81 Eur dydžio sumoje; 2018 m. rugpjūčio 30 d., kai buvo atlyginta žala 236,31 Eur dydžio sumoje „Tradisa Logicauto“ naudai. Todėl teismas klaidingai ir neteisingai traktuoja apeliantės reikalavimo teisių egzistavimą ir vykdytinumą prieš UAB „Verotrans“. Minėtos reikalavimo teisės ir buvo įskaitytos prieš ieškovę. Todėl nepagrįsta teigti, kad apeliantė įskaitymą atliko iš anksto suplanuotu momentu ir dėl to pasielgė neteisėtai, nesąžiningai ir/arba veikdama apgaulės būdu.

5518.4.

56Teismas padarė išvadą, kad faktoringo sutarties sudarymo metu neturėjo galimybės atsiskaityti su visais savo kreditoriais ir tuo metu jau buvo nemoki. Tai patvirtina trečiojo asmens, kuriam šis faktas turėjo būti žinomas, o ne atsakovės, kuri niekaip negalėjo numatyti tokios aplinkybės, nesąžiningi veiksmai. Tuo labiau, kad visų trečiojo asmens mokumo rizikų vertinimas yra ieškovės prerogatyva, o faktas, kad UAB „Verotrans“ buvo faktoringuojama – kelia pagrįstų abejonių dėl pačios ieškovės veiksmų priimant sprendimą dėl faktoringo. Atsakovė ir šiuo atveju neatliko jokių veiksmų (veikimo/neveikimo). Akivaizdus ir neginčytinas faktas, kad niekas į UAB „Hegelmann Transporte“ nesikreipė, informacija buvo pateikta ir/ar užpildyta platformoje neteisinga.

5718.5.

58Iš bylos duomenų nėra pagrindo išvadai, jog atsakovė UAB „Hegelmann Transporte“ veikė išimtinai tyčia ir turėjo esminį tikslą nesąžiningai ir neteisėtai patenkinti savo reikalavimo teisę iš UAB „Taurus fondas“. Paties UAB „Taurus fondas“ atstovo pareiškimais, jei nebūtų buvę UAB „Verotrans“ bylos, nebūtų ir ginčo, yra paneigiamas tiek CK 1.91, tiek CK 1.81 straipsnių nuostatų taikymas. Teismas neteisingai traktavo faktus, ir neteisingai taikė teisės normas.

5919.

60Ieškovė UAB „Taurus fondas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apeliantės visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

6119.1.

62Ginčas byloje kilo ne dėl skolininko įskaitymo teisės, įtvirtintos teisės šaltiniuose, tačiau dėl skolininko įskaitymo teisės turėjimo konkrečiu atveju. Sudarydamos sandorius šalys savanoriškai apriboja savo subjektines teises, o taip pat šios subjektinės teisės negali būti įgyvendinamos priešingai teisės paskirčiai. Nagrinėjamoje byloje apelianto įskaitymo teisę šalys detalizavo 2018 m. spalio 2 d. Trišaliame susitarime, kuriame numatė, jog atsakovė galės įskaityti savo priešpriešinius reikalavimus dėl žalų kroviniui, tačiau pagal loginę susitarimo prasmę atsakovės teisės į žalos atlyginimą galėjo kilti nuo 2018 m. spalio 3 d. išrašomų Krovinio pervežimo užsakymų. Ieškovė su trečiuoju asmeniu pradėjo bendradarbiauti ir perėmė reikalavimo teises nuo 2018 m. spalio 2 d., todėl šalys net negalėjo tartis, jog ieškovės lėšomis atsakovė įskaitys iš seniau turimus reikalavimus. Trečiojo asmens kreditavimas ieškovės lėšomis būtų buvęs neprotingas ir nelogiškas, jei ieškovė būtų iš anksto žinojusi, kad atsakovė darys įskaitymą ir ieškovė jokių sumų iš atsakovės neatgaus. Iš anksto žinodama, kad atsakovė sieks daryti istorinių skolų įskaitymą, ieškovė ginčo sandorio nebūtų sudariusi, nes toks sandoris ieškovei nenaudingas.

