Byla e2A-142-302/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Vilijos Mikuckienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transtira“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transtira“ ieškinį atsakovams T. A., M. J., J. Š., uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Consol Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „Balt-Cis Transit Services“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir pagal atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Transtira“ dėl nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Transtira“ prašė iš atsakovų T. A., M. J., J. Š., UAB „Baltic Consol Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „Balt-Cis Transit Services“ solidariai priteisti 157 458,64 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. dirbo UAB „Transtira“ Jūrų transporto skyriuje, jiems buvo prieinami konfidencialūs duomenys, sudarantys ieškovės komercinę paslaptį (klientų pavadinimai, jų kontaktiniai duomenys, taikoma kainodara). Ieškovės teigimu, atsakovams galiojo ir iki šiol galioja įsipareigojimas tiek darbo santykių metu, tiek jiems pasibaigus neperduoti, neskelbti ar kitaip neatskleisti kitiems asmenims informacijos, sudarančios ieškovės komercinę paslaptį, taip pat ja nesinaudoti asmeniniams tikslams ar asmeninei naudai gauti, tačiau, nutraukę darbo santykius su ja, atsakovai, naudodamiesi ieškovės komercinę paslaptį sudarančia informacija, pradėjo neteisėtą bei nesąžiningą konkurencinę veiklą. Atsakovai įsteigė UAB „Baltic Consol Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „Balt-Cis Transit Services“, kurių veiklos sritis yra krovinių pervežimas jūrų ir oro keliais, t. y. identiška veikla, kuria jau daugelį metų užsiima ieškovė, ir perviliojo ieškovės klientus. Ieškovė teigė, kad, atsakovams įsteigus minėtas naujas bendroves, pradėjo mažėti jos pajamos iš nuolatinių klientų, verslo partnerių, o dalis klientų apskritai nebepateikinėjo užsakymų. UAB „Tezaurus auditas“ atliko auditą bei parengė 2016-07-29 specialisto išvadą, kurioje konstatuota, kad užsakymus Jūrų transporto pervežimo skyriuje 2012–2014 m. nutraukė 32 įmonės: 2012 m. – 1 įmonė, 2013 m. – 10 įmonių, 2014 m. – 21 įmonė, o užsakymus sumažino 40 įmonių. Ieškovės teigimu, atsakovai žalą padarė bendrais suderintais veiksmais, todėl privalo ją atlyginti solidariai.

103.

11Atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais ab initio (nuo sudarymo momento) tarp ieškovės ir atsakovo T. A. 2007-05-17 sudarytą nekonkuravimo susitarimą, tarp ieškovės ir atsakovo M. J. 2011-11-09 sudarytą nekonkuravimo susitarimą bei tarp ieškovės ir atsakovės J. Š. 2011-12-08 sudarytą nekonkuravimo susitarimą (toliau – Nekonkuravimo susitarimai) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovų teigimu, Nekonkuravimo susitarimai, kuriuose nenustatytas teisingas atlyginimas ir įtvirtinta esminė šalių nelygybė, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negaliojantys nuo jų sudarymo momento.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2019-03-04 sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino – pripažino negaliojančiais nuo jų sudarymo momento tarp UAB „Transtira“ ir T. A. 2007-05-17 sudarytą susitarimą dėl nekonkuravimo, tarp UAB „Transtira“ ir M. J. 2011-11-09 sudarytą susitarimą dėl nekonkuravimo bei tarp UAB „Transtira“ ir J. Š. 2011-12-08 sudarytą susitarimą dėl nekonkuravimo, taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

165.

17Teismas nustatė, kad pagal atsakovams nustatytą mėnesinį atlyginimą kompensacija po darbo santykių nutraukimo T. A. sudarė 201,94 Lt (58,49 Eur) per mėnesį, M. J. – 111,79 Lt (32,38 Eur), o J. Š. – 98,10 Lt (28,41 Eur). Teismo vertinimu, tokio dydžio kompensacija yra neprotingo dydžio, lyginant su atsakovams taikomais ribojimais užsiimti veikla. Be to, teismas nustatė, kad ieškovė jokio atlyginimo už itin plataus masto teisių dirbti ir užsiimti verslu suvaržymus nei darbo santykių metu, nei jiems pasibaigus atsakovams nesumokėjo. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas Nekonkuravimo susitarimus, kaip įtvirtinančius esminę šalių nelygybę, neatitinkančius teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principų bei prieštaraujančius imperatyviosioms įstatymo normoms, pripažino negaliojančiais ab initio.

186.

19Nurodydamas, kad niekinis sandoris savaime pagal savo prigimtį negalioja ab initio, todėl jo negaliojimo faktui ieškinio senaties institutas nereikšmingas, teismas kaip nepagrįstą atmetė ieškovės argumentą dėl praleisto ieškinio senaties termino ginčyti Nekonkuravimo susitarimus.

207.

21Vadovaudamasis tais pačiais pagrindais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis, CK 6.228 straipsnis, CK 1.80 straipsnis), teismas ex officio laikė negaliojančiomis su atsakovais sudarytų darbo sutarčių nuostatas dėl konkuravimo draudimo.

228.

23Kadangi Nekonkuravimo susitarimai buvo pripažinti niekiniais nuo jų sudarymo, tai teismas nurodė, kad atsakomybė šiuo atveju gali kilti tik pagal CK 1.116 straipsnio 3 dalį bei Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

249.

25Teismas nurodė, kad visų atsakovų darbo sutarčių 7 punkto 6 papunktyje atsakovai buvo įsipareigoję išlaikyti visišką žinių ir informacijos, kurią gavo dirbdami įmonėje, slaptumą. Darbo sutarčių 7 punkto 7 papunktyje buvo pateiktas konfidencialios informacijos sąrašas, kuriame apibrėžiama ir komercinės paslapties sąvoka. Komercine paslaptimi laikoma: įmonės veiklos projektai, susiję su dabartiniais ar buvusiais darbuotojais, partneriais, klientais ir paslaugomis, kurias teikia įmonė ar naudoja; informacija, susijusi su bendra įmonės veikla, darbo sąlygos, įskaitant darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio dydį. Kituose darbo sutarties 7 punkto 7 papunkčio skirstymuose nurodytos konfidencialios informacijos kategorijos. Konfidencialią informaciją sudaro: 1) trečiųjų asmenų prašymu saugoma informacija; 2) klientų, potencialių klientų, partnerių, siuntėjų, gavėjų, vežėjų sąrašai ir kontaktinių asmenų rekvizitai; 3) veiklos metodai, vidinė struktūra, informacijos valdymas, procesų valdymas, klientų komercinės paslaptys.

2610.

27Teismas pripažino, kad, pasirašę darbo sutartis, atsakovai įsipareigojo saugoti ir komercines paslaptis, ir konfidencialią informaciją. Tokiu būdu pažeidimu laikomas informacijos, išvardintos darbo sutarčių 7 punkto 7 papunktyje, atskleidimas, pažeidžiant sutartį.

2811.

29Teismas nurodė, kad 2011-01-03 UAB „Transtira“ direktorius patvirtino Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarką, tačiau į bylą nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai su šia tvarka tinkamai buvo supažindinti, todėl teismas šios tvarkos neanalizavo.

3012.

31Apibendrindamas ieškinyje nurodomus atsakovų (fizinių asmenų) veiksmus, teismas darė išvadą, jog ieškovės pretenzijos atsakovams susijusios su informacijos, susijusios su bendra įmonės veikla, darbo sąlygomis (7 papunkčio a) skirstymas) bei įmonės klientų kontaktinių asmenų rekvizitų (7 papunkčio c) skirstymas) panaudojimu. Kadangi atsakovai (juridiniai asmenys) jokių sutarčių su ieškove, susijusių su konfidencialios informacijos apsauga, nebuvo sudarę, tai jiems atsakomybė, teismo nuomone, gali būti taikoma tik įstatyminiu pagrindu už neteisėtus veiksmus, susijusius su neteisėtu ieškovės komercinės paslapties naudojimu.

3213.

332017-03-17 rašte nurodyta, kad visi UAB „Transtira“ Jūra-oras skyriaus darbuotojai turi prieigą prie ieškovės duomenų bazės. T. A. suteikta maksimali prieiga, M. J. ir J. Š. – vidutinio lygio prieiga, tai, teismo nuomone, patvirtina, jog atsakovai (fiziniai asmenys) turėjo galimybę sužinoti su ieškovės veikla susijusią informaciją.

3414.

35Teismas iš UAB „Baltic Consol Line“ darbuotojų sąrašo nustatė, kad UAB „Baltic Consol Line“ 8 darbuotojai yra dirbę UAB „Transtira“, kai kurie įsidarbino iš karto po darbo santykių su UAB „Transtira“ nutraukimo, kiti iš pradžių dirbo kitose įmonėse. SIA „Baltic Consol Line“ dirba 2 darbuotojai, kurie įsidarbino išėję iš UAB „Transtira“, o SIA „Balt-Cis Transit Services“ – 1 darbuotojas. Teismo nuomone, šie duomenys patvirtina aplinkybę, kad ne tik atsakovai (fiziniai asmenys), bet ir kiti buvę darbuotojai įsidarbino pas atsakovus (juridinius asmenis). Atsakovai (fiziniai asmenys) buvo ieškovės darbuotojai ir nuo 2011-12-08 iki 2012-10-19 kartu dirbo ieškovės Jūrų transporto skyriuje. Prieš išeidamas iš darbo ieškovės įmonėje M. J. prisidėjo prie UAB „Baltic Consol Line“ steigimo, jis turėjo įgalinimus pateikti dokumentus steigiant bendrovę, kuri įregistruota 2012-09-11. Teismas nurodė, kad bendrovės įsteigimas savaime nėra neteisėta veika, nes Nekonkuravimo susitarimas su M. J. yra negaliojantis nuo jo sudarymo. Byloje nėra jokių įrodymų, kad UAB „Baltic Consol Line“ buvo įsteigta prisidengiant T. A. draugu Ž. V., taip pat byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių asmeninius T. A. ir Ž. V. ryšius. Ž. V. buvo UAB „Baltic Consol Line“ akcininkas, išlaikė dalį bendrovės akcijų, kai vadove tapo J. B., todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo išvadai, kad Ž. V. dalyvavimas įmonės veikloje yra tik formalus. J. B. ryšiai su atsakovais teismui nebuvo atskleisti.

3615.

37Teismas nurodė, kad UAB „Baltic Consol Line“ veikia nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio, ieškovė negautas pajamas pastebėjo 2016 m. pradžioje, t. y. praėjus daugiau nei trejiems metams nuo UAB Baltic Consol Line“ veiklos pradžios. Ekspertizės akte nurodoma, jog už 2013–2014 m. nepakako duomenų apskaičiuoti prarastas pajamas, kitų įrodymų dėl neteisėtų veiksmų atsakovams veikiant UAB „Baltic Consol Line“ 2012–2013 m. laikotarpiu ieškovė nepateikė. M. J. UAB „Baltic Consol Line“ įsidarbino 2012-11-02, T. A. įsidarbino po 2,5 metų, J. Š. ryšių su UAB „Baltic Consol Line“ nenustatyta. Po UAB „Baltic Consol Line“ įsteigimo bendrovėje dirbo tik M. J., po 2,5 metų pradėjo dirbti T. A., kuris 2016 metais tapo bendrovės akcininku. Nesant įrodymų dėl T. A. ir J. Š. prisidėjimo prie UAB „Baltic Consol Line“ steigimo bei nesant duomenų dėl atsakovų ryšių su J. B. ir Ž. V., net ir taikant itin žemą įrodinėjimo standartą, teismo nuomone, negalima daryti išvados, jog atsakovai bendrai neteisėtai įsteigė UAB „Baltic Consol Line“.

3816.

39Teismas nurodė, kad SIA „Baltic Consol Line“, įregistruota 2013-05-22, registre nurodyta įmonės valdyba M. D. ir R. K.. Įmonės registracijos metu T. A. ir J. Š. dirbo pas ieškovę ir jokių ryšių su atsakovais (juridiniais asmenimis) neturėjo. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad M. D. ir R. K. yra susiję su atsakovais. J. Š. įsidarbino bendrovėje

402014-07-08, t. y. praėjus metams nuo įmonės įsteigimo (2013-05-22), o duomenų, kad T. A. ar M. J. turėtų kokius nors ryšius su SIA „Baltic Consol Line“, byloje nėra.

4117.

42Teismas nurodė, kad SIA „Balt-Cis Transit Services“ įsteigta 2014-02-17, apie šios įmonės įsteigimą ir pradedamą veiklą ieškovės vadovui buvo žinoma, tai matyti iš prie atsiliepimo pridėto G. Š. ir T. A. susirašinėjimo.

4318.

44Įvertinęs su dubliku pateiktą elektroninį susirašinėjimą, kurį ieškovė prašė vertinti kaip patvirtinantį neteisėtus atsakovų veiksmus bei ieškovės Jūrų pervežimo skyriaus darbuotojų neteisėtą bendradarbiavimą su UAB „Baltic Consol Line“ ir SIA „Baltic Consol Line“, teismas darė išvadą, kad nors elektroninis susirašinėjimas tikrintas už ilgą laiką, t. y. nuo 2012 iki 2015 metų, tačiau rasti tik keli elektroniniai laiškai, kuriuose minimi atsakovai (juridiniai asmenys). Be to, teismo nuomone, be papildomų dokumentų negalima nustatyti, dėl ko konkrečiai šie laiškai buvo rašomi. Ieškovė ir atsakovai (juridiniai asmenys) verčiasi panašia veikla – jūrinių krovinių pervežimu, įmonėse dirbo vienas kitą pažįstantys darbuotojai, todėl, teismo nuomone, šiuo atveju neatmestina galimybė, jog šie elektroniniai laiškai galėjo būti rašomi dėl bendrų įmonių reikalų.

4519.

46Išanalizavęs ieškovės su dubliku ir 2017-04-11 paaiškinimais pateiktus dokumentus dėl klientų nukreipimo, teismas nurodė, kad, neatmestina, jog įmonėje laikantis tvarkos dėl klientų koordinavimo tarp kliento ir jam priskirto koordinatoriaus gali užsimegzti tam tikri asmeniniai–dalykiniai ryšiai, kurie gali būti priežastimi, jog koordinatoriui pakeitus darbovietę, klientas siekia toliau bendradarbiauti su tuo pačiu asmeniu dėl to asmens asmeninės kvalifikacijos, o ne dėl to, kad klientas viliojamas geresniais pasiūlymais. Teismas pažymėjo, kad neteisėtu fizinio asmens veikimu pripažįstama tai, jog asmenys, pažeisdami darbo sutartį, atskleidė komercinę (gamybinę) paslaptį, o asmeniniai–dalykiniai ryšiai nėra komercinė paslaptis.

4720.

48Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai, jog naudodamiesi konfidencialiomis žiniomis atsakovai įsteigė konkuruojančias įmones ir viliojo ieškovės klientus, yra neįrodyti net ir taikant žemą netiesioginių įrodymų pateikimo standartą. Neįrodžius neteisėtų veiksmų, civilinė atsakomybė negalima, todėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų teismas nevertino.

4921.

50Įvertinęs įmonių, kurios, ieškovės teigimu, bendradarbiavimą su ieškove nutraukė arba užsakymų apimtis sumažino dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, teismas darė išvadą, kad įmonių komercinių ryšių pasikeitimas nėra susijęs su ieškovės įrodinėjamais atsakovų veiksmais. Kadangi ieškovė priešingų įrodymų nepateikė ir savo buvusių klientų pozicijos išsamiau aiškintis bylos nagrinėjimo metu neprašė, atsakovų pateiktus įmonių paaiškinimus teismas vertino kaip pakankamus rašytinius įrodymus bendradarbiavimo su ieškove nutraukimo ar sumažinimo priežastims nustatyti.

5122.

52Atėmęs atsakovų nurodytas įmones iš ieškovės nurodytų įmonių grupės ir nustatęs, kad šios įmonės bendradarbiavimą su ieškove pakeitė dėl su ieškinio pagrindu nesusijusių aplinkybių, teismas sprendė, jog iš kitų klientų gautas paskaičiuotas atsakovų (juridinių asmenų) grynasis pelnas sudaro tik 5 986,60 Eur, o tai iš esmės patvirtina, kad atsakovai neatliko jokių nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir kad ne atsakovų veiksmai buvo ieškovės grynojo pelno sumažėjimo priežastis.

5323.

54Teismas nurodė, kad UAB „Baltic Consol Line“ įmonių grupės tinklapyje nurodoma, jog įmonės yra neutralūs LCL ir AVIA krovinių konsolidatoriai ir teikia importo paslaugas iš daugiau nei 100 uostų pasaulyje, tiesioginės dalinių krovinių linijos siūlomos iš nurodytų uostų, dalinių krovinių linijos eksportui teikiamos į daugiau nei 400 miestų. Tuo tarpu ieškovė vykdo veiklą ne tik sausumos, bet ir jūrų bei oro keliais. Tam, kad būtų aiškiai atsakyta į klausimą, ar ieškovė ir atsakovai gali būti laikomi konkurentais ir kokia veiklos dalimi, turi būti atliktas išsamus veiklos tyrimas. Kadangi byloje nebuvo konstatuota, kad būtų atlikti kokie nors neteisėti veiksmai, tai teismas netyrė konkuravimo sąlygų kaip neturinčių reikšmės.

5524.

56Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad apie teisių pažeidimą ieškovė sužinojo 2016 m. pradžioje, 2016-05-16 kreipėsi į UAB „Tezaurus auditas“, todėl senaties terminas, 2016-11-11 paduodant ieškinį teismui, nebuvo pažeistas.

57III.

58Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5925.

60Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Transtira“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimą toje dalyje, kuria buvo tenkintas atsakovų priešieškinis ir atmestas ieškinys, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Neišspręstą ieškinio dalį, kuria ieškovė prašė priteisti iš atsakovų solidariai turtinę žalą už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-11-10, grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Taip pat ieškovė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

6125.1.

62Teismas neteisėtai ir nepagrįstai pripažino negaliojančiais ab initio Nekonkuravimo susitarimus dėl šių priežasčių: pirma, priimdamas priešieškinį dėl Nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais, teismas neįvertino to, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja CPK 143 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos priešieškinį priimti – ieškovės reikalavimai yra kildinami iš delikto, o ne iš Nekonkuravimo susitarimų, todėl atsakovų priešieškinio tenkinimas negali turėti jokios teisinės reikšmės sprendžiant ieškinio reikalavimus; antra, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad nekonkuravimo susitarimas priskirtinas nuginčijamiems sandoriams, todėl šiuo atveju teismas nepagrįstai nevertino, kad atsakovai ginčijamus Nekonkuravimo susitarimus pasirašė laisva valia, kad atsakovai bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo, jog nesuprato jų esmės, kad atsakovai darbo santykių metu ir pasibaigus darbo teisiniams santykiams jokių reikalavimų dėl Nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais nereiškė, tokie reikalavimai buvo pareikšti tik ieškovei pasikreipus į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo.

6325.2.

64Teismas nesivadovavo ir nukrypo nuo kasacinio teismo šios kategorijos bylose suformuoto įrodinėjimo standarto, kuris dėl nesąžiningos konkurencijos santykių specifikos didžiąja dalimi yra paremtas įrodinėjimu netiesioginiais įrodymais. Teismo išvados dėl atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. neteisėtų veiksmų, kaltės, žalos ir priežastinio ryšio nėra pagrįstos visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų ieškovės į bylą pateiktų įrodymu ištyrimu ir vertinimu.

6525.3.

66Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad visi atsakovai, kurie anksčiau buvo ieškovės darbuotojai, iš anksto susitarę ir turėdami tikslą pasinaudoti ieškovės konfidencialia informacija ir komercinę vertę turinčia informacija, įsteigė ir (ar) įsidarbino konkuruojančiuose ūkio subjektuose UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ bei atliko neteisėtus ieškovės klientų perviliojimo veiksmus, dėl ko ieškovė patyrė nuostolių. Teismas visais atsakovų neteisėtų veiksmų vertinimo klausimais perrašė atsakovų procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus. Kadangi visų atsakovų veiksmų civilinės atsakomybės taikymo požiūriu negalima atriboti konkrečiai įvardijant kiekvieno iš jų padarytą žalą, todėl žala iš visų atsakovų turėjo būti priteista solidariai.

6725.4.

68Pažeisdamas CK 1.116 straipsnio 3 dalies ir KĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto normas bei nukrypdamas nuo kasacinio teismo praktikos, teismas neanalizavo ir nevertino ieškovės lokaliais teisės aktais apibrėžtos konfidencialios informacijos naudojimosi ir laikymosi tvarkos, motyvuodamas tai faktinėms aplinkybėms prieštaraujančia išvada, kad atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. su ja nebuvo supažindinti. Tokiu būdu teismas neatskleidė ir neįvertino esminės teisingam bylos išnagrinėjimui aplinkybės. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (e. bylos t. 7, b. l. 180–183; 184; 185–188) bei ieškovės personalo viršininkės B. B. 2017-06-15 teismo posėdyje teikti paaiškinimai patvirtina, kad atsakovai buvo supažindinti su konfidencialumo laikymosi tvarka ir ieškovės direktoriaus patvirtintais vidiniais teisės aktais. Be to, į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad, dirbdami pas ieškovę, atsakovai turėjo prieigą prie visų duomenų, kurie yra nurodomi kaip konfidencialūs ir turintys komercinę vertę, ir šią informaciją perdavė su ieškove konkuruojančioms atsakovėms UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“.

6925.5.

70KĮ 15 straipsnio 4 dalies nuostata, kurioje įtvirtintas įpareigojimas asmenims neatskleisti įmonės komercinės paslapties ir jos nenaudoti nepraėjus vieneriems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenustatyta kitaip, savaime nereiškia, jog laikotarpis, už kurį gali būti priteistas žalos atlyginimas, yra ribojamas vieneriais metais. Darbo sutarčių, sudarytų su atsakovais, 10 punkte numatyta, kad darbuotojų įsipareigojimas saugoti komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją išlieka galioti neterminuotai ir po darbo santykių pabaigos.

7125.6.

72Nurodydamas, kad byloje nekonstatavus, jog atlikti neteisėti veiksmai, konkuravimo sąlygų tyrimas neturi teisinės reikšmės, teismas nepagrįstai visiškai nevertino ir skundžiamame sprendime nepasisakė dėl to, ar ieškovė ir atsakovės UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ yra konkuruojantys ūkio subjektai. Teismui nevertinus, ar atsakovės UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ yra su ieškove konkuruojantys ūkio subjektai, nebuvo atskleista bylos esmė, todėl šiuo aspektu būtinas visapusiškas ir išsamus pakartotinis bylos išnagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė ir atsakovės UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ yra konkurentės.

7325.7.

74Vertindamas žalos dydį, teismas iš esmės perrašė atsakovų procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, o toks teismo procesinio dokumento motyvavimas yra teisiškai ydingas ir keliantis abejonių dėl teismo sprendimo objektyvumo ir teismo nešališkumo. Į bylą pateikti įrodymai yra pakankami išvadai, kad 157 458,64 Eur turėtų būti priteisti kaip dėl neteisėtų atsakovų veiksmų ieškovės prarastas grynasis pelnas.

7525.8.

76Pažeisdamas šalių rungimosi, dispozityvumo, šalių procesinio lygiateisiškumo principus, bei neatsižvelgdamas į ieškinio dalyką ir pagrindą, teismas savo iniciatyva sumažino ieškovės reikalavimų apimtį, nuspręsdamas, kad ieškovė prašo priteisti žalą už laikotarpį nuo 2012-09-11 iki 2016-01-01, o ne iki ieškinio pareiškimo dienos, t. y. iki 2016-11-10. Tokiu būdu teismas neišsprendė dalies ieškinio reikalavimų, todėl šioje dalyje byla turi būti grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

7726.

78Atsakovai T. A., M. J., J. Š., UAB „Baltic Consol Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „Balt-Cis Transit Services“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2019-03-04 sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

7926.1.

80Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas nepadarė jokių procesinės ir materialinės teisės pažeidimų ir nepažeidė jokių nesąžiningos konkurencijos bylose taikytinų įrodinėjimo standartų. Nagrinėjant nesąžiningos konkurencijos bylas, teismams dažniausiai tenka remtis netiesioginiais įrodymais nustatant priežastinį ryšį, o visos kitos civilinės atsakomybės sąlygos turi būti įrodytos remiantis įprastu įrodinėjimo standartu.

8126.2.

82Teismas pagrįstai priėmė atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. priešieškinį. Tiek ieškinyje, tiek dublike ieškovė kaip neteisėtus atsakovų veiksmus nurodė Nekonkuravimo susitarimų pažeidimą. Ieškovės argumentas, kad ji atsakovų civilinę atsakomybę kildina iš delikto yra nurodytas tik apeliaciniame skunde. Padaręs išvadą, kad Nekonkuravimo susitarimuose įtvirtinta esminė šalių nelygybė, kadangi už itin griežtų ir plačių apribojimų laikymąsi numatyta itin maža kompensacija, teismas pagrįstai Nekonkuravimo susitarimus bei darbo sutarčių nuostatas dėl nekonkuravimo pripažino prieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normos, dėl ko konstatavo, kad Nekonkuravimo susitarimai yra negaliojantys ab initio.

8326.3.

84Teismas pagrįstai konstatavo, kad, net ir remiantis žemesniu įrodinėjimo standartu, ieškovė neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų: pirma, teismas pagrįstai nustatė, kad Nekonkuravimo susitarimai, sudaryti tarp ieškovės ir atsakovų T. A., M. J. ir J. Š., yra niekiniai, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, dėl ko jie visiškai pagrįstai buvo pripažinti negaliojančiais ab initio, todėl atsakovų atsakomybė pagal Nekonkuravimo susitarimus nėra galima; antra, teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. iš anksto sutarę, naudodamiesi ieškovės komercine paslaptimi, nukreipė ieškovės klientus pas atsakovus UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ (apeliaciniame skunde nurodomas elektroninis susirašinėjimas niekaip neįrodo tariamo klientų perviliojimo ar nukreipimo); trečia, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių solidarios atsakovų atsakomybės sąlygas, į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad nėra jokių objektyvių ryšių tarp atsakovų (fizinių asmenų) bei jų ryšio su atsakovėmis UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“; ketvirta, apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės dėl darbuotojų perviliojimo taip pat yra nepagrįstos (ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad atsakovai siūlė ieškovės darbuotojams nutraukti darbo sutartis ar neatlikti pareigų, arba atliko kokius nors veiksmus, dėl kurių ieškovės darbuotojai nusprendė nutraukti darbo sutartis su ieškove ir įsidarbinti pas atsakovus), be to, šia aplinkybe ieškovė nesirėmė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; penkta, ieškovė apskritai neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kurioje nustatyta, kad nėra atsakovių UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ neteisėtų veiksmų. Bet kuriuo atveju byloje ir nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad atsakovės naudojosi ieškovės komercinę paslaptį neva sudarančia informacija, ir kad atsakovai (fiziniai asmenys) būtų atlikę kokius nors veiksmus, kuriais ieškovės klientai būtų viliojami ar nukreipiami pas atsakoves.

8526.4.

86Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. buvo supažindinti su informacijos, kuri galėtų būti laikoma ieškovės komercine paslaptimi ar konfidencialia informacija, sąrašu ir laikymosi tvarka, todėl atsakovams negali kilti atsakomybė už galimą tokios informacijos neteisėtą panaudojimą.

8726.5.

88Ieškovė neįrodė, kad informacija apie jos klientus ir jų kontaktinių asmenų rekvizitus apskritai atitinka komercinės paslapties sąlygas, dėl ko atsakomybė už tokios informacijos perdavimą (naudojimą) negali kilti. Informacija apie klientus ir jų kontaktinius asmenis yra laisvai prieinama viešojoje erdvėje. Informacija apie taikomas kainas ir kainodarą taip pat yra laisvai prieinama, be to, krovinių vežimo jūra versle klientams taikomos kainos keičiasi labai dažnai, todėl ši informacija yra aktuali vos kelias dienas. Ieškovė neįrodė, kad dėjo pakankamas pastangas saugoti informaciją, kurią pati laiko komercine paslaptimi.

8926.6.

90Neatlikdamas išsamaus ieškovės ir atsakovių UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ bei SIA „BALT-CIS Transit Services“ konkurencinio santykio vertinimo, teismas nepadarė jokio procesinio pažeidimo, kadangi, nenustatęs neteisėtų atsakovų veiksmų, teismas neprivalėjo pasisakyti dėl ieškovės ir minėtų atsakovių konkurencinio santykio. Į bylą pateikti įrodymai ir atsakovų argumentai patvirtina, kad jokio konkurencinio santykio tarp ieškovės ir UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ bei SIA „BALT-CIS Transit Services“ nėra.

9126.7.

92Ieškovė laikosi pozicijos, kad jos žala pasireiškė negautomis pajamomis, o jos dydis yra 157 458,64 Eur, tačiau ieškovė neįrodė žalos, kaip negautų pajamų, fakto ir niekaip nepagrindė jos dydžio. Ieškovė patirtą žalą įrodinėja remdamasi Ekspertizės akto išvada, kurioje žala apskaičiuota padauginus atsakovų UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ bei SIA „BALT-CIS Transit Services“ gautas pajamas iš kai kurių ieškinyje nurodytų įmonių bei ieškovės pelno procentinės išraiškos tam tikrais kalendoriniais metais. Ieškovė neįrodė, kad pajamos buvo neišvengiamai numatytos gauti iš anksto (tai, kad pradiniame ieškinyje nurodytas reikalavimas buvo beveik du kartus mažesnis nei nurodytas patikslintame ieškinyje, tik patvirtina, jog ieškovė neplanavo gauti 157 458,64 Eur pajamų). Taip pat ieškovė neįrodė, kad nurodomas pajamas ginčo laikotarpiu pagrįstai tikėjosi gauti esant normaliai veiklai. Galiausiai nebuvo įrodyta, kad egzistuoja ir konkurencinis santykis tarp ieškovės ir atsakovių UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ bei SIA „BALT-CIS Transit Services“, todėl akivaizdu, kad ieškovės nurodyta tariamos žalos suma, kuri gauta skaičiuojant ne ieškovės, o atsakovų pajamas, negali būti laikoma pajamomis, kurias ieškovė tikėjosi gauti esant normaliai veiklai.

9326.8.

94Net ir konstatavus žalą ir neteisėtus veiksmus (kam atsakovų nuomone nėra jokio pagrindo), skaičiuojant galimą žalos dydį būtina iš reikalaujamos priteisti sumos atimti pajamas (grynojo pelno dalį), kuri nėra priežastiniu ryšiu susijusi kokiais nors atsakovų veiksmais. Pagal atsakovų apeliaciniame skunde pateiktus skaičiavimus, jei būtų laikoma, kad ieškovė pagrindė atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas, maksimali galima priteisti žala galėtų sudaryti 20 339,70 Eur (negautos pajamos) arba 27 067,59 Eur (gauta nauda).

9526.9.

96Apeliantė skunde nepagrįstai nurodo, kad, priimdamas sprendimą, teismas ex offcio sumažino ieškinio reikalavimą ir neįtraukė ieškovės reikalavimo dėl žalos, kuri galimai susidarė po 2016-01-01, atlyginimo. Teismui nenustačius neteisėtų veiksmų, reikalavimo dydis neturi teisinės reikšmės, be to, vien tik reikalavimo sumažinimas, jeigu tokia aplinkybė vis dėlto būtų nustatyta, savaime nesudaro pagrindo panaikinti visą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Ieškovė reikalavimą dėl žalos suformulavo įvardindama konkrečią sumą, o ne nurodydama ginčo laikotarpį, kaip tvirtina apeliaciniame skunde. Teismas sprendimą priėmė pagal tokį ieškinio pagrindą ir dalyką, kokį nustatė pati ieškovė.

97Teisėjų kolegija

konstatuoja:

98IV.

99Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10027.

101Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

10228.

103Apeliantė skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismui skundžiamame sprendime nevertino svarbių bylai aplinkybių: pirma, teismas nevertino ir neanalizavo ieškovės lokaliniais teisės aktais apibrėžtos konfidencialios informacijos naudojimosi ir laikymosi tvarkos; antra, teismas visiškai nepasisakė dėl to, ar ieškovė ir atsakovai UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ yra konkuruojantys ūkio subjektai; trečia, teismas padarė esmines ieškovei padarytos žalos fakto ir dydžio nustatymui teisiškai reikšmingų įrodymų vertinimo klaidas; ketvirta, teismas neišnagrinėjo ieškinio reikalavimo priteisti žalą už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-11-10. Ieškovės teigimu, byla apeliacinės instancijos teisme tam tikrais aspektais turėtų būti nagrinėjama iš naujo, todėl tikslinga bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

10429.

105Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas ir žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis).

10630.

107Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; 2014-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.).

10831.

109Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas, siekdamas veiksmingo teisingumo vykdymo, bylą gali išspręsti remdamasis rašytine medžiaga (kai nagrinėjama problema nekelia teisės ar fakto klausimų, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti remiantis bylos medžiaga ir šalių rašytiniais pareiškimais); taigi teisė į žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti – dėl specialių proceso požymių ir sprendžiamų klausimų pobūdžio rašytinis procesas gali būti pateisinamas aukštesnės instancijos teismuose, jei žodinis bylos nagrinėjimas vyko pirmosios instancijos teisme (Oganova v. Georgia, no. 25717/03, 13 November 2007, par. 27, 28).

11032.

111Pažymėtina, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012).

11233.

113Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliantei nepateikus jokių objektyvių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, bei savo poziciją išsamiai išdėsčius procesiniuose dokumentuose, nėra jokio pagrindo nukrypti nuo bendrosios taisyklės, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmetamas.

11434.

115Be to, pažymėtina, kad, jeigu kaip nurodoma apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas neįvertino bylai svarbių aplinkybių ar galbūt neatskleidė tam tikrų nagrinėjami bylai aktualių klausimų esmės, tai sudarytų pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą ar jos dalį perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui, tačiau niekaip negali patvirtini išimtinio būtinumo skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Dėl rašytinių paaiškinimų

11635.

117Ieškovė 2020 m. sausio 27 d. apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuos prašo priimti ir vertinti nagrinėjant apeliacinį skundą.

11836.

119CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tai realizuojama, nepažeidžiant apeliacinį procesą reglamentuojančių normų. CPK 323 straipsnyje numatyta, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 338 straipsnis). Be to, CPK nėra numatyta procesinė galimybė teikti rašytinus paaiškinimus dėl atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytų aplinkybių.

12037.

121Taigi, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame skunde nenurodytų, argumentų, faktinių aplinkybių. Tuo yra siekiama įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą (CPK 7 straipsnis).

12238.

123Kadangi pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė iš esmės atsikerta į atsakovų atsiliepime į skundą pateiktus argumentus, tokiu būdu praplėsdama ir savo apeliacinio skundo argumentus, ieškovės rašytinius paaiškinimus, atsisakoma priimti. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

12439.

125Bylos medžiaga patvirtina, kad T. A. nuo 2007-05-17 pagal Darbo sutartį Nr. 451 priimtas į transporto vadybininko asistento pareigas, 2007-05-17 buvo pasirašytas Nekonkuravimo susitarimas, kuriuo T. A. įsipareigojo nesiversti ta pačia veikla, kuria užsiima pagal darbo sutartį ir nedirbti konkuruojančiose įmonėse. Nuo 2008-02-01 iki darbo sutarties nutraukimo (2014-02-07) dirbo projektų vadovu Jūrų transporto skyriuje ir vadovavo skyriui. Darbo sutartis nutraukta 2014-02-07 darbuotojo prašymu.

12640.

127M. J. 2011-11-09 Darbo sutartimi Nr. 1269 priimtas į Jūrų transporto skyriaus transporto vadybininko pareigas. Darbo sutartis nutraukta 2012-10-19 darbuotojo pareiškimu. Sudarant darbo sutartį buvo pasirašytas Nekonkuravimo susitarimas, o nutraukiant darbo sutartį – pasirašytas analogiškas įspėjimas dėl draudimo konkuruoti.

12841.

129J. Š. 2011-12-08 Darbo sutartimi Nr. 1279 priimta į Jūrų transporto skyriaus transporto vadybininko asistentės pareigas, darbo sutartis nutraukta 2014-06-30 darbuotojo pareiškimu. Sudarant darbo sutartį, buvo pasirašytas ir Nekonkuravimo susitarimas, o nutraukiant darbo sutartį – pasirašytas analogiškas įspėjimas dėl draudimo konkuruoti. J. Š. vadovauja atsakovei SIA „Baltic Consol Line“.

13042.

131Ieškovės darbuotojai M. B., R. D., I. P. (I. P.), J. P., S. I. Ž., A. P. ir A. J., kurie dirbo Jūrų transporto skyriuje, taip pat įsidarbino pas atsakoves UAB „Baltic Consol Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „Balt-Cis Transit Services“.

13243.

133Atsakovė UAB „Baltic Consol Line“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2012-09-11, įmonės steigėjas, akcininkas ir direktorius Ž. V.. Vienintelis UAB „Baltic Consol Line“ akcininkas ir vadovas nuo 2012-09-11 iki 2012-11-07 buvo Ž. V.. Dalis akcijų (51 proc.) perleista J. B., kuri nuo 2012-10-31 paskirta įmonės vadove. T. A. dirba UAB „Baltic Consol Line“ verslo plėtros vadovu nuo 2015-02-02, o M. J. dirba UAB „Baltic Consol Line“ jūrų pervežimų vadovu nuo 2012-11-02.

13444.

135Atsakovė SIA „Baltic Consol Line“ įregistruota 2013-05-22. Registre nurodyta įmonės valdyba M. D. ir R. K.. Atsakovė J. Š. vadovauja SIA „Baltic Consol Line“, įsidarbino bendrovėje 2014-07-08.

13645.

137Atsakovė SIA „Balt-Cis Transit Services“ įregistruota 2014-02-17. Bendrovės vienintelis akcininkas nuo jos įsteigimo yra T. A., kuris dirba bendrovėje nuo 2014-02-28.

13846.

139Kaip matyti iš ieškovės procesinių dokumentų turinio, ieškovė išskiria šiuos neteisėtus atsakovų veiksmus: 1) atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. ir ieškovės sudarytų Nekonkuravimo susitarimų pažeidimas; 2) neteisėtas pasinaudojimas ieškovės komercinę paslaptį sudarančia ir konfidencialia informacija (visiems atsakovams); 3) naujų įmonių įkūrimas ir ieškovės klientų viliojimas (visiems atsakovams), todėl toliau, neperžengiant apeliacinio skundo ribų, ir bus dėl jų pasisakoma. Dėl Nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais ab initio

14047.

141Atsakovai T. A., M. J. ir J. Š., pasirašydami darbo sutartis, pasirašė ir Nekonkuravimo susitarimus. T. A. Nekonkuravimo susitarimą pasirašė 2007-05-17; M. J. 2011-11-09; J. Š. 2011-12-08 (e. bylos t. 1, b. l. 21, 31, 37).

14248.

143Visų atsakovų pasirašytų Susitarimų dėl nekonkuravimo nuostatos yra vienodos. Susitarimuose dėl nekonkuravimo nustatyta, jog darbuotojas be aiškaus raštiško įmonės sutikimo neturi teisės nei tiesiogiai nei netiesiogiai verstis ta pačia veikla, dirbti konkuruojančiose įstaigose, draudžiama steigti, konsultuoti konkuruojančius verslus, turėti akcijų ar kitaip dalyvauti veikloje. Konkurencijos draudimas trunka visą darbo sutarties laiką bei 6 mėnesius po nutraukimo. Konkuruojančia įmone laikoma bet kuri įmonė, kuri užsiima gamyba ar pardavimu produktų, kurie tarnauja tam pačiam tikslui kaip ir produktai, kuriuos gamina ir parduoda įmonė ir kurie yra apyvartoje tose pačiose rinkose. Susitarimuose dėl nekonkuravimo nurodyta, jog pažeidus įsipareigojimus turi būti atlyginama žala, laikant, jog įmonės patiriami nuostoliai ne mažesni kaip 6 mėnesių atlyginimų suma. Už įsipareigojimo laikymąsi įmonė įsipareigoja 6 mėnesius po darbo sutarties nutraukimo pagal raštišką darbuotojo prašymą mokėti 10 proc. atlyginimo. Nekonkuravimo susitarimo 3 punkte numatyta, kad, pažeidus susitarimą, asmuo įsipareigoja atlyginti įmonės patirtus nuostolius. Šalys susitaria, kad dėl kiekvieno tokio pažeidimo įmonės patiriami nuostoliai yra ne mažesni kaip šeši atlyginimai.

14449.

145Atsakovas gali gintis nuo iškelto ieškinio naudodamasis įstatymo numatytais gynimosi būdais. Vienas iš jų yra priešinių reikalavimų pareiškimas (CPK 143 straipsnis). Kai atsakovas turi savarankiškų reikalavimų ieškovui, tam tikromis sąlygomis jis gali juos pareikšti jau iškeltoje civilinėje byloje, prašydamas pradinį reikalavimą (ieškinį) ir jo priešinį reikalavimą (priešieškinį) išnagrinėti kartu, ar atskiroje byloje.

14650.

147Apeliaciniame skunde tvirtinama, kad, priimdamas priešieškinį dėl nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais, teismas neįvertino to, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja CPK 143 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos priešieškinį priimti – ieškovės reikalavimai yra kildinami iš delikto, o ne iš Nekonkuravimo susitarimų, todėl atsakovų priešieškinio tenkinimas negali turėti jokios teisinės reikšmės sprendžiant ieškinio reikalavimus.

14851.

