Byla e2-9776-769/2017
Dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2017-04-25 sprendimų darbo bylose dalinio pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Žilvinui Brazaičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų J. K., M. K., V. A., E. K. ( E. K.) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2017-04-25 sprendimų darbo bylose dalinio pakeitimo,

5Teismas

Nustatė

6ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami pakeisti skundžiamus sprendimus darbo bylose, konstatuoti, kad darbo santykiai baigėsi 2017-03-14, priteisti ieškovams kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas, priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką. Nurodė, kad ieškovai J. K., M. K., V. A. ir E. K. 2017 m. kovo 24 d. kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisiją (toliau - DGK) su prašymais priteisti jiems iš atsakovės UAB ( - ) nesumokėtą darbo užmokestį, dienpinigius ir kt. DGK ieškovų prašymus iš dalies skundžiamais 2015-04-25 sprendimais nurodytose glaudžiai susijusiose kartu nagrinėtose darbo bylose tenkino iš dalies, priteisdama kiekvienam ieškovui iš atsakovės nesumokėtą darbo užmokestį ir dienpinigius, o kitose dalyse prašymus atmetė. Ieškovai mano, jog DGK sprendimai tose dalyse, kuriose jų prašymai buvo atmesti, yra neteisėti ir priimti DGK netinkamai aiškinus įstatymo normas. Ieškovai yra buvę atsakovės darbuotojai, dirbo staliais statybininkais. Ieškovai J. K., M. K. ir V. A. buvo įdarbinti pasirašant darbo sutartis ir apie įdarbinimo faktą pranešant VSDFV, o ieškovas E. K. dalį darbo laiko (2017-01-06 - 2017-02-08) dirbo nelegaliai, pasirašytos darbo sutarties neturėjo. Ieškovų darbo vieta buvo karkasinių namų gamyba ir montavimu užsiimančios atsakovės gamybinėse patalpose (dirbtuvėse), esančiose adresu ( - ). Kartais ieškovams tekdavo vykti į komandiruotes į užsienį (Norvegijos Karalystę). Visų ieškovų darbo užmokestis buvo 500 Eur per mėnesį. 2017 m. sausio 11 d. ieškovai buvo komandiruoti dirbti į minėtą užsienio valstybę. Iš komandiruotės ieškovai grįžo savarankiškai, 2017 m. kovo 1 d. 2017 m. kovo 11 d. ieškovai, vadovaudamiesi DK 127 straipsnio 2 dalimi ir 128 straipsnio 1 dalimi, išsiuntė atsakovei pranešimą apie darbo sutarčių nuo 2017 m. kovo 14 d. nutraukimą bei, sutinkamai su 206 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pareikalavo ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną su jais pilnai atsiskaityti ir padengti grįžimo iš komandiruotės išlaidas. J. K. nuo pat darbo pradžios pas atsakovę (nuo 2016 m. vasario 12 d.) nė karto neatostogavo, todėl jam priklauso kompensacija už 30-ies dienų (28 d. / 12 mėn. x 13 mėn.) nepanaudotas kasmetines atostogas, 500 Eur (16,67 Eur / d. x 30 d.), bei 800 Eur už teisinę pagalbą. M. K. taip pat nė karto neatostogavo, todėl ir jam priklauso kompensacija už 30-ies dienų nepanaudotas atostogas- 500 Eur. V. A. nuo 2016 m. spalio 3 d. nė karto neatostogavo, todėl jam priklauso kompensacija už 12-os dienų (28 d. / 12 mėn. x 5,33 mėn.) nepanaudotas atostogas- 200,04 Eur (16,67 Eur / d. x 12 d.). E. K. faktiškai pradėjo dirbti nuo 2017 m. sausio 6 d., jam priklauso kompensacija už 5-ių dienų (28 d. / 12 mėn. x 2,27 mėn.) nepanaudotas atostogas, - 83,35 Eur (16,67 Eur / d. x 5 d.). Be to, su visais ieškovais dėl savo kaltės iki šiol neatsiskaičiusi atsakovė privalo mokėti ieškovams jų vidutinį darbo užmokestį (500 Eur / mėn.) už visą uždelsimo atsiskaityti laiką (nuo 2017 m. kovo 14 d. iki visiško atsiskaitymo; DK 141 straipsnio 3 dalis).

7Ieškovams J. K., M. K., V. A., E. K. apie posėdį pranešta tinkamai, ieškovai posėdyje nedalyvavo, jų atstovo teigimu, dėl ieškovų darbo užsienyje.

8Atsakovei UAB ( - ) apie posėdį pranešta tinkamai. Atsiliepimo į ieškovų ieškinį atsakovė nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos.

9Teismo posėdyje ieškovų atstovas advokatas Žilvinas Brazaitis prašė ieškinį tenkinti, nurodęs, kad šiuo metu ieškovai dirba Švedijoje, pas atsakovę dirbti nenori; pagal 2017 m. balandžio 25 d. Darbo ginčų komisijos sprendimus ieškovai iš atsakovės nieko negavo, atsakovė nevykdo veiklos. Ieškovai pranešė atsakovei, kad su ja nutraukia darbo santykius, viską padarė tinkamai, atsakovė piktnaudžiauja, savo pareigų neatlieka ir Sodrai nepraneša apie darbo santykių pasibaigimą. Atsakovė ieškovams žymėjo pravaikštas, nors buvo gavusi ieškovų pranešimą. Atsakovė fakto, kad ieškovams nemokėjo atlyginimo daugiau nei du mėnesius neginčijo. Ieškovai į darbą nenuėjo 2017 m. kovo 1 d., nors atsakovė teigia, kad jie neatvyko į darbo vietą jau 2017 m. vasario 28 d. Ieškovams nėra jokio skirtumo, nuo kokios dienos bus pasibaigę darbo santykiai, tačiau prašo atleisti nuo 2017 m. kovo 14 d.,-nuo pranešime nurodytos dienos.

10Teismas konstatuoja:

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovai 2017 m. kovo 24 d. kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisiją (toliau - DGK) su prašymais priteisti jiems iš atsakovės UAB ( - ) nesumokėtą darbo užmokestį, dienpinigius ir kt. Darbo ginčų komisijos 2017 m. balandžio 25 d. sprendime nurodyta, kad ieškovas J. K. nuo 2016-02-17 dirba pas atsakovę pagal sudarytą darbo sutartį staliaus statybininko pareigose, ieškovo darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2016-02-02 iki 2016-06-30 buvo 460 Eur, o laikotarpiu nuo 2016-07-01 iki 2017-02-28 - 500 Eur. Darbo ginčų komisija 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškovo J. K. prašymą tenkinto iš dalies,- priteisė 1000 Eur neišmokėto darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių už 2017 m. sausio ir vasario mėnesius, taip pat 2900 Eur dienpinigių už darbo laikotarpį nuo 2017-01-11 iki 2017-03-01, bei 250,85 Eur patirtų kelionės išlaidų. Ieškovo J. K. reikalavimą atsakovei UAB ( - ) dėl kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išieškojimo, taip pat reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo uždelsus atsiskaityti darbo sutarties nutraukimo dieną atmetė. Reikalavimą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų išieškojimo atsisakė nagrinėti. Darbo ginčų komisijos 2017 m. balandžio 25 d. sprendime nurodyta, kad ieškovas M. K. nuo 2016 m. vasario 17 d. dirba pas atsakovę staliaus statybininko pareigose; ieškovo darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2016-07-01 iki 2017-02-28 - 500,00 Eur. Darbo ginčų komisija 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu priteisė iš atsakovės ieškovui M. K. 1000 Eur neišmokėto darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių už 2017 m. sausio ir vasario mėnesius, taip pat 2900 Eur dienpinigių už darbo laikotarpį nuo 2017-01-11 iki 2017-03-01. Ieškovo M. K. reikalavimą atsakovei UAB ( - ) dėl kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išieškojimo, tai pat reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo uždelsus atsiskaityti darbo sutarties nutraukimo dieną atmetė. Darbo ginčų komisija 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu nustatė, kad ieškovas V. A. nuo 2016 m. spalio 4 d. dirba pas atsakovę pagal sudarytą darbo sutartį staliaus pareigose, priteisė iš atsakovės ieškovui V. A. 1 000 Eur neišmokėto darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių už 2017 m. sausio ir vasario mėnesius, taip pat 2 900 Eur dienpinigių už darbo laikotarpį nuo 2017-01-11 iki 2017-03-01. Ieškovo V. A. reikalavimą atsakovei UAB ( - ) dėl kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išieškojimo, tai pat reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo už visą uždelsimo atsiskaityti laiką atmetė. Darbo ginčų komisijos 2017 m. balandžio 25 d. sprendime nurodyta, kad ieškovas E. K. pasirašytos darbo sutarties neturi, patikrinus duomenis VSDFV informacinėje sistemoje (toliau - Duomenys) nustatyta, kad duomenų apie ieškovo darbą jo nurodytu laikotarpiu nuo 2017-01-06 iki 2017-02-07 nerasta. Darbo ginčų komisija nustatė, kad ieškovo darbo santykiai prasidėjo nuo 2017 m. vasario 8 d., todėl priteisė iš atsakovės ieškovui E. K. 367,55 Eur neišmokėto darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių už 2017 m. vasario mėnesį, taip pat 1 276 Eur dienpinigių už darbo laikotarpį nuo 2017-02-08 iki 2017-03-01. Ieškovo E. K. reikalavimą atsakovei UAB ( - ) dėl kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išieškojimo, tai pat reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo už visą uždelsimo atsiskaityti laiką atmetė. Iš teismui pateiktų Darbo ginčų komisijos bylų matyti, kad 2017 m. kovo 11 d. ieškovai atsakovei UAB ( - ) surašė pranešimą, kuriame nurodė, kad vadovaujantis DK 127 straipsnio 2 dalimi ir 128 straipsnio 1 dalimi, nuo 2017 m. kovo 14 d. nutraukia su atsakove sudarytas darbo sutartis ir reikalauja pilnai atsiskaityti su ieškovais, kaip nurodo DK 206 straipsnio 1 dalies 1 punktas. Iš 2017 m. kovo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio matyti, kad atsakovė nuo 2017 m. kovo 1 d. ieškovams žymėjo pravaikštas. 2017 m. sausio 10 d. atsakovė UAB ( - ) surašė įsakymą dėl darbuotojų siuntimo į komandiruotę, kurioje nurodoma, kad komandiruoja darbuotojus V. J., J. K., M. K. ir V. A., nuo 2017 m. sausio 13 dienos, o V. S. nuo 2017 m. sausio 16 d. į Norvegiją. 2017-06-13 darbo ginčų komisijos sprendime Nr.DGKS-2950 dėl ieškovo UAB ( - ) reikalavimo iš E. K., M. K., J. K., V. A. ir kt. priteisti po 19471,54 Eur žalos atlyginimo, nurodyta, kad „ ieškovas taip pat nebuvo rūpestingas ir nesiėmė visų įmanomų priemonių, kad išvengti galimo žalos atsiradimo ir atlyginimo reikalavimo“.

14Ieškovai prašo pakeisti iš dalies skundžiamus darbo ginčų komisijos sprendimus darbo bylose ir konstatuoti, jog visų keturių ieškovų darbo santykiai su atsakove baigėsi 2017-03-14. Ieškovų atstovas nurodė, kad pranešimas dėl sutarčių nutraukimo buvo išsiųstas 2017-03-11, atsakovė daugiau kaip du mėnesius nemokėjo darbo užmokesčio, ieškovai 2017-03-01 grįžo iš komandiruotės į Lietuvą, pas atsakovę į darbą nėjo, ieškovams buvo fiksuojamos pravaikštos. Iš skundžiamų darbo ginčų komisijos sprendimų matyti, jog buvo konstatuota, kad darbuotojai sprendimų priėmimo dieną ( 2017-04-25) yra atsakovės darbuotojai, nuo 2017-03-01 jiems fiksuojamos pravaikštos, todėl komisija ieškovams nepriteisė nei kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas, nei neišmokėtą darbo užmokestį nuo 2017-03-01.

15Pagal iki 2017-07-01 galiojusio Darbo kodekso 127 straipsnį darbuotojas turėjo teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas <...> kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį ( 2 d.). Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. DK 128 straipsnio nuostatos suteikė teisę darbuotojui nutraukti darbo sutartį nuo nepriklausančių nuo darbuotojų aplinkybių, jeigu <...> jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) ( 1 d.). Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos. Kasacinis teismas, aiškindamas šią normą, yra pasisakęs, kad ji reiškia, jog darbuotojui darbo užmokestis turi būti mokamas reguliariai, nes yra atlyginimas už darbą, ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Jeigu darbdavys du mėnesius iš eilės nemoka darbo užmokesčio, ši aplinkybė yra juridinis pagrindas, nustatantis darbuotojui teisę nutraukti darbo sutartį remiantis DK 128 straipsnio 1 dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-313/2004). Pagal LR DK 127 str. 2d. darbuotojas turi teisę dėl svarbių priežasčių nutraukti darbo sutartį. Aplinkybės, kurias kaip svarbias vertina darbuotojas ir darbdavys, gali būti skirtingos, ypač tais atvejais, kai darbuotojas svarbia priežastimi nurodo darbdavio įsipareigojimų pagal darbo sutartį nevykdymą arba įstatymo ar kolektyvinės sutarties pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-644/2004; 2008 m. balandžio 1d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-195/2008, 2009 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2010, 2011 m. spalio 27d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-390/2011). DK 127 str. 2d., skirtingai nei DK 127 str. 1 d., nenustato, kad įspėjimo terminui pasibaigus darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą, nes darbuotojo nurodytų priežasčių egzistavimą ir jų svarbą visų pirma vertina darbdavys. Darbdaviui sutikus, kad yra pagrindas nutraukti darbo sutartį DK 127 str. 2 d. nustatytu pagrindu, darbo sutartis nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos, kuri turėtų būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu darbuotojas su darbdaviu nesusitarė kitaip. Tuo tarpu, darbdaviui nesutikus, kad yra pagrindas nutraukti darbo sutartį, darbo santykiai tarp darbuotojo ir darbdavio tęsiasi, jie pasibaigia įstatymuose nustatytais darbo sutarties pasibaigimo pagrindais pasibaigus darbo sutarčiai (DK 124 str.). Kilus darbuotojo ir darbdavio nesutarimams dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo egzistavimo, jo egzistavimas arba neegzistavimas konstatuojamas darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Ieškovai savo prašyme dėl atleidimo iš darbo nurodė, kad atsakovas nesumoka jam viso atlyginimo daugiau kaip du mėnesius. Ieškovų darbo sutartyse buvo nurodyta, kad atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį. Iš darbo ginčų komisijos bylose esančių duomenų nustatyta, kad darbo užmokestis darbuotojams pagal darbo sutartyse nustatytą tvarką turėjo būti mokamas kiekvieno mėnesio 10 ir 25 dieną. Darbo ginčų komisija 2017-04-25 sprendimuose konstatavo, kad darbo užmokestis už sausio ir vasario mėnesius J. K., M. K., V. A. nebuvo sumokėtas todėl darytina išvada, kad pagrindas darbo sutarties nutraukimui pagal LR DK 128 straipsnio 1 dalį buvo. Iš bylos duomenų nustatyta, kad J. K. ir M. K. pas atsakovę dirbo nuo 2016 m. vasario 17 d., V. A. nuo 2016 m. spalio 4 d., E. K. įdarbintas nuo 2017-02-08. Darbo ginčų komisijos sprendime dėl E. K. galimai nelegalaus darbo nurodyta, kad nebuvo rasta duomenų dėl teismo priimto sprendimo administracinėje byloje, todėl komisija laikė, kad šio ieškovo darbo santykiai pas atsakovę prasidėjo 2017 m. vasario 8 d. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovas E. K. 2017-03-11 dienos pranešimo darbdaviui surašymo metu neturėjo DK 128 straipsnio 1 dalyje nustatyto pagrindo kreiptis dėl atleidimo iš darbo, nes pas darbdavį nedirbo dviejų mėnesių, bet buvo pagrindas prašyti atleisti jį iš darbo darbuotojo iniciatyva darbdaviui nevykdant įsipareigojimo pagal darbo sutartį,- nustatytais terminais nemokant darbo užmokesčio ( LR DK 127 str.2d.), nes šis pažeidimas buvo nustatytas 2017-04-25 Darbo ginčų komisijos sprendime Nr.5183 .

16Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad kai darbdavys tinkamai neįformino atleidimo iš darbo darbuotojo prašymu, darbuotojo teisės apginamos teismo sprendimu pripažįstant, kad darbo sutartis nutraukta įstatyme įtvirtintu pagrindu, kuris atitinka realią faktinę situaciją, bei ginčo šalis grąžinant į padėtį, analogišką situacijai, jeigu darbuotojo teisių pažeidimo nebūtų buvę, o darbuotojo prašymas nutraukti darbo sutartį būtų buvęs įformintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009, 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2011; 2011 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2011). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, kad UAB ( - ) tinkamai neįformino J. K., M. K. ir V. A. atleidimo iš darbo pagal LR DK 127 straipsnio 2 dalį, 128 straipsnio 1 dalį, o E. K. pagal LR DK 127 straipsnio 2 dalį, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas ir pripažintina, kad ieškovų J. K., M. K. ir V. A., E. K. darbo santykiai UAB ( - ) baigėsi 2017-03-14, t.y., nuo pranešime dėl darbo santykių nutraukimo nurodytos datos.

17Nutraukus darbo sutartį su darbuotoju, darbdavys privalo išmokėti visas jam priklausančias gauti iš darbdavio pinigų sumas ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną, nesant kitokio darbo sutarties šalių susitarimo (DK 141 straipsnio 1, 2 dalys). Ieškovai prašo priteisti iš atsakovės kompensacijas už nepanaudotas atostogas bei vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo atsiskaityti laiką. Pripažinus, kad ieškovų darbo santykiai su atsakove baigėsi 2017-03-14, iš atsakovės ieškovams priteistina jų prašoma kompensacija ( neatskaičius mokesčių) už nepanaudotas kasmetines atostogas: J. K. 500 Eur, M. K. 500 Eur, V. A. 198,84 Eur už 5 mėnesius ir 11 dienų, E. K. 41,17 Eur už dirbtą 1 mėnesį ir 6 dienas.

18Pagal DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatą, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Kasacinis teismas, aiškindamas DK 141 straipsnio 3 dalies taikymą, nurodė, kad šiai nuostatai taikyti būtinos nustatyti šios aplinkybės: neatsiskaitymo laiku faktą; faktą, kad dėl neatsiskaitymo nėra darbuotojo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2009; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisija 2017-06-13 sprendimuose Nr.DGKS-2950, 2949, 2951, 2847 nurodė, kad UAB ( - ) darbuotojai ( ieškovai šioje byloje) pasišalino iš darbo vietos Norvegijoje, UAB ( - ) vadovo teigimu, dėl statybos darbų broko užsakovas perėmė objekto kontrolę ir pateikė pranešimą bendrovei dėl patirtų išlaidų. Iš darbo ginčų komisijos bylose esančio pranešimo matyti, kad darbai projekte buvo sustabdyti 2017-02-27 be svarbių priežasčių, užsakovas perėmė kontrolę dėl galutinio pridavimo ir patyrė 116829,24 Eur išlaidų, tarp kurių yra nurodyta ir kaina už paviršių, klaidų taisymus, sankcijos už projekto vėlavimą ir t.t. Ieškovų atstovas teisme nurodė, kad ieškovai paliko savo darbo vietas Norvegijoje, nes darbdavys nemokėjo darbo užmokesčio, parašyti prašymo dėl atleidimo iš darbo anksčiau, o ne po 10 dienų grįžus į Lietuvą, ieškovai negalėjo, nes „neturėjo rašiklio“ ir pan. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, kad ieškovai, nenutraukę darbo santykių su atsakove, nepateikę atsakovei prašymo dėl atleidimo iš darbo dėl nuo darbuotojo nepriklausančių aplinkybių, savavališkai 2017-02-27 paliko darbo vietą Norvegijos Karalystėje, 2017-03-01 grįžo į Lietuvą, į darbą nėjo, buvo fiksuojamos pravaikštos, kurių ieškovai Darbo ginčų komisijos posėdyje neginčijo, pareiškimą dėl darbo santykių nutraukimo išsiuntė tik 2017-03-11, užsakovas dėl nebaigtų darbų ir broko patyrė išlaidas, laikytina, jog atsakovei neturėtų būti taikomi įstatyme nurodyti neatsiskaitymo padariniai – vidutinio darbo užmokesčio mokėjimas už uždelsimo laiką. Šioje dalyje ieškinys atmestinas.

19Nutraukus darbo sutartį pagal LR DK 127str. 2d. nesant darbuotojo kaltės, pagal LR DK 140 str. 3 d. darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Teismas pagal CK 417 str. turi teisę, bet ne pareigą viršyti ieškinio reikalavimus ir patenkinti daugiau reikalavimų, nei buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Ieškovai, būdami atstovaujami profesionalaus teisininko advokato, išeitinės išmokos priteisti neprašė, todėl išeitinės išmokos ieškovams nepriteistinos.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies. Ieškovų atstovas prašo priteisti iš atsakovės ieškovui J. K. 800 Eur advokato išlaidoms apmokėti. Laikant, kad buvo patenkinta apie 70 procentų visų reikalavimų, iš atsakovės ieškovui J. K. priteistina 560 Eur jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Bylos nagrinėjimo metu buvo 23,62 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškovai buvo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kuris byloje yra 104 Eur, todėl nesumokėtas žyminis mokestis bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į Valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovės.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 straipsniu, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Pripažinti J. K., a.k( - ) M. K., a.k( - ) V. A., a.k( - ) atleistais iš darbo UAB ( - ), kodas 211951150, pagal LR DK ( galiojusio iki 2017-07-01) 127 str. 2 d., 128 str.1 d., E. K. ( E. K.), a.k( - ) pagal LR DK ( galiojusio iki 2017-07-01) 127 str. 2 d. nuo 2017 m. kovo 14 d.

24Priteisti iš atsakovės UAB ( - ), kodas ( - ), ieškovui J. K., a.k( - ) 500 Eur, M. K., a.k( - ) 500 Eur, V. A., a.k( - ) 198,84 Eur, E. K. ( E. K.), a.k( - ) 41,17 Eur, neatskaičius mokesčių kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas.

25Kitą ieškinio dalį atmesti.

26Priteisti iš atsakovės UAB ( - ), kodas ( - ), ieškovui J. K., a.k( - ) 560 Eur ieškovo patirtų atstovavimo išlaidų.

27Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), kodas ( - ), valstybei 127,62 Eur bylinėjimosi išlaidų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

28Sprendimui įsiteisėjus grąžinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui darbo bylų Nr.APS-3-5183/2017, APS-3-5185/2017, APS-3-5188/2017, APS-3-5191/2017 medžiagas, advokatui Žilvinui Brazaičiui 2017-06-13 darbo ginčų komisijos sprendimą Nr.DGKS-2950.

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Žilvinui Brazaičiui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų J.... 5. Teismas... 6. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami pakeisti skundžiamus... 7. Ieškovams J. K., M. K., V. A., E. K. apie posėdį pranešta tinkamai,... 8. Atsakovei UAB ( - ) apie posėdį pranešta tinkamai. Atsiliepimo į ieškovų... 9. Teismo posėdyje ieškovų atstovas advokatas Žilvinas Brazaitis prašė... 10. Teismas konstatuoja:... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovai 2017 m. kovo... 14. Ieškovai prašo pakeisti iš dalies skundžiamus darbo ginčų komisijos... 15. Pagal iki 2017-07-01 galiojusio Darbo kodekso 127 straipsnį darbuotojas... 16. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad kai darbdavys tinkamai... 17. Nutraukus darbo sutartį su darbuotoju, darbdavys privalo išmokėti visas jam... 18. Pagal DK 141 straipsnio 3 dalies nuostatą, kai uždelsiama atsiskaityti ne... 19. Nutraukus darbo sutartį pagal LR DK 127str. 2d. nesant darbuotojo kaltės,... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Pripažinti J. K., a.k( - ) M. K., a.k( - ) V. A., a.k( - ) atleistais iš... 24. Priteisti iš atsakovės UAB ( - ), kodas ( - ), ieškovui J. K., a.k( - ) 500... 25. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 26. Priteisti iš atsakovės UAB ( - ), kodas ( - ), ieškovui J. K., a.k( - ) 560... 27. Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), kodas ( - ), valstybei 127,62 Eur... 28. Sprendimui įsiteisėjus grąžinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...