Byla 2A-194-227/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ ir atsakovo Tomo D. S. apeliacinius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4904-400/2012 pagal ieškovės B UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ ieškinį atsakovui T. D. S., trečiajam asmeniui M. M. dėl žalos atlyginimo

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 20 098,42 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ kasoje 2008-07-31 buvo apskaitytas piniginių lėšų likutis 20 098,42 Lt. Tačiau šių lėšų nei bendrovės kasoje nei atsiskaitomoje sąskaitoje nėra, iškėlus ieškovei bankroto bylą jos nebuvo perduotos administratoriui, todėl atsakovas, kaip buvęs įmonės vadovas, turi atlyginti žalą.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-12-10 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš T. D. S. 3 746,42 Lt žalos atlyginimo BUAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ naudai bei 112,14 Lt žyminio mokesčio ir 10 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Priteisė iš BUAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ bankroto administravimui patvirtintų lėšų 562,65 Lt T. D. S. turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

6Nustatė, kad atsakovas T. D. S. nuo 2008-07-10 iki 2008-10-24 buvo UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ direktoriumi ir valdė 50 procentų bendrovės akcijų. Kitas akcijas – M. M.. 2008-07-31 bendrovės kasos dokumentuose užfiksuotas 20. 098,42 Lt grynųjų pinigų likutis. Laikotarpiu nuo 2008-07-17 iki 2008-10-24, bendrovės vadybininkas M. M. iš kasos paėmė ir disponavo 13 652,00 Lt., nuo 2008-08-04 iki 2008-08-20 vairuotojas R. B. iš kasos paėmė ir disponavo 2 700 Lt, neįformintomis kasos išlaidų orderiais piniginėmis lėšomis. Teismas konstatavo, kad atsakovas T.D. S., eidamas ieškovo bendrovės vadovo pareigas, dėl didelio neatsargumo pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamų aplaidumu vykdant savo pareigas (dėl didelės kaltės), nuo 2008-08-01 bendrovei vykdant ūkinę finansinę veiklą, netvarkė buhalterinės apskaitos, bendrovei vykdant atsiskaitymus su tiekėjais grynaisiais pinigais nuo 2008-07-31 nepaskyrė atskaitingų asmenų, nenustatė nepanaudotų pinigų grąžinimo tvarkos, kas sąlygojo bendrovės darbuotojams iš kasos be išlaidų orderių išimti pinigus, jais disponuoti, nepateikiant išlaidas patvirtinančių dokumentų ir negrąžinant nepanaudotų lėšų į bendrovės kasą, ko pasekmėje atlikus ūkinės finansinės veiklos tyrimą, nebuvo galima nustatyti, kokiu būdu iš kasos dingo 3 746,42 Lt. Atsakovas nepateikė duomenų nei teismui, nei buhalterinę apskaitą tvarkiusiai J. V. personalinei įmonei , kad minėtas pinigines lėšas jis, išeidamas iš darbo, perdavė bendrovės akcininkui M. M.. Todėl atsakovas privalo ieškovei atlyginti 3 746,42 Lt materialinę žalą. Kadangi ieškovės ieškinys atsakovo T. D. S. atžvilgiu patenkintas 18,6 procento, iš ieškovės UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ bankroto administravimui skirtų lėšų priteistinos šių atsakovo turėtos išlaidos advokatų pagalbai apmokėti, tačiau sumažinant atsakovo T. D. S. naudai priteistinas bylinėjimosi išlaidas iki 562,65 Lt.

7Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-12-10 sprendimą dalį, kuria ieškinys atmestas ir klausimą dėl žalos atlyginimo išspręsti iš esmės - ieškovės BUAB „TRANS&MADE LOGISTICS" ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 20 098,45 Lt žalos atlyginimo; 5 procentų metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; atitinkamai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas.

8Skunde pakartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes. Teigia, kad teismas privalėjo priteisti lėšas, kurios buvo išduotas įmonės darbuotojams galimai tam tikroms prekėms ar paslaugoms pirkti 16 352 Lt, tačiau nepanaudotos įmonės naudai. Priešingu atveju būtų kuriamas ydingas precedentas, kuomet įmonės vadovas gali nebaudžiamai dalinti bet kokio dydžio įmonei priklausančias lėšas bet kuriems įmonės darbuotojams bet kokiam tikslui. Atsakovas, kaip įmonės vadovas, šių lėšų neišsaugojo ir tokiais savo veiksmais padarė ieškovei materialinę žalą (nuostolius), todėl už tai yra visiškai atsakingas. Pažymi, jog teismas byloje išsprendė ne visus pareikštus ieškinio reikalavimus, t. y. dėl procesinių palūkanų priteisimo.

9Atsakovas T. D. S. apeliaciniu skundu prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog teismo sprendimas priteisti iš jo 3 746,42 Lt žalos atlyginimo prieštarauja byloje esantiems įrodymams, būtent: M. M., apklausto įtariamuoju, apklausos protokolui, Teismo baudžiamajam įsakymui, teiginiams sprendimo motyvuojamoje dalyje ir neatitinka realios faktinės situacijos. Teismas netinkamai paskirstė turėtas 4.235 Lt bylinėjimosi išlaidas. Byla buvo nagrinėjama Panevėžyje, o atsakovas ir jo atstovas gyvena Vilniuje, byla nebuvo išnagrinėta per vieną posėdį, reikėjo atvykti Panevėžį, susipažinti su M. M. atžvilgiu išnagrinėta baudžiamąja byla, rinkti įrodymus, analizuoti juos. Todėl bylinėjimosi išlaidos dėl įrodymų rinkimo bei važinėjimo yra didelės. Teismas padarė išvadą, kad ieškinys tenkintinas 18,6 procentų, tačiau nepagrįstai be motyvų priteisė iš ieškovo atsakovo naudai tik 562,65 Lt patirtų išlaidų. Mano, jog bankroto administratorius turėtų prisiimti galimų pasekmių kilimo riziką ir nepagrįstai pareikšto ieškinio pralaimėjimo atveju padengti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš administravimui skirtų lėšų.

10Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad teismo sprendimas yra sutrumpintais motyvais ir todėl nėra pagrindo naikinti sprendimo dėl apelianto minimų procesinių trūkumų. Mano, kad egzistuoja visos reikalingos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Atsakovas gali samdytis bet kokius teisininkus, tačiau nebūtinai visos šios lėšos turės būti atlygintos. Sprendžiant atstovavimo išlaidų dydžio klausimą reikia turėti galvoje, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kuri realiai neturi jokių lėšų ar kito turto ir kad administratorius ir taip visas administravimo išlaidas dengia savo sąskaita, neturėdamas jokių garantijų, kad jos ateityje bus atlygintos.

11Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismas išsprendė pagrindinį reikalavimą ir ieškovas turi teisę prašyti priimti papildomą sprendimą dėl procesinių palūkanų priteisimo klausimo.

12Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 str.1 d. 3 p).

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinių skundų faktinių bei teisinių pagrindų.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2007-11-20 įsteigta ir įregistruota Juridinių asmenų registre UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ (b. l. 9-10). Nuo 2007-11-20 iki 2008-07-09 UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ 50 proc. akcijų valdė J. B., kuris buvo paskirtas įmonės direktoriumi. Jis savo turimas akcijas perleido T. D. S., kuris nuo 2008-07-10 tapo bendrovės direktoriumi. Atsakovas T. D. S. 2008-08-01 sudarė apskaitos tvarkymo sutartį su J. V. PĮ. Šią sutartį 2008-10-24 nutraukė bendrovės akcininkas M. M.. 2008-07-31 Bendrovės kasos dokumentai, yra paskutiniai bendrovės finansiniai duomenys, kuriuose užfiksuotas 20.098,42 Lt grynųjų pinigų likutis (b. l. 13, 49-62). Atsakovas T. D. S. turimas akcijas (50 proc) 2008-10-15 Akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi perleido akcininkui M. M. ir pastarasis tapo vieninteliu bendrovės akcininku, o T. D. S. įgaliojimai baigėsi 2008-10-24. Atleidus iš darbo atsakovą T.D. S., UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ neturėjo naujo direktoriaus, nes vienintelis akcininkas M. M. jo nepaskyrė. Po 2008-10-24 įmonė jokios ūkinės veiklos nevykdė. Panevėžio apygardos teismas 2011-12-09 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ ir administratoriumi paskyrė G. K. (b. l. 6-8). 2008-07-31 apskaitytas bendrovės kasoje piniginių lėšų likutis- 20.098,42 Lt neperduotas administratoriui (b. l. 3-5). Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-11-03 Teismo baudžiamuoju įsakymu pripažino kaltu UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ akcininką M. M. pagal BK 183 str.1 d., 183 str. 1 d.,221 str.1 d ir jį nubaudė 50 MGL pinigine bauda(b.l.27-31).