149Atsakovas turi teisę iki nutarties skirti bylą nagrinėti teisme priėmimo pareikšti ieškovui priešieškinį, kad jis būtų išnagrinėtas kartu su pradiniu ieškiniu. Vėlesnis priešieškinio priėmimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio priėmimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo (CPK 143 straipsnio 1 dalis). Be to, priešieškinis teismo gali būti priimamas tik jei egzistuoja CPK 143 straipsnio 2 dalyje nurodytos priešieškinio priėmimo sąlygos: pirma, priešpriešiniu reikalavimu siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą; antra, patenkinus priešieškinį, bus visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti pradinio ieškinio; trečia, tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra tarpusavio ryšys, ir juos kartu nagrinėjant bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus.

15052.

151Kaip matyti iš bylos medžiagos, tiek ieškinyje, tiek dublike ieškovė, be kita ko, rėmėsi ir Nekonkuravimo susitarimų pažeidimu, įvardindama jį kaip galimus atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. neteisėtus veiksmus. Tai, kad ieškinio reikalavimai yra kildinami tik iš delikto bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu aiškiai nebuvo nurodyta. Be to, pati ieškovė į bylą pateikė Nekonkuravimo susitarimus. Jeigu ieškovė būtų nesirėmusi Nekonkuravimo susitarimų galimai pažeidimais, kaip atsakovų neteisėtus veiksmus pagrindžiančia aplinkybe, jai nebuvo pagrindo šių Nekonkuravimo susitarimų teikti į bylą.

15253.

153Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė ir išnagrinėjo atsakovų priešieškinį dėl Nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais.

15454.

155Nekonkuravimo susitarimo institutas nėra tiesiogiai reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje, jam pagal įstatymo analogiją taikytinas CK 2.164 straipsnis, reglamentuojantis konkurencijos draudimą, taip pat CK šeštosios knygos II dalies „Sutarčių teisė“ normos, CK 1.5 straipsnis.

15655.

157Nekonkuravimo susitarimas, kaip ir bet koks kitas sandoris, gali būti ginčijamas ir negalioti tiek dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (niekinis sandoris), tiek dėl tam tikrų valios trūkumų (nuginčijamas sandoris). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas Nekonkuravimo susitarimus pripažino negaliojančiais CK 1.80 straipsnio pagrindu, nustatęs, kad Nekonkuravimo susitarimai yra niekiniai, nes prieštarauja imperatyvioms teisės normoms.

15856.

159Nekonkuravimo susitarimu darbuotojas įsipareigoja, pasibaigus darbo sutarčiai, sutartą laikotarpį nustatytomis sąlygomis nekonkuruoti su darbdaviu – nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti įmonės ar nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu. Kad sudarytas nekonkuravimo susitarimas būtų pripažįstamas galiojančiu, jis turi neprieštarauti įstatymui.

16057.

161Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje inter alia (be kita ko) įtvirtinta, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Laisvė pasirinkti darbą ir verslą reiškia, kad kiekvienas žmogus turi konstitucinę teisę pats spręsti, kokią veiklą jam pasirinkti. Ši nuostata remiasi visuotinai pripažinta žmogaus laisvės koncepcija. Teisė laisvai pasirinkti darbą ar verslą yra viena iš būtinų sąlygų žmogaus, asmenybės gyvybiniams poreikiams tenkinti, deramai padėčiai visuomenėje užimti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002-03-14, 2002-11-25 nutarimai). Tačiau ši teisė nevertintina kaip absoliuti – ji negali būti traktuojama kaip garantuojanti, kad kiekvienas asmuo turės darbą ar gaus konkretų pageidaujamą darbą, taip pat ji neužkerta galimybės tam tikrais pagrindais apriboti jos įgyvendinimą, nustatant atitinkamus pagrįstus ir teisėtus reikalavimus.

16258.

163Darbdaviai suinteresuoti apsaugoti įmonės komercines ar technologines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją (know-how, klientų sąrašai, kainų politika, kitos žinios apie įmonės veiklą, kt.) nuo šių paslapčių ir informacijos panaudojimo konkurencijai su jais, todėl jie siekia su darbuotojais sudaryti nekonkuravimo susitarimus. Tokie susitarimai neišvengiamai riboja juos pasirašiusių darbuotojų teisę laisvai pasirinkti darbą bei verslą.

16459.

165Kasacinis teismas formuojamoje teismų praktikoje dėl nekonkuravimo susitarimų yra nurodęs, kad tokie susitarimai yra galimi, tačiau jie turi atitikti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Nekonkuravimo susitarimai, atsižvelgiant į jų tikslus, interesų teisėtumą, negali būti sudaromi su bet kuriuo darbuotoju. Susitarime, be kita ko, turi būti nustatyta pusiausvyra tarp abiejų jos šalių interesų, vienos šalies (darbdavio) interesas turi būti ginamas kuo mažiau suvaržant kitos šalies (darbuotojo) veiksmus, šios naudai nustatant sąžiningą ir teisingą kompensaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2007; 2012-11-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2012; 2013-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2013).

16660.

167Kadangi darbdavio ir darbuotojo sudaromu nekonkuravimo susitarimu apribojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė laisvai pasirinkti darbą ar verslą būtent toje srityje, kurioje darbuotojas turi aukštesnę kvalifikaciją, kartu ribojama jo galimybė gauti didesnes nei kitose srityse pajamas, tai už įsipareigojimą nekonkuruoti turi būti teisingai atlyginama. Dėl to tik nustačius teisingą kompensaciją už nurodytus darbuotojo teisių suvaržymus, šie suvaržymai nevertintini kaip neproporcingi ir pažeidžiantys darbuotojų konstitucines teises. Priešingu atveju nekonkuravimas laikytinas įtvirtinančiu esminę šalių nelygybę ir gali būti pripažintas negaliojančiu CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, vienai iš šalių kreipiantis į teismą. Atsakovas, gindamasis nuo ieškinio, turi įrodyti, kaip ieškovui buvo tinkamai atlyginta už jo teisių suvaržymą.

16861.

169Ginčijamuose Nekonkuravimo susitarimuose nurodyta, kad, pažeidus įsipareigojimus, turi būti atlyginama žala, laikant, jog įmonės patiriami nuostoliai ne mažesni kaip 6 mėnesių atlyginimų suma. Už įsipareigojimo laikymąsi įmonė įsipareigoja 6 mėnesius po darbo sutarties nutraukimo pagal raštišką darbuotojo prašymą mokėti 10 proc. atlyginimo. Pagal atsakovams nustatytą mėnesinį atlyginimą, kompensacija po darbo santykių nutraukimo T. A. sudarė 201,94 Lt (58,49 Eur) per mėnesį; M. J. – 111,79 Lt (32,38 Eur); J. Š. – 98,10 Lt (28,41 Eur). Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad įvertinus atsakovams taikomų ribojimų pobūdį, tokio dydžio kompensacija negali būti vertinama kaip protingo dydžio išmoka, o tai suponuoja išvadą, jog Nekonkuravimo susitarimuose buvo įtvirtinta esminė šalių nelygybė.

17062.

171Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas ginčo Nekonkuravimo susitarimų nuostatas, apibendrindama konstatuoja, kad šiuose susitarimuose, nustačius didelės apimties darbuotojų teisių apribojimus, nebuvo nustatyta įstatymo reikalavimus atitinkanti kompensacija, kuri yra būtina nekonkuravimo susitarimų, ribojančių darbuotojų konstitucines teises, galiojimo sąlyga. Tai sudaro pagrindą pripažinti, kad Nekonkuravimo susitarimai, kuriais be teisingo atlyginimo suvaržant konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą ar verslą, įtvirtinta esminė šalių nelygybė, neatitiko teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), prieštaravo imperatyviosioms įstatymo normoms, todėl Nekonkuravimo susitarimai pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo pripažinti negaliojančiais ab initio (CK 1.80 straipsnis).

17263.

173Atsižvelgiant į tai, kad Nekonkuravimo susitarimai pripažinti negaliojančiais ab initio, ieškovės apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovai darbo santykių metu ir pasibaigus darbo teisiniams santykiams jokių reikalavimų dėl Nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais nereiškė, o tai neva reiškia, kad patys atsakovai Nekonkuravimo susitarimuose nustatytų sąlygų nelaikė pažeidžiančiomis jų interesus, negali būti vertinamas kaip teisiškai reikšmingas. Pažymėtina, kad teisės normos draudžia sudaryti sandorius, prieštaraujančius imperatyviosioms įstatymų nuostatoms, valstybėje susiformavusiai viešajai tvarkai ar gerai moralei. Dėl atsakomybės taikymo už komercinės paslapties paviešinimą, įgijimą ir jos panaudojimą

17464.

175Už komercinės paslapties įgijimą, paviešinimą, panaudojimą Lietuvos teisėje numatytos įvairios teisinės atsakomybės rūšys – administracinė, drausminė, civilinė ir baudžiamoji (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-10-06 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-402-677/2015). Priklausomai nuo faktinių aplinkybių, asmenims, pažeidusiems CK ir KĮ nustatytą draudimą atskleisti, įgyti, naudoti informaciją, sudarančią kito subjekto komercinę paslaptį, gali būti taikoma ir deliktinė, ir sutartinė atsakomybė. Jų taikymui būtina nustatyti visas sutartinės ir (ar) deliktinės atsakomybės taikymui būtinas sąlygas.

17665.

177Civilinei atsakomybei taikyti reikšmingos CK 1.116 straipsnio nuostatos. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžta komercinės paslapties objekto samprata ir pateikti kriterijai, keliami informacijai, kad ši būtų kvalifikuojama ir saugoma kaip bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2016-01-01 galiojo dvi iš esmės tapačios CK 1.116 straipsnio redakcijos. Redakcijoje, galiojusioje nuo 2014-11-14 iki 2018-06-01, pakeistas informacijos, kuri nelaikoma konfidencialia, apibrėžimas. CK 1.116 straipsnio 1 dalis, tiek, kiek taikytina šioje byloje, nekito nuo CK įsigaliojimo iki 2018-06-01. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2018-04-26 įstatymo Nr. XIII-1127 įsigaliojimo (2018-06-01)) nurodyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad asmenys, neteisėtais būdais įgiję informaciją, kuri yra komercinė (gamybinė) paslaptis, privalo atlyginti nuostolius. Pareigą atlyginti padarytus nuostolius taip pat turi darbuotojai, kurie pažeisdami darbo sutartį atskleidė komercinę (gamybinę) paslaptį, ar kitokios sutarties šalis, atskleidusi gautą komercinę paslaptį pažeisdama sutartį. Nuostoliais šiuo atveju laikomos paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti turėtos išlaidos bei negautos pajamos. Nuo 2014-11-14 CK 1.116 straipsnio 3 dalis tapo 4 dalimi. Kadangi aptariamos teisės normos turinys nekito, šioje nutartyje bus nurodoma jos aktuali numeracija.

17866.

179CK 1.116 straipsnio 4 dalyje nustatyta ir deliktinė, ir sutartinė atsakomybė už neteisėtą komercinės paslapties įgijimą. Pagal bendrąją taisyklę informacijos įgijimas pagal CK 1.116 straipsnio 4 dalį nesiejamas su sutartinių teisinių santykių egzistavimu – tarp komercinės paslapties savininko ir ją neteisėtai įgijusio asmens sutartiniai teisiniai santykiai gali neegzistuoti – taikoma deliktinė atsakomybė. Sutartinė teisinė atsakomybė CK 1.116 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos teisės normos pagrindu kyla sutarties pažeidimo atveju – nagrinėjamos teisės normos dispozicijoje eksplicitiškai išskiriamos dvi subjektų, kuriems kyla sutartinė atsakomybė, grupės – darbuotojai ir kitokios sutarties šalys. Terminas „darbuotojas“ CK 1.116 straipsnio prasme aiškintinas kaip apimantis tiek esamus (darbo sutartis bylos nagrinėjimo metu nėra nutraukta), tiek buvusius komercinės paslapties subjekto darbuotojus, kuriems yra išlikęs (pažeidimo metu buvo išlikęs) įsipareigojimas sutartyje ar įstatyme nurodytą terminą saugoti komercinę paslaptį.

18067.

181KĮ 15 straipsnio 4 dalyje taip pat nustatytas įpareigojimas nesinaudoti komercine paslaptimi bet kokiems asmenims, kuriems ji tapo žinoma, komercinės paslapties apsaugą siejant ne vien su darbo sutartimi, bet ir kitais santykiais. Minėtas įpareigojimas taikomas nepriklausomai nuo to, ar sudarytas nekonkuravimo susitarimas ar konfidencialumo susitarimas. ???

18268.

183Tais atvejais, kai ūkio subjektas, įgijęs ar naudojantis komercinę paslaptį sudarančią informaciją, siekia nesąžiningai konkuruoti, be CK 1.116 straipsnio 4 dalies, taip pat taikomas ir KĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7-706/2016).

18469.

185Taigi nagrinėjamoje byloje atsakovų T. A., J. Š. ir M. J. civilinė atsakomybė turi būti vertinama pagal CK 1.116 straipsnio 4 dalies nuostatas ir KĮ 15 straipsnio 4 dalį, o atsakovų – juridinių asmenų, pagal CK 1.116 straipsnio 4 dalį ir KĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Dėl supažindinimo su konfidencialia informacija

18670.

187Apeliantė skunde tvirtina, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovai buvo supažindinti su konfidencialumo laikymosi tvarka ir ieškovės direktoriaus patvirtintais vidiniais teisės aktais, o padarydamas priešingą išvadą, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus.

18871.

189Ieškovė nagrinėjamoje byloje įrodinėjo, kad atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. buvo supažindinti su ieškovės direktoriaus patvirtintais įmonės vidaus aktais: 2011-01-03 Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarka, reglamentuojančia ieškovės konfidencialios informacijos sąrašą, konfidencialumo laikymosi reikalavimus, taikomus bendrovės darbuotojams, informacijos, gautos darbo funkcijų vykdymo metu, konfidencialumo užtikrinimo tvarką ir sąlygas, aplinkybes, kada gali būti atskleidžiama ir kas priima sprendimus dėl konfidencialios informacijos atskleidimo (e. bylos t. 1, b. l. 67–69); 2011-01-03 įsakymu dėl UAB „Transtira“ kompiuterių tinklo, kompiuterių išteklių, duomenų, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo ir administravimo, konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos, kuris reglamentuoja ieškovės nuosavybės ir komercinės paslapties – kompiuterių tinklo, kompiuterių išteklių, duomenų, kompiuterinės ir programinės įrangos apsaugos, naudojimo ir administravimo, taip pat konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarką (e. bylos t. 1, b. l. 70–76).

19072.

191Ieškovė atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. supažindinimo faktą su minėta konfidencialumo laikymosi tvarka įrodinėjo šiais įrodymais: žurnalo, kuriame atsakovai pasirašytinai patvirtino, kad buvo supažindinti su visais galiojančiais direktoriaus įsakymais, instrukcijomis ir kitais vidiniais aktais, išrašu (e. bylos t. 7, .b. l. 180–183); duomenimis, kurie patvirtina, kad ieškovė per vidinio komunikavimo darbų vykdymo ir kontrolės sistemą 2012-01-06 visiems darbuotojams persiuntė pranešimą apie konfidencialumo laikymąsi atliekant darbo funkcijas (e. bylos t. 7, b. l. 184); ieškovės personalo vadovės B. B. 2013-04-22 elektroniniu laišku, kuriuo ieškovės transporto vadybininkams, įskaitant ir atsakovą T. A., buvo persiųstas ieškovės 2013-04-22 įsakymas „Dėl transporto (ekspedicijos) vadybininko pareiginių nuostatų tvirtinimo ir taikymo“ bei transporto vadybininko pareiginiai nuostatai (e. bylos t. 7, b. l. 185–188); personalo vadybininkės B. B. paaiškinimais, teiktais teismo posėdžio metu.

19273.

193Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad iš pirmiau išvardintų ieškovės pateiktų įrodymų turinio galima tik identifikuoti, jog atsakovai T. A., J. Š. ir M. J. yra galimai pasirašę tam tikrame darbuotojų žurnale. Iš žurnalo išrašo matyti, kad kiekvienas į darbą priimamas asmuo, nepriklausomai nuo jo pareigų, buvo supažindinamas su instrukcijomis, kurios žymimos numeriais, tačiau neaišku, koks numeris kokią instrukciją atitinka. Be to, iš į bylą pateikto žurnalo išrašo neįmanoma suprasti, koks tai konkrečiai dokumentas, kaip ir negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad atsakovai pasirašymu patvirtino susipažinimą būtent su ieškovės nurodomais konfidencialią informaciją ir komercinę paslaptį galimai apibrėžiančiais dokumentais.

19474.

195Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovės į bylą pateiktame dokumente (e. bylos t. 7, .b. l. 180–183) atsakovas T. A. yra pasirašęs 2008-12-11, tačiau ieškovės nurodomos taisyklės ir konfidencialios informacijos sąrašas patvirtinti tik 2011-01-03, o tai papildomai patvirtina abejones dėl to, kad atsakovas T. A. buvo supažindintas su 2011-01-03 Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarka ir su 2011-01-03 Kompiuterių tinklo, kompiuterinių išteklių, duomenų, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo ir administravimo tvarka.

19675.

1972012-01-06 el. laiške (e. bylos t. 7, b. l. 184), adresuotame visiems ieškovės darbuotojams, yra primenama pareiga saugoti konfidencialią informaciją, tačiau tai taip pat negali būti vertinama kaip supažindinimas su Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarka. Be to, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad nors vienas iš atsakovų minėtą pranešimą gavo ir su juo susipažino. Tas pats pasakytina ir apie ieškovės pateiktą 2013-04-22 el. laišką.

19876.

199Ieškovės darbuotojos B. B., kuri teismo posėdyje ieškovės iniciatyva buvo apklausta kaip liudytoja, paaiškinimai, kad visiems darbuotojams yra pateikiamos susipažinti ieškovės direktoriaus patvirtintos taisyklės ir instrukcijos, įskaitant ir konfidencialumo laikymosi tvarką, taip pat negali būti vertinamas kaip pakankamas įrodymas išvadai, jog ieškovė atliko savo pareigą atsakovus supažindinti su konfidencialia informacija. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog įrodymams, kurių pagrindą sudaro fizinių asmenų paaiškinimai (šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimai ir argumentai, liudytojų parodymai ir kt.) patikimumo prasme vertinami kaip subjektyvaus pobūdžio ir paprastai silpnos įrodomosios galios įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516-695/2015). Be to, pastebėtina, kad bet kuriuo atveju minėta liudytoja net negalėjo patvirtinti, ar konkrečiai būtent atsakovai T. A., J. Š. ir M. J. buvo supažindinti su konfidencialios informacijos ir komercinę paslaptį sudarančios informacijos sąrašu ir laikymosi tvarka.

20077.

201Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad komercinės paslapties savininkas turi teisę pats pasirinkti, kokiu būdu asmenims (įskaitant darbuotojus), kurių atliekamos funkcijos reikalauja susipažinti su komercinę paslaptį sudarančia informacija, bus suformuotas aiškus ir nedviprasmiškas suvokimas, kad atitinkami duomenys yra įmonės komercinė paslaptis. Tačiau svarbu tai, kad pasirinktas būdas leistų vienareikšmiškai nustatyti ir fiksuoti tam tikro asmens žinojimo apie tai, kas yra komercinė paslaptis, faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

2022016-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016, 47 punktas).

20378.

204Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju ieškovės į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina, jog ieškovė tinkamai atliko savo pareigą supažindinti atsakovus T. A., J. Š. ir M. J. su 2011-01-03 Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarka ir su 2011-01-03 Kompiuterių tinklo, kompiuterinių išteklių, duomenų, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo ir administravimo tvarka, kuriose, ieškovės teigimu, nurodyta informacija, sudaranti konfidencialią ieškovės informaciją ir komercinę paslaptį, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad nagrinėjamu atveju atsakomybė už minėtuose ieškovės direktoriaus patvirtintuose įmonės vidaus aktuose nurodytos informacijos panaudojimą atsakovams T. A., J. Š. ir M. J. negali kilti.

20579.

206Konstatavus, kad atsakovai su 2011-01-03 Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarka ir su 2011-01-03 Kompiuterių tinklo, kompiuterinių išteklių, duomenų, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo ir administravimo tvarka nebuvo supažindinti, apeliacinė instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas bet kuriuo atveju turėjo analizuoti ir vertinti ieškovės lokaliais teisės aktais apibrėžtos konfidencialios informacijos naudojimosi ir laikymosi tvarką, todėl ir šioje dalyje apeliacinio skundo argumentai atmestini. Dėl komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos

20780.

208Pasirašydami darbo sutartis (e. bylos t. 1, b. l. 17–20; 27–30; 33–36), atsakovai T. A., J. Š. ir M. J. įsipareigojo saugoti darbo sutarčių 7 punkto 7 papunktyje išvardintą konfidencialią informaciją ir informaciją, sudarančią komercinę paslaptį, todėl pažeidimu šiuo atveju galėtų būti laikomas informacijos, išvardintos darbo sutarčių 7 punkto 7 papunktyje atskleidimas, pažeidžiant sutartį.

20981.

210Visų atsakovų darbo sutarčių 7 punkto 6 papunktyje darbuotojas įsipareigoja išlaikyti visišką žinių ir informacijos, kurią gavo dirbdamas įmonėje, slaptumą. Darbuotojas įsipareigoja neatskleisti jokių komercinių paslapčių, konfidencialaus pobūdžio informacijos. Darbo sutarčių 7 punkto 7 papunktyje pateiktas konfidencialios informacijos sąrašas, kurio a) dalyje apibrėžiama komercinės paslapties sąvoka (komercinės paslaptys yra duomenys, kuriuos įmonė nori išlaikyti konfidencialiais) ir nurodoma, kad komercine paslaptimi laikoma: įmonės veiklos projektai, susiję su dabartiniais ar buvusiais darbuotojais, partneriais, klientais ir paslaugomis, kurias teikia įmonė, ar naudoja; informacija, susijusi su bendra įmonės veikla, darbo sąlygos, įskaitant darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio dydį. Kituose darbo sutarties 7 punkto 7 papunkčio dalyse nurodytos konfidencialios informacijos kategorijos. Konfidencialią informaciją sudaro: 1) trečiųjų asmenų prašymu saugoma informacija; 2) klientų, potencialių klientų, partnerių, siuntėjų, gavėjų, vežėjų sąrašai ir kontaktinių asmenų rekvizitai; 3) veiklos metodai, vidinė struktūra, informacijos valdymas, procesų valdymas, klientų komercinės paslaptys.

21182.

212Kasacinis teismas yra nurodęs, kad konfidenciali informacija, atsižvelgiant į jos pobūdį ir svarbą bei konfidencialumo pareigos intensyvumo laipsnį, gali būti skirstoma taip:

21382.1.

214informacija, kuri, nors savininko įvardijama kaip konfidenciali, savaime yra akivaizdi ar lengvai pasiekiama (pvz., viešai skelbiami įmonės finansinės atskaitomybės duomenys, viešai skelbiama informacija apie akcininkus, vykdomus projektus, verslo partnerius ir kt.). Tokia informacija, net jeigu ji ir yra įvardijama kaip konfidenciali, gali būti pripažinta nekonfidencialia ir už jos atskleidimą, paviešinimą ar panaudojimą nekiltų teisinių padarinių;

21582.2.

216informacija, kurią įmonės darbuotojai turi laikyti konfidencialia, tačiau tokia informacija, kai su ja yra susipažįstama, tampa neatsiejama jų gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi (pvz., įmonėje taikoma geroji praktika, vadybos metodai, darbo su klientais metodai, derybų vedimo būdai ir kt.). Todėl darbuotojai privalo laikytis pareigos saugoti tokio pobūdžio informaciją tik tol, kol dirba įmonėje, kurioje ją sužinojo. Pasibaigus darbo santykiams, buvę darbuotojai gali be jokių apribojimų naudoti gautą aptariamos rūšies informaciją savo naudai ir interesais;

21782.3.

218specifinio pobūdžio konfidenciali informacija. Tokia informacija neatitinka komercinės paslapties apibrėžties, tačiau kai darbuotojas su ja susipažįsta, ji netampa neatsiejama jo gebėjimų, žinių ir kompetencijos dalimi. Ši informacija yra saugoma, o už jos atskleidimą ar panaudojimą, net ir pasibaigus darbo santykiams, buvusiam darbuotojui gali kilti teisinė atsakomybė;

21982.4.

220komercinės paslaptys – konfidencialūs duomenys, kurie yra tokie specifiniai ir reikšmingi, kad darbuotojai, net ir pasibaigus darbo santykiams, sutartyje ar įstatyme nustatytą laiką negali teisėtai panaudoti jų jokiais tikslais, kurie kokiu nors būdu galėtų pažeisti teisėto informacijos savininko teises ir teisėtus interesus.

22183.

222Taigi teisinė konfidencialios informacijos kategorija yra platesnė už teisinę komercinės paslapties kategoriją – komercinės paslaptys yra viena iš konfidencialios informacijos rūšių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-6-706/2016).

22384.

224Iš pirmiau minėtų darbo sutarčių nuostatų turinio matyti, kad ieškovė darbo sutartyse buvo nurodžiusi, kad įmonės komercinės paslaptys yra duomenys, kuriuos įmonės siekia išlaikyti konfidencialiais, o konfidencialią įmonės informaciją, be kita ko, sudaro klientų, potencialių klientų, partnerių, siuntėjų, gavėjų, vežėjų sąrašai ir kontaktinių asmenų rekvizitai.

22585.

226Kriterijai, kad informacija būtų traktuojama ir saugoma kaip įmonės komercinė paslaptis, pateikti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje – tai informacijos slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos šiai informacijai išsaugoti. Slaptumas ir vertingumas aiškinami kartu, nes informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui ši informacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Taigi tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų tik slapta, – tokios informacijos turėtojas turi turėti verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir kita.

22786.

228Rinkos informacijai, sudarančiai komercinę paslaptį, paprastai, be kita ko, priskiriamas ūkio subjekto klientų sąrašas. Ši informacija užtikrina ūkio subjekto pranašumą prieš kitus ūkio subjektus, ji yra neatskiriamas rinkos elementas, todėl šios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims gali lemti sąžiningos konkurencijos pažeidimą. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad informacija apie asmens klientus gali būti pripažinta komercine paslaptimi, tik esant visiems formaliesiems komercinės paslapties požymiams: vertei, slaptumui, protingai tokios informacijos apsaugai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-916/2015).

22987.

230Taip pat kasacinio teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad duomenys apie klientus saugotini kaip komercinė paslaptis, jeigu tai yra informacija, kur, be klientų pavadinimo, esama kitokios informacijos, viešai neprieinamos, kaip, pvz., kontaktiniai asmenys, sprendimus priimantys asmenys, susiklostę verslo papročiai, techninė informacija, padedanti vykdyti veiklą, paslaugų ir jų kokybės reikalavimai, planuojami projektai, mokumas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016, 45 punktas).

23188.

232Tais atvejais, kai klientais įvardijami asmenys yra skelbiami viešojoje erdvėje, šie subjektai viešojoje erdvėje skelbia tiek savo veiklos sritis, tiek kontaktinius asmenis bei kitus duomenis, informacija apie juos negali būti laikoma įmonės komercine paslaptimi ir už jos atskleidimą, paviešinimą ar panaudojimą negali kilti teisiniai padariniai.

23389.

234Spręstina, kad nagrinėjamos bylos kontekste informacija apie ieškovės klientus ir jų kontaktinius asmenis neatitinka komercinei paslapčiai keliamų reikalavimų, kadangi Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir lobistų asociacija, vienijanti įmones, užsiimančias krovinių ekspedijavimo, logistikos bei su šiuo verslu susijusiomis paslaugomis veikla, viešai internete pateikia savo narių sąrašą, bet to, bet kokie duomenys apie įmones ir jų kontaktinius asmenis yra lengvai randami internete. Informacija apie klientų mokumą taip pat yra lengvai patikrinama viešai, pavyzdžiui, internetinėse svetainėse rekvizitai.lt, creditinfo.lt ir kt. matomi duomenys apie įmonių mokumą, VĮ „Registrų centras“ internetinėje svetainėje galima patikrinti, ar įmonės įstatyme nustatyta tvarka teikia finansinės atskaitomybės dokumentus.

