Byla e2-2904-794/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus komercinio arbitražo teisme iniciuojamoje byloje pagal ieškovo UAB „Gemini grupė“ ieškinį atsakovams UAB „Gemaga“, SIA „Gemaga Holding“, SIA „Inteka“ dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB ) UAB „Gemini grupė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus komercinio arbitražo teisme iniciuojamoje byloje pagal ieškovo UAB „Gemini grupė“ ieškinį atsakovams UAB „Gemaga“, SIA „Gemaga Holding“, SIA „Inteka“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

52019 m. kovo 7 d. Vilniaus komerciniam arbitražo teismui pateiktas ieškovo UAB „Gemini grupė“ ieškinys atsakovams UAB „Gemaga“, SIA „Gemaga Holding“, SIA „Inteka“, kuriuo prašoma priteisti solidariai iš atsakovų ieškovui 825 000 EUR nesumokėto atlygio pagal sutartį. Priteisti solidariai iš atsakovų ieškovui 5 procentų dydžio palūkanas nuo 700 000 EUR sumos, skaičiuojant nuo 2018 m. vasario 28 d. iki visos 825 000 EUR nesumokėto atlygio pagal sutartį sumokėjimo dienos. Laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 28 d. iki 2019 m. kovo 7 d. (už šią dieną neskaičiuojant) yra priskaičiuota 37 205,45 EUR palūkanų, Priteisti solidariai iš atsakovų Ieškovės naudai 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal sutartį nesumokėtos atlygio ir palūkanų sumos, skaičiuojant už pastaruosius 6 mėnesius, t. y. 3 730,27 EUR, Priteisti solidariai iš atsakovų ieškovui 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo arbitražo bylos iškėlimo Vilniaus komercinio arbitražo teisme iki visiško arbitražo teismo sprendimo įvykdymo, priteisti iš atsakovų visas ieškovo patirtas arbitravimo ir atstovavimo išlaidas.

62.

72019 m. kovo 8 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Gemini grupė“ prašymas pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti UAB „Gemaga“, SIA „Gemaga Holding“, SIA „Inteka“ iš trečiųjų asmenų gautinas sumas, nekilnojamąjį ar/ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti (įkeisti jį, išnuomoti ar kitaip apsunkinti jo teisinę padėtį) 865 935,72 EUR sumai, o paaiškėjus, jog atsakovo areštuoto gautinų sumų, kilnojamojo bei nekilnojamojo turto vertė yra mažesnė negu 865 189,55 EUR, trūkstamai sumai areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas arba turtines teises esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, taip pat pinigines lėšas esančias bankų sąskaitose.

83.

9Ieškovas prašymą grindžia nurodydamas, jog yra reali grėsmė palankaus teismo sprendimo įvykdymui, kadangi ginčo suma (865 935,72 EUR) yra didelė, atsakovai yra valdomi iš esmės to paties asmens – G. S., šių įmonių finansinė padėtis yra prasta, dėl to yra tikimybė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus imtasi priemonių toliau vengti prievolių ieškovui ar vykdyti teismo sprendimo įvykdymą. Ieškovo teigimu, net ir esant palankiam teismo sprendimui, teismo sprendimo įvykdymas ne tik kad pasunkės, bet ir pasidarys nebeįmanomas, kadangi atsakovams priklausantis turtas galėtų būti perleidžiamas sąžiningiems tretiesiems asmenims. Ieškovas taip pat nurodo, jog atsakovai yra nesąžiningi, nes faktinis Gemag Holdin, Inteka ir Gemaga savininkas G. S. nuo 2018 metų liepos mėnesio nusprendęs nebevykdyti prievolių ieškovui, perkėlė didžiąją daugumą priklausančio turto statytiniui Lenkijos piliečiui F. S., dukrai G. S.. Šios aplinkybės įrodo papildomą pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – skolininko nesąžiningumą, akivaizdų siekimą vengti prievolių.

104.

112019 m. kovo 14 d. atsakovai UAB „Gemaga“ ir SIA „Inteka“ pateikė teismui atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame prašo ieškovo prašymą atmesti. Nurodo, kad nėra pagrindo taikyti atsakovų turto areštą, nes ieškovas niekaip neįrodo atsakovų nesąžiningumo ir deklaratyviai bando pagrįsti eilė juridinių asmenų dalyvio ir vadovo G. S. nesąžiningumą. Atsakovų įmonių grupės struktūra neturi jokios įtakos ieškovo reikalavimams, niekaip neįtakoja atsakovų turtinė padėties, jų galimybės įvykdyti laiduotojų pareigas jeigu tokios atsirastų. Atsakovai pateikė 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, kurie patvirtina gerą finansinę padėtį, kuri yra daugiau nei pakankamai gera ieškovo reikalavimų patenkinimui ieškinio patenkinom atveju.

12Teismas

konstatuoja:

13Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

145.

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu.

166.

17CPK 147 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėja pirmosios instancijos teismas, o Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme numatytais atvejais – Vilniaus apygardos teismas.

187.

19Remiantis Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau - KAĮ) 20 straipsnio nuostatomis bet kurios iš šalių prašymu arbitražo teismas, pranešęs kitoms šalims, gali nutartimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių tikslas – užtikrinti, kad šalies reikalavimai bus įvykdyti, taip pat užtikrinti įrodymus. Šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šalis turi teisę prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar užtikrinti įrodymus iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo. Teismas šalies prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar įrodymų užtikrinimą ir po arbitražo teismo sudarymo. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar užtikrinti įrodymus nėra kliūtis šaliai arbitražinio nagrinėjimo metu prašyti arbitražo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar užtikrinti įrodymus.

208.

21Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas yra pateikęs ieškinį atsakovams Vilniaus komerciniame arbitražo teisme. 2019 m. kovo 14 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo primininko nutartimi pradėta arbitražo procedūra. Ieškovas pateiktame teismui procesiniame dokumente išdėstė faktines aplinkybes, gindamas savo teisę (CPK 5 straipsnio 1 dalis) ir tikėtinai pagrindė reikalavimą. Kaip matyti iš pateikto kartu su prašymu ieškinio, ieškovas savo reikalavimus atsakovams grindžia 2018 m. vasario 9 d. ieškovo ir atsakovų sudaryta Reikalavimo teisų perleidimo sutartimi. Ieškovas įrodinėja, jog atsakovai nevykdo savo pareigos atsiskaityti pagal minėtą sutartį ir likusi nesumokėta suma yra 825 000 EUR suma. Ieškovas kartu su prašymu pateikė nurodytoms aplinkybėms pagrįsti skirtus įrodymus. Teismas vertina, jog tokių duomenų šioje procesinėje stadijoje pakanka, juolab kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tuomet, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pavyzdžiui, kai ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą, arba kai prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017-01-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017, 2019-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-153-516/2019). Taigi iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir prie ieškinio pridėtų įrodymų šioje proceso stadijoje nėra pagrindo padaryti išvadą, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, todėl ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą. Vadinasi, prima facie doktrinos požiūriu ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.

229.

23Vertinant dėl antros laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y. kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, teismas pirmiausia pažymi, jog CPK 178 straipsnis reikalauja, kad šalys įrodytų tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Grėsmė teismo sprendimo įvykdymui gali būti faktinė ir hipotetinė (teoriškai įmanoma). Kadangi faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu įrodyti daugeliu atveju yra itin sudėtinga arba praktiškai neįmanoma (pvz., tikėtinai pagrįsti esant atsakovo sąmoningą ketinimą išvengti jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo), arešto taikymo prašančiam asmeniui yra suteikta galimybė remtis nurodytu teisinio pobūdžio teiginiu (didele ieškinio suma) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-874-943/2016). Taikant ieškinio sumos prezumpciją įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui, t. y. būtent jis turi pagrįsti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju teisės aktai nepreziumuoja (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-698/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-895-186/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-153-516/2019).

2410.

25Nagrinėjamu atveju atsakovams buvo suteikta galimybė paneigti ieškovo didelės sumos argumentą, taip pat laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinas sąlygas, pateikiant atsiliepimą į prašymą bei rašytinius įrodymus. Atsakovai UAB „Gemaga“ ir SIA „Inteka“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad ieškinio suma negali būti laikoma didele atsakovams, kadangi visų atsakovų turtinė padėtis yra daugiau nei pakankamai gera ieškovo reikalavimų patenkinimui. Šios aplinkybėms pagrįsti pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus.

2611.

27Teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju nėra tikimybės, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, t. y. nekyla objektyvi grėsmė galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vadovaujantis valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ duomenimis nustatyta, kad atsakovo UAB „Gemaga“ turimas nuosavybės teise turtas sudaro 3 419 049 EUR, per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 859 454 EUR. Iš atsakovo pateikto 2018 metų balanso matyti, jog atsakovo turto vertė sudaro 3 994 753 EUR, o įsipareigojimai 1 128 920 EUR. Taip pat nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovo 2017 metais pelnas siekė 67 305 EUR, o 2018 metais 1 150 757 EUR. Atsakovo SIA „Inteka“ turimo turto vertė 3 203 219 EUR, o mokėtinos sumos sudaro tik 893 688 EUR. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 865 935,72 EUR sumą. Vien tik sudėjus 1 128 920 EUR atsakovo UAB „Gemaga“, be kitų dviejų atsakovų SIA „Gemaga Holding“ ir SIA „Inteka“, mokėtinas sumas ir ieškovo prašomą priteisti 865 935,72 EUR sumą gaunama suma, kuri sudaro mažiau nei pusę į UAB „Gemaga“ balansą įrašyto atsakovo turimo turto vertės. Teismas, įvertinęs bylos šalių argumentus ir prie procesinių dokumentų pridėtus įrodymus, daro išvadą, kad šiuo metu esantys duomenys patvirtina, kad vien tik vienos iš solidariosios skolininkės, t. y. UAB „Gemaga“ turtinė padėtis yra pakankama galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikai paneigti. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis atsakovams UAB „Gemaga“, SIA „Gemaga Holding“ ir SIA „Inteka“ nėra pareikšta teisme reikalavimų iš kitų asmenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

2812.

29Teismas pažymi, jog asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju teisės aktai nepreziumuoja. Todėl ieškovas turėjo įrodyti atsakovų nesąžiningumą (CPK 178 str.). Teismo vertinimu, ieškovo nurodomos aplinkybes, susijusios su tuo, kad atsakovai yra iš esmės valdomi vieno asmens – G. S. ar tai, kad tikėtinai dalį savo turto ir veiklos perkėlė į kitą įmonę ir kitos susijusios aplinkybės savaime nesuponuoja išvados apie asmens ar asmenų nesąžiningumą. Priešingai, kiekvieno asmens teisė laisvai sudaryti įvairias sutartis, tarp jų ir akcijų perleidimo sutartis. Tai, kad turtas ar veikla perkeliama į SIA „Inteka“ dukterinę įmonę tik patvirtina, kad šios atsakovo turimo turto vertė padidėjo, o tai didina ir ieškovų reikalavimų patekinimo tikimybę ieškinio patenkinimo atveju. Esant nurodytoms aplinkybėms nėra pagrindo konstatuoti byloje esant pakankamai atsakovų nesąžiningumą pagrindžiančių įrodymų.

3013.

31Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, įvertinat tai, jog atsakovų byloje yra ne viena, o trys sėkmingai veikiančios įmonės, teismas sprendžia, kad atsakovų turtinė padėtis yra pakankama užtikrinti galimo palankaus ieškovui sprendimo vykdymą. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, jog ieškovas nepateikė pakankamai motyvų bei įrodymų, kurie patvirtintų būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones Nesant vienos iš dviejų būtinų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones (t. y. grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui), teismas daro išvadą, kad pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra, todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas.

3214.

33Išaiškintina, jog pasikeitus aplinkybėms, ši teismo nutartis neatima galimybės pakartotinai teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus apygardos teismui ar Vilniaus komercinio arbitražo teismui (KAĮ 20 str.1 d., 144 str. 2 d.).

3415.

35Išaiškintina, kad pagal CPK 80 straipsnio 2 dalį už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 2, 7 dalys).

36Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 150-152, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

37atmesti ieškovo UAB „Gemini grupė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

38Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. 2019 m. kovo 7 d. Vilniaus komerciniam arbitražo teismui pateiktas ieškovo... 6. 2.... 7. 2019 m. kovo 8 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Gemini... 8. 3.... 9. Ieškovas prašymą grindžia nurodydamas, jog yra reali grėsmė palankaus... 10. 4.... 11. 2019 m. kovo 14 d. atsakovai UAB „Gemaga“ ir SIA „Inteka“ pateikė... 12. Teismas... 13. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas. ... 14. 5.... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK)... 16. 6.... 17. CPK 147 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymus, susijusius su... 18. 7.... 19. Remiantis Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau - KAĮ)... 20. 8.... 21. Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas yra pateikęs... 22. 9.... 23. Vertinant dėl antros laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, t. y.... 24. 10.... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovams buvo suteikta galimybė paneigti ieškovo... 26. 11.... 27. Teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju nėra tikimybės, jog teismo sprendimo... 28. 12.... 29. Teismas pažymi, jog asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių... 30. 13.... 31. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, įvertinat tai, jog atsakovų... 32. 14.... 33. Išaiškintina, jog pasikeitus aplinkybėms, ši teismo nutartis neatima... 34. 15.... 35. Išaiškintina, kad pagal CPK 80 straipsnio 2 dalį už atskiruosius skundus... 36. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 37. atmesti ieškovo UAB „Gemini grupė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 38. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...