Byla e2S-1853-343/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gintarinė vaistinė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr.e2-16574-1041/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linų vaistinė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė vaistinė“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, tretieji asmenys Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės administracija, išvadą byloje duodanti institucija – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas.

2Teisėja

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė prevencinį ieškinį, kuriame prašo teismo uždrausti atsakovei 64,49 kv. m negyvenamosiose patalpose, esančiose ( - ) vykdyti vaistinės veiklą.
 1. Pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo priėmimo taikyti draudimą atsakovei negyvenamosiose patalpose vykdyti vaistinės veiklą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovės UAB „Linų vaistinė“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovei UAB „Gintarinė vaistinė“ 64,49 kv. m ploto negyvenamosiose patalpose, esančiose ( - ) vykdyti vaistinės veiklą.
 1. Teismas, įvertinęs aplinkybes, sudarančias ieškovės pareikštų reikalavimų pagrindą, sprendė, kad negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas, kas sudaro vieną iš dviejų pagrindų taikyti laikinąją apsaugos priemonę.
 1. Spręsdamas dėl antros būtinos, grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sąlygos, teismas nurodė, kad galimas nesąžiningas ir neteisėtas veiklos vykdymas lemtų ieškovės klientų srauto praradimą ir atitinkamai ieškovės pajamų mažėjimą, nes dauguma klientų rinktųsi pačioje poliklinikoje veikiančią vaistinę. Jeigu atsakovei būtų leidžiama vykdyti vaistinės veiklą, ieškovė turėtų konkuruoti su greta veikiančiu tapačią veiklą vykdančiu subjektu. Teismas nurodė, jog svarbu yra tai, kad laikinąja apsaugos priemone yra prašoma uždrausti vykdyti vaistinės veiklą, tačiau ne verstis sveikatinimo veikla, todėl darbuotojų interesai nebus pažeisti, jie toliau galės dirbti. Teismas vertino, kad draudimas atsakovei vykdyti vaistinės veiklą negyvenamosios patalpose, esančiose ( - ) atitinka ieškinio dalyką ir nepažeidžia proporcingumo principo, todėl ieškovės prašymą tenkino.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Gintarinė vaistinė“ prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti. Teismui nusprendus netenkinti atskirojo skundo, atsakovė prašo įpareigoti ieškovę pateikti atsakovės 59 887,84 Eur sumai nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą šią sumą pervedant į teismo depozitinę sąskaitą. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Ieškovė neįrodė būtinųjų aplinkybių, kurioms esant turėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, kadangi ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas, o byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių realią grėsmę sprendimo įvykdymui. Teismo motyvai dėl ieškinio pagrįstumo yra formalūs ir neatspindi ginčo esmės, ieškinys yra grindžiamas deklaratyviais teiginiais dėl patalpų neatitikimo teisės aktų reikalavimams vaistinės veiklai vykdyti, nurodant, kad licenzijuotos matininkės atlikti patalpų kadastriniai matavimai atlikti neteisingai ir pažeidžiant galiojantį teisinį reglamentavimą.
  1. Teismas poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė ieškovės teiginiais, kad atsakovės vaistinės veiklos vykdymas lemtų ieškovės klientų srautų sumažėjimą ir ieškovės pajamų sumažėjimą. Tokia teismo pozicija yra nepagrįsta ir neteisėta, suteikianti pranašumą ieškovei ir pažeidžianti šalių lygiateisiškumo principą, kadangi byloje nėra duomenų, patvirtinančių teismo sprendimo neįvykdymo ir tuo žalos ieškovės turtiniams interesams kilimo grėsmę.
  1. Ieškovė neturi ne tik nei vienos licencijos vykdyti vaistinės veiklą, bet ir apskritai nevykdo jokios veiklos, todėl teismo argumentas, kad atsakovės vykdoma vaistinės veikla ginčo patalpose įtakos ieškovės klientų ir pajamų sumažėjimą, yra paremtas objektyviai neįvertinus faktinių aplinkybių.
  1. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neišsprendė atsakovės prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.
 1. Ieškovė atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo argumentus:
  1. Teismo išvada dėl ieškinio prima facie pagrįstumo padaryta išsamiai ištyrus ir įvertinus šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pateiktus šalių argumentus ir įrodymus, todėl yra pagrįsta. Atsakovės atskirajame skunde nurodyti subjektyvaus pobūdžio samprotavimai apie tai, kokiais įrodymais teismas turėjo / neturėjo remtis nesudaro pagrindo spręsti priešingai. Dėl to jie turėtų būti vertinami kaip nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo panaikinti nutartį.
  1. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, kadangi, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė galės be jokių ribojimų toliau nesąžiningai ir neteisėtai vykdyti vaistinės veiklą negyvenamosiose patalpose. Atsakovės sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties trukmė yra trys metai, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir bylos nagrinėjimui dėl vienokių ar kitokių priežasčių užtrukus, gali susidaryti ir tokia situacija, jog ieškinio tenkinimas taps beprasmis, nes nuomos sutarties terminas jau gali būti pasibaigęs arba iki jo pabaigos gali būti likę itin nedaug laiko. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės yra būtina ir adekvati priemonė teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, kuri, be kita ko, užtikrins, jog teismo procesas nebūtų beprasmis.
 1. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti ir panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį. Nurodo tokius argumentus:
  1. Kauno miesto savivaldybės administracija mano, kad atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ pateiktas atskirasis skundas yra pagrįstas ir teisėtas, o Kauno apylinkės teismas priėmė nepagrįstą nutartį, nes iš esmės sprendė ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ieškinio pagrįstumo klausimą, netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymą, nutartį grindė prielaidomis, o netinkamai konstatuotos faktinės aplinkybės lėmė nepagrįstos teismo išvados priėmimą.
  1. Laikinosios apsaugos priemonės yra teisėtos bei pagrįstos tik tuomet, jei be to, jog galima daryti tikėtiną išvadą dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, nustatoma reali grėsmė, jog toks sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo įvykdymas gali pasunkėti. Teigdama, jog yra reali grėsmė jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, ieškovė nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Byloje nepateikta jokių įrodymų, jog, teismui nusprendus dėl pagrįstų ieškovės reikalavimų, atsakovė atsisakys vykdyti tokį teismo sprendimą ar imsis nesąžiningų priemonių, siekdama išvengti ar apsunkinti ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių naudos neturi abi ginčo šalys, o atsakovė patiria didžiulius nuotolius.

4IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

5

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 1. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 1. Teisme 2017 m. liepos 3 d. gautas apeliantės UAB ,,Gintarinė vaistinė“ prašymas priimti papildomus įrodymus ir atlikti jų preliminarų vertinimą nagrinėjant atskirąjį skundą. Pasak apeliantės, papildomi dokumentai – matininkės L. P. pateiktas Lietuvos žemės ūkio ministerijos 2017 06 13 paaiškinimas 2D-(2111)-12.141 ir eksperto dr. J. R. išvada, įrodo, kad matininkės L. P. 2017 04 12 ginčo patalpų kadastriniai matavimai buvo atlikti teisingai ir laikantis galiojančio teisinio reglamentavimo ir paneigiantys ieškovės poziciją, kad atsakovė neturi teisės ginčo patalpose vykdyti vaistinės veiklos.
 1. Teisme 2017 07 04 gauti ieškovės UAB „Linų vaistinė“ rašytiniai paaiškinimai. Teikti rašytinius paaiškinimus yra šalies teisė, todėl jie priimtini į bylą. Šiuose paaiškinimuose ieškovė nurodo, jog nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo tenkinti atsakovės 2017 07 03 prašymą priimti į bylą naujus įrodymus, nes pirma, atsakovė nepagrindė būtinybės priimti į bylą naujus įrodymus, antra, atsakovė nenurodė priežasčių, kodėl ji tų dokumentų negalėjo gauti anksčiau ir apteikti su atskiruoju skundu; trečia, jei dokumentai bus prijungti, tai bus užvilkintas atskirojo skundo nagrinėjimas; ketvirta, toks reikalingumas net neegzistuoja. Be to, prašomi prijungti dokumentai nepaneigia ieškinio prima facie pagrįstumo.
 1. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama (CPK 314 straipsni). Tačiau šis draudimas neabsoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Apeliantės teikiami įrodymai sudaro atsikirtimų į ieškovės pareikštus reikalavimus pagrindą ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės papildomai teikiami įrodymai neturi įtakos vertinant pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumą ir pagrįstumą. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas apeliantės naujai pateiktų įrodymų nepriima ir jų nevertina.
 1. Teisme 2017 04 07 gautas ieškovės UAB „Linų vaistinė“ prašymas atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą, nes Kauno apylinkės teismas 2017 07 04 nutartimi pakeitė skundžiama nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones kartu pateikiant Kauno apylinkės teismo 2017 07 04 nutartį. Prašymas netenkinamas, nes nėra nei faktinių, nei teisinių pagrindų, t. y. civilinio proceso normos nenumato pagrindų, kuomet atskirasis skundas galėtų būti paliktas nenagrinėtu. Pabrėžtina, jog atskirąjį skundą pateikė ne ieškovė, o atsakovė.
 1. Byloje nustatyta, kad dėl ginčo patalpų atsakovė 2017 03 24 yra sudariusi Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartį Nr. SR-0139 trejiems metams. Atsakovei UAB „Gintarinė vaistinė“ Valstybinės vaistų kontrolės Tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 04 28 įsakymu Nr. (1.4)lA-522 išduota vaistinės veiklos licencija Nr. 0020, kuri yra galiojanti. Ginčo patalpų kadastriniai matavimai yra atlikti ir įrašyti į viešąjį registrą.
 1. Pareikštame ieškinyje ieškovė UAB „Linų vaistinė“ ginčija atsakovės UAB „Gintarinė vaistinė“ negyvenamosiose patalpose vykdomos vaistinės veiklos teisėtumą, t. y. ieškovė laikosi pozicijos, kad egzistuoja pagrindas uždrausti atsakovei vykdyti vaistinės veiklą negyvenamosiose patalpose, kadangi šios patalpos, be kita ko, neatitinka imperatyvių teisės aktų reikalavimų, kurie yra keliami patalpoms, kuriose gali būti vykdoma licencijuojama vaistinės veikla. Minėtose patalpose dėl trūkstamo ploto objektyviai nėra jokios galimybės įrengti teisės aktų reikalavimus atitinkančios miesto vaistinės oficinos. Atsakovė, siekdama gauti farmacinės veiklos licenciją bei pradėti vykdyti vaistinės veiklą ginčo patalpose, atliko eilę imperatyvių teisės aktų pažeidimų, todėl atsakovės vaistinės veiklos vykdymas ginčo patalpose būtų neteisėtas, dėl to yra draustinas.
 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi laikinąsias apsaugos priemones taikė šių argumentų pagrindu: 1) ieškovė preliminariai pagrindė prevencinį ieškinį ir 2) egzistuoja akivaizdi grėsmė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ne tik pasunkėtų galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas, bet ir būtų padaryta žala turtiniams ieškovės interesams.
 1. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir parenkamos vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais (CPK 145 straipsnio 2 dalis).
 1. Apeliantė (atsakovė) ginčija teismo atliktą ieškinio vertinimą preliminariai pagrįstu, kaip vieną iš būtinųjų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nurodydama aplinkybes ir argumentus, susijusius su naudojimosi ginčo patalpomis ir jose vykdomos vaistinės veiklos teisėtumu. Tačiau į šiuos apeliantės argumentus galės būti atsakyta tik bylą išnagrinėjus iš esmės.
 1. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje proceso stadijoje dėl ieškinio specifikos (apsauginio ieškovės teisių gynybos pobūdžio) nėra pagrindo teigti, kad ieškovės ieškinys yra prima facie pagrįstas ir galėtų būti tenkinamas. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB “Gintarinė vaistinė” laimėjo Kauno miesto savivaldybės paskelbtą viešą konkursą dėl 64,49 kv. m. ploto patalpų, esančių ( - ) , nuomos, 2017 m. kovo 24 d. sudarė šio turto numos sutartį, sutartis yra galiojanti ir įregistruota VĮ Registrų Centras Nekilnojamojo turto kadastre ir Registre; gavusi nuomotojo leidimą, atsakovė išsinuomotas patalpas pertvarkė vaistinės veiklai vykdyti; Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba atsakovei 2017 m. balandžio 28 d. išdavė vaistinės veiklos licenciją, byloje duomenų, kad ji būtų sustabdyta ar panaikinta, nėra. Ieškovės prevencinio ieškinio dalykas visiškai sutampa su prašomomis pritaikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, o atsakovės veiksmus vykdant vaistinės veiklą šioje bylos nagrinėjimo stadijoje vertinti akivaizdžiai neteisėtais nėra pakankamo pagrindo, atsakovės veiksmų (ne)teisėtumas paaiškės tik įsiteisėjus pirmosios instancijos teismo sprendimui. Spręstina, kad nėra kitų pagrįstų aplinkybių, dėl kurių reikėtų tenkinti ieškovės prašymą.
 1. Grėsmę būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo neįvykdymui teismas konstatavo iš esmės vieno argumento pagrindu, t. y. vertindamas, kad galimas nesąžiningas ir neteisėtas veiklos vykdymas lemtų ieškovės klientų srauto praradimą ir atitinkamai ieškovės pajamų mažėjimą, nes dauguma klientų rinktųsi pačioje poliklinikoje veikiančią vaistinę. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šie teismo argumentai nėra pakankami grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui konstatuoti ir nesudarantys pagrindo taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Ieškovė pareiškė prevencinį ieškinį, prašydama uždrausti atsakovei vykdyti vaistinės veiklą, kadangi ją vykdant, tai lemtų ieškovės klientų srauto praradimą ir atitinkamai ieškovės pajamų mažėjimą, nes dauguma klientų rinktųsi pačioje poliklinikoje veikiančią vaistinę. Prevencinis ieškinys yra vienas iš civilinių teisių gynybos būdų, kurio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę (CK 6.255 str.). Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad dėl atsakovės vykdomos vaistinės veiklos ginčo patalpose nėra grėsmės žalai kilti. Vien ta aplinkybė, kad ieškovė pareiškė prevencinį ieškinį atsakovei dėl to, jog, pasak ieškovės, galimas nesąžiningas ir neteisėtas atsakovės veiklos vykdymas lemtų ieškovės klientų srauto praradimą ir atitinkamai ieškovės pajamų mažėjimą, nesudaro pagrįsto pagrindo spręsti, jog yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė turėjo pateikti įrodymus, kuriais remdamasis pirmosios instancijos teismas būtų galėjęs nustatyti grėsmę būsimo ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, ieškovei neįrodžius ir antrosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimo.
 1. Sutikina su atsakovės skundo argumentais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia ne tik atsakovės interesus, bet ir trečiųjų asmenų (darbuotojų, pacientų) teises bei interesus, turės įtakos atsakovės tiek finansinei, tiek ūkinei padėčiai, tiek ir pačiai veiklai apskritai ir žala bus daroma išimtinai atsakovės atžvilgiu. Atsakovė, būdama ginčo patalpų nuomininke ir turėdama galiojančią licenciją verstis vaistinės veikla, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negalės realizuoti savo komercinių interesų, nes turės stabdyti veiklą, mokėti nuomos mokestį ir tai lems atsakovei žalos kilimą. Tuo tarpu ieškovė, kaip pati nurodo ieškinyje, vykdo patalpų, kuriose galėtų vykdyti vaistinės veiklą, paiešką, todėl nėra pagrįsti teismo argumentai, kad grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymui patvirtina galimas nesąžiningas ir neteisėtas veiklos vykdymas, kuris lemtų ieškovės klientų srauto praradimą ir atitinkamai ieškovės pajamų mažėjimą, nes dauguma klientų rinktųsi pačioje poliklinikoje veikiančią vaistinę, t.y. ieškovė dar jokių klientų apskritai neturi ir nežinia kada turės. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, turėdamas užtikrinti abiejų šalių interesų pusiausvyrą, turėdamas įvertinti abiem šalims galimas neigiamas pasekmes dėl ieškovės prašymo tenkinimo ar netenkinimo, šių aplinkybių netyrė ir nenustatė. Todėl teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra priimta pažeidžiant proporcingumo, ekonomiškumo principus, neatitinkanti šalių interesų pusiausvyros, suteikianti prioritetą ieškovės interesams, todėl naikintina.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo, atsiliepimų į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, įrodymų vertinimu, todėl tenkindamas atskirąjį skundą panaikina Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį ir klausimą išsprendžia iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atmetus ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovės prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, svarstymas tampa neaktualus, todėl jis nesvarstytinas.
 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. liepos 4 d. priėmė nutartį, kuria sumažino 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mąstą, t. y. laikinąsias apsaugos priemones draudimą atsakovei UAB „Gintarinė vaistinė“ vykdyti vaistinės veiklą visose nuomojamose patalpose ( - ) pakeitė draudimu patalpas, esančias pirmame aukšte, naudoti kaip vaistinės oficiną, įskaitant uždrausti atsakovei joje parduoti (išduoti) gyventojams vaistinius preparatus ir vaistinių prekes. Ši nutartis yra išvestinė iš apskųstosios 2017 05 26 nutarties, jos motyvai yra tapatūs 2017 05 26 nutarties motyvams. Teismui konstatavus, jog laikinosios apsaugos priemonės 2017 05 26 nutartimi buvo taikytos nepagrįstai, pripažintina, jog laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas sumažinant jų mąstą Kauno apylinkės teismo 2017 07 04 nutartimi teisinių pasekmių nesukels. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes, siekdamas proceso ekonomiškumo ir koncentracijos, teismo procesinių sprendimų aiškumo, sprendžia, jog ex officio panaikintina ir Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartis vadovaujantis teisiniais ir faktiniais pagrindais, nurodytais anksčiau (CPK CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

6Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

7Atskirąjį skundą tenkinti.

8Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Linų vaistinė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

9Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartį, kuria buvo sumažintas Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas.

10Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai