Byla 2-368-884/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo 2527,46 Lt skolą, kurią sudaro 1000 Lt negrąžinta paskolos suma, 1527,46 Lt palūkanų suma po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2012-01-31 tarp ieškovės ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 852924001 ir, kad šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui

3200 Lt, 2012-02-04 gavusi atsakovo prašymą padidinti paskolos sumą, ieškovė papildomai paskolins 200 Lt, 2012-02-09 – 150 Lt, 2012-02-19 – 200 Lt ir 2012-02-23 – 250 Lt, iš viso 1000 Lt sumą 30 dienų terminui su 199,90% dydžio metine palūkanų norma, o 2012-11-16 atsakovė grąžins 1000 Lt skolą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos. Esant įstatymo nustatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

4Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovė per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė. Ieškovei prašant šioje byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 2, 4 dalys).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2012-01-31 nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią ieškovė per penkis kartus paskolino atsakovui 1000 Lt 30 dienų terminui su 110,75% vartojimo kredito metine palūkanų norma, bendra kredito kainos metinė norma – 199,20%. Galutinis viso 1000 Lt kredito grąžinimo terminas – 2012-03-01.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1000 Lt negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

8Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1527,46 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 110,75% dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, už laikotarpį nuo 2012-03-02 iki 2012-12-17, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Prašymas dėl pačios paskolos dydį viršijančių palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

10Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra beveik 200%. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 199,20%. Nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus beveik dvejiems metams, o 199,20% dydžio metinės palūkanos skaičiuotos daugiau kaip už 9 mėnesius. Per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,– taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas iki 500 Lt.

11CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2014-08-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

12Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 1000 Lt skola, 500 Lt sutartinių palūkanų ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kita ieškinio dalis atmestina. Patenkinus 59,35% ieškovės reikalavimų, ieškovei iš atsakovo priteistina 33,83 Lt ieškovės sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovei UAB „4finance“, j. a.k. 301881644, iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) skolos, 500 Lt (penkis šimtus litų) sutartinių palūkanų,

165 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 33,83 Lt (trisdešimt tris litus 83 centus) žyminio mokesčio.

17Likusios ieškinio dalies netenkinti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Skuodo rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai