Byla 1A-156-317/2020
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 11 d. nuosprendžio, kuriuo L. B. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Danutės Giačaitės, Algirdo Jaliniausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Paštuolio, sekretoriaujant Rimantei Litvinavičiūtei, dalyvaujant prokurorei Gabijai Večerinskienei, išteisintajam L. B., jo gynėjui advokatui Vytautui Merkšaičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorės Nomedos Urbonavičienės apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 11 d. nuosprendžio, kuriuo L. B. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

3Be to, šiuo nuosprendžiu A. B. pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 146 straipsnio 2 dalį, pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 180 straipsnio 3 dalį išteisintas, K. K. pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 146 straipsnio 2 dalį, pagal BK 25 straipsnio 3 dalį ir 180 straipsnio 3 dalį išteisintas, R. P. išteisintas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį, 146 straipsnio 2 dalį ir BK 25 straipsnio 3 dalį, 180 straipsnio 3 dalį, tačiau dėl jų apeliacinių skundų negauta.

4Teisėjų kolegija,

Nustatė

51.

6L. B. buvo kaltinamas tuo, kad laikė, gabeno ir realizavo žinomai suklastotą dokumentą, o būtent: 2014 m. pirmoje pusėje Latvijos Respublikos teritorijoje iš ikiteisminio tyrimo nenustatyto asmens įgijo žinomai suklastotą dokumentą – Latvijos Respublikos transporto priemonės registracijos liudijimą Nr. ( - ), kuriame buvo užfiksuota tikrovės neatitinkanti informacija, kad nurodytas liudijimas yra išduotas transporto priemonei BMW520, valstybinis numeris ( - ), VIN ( - ), kurį L. B. nuo 2014 m. pirmos pusės iki 2016 m. kovo 20 d. neteisėtai laikė ir gabeno ( - ), kitose Lietuvos Respublikos vietovėse ir 2016 m. kovo 20 d. ( - ) neteisėtai realizavo, tai yra kartu su automobiliu BMW520, VIN ( - ), parduotu už 20 000 eurų, perdavė G. G..

72.

8Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 11 d. nuosprendžiu L. B. pagal jam pareikštą kaltinimą išteisintas, konstatavus, jog jo veikoje nėra visų nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymių, kadangi byloje surinkti duomenys nepatvirtina, jog kaltinamasis suvokė disponuojantis suklastotu dokumentu.

93.

10Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė skundžia Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 11 d. nuosprendį, prašo panaikinti tą nuosprendžio dalį, kurioje L. B. išteisintas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ir pripažinti L. B. kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

113.1.

12Apeliaciniame skunde nurodoma, jog iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad L. B. buvo suinteresuotas gauti automobilio „BMW520“ registracijos liudijimą. Po to, kai Latvijos Respublikoje jam antrą kartą nebuvo suteikta galimybė automobilio užregistruoti, jis su nepažįstamu asmeniu už atlygį susitarė, kad šis sutvarkys automobilio dokumentus ir gaus registracijos liudijimą, išduotą L. B. vardu. Tai buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, o teisminio nagrinėjimo metu nepaneigta. Iš L. B. teisme duotų parodymų akivaizdu, kad jis žinojo kaip vyksta automobilio techninė apžiūra, automobilio registravimas, tačiau neatsižvelgdamas į tai, kad jo prašymas įregistruoti automobilį tą pačią dieną jau buvo atmestas, sutiko su nepažįstamo asmens siūlymu užregistruoti automobilį, pats automobilio registracijoje nedalyvaudamas (nepateikiant prašymų, nepasirašant ir pan.), o, gavęs iš nepažįstamojo jo vardu išduotą registracijos liudijimą Nr. ( - ), sumokėjo sutartą sumą. Anot prokurorės, apylinkės teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog tik prielaida yra tai, kad L. B. galėjo suvokti, jog, pasinaudodamas jam savo pagalbą pasiūliusio latvio paslaugomis, gali gauti suklastotus automobilio dokumentus. Šią išvadą paneigia L. B. elgesys, kuris įrodo jo kaltę - psichinį santykį su veika. Šiuo atveju subjektyvieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymiai (kaltės forma (tiesioginė tyčia), tikslas, motyvas) yra nustatyti įvertinus objektyviuosius požymius - išteisintojo atliktus veiksmus, siekiant užregistruoti transporto priemonę, jų pobūdį, būdą, pastangas. Baudžiamojoje byloje nustatyti duomenys patvirtina, kad L. B. suvokė, jog tokiomis aplinkybėmis gautame automobilio registracijos dokumente gali būti įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys faktai, suprato daromų veiksmų pobūdį, padarinius, paskatas, nulėmusias nusikalstamos veikos padarymą, tai atliko sąmoningai ir norėjo taip veikti. Tai, kad jis nepripažino padaręs nusikalstamą veiką ir parodė, jog nesuvokė, kad automobilio dokumentai yra suklastoti, turi būti vertinama tik kaip jo siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės.

133.2.

14Prokurorės teigimu, L. B. kaltės, o būtent to, kad jis nežinojo, jog disponuoja suklastotu dokumentu nepaneigia ir kitas skundžiamame nuosprendyje nurodytas argumentas – tai, kad Lietuvos Respublikoje automobiliu buvo disponuojama trejus metus, tačiau tai, jog automobilio registracijos liudijimas yra suklastotas, nustatyta nebuvo.

152.

16Išteisintasis L. B. pateikė atsiliepimą į prokurorės apeliacinį skundą, kuriame prašo jį atmesti ir skundžiamą nuosprendį palikti nepakeistą.

173.

18Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokurorė pritarė apeliaciniame skunde pareikštam prašymui ir jame nurodytiems argumentams, prašė jį tenkinti. Išteisintasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti.

194.

20Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorės Nomedos Urbonavičienės apeliacinis skundas atmetamas.

215.

22Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatas apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Nagrinėjamu atveju apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 11 d. nuosprendžio pateikė tik prokurorė, kuri nesutinka su apylinkės teismo sprendimu išteisinti L. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, o likusioje dalyje nuosprendžio neginčija. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija patikrina skundžiamą nuosprendį tik toje dalyje, kurioje L. B. buvo išteisintas dėl žinomai suklastoto dokumento neteisėto laikymo, gabenimo ir realizavimo.

236.

24Baudžiamosios atsakomybės pagrindas – nusikalstamos veikos sudėties buvimas kaltinamo asmens veikoje (BK 2 straipsnio 4 dalis). Konkrečių nusikalstamos veikos požymių buvimą asmens veikoje teismas gali konstatuoti tik juos pagrindęs abejonių nekeliančių, patikimų, tiesiogiai teisiamajame posėdyje ištirtų ir teisingai įvertintų įrodymų visuma. Nuosprendis yra teisėtas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės normų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Vadovaujantis BPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuosprendis teisingas, t. y. teisėtas ir pagrįstas gali būti tik tuo atveju, kai viso baudžiamojo proceso metu yra išsamiai atskleista nusikalstama veika ir tinkamai pritaikytas įstatymas, kai nusikalstamą veiką padaręs asmuo nubaustas teisingai, t. y. būtent už tą veiką ir ta apimtimi, kurią yra padaręs. Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto nekaltumo prezumpcijos principo kyla draudimas grįsti nuosprendį abejonėmis. Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, o bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo principas). Šis principas įpareigoja abejones vertinti traukiamo baudžiamojon atsakomybėn asmens naudai ir draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-232/2014, 2K-492/2013, 2K-205/2012).

257.

26Atsakomybė pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Kvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, svarbu nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, t. y. kad jis suvokia, jog disponuoja suklastotu ar žinomai netikru dokumentu, ir nori taip veikti. Kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, bet ir atsižvelgiant į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-302/2011, 2K-19/2014, 2K-210/2014).

278.

28Pirmosios instancijos teismas, išteisindamas L. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, padarė išvadą, kad jis nesuvokė, jog laikė, gabeno ir realizavo suklastotą dokumentą – Latvijos Respublikos transporto priemonės liudijimą Nr. ( - ), kuriame buvo užfiksuota tikrovės neatitinkanti informacija, kad nurodytas liudijimas yra išduotas transporto priemonei “BMW520”, valstybinis numeris ( - ), VIN ( - ). Taigi, žemesnės instancijos teismas konstatavo, jog L. B. veiksmuose nenustatyta jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos subjektyvioji pusė – tiesioginė tyčia. Nesutikdama su tokia teismo išvada, prokurorė teigia, jog išteisintojo veiksmuose yra visi būtinieji nusikalstamai veikai pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kvalifikuoti požymiai, t. y. ir subjektyvioji šios nusikalstamos veikos pusė. Prokurorės teigimu, L. B. parodymai, jog jis nesuvokė disponuojantis suklastotu dokumentu, turi būti vertinami tik kaip jo siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės, o jo kaltės turinį, t. y. tiesioginės tyčios buvimą, šiuo atveju, patvirtinta aplinkybės, apibūdinančios jo veiksmus, siekiant užregistruoti transporto priemonę.

299.

30Patikrinusi apskųstojo teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą faktiniu bei teisiniu aspektais pagal apeliaciniame skunde apibrėžtas ribas, išanalizavusi byloje surinktus bei teisiamajame posėdyje ištirtus ir patikrintus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, išteisindamas L. B. dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos, tinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą ir padarė išvadas, atitinkančias faktines bylos aplinkybes. Teismas įrodymus įvertino pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (BPK 20 straipsnio 5 dalis), esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nepadarė (BPK 369 straipsnio 3 dalis). Teismo nuosprendyje glaustai išdėstyti argumentai dėl L. B. išteisinimo yra racionalūs, logiški, jų pakanka išteisinamajam nuosprendžiui pagrįsti.

3110.

32Kaip matyti iš bylos medžiagos, apklausiamas pirmosios instancijos teisme L. B. nepripažino kaltės dėl kaltinime nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir parodė, jog nesuvokė disponavęs suklastotu dokumentu. Išteisintasis paaiškino, jog nusipirkęs anglišką (t. y. eismui kairiąja puse pritaikytą) automobilį, nuvyko registruoti jį į Latvijos Respubliką, kadangi tuo metu užregistruoti tokį automobilį Lietuvoje nebuvo įmanoma, tačiau ten jo prašymas užregistruoti transporto priemonę, buvo atmestas. Tuomet vienas jo sutiktas latvis pasiūlė padėti ir užregistravo automobilį. Automobilio registracijos procesas užtruko kelias valandas, už tai jis latviui sumokėjo 100 eurų. Taip pat L. B. tvirtino, jog kaltinime nurodytu automobiliu Lietuvoje jis važinėjo apie tris metus, keletą kartų buvo tikrinamas policijos pareigūnų, tačiau jokių problemų dėl transporto priemonės registracijos liudijimo nekilo (t. 15, b. l. 63). Tokios pačios pozicijos išteisintasis laikėsi ir ikiteisminio tyrimo metu (t. 13, b. l. 10-13).

3311.

34Taigi, viso baudžiamojo proceso metu L. B. neneigė, jog pačiam užregistruoti automobilio “BMW520”, VIN ( - ), Latvijos Respublikoje jam nepavyko, po ko jis pasinaudojo, kaip suprato, vietinio gyventojo - latvio, pagalba. Anot prokurorės, būtent tai, kad išteisintajam savo pastangomis nepavyko užregistruoti transporto priemonės, dėl ko jis už atlygį pasitelkė kito asmens pagalbą, įrodo, jog jis suvokė, kad įgytas transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. ( - ) yra suklastotas, t. y. žinojo, jog disponuoja suklastotu dokumentu, ir norėjo taip veikti. Teisėjų kolegija su tokia prokurorės nuomone sutikti negali ir visiškai pritaria apylinkės teismui, jog padarymas išvados, kad L. B. galėjo suvokti, jog tokiomis aplinkybėmis įgytas dokumentas yra suklastotas, būtų paremtas prielaidomis, išimtinai subjektyviu manymu, o nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis tiek dėl objektyviųjų, tiek dėl subjektyviųjų nusikalstamos veikos požymių kaltinamojo veikoje buvimo.

3512.

36Pritardamas skundžiamame nuosprendyje išdėstytiems motyvams, apygardos teismas pažymi, jog išteisintojo nurodytos Latvijos Respublikos transporto priemonės registracijos liudijimo Nr. ( - ) įgijimo aplinkybės jokiais byloje surinktais įrodymais paneigtos nebuvo. L. B., nurodydamas liudijimo įgijimo aplinkybes, tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir teisminio nagrinėjimo metu L. B. buvo nuoseklus – t. y. paaiškino, jog transporto priemonės – automobilio “BMW250” užregistruoti ir įgyti jo registracijos liudijimą, Latvijos Respublikoje jam pačiam nepavyko. Tačiau už atlygį, tame pačiame Latvijos Respublikos automobilių registracijos centre, jam kartu registracijos procedūroje nedalyvaujant, tai padarė kitas, nepažįstamas asmuo. Netikėti išteisintojo nuosekliais ir jokiais kitais duomenimis nepaneigtais parodymais, teismas neturi jokio pagrindo. Beje, L. B. parodymai šioje dalyje ir jais nustatytos aplinkybės nėra ginčijami ir apeliaciniame skunde. Priešingai - jais prokurorė remiasi prašydama priimti L. B. atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį. Nors apeliantė teigia, jog tokios registracijos liudijimo įgijimo aplinkybės, o būtent tai, kad prieš tai L. B. pačiam užregistruoti automobilio nepavyko, patvirtina, jog jis suvokė, kad nepažįstamas asmuo užregistruoti transporto priemonės teisėtu būdu t. y. atlikdamas visas privalomas nustatytas procedūras, negalėjo, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog L. B. viso proceso metu nuosekliai tikino, jog jam pagalbą pasiūlęs asmuo, automobilį “BMW520” užregistravo tame pačiame registracijos centre, kuriame prašymą užregistruoti automobilį buvo pateikęs ir jis pats, t. y. Latvijos Respublikos įstaigoje, įgaliotoje išduoti transporto priemonių registracijos liudijimus, o ne kokioje neaiškios paskirties nevalstybinėje, privačioje įstaigoje ar pasitelkiant kokius nors fizinius asmenis. Be to, L. B. taip pat nurodė, jog kartu su nepažįstamu asmeniu į Latvijos Respublikoje veikiantį transporto priemonių registracijos centrą jis nėjo, taigi automobilio registravimo procedūroje nedalyvavo, kas patvirtina, jog tuo atveju, jei išteisintojo nurodomas asmuo - jam pagalbą pasiūlęs latvis - ėmėsi neteisėtų veiksmų, t. y. papirko Latvijos Respublikos transporto priemonių registracijos centro darbuotoją, kad šis transporto priemonės registracijos liudijime Nr. ( - ) užfiksuotų tikrovės neatitinkančią informaciją, jis šios aplinkybės pats nematė. Be to, L. B. parodė ir tai, kad už tarpininkavimą užregistruojant transporto priemonę „BMW520“ jis latviui sumokėjo 100 eurų. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks atlygio už pagalbą registruojant automobilį dydis taip pat nebuvo neadekvačiai didelis, jog leistų L. B. daryti prielaidą, jog dalis šių pinigų gali būti skirta Latvijos Respublikos įstaigoje, įgaliotoje išduoti transporto priemonių registracijos liudijimus, dirbančiam pareigūnui papirkti, kad pastarasis neteisėtai veiktų, vykdydamas savo įgaliojimus.

3713.

38Įvertinusi tai, kas išdėstyta aukščiau, nesutikdama su prokurorės skunde išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija taip pat pritaria žemesnės instancijos teismo padarytai išvadai, jog tai, kad išteisintasis nesuvokė disponuojantis suklastotu dokumentu iš dalies patvirtina ir ta aplinkybė, jog automobiliu, kuriam neva tai buvo išduotas kaltinime nurodytas liudijimas, L. B. naudojosi trejus metus, per šį laikotarpį buvo ne kartą sustabdytas policijos pareigūnų, kurie tikrino automobilio “BMW520” dokumentus, tarp jų ir registracijos liudijimą, tačiau jokių įtarimų dėl šio dokumento kilę nebuvo. Tai, jog policijos pareigūnams, kurie savo darbinėje veikloje nuolatos susiduria su automobilių registracijos dokumentų patikra, nekilo jokių įtarimų, jog automobilio “BMW520” registracijos liudijimas Nr. ( - ) yra suklastotas, leidžia pagrįstai manyti, jog dokumentas suklastotas buvo itin kokybiškai. Todėl visiškai natūralu, jog jokių įtarimų dėl automobilio “BMW520” registracijos liudijimo Nr. ( - ) tikrumo nekilo ir pačiam išteisintajam.

3914.

40Apibendrindamas visa, apygardos teismas konstatuoja, jog byloje surinkti duomenys yra aiškiai nepakankami pripažinti L. B. pateiktą kaltinimą įrodytu. Jokių naujų duomenų, pagrindžiančių jam inkriminuotų veiksmų tyčinį pobūdį, kurių nebuvo įvertinęs pirmosios instancijos teismas, apeliaciniame skunde nėra pateikta. Prokurorės teiginiai, jog L. B. žinojo, kad kaltinime nurodytas dokumentas yra suklastotas, yra pagrįsti ne įrodymais, o tik prielaidomis, kurios negali būti pagrindu sprendžiant L. B. kaltės dėl žinomai suklastoto dokumento laikymo, gabenimo ir jo realizavimo klausimą. Nenustačius, jog išteisintasis neabejotinai žinojo, kad Latvijos Respublikos transporto priemonės registracijos liudijime Nr. ( - ) yra pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, nėra pagrindo spręsti apie visų BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymių jo veiksmuose buvimą. Todėl darytina išvada, jog apylinkės teismas, išteisindamas L. B. pagal jam pareikštą kaltinimą, priėmė visiškai pagrįstą ir teisėtą nuosprendį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Kolegijos įsitikinimu, keisti skundžiamą nuosprendį apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, nėra teisinio pagrindo.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

42Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorės Nomedos Urbonavičienės apeliacinį skundą atmesti.

43Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Be to, šiuo nuosprendžiu A. B. pripažintas kaltu pagal BK 22 straipsnio 1... 4. Teisėjų kolegija,... 5. 1.... 6. L. B. buvo kaltinamas tuo, kad laikė, gabeno ir realizavo žinomai suklastotą... 7. 2.... 8. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 11 d. nuosprendžiu L.... 9. 3.... 10. Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus... 11. 3.1.... 12. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog iš baudžiamosios bylos duomenų matyti,... 13. 3.2.... 14. Prokurorės teigimu, L. B. kaltės, o būtent to, kad jis nežinojo, jog... 15. 2.... 16. Išteisintasis L. B. pateikė atsiliepimą į prokurorės apeliacinį skundą,... 17. 3.... 18. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokurorė pritarė... 19. 4.... 20. Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus... 21. 5.... 22. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320... 23. 6.... 24. Baudžiamosios atsakomybės pagrindas – nusikalstamos veikos sudėties... 25. 7.... 26. Atsakomybė pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas pagamino netikrą... 27. 8.... 28. Pirmosios instancijos teismas, išteisindamas L. B. pagal BK 300 straipsnio 1... 29. 9.... 30. Patikrinusi apskųstojo teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą... 31. 10.... 32. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apklausiamas pirmosios instancijos teisme L.... 33. 11.... 34. Taigi, viso baudžiamojo proceso metu L. B. neneigė, jog pačiam... 35. 12.... 36. Pritardamas skundžiamame nuosprendyje išdėstytiems motyvams, apygardos... 37. 13.... 38. Įvertinusi tai, kas išdėstyta aukščiau, nesutikdama su prokurorės skunde... 39. 14.... 40. Apibendrindamas visa, apygardos teismas konstatuoja, jog byloje surinkti... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 42. Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus... 43. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....