Byla e2-621-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės, „Antwerpse ontwikkelings en investeringsmaatschappij“ ir „Knightsbridge Property Management Ltd.“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-2292-803/2019 pagal ieškovių Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės, „Antwerpse ontwikkelings en investeringsmaatschappij“ ir „Knightsbridge Property Management Ltd.“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei „Channel Hotels and Properties Limited“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovės Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – Kauno LEZ), „Antwerpse ontwikkelings en investeringsmaatschappij“ (toliau – AOI) ir „Knightsbridge Property Management Ltd.“ (toliau – Knightsbridge), siekdamos užtikrinti savo ieškinio Vilniaus komercinio arbitražo teisme reikalavimus, kreipėsi į teismą, prašydamos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2018 m. sausio 24 d. atsiskaitymo sutarties (toliau – Atsiskaitymo sutartis) vykdymą ir uždrausti atsakovei „Channel Hotels and Properties Limited“ įgyvendinti visas iš šios sutarties kylančias teises, iki Vilniaus komercinio arbitražo teisme (toliau – Arbitražas) bus išspręstas klausimas dėl minėtos Atsiskaitymo sutarties pripažinimo negaliojančia.

62.

7Ieškovės nurodė, kad atsakovė „Channel Hotels and Properties Limited“ 1999–2016 m. laikotarpiu suteikė Kauno LEZ apytiksliai 12 paskolų už 3 858 692 Eur sumą. Šalys sutarė, jog Kauno LEZ gautos paskolos ir jų pagrindu susikaupusios palūkanos bus dengiamos ne konkrečiais terminais ir apimtimis, o tik tada, kai Kauno LEZ gaus lėšas iš žemės sklypų subnuomos ir tik tokia apimtimi, kiek lėšų bus gauta. 2017 m. gruodžio 31 d. ieškovei Kauno LEZ yra apskaičiuota 4 629 608 Eur skola kartu su palūkanomis. Ieškovės su atsakove 2018 m. sausio 24 d. sudarė Atsiskaitymo sutartį, kuria iš esmės buvo pablogintos Kauno LEZ skolos grąžinimo sąlygos (Kauno LEZ įsipareigojo mokėti palūkanas atsakovės naudai kiekvieną metų ketvirtį, grąžinti ne mažesnę kaip apytiksliai 1 114 640,81 Eur skolos dalį kiekvienais metais, šios prievolės nesiejant nei su Kauno LEZ nuomos pagrindu priklausančių žemės sklypų subnuoma, nei su iš subnuomos gautomis lėšomis), atsakovei suteiktas prioritetas prieš kitus Kauno LEZ kreditorius bei Kauno LEZ skola be jokio pagrindo ir neatlygintinai padidinta 2 500 000 GBP suma, perkeliant Kauno LEZ tariamą AOI ir Knightsbridge skolą atsakovei. Be to, minėta sutartimi AOI ir Knightsbridge įsipareigojo solidariai atsakyti už aukščiau minėtas Kauno LEZ prievoles. Ieškovių nuomone, Atsiskaitymo sutartis prieštarauja ieškovų teisnumui (CK 1.82 straipsnis), yra akivaizdžiai joms žalinga, sudaryta atsakovei elgiantis nesąžiningai, todėl minėta sutartis yra ginčijama Arbitraže.

83.

9Ieškovių įsitikinimų, jų reikalavimas, keliamas atsakovei Arbitražo byloje, yra tikėtinai pagrįstas, grindžiamas pranešime dėl arbitražo nurodytais motyvais ir prie pranešimo pridėtais įrodymais. Ginčijama Atsiskaitymo sutartis prieštarauja ieškovių veiklos tikslams siekti ekonominės naudos, be to, atsakovė savo finansinės atskaitomybės dokumentuose pripažįsta, kad sutartyje nurodytų sumų niekada nebuvo paskolinusi AOI ir Knightsbridge. Šiuo atveju taip pat egzistuoja grėsmė, kad Arbitražo byloje panaikinus ginčijamą sutartį, tačiau netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, įvertinus vidutinį Arbitražo bylų nagrinėjimo laikotarpį, ieškovės būtų priverstos sumokėti didžiąją dalį ar net visą sumą atsakovei. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra Normandijos salose (Jungtinė Karalystė) registruotas juridinis asmuo ir jokio turto Lietuvos Respublikoje neturi, palankaus ieškovėms arbitražo sprendimo įvykdymas būtų iš esmės apsunkintas, o galimai net ir visiškai neįmanomas dėl kritinės atsakovės finansinės būklės ar net bankroto. Atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai pagrindžia, kad ji neturi turto ar pajamų, iš kurių galėtų įgyvendinti galimai jai nepalankaus Arbitražo sprendimo įvykdymo atgręžimą, jos veikla yra nuostolinga. Ieškovėms įvykdžius sutartį bei priėmus joms palankų Arbitražo sprendimą, kurio įvykdyti dėl atsakovės turtinės padėties ir nesąžiningumo būtų iš esmės nebeįmanoma, nukentėtų ir viešasis interesas, nes būtų sutrikdyta Kauno LEZ, turinčio didelę reikšmę ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai, veikla. Šiuo atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

104.

11Atsakovė „Channel Hotels and Properties Limited“ su ieškovių prašymu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad ieškovių reikalavimai Arbitražo byloje yra akivaizdžiai nepagrįsti. Ieškovių ieškinys Arbitraže buvo pareikštas tik tuomet, kai atsakovė, neapsikentusi ieškovių pažadų ir vis atidėliojamų terminų, pateikė ieškovėms pretenziją dėl skolos sumokėjimo ir nurodė, kad kreipsis į Arbitražą dėl skolos priteisimo. Būtent mėgindamos išvengti tokio proceso ir savo įsipareigojimų vykdymo, ieškovės, nelaukdamos suteikto termino pabaigos, pačios kreipėsi į Arbitražą, pareikšdamos niekuo nepagrįstą ieškinį dėl Atsiskaitymo sutarties nuginčijimo. Ieškovės yra itin glaudžiai susijusios įvairiais ryšiais, jas sieja tas pats naudos gavėjas, todėl vien dėl to prašyme nurodytas argumentas, jog ieškovės prisiėmė joms nepriklausančių prievolių, yra nepagrįstas. Be to, atsakovės teigimu, neegzistuoja ir grėsmė galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovės nepateikia jokios išsamios informacijos apie atsakovės finansinę būklę, o pateikta finansinės atskaitomybės santrauka tik rodo, kad būtent dėl ieškovių veiksmų atsakovė turi itin didelę gautiną sumą, kurią turi sumokėti ieškovės pagal Atsiskaitymo sutartį. Be to, atsakovė yra finansiškai pajėgi įvykdyti ne tik atgręžtinę prievolę pagal Atsiskaitymo sutartį. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai atsakovas yra nesąžiningas ir jų taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus bei galimus ketinimus, o šiuo atveju būtent ieškovės elgiasi nesąžiningai ir reiškia aiškiai nepagrįstus reikalavimus ir procesinius prašymus. Ieškovių prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra ne kas kita, kaip spaudimo atsakovei priemonė, siekiant priversti atsakovę atsisakyti reikalavimų ir tokiu būdu toliau išvengti skolos mokėjimo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė taikyti ieškovių prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas vertino, kad Arbitraže nagrinėjamoje byloje ginčo objektu yra Atsiskaitymo sutartis, kurioje šalys aiškiai susitarė dėl skolų grąžinimo tvarkos ir terminų, todėl sprendė, kad duomenų šioje procesinėje stadijoje dėl prašymo pagrįstumo nepakanka. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog ginčijamos sutarties nuostatos apima ir ,,Hella“ paskolą, kurios suma yra 750 000 GBP. Dėl šios sumos grąžinimo buvo sudarytas atsiskaitymo grafikas, nustatant, jog paskolų davėjas taiko 6,5 proc. metinę palūkanų normą, tačiau prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra išsamiai pagrįsta, kaip ginčas paveiks visus šiuos įsipareigojimus.

156.

16Be to, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovės pateiktus įrodymus, sprendė, kad ieškovės yra itin glaudžiai susijusios įvairiais ryšiais, jas sieja tas pats naudos gavėjas, o tai paneigia ieškovių įrodinėjamą poreikį stabdyti sutarties vykdymą, nes susijusios įmonės sutiko sudaryti Atsiskaitymo sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus.

177.

18Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovės, įrodinėdamos blogą atsakovės finansinę padėtį, nesiejo šios aplinkybės su savo įsipareigojimais atsiskaityti pagal paskolos sutartis, kuriomis atsakovė būtent ieškovėms paskolino dideles pinigų sumas. Ieškovė Kauno LEZ neginčija gavusi iš atsakovės 12 paskolų už 3 858 692 Eur sumą, todėl atsakovės finansinės atskaitomybės santrauka tik rodo, kad būtent dėl ieškovių veiksmų atsakovė turi itin didelę gautiną sumą, kurią turi sumokėti ieškovės pagal Atsiskaitymo sutartį. Atsakovės grynieji įsipareigojimai kreditoriams sudaro 4 287 275 Eur, o pagal ginčo sutartį vien ieškovei Kauno LEZ 2017 m. gruodžio 31 d. yra apskaičiuota 4 629 608 Eur skola, taigi šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovės neįrodė grėsmės galimai palankaus sprendimo įvykdymui.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Ieškovės Kauno LEZ, AOI ir Knightsbridge pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamos panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį ir ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Vilniaus apygardos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįsigilino į tai, jog ieškovės Atsiskaitymo sutartį Arbitraže inicijuotoje byloje ginčija visa apimtimi, įskaitant Atsiskaitymo sutartyje aptartą „Hella“ paskolą ir jos grąžinimo sąlygas.

248.2.

25Teismas suabsoliutino tai, jog ieškovės yra tarpusavyje susiję juridiniai asmenys, visiškai nevertindamas to, kad ieškovių tarpusavio sąsajumas jokia apimtimi nepaneigia Atsiskaitymo sutarties prieštaravimo ieškovių teisnumui ir nereiškia, jog Atsiskaitymo sutartimi Kauno LEZ atžvilgiu galėjo būti sukurtos prievolės grąžinti niekada jai nesuteiktą paskolą, ar iš esmės pablogintos egzistuojančių paskolų grąžinimo sąlygos. Be to, ieškovių sąsajumas sudaro ginčo nagrinėjimo iš esmės dalyką, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovių tarpusavio santykių apskritai neturėjo vertinti. Šiuo atveju Vilniaus apygardos teismas turėjo vertinti faktą, jog atsakovė ne tik nepaneigė, bet net ir nebandė paneigti, taigi pripažino, jog dalis Atsiskaitymo sutartyje nurodytų sumų atsakovės niekada nebuvo paskolintos ar kad ginčo sutartimi buvo iš esmės pakeistos, pablogintos egzistuojančių paskolų grąžinimo sąlygos. Vilniaus apygardos teismas nurodytų reikšmingų aplinkybių nevertino ir tiesiog perrašė nepagrįstus atsakovės teiginius, be kita ko, ir jokiais įrodymais nepagrįstą teiginį, jog visų ieškovių galutinis naudos gavėjas yra W. G. S. (W. G. S.).

268.3.

27Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškovių pateiktus įrodymus apie sudėtingą atsakovės finansinę būklę ir jos sąlygotą riziką, jog Arbitražui pripažinus Atsiskaitymo sutartį negaliojančia, o ieškovėms iki to laiko iš dalies ar net visiškai įvykdžius šią sutartį, ieškovėms palankaus sprendimo vykdymas bus iš esmės apsunkintas ar netgi neįmanomas. Pagal pirminius susitarimus Kauno LEZ suteiktų paskolų grąžinimas buvo siejamas išimtinai tik su Kauno LEZ gautinomis sumomis iš konkrečių žemės sklypų subnuomos, taigi prievolės vykdymas laike iš esmės nebuvo apibrėžtas. Pripažinus Atsiskaitymo sutartį negaliojančia, Kauno LEZ skolos mokėjimui bus taikomos pradinės susitarimo sąlygos, tad atsakovė iš Kauno LEZ įplaukas gaus priklausomai nuo konkrečių žemės sklypų subnuomos. Nepaisant to, savo finansinius įsipareigojimus kreditoriams atsakovė vis tiek turės pareigą vykdyti taip, kaip yra numatyta atsakovę ir jos kreditorius siejančiuose susitarimuose. Byloje esanti atsakovės neaudituotos finansinės ataskaitos už 2017 m. ištrauka akivaizdžiai patvirtina, jog atsakovės finansinė būklė yra itin prasta, atsakovės turimo turto vertė sudaro vos 205 656,00 Eur sumą, kas lyginant su Atsiskaitymo sutartyje nurodytomis ieškovių prievolėmis sudaro net 34 kartus mažesnę sumą. Didžiąją dalį atsakovės turto (150 000 Eur) sudaro iš atsakovės skolininkų gautinos sumos, tačiau sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokios sumos neturėtų būti vertinamos kaip realus atsakovės turtas, nes egzistuoja didelė tikimybė, jog skolininkų įsipareigojimai nebus įvykdyti arba bus įvykdyti daug mažesne apimtimi nei užfiksuota atsakovės balanse. Taigi vienintelis realus atsakovės turimas turtas yra piniginės lėšos atsakovės banke ir kasoje, 2017 m. gruodžio 31 d. sudariusios 58 955 Eur sumą, kurios šiuo metu galimai yra dar mažesnės. Be to, atsakovės grynieji įsipareigojimai kreditoriams sudaro net 4 287 275 Eur sumą, kuri daugiau kaip 20 kartų viršija atsakovės grynąjį trumpalaikį turtą, kurio pagrindinę dalį sudaro net ne realus atsakovės turtas, o iš skolininkų gautinos lėšos. Atsakovės veikla 2016 m. ir 2017 m. buvo nuostolinga. Minėti duomenys patvirtina, jog atsakovės finansinė padėtis yra kritinė ir blogėja.

288.4.

29Vilniaus apygardos teismas taip pat nevertino, jog ieškovėms vykdant Atsiskaitymo sutartį ir (ar) ją visiškai ar iš dalies įvykdžius bei priėmus ieškovėms palankų Arbitražo sprendimą, kurio įvykdyti dėl atsakovės turtinės padėties būtų iš esmės nebeįmanoma, nukentėtų ir viešasis interesas. Kauno LEZ yra valstybinės reikšmės įmonė, svarbi ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai. Atsiskaitymo sutarties įvykdymas sutrikdytų, o galimai net ir visiškai sustabdytų Kauno LEZ veiklą, o tuo pačiu efektyvų Kauno laisvosios ekonominės zonos vystymą bei valdymą, kas lemtų reikšmingą viešojo intereso nukentėjimą.

309.

31Atsakovė „Channel Hotels and Properties Limited“ atsiliepime ir papildomuose paaiškinimuose prašė pareiškėjų atskirojo skundo netenkinti, palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį ir skirti ieškovėms procesinę baudą už melagingų duomenų (įrodymų) teikimą teismams. Atsiliepimas ir papildomi paaiškinimai grindžiami šiais argumentais:

329.1.

33Apeliančių reikalavimai yra akivaizdžiai prima facie (iš pirmo žvilgsnio) nepagrįsti. Jei apeliantės iš tiesų turėtų kokių nors pagrįstų pretenzijų dėl Atsiskaitymo sutarties galiojimo, dabar keliamas pretenzijas jos būtų pareiškusios iškart po sutarties sudarymo, o ne laukę ir žadėję vykdyti bei vykdžiusios Atsiskaitymo sutartį visus metus. Aplinkybę, kad ieškovės siekė sudaryti Atsiskaitymo sutartį ir aiškiai suvokė jos turinį, patvirtina Kauno LEZ finansinės atskaitomybės dokumentai. 2018 m. gegužės 23 d. VĮ Registrų centrui pateiktame Kauno LEZ vadovo pasirašytame aiškinamajame rašte yra teigiama, kad 2018 m. sausio pradžioje buvo pasirašytas reikšmingas atsiskaitymų susitarimas tarp Kauno LEZ, jos skolintojo (atsakovės) bei bendrovės skolininkų AOI ir Knightsbridge, pagal kurį Kauno LEZ atsakovei yra skoloje 6 500 000 GPB, o tuo pačiu 2 500 000 GBP padidėjo Knightsbridge skola Kauno LEZ.

349.2.

3590 proc. Kauno LEZ akcijų valdo AOI. Visų ieškovių tikrasis naudos gavėjas yra W. G. S., kuris taip pat yra ir Kauno LEZ valdybos narys. Jo sūnus M. S. L. S. (M. S. L. S.) taip pat veikia kaip Kauno LEZ valdybos narys, AOI valdybos narys ir savininkas bei Knightsbridge valdybos narys ir kontroliuojantis subjektas. Taigi apeliantės yra itin glaudžiai susijusios įvairiais korporatyviniais, sutartiniais, kapitalo ir valdymo ryšiais, jas sieja tas pats naudos gavėjas, todėl vien dėl to jų nurodytas argumentas apie prisiimtas nepriklausančias prievoles yra nepagrįstas. Visos lėšos, kurias atsakovė buvo paskolinusi apeliantėms ir kurios Atsiskaitymo sutartimi buvo apjungtos nustatant vieningą grąžinimo tvarką, buvo skirtos būtent Kauno LEZ, t. y. AOI ir Knightsbridge savo pasiskolintas iš atsakovės lėšas perskolino ar kitais pagrindais įnešė į Kauno LEZ ir būtent dėl šios priežasties visų šalių galiausiai ir buvo sutarta apjungti paskolas ir nustatyti vieną jų grąžinimo mechanizmą – tuo tikslu ir buvo sudaryta Atsiskaitymo sutartis, kuriai apeliantės pritarė ir kurią buvo pradėjusios vykdyti. Nurodyti ir pagrįsti tarpusavio ryšiai ir sąsajos paaiškina, kodėl nei pareiškime apie arbitražą, nei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovės nepagrindžia ir niekaip neaiškina aplinkybės, jog 3 įmonės sutiko sudaryti Atsiskaitymo sutartį, kuri buvo patvirtinta ne tik Kauno LEZ direktoriaus parašu, bet ir valdybos bei akcininkų sprendimais. Be to, apeliantės ne tik neužsimena apie savo valdymo organų atsakomybės klausimus ar įgaliojimų viršijimo (jei toks būtų) atvejus, tačiau ir nesiekia reikšti jiems atitinkamų reikalavimų dėl padarytos žalos.

369.3.

37Kauno LEZ statusas pagal Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymą nėra nei išskirtinis, nei suponuoja išvadą, kad ši ieškovė negalėjo sudaryti Atsiskaitymo sutarties ar prisiimti savo kontroliuojančių ar susijusių bendrovių įsipareigojimų, ypač įvertinant, kad tikrasis visos naudos (paskolų), suteiktos atsakovės ieškovėms, gavėjas ir yra pati Kauno LEZ.

389.4.

39Šiuo atveju neegzistuoja ir grėsmė galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nes atsakovės finansinės atskaitomybės santrauka tik rodo, kad būtent dėl apeliančių veiksmų, t. y. piktybinio vengimo vykdyti Atsiskaitymo sutartį, atsakovė turi itin didelę gautiną sumą. Be to, atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra atsakovės įsipareigojimai savo akcininkui, kuris puikiausiai yra žinomas apeliančių naudos gavėjui W. G. S. ir kuriuos sieja daugiamečiai verslo santykiai. Kilus bet kokiam poreikiui, atsakovės kapitalas gali būti pildomas papildomais akcininko įnašais, o šiuo metu prastą finansinę padėtį būtent ir nulėmė ieškovių vilkinimas mokėti priklausančias sumas ir tinkamai vykdyti Atsiskaitymo sutartį.

409.5.

41Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktiką, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai atsakovas yra nesąžiningas ir jų taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus bei galimus ketinimus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Šiuo atveju būtent apeliantės elgiasi nesąžiningai ir reiškia aiškiai nepagrįstus reikalavimus ir procesinius prašymus. Be to, ieškovių prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra spaudimo atsakovei priemonė, kuria siekiama priversti atsakovę atsisakyti reikalavimų ir tokiu būdu toliau vengti skolos mokėjimo.

429.6.

43Apeliantės piktnaudžiauja teise bet kokia kaina siekdamos gauti joms palankias laikinąsias apsaugos priemones. Siekdamos šio tikslo, ieškovės, jų akcininkai ir naudos gavėjai inicijavo jau 5 procesus, kuriuose pateikti 5 analogiški prašymai dėl iš esmės identiškų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nė vienas iš šių prašymų nebuvo patenkintas. Vykstančiame arbitražo procese apeliantės nesutiko užtikrinti atsakovės nuostolių, susijusių su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, atlyginimo, taigi laikinųjų apsaugos priemonių prašoma nesąžiningai, neketinant prisiimti jokios atsakomybės.

449.7.

45Apeliantės klaidina teismą, teikdamos tikrovės neatitinkančius dokumentus. Apeliantės į bylą yra pateikusios Anglijoje registruotos bendrovės „Channel Hotels & Properties (UK) Limited“ finansinės atsakomybės dokumentus, tačiau tiek Arbitraže, tiek šioje byloje atsakove yra nurodyta Džersio saloje (Britanijos karūnos priklausomos teritorijos, neįeinančios į Jungtinės Karalystės sudėtį) registruota bendrovė „Channel Hotels and Properties Limited“. Anglijoje registruota bendrovė „Channel Hotels & Properties (UK) Limited“ yra atsakovės dukterinė įmonė, kuri nėra Atsiskaitymo sutarties dalyvė, ji turi atskirą subjektiškumą, teisinį statusą ir pagal jos finansinius rodiklius niekaip negalima spręsti apie atsakovės finansinę padėtį ar įrodinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus.

46Teismas

konstatuoja:

47IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

4810.

49Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

5011.

51Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas.

52Dėl naujų įrodymų priėmimo

5312.

54CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymai turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl bylos rezultato ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015). Šiuo ribojimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos išnagrinėjimą, užtikrinti sąžiningą bylinėjimąsi, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2013).

5513.

56Nagrinėjamu atveju ieškovės pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui papildomus paaiškinimus ir naujus įrodymus – antstolio 2019 m. gegužės 15 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolio 2019 m. gegužės 16 d. turto arešto aktą, patvarkymą dėl informacijos, raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą bei antstolio 2019 m. liepos 12 d. patvarkymą su lydraščiu, turto arešto aktą, nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas bei 2019 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos elektroninį laišką.

5714.

58Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šalies teisė duoti paaiškinimus teismui raštu ir žodžiu įtvirtinta CPK 42 straipsnio 1 dalyje, ja šalis gali naudotis ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 straipsnis). Šiuo atveju ieškovių pateiktais papildomais paaiškinimais nėra keičiamas atskirojo skundo dalykas ar pagrindas, todėl šie paaiškinimai nepažeidžia CPK 323 straipsnyje nustatyto draudimo, taikytino ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis), pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui keisti (papildyti) apeliacinį skundą. Dėl nurodytų priežasčių ieškovių papildomi paaiškinimai priimami.

5915.

60Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovių pateiktais papildomais įrodymais, sprendžia, kad į bylą priimtini ieškovių papildomai pateikti antstolio surašyti dokumentai vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00773, nes pastarieji surašyti jau po skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties priėmimo, taigi negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, be to, minėtuose dokumentuose esanti informacija apie Kauno LEZ atžvilgiu atsakovės vykdomus priverstinio išieškojimo veiksmus yra susijusi su nagrinėjamos bylos dalyku ir gali būti aktuali sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

6116.

62Ieškovių pateikto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos elektroninio laiško pridėti prie bylos nėra teisinio pagrindo, nes jame pateikta informacija (viceministro padėka už suteiktą informaciją ir susilaikymas nuo komentarų dėl ginčų tarp privačių subjektų) negali nei patvirtinti, nei paneigti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimo ir neatskleidžia jokių bylai reikšmingų duomenų.

63Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų

6417.

65Nagrinėjamu atveju ieškovės prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekdamos užtikrinti savo ieškinio Vilniaus komercinio arbitražo teisme reikalavimus, todėl ginčo klausimui išspręsti aktualus ne tik CPK, bet ir Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) normų taikymas.

6618.

67Pagal KAĮ 20 straipsnio 1 dalį, jeigu šalys nesusitarė kitaip, bet kurios iš šalių prašymu arbitražo teismas, pranešęs kitoms šalims, gali nutartimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių tikslas – užtikrinti, kad šalies reikalavimai bus įvykdyti, taip pat užtikrinti įrodymus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti: 1) draudimas šaliai dalyvauti tam tikruose sandoriuose ar atlikti tam tikrus veiksmus; 2) šalies įpareigojimas saugoti su arbitražiniu nagrinėjimu susijusį turtą, pateikti piniginį užstatą, banko ar draudimo garantiją; 3) šalies įpareigojimas užtikrinti įrodymus, kurie gali būti reikšmingi arbitražiniam nagrinėjimui (KAĮ 20 straipsnio 2 dalis). Šalis, prašanti arbitražo teismo taikyti šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas laikinąsias apsaugos priemones, turi įrodyti, kad: 1) jos ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti; šio tikėtinumo nustatymas nelemia arbitražo teismo teisės vėliau arbitražinio nagrinėjimo metu priimti kitokį sprendimą ar nutartį; 2) nesiėmus šių priemonių, arbitražo teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas; 3) laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos ir proporcingos jų siekiamam tikslui (KAĮ 20 straipsnio 3 dalis). KAĮ 27 straipsnio 1 dalis nustato, kad šalis turi teisę prašyti Vilniaus apygardos teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar užtikrinti įrodymus iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo. Teismas šalies prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar įrodymų užtikrinimą ir po arbitražo teismo sudarymo.

6819.

69CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

7020.

71Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią teismo (šiuo atveju – Arbitražo) sprendimo įvykdymo negalimumui ar pasunkėjimui. Teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais materialiaisiais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo (arbitražo) sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Tai lemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklę, pagal kurią teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų materialiųjų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo ar nėra pareikšti.

7221.

73Skundžiamoje nutartyje spręsdamas ieškovių prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog neegzistuoja nei preliminarus ieškinio pagrįstumas, nei grėsmė būsimam, ieškovei galimai palankiam, Arbitražo sprendimui įgyvendinti. Apeliacinės instancijos teismas tokioms pirmosios instancijos teismo išvadoms nepritaria.

7422.

75Preliminarus ieškinio reikalavimų įvertinimas negali būti suprantamas kaip teismo pareiga jau šioje bylos proceso stadijoje, t. y. sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo galimybės, nuodugniai įvertinti kiekvieną ieškinio argumentą bei įrodymą ir pasisakyti dėl jų pakankamumo ieškiniui patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-108-516/2015). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima ir tai, kad teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017). Pažymėtina, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

7623.

77Nagrinėjamu atveju ieškovės Arbitražui pateikto ieškinio forma ir turinys nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo metu atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti, ieškovių įsitikinimu, jame išdėstytus reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai, ieškovės pasirinko leistiną savo civilinių teisių gynybos būdą, todėl ieškinys pirmosios instancijos teismo turėjo būti vertinamas, kaip preliminariai pagrįstas. Atsiskaitymo sutartis Arbitraže ginčijama visa apimtimi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovės prašo stabdyti taip pat visų Atsiskaitymo sutarties nuostatų vykdymą, todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra aišku, kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paveiks Atsiskaitymo sutartyje nurodytą „Hella“ paskolą. Aplinkybė, kad ieškovės yra galimai tarpusavyje susijusios, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio pagrįstumo tikėtinumui įtakos taip pat neturi. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė ieškovės ieškinį preliminariai nepagrįstu.

7824.

79Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – grėsmė ieškovui palankaus teismo (šiuo atveju – Arbitražo) sprendimo įvykdymui. Ieškovių teigimu, šiuo atveju grėsmė kyla dėl to, kad nėra aiški atsakovės finansinė padėtis, be to, atsakovė yra ofšorinė bendrovė, todėl ieškovėms sumokėjus skolą, vėliau gali būti neįmanoma ją išsiieškoti.

8025.

81Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovės su atsakove 2018 m. sausio 24 d. sudarė Arbitražo byloje ginčijamą Atsiskaitymo sutartį, kuria, be kita ko, Kauno LEZ perėmė AOI ir Knightsbridge 2 500 000 GPB skolą atsakovei ir įsipareigojo atsakovei, kartu su savo pirmine skola, grąžinti iš viso 6 500 000 GBP skolą atsakovei, o AOI su Knightsbridge įsipareigojo solidariai atsakyti atsakovei už Kauno LEZ įsipareigojimų pagal Atsiskaitymo sutartį įvykdymo užtikrinimą. Be to, Atsiskaitymo sutartyje buvo aptartos Kauno LEZ skolos grąžinimo sąlygos, t. y. Kauno LEZ, be kita ko, įsipareigojo mokėti palūkanas atsakovės naudai kiekvieną metų ketvirtį, grąžinti ne mažesnę kaip apytiksliai 1 000 000 GBP skolos dalį kiekvienais metais. Įsipareigojimams, kylantiems iš Atsiskaitymo sutarties, užtikrinti 2018 m. balandžio 10 d. Kauno LEZ, UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, kaip įkaito davėjos, ir atsakovė, kaip kreditorius, pasirašė sutartinį maksimalųjį įkeitimą, kuriuo įkeistos: 1) ne didesnės nei 6 500 000 GBP visos esamos ir būsimos gautinos sumos iš užtikrinimo žemės sklypų subnuomos mokesčio, kurias gauna ir gaus Kauno LEZ; 2) ne didesnės nei 6 500 000 GBP gautinos infrastruktūros mokesčio sumos iš užtikrinimo žemės sklypų subnuomininkų už teisę prisijungti ir naudotis Kauno laisvosios ekonominės zonoje esančia bendro naudojimo infrastruktūra, kurias UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ sumokės žemės sklypų subnuomininkai. 2019 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaras M. K. išdavė vykdomąjį įrašą, kuriuo siūlė priverstinai išieškoti įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą arba nesumokėtos skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis iš skolininkų Kauno LEZ ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ įkeitimo kreditoriaus „Channel Hotels and Properties Limited“ naudai pagal minėtą 2018 m. balandžio 10 d. sutartinį įkeitimą. 2019 m. gegužės 14 d. Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaro M. K. vykdomojo įrašo pagrindu antstolis I. G. užvedė vykdomąją bylą Nr. 0008/19/00773, areštavo Kauno LEZ turtą (gautinas lėšas iš užtikrinimo žemės sklypų subnuomos mokesčio, nekilnojamąjį turtą) ir pradėjo priverstinį išieškojimą. Turto arešto mastas – 8 322 681,87 Eur.

8226.

83Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taigi proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o atsakovas, siekdamas išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia. Tačiau sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paskirstant įrodinėjimo naštą, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kuriai iš bylos šalių paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Atsakovo turtinės padėties įrodinėjimo našta negali būti perkeliama išimtinai ieškovui. Šiuo atveju atsakovė yra ofšorinė bendrovė, todėl būtent ji, siekdama įrodyti savo mokumą ir išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus, nes ieškovėms yra sudėtinga tai padaryti. Tačiau atsakovė jokių įrodymų apie savo turtinę padėtį nepateikė.

8427.

85Nors ieškovės šiuo atveju Arbitraže reiškia ieškinį dėl pripažinimo, o tokie ieškiniai paprastai nereikalauja priverstinio vykdymo, tačiau teigti, kad dėl to negalima užtikrinti sprendimo vykdymo, nėra pagrindo. Laikinosios apsaugos priemonės, kaip galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, gali būti taikomos ne tik bylose, kuriose priimami sprendimai turi būti privalomai vykdomi, bet ir kitose, kuriose priimtų teismo sprendimų privalomas vykdymas nėra būtinas, o įsiteisėjusio teismo sprendimo padariniai įgyvendinami savaime (pvz., ginčuose dėl pripažinimo), nes gali kilti ir priverstinio vykdymo nereikalaujančio teismo sprendimo neįgyvendinimo grėsmė (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-607-381/2017). Pripažinus Atsiskaitymo sutartį negaliojančia, ieškovės turėtų pagrindą susigrąžinti Atsiskaitymo sutarties pagrindu sumokėtas ar išieškotas sumas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovių mokėtinų sumų pagal Arbitraže ginčijamą Atsiskaitymo sutartį dydis, bei atsakovės statusas – „Channel Hotels and Properties Limited“ yra ofšorinė įmonė, apie kurios finansinę padėtį jokių duomenų nėra, bei tai, kad išieškojimo procedūros pagal Atsiskaitymo sutartį jau yra pradėtos, net ir nesant duomenų apie nesąžiningą atsakovės elgesį ar ketinimus, sudaro pagrindą daryti išvadą, kad egzistuoja grėsmė ieškovėms galimai palankaus Arbitražo sprendimo įvykdymui. Patenkinus ieškovių reikalavimus Arbitražo byloje ir pripažinus Atsiskaitymo sutartį negaliojančia, tačiau jau esant įvykdytai Atsiskaitymo sutarčiai ar jos pagrindu pradėtam išieškojimui, sumokėtų ar išieškotų sumų susigrąžinimas iš atsakovės, kuri, kaip minėta, yra ofšorinė įmonė, gali būti labai apsunkintas ar netgi neįmanomas.

8628.

87Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, tenkinant ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8829.

89Kaip minėta, ieškovės prašo sustabdyti Atsiskaitymo sutarties vykdymą ir uždrausti atsakovei „Channel Hotels and Properties Limited“ įgyvendinti visas iš šios sutarties kylančias teises, iki Vilniaus komercinio arbitražo teisme bus išnagrinėta byla dėl minėtos Atsiskaitymo sutarties pripažinimo negaliojančia. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė pagal savo pobūdį iš esmės atitinka CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui imtis tam tikrų veiksmų, kuri taip pat yra įtvirtinta ir KAĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Atsiskaitymo sutarties vykdymo sustabdymas ir uždraudimas atsakovei įgyvendinti visas iš šios sutarties kylančias teises apima ir draudimą kreiptis dėl priverstinio Atsiskaitymo sutartyje nurodytos skolos išieškojimo. Tačiau nagrinėjamu atveju vykdymo procesas dėl Atsiskaitymo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo jau yra prasidėjęs, t. y. jau yra vykdomas priverstinis išieškojimas pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą. Tarp KAĮ 20 straipsnio 2 dalyje nurodytų galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšių CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas nėra numatytas, tačiau, atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes, į tai, kad uždraudimas atsakovei įgyvendinti visas iš Atsiskaitymo sutarties kylančias teises apima ir draudimą kreiptis dėl priverstinio Atsiskaitymo sutartyje nurodytos skolos išieškojimo ir tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti veiksmingos, darytina išvada, kad ieškovių prašymu taikytina laikinoji apsaugos priemonė – Atsiskaitymo sutarties vykdymo sustabdymas ir uždraudimas atsakovei įgyvendinti visas iš šios sutarties kylančias teises reiškia ir išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00773 sustabdymą. Tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsižvelgiant į jomis siekiamus tikslus ir galimas netaikymo pasekmes, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus (CPK 145 straipsnio 2 dalis).

