Byla 2-339/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. J. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-973-280/2009 pagal ieškovo K. D. ieškinį atsakovui R. J. , trečiasis asmuo L. G. , dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais, ir atsakovo R. J. priešieškinį K. D. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Kazys Daškevičius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. J. ir prašė pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2009 m. birželio 19 d. paprastąjį vekselį, kuriuo jis įsipareigojo iki 2009 m. rugpjūčio 19 d. atsakovui R. J. sumokėti 200 000 Lt.

4Atsakovas R. J. pareiškė priešieškinį ieškovui K. D. , prašydamas priteisti iš jo 170 000 Lt skolą ir 5 procentų metines palūkanas. Taip pat prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovo K. D. turtą, kadangi pareiškus priešieškinį kyla grėsmė, kad ieškovo turtas gali būti perleistas tretiesiems asmenims.

5Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsakovo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinant priešieškinį ieškovui K. D. dėl skolos 170 000 Lt ir 2 119 Lt palūkanų priteisimo atmetė. Nurodė, kad atsakovas R. J. tik deklaruoja skolos sumokėjimo grėsmės kilimą, tačiau nenurodo jokių aplinkybių, kurios patvirtintų esant realią grėsmę, kad patenkinus priešieškinio reikalavimą, sprendimo įvykdymas pasunkės. Atsakovas pripažino, kad jam ieškovas jau sumokėjo 30 000 Lt. Vekselis pasirašytas 2009 m. birželio 19 d., dalis pinigų sumokėta. Teismo teigimu, ieškovas ginčija vekselį, tačiau nenurodė, kad jis nepajėgus jo apmokėti, atvirkščiai, jis nurodė, kad trečiasis asmuo L. G. jam skolinga 423 560 Lt, vekselį pasirašė jos prašymu, 2009 m. birželio 25 d. jam 200 000 Lt sumą sumokėti įsipareigojo L. G. . Teismas konstatavo, kad šios aplinkybės paneigia sprendimo pagal R. J. reikalavimo įvykdymo negalimumą ar pasunkėjimą.

6Atsakovas R. J. atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skunde nurodo, kad šioje byloje reikalavimo suma yra didelė – 170 000 Lt, o tai savaime kelia grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teismas neteisingai vertino bylos aplinkybes, vien tas faktas, kad ieškovui yra įsiskolinęs trečiasis asmuo L. G. , nereiškia, kad ieškovo turimo turto vertė ir gaunamos pajamos yra didelės. Be to, tai, kad ieškovas jau yra sumokėjęs 30 000 Lt atsakovui, negali būti priežastis atsisakyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi po šių pinigų sumokėjimo ieškovas vengia su atsakovu atsiskaityti.

7Ieškovas Kazys Daškevičius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas nei pareikšdamas priešieškinį, nei pateikdamas atskirąjį skundą nenurodė pakankamai motyvų, kurių pagrindu būtų galima padaryti išvadą, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, jeigu nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

10Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

11Taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009).

12Nagrinėjamoje byloje atsakovas R. J. priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo K. D. 170 000 Lt. Pagal teismų praktiką, tokia suma paprastai laikoma didele, juo labiau, kad ieškovas šioje byloje yra fizinis asmuo. Nors prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti, tačiau byloje nėra duomenų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, jog ieškovo finansinė būklė tokia gera, kad atsakovo priešieškinio reikalavimo suma jam nėra didelė. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su atskirojo skundo argumentais, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo būsimo sprendimo, kuris gali būti palankus atsakovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

13Aplinkybė, kad ieškovui yra įsiskolinęs trečiasis asmuo L. G. neįrodo, kad ieškovo turtinė padėtis yra gera, ir kad priešieškinio tenkinimo atveju jis bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą.

14Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra nepagrįsta, todėl naikinama, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išsprendžiamas iš esmės, tai yra atsakovo R. J. reikalavimams užtikrinti areštuojamas ieškovo K. D. 170 000 Lt vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, esantį pas ieškovą arba trečiuosius asmenis, o kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto nesant arba esant nepakankamai – likusiai neužtikrintai reikalavimo sumai areštuojamos ieškovo pinigines lėšas, esančias bankų arba kitų kredito įstaigų sąskaitose.

15Pažymėtina, kad ieškovas įstatymo nustatyta tvarka gali prašyti teismo pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę kita, o įmokėjęs reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą, pateikęs banko garantiją arba įrodymus, paneigiančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, prašyti panaikinti laikinąją apsaugos priemonę (CPK 146 str.). Be to, pagrindęs įrodymais galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pobūdį ir preliminarų dydį, ieškovas gali kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

172 punktu,

Nutarė

18Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti atsakovo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

19Areštuoti ieškovui K. D. (a. k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini) priklausantį 170 000 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas ieškovą arba trečiuosius asmenis. Kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto nesant arba esant nepakankamai, areštuoti ieškovo pinigines lėšas, esančias bankų arba kitų kredito įstaigų sąskaitose.

20Surasti ir aprašyti areštuotą ieškovo turtą pavesti atsakovo pasirinktam, ieškovo buveinės ar pagrindinio turto buvimo vietoje veikiančiam antstoliui.

21Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Kazys Daškevičius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. J.... 4. Atsakovas R. J. pareiškė priešieškinį ieškovui K. D. , prašydamas... 5. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsakovo R. J.... 6. Atsakovas R. J. atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m.... 7. Ieškovas Kazys Daškevičius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 8. Atskirasis skundas tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 11. Taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones,... 12. Nagrinėjamoje byloje atsakovas R. J. priešieškiniu prašo priteisti iš... 13. Aplinkybė, kad ieškovui yra įsiskolinęs trečiasis asmuo L. G. neįrodo,... 14. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 15. Pažymėtina, kad ieškovas įstatymo nustatyta tvarka gali prašyti teismo... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 17. 2 punktu,... 18. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir... 19. Areštuoti ieškovui K. D. (a. k. ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini)... 20. Surasti ir aprašyti areštuotą ieškovo turtą pavesti atsakovo pasirinktam,... 21. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Centrinės...