Byla 2-2270/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5888-881/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės InnoForce ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5888-881/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės InnoForce ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB InnoForce kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 9 d. paskelbto atvirto konkurso „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau ? VSAKIS) plėtros ir palaikymo paslaugos“ (pirkimo Nr. 125692) sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 6 punkte nustatytus reikalavimus, kad visus atskiroms eksperto Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 pozicijoms keliamus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti tik po vieną asmenį; nustatyti, kad 2012 m. rugpjūčio 9 d. paskelbto atviro konkurso „VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos“ (pirkimo Nr. 125692) sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 6 punkte atskiroms eksperto Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 pozicijoms gali būti skiriama po kelis asmenis, kurie konkrečiai pozicijai nustatytus kvalifikacinius reikalavimus gali atitikti kartu. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra sustabdyti 2012 m. rugpjūčio 9 d. paskelbto atviro konkurso „VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos“ (pirkimo Nr. 125692) procedūras. Nurodė, kad perkančioji organizacija pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei viešųjų pirkimų skaidrumo principą, tokiu būdu sudarytos sąlygos toliau tęsti neteisėtas pirkimo procedūras ir sudaryti galimai neteisėtą pirkimo sutartį. Tam, kad būtų galima išvengti neteisėtų veiksmų, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai lemia, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinant, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Be to, įstatymai nustato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturėtų sukelti neigiamų padarinių

5Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė atmesti ieškovo prašymą, o jei visgi bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pareikalauti ieškovo per nustatytą terminą pateikti banko garantiją 6 965 971,21 Lt sumai, kuria būtų užtikrinamas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas. Nurodė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešasis interesas, be to, pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra ekonomiškai netikslinga.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovo UAB InnoForce prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, konstatavęs, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikštų viešojo intereso pažeidimą.

7Ieškovas UAB InnoForce pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarties, kuriuo prašė panaikinti teismo nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi pats panaikino savo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir įpareigojo atsakovą Lietuvos Respublikos finansų ministeriją sustabdyti viešojo pirkimo, tai yra atviro konkurso „VSAKIS plėtos ir palaikymo paslaugos“ procedūras bei nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo dienos. Teismas nurodė, jog viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio – jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Tęsiant pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, galimai neatitinkančius imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą, be to, patenkinus ieškovo ieškinį kiltų nuostolių atlyginimo problema. Teismas sutiko su ieškovo atskirojo skundo argumentu, kad ypatingos skubos nedelsiant užbaigti viešąjį pirkimą nagrinėjamu atveju nėra, nes iš viešojo pirkimo sąlygų matyti, kad perkamų paslaugų teikimo trukmės terminas nėra nustatytas fiksuota data, o apibrėžtas 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos terminu, be to, šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsiama dar du kartus ne ilgesniems kaip 12 mėnesių terminams, bendra sutarties trukmė negali viršyti 36 mėnesių (pirkimo sąlygų 2.2 p.). Teismas taip pat pažymėjo, kad viešųjų pirkimų byloms nagrinėti nustatyti sutrumpinti terminai (CPK 4238 str. 4 d.), todėl teisinis netikrumas, susijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, neturėtų tęstis ilgai. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, vadovaudamasis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkto suteikta teise ir sutikdamas su ieškovo išdėstytais atskirojo skundo argumentais, teismas nutartį, kuria buvo atmestas ieškovo UAB InnoForce prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikino ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atskiruoju skundu prašo teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti, o jei visgi būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pareikalauti ieškovo per nustatytą terminą pateikti banko garantiją 6 965 971,21 Lt sumai, kuria būtų užtikrinamas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Iš esmės Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. ir 2012 m. spalio 4 d. nutartyse spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tam pačiam konkursui, viešojo intereso apsaugą siejo su skirtingais dalykais. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi teisine vertybe, kuri užtikrina viešojo intereso apsaugą, pripažino konkursu perkamų VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų įsigijimą, tačiau jau 2012 m. spalio 4 d. nutartimi teisine vertybe, kuri užtikrina viešojo intereso apsaugą, teismas nurodė konkurso procedūrų vykdymą laikantis imperatyvių teisės aktų nuostatų. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartyje nepateikiami motyvai, kodėl laikomasi pozicijos, kad konkurso procedūrų teisėtumas yra svarbesnė teisinė vertybė už savalaikį pirkimo objekto įsigijimą ir kad jos neapgynus atsirastų didesnė žala. Kadangi Vilniaus apygardos teismas priimdamas 2012 m. spalio 4 d. nutartį nenagrinėjo, kuri teisinė vertybė yra ta vertybė, kurios neapgynus bus patiriama didesnė žala, priimtas procesinis sprendimas neatitinka CPK 4237 straipsnio 1 dalies ir suformuotos teisminės praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų ginčuose. Kadangi teismas nenagrinėjo, kuri visuomeninė vertybė (ar visuomenės interesas užtikrinti konkurso procedūrų teisėtumą ir sąžiningą dalyvių varžymąsi konkurse, ar visuomenės interesas įsigyti paslaugas) yra svarbesnė, taip pat nevertino ieškinio pagrįstumo, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas reiškia nesavalaikį VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų įsigijimą ir netinkamą šios sistemos parengimą, o tai tiesiogiai lems neigiamų pasekmių atsiradimą, kurios yra nesuderinamos su tinkama viešojo intereso apsauga. Dėl netinkamo VSAKIS parengimo nuostolių patirs ne tik atsakovas, bet ir apie 4 000 viešojo sektoriaus subjektų. Visų subjektų nuostoliai, patirti dėl netinkamo VSAKIS parengimo, neabejotinai bus didesni nei ieškovo patirti nuostoliai. Nesustabdžius konkurso procedūrų, ieškinio pripažinimo pagrįstu atveju ieškovas turi teisę pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pakenks Lietuvos Respublikos, Finansų ministerijos, viešojo sektoriaus subjektų ir visuomenės interesams. Teismų praktikoje yra konstatuota, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų išlaikymo.
  3. Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinyje atkartojami tie patys argumentai, kurie buvo nurodyti pretenzijoje, visiškai nenagrinėjant ir nenurodant atsakovo atsakyme į pretenziją pateiktų motyvų, jog ieškovo pateikiami argumentai yra nepagrįsti, mano, kad nėra pagrindo teismui, atliekant preliminarų ieškinio pagrįstumo įvertinimą, daryti išvados dėl ieškinio galimo patenkinimo. Nesant pagrindo manyti, kad ieškinys yra pagrįstas, nėra pagrindo saugoti visuomenės interesą užtikrinti konkurso procedūrų teisėtumą ir sąžiningą dalyvių konkurenciją konkurse, todėl laikinosios apsaugos priemonės, siekiant apsaugoti minėtą visuomenės interesą, neturėtų būti taikomos.
  4. Kadangi pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kyla reali grėsmė, kad perkamos paslaugos nebus suteiktos ir dėl to finansavimo sutartimi nustatytais terminais bus neįgyvendintas šia sutartimi finansuojamas projektas. Neįgyvendinus finansavimo sutartyje nurodyto projekto (plano), tai yra iki nustatyto termino nesukūrus ir neįdiegus VSAKIS, neįvykdžius VSAKIS palaikymo ir plėtros, atsakovas ne tik praras VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugoms skirtas lėšas, bet ir turės grąžinti VSAKIS kūrimui, diegimui ir priežiūrai jau panaudotas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas.
  5. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė, todėl nenagrinėjo atsakovo prašymo pareikalauti, kad ieškovas per nustatytą terminą pateiktų banko garantiją 6 965 971,21 Lt sumai, kuria būtų užtikrinamas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas. Teismui tenkinus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo prašymas dėl reikalavimo pateikti garantiją, kuria būtų užtikrinamas nuostolių atlyginimas, nenagrinėtas. Atsakovas mano, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju yra tikslinga pareikalauti ieškovo pateikti banko garantiją 6 965 971,21 Lt sumai, taip siekiant užtikrinti galinčių kilti nuostolių atlyginimą.