6319.2.

64Apie perleistą reikalavimą skolininkas buvo informuotas ne pranešimu, kaip tą numato CK 6.911 straipsnis, o sutartimi (2018 m. spalio 2 d. Trišalis susitarimas) dėl atsakovės teisių ir pareigų apimties, kuria pati atsakovė apribojo savo įskaitymo teises. Antra, trišaliu susitarimu atsakovė savanoriškai prisiėmė prievolę apmokėti 100 proc. trečiojo asmens pateiktų apmokėti sąskaitų į ieškovės sąskaitą, savanoriškai atsisakydama teisės reikalauti įskaitymo pagal bendrąsias CK 6.108, 6.136 ir 6.911 straipsnių sąlygas. Kitoks šalių sudaryto sutarties sąlygų aiškinimas nėra galimas.

6519.3.

66Kaip teisingai sprendime pažymėjo pirmos instancijos teismas, krovinio vežėjas UAB „Verotrans“ pripažino, jog susitikęs su atsakove kartu derino skolų atidirbimo klausimus. Kadangi atsakovės atstovai, pripažinę susitikimo faktą, teismui visiškai nieko negalėjo paaiškinti apie savo susitarimo su UAB „Verotrans“ vadovu turinį (žr. 2019-10-02 dienos teismo posėdžio garso įrašo nuo 1:32:25 iki 1:34:30), šios aplinkybės pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo įvertintos kaip šalies nesąžiningumas.

6719.4.

68Žalos įvykiai kilo ne prieš pat 2018 m. spalio 2 d. Trišalio susitarimo pasirašymą, o 2017 metais. Atsakovė nepaneigė aplinkybės, jog per metus nuo žalos įvykių atsiradimo atsakovė ir UAB „Verotrans“ nepasinaudojo jokiomis galimybėmis išspręsti tarpusavio klausimų dėl žalos, kol nepasitaikė proga tą padaryti ieškovės UAB „Taurus fondas“ sąskaita. Atsakovės sprendimai nesinaudoti bent keliomis žalų atgavimo iš UAB „Verotrans“ galimybėmis iki pat trišalio susitarimo pasirašymo, taip pat aplinkybė, jog atsakovė pareikalavo įskaitymo teisės įrašymo į trišalio susitarimo tekstą, vienareikšmiškai rodo, jog atsakovė iš anksto planavo įskaitymą UAB „Taurus fondas“ gautinomis lėšomis ir įskaitymą atliko iš anksto suplanuotu momentu.

6919.5.

70Apeliantė nuo pat trišalio susitarimo pasirašymo turėjo ketinimą nevykdyti susitarimo taip, kaip buvo įsipareigojusi, trišalio susitarimo pasirašymo metu neketino mokėti pinigų ieškovei, kadangi turėjo vienintelį tikslą – atlikti įskaitymą ir mokėtinus pinigus pasiimti sau (žr. 2019-10-02 teismo posėdžio garso įrašo laikas nuo 1:43:05 iki 1:44:35). Ieškovės nuomone, jei šalis apie savo tikruosius ketinimus nepraneša kitoms sutarties šalims ir dėl to pastarosios negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, toks kaltosios šalies elgesys negali būti laikomas sąžiningu ir teisėtu.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV.

73Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7420.

75CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

7621.

77Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių skolininko teisę įskaityti priešinį reikalavimą faktoringo teisiniuose santykiuose, aiškinimo ir taikymo.

7822.

79Faktoringo sutarties samprata pateikiama CK 6.903 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą trečiajam asmeniui (skolininkui), o klientas perleidžia arba įsipareigoja perleisti finansuotojui piniginį reikalavimą skolininkui (finansavimas su sąlyga perleisti piniginį reikalavimą) ir mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą.

8023.

81Taigi, faktoringas – tai sutartiniai santykiai, kurių dalyką sudaro reikalavimo teisių finansavimas mainais už sutartą atlyginimą, finansuotojo teisėms užtikrinti panaudojant nuosavybės teises į perleidžiamus reikalavimus. Ekonominis faktoringo naudingumas klientui pasireiškia tuo, kad leidžia klientui padidinti lėšų apyvartą, kai dėl ekonominio būtinumo tenka savo kontrahentams nustatyti ilgus mokėjimo terminus už suteiktas paslaugas ar prekes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551-915/2016).

8224.

83Pagal paminėtą kasacinio teismo nutartį, tarp finansuotojo ir kliento (kreditoriaus) susiklostančio teisinio santykio esmė ir paskirtis – finansuotojui investuoti ir gauti pelną; klientui – operatyviai gauti apyvartinių lėšų, taip pat kontroliuoti riziką, kad jo paties klientas neatsiskaitys ar atsiskaitys pavėluotai, ir kt. Santykiai, susiklostantys tarp finansuotojo ir kliento, yra vidinis faktoringo elementas.

8425.

85Tuo tarpu tarp finansuotojo, kuris faktoringo sutartimi klientui perleidus, o finansuotojui perėmus reikalavimo teisę į skolininką, iš esmės tampa naujuoju skolininko kreditoriumi, ir skolininko susiklostančių teisinių santykių esmė neabejotinai reiškia, kad įvyksta cesija. Santykiai tarp finansuotojo ir skolininko yra išorinis faktoringo elementas ir yra tiesioginė vidinio faktoringo elemento sukeliama teisinė pasekmė.

8626.

87Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Remiantis CK 6.131 straipsnio 1 dalimi, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo.

8827.

89Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, nors įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; ir kt.).

9028.

91Įskaitymas – tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi, įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos.

9229.

93Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012, apibendrindama įskaitymo sąlygų nuostatas ir vertindama jas sistemiškai, pažymėjo, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Šiuo aiškinimu kasacinis teismas nesukūrė naujos savarankiškos įskaitymo sąlygos, bet pabrėžė būtinybę kiekvieną kartą taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokių, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarę, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas.

9430.

95Nagrinėjamam ginčui spręsti be minėtų kasacinio teismo išaiškinimų aktuali faktoringo sutarties dalyko samprata. Pagal CK 6.905 straipsnį faktoringo sutarties dalyku, kuriam teikiamas finansavimas, gali būti piniginis reikalavimas, pagal kurį jau yra suėjęs mokėjimo terminas (esamas reikalavimas), taip pat atsirasianti teisė gauti pinigines sumas (būsimas reikalavimas) (1 dalis). Faktoringo sutarties dalyku esantis piniginis reikalavimas privalo būti apibrėžtas finansuotojo ir kliento sudarytoje sutartyje taip, kad faktoringo sutarties sudarymo momentu būtų galima identifikuoti esamą reikalavimą, o būsimą reikalavimą – ne vėliau kaip jo atsiradimo momentu (2 dalis).

9631.

97Apeliantė pirmosios instancijos teisme ir pateikdama apeliacinį skundą laikėsi nuoseklios pozicijos, kurią grindė jos teise į įskaitymą tiek pagal sutartį (Trišalį susitarimą), tiek pagal bendrąsias ir specialiąsias (faktoringo) teisės normas, reglamentuojančias įskaitymą (CK 6.130–6.140 straipsniai, 6.911 straipsnis) neatsižvelgiant į tai, kada prievolė (piniginis reikalavimas) atsirado. Tuo tarpu ieškovė laikėsi priešingos pozicijos ir teigė, kad faktoringo dalyku buvo piniginės prievolės, atsirasiančios po Sutarties ir Trišalio susitarimo sudarymo.

9832.

99Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė (finansuotojas) ir trečiasis asmuo (klientas) 2018 m spalio 2 d. sudarė faktoringo sutartį (toliau – Sutartį), pagal kurią ieškovė įsipareigojo iki 2019 m. spalio 1 d. kredituoti trečiąjį asmenį ir sumokėti (perduoti) jam pagal vykdomas su atsakove krovinių pervežimo sutartis 90 procentų dydžio avansą nuo atsakovei (skolininkei), kaip krovinio pervežimo paslaugos pirkėjai, trečiojo asmens (paslaugos pardavėjo) suteiktų paslaugų sumos, pagal trečiojo asmens išrašytas ir ieškovės priimtas sąskaitas (mokėjimo dokumentus) mainais už trečiojo asmens turimą galiojantį piniginį reikalavimą į atsakovę (skolininkę), o trečiasis asmuo įsipareigojo perleisti ieškovei kaip naujajam kreditoriui savo turimą ir galiojantį piniginį reikalavimą į atsakovę ir sumokėti Sutartyje nustatytus mokesčius (1 t., b. l. 10-20).

10033.

101Pagal Sutarties (bendrosios dalies) 2.1 punktą (sutarties objektą), sutartimi klientas (trečiasis asmuo) įsipareigojo perleisti finansuotojui (ieškovei) Reikalavimo teises ir mokėti finansuotojui Sutartyje nustatytus mokesčius, o finansuotojas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka perimti Reikalavimo teises ir pervesti į kliento sąskaitą avansą ir likutį arba pirkimo kainą. Pagal Sutartį Reikalavimo teisės laikomos perleistomis finansuotojui nuo Specialiosios dalies 3.4 punkte nurodyto momento (nuo sąskaitos išrašymo momento) (Sutarties 2.2 punktas). Finansuotojas, perimdamas Reikalavimo teises, neperima pagal Prekybinę sutartį atsirandančių Kliento pareigų Debitoriui (skolininkei/atsakovei) (Sutarties 2.3 punktas). Sutartimi šalys, be kita ko, susitarė, kad sudaryti sutartis su Debitoriais (skolininkais) dėl prekių / paslaugų / darbų įsigijimo / atlikimo, atlikti su Debitoriais bet kokius tarpusavio įskaitymus ir / ar bet kokius kitus veiksmus, kurie galėtų turėti įtakos tinkamai įgyvendinant perimtas Reikalavimo teises ar suteiktų teisę Debitoriams nevykdyti savo įsipareigojimų pagal finansuotojo perimtas Reikalavimo teises trečiasis asmuo (klientas) gali tik gavęs išankstinį raštišką ieškovės (finansuotojo) sutikimą. Be to, trečiasis asmuo garantavo, kad Sutarties pasirašymo metu jis (klientas) neturi jokių uždelstų skolų debitoriams (taigi ir atsakovei), o pastarieji neturi jokių uždelstų skolų klientui (Sutarties 5.1.7 punktas).

10234.

103Bylos rašytiniai duomenys patvirtina, kad Sutartis buvo vykdoma ir jos sąlygos įgyvendinamos pagal po jos sudarymo įvykusius juridinius faktus – trečiojo asmens atliekamus veiksmus (krovinio pervežimus) atsakovei, dėl ko trečiasis asmuo 2018 m. lapkričio 29 d., 2018 m. gruodžio 4 d., 11 d., 17 d. ir 19 d. perdavimo–priėmimo aktais, kaip sudėtine Sutarties 1 priedo dalimi pateikė ieškovei penkias PVM sąskaitas faktūras už atsakovei suteiktas paslaugas, kurių vertė 10 984,87 Eur, o ieškovė pagal pateiktus mokėjimų dokumentus sumokėjo trečiajam asmeniui Sutartimi nustatytą 9 886,38 Eur avansą (1 t., b. l. 29-38, 39-48).

10435.

105Šalys (ieškovė ir atsakovė) ir trečiasis asmuo 2018 m. spalio 2 d. sudarė trišalį susitarimą, kuriuo remiantis atsakovė (skolininkė) patvirtino, kad visas trečiojo asmens iš atsakovės gautinas sumas pagal sudarytas sutartis ir pardavėjo (trečiojo asmens / pradinio kreditoriaus) pateiktas pirkėjui (atsakovei) apmokėti sąskaitas ji (atsakovė) 100 proc. tiesiogiai apmokės finansuotojui (ieškovei / naujajam kreditoriui) (1 t., b. l. 21-22).

10636.

1072019 m. sausio 9 d. atsakovė (skolininkė) informavo ieškovę (naująjį kreditorių) apie ieškovei pagal Trišalį susitarimą mokėtinos 8 180,69 Eur kainos dalies įskaitymą, kurią trečiasis asmuo liko skolingas atsakovei dėl žalos atlyginimo ir kurią ieškovė atlygino savo klientams už trečiojo asmens pervežimo metu apgadintus klientų krovinius. Dėl kitos mokėtinos 2 804,18 Eur kainos dalies atsakovė neprieštaravo ir sumokėjo ją ieškovei 2019 m. sausio 14 d.

10837.

109Trišalio susitarimo preambulėje pažymėta, kad šis susitarimas sudaromas jo šalims žinant, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens 2018 m. spalio 2 d. yra sudaryta faktoringo sutartis, pagal kurios sąlygas klientas (trečiasis asmuo) įsipareigojo perleisti finansuotojui (ieškovei) reikalavimo teises, pradedant nuo 2018 m. spalio 3 d. išrašomų krovinio pervežimo užsakymų ir preliminarių sąskaitų, o debitorius (atsakovė) sutiko, kad klientas perleistų finansuotojui piniginių reikalavimų teises, kylančias iš Sutarties ir Trišaliame susitarime numatytomis sąlygomis. Trišalio susitarimo 1 punktu šalys susitarė, kad visos trečiojo asmens gautinos sumos, kylančios iš jo ir atsakovės pasirašytų sutarčių bei pateiktų jai apmokėti ir akceptuotų mokėjimo dokumentų, yra pilnai perleidžiamos ieškovei nuo Sutarties sudarymo momento.

11038.

111Trišalio susitarimo 3 punktu šalys susitarė, kad po šio susitarimo pasirašymo debitorius (atsakovė) turi besąlyginę teisę vykdyti priešpriešinius įskaitymus bei vienašališkai įskaityti finansuotojui (ieškovei) mokėtinas sumas (mažinti finansuotojui mokėtinas sumas) šiais atvejais: dėl transportavimo metu kliento padarytų žalų kroviniui <...>, kurie yra aiškiai numatyti debitoriaus ir klieno sutartyje.

11239.

