Byla 2SA-70-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė, Andžej Maciejevski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutarties civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų apskundimo pagal pareiškėjos J. J. skundą (suinteresuotais asmenimis byloje dalyvauja: antstolė Brigita Palavinskienė, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija),

Nustatė

2Pareiškėja J. J. 2009-09-25 kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų ir prašė panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2009-06-09 (tokia data nurodyta skunde) patvarkymą, kuriuo atsisakyta tenkinti jos prašymą dėl mokėjimo išdėstymo kas mėnesį po 50 Lt. Nurodė, kad antstolės Brigitos Palavinskienės padėjėjas, vykdydamas išieškojimą iš jos Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau Vilniaus apskrities VMI), taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo 1649 Lt, esančius bankuose, akivaizdžiai viršydamas išieškotiną 1000 Lt sumą. Antstolė nurodė, kad 649 Lt yra vykdymo išlaidos, tačiau teismo sprendimo ar nutarties dėl to nėra priimta. Ji kreipėsi į antstolę dėl išieškotinos sumos išdėstymo, tačiau antstolė prašymo nesvarstė, nepriėmė patvarkymo, tačiau pinigines lėšas bankuose nurašė ir tik tuomet 2009-09-15 atsiuntė jai patvarkymą, kuris buvo paruoštas 2009-06-09. Antstolio veiksmai prieštarauja CPK 733, 735, 736 str. numatytai išieškojimo iš darbo užmokesčio tvarkai, todėl skundžiamas patvarkymas turi būti panaikintas. CPK 611 str. numato, kad vykdymo išlaidas antstolis gali išieškoti tik tokiu atveju, kai yra priimtas teismo sprendimas ar nutartis, tačiau antstolis tokio sprendimo ar nutarties nepateikė, o 2 kartus siūlė geranoriškai sumokėti ir abu kartus siūlymus įkainojo. Jai nesutikus sumokėti, antstolis nurašė pinigines lėšas nurašė, todėl antstolė įpareigotina grąžinti visas pinigines lėšas (1649 Lt), nurašytas nuo sąskaitos Nr.( - ).

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Teismas nustatė, kad antstolei 2009-06-03 buvo pateiktas vykdyti nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo Vilniaus apskrities VMI J. J. paskyrė 1000 Lt baudą. Teismas, įvertinęs tai, kad pareiškėja geruoju neįvykdė nutarimo, turi 17 nekilnojamojo turto objektų, padarė išvadą, jog antstolis pagrįstai vadovaudamasis CPK 664 str. 2 d. areštavo pareiškėjos pinigines lėšas ir neturėjo pagrindo nukreipti išieškojimo dalimis į J. J. darbo užmokestį CPK 736 str. pagrindu. Teismas nurodė, kad pagal ATPK 17311 str. 1 d. antstolis neturi teisės išdėstyti baudos vykdymo pareiškėjai. Teismas atmetė pareiškėjos argumentą, kad antstolis pažeidė CPK 611 str., nusirašydamas į savo sąskaitą vykdymo išlaidas, nes antstolės 2009-06-09 (tokia data nurodyta nutartyje) patvarkymu areštuotos piniginės lėšos, o ne išsiieškotos vykdymo išlaidos.