10Atsakovas UAB InnoForce atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų ir vėliau paaiškėjus, kad ieškinys yra pagrįstas, o pirkimo sutartis jau būtų sudaryta ir nepagrįstai bei neteisėtai vykdoma su trečiuoju asmeniu, tai sukeltų žalą perkančiajai organizacijai, nes Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ar bet kuri kita kontroliuojanti institucija galėtų imtis sankcijų atsakovo atžvilgiu dėl jo nepagrįstai ir neteisėtai panaudotų biudžeto lėšų, kas taip pat turėtų įtakos ir viešajam interesui, nes biudžeto lėšos yra visuomenės narių (mokesčių mokėtojų) pinigai. Dėl pirkimo procedūrų sustabdymo VSAKIS plėtra nežlugs, o tik bus laikinai sustabdyta. Pirkimo procedūrų teisėtumas ir perkančiosios organizacijos veiksmų pagrįstumas yra toks pat svarbus visuomenės interesas, kaip ir perkančiajai organizacijai reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimas. Ieškovui palankaus sprendimo priėmimo atveju, jei būtų tęsiamos pirkimo procedūros ir sudaryta pirkimo sutartis, būtų apsunkinta galimybė ieškovą ir atsakovą grąžinti į pradinę padėtį arba ši galimybė dėl pirkimo objekto specifikos taps išvis neįmanoma. Viešojo intereso apsauga viešųjų pirkimų ginčų atvejais susijusi ne tik su konkretaus poreikio patenkinimu kuo greičiau įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, bet ir su paties viešųjų pirkimų reguliavimo tikslo ir principų užtikrinimu, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo reikalavimų, pagrįstai ir teisėtai bei racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kai teisme pareikštas ieškinys dėl neteisėtų pirkimo procedūrų, ribojančių tiekėjų vienodas galimybes viešajame pirkime, panaikinimo, iškiltų grėsmė, jog, viešajam pirkimui pasibaigus pirkimo sutarties sudarymu, tiekėjas, pažeistas teises ginantis teisme, prarastų galimybę tai veiksmingai įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui byloje egzistuoja visos tam būtinos sąlygos – ieškovas savo ieškinį nebejotinai prima facie pagrindžia tiek faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, tiek teisiniais argumentais ? Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais ir teismų praktikoje suformuotais išaiškinimais, o laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas byloje neabejotinai užtikrintų viešojo intereso apsaugą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pirkimo procedūrų sustabdymas būtų efektyvi ir proporcinga priemonė byloje, užtikrinanti tiek viešąjį interesą, tiek ieškovo interesus. Lietuvos Respublikos teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad vien ta aplinkybė, jog viešojo pirkimo sutarties dalykas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų ar valstybės biudžeto, savaime neįrodo, kad šios lėšos bus prarastos, jei viešojo pirkimo procedūros bus sustabdytos. Nesuprantama, kodėl VSAKIS reikalinga paruošti naudojimui iki 2013 m. sausio 1 d., kai pirkimo sutartis bus vykdoma mažiausiai vienerius metus su galimybe ją pratęsti du kartus, tad visas pirkimo sutarties terminas yra trys metai. Atsakovas prašo užtikrinti 6 340 159,21 Lt dydžio nuostolius, nors VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugoms numatyta tik 625 812 Lt pagal perkančiosios organizacijos nurodytą pirkimo planą Nr. 5.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rusėjo 26 d. nutartis ir ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkintas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi ieškovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai sutiko su ieškovo atskirojo skundo argumentais ir, panaikinęs Vilniaus teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartį, byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