23590.

236Informacija apie ieškovės taikomas kainas ir kainodarą taip pat neatitinka pirmiau nurodytų komercinės paslapties kriterijų, kadangi krovinių vežimo jūra versle klientams taikomos kainos keičiasi itin dažnai, ką 2017-05-29 teismo posėdžio metu patvirtino ir ekspertas D. P., ir ieškovės Jūrų skyriaus vadovas M. S.. Taip pat į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad informacija apie kitų vežėjų siūlomas kainas dalindavosi patys klientai, todėl ji vertintina kaip nesunkiai prieinama.

23791.

238Be to, į bylą nebuvo pateikta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė dėjo pakankamas pastangas siekdama apsaugoti informaciją, kurią pati neva laiko komercine paslaptimi. Ši aplinkybė nebuvo pagrįsta ir apeliaciniame skunde.

23992.

240Nors Nekonkuravimo susitarimai ir buvo pripažinti negaliojančiais ab initio, tačiau bet kuriuo atveju pastebėtina, kad ieškovė atsakovams T. A., M. J. ir J. Š. po darbo santykių nutraukimo nesumokėjo Nekonkuravimo susitarimuose numatytos kompensacijos. Ši aplinkybė papildomai patvirtina tai, kad pati ieškovė suvokė, jog atsakovai jokios vertingos informacijos, kuri galėtų suteikti jiems konkurencinį pranašumą ir už kurią būtų verta mokėti, neturi.

24193.

242Taigi nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, kad informacija apie jos klientus ir taikomas kainas nagrinėjamos bylos kontekste gali būti vertinama kaip komercinė ieškovės paslaptis, todėl, net jei ir būtų nustatyta, jog ši informacija buvo atskleista tretiesiems asmenims ar ja kitaip buvo pasinaudota, atsakomybė už tai būtų negalima. Dėl kitų atsakovų veiksmų (ne)teisėtumo

24394.

244Atsakomybė už neteisėtu įmonės komercinę paslaptį sudarančios informacijos panaudojimu padarytą žalą plačiąja prasme grindžiama siekiu saugoti sąžiningą ūkio subjektų konkurenciją, kaip visuomenės ekonominės pažangos prielaidą. Tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu yra draudžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmai, kurie nėra suderinami su sąžininga verslo praktika ir iškreipia konkurenciją rinkoje.

24595.

246KĮ 15 ir 16 straipsniuose įtvirtintas draudimas atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Vieni iš nesąžiningos konkurencijos veiksmų, kurie draudžiami, – draudimas naudoti, perduoti, skelbti kito ūkio subjekto komercinę paslaptį be šio subjekto sutikimo, taip pat gauti tokią informaciją iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą kitam subjektui. Paprastai neteisėtai komercine paslaptimi pasinaudojęs konkurentas pervilioja, o komercinių paslapčių teisėtas turėtojas praranda klientus ir toks klientų netekimas ūkio subjektui lemia turtinius praradimus, o iš nesąžiningos konkurencijos veiksmų gaunama ekonominė nauda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-238-378/2018, 46 punktas).

24796.

248Civilinės atsakomybės prievolei už nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytą žalą konstatuoti būtinos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnis), žala (CK 6.249 straipsnis) ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis). Nustatant civilinės atsakomybės sąlygas taikoma bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo civilinės atsakomybės bylose taisyklė: ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Teismui nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir pareiga paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, tenka atsakovui (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

2492013-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-676/2013).

25097.

251Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad kasacinio teismo plėtojama praktika dėl įrodinėjimo specifikacijos nesąžiningos konkurencijos bylose neatleidžia ieškovo nuo įrodinėjimo pareigos, todėl bendra įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė galioja ir turi būti taikoma. Apeliantės akcentuojami kasacinio teismo išaiškinimai dėl to, kad, sprendžiant nesąžiningos konkurencijos bylas, teismams iš esmės daugiausia tenka remtis netiesioginiais įrodymais, turi savo taikymo sritį – ši taisyklė iš esmės taikoma tik priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos įrodinėjimo atveju, o visos kitos civilinės atsakomybės sąlygos turi būti įrodinėjamos remiantis bendru įrodinėjimo pareigos standartu. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-10-25 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-7-238-378/2018, 72 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

25298.

253Taigi nors tokios kategorijos bylose įrodinėjimas turi savitą specifiką, nes sprendžiant dėl žalos, padarytos pasinaudojant komercine paslaptimi ir (ar) perviliojant darbuotojus, atlyginimo iš esmės daugiausia tenka remtis netiesioginiais įrodymais, tačiau, visų pirma, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatomas tokios informacijos pobūdis ir jos neteisėtas (pažeidžiant įstatymą) panaudojimas, o nagrinėjamos bylos atveju tokios aplinkybės nebuvo nustatytos.

25499.

255Nenustačius, kad atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. būtų disponavę informacija, sudarančia ieškovės komercinę paslaptį, ieškovės nurodomi tolimesni atsakovų veiksmai neturi teisinės reikšmės, tačiau bet kuriuo atveju toliau pasisakytina ir dėl jų.

256100.

257Kaip vienas iš neteisėtų atsakovų veiksmų yra įvardijamas bendrovės UAB „Baltic Console Line“ įsteigimas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovai (fiziniai asmenys) buvo ieškovės darbuotojai, nuo 2011-12-08 iki 2012-10-19 dirbę ieškovės Jūrų transporto skyriuje. Dar dirbdamas pas ieškovę atsakovas M. J. prisidėjo prie naujos bendrovės UAB „Baltic Console Line“ steigimo – jis turėjo įgalinimus pateikti dokumentus steigiant bendrovę, kuri įregistruota 2012-09-11.

258101.

259Atsižvelgiant į tai, kad Nekonkuravimo susitarimas, sudarytas tarp ieškovės ir atsakovo M. J. pripažintas negaliojančiu ab initio, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog prisidėjimas prie bendrovės įsteigimo pats savaime negali būti vertinamas kaip neteisėta atsakovo M. J. veika. Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Baltic Console Line“ steigėjas buvo Ž. V., kuris iki šiol turi dalį bendrovės akcijų, o tai, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, patvirtina, jog Ž. V. bendrovės veikloje dalyvavo neformaliai. UAB „Baltic Console Line“ vadovė nuo 2012-11-07 yra J. B.. Duomenų apie tai, kad atsakovus T. A. ir J. Š. būtų sieję ar sieja kokie nors asmeniniai santykiai su Ž. V. ar J. B., byloje nėra.

260102.

261Kaip minėta, UAB „Baltic Console Line“ veikia nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio. Atsakovas M. J. UAB „Baltic Console Line“ įsidarbino 2012-11-02, o atsakovas T. A. – po 2,5 metų. Praėjus ketveriems metams po įsteigimo, T. A. tapo vienu iš bendrovės akcininkų, o atsakovė J. Š. jokių ryšių su UAB „Baltic Console Line“ neturi.

262103.

263SIA „Baltic Consol Line“ įregistruota 2013-05-22, įmonės valdybą sudaro: M. D. ir R. K.. Įmonės registracijos metu atsakovai T. A. ir J. Š. dirbo pas ieškovę, jokie minėtų atsakovų ryšiai su SIA „Baltic Consol Line“ jos steigimo metu nenustatyti. Atsakovė J. Š. SIA „Baltic Consol Line“ įsidarbino 2014-07-08, t. y. praėjus daugiau nei metams nuo įmonės įsteigimo (2013-05-22), o atsakovai T. A. ar M. J. jokių ryšių su SIA „Baltic Consol Line“ neturi iki šiol.

264104.

265SIA „BALT-CIS Transit Services“ įsteigta 2014-02-17, bendrovės steigėjas ir akcininkas yra T. A., kuris bendrovėje pradėjo dirbti nuo 2014-02-28. Su atsiliepimu į ieškinį pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad apie šios įmonės įsteigimą ir pradedamą veiklą ieškovės vadovui buvo žinoma. Iš 2014 m. vasario 21 d. susirašinėjimo (e. bylos t. 4, b. l. 150–151) matyti, kad atsakovas T. A. ieškovės vadovui G. Š. pranešė, jog vyksta paruošiamieji naujo verslo kūrimo darbai, kad verslas bus susijęs su krovinių jūra pervežimu. Atsakovas T. A. pats nurodė, kad ketina ieškovei pranešti konteinerių gabenimo jūra kainas, kas galimai patvirtina, jog buvo svarstomos ieškovės ir atsakovų bendradarbiavimo galimybės.

266105.

267Atsakovų pateiktas 2014-03-25 T. A. susirašinėjimas su tuometine ieškovės personalo skyriaus vadove ir ieškovės vadovu G. Š. (e. bylos t. 4, b. l. 194–197) taip pat patvirtina, kad atsakovas aiškiai buvo nurodęs, jog steigia bendrovę Latvijoje, todėl jam reikia pažymos apie jo pajamas, gautas per praėjusius metus iš UAB „Transtira“. Iš susirašinėjimo turinio matyti, kad ieškovės vadovas nereiškė jokių pretenzijų dėl to ir nekėlė jokių klausimų, o tai leidžia daryti išvadą, jog iš ieškovės pusės nebuvo jokių prieštaravimų dėl atsakovų vykdomos veiklos. Priešingai, tiek ieškovės vadovas, tiek ieškovės personalo skyriaus vadovė draugiškai bendravo su atsakovu T. A., domėjosi, kaip sekasi kurti verslą.

268106.

269Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad ieškovė atsakovams jokių pretenzijų dėl nesąžiningos konkurencijos nereiškė net kelis metus (ieškinys dėl žalos atlyginimo teismui pateiktas tik 2016-11-11). Jeigu ieškovė būtų iš tiesų maniusi, kad naujų bendrovių kūrimas pažeidžia jos teisėtus interesus, tai ji, kaip patyrusi ir rūpestinga verslininkė, iš karto būtų gynusi savo neva pažeistas teises.

270107.

271Ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu įrodinėjo ir apeliaciniame skunde toliau nurodo, kad atsakovų neteisėtus veiksmus patvirtina aplinkybė, jog atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. iš anksto susitarę viliojo ir nukreipė ieškovės klientus pas atsakovus UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Lin“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“. Šį savo teiginį apeliantė grindžia į bylą pateiktu susirašinėjimu e. laiškais (e. bylos t. 5, b. l. 77–80; 81–84; 85–96; 99–102; 104–110; 122–128; t. 7, b. l. 43, 62; 65–66, 74–89; 90–92), JSC „RM Cargo Baltic“ ir UAB „Easting Air & Ocean“ (buvusių ieškovės klientų) pranešimais apie bendradarbiavimą su UAB „Baltic Console Line“ (6 t. b. l. 88–89) ir UAB „Tezaurus auditas“ 2016-07-29 išvada, kurioje pateikiamas sąrašas juridinių asmenų, nutraukusių bendradarbiavimą su ieškove, ir juridinių asmenų, kurie sumažino užsakymų ieškovei skaičių

272108.

273Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pakankami detaliai yra pasisakęs dėl kiekvieno iš nurodytų susirašinėjimų turinio ir įrodomosios reikšmės. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad be papildomų duomenų sunku suprati, apie ką šiuose susirašinėjimuose konkrečiai kalbama, ne visuose susirašinėjimuose dalyvauja atsakovai, iš didžiosios dalies pateikto susirašinėjimo nematyti, kad būtų kalbama apie klientų nukreipimą, todėl jie negali būti vertinami kaip sudarantys pakankamą pagrindą išvadai apie ieškovės klientų perviliojimą. Be to, kaip ir nurodyta skundžiamame sprendime, nors elektroninis susirašinėjimas apima pakankamai ilgą laikotarpį, t. y. nuo 2012 m. iki 2015 m., tačiau rasti tik vos keli elektroniniai laiškai, kuriuose minimos atsakovės UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Lin“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“.

274109.

275Apeliaciniame skunde pateikiama ieškovės versija, kad kitas elektroninis susirašinėjimas, atsakovams T. A., M. J. ir J. Š. nutraukus darbo sutartis su ieškove buvo tiesiog ištrintas, todėl neįmanoma pateikti daugiau el. laiškų, patvirtinančių minėtų atsakovų neteisėtus veiksmus, susijusius su ieškovės klientų viliojimu, niekuo nepagrįsta, todėl ja nėra pagrindo vadovautis, sprendžiant dėl minėtų rašytinių įrodymų pakankamumo.

276110.

277Apeliantės teigimu, pas atsakoves UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ perėjo dirbti ne tik atsakovai T. A., M. J. ir J. Š., bet ir didelės dalis ieškovės Jūra-oras skyriaus darbuotojų (M. B., R. D., I. P., J. P., S. I. Ž., A. P. ir A. J.), o tai taip pat patvirtina atsakovų veiksmų neteisėtumą.

278111.

279Pastebėtina, kad nors apeliantė ir remiasi darbuotojų perėjimo dirbti pas atsakoves aplinkybe, tačiau konkrečiai nepaaiškina, kaip ši aplinkybė dėl dalies jos darbuotojų vėlesnio įsidarbinimo pas atsakoves patvirtina atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. neteisėtus veiksmus. Iš ieškovės procesinių dokumentų turinio galima daryti išvadą, kad ieškovė mano, jog minėti darbuotojai galėjo būti raginami nutraukti darbo santykius su ieškove ir pradėti dirbti pas atsakoves, kas atitinka KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimą.

280112.

281Pagal KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant siūlymą konkuruojančio ūkio subjekto darbuotojams nutraukti darbo sutartį ar neatlikti visų ar dalies savo darbo pareigų, siekiant naudos sau ar padarant žalą šiam ūkio subjektui.

282113.

283Taigi, viena iš KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto taikymo sąlygų yra ta, kad būtina nustatyti, jog nagrinėjamu atveju pirmiau minėtiems darbuotojams buvo siūloma nutraukti darbo santykius su ieškove ir pereiti dirbti pas atsakoves UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“.

284114.

285Nesąžiningos konkurencijos veiksmai perviliojant darbuotojus nustatomi atsižvelgiant į darbuotojų elgesį iki ir po darbo sutarčių nutraukimo, darbo sutarčių nutraukimo priežastis, darbuotojų motyvaciją dirbti buvusioje ir naujoje darbovietėje. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad darbo sutarties šalių ketinimai gali būti nustatyti pagal tai, kaip šalys elgėsi iki ir po sutarties nutraukimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2011).

286115.

287Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su M. B. darbo sutartį dėl transporto vadybininko pareigų sudarė 2010-03-08, darbo sutartis darbuotojo pareiškimu nutraukta 2014-11-07. Su R. D. darbo sutartis dėl transporto vadybininko pareigų sudaryta 2012-08-01, nutraukta 2014-09-12 darbuotojo pareiškimu. Su I. P. darbo sutartis dėl transporto vadybininko asistento pareigų sudaryta 2013-07-12, nutraukta 2014-11-21 darbuotojo pareiškimu. Su J. P. darbo sutartis dėl transporto vadybininko pareigų sudaryta 2013-09-04, nutraukta 2015-05-11 darbuotojo pareiškimu. Su S. I. Ž. darbo sutartis dėl pardavimų vadybininko pareigų sudaryta 2006-12-06, nutraukta 2016-06-10 darbuotojo pareiškimu. Su A. P. darbo sutartis dėl transporto vadybininko asistento pareigų sudaryta 2011-08-04, nutraukta 2015-01-28. Su A. J. darbo sutartis dėl transporto vadybininko pareigų sudaryta 2011-11-07 transporto vadybininko pareigoms, nutraukta 2014-05-02. Su visais darbuotojai, išskyrus S. I. Ž., buvo sudaryti susitarimai dėl nekonkuravimo bei nutraukiant darbo sutartį pasirašyti įspėjimai.

288116.

289Iš į bylą pateikto atsakovės UAB „Baltic Console Line“ darbuotojų sąrašo matyti, jog 8 darbuotojai yra dirbę pas ieškovę UAB „Transtira“, kai kurie darbuotojai UAB „Baltic Console Line“ įsidarbino iš karto po darbo santykių su UAB „Transtira“ nutraukimo, o kiti iš pradžių dirbo kitose įmonėse, pvz., M. B. po darbo santykių su ieškove nutraukimo įsidarbino UAB „Nerginta“, o tik vėliau pas atsakovę UAB „Baltic Console Line“, I. P. prieš įsidarbindamas UAB „Baltic Console Line“ dirbo net trijose įmonėse. R. D. ir S. I. Ž. taip pat ne iškart po darbo santykių nutraukimo su ieškove pradėjo dirbti pas atsakovę. Pas atsakovę SIA „Baltic Consol Line“ dirba 2 darbuotojai, kurie įsidarbino iškart išėję iš UAB „Transtira“, o SIA „BALT-CIS Transit Services“ – 1 darbuotojas.

290117.

291Teismų praktikoje pasisakyta, jog vien faktas, kad darbuotojas nutraukė darbo santykius vienoje įmonėje ir įsidarbino konkuruojančioje, dar neteikia pagrindo išvadai dėl nesąžiningos konkurencijos susiformuoti. Reikalingi ir kiti įrodymai, patvirtinantys kryptingą darbuotojų rengimąsi pereiti dirbti pas konkurentą, kai darbo sutartis nutraukiama be svarbių priežasčių, o po jos pasibaigimo iš karto įsidarbinama konkuruojančiame ūkio subjekte, ypač kai tokius veiksmus atlieka ne vienas, o daugiau darbuotojų, kurie turi reikšmingos patirties, atitinkančios įmonių veiklos sritį, kai konkurentas po naujų darbuotojų įdarbinimo įgyja pranašumą, palyginti su buvusia padėtimi. Tik tokioje situacijoje teismas, įvertinęs surinktų įrodymų visumą, turi spręsti dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų buvimo ar jų nebuvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2014; 2020-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-5-684/2020).

292118.

293Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė jokių įrodymų, bent tikėtinai patvirtinančių, kad atsakovai siūlė pirmiau minėtiems ieškovės darbuotojams nutraukti darbo santykius su ieškove ir vėliau įsidarbinti pas atsakoves UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“. Apeliaciniame skunde taip pat nenurodoma, kuris konkrečiai iš atsakovų atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, sąlygojusius ieškovės buvusių darbuotojų (M. B., R. D., I. P., J. P., S. I. Ž., A. P. ir A. J.) išėjimą iš darbo pas ieškovę ir vėliau įsidarbinimą pas atsakoves.

294119.

295Teisėjų kolegijos vertinimu, kai kurių pavienių darbuotojų skirtingais laikotarpiais įsidarbinimas pas atsakoves UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“, skirtingai nei bando įrodyti apeliantė, nagrinėjamu atveju nesudaro pakankamo pagrindo išvadai dėl kryptingo ieškovės darbuotojų perėjimo dirbti pas atsakoves. Šią išvadą papildomai patvirtina ir ta aplinkybė, kad, vadovaujantis viešais duomenimis, pas ieškovę dirba net 835 darbuotojai, o tai reiškia, jog pirmiau nurodyti darbuotojai, kurie nutraukė darbo santykius su ieškove ir vėliau galiausiai įsidarbino pas atsakovus, sudaro itin nedidelę dalį visų ieškovės darbuotojų. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kad minėti buvę ieškovės darbuotojai, dirbdami pas ieškovę, būtų įgiję itin reikšmingos patirties atitinkančios atsakovių veiklos sritį.

296120.

297Apeliantė laikosi pozicijos, kad visų atsakovų atsakomybė yra solidari, tačiau vėlgi neįrodinėja atsakovų atsakomybės solidarumo pagrindo, nors ši įrodinėjimo pareiga tenka būtent jai. Kasacinis teismas ne kartą dėl solidariosios atsakomybės taikymo nesąžiningos konkurencijos bylose yra nurodęs, kad solidari atsakomybė taikytina tik tuo atveju, kai nėra galimybės nustatyti, kokią konkrečią žalą galėjo sukelti kiekvienas iš atsakovų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-6-706/2016).

298121.

299Nagrinėjamu atveju byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. darbus santykius su ieškove nutraukė skirtingu laiku (T. A. – 2014-02-07; J. Š. – 2014-06-30; M. J. – 2012-10-19), o vėliau įsidarbino skirtingose bendrovėse (T. A. 2014-02-08 įsidarbino SIA „BALT-CIS Transit Services“, o 2015-02-02 – UAB „Baltic Console Line“; J. Š. 2014-07-07 įsidarbino SIA „Baltic Consol Line“; M. J. 2012-11-02 įsidarbino UAB „Baltic Console Line“). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp atsakovų veiksmų nėra jokio bendro ryšio ir veiksmų derinimo ar koordinavimo, atliekant tariamus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.

300122.

301Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad apeliantė neįrodė, jog atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. atliko kokius nors konkrečius veiksmus, kurie galėtų būti vertinami kaip neteisėti nesąžiningos konkurencijos veiksmai.

302123.

303Neįrodžius atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. neteisėtų veiksmų, nenustačius, kad minėti atsakovai neteisėtai naudojo ieškovės konfidencialią informaciją ir (ar) informaciją, sudarančią ieškovės komercinę paslaptį, nėra jokio pagrindo teigti, jog ir atsakovės UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ galėjo neteisėtai įgyti kokią nors informaciją iš atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. ir atlikti kokius nors neteisėtus nesąžiningos konkurencijos veiksmus.

304124.

305Pastebėtina, kad iš apeliacinio skundo turinio matyti, jog ieškovė net ir neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kurioje nustatyta, kad nėra atsakovių UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ neteisėtų veiksmų.

306125.

307Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad teismas neprivalo pasisakyti dėl visų civilinės atsakomybės sąlygų, jei tokios aplinkybės, nenustačius kitų sąlygų, tampa teisiškai nereikšmingos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-274-421/2017).

308126.

309Nagrinėjamu atveju nenustačius neteisėtų veiksmų, dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos, jos dydžio ir priežastinio ryšio) vertinimo ir su tuo susijusių apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų teisėjų kolegija nepasisako.

310127.

311Pažymėtina, kad, nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų, ta aplinkybė, ar ieškovė ir atsakovės UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic Consol Line“ ir SIA „BALT-CIS Transit Services“ yra konkuruojantys ūkio subjektai, taip pat prarado savo teisinę reikšmę, todėl spręstina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepasisakė dėl konkurencinio santykio tarp ieškovės ir atsakovių (juridinių asmenų) ir tai šios bylos kontekste nelaikytina bylos esmės neatskleidimu. Dėl įrodymų vertinimo nustatant nesąžiningos konkurencijos veiksmus

312128.

313Apeliantė, pasisakydama dėl skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo bei teisėtumo, akcentuoja tai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, neatsižvelgė įrodinėjimo specifiką tokio pobūdžio bylose, netinkamai vertino byloje esančių įrodymų visumą. Taip pat apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas perrašė atsakovų procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, o toks teismo procesinio sprendimo motyvavimas kelia abejonių dėl teismo sprendimo objektyvumo ir teismo nešališkumo.

314129.

315Civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas).

316130.

317Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-01-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2017, 47 punktas). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-05-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229-916/2017, 23 punktas).

318131.

319Taigi įrodymų vertinimas priskirtas teismo diskrecijai, o vien šalies nesutikimas su teismo padarytomis išvadomis pats savaime dar nereiškia, kad įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės buvo pažeistos ar taikytos netinkamai. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo kasatorius, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

320132.

321Vertinant apeliantės argumento, kad pirmosios instancijos teismas perrašė atsakovų argumentus, pagrįstumą, pažymėtina, jog natūralu, kad bylos šalys turi priešingą poziciją dėl byloje nagrinėjamų klausimų, kurią siekia pagrįsti į bylą teikdamos rašytinius įrodymus bei nurodydamos savo poziciją, pagrindžiančius argumentus. Teisėjų kolegijos nuomone, toks teismo sprendimo motyvavimas, kai, pritardamas kurios nors iš šalių pozicijai, priimdamas procesinį sprendimą, teismas pasiremia tos šalies pateiktais argumentais, neturėtų kelti abejonių dėl teismo objektyvumo ir teismo procesinio sprendimo neteisėtumo.

322133.

323Pažymėtina ir tai, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo ar šalių argumento, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tik tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012). Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas nagrinėjamu atveju skundžiamame sprendime išdėstė bylai svarbias faktines aplinkybes ir nurodė bei teisiškai įvertino argumentus, kuriais grindė priimamą sprendimą, o tai atitinka teismo procesiniam sprendimui keliamus reikalavimus. Dėl bylos procesinės baigties

324134.

325Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialiosios bei proceso teisės normas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

326135.

327Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnis).

328136.

329Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos.

330137.

331Atsakovų atstovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė UAB „Baltic Consol Line“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą advokatui sumokėjo 5 135,72 Eur.

332138.

333Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas).

334139.

335Rekomendacijų 8.11 papunktyje nustatytas maksimalus už atsiliepimo į apeliacinį į skundą parengimą užmokesčio dydis, kuris šiuo atveju sudaro 1 261,39 Eur (1.3 koeficientas dauginamas iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2019 m. balandžio mėn., o užpraėjusio ketvirčio, t. y. 2019 m. IV ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 970,3 Eur).

336140.

337Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovų atstovo byloje parengto procesinio dokumento apimtį, byloje nagrinėjamų klausimų pobūdį ir skaičių atstovaujant visus šešis atsakovus bei teismų formuojamą praktiką šiais klausimais, taip pat atsižvelgusi į tai, kad apeliacinės instancijos teisme visų atsakovų interesams atstovauja tas pats atstovas, kuris atstovavo pirmosios instancijos teisme, kas leidžia daryti išvadą, jog bylos aplinkybės jam turėjo būti žinomos, todėl darbo laiko sąnaudos neturėjo būti didesnės nei įprastinės tokio pobūdžio procesinio dokumento parengimui, daro išvadą, kad yra pagrindas atsakovų prašytas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki 3 000 Eur.

338Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

339Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

340Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Consol Line“ (juridinio asmens kodas 302858399) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transtira“ (juridinio asmens kodas 122282884) 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Transtira“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. dirbo UAB... 10. 3.... 11. Atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. priešieškiniu prašė pripažinti... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019-03-04 sprendimu ieškinį atmetė, o... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad pagal atsakovams nustatytą mėnesinį atlyginimą... 18. 6.... 19. Nurodydamas, kad niekinis sandoris savaime pagal savo prigimtį negalioja ab... 20. 7.... 21. Vadovaudamasis tais pačiais pagrindais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 22. 8.... 23. Kadangi Nekonkuravimo susitarimai buvo pripažinti niekiniais nuo jų sudarymo,... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad visų atsakovų darbo sutarčių 7 punkto 6 papunktyje... 26. 10.... 27. Teismas pripažino, kad, pasirašę darbo sutartis, atsakovai įsipareigojo... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad 2011-01-03 UAB „Transtira“ direktorius patvirtino... 30. 12.... 31. Apibendrindamas ieškinyje nurodomus atsakovų (fizinių asmenų) veiksmus,... 32. 13.... 33. 2017-03-17 rašte nurodyta, kad visi UAB „Transtira“ Jūra-oras skyriaus... 34. 14.... 35. Teismas iš UAB „Baltic Consol Line“ darbuotojų sąrašo nustatė, kad UAB... 36. 15.... 37. Teismas nurodė, kad UAB „Baltic Consol Line“ veikia nuo 2012 metų... 38. 16.... 39. Teismas nurodė, kad SIA „Baltic Consol Line“, įregistruota 2013-05-22,... 40. 2014-07-08, t. y. praėjus metams nuo įmonės įsteigimo (2013-05-22), o... 41. 17.... 42. Teismas nurodė, kad SIA „Balt-Cis Transit Services“ įsteigta 2014-02-17,... 43. 18.... 44. Įvertinęs su dubliku pateiktą elektroninį susirašinėjimą, kurį... 45. 19.... 46. Išanalizavęs ieškovės su dubliku ir 2017-04-11 paaiškinimais pateiktus... 47. 20.... 48. Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai, jog naudodamiesi konfidencialiomis... 49. 21.... 50. Įvertinęs įmonių, kurios, ieškovės teigimu, bendradarbiavimą su ieškove... 51. 22.... 52. Atėmęs atsakovų nurodytas įmones iš ieškovės nurodytų įmonių grupės... 53. 23.... 54. Teismas nurodė, kad UAB „Baltic Consol Line“ įmonių grupės tinklapyje... 55. 24.... 56. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad apie teisių pažeidimą ieškovė... 57. III.... 58. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 59. 25.... 60. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Transtira“ prašo panaikinti Vilniaus... 61. 25.1.... 62. Teismas neteisėtai ir nepagrįstai pripažino negaliojančiais ab initio... 63. 25.2.... 64. Teismas nesivadovavo ir nukrypo nuo kasacinio teismo šios kategorijos bylose... 65. 25.3.... 66. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad visi atsakovai, kurie anksčiau... 67. 25.4.... 68. Pažeisdamas CK 1.116 straipsnio 3 dalies ir KĮ 15 straipsnio 1 dalies 3... 69. 25.5.... 70. KĮ 15 straipsnio 4 dalies nuostata, kurioje įtvirtintas įpareigojimas... 71. 25.6.... 72. Nurodydamas, kad byloje nekonstatavus, jog atlikti neteisėti veiksmai,... 73. 25.7.... 74. Vertindamas žalos dydį, teismas iš esmės perrašė atsakovų procesiniuose... 75. 25.8.... 76. Pažeisdamas šalių rungimosi, dispozityvumo, šalių procesinio... 77. 26.... 78. Atsakovai T. A., M. J., J. Š., UAB „Baltic Consol Line“, SIA „Baltic... 79. 26.1.... 80. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas nepadarė jokių procesinės ir... 81. 26.2.... 82. Teismas pagrįstai priėmė atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. priešieškinį.... 83. 26.3.... 84. Teismas pagrįstai konstatavo, kad, net ir remiantis žemesniu įrodinėjimo... 85. 26.4.... 86. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė neįrodė, jog... 87. 26.5.... 88. Ieškovė neįrodė, kad informacija apie jos klientus ir jų kontaktinių... 89. 26.6.... 90. Neatlikdamas išsamaus ieškovės ir atsakovių UAB „Baltic Console Line“,... 91. 26.7.... 92. Ieškovė laikosi pozicijos, kad jos žala pasireiškė negautomis pajamomis, o... 93. 26.8.... 94. Net ir konstatavus žalą ir neteisėtus veiksmus (kam atsakovų nuomone nėra... 95. 26.9.... 96. Apeliantė skunde nepagrįstai nurodo, kad, priimdamas sprendimą, teismas ex... 97. Teisėjų kolegija... 98. IV.... 99. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 100. 27.... 101. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 102. 28.... 103. Apeliantė skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas... 104. 29.... 105. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas... 106. 30.... 107. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia,... 108. 31.... 109. Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių... 110. 32.... 111. Pažymėtina, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą... 112. 33.... 113. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu... 114. 34.... 115. Be to, pažymėtina, kad, jeigu kaip nurodoma apeliaciniame skunde, pirmosios... 116. 35.... 117. Ieškovė 2020 m. sausio 27 d. apeliacinės instancijos teismui pateikė... 118. 36.... 119. CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima... 120. 37.... 121. Taigi, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui nebegalima nurodyti... 122. 38.... 123. Kadangi pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė iš esmės... 124. 39.... 125. Bylos medžiaga patvirtina, kad T. A. nuo 2007-05-17 pagal Darbo sutartį Nr.... 126. 40.... 127. M. J. 2011-11-09 Darbo sutartimi Nr. 1269 priimtas į Jūrų transporto... 128. 41.... 129. J. Š. 2011-12-08 Darbo sutartimi Nr. 1279 priimta į Jūrų transporto... 130. 42.... 131. Ieškovės darbuotojai M. B., R. D., I. P. (I. P.), J. P., S. I. Ž., A. P. ir... 132. 43.... 133. Atsakovė UAB „Baltic Consol Line“ Juridinių asmenų registre... 134. 44.... 135. Atsakovė SIA „Baltic Consol Line“ įregistruota 2013-05-22. Registre... 136. 45.... 137. Atsakovė SIA „Balt-Cis Transit Services“ įregistruota 2014-02-17.... 138. 46.... 139. Kaip matyti iš ieškovės procesinių dokumentų turinio, ieškovė išskiria... 140. 47.... 141. Atsakovai T. A., M. J. ir J. Š., pasirašydami darbo sutartis, pasirašė ir... 142. 48.... 143. Visų atsakovų pasirašytų Susitarimų dėl nekonkuravimo nuostatos yra... 144. 49.... 145. Atsakovas gali gintis nuo iškelto ieškinio naudodamasis įstatymo numatytais... 146. 50.... 147. Apeliaciniame skunde tvirtinama, kad, priimdamas priešieškinį dėl... 148. 51.... 149. Atsakovas turi teisę iki nutarties skirti bylą nagrinėti teisme priėmimo... 150. 52.... 151. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tiek ieškinyje, tiek dublike ieškovė, be... 152. 53.... 153. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 154. 54.... 155. Nekonkuravimo susitarimo institutas nėra tiesiogiai reglamentuotas Lietuvos... 156. 55.... 157. Nekonkuravimo susitarimas, kaip ir bet koks kitas sandoris, gali būti... 158. 56.... 159. Nekonkuravimo susitarimu darbuotojas įsipareigoja, pasibaigus darbo... 160. 57.... 161. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje inter alia (be kita... 162. 58.... 163. Darbdaviai suinteresuoti apsaugoti įmonės komercines ar technologines... 164. 59.... 165. Kasacinis teismas formuojamoje teismų praktikoje dėl nekonkuravimo... 166. 60.... 167. Kadangi darbdavio ir darbuotojo sudaromu nekonkuravimo susitarimu apribojama... 168. 61.... 169. Ginčijamuose Nekonkuravimo susitarimuose nurodyta, kad, pažeidus... 170. 62.... 171. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytas ginčo Nekonkuravimo... 172. 63.... 173. Atsižvelgiant į tai, kad Nekonkuravimo susitarimai pripažinti... 174. 64.... 175. Už komercinės paslapties įgijimą, paviešinimą, panaudojimą Lietuvos... 176. 65.... 177. Civilinei atsakomybei taikyti reikšmingos CK 1.116 straipsnio nuostatos. CK... 178. 66.... 179. CK 1.116 straipsnio 4 dalyje nustatyta ir deliktinė, ir sutartinė atsakomybė... 180. 67.... 181. KĮ 15 straipsnio 4 dalyje taip pat nustatytas įpareigojimas nesinaudoti... 182. 68.... 183. Tais atvejais, kai ūkio subjektas, įgijęs ar naudojantis komercinę... 184. 69.... 185. Taigi nagrinėjamoje byloje atsakovų T. A., J. Š. ir M. J. civilinė... 186. 70.... 187. Apeliantė skunde tvirtina, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, jog... 188. 71.... 189. Ieškovė nagrinėjamoje byloje įrodinėjo, kad atsakovai T. A., M. J. ir J.... 190. 72.... 191. Ieškovė atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. supažindinimo faktą su minėta... 192. 73.... 193. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad iš pirmiau išvardintų... 194. 74.... 195. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovės į bylą pateiktame dokumente... 196. 75.... 197. 2012-01-06 el. laiške (e. bylos t. 7, b. l. 184), adresuotame visiems... 198. 76.... 199. Ieškovės darbuotojos B. B., kuri teismo posėdyje ieškovės iniciatyva buvo... 200. 77.... 201. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad komercinės... 202. 2016-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016, 47 punktas).... 203. 78.... 204. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad nagrinėjamu atveju... 205. 79.... 206. Konstatavus, kad atsakovai su 2011-01-03 Konfidencialios informacijos nustatymo... 207. 80.... 208. Pasirašydami darbo sutartis (e. bylos t. 1, b. l. 17–20; 27–30; 33–36),... 209. 81.... 210. Visų atsakovų darbo sutarčių 7 punkto 6 papunktyje darbuotojas... 211. 82.... 212. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad konfidenciali informacija, atsižvelgiant... 213. 82.1.... 214. informacija, kuri, nors savininko įvardijama kaip konfidenciali, savaime yra... 215. 82.2.... 216. informacija, kurią įmonės darbuotojai turi laikyti konfidencialia, tačiau... 217. 82.3.... 218. specifinio pobūdžio konfidenciali informacija. Tokia informacija neatitinka... 219. 82.4.... 220. komercinės paslaptys – konfidencialūs duomenys, kurie yra tokie specifiniai... 221. 83.... 222. Taigi teisinė konfidencialios informacijos kategorija yra platesnė už... 223. 84.... 224. Iš pirmiau minėtų darbo sutarčių nuostatų turinio matyti, kad ieškovė... 225. 85.... 226. Kriterijai, kad informacija būtų traktuojama ir saugoma kaip įmonės... 227. 86.... 228. Rinkos informacijai, sudarančiai komercinę paslaptį, paprastai, be kita ko,... 229. 87.... 230. Taip pat kasacinio teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad duomenys apie... 231. 88.... 232. Tais atvejais, kai klientais įvardijami asmenys yra skelbiami viešojoje... 233. 89.... 234. Spręstina, kad nagrinėjamos bylos kontekste informacija apie ieškovės... 235. 90.... 236. Informacija apie ieškovės taikomas kainas ir kainodarą taip pat neatitinka... 237. 91.... 238. Be to, į bylą nebuvo pateikta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad... 239. 92.... 240. Nors Nekonkuravimo susitarimai ir buvo pripažinti negaliojančiais ab initio,... 241. 93.... 242. Taigi nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, kad informacija apie jos... 243. 94.... 244. Atsakomybė už neteisėtu įmonės komercinę paslaptį sudarančios... 245. 95.... 246. KĮ 15 ir 16 straipsniuose įtvirtintas draudimas atlikti nesąžiningos... 247. 96.... 248. Civilinės atsakomybės prievolei už nesąžiningos konkurencijos veiksmais... 249. 2013-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-676/2013).... 250. 97.... 251. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad kasacinio teismo plėtojama praktika... 252. 98.... 253. Taigi nors tokios kategorijos bylose įrodinėjimas turi savitą specifiką,... 254. 99.... 255. Nenustačius, kad atsakovai T. A., M. J. ir J. Š. būtų disponavę... 256. 100.... 257. Kaip vienas iš neteisėtų atsakovų veiksmų yra įvardijamas bendrovės UAB... 258. 101.... 259. Atsižvelgiant į tai, kad Nekonkuravimo susitarimas, sudarytas tarp ieškovės... 260. 102.... 261. Kaip minėta, UAB „Baltic Console Line“ veikia nuo 2012 metų rugsėjo... 262. 103.... 263. SIA „Baltic Consol Line“ įregistruota 2013-05-22, įmonės valdybą... 264. 104.... 265. SIA „BALT-CIS Transit Services“ įsteigta 2014-02-17, bendrovės steigėjas... 266. 105.... 267. Atsakovų pateiktas 2014-03-25 T. A. susirašinėjimas su tuometine ieškovės... 268. 106.... 269. Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad ieškovė atsakovams... 270. 107.... 271. Ieškovė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu įrodinėjo ir... 272. 108.... 273. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pakankami detaliai yra... 274. 109.... 275. Apeliaciniame skunde pateikiama ieškovės versija, kad kitas elektroninis... 276. 110.... 277. Apeliantės teigimu, pas atsakoves UAB „Baltic Console Line“, SIA „Baltic... 278. 111.... 279. Pastebėtina, kad nors apeliantė ir remiasi darbuotojų perėjimo dirbti pas... 280. 112.... 281. Pagal KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą ūkio subjektams draudžiama atlikti... 282. 113.... 283. Taigi, viena iš KĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto taikymo sąlygų yra ta,... 284. 114.... 285. Nesąžiningos konkurencijos veiksmai perviliojant darbuotojus nustatomi... 286. 115.... 287. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su M. B. darbo sutartį dėl... 288. 116.... 289. Iš į bylą pateikto atsakovės UAB „Baltic Console Line“ darbuotojų... 290. 117.... 291. Teismų praktikoje pasisakyta, jog vien faktas, kad darbuotojas nutraukė darbo... 292. 118.... 293. Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė jokių įrodymų, bent tikėtinai... 294. 119.... 295. Teisėjų kolegijos vertinimu, kai kurių pavienių darbuotojų skirtingais... 296. 120.... 297. Apeliantė laikosi pozicijos, kad visų atsakovų atsakomybė yra solidari,... 298. 121.... 299. Nagrinėjamu atveju byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovai T.... 300. 122.... 301. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad apeliantė neįrodė, jog... 302. 123.... 303. Neįrodžius atsakovų T. A., M. J. ir J. Š. neteisėtų veiksmų,... 304. 124.... 305. Pastebėtina, kad iš apeliacinio skundo turinio matyti, jog ieškovė net ir... 306. 125.... 307. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad teismas neprivalo pasisakyti dėl... 308. 126.... 309. Nagrinėjamu atveju nenustačius neteisėtų veiksmų, dėl kitų civilinės... 310. 127.... 311. Pažymėtina, kad, nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų, ta aplinkybė,... 312. 128.... 313. Apeliantė, pasisakydama dėl skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo bei... 314. 129.... 315. Civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir... 316. 130.... 317. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185... 318. 131.... 319. Taigi įrodymų vertinimas priskirtas teismo diskrecijai, o vien šalies... 320. 132.... 321. Vertinant apeliantės argumento, kad pirmosios instancijos teismas perrašė... 322. 133.... 323. Pažymėtina ir tai, kad teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma... 324. 134.... 325. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais... 326. 135.... 327. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 328. 136.... 329. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos,... 330. 137.... 331. Atsakovų atstovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad... 332. 138.... 333. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į... 334. 139.... 335. Rekomendacijų 8.11 papunktyje nustatytas maksimalus už atsiliepimo į... 336. 140.... 337. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovų atstovo byloje parengto procesinio... 338. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 339. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 340. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Consol Line“...