4Pareiškėja J. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir priimti naują nutartį, kuria jos skundas būtų tenkintas, priteisti visas turėtas išlaidas, susijusias su šios bylos nagrinėjimu, bei išlaidas teisinei advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad antstolės Brigitos Palavinskienės padėjėjas, vykdydamas išieškojimą iš jos Vilniaus apskrities VMI taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo 1649 Lt, esančius bankuose, akivaizdžiai viršydamas išieškotiną 1000 Lt sumą. Antstolė nurodė, kad 649 Lt yra vykdymo išlaidos, tačiau teismo sprendimo ar nutarties dėl to nėra priimta. Ji kreipėsi į antstolę dėl išieškotinos sumos išdėstymo, tačiau antstolė prašymo nesvarstė, nepriėmė patvarkymo, tačiau pinigines lėšas bankuose nurašė ir tik tuomet 2009-09-15 atsiuntė jai patvarkymą, kuris buvo paruoštas 2009-06-09. Antstolio veiksmai prieštarauja CPK 733, 735, 736 str. numatytai išieškojimo iš darbo užmokesčio tvarkai, todėl skundžiamas patvarkymas turi būti panaikintas. CPK 611 str. numato, kad vykdymo išlaidas antstolis gali išieškoti tik tokiu atveju, kai yra priimtas teismo sprendimas ar nutartis, tačiau antstolis tokio sprendimo ar nutarties nepateikė, todėl patvarkymo dalis dėl piniginių lėšų arešto panaikintina. Be to, antstolės siūlymas sumokėti 5007,46 Lt (tokia suma nurodyta skunde) yra žymiai didesnis nei faktinės išlaidos. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 663 str., t. y. tai, kad ji nepateikė antstoliui duomenų apie darbo užmokestį. Antstolė privalėjo įspėti ją apie pradėtą išieškojimą, tačiau prieš pranešdama apie tai, antstolė jau buvo areštavusi pinigines lėšas atsiskaitomojoje sąskaitoje ir susiskaičiavusi sau atlyginimą už darbą, tuo pažeisdama CPK 611 str. Dėl to teismas netinkamai taikė CPK 296 str. 1 d. 11 p., 443 str. 2 d. ir netinkamai pasisakė dėl skundo palikimo nenagrinėtu.

5Suinteresuotas asmuo antstolė B. Palavinskienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėja atskirajame skunde nurodo iš esmės tuos pačius nepagrįstus argumentus, kurie jau yra nurodyti ankstesniuose skunduose. Pareiškėja nepagrįstai teigia, jog nebuvo informuota apie pradėtą išieškojimą prieš areštuojant pareiškėjos sąskaitas banke, nes pareiškėjai 2009-06-03 buvo išsiųstas pranešimas susimokėti skolą ir vykdymo išlaidas, sumokant į antstolės depozitinę sąskaitą 1450 Lt, iš kurių 450 Lt vykdymo išlaidų, pranešimas įteiktas 2009-06-10. Kadangi pareiškėja neįvykdė jos teisėtų reikalavimų, buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, t. y. 2009-08-21 areštuotos pareiškėjos atsiskaitomosios sąskaitos bankuose 1649 Lt sumai. Vadovaudamasis CPK 613, 675 str., 677 str. 2 d., 689 str., antstolis turi teisę areštuoti skolininkui priklausančias lėšas, kurių užtektų ne tik skolai, bet ir vykdymo išlaidoms padengti. Areštuotos lėšos 2009-09-09 buvo paskirstytos išieškotojui, o vykdymo išlaidos yra saugomos jos depozitinėje sąskaitoje iki to laiko, kol bus kreiptasi į teismą dėl jų priteisimo. 2009-09-09 pareiškėjai buvo išsiųstas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas kartu su patvarkymu dėl informacijos suteikimo, įteiktas 2009-09-15, tačiau pareiškėja prieštaravimų dėl vykdymo išlaidų dydžio nepareiškė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog antstolis, neužbaigęs vykdomosios bylos, gali nusiųsti skolininkui raštišką pasiūlymą dėl vykdymo išlaidų dydžio ir nurodyti terminą, per kurį šis praneštų, ar sutinka, ar ne su vykdymo išlaidų dydžiu. Tokiais atvejais nėra išsprendžiamas klausimas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, tačiau skolininko sutikimas yra pagrindas vykdymo išlaidas paskirstyti ir išmokėti. 2009-06-09 patvarkyme dėl informacijos suteikimo į 2009-08-20 prašymą yra padaryta techninė klaida dėl patvarkymo datos, kadangi šis patvarkymas parengtas 2009-09-09, kaip ir siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, todėl visiškai absurdiškas ir nelogiškas yra pareiškėjos argumentas, kad skundžiamas patvarkymas buvo paruoštas 2009-06-09. Tuo labiau, kad pareiškėjos 2009-08-20 prašymas antstolių kontoroje buvo gautas 2009-09-04. Pareiškėjos prašymas leisti mokėti paskirtą baudą po 50 Lt kas mėnesį prieštarauja CPK 663 str. Be to, pareiškėja neprašė dalimis mokėti vykdymo išlaidas. Antstolis neturi teisės išdėstyti baudos vykdymą dalimis, nes tokius įgaliojimus pagal ATPK 313 str. 4 d. turi sprendimą priėmusi institucija. Ji nepažeidė CPK 634 str. 2 d., 664 str. 2 d., 736 str. reikalavimų, pareiškėjos nurašytų lėšų pakanka vykdomajam dokumentui įvykdyti ir vykdymo išlaidoms sumokėti, todėl nėra tikslinga skolos ir vykdymo išlaidų sumokėjimą išdėstyti dalimis ar išskaičiuoti iš pareiškėjos darbo užmokesčio. Pažymėtina, kad pareiškėja pakartotinai skundžia ir prašo priimti sprendimą tuo klausimu, dėl kurio jau yra priimtas teismo procesinis sprendimas, pareiškėjos skundo pagrindai kelia abejonę dėl skolininkės sąžiningumo naudojantis procesinėmis teisėmis, pareiškėja siekia vilkinti vykdomąją bylą ir klaidina teismą.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina (CPK 337 str. 4 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nepripažino pagrįstais pareiškėjos J. J. skundo dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų argumentų, kurių pagrindu pareiškėja prašė panaikinti antstolės patvarkymą dėl antstolės atsisakymo išdėstyti baudos mokėjimą dalimis, darant išskaitas po 50 Lt kas mėnesį iš pareiškėjos darbo užmokesčio. Nepripažintina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagrįstai į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervesta 649 Lt vykdymo išlaidų suma, dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina.