12Ieškovas byloje prašė sustabdyti 2012 m. rugpjūčio 9 d. paskelbto atvirto konkurso „VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos“ procedūras. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinoji apsaugos priemonė viešųjų pirkimų bylose gali būti taikomas viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

13Objektyvus viešojo intereso egzistavimas sprendžiant ginčus dėl viešojo pirkimo tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d., CPK 4237 str.), bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (Viešųjų pirkimo įstatymo 3 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; kt.). Greta to, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės bei teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.). Taigi viešasis interesas reikalauja nagrinėjamoje byloje išsiaiškinti, kuri teisinė vertybė turi būti ginama prioritetiškai: ar ieškovo nurodomas viešasis interesas užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas bei skaidrų ir racionalų lėšų panaudojimą vykdant viešųjų pirkimų procedūras, ar viešasis interesas skubiai įvykdyti pirkimo procedūras.

14Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad teismui, atliekant preliminarų ieškinio pagrįstumo įvertinimą, nėra pagrindo daryti išvados, jog ieškinys yra pagrįstas, todėl nėra pagrindo saugoti visuomenės interesą užtikrinti konkurso procedūrų teisėtumą ir sąžiningą dalyvių konkurenciją konkurse. Ieškovas, prašydamas panaikinti atsakovo paskelbto viešojo konkurso sąlygų atitinkamą punktą, nustatyti, kad konkurso sąlygų 3.2 punkto 2 lentelės 6 punkte atskiroms eksperto Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 pozicijoms gali būti skiriama po kelis asmenis, kurie konkrečiai pozicijai nustatytus kvalifikacinius reikalavimus gali atitikti kartu, nurodė faktinį ieškinio pagrindą, pridėjo įrodymus, kuriais įrodinės ieškinyje išdėstytas aplinkybes, todėl teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Pažymėtina, jog preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Pagal nuoseklią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką šioje proceso stadijoje nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas yra tenkintinas, nes jo pagrįstumas ir teisėtumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės.

15Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 daleis 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris kviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Tai reiškia, kad konkurso procedūrų sustabdymas yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Pagrindinis tiekėjo interesas ? su perkančiąja organizacija sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nagrinėjamu atveju, nesustabdžius viešojo pirkimo, būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynybos mechanizmas, tai yra tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma. Be to, viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, o susiję su viešojo intereso apsauga. Kaip jau buvo minėta, visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, kurio įsigijimą užtikrina perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros, ir jo tiekiama socialine ir ekonomine nauda, bet ir tuo, kad tiekėjų varžymasis dėl jo pirkimo objekto vyktų skaidriai, o viešasis sandoris būtų sudarytas pagal racionalumo reikalavimus. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis atitinkamas atsakovo paskelbto atviro konkurso sąlygas, konkrečiai – punktą, susijusį su atsakovo konkurso sąlygų reikalavimu, kad visus atskiroms eksperto Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 pozicijoms keliamus reikalavimus turi atitikti tik po vieną asmenį. Ieškovas taip pat prašo nustatyti, kad atskiroms eksperto Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 pozicijoms gali būti skiriama po kelis asmenis, kurie konkrečiai pozicijai nustatytus kvalifikacinius reikalavimus gali atitikti kartu. Iš į bylą pateiktų duomenų negalima daryti išvados, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, viešasis interesas ar laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Priešingai, pagal byloje pateiktus duomenis yra pagrindas pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ypatingos skubos nedelsiant užbaigti viešąjį pirkimą nagrinėjamu atveju nėra, kad tęsiant pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, kurie gali neatitikti imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir teisėtumą. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei.