113Taigi, sisteminė ir lingvistinė šios nutarties 33–38 punktuose aptartų Sutarties ir Trišalio susitarimo sąlygų analizė, teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia daryti tokias išvadas: visų pirma, nei Sutartyje, nei Trišaliame susitarime jos dalyviai bet kokia forma neaptarė ir nesusitarė dėl trečiojo asmens įsipareigojimų (skolų) atsakovei pagal UAB „Verotrans“ 2017 m. balandžio 4 d., 2017 m. spalio 20 d. ir 2018 m. sausio 12 d. vykdytus krovinių pervežimus ir iš to atsiradusią žalą, kurią trečiasis asmuo turėjo atlyginti atsakovei. Todėl sutiktina su ieškove, kad negali būti įskaityti tokie atsakovės reikalavimai, dėl kurių vykdymo šalys nebuvo aiškiai sutarę (pažeistas įskaitomų priešpriešinių prievolių lygiavertiškumo, vykdytinumo ir akivaizdumo reikalavimas). Antra, Sutartimi jos šalys susitarė dėl teisės gauti pinigines sumas po sutarties sudarymo, t. y. faktoringo sutarties dalykas – šalių piniginiai reikalavimai nukreipti į ateityje įvyksiančius juridinius faktus. Minėtas reguliavimas perkeltas ir į Trišalį susitarimą (susitarimo preambulė ir jo 1 punktas). Todėl Trišalio susitarimo 3 punktas, reguliuojantis įskaitymą, negali būti aiškinamas atsietai nuo Sutarties ir Trišalio susitarimo dalyko, reglamentuojančių šių sandorių galiojimą į ateitį, ir vertinamas kaip turintis atgalinį galiojimą, dėl kurio, kaip minėta, šalys jokia forma nebuvo sutarusios. Trečia, kasacinis teismas aiškindamas skolininko (pirkėjo) ir kliento (pardavėjo) priešpriešinių reikalavimų įskaitymą faktoringo teisiniuose santykiuose, pažymėjo, kad remiantis CK 6.911 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu reglamentavimu, kai finansuotojas pareiškia reikalavimą skolininkui, kad šis sumokėtų pinigus, skolininkas turi teisę įskaityti savo priešpriešinius piniginius reikalavimus, kylančius iš skolininko ir kliento sutarties, jeigu šiuos reikalavimus skolininkas jau turėjo tuo momentu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą finansuotojui. Ši nuostata yra skirta finansuotojo interesams apsaugoti, apribojant priešpriešinių skolininko reikalavimų klientui pagal faktoringo sutartį ir jam perleidžiamo reikalavimo įskaitymo galimybę, apie kuriuos finansuotojui nebuvo žinoma suteikiant finansavimą klientui. Ši nuostata atitinka bendrąją nuostatą, reglamentuojančią įskaitymą reikalavimo perleidimo atveju (CK 6.136 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-339-219/2019).

11440.

115Aukščiau konstatuotos faktinės Sutarties ir Trišalio susitarimo sudarymo aplinkybės, atsakovės ir trečiojo asmens veiksmai, kai nuo ieškovės buvo nuslėptas faktas apie trečiojo asmens skolas atsakovei, kurių paviešinimas laiku (iki Sutarties sudarymo) būtų leidęs ieškovei tinkamai įvertinti visas Sutarties sudarymo galimybes arba jos iš viso nesudaryti, taip pat sąmoningas atsakovės vengimas skolą išieškoti tiesiogiai iš trečiojo asmens, leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad sutarties šalys – trečiasis asmuo ir atsakovė – buvo nesąžiningi susitarimų dalyviai.

11641.

117Apibendrinant tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2019 m. sausio 9 d. atsakovės pranešimas ieškovei apie vienašalį 8 180,69 Eur skolos įskaitymą neturi nei sutartinio, nei įstatyminio teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės ieškinį tenkino.

11842.

119Kadangi pirmosios instancijos teismas nurodė netinkamą ieškinio tenkinimo teisinį pagrindą, teisėjų kolegija šią klaidą ištaiso ir nurodo, kad ieškovės ieškinio pagal Trišalio susitarimo 1 punkto nuostatas pagrindą sudaro bendrieji tinkamo prievolių vykdymo principai ir sąlygos, numatytos CK 6.38 straipsnio 1 dalyje, 6.1, 6.44 straipsniuose.

12043.

121Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamam ginčui spręsti netinkamai taikė bei aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias sandorių negaliojimą pagal CK 1.81 straipsnį, kadangi sprendime net neįvardino, kokį viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantį tikslą atsakovė turėjo, o nurodydamas, kad įskaitymas negalioja ir CK 1.91 straipsnio pagrindu, teismas padarė teisės taikymo klaidą, nes šią normą taikė sandoriams, (Sutarčiai ir Trišaliui susitarimui), kurių ieškovė nagrinėjamojoje byloje neginčijo.

12244.