15Ieškovas ieškiniu reikalauja priteisti iš atsakovo, kaip buvusio UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ vadovo, 2008-07-31 bendrovės kasoje apskaitytus, bet administratoriui neperduotus 20.098,42 Lt. Atsakovas T.D. S. atsikerta, kad šių pinigų jis neperėmė, visais bendrovės pinigais disponavo akcininkas M. M., kuris nubaustas baudžiamuoju įsakymu už tai, kad jis vienintelis neteisėtai savinosi įmonės lėšas ir gautų pajamų neįtraukė į apskaitą. Panevėžio miesto apylinkės teismas skundžiamu sprendimu pripažino, kad yra visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti ir ieškinį tenkino iš dalies. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinių skundų argumentus ir byloje surinktus rašytinius įrodymus, sprendžia, jog ieškovė ieškinio neįrodė(CPK 178 str.).

16Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė, žala ir nuostoliai. Civilinei atsakomybei kilti būtinas visų šių sąlygų buvimas. Nesant šių sąlygų negali būti taikoma nei sutartinė, nei deliktinė civilinė atsakomybė. Būtinybę nustatyti šias sąlygas, taikant civilinę atsakomybę, daugelį kartų yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., 2012 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Č. ir kt. v. M. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-214/2012).

17Kalbant apie bendrovės vadovo civilinę atsakomybę, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2006). Atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje pareikštą ieškinio reikalavimą, teisėjų kolegija pažymi, kad bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

18Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalies nuostatą, bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK6.246 str. 1 d.). CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymu numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK6.251 str. 1 d.).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimų pagrįstumą iš esmės grindžia tuo, kad atsakovas T. D. S., kaip buvęs bendrovės vadovas, netinkamai vykdydamas iš įstatymo kylančias pareigas, o būtent pažeisdamas CK 6.263, 2.87 straipsnių reikalavimus, padarė žalos bendrovei.

20Teisėjų kolegija, prieš vertindama skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi, jog ieškovė BUAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ yra likviduojama dėl bankroto bendrovė ir dėl šios priežasties nagrinėjamas ginčas susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl, kaip ne kartą savo sprendimuose yra pažymėjęs kasacinis teismas, tokiose bylose yra viešasis interesas ir teismas privalo būti aktyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-22/2010). Tačiau ši aplinkybė negali būti absoliutinama. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos bylose, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra nurodęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-335/2009). Taigi bankrutuojanti (bankrutavusi) bendrovė, kaip savarankiška proceso šalis, naudodamasi savo teisėmis jos pasirinktu būdu, privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o teismas, vadovaudamasis CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų faktų, kurie yra įrodinėjimo dalykas konkrečioje byloje, buvimą ar nebuvimą (CPK13 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-155/2010; kt.) (CPK3 str. 7 d., 42 str. 5 d., 12, 13, 178 str.). Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamoje byloje taip pat yra aktualūs kasacinio teismo nurodymai dėl civilinio proceso normų, reglamentuojančių įrodinėjimo taisyklių, tame tarpe – įrodymų pakankamumo taisyklės, aiškinimą bei taikymą. Taigi minimu klausimu kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, kuris reiškia, kad išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; kt.).

21Dėl atsakovo T.D. S. atsakomybės kaip bendrovės buvusio direktoriaus

22Teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje surinkti rašytiniai įrodymai nesudaro pakankamo pagrindo teismui konstatuoti T.D. S. neteisėtus veiksmus, t. y. netinkamą jo, kaip vadovo, iš įstatymo kylančių pareigų vykdymą. Tai, kad 2008-07-31 kasos bendrovės dokumentuose buvo užfiksuotas 20.098,42 Lt grynųjų pinigų likutis ir nėra dokumentų, patvirtinančių šių pinigų ar jų dalies- 3.746,42 Lt panaudojimą bendrovės interesams, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas, kaip įmonės vadovas, vykdė savo pareigas aplaidžiai. Šią pirmosios instancijos teismo išvadą paneigia byloje esantys įrodymai. UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ akcininkas M. M., apklaustas 2010-10-22 įtariamuoju, pripažino, kad buvę bendrovės direktoriai , tarp jų T. D. S., negalėjo vykdyti savo pareigų dėl to, kad jis jiems neteikdavo jokios informacijos, pats pasisavino visus bendrovei priklausančius pinigus ir tuo padarė bendrovei žalą, kurią pažadėjo atlyginti (b.l.24-26). Kaip matyti iš Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-11-03 Teismo baudžiamojo įsakymo, M. M. buvo kaltinamas dėl UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ įmonės lėšų, tarp jų ir dėl bendrovės kasoje 20.098,42 Lt grynųjų pinigų, buvusių jo žinioje nuo 2008-07-31, pasisavinimo, buhalterijos netvarkymo bei deklaracijos neteikimo. Jis pripažintas kaltu dėl visų jam pareikštų kaltinimų ir nubaustas (b. l. 27-31). Panevėžio miesto apylinkės teismas nustatė ir 2010-11-03 Teismo baudžiamajame įsakyme nurodė, kad teisiamasis M. M. nesutarė su bendrovės direktoriais J. B. ir T. D. S., nes jis jų neinformuodavo apie sudaromus sandorius, gautas pajamas iš bendrovės veiklos, nepateikdavo jiems dokumentų, nors jie abu iš jo reikalaudavo ir dėl to jie išėjo iš darbo. M. M. disponavo visais bendrovės pinigais ir juos pasisavino. Dalį pinigų nuėmęs nuo banko sąskaitos panaudojo bendrovės veiklai, o kitą dalį išleido savo reikmėms. Visą veiklą bendrovės vardu vykdė M. M., visi dokumentai, sąskaitos, antspaudai, banko kortelė buvo pas M. M., o visi sandoriai buvo sudaromi be atsakovo T. D. S. žinios. Grynaisiais bendrovės pinigais taip pat disponavo M. M.. UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ buhalterinės apskaitos netvarkė nuo 2008-08-01. Teismas rėmėsi 2009-11-27 specialisto išvada Nr. 5-5/75 ir Teismo baudžiamajame įsakyme nurodė, kad 2008-07-31 užfiksuotas įmonėje 20.098,42 Lt pinigų likutis, tačiau dokumentų, kurie pagrįstų šių lėšų panaudojimą nėra. M. M. nuo 2008-08-01 buhalterinės apskaitos netvarkė (b. l. 29). Laikotarpiu 2008-08-01 – 2009-04-15 grynais pinigai atliktos ūkinės operacijos neįformintos apskaitos dokumentais ir neįtrauktos į apskaitos registrus. Šis 2010-11-03 Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjęs. Todėl jame nustatytos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę šioje byloje. Akivaizdu, jog dėl bendrovės pinigų išvaistymo, tame tarpe ir dėl 2008-07-31 kasoje buvusių 20.098,42 Lt grynųjų pinigų išvaistymo yra atsakingas M. M. už ką jis buvo nuteistas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino atsakovą T. D. S. atsakingą dėl neperduotų administratoriui bendrovėje apskaitytų piniginių lėšų.

23Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas T. D. S. įmonės vadovu buvo labai trumpą laiką, t. y. nuo 2008-07-10 iki 2008-10-24. Vienintelis įmonės akcininkas M. M. 2008-10-11 sprendimu Nr. 1 atleido atsakovą T. D. S. iš bendrovės direktoriaus pareigų (b. l. 23). Šios aplinkybės taip pat pagrindžia atsakovo T. D. S. teiginius, jog jis negalėjo tinkamai vykdyti įmonės vadovo pareigų bei veikti įmonės interesais, nes M. M. viską darė vienas, nesiskaitydamas su bendrovės vadovais ir dėl šios aplinkybės ne tik atsakovas T. D. S., bet ir prieš jį buvęs direktorius J. B. pasitraukė iš bendrovės veiklos. Nurodytos aplinkybės yra nustatytos 2010-11-03 Teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija sprendžia, jog jų įrodinėti iš naujo šioje byloje nereikia.

24Atsižvelgiant į pirmiau aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog nors atsakovas T.D. S., kaip įmonės vadovas, turėjo faktiškai būti atsakingas už įmonės veiklą, atstovauti jos interesams, tačiau byloje surinkti rašytiniai įrodymai nesudaro pakankamo pagrindo daryti išvadą, jog atsakovo T. D. S. veiksmai buvo nesąžiningi ir neteisėti – pažeidžiantys jo teisinę pareigą veikti bendrovės naudai, nes, kaip buvo aptarta , byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog šiuo atveju atsakovas negalėjo vykdyti savo, kaip vadovo, funkcijų dėl bendrovės akcininko M. M. pirmiau nurodytų veiksmų. Vadovo nesąžiningumą ir jo veiksmų neteisėtumą paneigia ir tai, kad jis atsisakė būti įmonės vadovu ir pardavęs akcijas M. M. pasitraukė iš įmonės veiklos.

25Teisėjų kolegija, padariusi išvadą, kad atsakovas T.D. S. nėra atsakingas dėl bendrovei padarytos žalos, neperdavus administratoriui bendrovės kasoje 2008-07-31 apkaitytų pinigų- 20.098,45 Lt , skundžiamą sprendimą keičia– ieškinį atmeta kaip neįrodytą (CPK 326 str. 1 d. 3 p).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Dėl to, kad apeliaciniuose skunduose bylos šalys kelia klausimą dėl netinkamai išspręstų bylinėjimosi išlaidų, ir pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas atmetant ieškovės UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ ieškinį pilnai, perskaičiuojamas ir paskirstomos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos .

28Atsakovas T.D. S. prašė priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė jų dydį patvirtinančius dokumentus : 2012-06-29 sąskaitą už teisines paslaugas AVC Nr.12-001 1210 Lt sumai, išrašytą advokato L. S., kaip advokato, atsakingo už teisinių paslaugų suteikimą ir ataskaitą apie 5 val teiktas teisines paslaugas (b.l.32, 33) bei 2012-06-20 bei 2012-07-02 apmokėjimus(b.l.34-35). Pateikta sąskaita- nedetalizuota, o 2012-06-20 pavedimas 1000 Lt sumai nesutampa su sąskaita, nes jis atliktas 20 dienų prieš minėtos sąskaitos išrašymą ir jame mokėjimo pagrindu nurodyta „už teisines paslaugas pagal išankstinę sąskaitą Nr.2012/06/19“, tuo tarpu tokia sąskaita teismui nepateikta. Galima spręsti, kad antras 2012-07-02 mokėjimas 120 Lt sumai atliktas vykdant pirmiau minėtą sąskaitą. Tačiau byloje nėra duomenų, jog atsakovas buvo sudaręs sutartį su advokatu L. S. dėl jo atstovavimo šioje byloje. Iš byloje esančio Panevėžio apygardos teismo 2012-09-26 sprendimo ir LITEKO duomenų bazės matyti, kad advokatas L. S. atstovavo T. D. S. civilinėje byloje Nr.2-532-425/2012. Teisėjų kolegija iš nurodytų aplinkybių daro išvadą, kad išvardinti įrodymai nepatvirtina atsakovo patirtų atstovavimo išlaidų būtent šioje byloje.

29Byloje nustatyta, kad atsakovas T.D. S. 2012-10-08 pasirašė sutartį su advokatu E. L., kuria advokatas įsipareigojo atstovauti T.D. S. visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir jų instancijose, nagrinėjant administracines, civilines ir baudžiamąsias bylas, bankroto bei vykdymo procesuose, taip pat santykiuose su visomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis (b.l.86). Todėl atsakovo patirtos šioje byloje bylinėjimosi išlaidos skaičiuojamos nuo sutarties su advokatu E. L. sudarymo dienos. Darant šią išvadą vertinama ir tai, kad iki minėtos sutarties sudarymo atsakovas savo vardu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad advokato pagalba jis nesinaudos ir jei nuspręs kitaip, nedelsdamas informuos teismą (b.l.19-22). Būtent atsakovas kartu su atsiliepimu į ieškinį teikė teismui jo paties patvirtintus dokumentus, kaip akcininko sprendimą (b.l.23) ir kitus. 2012-09-10 parengiamajame teismo posėdyje jis dalyvavo vienas be atstovo (b.l.72-73). Todėl tik nuo sutarties pasirašymo dienos (2012-10-08) skaičiuojamos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos šioje byloje.

30Atsakovas pateikė pirmosios instancijos teismui 2012-10-08 sąskaitą už teisines paslaugas AVC Nr.12-031 3025 Lt sumai (b.l.107), ataskaitą, kurioje išvardinta teisinių paslaugų pobūdis: 2012-10-08 pasirengimas atstovauti ir atstovavimas Panevėžio apygardos teisme -11.5 val ir 2012-10-09 prašymo dėl teismo posėdžio datos pakeitimo parengimas ir išsiuntimas- 1 val (b.l.108), bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Tačiau dėl to, kad atsakovo advokatas paruošė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą tuo pagrindu, kad jis negali dalyvauti teismo posėdyje dėl jo paties užimtumo ir (b.l.84-85) ir paskirtame teismo posėdyje jis nedalyvavo (b.l.93-94), darytina išvada, kad dėl šių atsakovo patirtų išlaidų (200 Lt/1 val + 42 Lt PVM) nėra atsakingas ieškovas.

31Vertinant atsakovo kitas turėtas išlaidas, sudarančias 2.783 Lt už 11,5 val (200 Lt/val + 21 proc. PVM) už pasirengimą atstovauti ir atstovavimą Panevėžio apygardos teisme(taip įvardinta, galima manyti, kad Panevėžio miesto apylinkės teisme), nustatyta, kad advokatas dalyvavo 2012-11-20 Panevėžio miesto apylinkės teisme teismo posėdyje, posėdis vyko nuo 9 val 30 min iki 10 val 55 min. (b.l.127-131). Byla nėra sudėtinga, ginčas tarp šalių dėl palyginti nedidelės pinigų sumos, ieškovė- bankrutuojanti įmonė, sprendžiamas teisinis klausimas nėra naujas, taip pat vertinama, kad tarp atsakovo ir jo atstovo yra teisinių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis( atstovavimo sutartis), bei advokato būtinumas nuvykti į teismo posėdį kitoje vietovėje, nei registruota jo darbo vieta. Darytina išvada, kad nurodyta pinigų suma (2.783 Lt) yra pagrįsta ir priteistina atsakovui iš pralaimėjusios bylą ieškovės (CPK 93 str.1d, 178 str.).

32Atsakovo atstovas ruošė apeliacinį skundą, kuriuo ginčijo teismo sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo 3.746,42 Lt žalos atlyginimo. Taip pat pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą. Šių procesinių dokumentų parengimui advokatas ataskaitoje nurodo sugaišęs viso 12 val.ir dėl to atsakovas patyrė 2.904 Lt išlaidų (b.l.156-158, 172-174). Nors pateiktos išlaidos neviršija teisingumo ministro patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalų dydį, atsižvelgus į ginčijamos sumos dydį, bei pirmiau nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi CK 1.5 straipsniu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįstos atstovavimo išlaidomis, patirtos atsakovo apeliacinėje instancijoje, yra 1 500 Lt, kurios priteistinos iš ieškovės.

33Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus ir ieškinį jo atžvilgiu atmetus, atsakovo prašymu iš ieškovės UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ priteisiamos atsakovui T. D. S. 4.283 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1dalies 3 punktu,

Nutarė

35Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą pakeisti.

36Ieškovės B UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ ieškinį atmesti.

37Priteisti iš B UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ bankroto administravimui patvirtintų lėšų T. D. S., a.k. ( - ) 4.283 Lt (keturis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt tris litus), jo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėjimui atlyginti.

1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 20 098,42 Lt žalos atlyginimo, 5... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-12-10 sprendimu ieškinį tenkino... 6. Nustatė, kad atsakovas T. D. S. nuo 2008-07-10 iki 2008-10-24 buvo UAB... 7. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 8. Skunde pakartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes. Teigia, kad teismas... 9. Atsakovas T. D. S. apeliaciniu skundu prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip... 10. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį... 11. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį... 12. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (CPK 326 str.1 d. 3 p).... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2007-11-20 įsteigta ir įregistruota... 15. Ieškovas ieškiniu reikalauja priteisti iš atsakovo, kaip buvusio UAB... 16. Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai,... 17. Kalbant apie bendrovės vadovo civilinę atsakomybę, svarbu atkreipti dėmesį... 18. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalies nuostatą,... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas savo reikalavimų pagrįstumą iš esmės... 20. Teisėjų kolegija, prieš vertindama skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą... 21. Dėl atsakovo T.D. S. atsakomybės kaip bendrovės buvusio direktoriaus... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje surinkti rašytiniai įrodymai... 23. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas T. D. S.... 24. Atsižvelgiant į pirmiau aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia,... 25. Teisėjų kolegija, padariusi išvadą, kad atsakovas T.D. S. nėra atsakingas... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 28. Atsakovas T.D. S. prašė priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas ir... 29. Byloje nustatyta, kad atsakovas T.D. S. 2012-10-08 pasirašė sutartį su... 30. Atsakovas pateikė pirmosios instancijos teismui 2012-10-08 sąskaitą už... 31. Vertinant atsakovo kitas turėtas išlaidas, sudarančias 2.783 Lt už 11,5 val... 32. Atsakovo atstovas ruošė apeliacinį skundą, kuriuo ginčijo teismo sprendimo... 33. Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus ir ieškinį jo atžvilgiu atmetus,... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą... 36. Ieškovės B UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš B UAB „TRANS & MADE LOGISTICS“ bankroto administravimui...