16Iš byloje esančių duomenų matyti, jog perkamos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos apima viso VSAKIS funkcionalumo (tiek šiuo metu veikiančio, tiek būsimo, sukurto teikiant VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugas) palaikymą ir modernizavimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius. Paslaugų teikimo terminas ? 12 mėnesių nuo sutarties su paslaugų teikėju sudarymo datos. Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsiama du kartus ne ilgesniems kaip 12 mėnesių terminams. Trukmė su pratęsimais negali viršyti 36 mėnesių (b. l. 77). Taigi perkamos paslaugos yra susijusios su jau sukurtos ir įdiegtos VSAKIS sistemos palaikymu ir plėtra, o paslaugų teikimo trukmės terminas yra apibrėžtas 12 mėnesių terminu nuo sutarties su paslaugų teikėju įsigaliojimo dienos. Byloje nėra duomenų apie tai, jog VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos turi būti suteiktos iki 2013 m. sausio 1 d., priešingai, – byloje yra duomenų apie tai, kad pirkimo sąlygų 1 priedo 7.3 punkte nurodytos paslaugos turi būti suteiktos ne iki 2013 m. sausio 1 d., bet per visą paslaugų teikimo laikotarpį, kuris tęsis nuo vienerių iki trejų metų ? priklausomai nuo to, ar perkančioji organizacija pageidaus pratęsti pirkimo sutartį, ar vietoje to pageidaus skelbti naują pirkimą. Šios aplinkybės neleidžia teigti, jog nagrinėjamu atveju skubus pirkimo objekto įsigijimas yra svarbesnė teisinė vertybė nei konkurso procedūrų teisėtumo užtikrinimas.

17Atsakovas atskirajame skunde nurodo, jog nuo 2012 m. birželio 15 d. sutartis dėl VSAKIS kūrimo, diegimo ir priežiūros paslaugų buvo nutraukta, nes paslaugų teikėjui iškelta bankroto byla, kad sutarties nutraukimo metu buvo vykdomas VSAKIS garantinio aptarnavimo ir palaikymo etapas, kad dalis VSAKIS veiklų liko neįgyvendinta, todėl atsakovas, norėdamas užbaigti VSAKIS kūrimą ir diegimą, turėjo organizuoti naują VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų pirkimą. Tačiau pažymėtina ir tai, jog byloje yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. liepos 18 d. raštas Europos socialinio fondo agentūrai dėl pirkimų plano pakeitimo, kuriame nurodyta, jog Lietuvos Respublika, įgyvendindama projektą „VSAKIS kūrimas ir diegimas“, atsižvelgdama į tai, kad Vidaus reikalų ministerija pritarė projekto sutarties keitimui ir neprieštarauja sutaupytų lėšų panaudojimui VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugoms įsigyti, ir kuriuo prašoma pritarti naujam pirkimui, pažymėtam pirkimų plano Nr. 5 eilutėje Nr. 10 „VSAKIS palaikymas ir plėtra“ (b. l. 68). Projekto pirkimo plano Nr. 5 10 eilutėje nurodyta, jog pirkimo „VSAKIS palaikymas ir plėtra“ vertė yra 625 812 Lt, pirkimo pradžia ? 2012 m. rugpjūčio mėnuo (b. l. 69-76). Šis raštas nepatvirtina atsakovo teiginio, jos ginčo pirkimas yra vykdomas siekiant užbaigti VSAKIS kūrimą ir diegimą, priešingai – šio rašto turinys įgalina daryti išvadą apie planuojamą naują pirkimą dėl jau sukurtos ir įdiegtos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų teikimo, tam panaudojant projekto sutarties vykdymo eigoje sutaupytas lėšas.