8Byloje nustatyta, kad antstolė B. Palavinskienė 2009-06-03 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apskrities VMI 2009-06-03 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.273/2009/I/VIL341, kuriuo skolininkei J. J. Vilniaus apskrities VMI buvo paskirta 1000 Lt bauda (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l. 2-3, 11). Antstolė B. Palavinskienė 2009-06-03 išsiuntė skolininkei pranešimą sumokėti 1000 Lt skolą ir 450 Lt vykdymo išlaidų per 5 dienas nuo šio siūlymo gavimo dienos. Šiame pranešime antstolė nurodė, kad pagal CPK 663 str. 1 d. skolininkė J. J. turi teisę pateikti antstolei įrodymus, jog išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per 6 mėnesius, darant CPK 736 str. nustatyto dydžio išskaitas iš skolininkės pajamų. Pranešimas J. J. įteiktas 2009-06-10 (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l. 9, 10). Skolininkė J. J. per nustatytą terminą skolos nesumokėjo, nepranešė antstolei, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per 6 mėnesius, darant CPK 736 str. nustatyto dydžio išskaitas iš skolininkės pajamų. Antstolė 2009-08-21 priėmė patvarkymus areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą iš skolininkės J. J. sąskaitų, esančių AB banke „Snoras“, AB SEB banke, AB banke „Hansabankas“, AB DnB NORD banke, Danske bank A/S Lietuvos filiale, UAB Medicinos banke, patvarkymuose nurodė areštuoti 1649 Lt, iš jų 649 Lt vykdymo išlaidų, esančių skolininkės sąskaitoje, pervesti juos į antstolės depozitinę sąskaitą, taip pat tai, kad sąskaitos areštas galioja iki bus pervesta visa išieškoma suma, pervedus visą išieškomą sumą, areštas panaikinamas, siūlymą skolininkei sumokėti 649 Lt vykdymo išlaidas per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l. 14, 15-26, 27). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 199,30 Lt ir 1649 Lt į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervesti (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l. 34, 36). Skolininkė J. J. išieškotojui Vilniaus apskrities VMI ir antstolei B. Palavinskienei pateikė 2009-08-20 prašymą leisti jai paskirtą baudą sumokėti dalimis, mokant po 50 Lt kas mėnesį. Prašymas antstolės kontoroje gautas 2009-09-04 (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l. 27). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad antstolė 2009-09-09 patvarkymu atsakė į pareiškėjos 2009-08-20 prašymą, tačiau patvarkyme padarė rašymo apsirikimą, nurodydama patvarkymo datą 2009-06-09. Antstolė 2009-09-09 patvarkymu į skolininkės J. J. 2009-08-20 prašymą nurodė, kad vadovaujantis operatyvumo ir protingumo principais nėra tikslinga išdėstyti skolos ir vykdymo išlaidų mokėjimą dalimis ar išskaičiuoti skolą ir vykdymo išlaidas iš darbo užmokesčio, kadangi piniginių lėšų, areštuotų banko sąskaitose, pakanka, jog Vilniaus apskrities VMI nutarimas būtų pilnai įvykdytas, išsiuntė skolininkei 2009-09-09 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas – 649 Lt, dokumentai skolininkei įteikti 2009-09-15 (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l.30-32). Taip pat antstolė 2009-09-09 priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, kuriuo nurodė, kad išieškota 1848,30 Lt paskirstoma taip: trečios eilės išieškotojui Vilniaus apskrities VMI – 1000 Lt skolos, 649 Lt vykdymo išlaidų antstolei (92 Lt būtinos vykdymo išlaidos, 294 Lt papildomos vykdymo išlaidos, 263 Lt atlygis antstolei), 199,30 Lt grąžintini skolininkei, grąžino skolininkei 199,30 Lt į sąskaitą, esančią AB „SEB bankas“ (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l. 33, 37).

9Pareiškėja J. J. 2009-09-25 kreipėsi į teismą su skundu ir prašė panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2009-09-09 patvarkymą, kuriuo atsisakyta tenkinti jos prašymą dėl mokėjimo išdėstymo kas mėnesį po 50 Lt. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų netenkino, kadangi nustatė, jog antstolė pagal ATPK 313 str. 4 d. neturi teisės išdėstyti baudos vykdymą pareiškėjai, todėl konstatavo, jog antstolė pagrįstai ir teisėtai, vadovaudamasi CPK 664 str. 2 d., areštavo pareiškėjai priklausančias pinigines lėšas, pareiškėja turi nekilnojamojo turto, dėl to nėra pagrindo taikyti CPK 736 str. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu netenkintas pareiškėjos prašymas panaikinti antstolės patvarkymą dėl atsisakymo išieškoti skolą iš pareiškėjos darbo užmokesčio, mokant dalimis po 50 Lt kas mėnesį.

10Kadangi skolininkė J. J. geranoriškai nesumokėjo jai Vilniaus apskrities VMI paskirtos baudos per įstatyme nustatytą terminą, buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, antstolė pagrįstai areštavo skolininkės banko sąskaitose esančią pinigų sumą, reikalingą paskirtai baudai ir vykdymo išlaidoms sumokėti pagal CPK 689 str. Pareiškėjai J. J. buvo žinoma apie pradėtus priverstinio vykdymo veiksmus, nes pareiškėjai 2009-06-05 buvo įteiktas antstolės pranešimas susimokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Dėl to atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad antstolė privalėjo įspėti pareiškėją apie pradėtus vykdymo veiksmus ir tik po to areštuoti pareiškėjai priklausančias pinigines lėšas, nes būtent tokios tvarkos antstolė ir laikėsi. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad antstolė privalėjo baudą išieškoti iš apeliantės darbo užmokesčio, nes tokie apeliantės teiginiai neatitinka vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų. Pinigų išieškojimo nukreipimas į darbo užmokestį galimas tik tuo atveju, kai išieškomą sumą galima išieškoti per 6 mėnesius darant CPK 736 str. nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, stipendijos, pensijos ar kitų pajamų (CPK 663 straipsnio 1, 2 d.), tačiau kaip matyti iš skolininkės pateikto darbo užmokesčio (pareiškėjai už 2009 m. liepos mėn. buvo išmokėtas 129,17 Lt, už 2009 m. rugpjūčio mėn. – 182 Lt darbo užmokestis) toks baudos išieškojimas per 6 mėnesius nėra galimas, skolininkė nepateikė įrodymų, kad jos skola gali būti padengta per 6 mėnesius iš jos gaunamų pajamų. ATPK 313 str. 4 d. numato, kad atsižvelgdamas į traukiamo ar patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu organas (pareigūnas) priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje arba ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį. Įstatymais antstoliui nėra suteikta teisė priimti sprendimą dėl administracinės baudos išdėstymo pradėjus priverstinius vykdymo veiksmus. Dėl to antstolė pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo išieškoti baudą dalimis po 50 Lt kas mėnesį iš pareiškėjos darbo užmokesčio. Tuo labiau, kad pareiškėjos sąskaitoje esančių lėšų užteko baudai išieškoti, buvo nustatyta, kad pareiškėja turi nekilnojamojo turto.

11Pareiškėja atskirajame skunde nurodo, kad antstolė pažeidė CPK 611 str. nustatytą vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarką. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad antstolė nepagrįstai persivedė 649 Lt vykdymo išlaidų į savo depozitinę sąskaitą. Kaip nustatyta aukščiau, antstolė 2009-08-21 patvarkymais areštavo pareiškėjos sąskaitose esančią 1649 Lt, iš jų ir 649 Lt vykdymo išlaidų, sumą, iš pareiškėjos sąskaitų, esančių AB „SEB banke“, į antstolės depozitinę sąskaita buvo pervesta ne tik 1000 Lt bauda, bet ir 649 Lt vykdymo išlaidų suma (vykdomoji byla Nr.0171/09/01962/PRV, b. l. 34-36). Be to, antstolė 2009-09-09 patvarkymu 649 Lt vykdymo išlaidų sumą pasiskyrė sau.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 689 str. antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų. Išieškojęs išieškotojo prašomą skolą ir taip įvykdęs vykdomąjį dokumentą antstolis turi išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 str. nustatyta tvarka, t. y. antstolis turi nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, nurodydamas vykdymo išlaidų dydį, ir pasiūlyti per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-06-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-04-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007; 2007-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2007; 2007-09-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-36/2008; ir kt.). Kadangi vykdymo išlaidos iš pareiškėjos sąskaitų bankuose buvo pervestos į antstolės Brigitos Palavinskienės depozitinę sąskaitą, nesuteikus galimybės skolininkei ginčyti vykdymo išlaidų dydžio pagrįstumo, nesant J. J. sutikimo su vykdymo išlaidų suma, ar teismo nutarties, pripažintina, kad antstolė nesilaikė CPK 611 str. nustatytos tvarkos dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, antstolė įpareigotina į pareiškėjos sąskaitą iš savo depozitinės sąskaitos grąžinti 649 Lt vykdymo išlaidų sumą. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė pagrįstai areštavo pareiškėjos sąskaitoje esančias pinigines lėšas, tačiau nepagrįstai 649 Lt vykdymo išlaidų sumą persivedė į depozitinę sąskaitą, į pareiškėjos sąskaitą grąžintina 649 Lt vykdymo išlaidų suma, kuri lieka areštuota pareiškėjos sąskaitoje iki įstatymo nustatyta tvarka bus išspręstas klausimas dėl vykdymo išlaidų atlyginimo antstolei šioje vykdomojoje byloje.

13Pareiškėjos skundas nebuvo paliktas nenagrinėtas, todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad teismas pažeidė CPK 296 str. 1 d. 11 p., 443 str. 2 d., nes skundą paliko nenagrinėtą.

14Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi pareiškėjos atskirasis skundas tenkintas iš dalies (39 proc.), nurodytos išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, t. y. iš pareiškėjos priteistina 2,71 Lt, iš suinteresuoto asmens - 1,74 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartį pakeisti.

17Papildyti nutarties rezoliucinę dalį šia dalimi: „Įpareigoti antstolę Brigitą Palavinskienę grąžinti į J. J. sąskaitą, esančią AB „SEB bankas“ (sąskaitos Nr. ( - )), 649 Lt“.

18Priteisti valstybei iš J. J. 2,71 Lt, iš antstolės Brigitos Palavinskienės - 1,74 Lt išlaidų, patirtų dėl procesinių dokumentų įteikimo byloje dalyvaujantiems asmenims apeliacinės instancijos teisme, kurios yra sumokamos banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai