Byla 2K-358/2013
Dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Dalios Bajerčiūtės ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo B. C. gynėjo advokato Zigmo Pečiulio, nuteistojo S. K. (S. K. ) ir nuteistojo H. K. kasacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio, kuriuo:

2H. K. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, 203 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams, 300 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, bausmės pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 203 straipsnio 2 dalį subendrintos apėmimo būdu; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams; bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

3B. C. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu trejiems metams, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, 24 straipsnio 5 dalį, 203 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, bausmės pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 5 dalį, 203 straipsnio 2 dalį subendrintos apėmimo būdu; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši bausmė subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams; bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

4S. K. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu trejiems metams, 24 straipsnio 5 dalį, 203 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, bausmės pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 5 dalį, 203 straipsnio 2 dalį subendrintos apėmimo būdu; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, ši bausmė subendrinta su bausme pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams; bausmę paskirta atlikti pataisos namuose.

5Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, konfiskuota iš A. A. ir H. K. bendrai 1 211 985,28 Lt; iš A. R. J., B. C., S. K. bendrai 293 830 Lt, iš nusikalstamos veikos gautų lėšų.

6Skundžiamas ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nuosprendis, kuriuo S. K., B. C. ir H. K. gynėjo advokato Tomo Meidaus apeliaciniai skundai atmesti; Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. nuosprendžio dalis dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatų taikymo B. C., S. K. ir H. K. pakeista: konfiskuota iš H. K. 605 992,64 Lt; iš B. C. ir S. K. po 97 943,33 Lt.

7Šioje byloje taip pat nuteisti A. A., K. G., S. R., D. Š., A. R. J., V. B. ir V. N., tačiau teismų sprendimai dėl jų kasacine tvarka neskundžiami.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

9B. C., S. K. ir H. K. nuteisti už tai, kad H. K. su A. A., veikdami organizuota grupe, taip pat bendrininkų grupe su V. N., V. V. (Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. baudžiamuoju įsakymu nuteistu pagal BK 203 straipsnio 2 dalį), V. B., A. R. J., D. Š., S. R., K. G., A. M. (Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 12 d. nuosprendžiu nuteistu pagal BK 203 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 2 dalį) ir nenustatytais asmenimis 2004 m. spalį–2007 m. sausį apgaule, panaudodami jokios realios veiklos nevykdančius Lietuvos juridinius asmenis – UAB „Kopera“, UAB „SNRNS“, UAB „Sikera“, UAB „Unoset“ ir UAB „Ostera“, šių įmonių ir fizinių asmenų vardu atidarytas banko sąskaitas Lietuvos bankuose, suklastotus dokumentus, pateikdami melagingus duomenis, pagal išankstinį susitarimą su nenustatytu asmeniu elektroninio ryšio priemonėmis pateikdami melagingus duomenis pinigų pervedimui už neva šių asmenų suteiktas paslaugas ir prekes iš įvairiuose Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) bankuose esančių įvairių JAV įmonių sąskaitų, JAV bankams dėl apgaulės pervedus pinigus į Lietuvos bankuose esančias Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų sąskaitas ir nenustatytam asmeniui atsiuntus suklastotus JAV bankų čekius, paėmę iš banko sąskaitų bei čekių ir pasidaliję tarpusavyje, iš viso įgijo didelės 1 569 673, 9 Lt vertės svetimą turtą ir pasikėsino įgyti didelės 744 227, 02 Lt vertės svetimą turtą, o būtent:

10A. A., H. K., V. N. ir V. V. 2004 m. spalį–2006 m. liepą savo ir kitų naudai įgijo didelės 811 468,97 Lt vertės ir pasikėsino įgyti didelės 132 130,66 Lt vertės svetimą turtą;

11A. A., H. K., K. G., S. R., D. Š. ir A. M. 2006 m. rugpjūtį–2007 m. sausį savo ir kitų naudai įgijo didelės 464 305 Lt vertės ir pasikėsino įgyti didelės 483 202,68 Lt vertės svetimą turtą;

12A. A., H. K., B. C., S. K., A. R. J., V. B. ir nenustatytas asmuo 2006 m. spalį–lapkritį pasikėsino savo ir kitų naudai įgyti didelės 128 893,68 Lt vertės svetimą turtą; B. C., S. K. ir A. R. J. savo ir kitų naudai įgijo didelės 293 900 Lt vertės svetimą turtą.

13Kasaciniuose skunduose nuteistojo B. C. gynėjas advokatas Z. Pečiulis ir nuteistasis S. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nuosprendžio dalį, kuria iš B. C. ir S. K. konfiskuota po 97 943,33 Lt.

14Kasaciniuose skunduose, kurių argumentai iš esmės identiški, nuteistojo B. C. gynėjas ir nuteistasis S. K. nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nesilaikė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 386 straipsnio 2 dalį privalomų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nurodymų šioje byloje 2012 m. lapkričio 27 d. priimtoje nutartyje, neatliko įrodymų tyrimo ir nesiaiškino aplinkybių, iš kurių būtų galima nuspręsti, kiek lėšų gavo kiekvienas nuteistasis. Teismas tik atliko aritmetinius veiksmus: iš bendros nusikalstamu būdu gautos pinigų sumos atėmė 70 Lt, kuriuos prisipažino gavęs V. B., likusią sumą padalijo į tris lygias dalis ir tokiu būdu gavo iš B. C. ir S. K. konfiskuotinas pinigų sumas. Taip teismas netinkamai taikė ne tik BK 72 straipsnio, bet ir BK 2 straipsnio nuostatas dėl individualus baudžiamosios atsakomybės pobūdžio, nesilaikė BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių, ir šis pažeidimas yra esminis, nes sukliudė šiam teismui išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį. Be to, iš B. C. ir S. K. konfiskuota beveik po trečdalį (be 70 Lt) visos nusikalstamu būdu gautos sumos, nors pagal ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes iš banko sąskaitos grynais paimti pinigai atiteko nenustatytam asmeniui ir nėra duomenų, kad nors kiek pinigų gavo B. C. ar S. K. Nuteistojo B. C. gynėjas papildomai nurodo, kad, pagal bylos duomenis, B. C. kartu su bendrininkais turėjo atitekti 15 proc. iš sąskaitų paimtų pinigų sumos.

15Kasaciniu skundu nuteistasis H. K. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nuosprendžio dalį, kurioje iš H. K. konfiskuota 605 992, 64 Lt ir iš H. K. konfiskuoti 311 826,89 Lt, t. y. 30 proc. iš nusikalstamos veikos gautų pinigų.

16Kasaciniame skunde nuteistasis H. K. teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė BK 72 straipsnio nuostatas, konfiskuodamas jo turto lygiomis dalimis su A. A. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi prielaidomis, padarė išvadą, kad neįmanoma nustatyti, kokiomis dalimis jis ir A. A. kaip bendrininkai pasidalijo nusikalstamu būdu įgytą turtą, todėl neindividualizavo jo iš nusikalstamų veikų gautos naudos. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK reikalavimus, nes nuosprendyje neišdėstė motyvų, paaiškinančių, kodėl nesivadovavo kasatoriaus parodymais dėl gautos 25-30 proc. neteisėtai užvaldytų lėšų dalies, nors šiais parodymais, pripažintais teisingais, kaip įrodymu teismai rėmėsi spręsdami jo kaltės klausimą. Kasatorius nurodo, kad, pagal bylos duomenis, būtent 30 proc. jo gautų nuo neteisėtai užvaldytų lėšų dydį galima nustatyti ir atskaičius iš šios sumos kitų bendrininkų V. N. (28 573,44 Lt), D. Š. (13 215,25 Lt), S. R. (5 000 Lt), K. G. (5 000 Lt) gautas pinigų sumas.

17Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Darius Karčinskas atsiliepimu į kasacinius skundus prašo nuteistojo B. C. gynėjo advokato Z. Pečiulio, nuteistųjų S. K. ir H. K. kasacinius skundus atmesti.

18Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka bei spręsdamas turto konfiskavimo klausimus, vertino nusikalstamais veiksmais įgyto turto (pinigų) dydį, jo paskirstymą tarp nusikaltimus padariusių asmenų, kitas aplinkybes, reikšmingas apskaičiuoti kiekvieno nuteistojo iš neteisėtos veikos gautą turtinę naudą. Teismas nustatė, kad A. A. ir H. K. bendrais veiksmais iš nusikalstamos veikos gavo 1 211 985,28 Lt, o A. R. J., B. C. ir S. K. – 293 830 Lt. Nepavykus tiksliai nustatyti kiekvieno iš nuteistųjų gautos pinigų sumos, teismas iš kiekvieno nuteistojo konfiskuotino turto vertę nustatė lygiomis dalimis paskirstęs jų bendrai pasisavintų pinigų sumas. Taip baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo taikymo nuteistiesiems klausimas išspręstas teisingai ir BK 72 straipsnio nuostatos taikytos tinkamai.

19Nuteistojo B. C. gynėjo advokato Z. Pečiulio, nuteistojo S. K. ir nuteistojo H. K. kasaciniai skundai tenkintini iš dalies.

20Dėl bylos nagrinėjimo, kai panaikintas apeliacinės instancijos teismo nuosprendis

21Pagal BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktą (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo redakcija), teismas privalo konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus.

22Šioje baudžiamojoje byloje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 27 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 28 d. nuosprendžio dalį dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatų taikymo B. C., S. K., H. K. ir kitiems nuteistiesiems ir šią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kolegija pažymėjo, kad asmeniui bausmė ir kitos baudžiamajame įstatyme nustatytos valstybės prievartos priemonės yra taikomos individualiai, t. y. konkrečiam asmeniui, kuris teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu pripažįstamas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, o kaltininko iš nusikalstamos veikos gauta turtinė nauda (taip pat ir iš nusikalstamos veikos gauti pinigai) bei jos dydis visais atvejais yra baudžiamojoje byloje įrodinėtinos aplinkybės, kurios nustatomos pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles. Kolegija konstatavo, kad byloje nenustatyta, kokią konkrečią naudą iš nusikalstamos veikos gavo B. C., S. K., A. R. J., A. A. ir H. K., todėl bylos dalį dėl jiems taikyto BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto perdavė nagrinėti apeliacine tvarka.

23Pagal BPK 386 straipsnio 2 dalį kasacinės instancijos teismo nurodymai yra privalomi teisme iš naujo nagrinėjant bylą.

24Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. sausio 31 d. nuosprendyje konstatavo, kad byloje nustatyta, jog H. K. bei kitų nusikalstamos veikos bendrininkų, tarp jų ir B. C., S. K. neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydis sudaro 1 569 673,97 Lt. Svetimo turto įgijimui apgaule buvo naudojamos įmonės, iš kurių sąskaitų išgryninta ir neteisėtai užvaldytos 211 358,47 Lt, 600 110,50 Lt, 464 305 Lt, 293 900 Lt sumos, už pinigų išgryninimą V. N. gavo 28573,44 Lt, D. Š. – 13215,25 Lt, S. R. ir K. G. – po 5000 Lt, V. B. 70 Lt; V. V. gavo 12 000 Lt (Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. kovo 30 d. baudžiamasis įsakymas). Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad, nurodytais įsiteisėjusiais teismo procesiniais sprendimais nustatytas sumas atėmus iš bendrininkų neteisėtais veiksmais padarytos bendros žalos sumos, H. K. ir A. A. pasisavino 1 211 985,28 Lt, o B. C. ir S. K. su kitu bendrininku – 293 830 Lt. Kartu teismas konstatavo, kad neįmanoma nustatyti, kokiomis dalimis bendrininkai pasidalijo nusikalstamu būdu įgytas pinigų sumas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas iš nuteistųjų konfiskavo turto lygiomis dalimis, t. y. iš H. K. konfiskavo 605 992,64 Lt, iš B. C. ir S. K. – po 97 943,33 Lt.

25Kasacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir 5 dalį iš sukčiavimo bendrininkų konfiskuotini iš nusikalstamos veikos gauti pinigai ir kiti materialią vertę turintys daiktai ar išieškotina konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma nustatoma ne pagal nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo taisykles, o pagal bylos duomenis dėl kiekvienam bendrininkui tekusios pinigų sumos ar turto. Tiems duomenims taikomos visos BPK 20 straipsnyje nustatytos įrodinėjimo taisyklės. Taigi apeliacinės instancijos teismo išvada dėl turto konfiskavimo lygiomis dalimis, kai neįmanoma nustatyti kiekvienam bendrininkui tekusios dalies, padaryta remiantis konkrečiai nenurodyta teismų praktika, prieštarauja BPK 20 straipsnio nuostatoms.

26Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas priėjo prie išvados dėl galimybės nebuvimo nustatyti, kokiomis dalimis bendrininkai pasidalijo nusikalstamu būdu įgytas pinigų sumas, nė nebandęs šias aplinkybes nustatyti. Šiuo klausimu neatlikta jokia bylos duomenų analizė ir įrodymų tyrimas, kuris, nesant pakankamai duomenų ir turint galimybę jį atlikti (BPK 324 straipsnio 6 dalis), yra privalomas. Taigi apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo apeliacine tvarka, neįvykdė privalomų kasacinės instancijos teismo nurodymų (BPK 386 straipsnio 2 dalis), taip pat neatsakė į nuteistųjų A. A., S. K., A. R. J., B. C., H. K. gynėjo apeliacinių skundų argumentus dėl jiems taikyto BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma apeliaciniuose skunduose (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Šie BPK pažeidimai yra esminiai, nes sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį. Dėl jų apeliacinės instancijos teismo nuosprendis naikintinas, byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 31 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. H. K. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir... 3. B. C. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu trejiems... 4. S. K. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu dvejiems... 5. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, konfiskuota iš A. A. ir H.... 6. Skundžiamas ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 7. Šioje byloje taip pat nuteisti A. A., K. G., S. R., D. Š., A. R. J., V. B. ir... 8. Teisėjų kolegija... 9. B. C., S. K. ir H. K. nuteisti už tai, kad H. K. su A. A., veikdami... 10. A. A., H. K., V. N. ir V. V. 2004 m. spalį–2006 m. liepą savo ir kitų... 11. A. A., H. K., K. G., S. R., D. Š. ir A. M. 2006 m. rugpjūtį–2007 m. sausį... 12. A. A., H. K., B. C., S. K., A. R. J., V. B. ir nenustatytas asmuo 2006 m.... 13. Kasaciniuose skunduose nuteistojo B. C. gynėjas advokatas Z. Pečiulis ir... 14. Kasaciniuose skunduose, kurių argumentai iš esmės identiški, nuteistojo B.... 15. Kasaciniu skundu nuteistasis H. K. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 16. Kasaciniame skunde nuteistasis H. K. teigia, kad apeliacinės instancijos... 17. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 18. Prokuroras nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, iš naujo... 19. Nuteistojo B. C. gynėjo advokato Z. Pečiulio, nuteistojo S. K. ir nuteistojo... 20. Dėl bylos nagrinėjimo, kai panaikintas apeliacinės instancijos teismo... 21. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktą (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo... 22. Šioje baudžiamojoje byloje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų... 23. Pagal BPK 386 straipsnio 2 dalį kasacinės instancijos teismo nurodymai yra... 24. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013... 25. Kasacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal BK 72 straipsnio 2 dalies 3... 26. Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas priėjo prie išvados... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...