18Aplinkybė, jog pirmiau minėta VSAKIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis buvo nutraukta tuo metu, kai buvo vykdomas funkcionuojančios VSAKIS priežiūros etapas, leidžia spęsti, jog sistema sutarties nutraukimo metu jau buvo sukurta ir įdiegta. Nors atsakovas teigia, jog dalis VSAKIS veiklų liko neįgyvendinta, ir atsakovas, norėdamas užbaigti VSAKIS kūrimą bei diegimą, turėjo organizuoti sistemos palaikymo ir plėtos paslaugų pirkimą, tačiau nenurodo, kokios konkrečiai veiklos liko neįgyvendintos, kad sistemos kūrimas ir diegimas nėra užbaigtas ir kad nėra galimybių šia sistema naudotis (CPK 12, 178 str.). Be to, kaip jau minėta, bylos duomenys tvirtina, jog ginčo viešasis pirkimas buvo organizuotas kitu, nei atsakovo atsiliepime nurodytu tikslu, tai yra siekiant panaudoti sutaupytas lėšas ir siekiant palaikyti sistemos funkcionalumą bei modernizuoti ją pagal atsakovo poreikius. Byloje nėra duomenų, jog konkurso sąlygų 1 priedo 7.3 punkte pateiktas preliminarus sąrašas turi būti įgyvendintas jau iki 2013 m. sausio 1 d. ir kad šie pakeitimai yra būtini tinkamam jau sukurtos programos naudojimui užtikrinti, kad neatlikus šių pakeitimų kils atsakovo atskirajame skunde nurodytos neigiamos pasekmės. Atsakovo atsiliepime dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodyta, kad pagal 2010 m. gegužės 20 d. Finansų ministerijos su Europos socialinio fondo agentūra sudarytą projekto „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) kūrimas ir diegimas“ finansavimo ir administravimo sutartį projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti baigtos įgyvendinti projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. gegužės 20 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, ne tik skundžiamos nutarties priėmimo momentu, bet dar ir šiuo metu termino, iki kurio turi būti baigtos projekto veiklos ir patirtos tinkamos finansuoti išlaidos, trukmė nelaikytina likusi pernelyg trumpa.

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau minėtas aplinkybes, į tai, kad ieškovo teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra labai svarbi, nes pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms ieškovo reikalavimai netektų tikrosios prasmės, iš esmės pasunkėtų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas arba jį įvykdyti taptų neįmanoma, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, nėra teisinio ir faktinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį dėl atsakovo atskirajame skunde nurodytų argumentų.

20Tuo atveju, jei būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas atskirajame skunde prašo pareikalauti ieškovo per nustatytą terminą pateikti banko garantiją 6 965 971,21 Lt sumai, kuria būtų užtikrinamas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas prašymo užtikrinti nuostolių, galimų patirti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apskritai nenagrinėjo. Teisėjų kolegija pažymi, kad prašymai dėl nuostolių, patirtinų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kaip ir prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali būti paduodami apeliacinės instancijos teismui tuomet, kai jo žinioje yra byla dėl ginčo esmės (CPK 146 str., 147 str. 2 d.). Kadangi byla dėl ginčo esmės yra pirmosios instancijos teisme, o pirmosios instancijos teismas nesprendė klausimo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų šiuo klausimu. Pažymėtina, jog atsakovas turi teisę pagrįstą prašymą, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, pareikšti tas priemones pritaikiusiame pirmosios instancijos teisme (CPK 146 str. 1d., 147 str. 1 ir 2 d.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB InnoForce kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 5. Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimu dėl laikinųjų apsaugos... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. Ieškovas UAB InnoForce pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 4 d. nutartimi pats panaikino savo... 9. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atskiruoju skundu prašo... 10. Atsakovas UAB InnoForce atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo... 11. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria panaikinta Vilniaus... 12. Ieškovas byloje prašė sustabdyti 2012 m. rugpjūčio 9 d. paskelbto atvirto... 13. Objektyvus viešojo intereso egzistavimas sprendžiant ginčus dėl viešojo... 14. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad teismui, atliekant preliminarų... 15. Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo... 16. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog perkamos VSAKIS palaikymo ir plėtros... 17. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, jog nuo 2012 m. birželio 15 d. sutartis... 18. Aplinkybė, jog pirmiau minėta VSAKIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau minėtas aplinkybes, į tai, kad... 20. Tuo atveju, jei būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....