90Dėl baudos ieškovėms skyrimo

9130.

92Atsakovė prašo taikyti ieškovėms baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. melagingų duomenų pateikimą. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012).

9331.

94Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ne atsakovės, o jos dukterinės bendrovės, kurios pavadinimas beveik identiškas atsakovės pavadinimui, finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimas teismui, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad pati atsakovė tiek atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek atsiliepime į atskirąjį skundą šiuos dokumentus traktavo kaip tinkamus, negali būti laikomas ieškovių nesąžiningu elgesiu, piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, todėl atsakovės prašymas skirti ieškovėms baudą netenkinamas.

95Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 147 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

96Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovių Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės, „Antwerpse ontwikkelings en investeringsmaatschappij“ ir „Knightsbridge Property Management Ltd.“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

97Sustabdyti 2018 m. sausio 24 d. atsiskaitymo sutarties vykdymą ir uždrausti atsakovei „Channel Hotels and Properties Limited“ įgyvendinti visas iš šios sutarties kylančias teises, apimančias ir kreipimąsi dėl priverstinio skolos pagal 2018 m. sausio 24 d. atsiskaitymo sutartį išieškojimo, t. y. apimančias ir išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00773 sustabdymą, iki Vilniaus komercinio arbitražo teismas priims galutinį sprendimą byloje dėl 2018 m. sausio 24 d. atsiskaitymo sutarties pripažinimo negaliojančia.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų Kauno... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovės Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždaroji akcinė... 6. 2.... 7. Ieškovės nurodė, kad atsakovė „Channel Hotels and Properties Limited“... 8. 3.... 9. Ieškovių įsitikinimų, jų reikalavimas, keliamas atsakovei Arbitražo... 10. 4.... 11. Atsakovė „Channel Hotels and Properties Limited“ su ieškovių prašymu... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė taikyti... 15. 6.... 16. Be to, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovės pateiktus... 17. 7.... 18. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovės, įrodinėdamos blogą atsakovės... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Ieškovės Kauno LEZ, AOI ir Knightsbridge pateikė teismui atskirąjį... 22. 8.1.... 23. Vilniaus apygardos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos... 24. 8.2.... 25. Teismas suabsoliutino tai, jog ieškovės yra tarpusavyje susiję juridiniai... 26. 8.3.... 27. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškovių pateiktus įrodymus... 28. 8.4.... 29. Vilniaus apygardos teismas taip pat nevertino, jog ieškovėms vykdant... 30. 9.... 31. Atsakovė „Channel Hotels and Properties Limited“ atsiliepime ir... 32. 9.1.... 33. Apeliančių reikalavimai yra akivaizdžiai prima facie (iš pirmo žvilgsnio)... 34. 9.2.... 35. 90 proc. Kauno LEZ akcijų valdo AOI. Visų ieškovių tikrasis naudos gavėjas... 36. 9.3.... 37. Kauno LEZ statusas pagal Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės... 38. 9.4.... 39. Šiuo atveju neegzistuoja ir grėsmė galimai palankaus teismo sprendimo... 40. 9.5.... 41. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 42. 9.6.... 43. Apeliantės piktnaudžiauja teise bet kokia kaina siekdamos gauti joms... 44. 9.7.... 45. Apeliantės klaidina teismą, teikdamos tikrovės neatitinkančius dokumentus.... 46. Teismas... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 48. 10.... 49. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 50. 11.... 51. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 52. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 53. 12.... 54. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 55. 13.... 56. Nagrinėjamu atveju ieškovės pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui... 57. 14.... 58. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šalies teisė duoti... 59. 15.... 60. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovių pateiktais... 61. 16.... 62. Ieškovių pateikto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos... 63. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų... 64. 17.... 65. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 66. 18.... 67. Pagal KAĮ 20 straipsnio 1 dalį, jeigu šalys nesusitarė kitaip, bet kurios... 68. 19.... 69. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 70. 20.... 71. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią teismo (šiuo... 72. 21.... 73. Skundžiamoje nutartyje spręsdamas ieškovių prašomų taikyti laikinųjų... 74. 22.... 75. Preliminarus ieškinio reikalavimų įvertinimas negali būti suprantamas kaip... 76. 23.... 77. Nagrinėjamu atveju ieškovės Arbitražui pateikto ieškinio forma ir turinys... 78. 24.... 79. Antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – grėsmė... 80. 25.... 81. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovės su atsakove 2018 m. sausio 24 d.... 82. 26.... 83. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 84. 27.... 85. Nors ieškovės šiuo atveju Arbitraže reiškia ieškinį dėl pripažinimo, o... 86. 28.... 87. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 88. 29.... 89. Kaip minėta, ieškovės prašo sustabdyti Atsiskaitymo sutarties vykdymą ir... 90. Dėl baudos ieškovėms skyrimo ... 91. 30.... 92. Atsakovė prašo taikyti ieškovėms baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 93. 31.... 94. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ne atsakovės, o jos dukterinės... 95. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 96. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti ir... 97. Sustabdyti 2018 m. sausio 24 d. atsiskaitymo sutarties vykdymą ir uždrausti...