Byla 2-1150/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Leipurin“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-471-267/2011 pagal ieškovų K. B., P. B., akcinės bendrovės „Šiaulių grūdai“ (bendraieškis uždaroji akcinė bendrovė „Leipurin“) ieškinį bei trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Tavo alga“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei “Šiaulių duona” atsakovui buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas S. G., bei

Nustatė

3

4I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas, ar tinkamai iš byloje pasiūlytų kandidatų parinktas atsakovo bankroto administratorius (ar tinkamai įvertinta bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijų reikšmė).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui AB „Šiaulių duona“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė S. G. ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

11Byloje buvo pasiūlyti penki kandidatai administruoti atsakovo bankroto procesą.

12Ieškovai, buvę bendrovės darbuotojai K. B. ir P. B. įmonės administratoriumi siūlė skirti UAB „Forsina“, tretysis asmuo kreditorius UAB „Tavo alga“ įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB “Paltaja”, pareiškėjas UAB „Leipurin“ atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Ius Positivum“, ieškovas pagrindinis bendrovės akcininkas AB „Šiaulių grūdai“, valdantis 97,2 procentus įmonės akcijų, atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti S. G., o atsakovas AB „Šiaulių duona“ bankroto administratoriumi prašė skirti J. Š..

13Teismas atsakovo bankroto administratoriumi iš pasiūlytų kandidatų parinko S. G., nes šis administratorius vykdo veiklą Šiaulių mieste, kur yra bankrutuojančios įmonės buveinė ir nėra įstatyme nustatytų pagrindų, ribojančių šio administratoriaus bankroto paslaugų teikimą AB “Šiaulių duona”. Byloje gautas Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos sutikimas.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

18UAB „Leipurin“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas S. G., ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Posityvum“. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

191. Apygardos teismas, parinkdamas konkretų atsakovo administratorių, įvertino tik vieną jo kandidatūros parinkimui svarbią aplinkybę – administratoriaus veiklos vietą. Šis kriterijus teismų praktikoje nepripažįstamas absoliučiu. Be to, UAB „Ius posityvum“ įsteigė filialą Šiauliuose.

202. Teismas nepasisakė dėl kitų byloje pasiūlytų kandidatų tinkamumo.

213. Paskirtą kandidatą pasiūlė atsakovo akcininkas, o tokia aplinkybė teismų praktikoje vertinama neigiamai (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje Nr. 2-386/2010) kaip ir aplinkybė, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys atsakovo vadovai.

224. Apygardos teismas, skirdamas fizinį asmenį administruoti atsakovą, neįvertino aplinkybės, jog atsakovas yra didelė įmonė, dalyvaujanti daugiau kaip dvidešimtyje civilinių bylų.

235. Teismas neatsižvelgė ir į teismų praktikoje svarbiu, parenkant administratoriaus kandidatūrą, pripažįstamą kriterijų – kandidatų užimtumo kriterijų. Paskirtas administratorius administruoja net 17 įmonių, o kito kandidato „Ius Posityvum“ darbuotojai vidutiniškai administruota po 4 procesus.

24Ieškovas AB „Šiaulių grūdai“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

251. Apygardos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad paskirtas administratorius dėl to, jog jo veiklos vieta yra ten pat, kur veikia atsakovas, galės sklandžiau vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

262. Bet kuris bankroto administratorius veikti taip, kad nebūtų priklausomas nuo jį pasiūliusių asmenų įtakos. Ieškovas AB „Šiaulių grūdai“ su paskirtu atsakovo administratoriumi nėra susijęs ir šio administratoriaus kandidatūrą siūlė atsižvelgdamas į kandidato patirtį bei veiklos vietą.

273. Galiojantys teisės aktai nesuteikia bankroto administratoriui juridiniam asmeniui privalumo prieš bankroto administratorių fizinį asmenį. Paskirtas administratorius turi daug patirties ir, jeigu prireiks, sudarydamas sutartis galės pasitelkti ir kitus asmenis, kad būtų sklandžiai vykdomas atsakovo bankroto procesas.

284. Nors atskiruoju skundu prašomas apskirti administratorius yra mažiau užimtas, paskirtasis administratorius prieš siūlomą yra pranašesnis patirtimi (yra pabaigęs 29 procedūras, o UAB „Ius Posityvum“ darbuotojai nėra baigę nei vienos).

29Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir tinkamai motyvuota.

30Skundžiama nutartimi paskirtas atsakovo administratorius nurodė, kad neturi jokių ryšių su jį pasiūliusiu asmeniu. Paskirto administratoriaus didelė patirtis yra jo privalumas. Kitas paskirto administratoriaus kaip fizinio asmens privalumas yra tai, kad praktika rodo, jog tuomet, kai bendrovės bankroto procesą administruoja fizinis asmuo, administravimo kaštai paprastai būna mažesnis nei tais atvejais, kai bendrovę administruoja juridinis asmuo. Taip pat nurodo, jog, nors šiuo metu administruoja 17 įmonių, dėl 4 iš jų jau priimti teismo sprendimai dėl įmonės pabaigos.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Atskirasis skundas netenkintinas.

34Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

35Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad apygardos teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratorių, pernelyg sureikšmino vieną iš administratoriaus parinkimo kriterijų (ar konkretaus administratoriaus buveinė, veiklos vieta yra toje pačioje vietovėje kaip ir administruotina įmonė).

36Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nenustato, kad kuris nors iš kriterijų būtų svarbiausias. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Gali būti vertinama ir tai, ar administruotina įmonė ir kandidatas šią įmonę administruoti yra tame pačiame regione bei bet koks kitas kriterijus, kuris, teismo vertinimu, leidžia pagrįstai prioritetą suteikti konkretiems kandidatams. Tačiau nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus. Todėl nėra pagrindo kurį nors iš atskirajame skunde nurodytų administratoriaus parinkimo kriterijų (užimtumo, paskyrusio asmens, administratoriaus teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo)) pripažinti lemiamu ir vien todėl, kad apygardos teismas, parinkdamas atsakovo administratorių, nesuteikė šiam kriterijui lemiamos svarbos, keisti teisėtą skundžiamą nutartį. Atskirojo skundo teisingam išnagrinėjimui svarbu tai, kad byloje nenustatyta ĮBĮ aptartų aplinkybių, kurioms esant, konkretus administratorius negalėtų administruoti atsakovo. Dėl šios priežasties, nėra pagrindo keisti skundžiamą nutartį.

37Atskiruoju skundu taip pat teigiama, kad apygardos teismas nepasisakė dėl kitų (neskiriamų) pasiūlytų kandidatų administruoti atsakovą. Nors teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuomet, kai yra pasiūlyti keli kandidatai administruoti įmonę, konkretus kandidatas turi būti parenkamas motyvuotai, vien neišsamus motyvavimas, kai byloje nėra duomenų apie aplinkybes, rodančias, kad paskirtas administratorius negali administruoti įmonės, nėra pakankamas pagrindas naikinti nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

38Atskirojo skundo motyvas, kad aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė atsakovo akcininkas, sudaro pagrindą abejoti pasiūlyto kandidato tinkamumu, taip pat nepagrįstas. Bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

39Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatytinas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

41Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ... 4. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas, ar tinkamai iš byloje pasiūlytų kandidatų parinktas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 11. Byloje buvo pasiūlyti penki kandidatai administruoti atsakovo bankroto... 12. Ieškovai, buvę bendrovės darbuotojai K. B. ir P. B. įmonės... 13. Teismas atsakovo bankroto administratoriumi iš pasiūlytų kandidatų parinko... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. UAB „Leipurin“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 19. 1. Apygardos teismas, parinkdamas konkretų atsakovo administratorių,... 20. 2. Teismas nepasisakė dėl kitų byloje pasiūlytų kandidatų tinkamumo.... 21. 3. Paskirtą kandidatą pasiūlė atsakovo akcininkas, o tokia aplinkybė... 22. 4. Apygardos teismas, skirdamas fizinį asmenį administruoti atsakovą,... 23. 5. Teismas neatsižvelgė ir į teismų praktikoje svarbiu, parenkant... 24. Ieškovas AB „Šiaulių grūdai“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį... 25. 1. Apygardos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad paskirtas... 26. 2. Bet kuris bankroto administratorius veikti taip, kad nebūtų priklausomas... 27. 3. Galiojantys teisės aktai nesuteikia bankroto administratoriui juridiniam... 28. 4. Nors atskiruoju skundu prašomas apskirti administratorius yra mažiau... 29. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad... 30. Skundžiama nutartimi paskirtas atsakovo administratorius nurodė, kad neturi... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Atskirasis skundas netenkintinas.... 34. Pagal nuosekliai šiuo metu formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo... 35. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad apygardos teismas,... 36. Pažymėtina, kad galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų... 37. Atskiruoju skundu taip pat teigiama, kad apygardos teismas nepasisakė dėl... 38. Atskirojo skundo motyvas, kad aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūrą... 39. Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 41. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....