Byla 2S-575-585/2019
Dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė Brigita Palavinskienė, uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pagal pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė Brigita Palavinskienė, uždaroji akcinė bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J.,

Nustatė

3I.

4Proceso esmė 1.

5Pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašė: 1) panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės patvarkymus ir veiksmus, kurių pagrindu iš advokato A. B. kontoros sąskaitos buvo nurašytos piniginės lėšos; 2) pranešti kompetentingai institucijai dėl nusikaltimo pareiškėjo atžvilgiu; 3) panaikinti antstolės patvarkymus, kuriais nepagrįstai paskaičiuotos vykdymo išlaidos pareiškėjui; 4) grąžinti nurašytus pinigus į pareiškėjo sutuoktinės sąskaitą; 5) įpareigoti antstolę atlyginti patirtus nuostolius dėl bankinių operacijų, pašto, skundų ir pareiškimų rašymo ir išmokėti piniginę kompensaciją moralinei žalai atlyginti. Nurodė, kad antstolė neturėjo pagrindo nurašyti likusią pareiškėjo darbo užmokesčio dalį. Antstolės išieškojimai yra pertekliniai, kadangi išieškomos sumos ir protingos vykdymo išlaidos yra išieškotos. Antstolė nepagrįstai iš pareiškėjo išieško per dideles vykdymo išlaidas. Antstolio vykdymo išlaidos išieškomos tik tuomet, kai pilnai išieškoti išieškotojo reikalavimai.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 2.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Skundžiama nutartimi teismas nurodė, jog iki antstolei pritaikant apribojimus pareiškėjo sąskaitai Nr. ( - ) ir areštuojant joje esančias lėšas, antstolė neturėjo duomenų apie tai, kad nurodytoje sąskaitoje yra lėšų, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas, todėl nurodymai priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš minėtos sąskaitos priimti pagrįstai. Pareiškėjas neįrodė nurodytų skundžiamų antstolės veiksmų neteisėtumo, pareiškėjo skundo dalis dėl antstolės veiksmų nurašant iš pareiškėjo pinigines lėšas atmestina kaip nepagrįsta. Pareiškėjas taip pat skundžia antstolės priimtą vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad vėliausiu, t.y. 2017-02-01 priimtu Vykdymo išlaidų apskaičiavimu pareiškėjui antstolė apskaičiavo 459,70 Eur vykdymo išlaidų sumą. Pareiškėjo skundo dalis dėl antstolės 2017-02-01 Vykdymo išlaidų apskaičiavimo pateikta praleidus naikinamąjį 90 dienų naikinamąjį terminą skundui, todėl civilinės bylos dalis pagal pareiškėjo skundo dalį dėl antstolės vykdymo išlaidų apskaičiavimo nutrauktina. Teismas šioje civilinėje byloje nenagrinėja ir nepasisako dėl pareiškėjo reikalavimų antstolei atlyginti nuostolius ir neturtinę žalą.

9III.

10Atskirojo skundo argumentai 3.

11Pareiškėjas A. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį ir tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų. Atskirajam skundui pagrįsti, be kitų argumentų, nurodo tokius argumentus: 3.1.

12Skundžiama nutartimi teismas nepasisakė dėl dalies skundo reikalavimų, tai yra nepasisakė dėl antstolio vykdomųjų išlaidų sumažinimo ir turto išskyrimo iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės. 3.2.

13Antstolis nepagrįstai nuo advokato A. B. kontoros sąskaitas nurašė lėšas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

154.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliacinio (atskirojo) skundo ribų. Nebent viešasis interesas reikalauja peržengti skundo ribas ir, neperžengus šių ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis). 5.

17Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo atskirojo skundo riboms peržengti. Be to, neegzistuoja absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalys). 6.

18Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir tenkinti jo skundo dėl antstolės veiksmų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu tam, kad būtų patenkinti apelianto reikalavimai jis privalėjo juos pagrįsti į bylą pateikdamas atitinkamus argumentus ir įrodymus. 7.

19Įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ v. UAB „Bioetan LT“, bylos Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dalis erdvės“ v. V. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-404/2014; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. S. ir kt. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-84/2013; kt.). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Geosprendimai“ v. G. K. , bylos Nr. 3K-3-177/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Multiidėja“ v. I. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-697/2013; kt.). 8.

20Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visus apelianto skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimus, pasisakė dėl jų pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytais argumentais ir padarytomis išvadomis. Todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to plačiau nepasisako. Apeliantas pateiktame atskirajame skunde jokių naujų motyvų, kurių pagrindu būtų galima panaikinti skundžiamą nutartį nenurodė, pateiktų reikalavimų leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė. 9.

21Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo reikalavimo dėl turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės. Tačiau skųsdamas antstolio patvarkymą, apeliantas nei antstoliui, nei pirmosios instancijos teismui tokio reikalavimo nenurodė, todėl šis klausimas negali būti apeliacinio nagrinėjimo dalykas, įstatymu draudžiant apeliaciniame (atskirajame) skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). 10.

22Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes, įvertino byloje esančius įrodymus ir pritaikė įstatymo normas, o priimta nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pagal pareiškėjo A. B.... 3. I.... 4. Proceso esmė 1.... 5. Pareiškėjas skundu dėl antstolės veiksmų prašė: 1) panaikinti antstolės... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi skundą dėl... 9. III.... 10. Atskirojo skundo argumentai 3.... 11. Pareiškėjas A. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 12. Skundžiama nutartimi teismas nepasisakė dėl dalies skundo reikalavimų, tai... 13. Antstolis nepagrįstai nuo advokato A. B. kontoros sąskaitas nurašė lėšas.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės,... 15. 4.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo atskirojo skundo... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 19. Įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia,... 20. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo visus apelianto skundo... 21. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo... 22. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 23. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį palikti...