Byla 2S-219-755/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-855-732/2015 išnagrinėtoje pagal UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja prašė panaikinti antstolės N. V. 2015-09-24 patvarkymus Nr. BDR-12880, BDR-12881, BDR-12882, BDR-12883, BDR-12885, BDR-12886, BDR-12887, BDR-12888, vykdomosiose bylose Nr. 0073/15/01210 ir 0073/15/01208. Nurodė, kad 2015-07-07 antstolė vykdomosiose bylose areštavo pareiškėjai priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 418870,00 Eur sumai. 2015-09-24 antstolė dar areštavo pareiškėjui 423 441,19 Eur dydžio pinigines lėšas banko sąskaitose, nurodydama jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą, pareiškėjas tokios sumos neturi. Iki šiol iš bendrovės banko sąskaitos antstolei buvo pervesta 18207,97 Eur. Pagal CPK 662 str. pats antstolis pasirenka iš kokio turto pirmiausia išieškoti skolą. Antstolė pasirinko išieškoti skolą iš pareiškėjui priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kurio vertės pakanka skolai ir vykdymo išlaidos padengti. Tokiu atveju, antstolė neturėjo areštuoti ir pradėti priverstinio išieškojimo veiksmų iš pareiškėjui priklausančių piniginių lėšų. Todėl pareiškėja laikė, kad antstolis neturėtų išieškojimo nukreipti į piniginės lėšas, nes yra pakankamai turto. Skunde taip pat nurodyta, kad Lietuvos apeliaciniame teisme yra priimtas nagrinėti skundas dėl arbitražo sprendimo, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, todėl mano, kad būtų netikslinga vykdyti išieškojimą, neišnagrinėjus skundo, nes sprendimas gali būti panaikintas, o išieškotos lėšos negalės būti grąžinamos skolininkui. Teigė, kad antstolis tokiu būdu labai suvaržo skolininko teises, nes piniginės lėšos gali būti naudojamos įmonės veikloje, darbuotojų atlyginimų, mokesčių mokėjimui.

3Antstolė N. V. 2015-10-23 patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti skundą atsisakė patenkinti 2015-10-19 UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą ir pareiškėjos skundą perdavė teismui. Patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skundą antstolė nurodė, kad tokios aplinkybės, kad Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjamas pareiškėjo skundas negali būti pagrindu nevykdyti vykdomojo dokumento, kuris nėra panaikintas, vykdymo veiksmai nėra teismo sustabdyti, tad antstolis privalo vykdyti gautą (galiojantį) vykdomąjį dokumentą. Vykdymo procese antstolis privalo imtis veiksmų, kad kuo greičiau ir ekonomiškiau būtų įvykdytas skolos išieškojimas, todėl, įstatymas nustato tik tam tikrus išieškojimo apribojimus (CPK 663 str. 668 str.), kurie šiuo atveju, antstolės teigimu, nėra taikomi. Paaiškino, kad antstolis nevertina kuris iš būdų tuo metu bus patogesnis ar nepatogesnis skolininkui. Todėl, tokie skundo argumentai nesuteikia antstoliui pagrindo naikinti skundžiamus patvarkymus. Pažymėjo, kad vienas iš skundžiamų 2015-09-24 patvarkymų BDR-12882, kuriuo buvo uždėtas areštas skolininko piniginėms lėšoms, esančioms banko sąsk. ( - ), AB DNB banke, yra panaikintas iki skundo padavimo.

4Skundžiama Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-11-30 nutartimi UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundas dėl antstolės veiksmų atmestas.Teismas nustatė, kad išieškotojas iki priverstinio vykdymo pradžios antstoliui nenurodė, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti skolą, todėl teismas sprendė, kad antstolis, vadovaudamasis CPK 665 str. 2 d., turėjo įstatyminį pagrindą pats pasirinkti iš kokio turto vykdyti išieškojimą. Teismas pažymėjo, kad CPK 662 str. 1 ir 3 d., 665 str. įtvirtintos normos nepaneigia antstolės teisės taikyti areštą skolininkui priklausančioms piniginėms lėšoms, todėl 2015-09-24 patvarkymais teisėtai ir pagrįstai areštuotos piniginės lėšos, reikalingos išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, ribose, , nes antstolė turėjo teisę taikyti priverstinio vykdymo priemones, skolininkui nevykdant galiojančio teismo sprendimo dėl skolos išieškojimo.

5Teismas, nurodė, kad nors pareiškėja prašė antstolės sustabdyti areštuoto turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą vykdomosiose bylose, kadangi Lietuvos apeliaciniame teisme yra priimtas nagrinėti skolininko skundas dėl arbitražo teismo sprendimo, kurio pagrindu yra išduotas vykdomasis raštas, nustatyta, kad 2015-06-08 Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi priėmė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo 2015-02-23 dalinio sprendimo ir 2015-04-30 arbitražo teismo galutinio sprendimo arbitražo byloje ir ta pačia nutartimi netenkino UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašymo dėl 2015-04-30 arbitražo teismo galutinio sprendimo vykdymo sustabdymo.

6Atskiruoju skundu UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundžia Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-11-30 nutartį, prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, jog nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartis Nr. 3K-3-40/2010; 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012),todėl Molėtų rajono apylinkės teismas nepagrįstai sprendė, kad antstolis turi imtis veiksmų, kad būtų apginti tik išieškotojo interesai. Teismas nenurodė, kuo remdamasis sprendė, kad UAB „Visagino tiekimo ir statyba“ interesai nėra pažeidžiami 2015-09-24 antstolės patvarkymais.

8Pareiškėja nurodo, kad 2015-07-07 antstolė areštavo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (areštuoto turto mastas ir vertė - 418.870 Eur), taigi, antstolė pasirinko pirmiausia išieškoti skolą iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kurio vertės pakaktų skolai ir vykdymo išlaidos padengti. Todėl, teigia, jog antstolė neturėjo teisės areštuoti ir pradėti priverstinio išieškojimo veiksmų iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ piniginių lėšų, tokie antstolės veiksmai yra neteisėti, pažeidžia šalių interesų pusiausvyros, proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimus. Nurodo, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 423 441,19 Eur dydžio sumos banko sąskaitoje neturėjo, todėl antstolei iš bendrovės banko sąskaitos buvo pervesta 18 207,97 Eur. Ši suma buvo skirta UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sumokėti dalį 24 763,00 Eur dydžio PVM mokesčio, atlyginimus darbuotojams, mokesčius susijusius su darbo santykiais, tačiau UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ šių pinigų neteko, o 423 441,19 Eur dydžio piniginių lėšų areštas stabdo bendrovės veiklą, ji negalės toliau vykdyti įsipareigojimų tiekėjams, valstybei, 66 darbuotojams. Neapmokėjus šių išlaidų, bendrovė nustos vykdyti veiklą, todėl UAB „Visaginas tiekimas ir statyba“ bus padaryta žala (bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimas), kurios ištaisyti bus neįmanoma net, jei skolininkui vėliau būtų atlyginta realizuoto turto vertė.

9Pareiškėja nurodo, kad dar 2015-06-19 prašė antstolės sustabdyti areštuoto turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą vykdomosiose bylose Nr. 0073/15/01208 ir Nr. 0073/15/01210, nes Lietuvos apeliaciniame teisme yra priimtas nagrinėti skundas dėl arbitražo teismo sprendimo, kurio pagrindu yra išduotas vykdomasis raštas, panaikinimo (civilinė byla Nr. 2A-812/2015). Teigia, kad antstolė šio pareiškėjo prašymo neišnagrinėjo. Pareiškėja vertina, kad kai yra tikimybė, jog UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atžvilgiu reikalavimai bus panaikinti, sustabdyti bendrovės kaip ekonominės veiklos dalyvio veiklą būtų neteisinga ir nesąžininga. Juolab, kai išieškotojo teisė gauti priteistą sumą jau yra užtikrinta kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštu. Todėl, teigia, kad antstolė skundžiamais patvarkymais suteikė išieškotojui perdėtą pranašumą ir visiškai nepaisė skolininko interesų. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių neįvertino, dėl ko nepagrįstai netenkino skundo.Pažymi, kad aplinkybė, jog Lietuvos apeliacinis teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus pagal galutinį arbitražo sprendimą nereiškia, kad išieškojimu iš pareiškėjo piniginių lėšų antstolė nepažeidė skolininko teisių ir teisėtų interesų. Išieškojimas iš bendrovės turto gali būti vykdomas ir turtas gali būti parduotas, o pinigai perduoti išieškotojui.

10Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepaduota.

11Atskirasis skundas tenkintinas dalinai, teismo nutartis keistina.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).

13Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.

14CPK 662 straipsnio 1 dalyje numatyta išieškotojo teisė nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti pirmiausia. Jeigu tokios tvarkos išieškotojas nenurodė, antstolis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti (CPK 662 str. 3 d.). Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas (CPK 662 str. 4 d.). CPK 665 str. reglamentuoja išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eiliškumą. Kaip matyti iš CPK 665 str. 1 d. pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, iš to paties straipsnio 2 dalies matyti, jog antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas.

15Šioje dalyje teismo išvados dėl eiliškumo nepažeidimo pagrįstos, bet pirmos instancijos teismas nevertino apelianto argumentų dėl CPK 675 str. 2 d. ribojimo netaikymo. CPK 675 str. 2 d. numato, kad antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis turi teisę panaikinti turto areštą tik tuomet, jeigu turtas areštuotas antstolio. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Ji nenustato išimčių tiek taikant laikinąsias apsaugos priemonės, tiek priverstinai vykdant vykdomuosius dokumentus.

16Pažymėtina, kad antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vykdomosios bylos Nr. 0073/15/01210 duomenimis 2015-06-12 turto arešto aktu areštuotas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Arešto aktas 2015-07-07 patikslintas, areštuota turto už 418870 Eur, o turto arešto mastas yra 384500 Eur. 2015-09-24 patvarkymais dar areštuota piniginių lėšų už 418870 €. Kaip matyti, areštuoto turto vertė didesnė nei išieškotina suma ir vykdymo išlaidos.

17Apygardos teismas nustatęs pažymi, kad antstolis, skundžiamais patvarkymais, papildomai areštuodamas pinigines lėšas, pagal vykdomųjų bylų duomenis nepriėmė jokio patvarkymo dėl kito areštuoto turto masto pakeitimo, tokiu būdu pažeidė CPK 675 str. 2 d. nustatytą ribojimą areštuoti skolininko turto daugiau, negu jo reikia išieškomai sumai. Duomenų, jog arešto aktais areštuoto turto vertė yra nereali, jo realizavimas kaip nors apsunkintas ir vykdomojo dokumento nepavyksta įvykdyti, nėra. Tai, jog CPK 665 str. 2 d. tarp išieškomo antrąja eile turto įrašyti pinigai, nereiškia, jog ši turto rūšis turi pirmumą kito antros eilės turto atžvilgiu, piniginių lėšų turėjimas neeliminuoja CPK 675 str. 2 d. taisyklės.

18Teismo vertinimu reikšminga yra kasacinio teismo praktika kaip sprendžiami klausimai su skolininko turtinių teisių ribojimu.Nors ji plačiausia sprendžiant laikinąsias apsaugos priemones, bet tokiais atvejais suformuluoti principai yra reikšmingi ir kitų vykdomųjų dokumentų vykdymo atvejais.Lietuvos Aukščiausiasis teismas Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalgoje yra nurodęs, kad akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada yra susijęs su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, tačiau šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo, suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Kiekvienu atveju turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Teismas, turėdamas galimybę, turi parinkti laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios apsaugo kreditoriaus interesus, kartu kiek įmanoma mažiau turės neigiamos įtakos skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-211/2008). Teismų praktikoje, kai ieškinio reikalavimams užtikrinti nepakanka kilnojamojo ar nekilnojamojo turto ir atsiranda pagrindas areštuoti skolininko turimas lėšas, konstatuojama, kad ekonomiškumo ir interesų pusiausvyros principai suponuoja būtinybę palikti galimybę skolininkui toliau vykdyti ūkinę–komercinę veiklą, net jei ieškovo reikalavimas nebūtų visiškai užtikrintas. Kaip yra nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas, atsakovui taikomos laikinosios apsaugos priemonės negali trukdyti įmonės normalios ūkinės–komercinės veiklos, t. y. taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti siekiama palikti galimybę iš esmės netrikdomai vykdyti ūkinę–komercinę veiklą. Juolab teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti nemokumo ar įmonės veiklos pabaigos priežastis.

19Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolės 2015-09-24 patvarkymai areštuoti lėšas, priimti vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01210, naikintini kaip nepagrįsti ir neteisėti.

20Tačiau, kadangi vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01208 turto arešto aktas vykdant vykdomąjį raštą dėl arbitražinio mokesčio išieškojimo bei advokato išlaidų nebuvo surašytas, antstolės patvarkymai areštuoti lėšas – 6672,22 Eur skolos ir 383,48 Eur vykdymo išlaidų, teismo vertinimu, paliekami galioti.

21Apygardos teismas pastebi, nors atskiruoju skundu nurodoma, jog antstolė neišnagrinėjo pareiškėjos 2015-06-19 prašymo sustabdyti areštuoto turto realizavimo veiksmus, tačiau pareiškėjos 2015-10-16 skundu buvo skundžiami 2015-09-24 antstolės priimti patvarkymai dėl piniginių lėšų arešto. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pareiškėjos siekis, kad būtų sustabdyti areštuoto turto realizavimo veiksmai ir lėšų išmokėjimas vykdomosiose bylose Nr. 0073/15/01208 ir 0073/15/01210, nes yra tikimybė, jog jos atžvilgiu pareikšti reikalavimai bus panaikinti, nėra reikšmingas, kadangi 2016-01-16 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-57-241/2016 procesas pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismo 2015 m. vasario 23 d. dalinio sprendimo nutrauktas, pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundas dėl viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ arbitražo teismo 2015 m. balandžio 30 d. galutinio sprendimo atmestas.

22Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias vykdomo procesą išieškant iš skolininko turto, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri dalinai keistina dėl antstolės 2015-09-24 patvarkymų areštuoti lėšas Nr. 12885, Nr. 12886, Nr. 12887, Nr. 12888 panaikinimo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 4 p., teismas

Nutarė

24Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties dalį dėl antstolės N. V. 2015-09-24 patvarkymų areštuoti lėšas Nr. 12885, Nr. 12886, Nr. 12887, Nr. 12888, priimtų vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01210, pakeisti ir ją išdėstyti taip: panaikinti antstolės N. V. 2015-09-24 patvarkymus areštuoti lėšas Nr. 12885, Nr. 12886, Nr. 12887, Nr. 12888, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01210.

25Teismo nutarties dalį dėl antstolės N. V. 2015-09-24 patvarkymų areštuoti lėšas Nr. 12880, Nr. 12881, Nr. 12882, Nr. 12883, priimtų vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01208, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. pareiškėja prašė panaikinti antstolės N. V. 2015-09-24 patvarkymus Nr.... 3. Antstolė N. V. 2015-10-23 patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti skundą... 4. Skundžiama Molėtų rajono apylinkės teismo 2015-11-30 nutartimi UAB... 5. Teismas, nurodė, kad nors pareiškėja prašė antstolės sustabdyti... 6. Atskiruoju skundu UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundžia Molėtų... 7. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo... 8. Pareiškėja nurodo, kad 2015-07-07 antstolė areštavo UAB „Visagino... 9. Pareiškėja nurodo, kad dar 2015-06-19 prašė antstolės sustabdyti... 10. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepaduota.... 11. Atskirasis skundas tenkintinas dalinai, teismo nutartis keistina.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 14. CPK 662 straipsnio 1 dalyje numatyta išieškotojo teisė nurodyti, iš kokio... 15. Šioje dalyje teismo išvados dėl eiliškumo nepažeidimo pagrįstos, bet... 16. Pažymėtina, kad antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia... 17. Apygardos teismas nustatęs pažymi, kad antstolis, skundžiamais patvarkymais,... 18. Teismo vertinimu reikšminga yra kasacinio teismo praktika kaip sprendžiami... 19. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolės... 20. Tačiau, kadangi vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01208 turto arešto aktas... 21. Apygardos teismas pastebi, nors atskiruoju skundu nurodoma, jog antstolė... 22. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 4... 24. Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties dalį dėl... 25. Teismo nutarties dalį dėl antstolės N. V. 2015-09-24 patvarkymų areštuoti...