123Nors pirmosios instancijos teismas padarė kai kuriuos materialinės teisės normų taikymo pažeidimus, tačiau šis pažeidimas nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisėto ir pagrįsto teismo sprendimo šioje teismo nutartyje aptartais ieškinio pagrįstumo argumentais (CPK 328 straipsnis). Todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovės apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

124Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

12545.

126Apeliacinės instancijos teismui nusprendus atsakovės UAB „Hegelmann Transporte“ apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, ieškovė UAB „Taurus fondas“ turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, kurias ji patyrė apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą (CPK 93 str. 1 d.).

12746.

128Ieškovė UAB „Taurus fondas“ prašo priteisti jai iš atsakovės 1575 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų, kurios susidarė už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą.

12947.

130CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) (akto redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.).

13148.

132Atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2020 m. vasario 9 d., užpraėjusio ketvirčio bruto buvo 1317,60 Eur, maksimalus koeficientas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą 1,3 (1317,60 Eur x 1,3 = 1712,88 Eur). Atsižvelgus į tai, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija minėtų Rekomendacijų 1, 7, 8.11 punkte nustatytų dydžių, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 98 str.).

13349.

134Apeliacinės instancijos teismo patirtų pašto išlaidų suma nesiekia 5 Eur ir yra mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2020 m. sausio 23 d.). Atsižvelgiant į tai, procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimas valstybės naudai iš apeliantės nepriteistinas (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

135Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

136Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

137Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Taurus fondas“ (juridinio asmens kodas 304104519) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Hegelman transporte“ (juridinio asmens kodas 300022163) 1575 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt penkis eurus) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

138Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Taurus fondas“ teismui pateiktu patikslintu ieškiniu... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovė (finansuotojas / naujasis kreditorius) ir trečiasis... 10. 3.... 11. Vykdydamos Sutartį, jos šalys – trečiasis asmuo 2018 m. lapkričio 29 d.,... 12. 4.... 13. 2018 m. spalio 2 d. šalys ir trečiasis asmuo pasirašė trišalį susitarimą... 14. 5.... 15. 2019 m. sausio 9 d. atsakovė (skolininkė) informavo ieškovę (naująjį... 16. 6.... 17. Anot ieškovės, atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašant Trišalį... 18. 7.... 19. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji ir trečiasis asmuo 2017 m.... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 8.... 23. Kauno apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškovės... 24. 9.... 25. Pasisakydamas dėl ieškovės nurodytų teisinių ieškinio reikalavimų... 26. 10.... 27. Pasisakydamas dėl ieškovės ginčijamo įskaitymo sandorio negaliojimo kitu,... 28. 11.... 29. Įvertinęs ieškovės ir trečiojo asmens 2018 m. spalio 2 d. faktoringo... 30. 12.... 31. Paminėtam kontekste teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovės argumentą,... 32. 13.... 33. Atsakovės ir trečiojo asmens nesąžiningumo faktą teismas konstatavo... 34. 14.... 35. Aptartų aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, kad tokia atsakovės ir... 36. 15.... 37. Pasisakydamas dėl įskaitymo sandorio negaliojimo kaip neatitinkančio teisės... 38. 15.... 39. Teismas nesutiko su ieškovės argumentais, kad ginčijamas įskaitymo sandoris... 40. 16.... 41. Teismas nurodė, kad iš krovinių ekspedicijos sutarties, penkių PVM... 42. Dėl skolos ir palūkanų priteisimo... 43. 17.... 44. Teismas pažymėjo, kad nuginčijus įskaitymą, klausimas dėl restitucijos... 45. III.... 46. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai... 47. 18.... 48. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB Hegelmann Transporte“ (toliau –... 49. 18.1.... 50. Dėl netinkamo bei neteisingo įskaitymo teisę reglamentuojančių teisės... 51. 18.2.... 52. Dėl netinkamo bei neteisingo sandorio negaliojimo dėl apgaulės ir... 53. 18.3.... 54. Teismo teiginiai atspindi selektyvų argumentavimą, neparemtą jokia teisės... 55. 18.4.... 56. Teismas padarė išvadą, kad faktoringo sutarties sudarymo metu neturėjo... 57. 18.5.... 58. Iš bylos duomenų nėra pagrindo išvadai, jog atsakovė UAB „Hegelmann... 59. 19.... 60. Ieškovė UAB „Taurus fondas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 61. 19.1.... 62. Ginčas byloje kilo ne dėl skolininko įskaitymo teisės, įtvirtintos teisės... 63. 19.2.... 64. Apie perleistą reikalavimą skolininkas buvo informuotas ne pranešimu, kaip... 65. 19.3.... 66. Kaip teisingai sprendime pažymėjo pirmos instancijos teismas, krovinio... 67. 19.4.... 68. Žalos įvykiai kilo ne prieš pat 2018 m. spalio 2 d. Trišalio susitarimo... 69. 19.5.... 70. Apeliantė nuo pat trišalio susitarimo pasirašymo turėjo ketinimą nevykdyti... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV.... 73. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 74. 20.... 75. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 76. 21.... 77. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių skolininko teisę... 78. 22.... 79. Faktoringo sutarties samprata pateikiama CK 6.903 straipsnio 1 dalyje, kurioje... 80. 23.... 81. Taigi, faktoringas – tai sutartiniai santykiai, kurių dalyką sudaro... 82. 24.... 83. Pagal paminėtą kasacinio teismo nutartį, tarp finansuotojo ir kliento... 84. 25.... 85. Tuo tarpu tarp finansuotojo, kuris faktoringo sutartimi klientui perleidus, o... 86. 26.... 87. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš... 88. 27.... 89. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, nors įskaitymo teisiniai... 90. 28.... 91. Įskaitymas – tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies... 92. 29.... 93. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 94. 30.... 95. Nagrinėjamam ginčui spręsti be minėtų kasacinio teismo išaiškinimų... 96. 31.... 97. Apeliantė pirmosios instancijos teisme ir pateikdama apeliacinį skundą... 98. 32.... 99. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė (finansuotojas) ir trečiasis asmuo... 100. 33.... 101. Pagal Sutarties (bendrosios dalies) 2.1 punktą (sutarties objektą), sutartimi... 102. 34.... 103. Bylos rašytiniai duomenys patvirtina, kad Sutartis buvo vykdoma ir jos... 104. 35.... 105. Šalys (ieškovė ir atsakovė) ir trečiasis asmuo 2018 m. spalio 2 d. sudarė... 106. 36.... 107. 2019 m. sausio 9 d. atsakovė (skolininkė) informavo ieškovę (naująjį... 108. 37.... 109. Trišalio susitarimo preambulėje pažymėta, kad šis susitarimas sudaromas jo... 110. 38.... 111. Trišalio susitarimo 3 punktu šalys susitarė, kad po šio susitarimo... 112. 39.... 113. Taigi, sisteminė ir lingvistinė šios nutarties 33–38 punktuose aptartų... 114. 40.... 115. Aukščiau konstatuotos faktinės Sutarties ir Trišalio susitarimo sudarymo... 116. 41.... 117. Apibendrinant tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2019 m.... 118. 42.... 119. Kadangi pirmosios instancijos teismas nurodė netinkamą ieškinio tenkinimo... 120. 43.... 121. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad... 122. 44.... 123. Nors pirmosios instancijos teismas padarė kai kuriuos materialinės teisės... 124. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 125. 45.... 126. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus atsakovės UAB „Hegelmann... 127. 46.... 128. Ieškovė UAB „Taurus fondas“ prašo priteisti jai iš atsakovės 1575 Eur... 129. 47.... 130. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 131. 48.... 132. Atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2020 m. vasario 9 d.,... 133. 49.... 134. Apeliacinės instancijos teismo patirtų pašto išlaidų suma nesiekia 5 Eur... 135. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 136. Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 137. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Taurus fondas“ (juridinio... 138. Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....